tv fm foto młodzi książki e-kiosk
Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

"Do młodzieży trzeba iść z duszą bogatą w dobroć"

Drukuj

Ks. Jerzy Gałązka, Monika Lizak

8 marca 2003 r. w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku odbyło się Forum Wychowawcze "Wspieranie rozwoju młodzieży w procesie dojrzewania". Organizatorami Forum była Dyrekcja Szkoły i Stowarzyszenie "Promocja Edukacji" w Leżajsku.
Spotkanie adresowane zostało do dyrektorów, nauczycieli, katechetów i wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział ponad 100 pedagogów: z Zespołu Szkół Licealnych, Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku; gimnazjów w Leżajsku, Wierzawicach, Grodzisku Górnym, Grodzisku Dolnym, Kuryłówce, Nowej Sarzynie, Łętowni, Giedlarowej; szkół podstawowych w Żołyni, Dębnie, Wólce Łętowskiej, Nowej Sarzynie, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku. Zaproszonymi gośćmi byli: s. dr Bernadeta Lipian z Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke z Jarosławia, Ireneusz Stefański - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, Maria Horoszko - dyrektor MCK w Leżajsku. Założonym celem było dostarczenie informacji na temat możliwych strategii wspierania zdrowego rozwoju ucznia.
Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizujących się w psychologii wychowania i nauczania oraz w psychoprofilaktyce społecznej. Zainteresowanie spotkaniem przeszło oczekiwania organizatorów, co w znacznej mierze świadczy o potrzebie poszukiwania skutecznych środków w rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów wychowawczych z młodzieżą, zwłaszcza w okresie jej dojrzewania do dorosłości.
W pierwszej części spotkania zgromadzeni wysłuchali dwóch wykładów dr Iwony Niewiadomskiej, adiunkta katedry Psychoprofilaktyki Patologii Społecznej KUL. Wykład pierwszy Zagrożenia w rozwoju młodzieży wskazywał na różnorodność zjawisk oddziałujących na młodzież i złożoność problematyki w zakresie czynników stymulujących i utrudniających prawidłowy rozwój. Wykład Możliwości wsparcia rozwoju pokazywał, że działania nauczycieli, katechetów i wychowawców są możliwe, potrzebne i mają sens.
Dr Niewiadomska koncentrowała uwagę słuchaczy na rozwoju człowieka ku dojrzałości. Rozwój ten powinien być ukierunkowany na pozytywne i twórcze przystosowanie, odkrywanie wartości i realizację własnego "ja" oraz na kształtowanie konstruktywnych relacji interpersonalnych wynikających z empatii, szacunku i otwartości. Prelegent wskazywała poszczególne wymiary tego rozwoju i obrazowała najnowszymi wynikami badań oraz doświadczeniem z życia i pracy zawodowej. Szeroko ujęta asynchronia funkcjonowania człowieka w okresie kryzysu rozwojowego stanowiła tło rozważań i pozwoliła lepiej zrozumieć jakość rozwoju zmierzającego ku dorosłości. Bowiem wszystkie kryzysy towarzyszące rozwojowi człowieka mogą stanowić pozytywny element samego rozwoju w sprzyjających warunkach wychowawczych. Sama zaś rola nauczyciela i wychowawcy ukazana została od strony możliwości wspierania rozwoju młodego człowieka powierzonego jego trosce.
Szczególnym gościem Forum była s. Bernadeta Lipian - postulatorka na szczeblu diecezjalnym w procesie beatyfikacyjnym Anny Jenke, wybitnej polonistki i pedagoga Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W znamienny sposób osoba Kandydatki na ołtarze związana jest z Zespołem Szkół Licealnych w Leżajsku, bowiem postulatorem na kolejnym etapie procesu, tj. etapie watykańskim został absolwent tejże szkoły ks. Roman Chowaniec.
Środowisko leżajskiego Liceum ma szczególny tytuł i obowiązek troski o wychowanie młodzieży w duchu ideałów pedagogicznych Anny Jenke, a są to: prawda, dobro, piękno, patriotyzm, wolność. Jak nigdy dotąd, kiedy młodzieży zagraża tak wiele niebezpieczeństw, kiedy często pozbawiona jest opieki dorosłych i polityków, wychowawcy i nauczyciele powinni "iść do młodzieży z duszą bogatą w dobroć" (A. Jenke). Wspierać rozwój drugiej osoby w procesie szkolnego kształcenia to zadanie szlachetne i odpowiedzialne, wymagające pogłębionej refleksji, wiedzy specjalistycznej i akceptującej miłości ucznia.
Szczegółowemu opracowaniu tego zagadnienia służyły spotkania warsztatowe, które odbyły się po przerwie obiadowej. W pięciu grupach pracowano nad różnymi zagadnieniami. Ks. mgr Dariusz Sikorski pokazał harcerstwo jako "konstruktywną grupę rówieśniczą". Dr Bogusława Lachowska zajmowała się Metodami pracy z rodzicami, a szczególnie rozwiązywania konfliktów metodą Gordona. Mgr Katarzyna Litwińska-Malec przedstawiła Rolę wychowawcy w kształtowaniu prawidłowych postaw. Mgr Elżbieta Trubiłowicz pokazała Media - ich możliwości i zagrożenia w rozwoju. Mgr Elżbieta Misiak zaprezentowała Muzykę w procesie rozwoju osobistego. Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa.

Edycja przemyska 21/2003

E-mail:
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676-06-00

Najczęściej czytane
Niedziela Młodych

1 XI Sobota. Uroczystość Wszystkich Świętych.
Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a;

Liturgia godzin

Teksty własne – s. 1311 [s. 1526]. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli II tygodnia – s. 978 [s. 1175].

Video-komentarz do Ewangelii

Reklama

Polecamy
Prawda i kłamstwo o Katyniu
Konkurs papieski
Szpiatal dla Gazy - Caritas
Targi Sakralia 2014


Dwumiesięcznik dla najmłodszych

Tagi

Partnerzy

Kontakt

www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas