Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Reklama

Z wizytą w parafii

Parafia z tradycjami

Witold Księżopolski

1 czerwca parafię pw. Świętej Trójcy w Rypinie wizytował bp Roman Marcinkowski. Najpierw duszpasterzowali tu zakonnicy, od wieków już duszpasterstwo sprawują tu księża diecezjalni.

Polub nas na Facebooku!

Parafia pw. Świętej Trójcy w Rypinie
Patron parafii: Trójca Święta
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Świętej Trójcy
Kaplica filialna: św. Barbary
Dekanat: rypiński
Miejscowości: Głowińsk, Kowalki, Czyżewo, Ławy, Rusinowo, Sikory, Dębiany, Lisiny, Dylewo, Borzymin,
Proboszcz: ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny
Wikariusze: ks. mgr Mariusz Oryl, ks. mgr Roman Murawski
W parafii działają: Ruch Światło-Życie, Zespół Młodzieżowy "Barucha Szem", Schola Dziecięca "Emmanuel", ministranci, rada gospodarcza, rada duszpasterska, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kółka Różańcowe, grupa modlitewna, chór parafialny.
Msze św. w niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00 (młodzież), 11.30 (dzieci), 13.00, 17.00

Wczoraj i dziś parafii

Historia parafii Świetej Trójcy jest bardzo długa - sięga aż XII w. Pierwszymi duszpasterzami byli zakonnicy z zakonu Grobu Chrystusowego (Bożogrobcy), który powstał w czasie wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Księża diecezjalni duszpasterzują w Rypinie od XVII w.
Obecnie oprócz wyznawców kościoła rzymskokatolickiego na terenie parafii istnieje parafia ewangelicko-augsburska, która w tym roku obchodzi 115. rocznicę poświęcenia swego kościoła. Mieszkają tu też świadkowie Jehowy, grekokatolicy, prawosławni i niewierzący. Jak stwierdził w swoim sprawozdaniu proboszcz ks. prał. Tadeusz Zaborny, odbija się to na życiu religijnym parafian: wielu określa siebie jako wierzący, ale niepraktykujący, ok. 100 małżeństw żyje bez związku sakramentalnego, wielu odchodzi z tego świata bez pojednania z Bogiem.
W przeważającej większości jednak parafianie Świętej Trójcy to ludzie przywiązani do wiary i Kościoła. Jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, bardzo licznie uczęszczają na nabożeństwa różańcowe, majowe, Drogę Krzyżową, licznie biorą udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, działają w grupach apostolskich. Od 1631 r. corocznie wędrują pieszo do Skępego na dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Owocem żywej wiary parafii są powołania kapłańskie. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym jest 5 kleryków: 4 w Płocku, piąty w Olsztynie. W pracy duszpasterskiej wspomagają proboszcza wikariusze: ks. Mariusz Oryl i ks. Roman Murawski. Już niedługo w wyremontowanej części budynków parafialnych zamieszkają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, które zajmą się pracą z młodzieżą.

Duszpasterstwo

Witając wizytującego parafię Biskupa Romana, przedstawicielka parafian powiedziała: "Witamy Cię, Ekscelencjo, w murach naszego Kościoła, ale to nie mury tworzą wspólnotę, lecz my, wierny lud". Próbując opisać wspólnotę, nie można więc nie sięgnąć do opisu działających w parafii grup i stowarzyszeń. Pięcioosobową radę gospodarczą powołał nieżyjący już proboszcz ks. kan. Zdzisław Tucholski, zaś obecny proboszcz ten skład rady potwierdził. Parafialna rada duszpasterska powołana we wrześniu 2002 r. liczy 20 osób. Wyrazem jej działalności jest stworzenie grupy liturgicznej i charytatywnej, wspieranie działalności poradni rodzinnej i apostolstwa trzeźwości, wspieranie inicjatyw parafialnych, jak np. zorganizowany dzień powołań Sióstr Nazaretanek czy II Forum Powiatu Rypińskiego, przeprowadzone pod hasłem Uzależnienia. Odpowiedzialne korzystanie z wolności.
Parafialne koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich istnieje już 11 lat. Jego zadaniem jest formacja religijna i intelektualna, kultura życia małżeńskiego i rodzinnego oraz troska o ratowanie życia ludzkiego od poczęcia. Członkowie SRK prowadzą także poradnię rodzinną, dość prężnie funkcjonuje sekcja charytatywna. Od chwili powstania parafialne koło SRK wydaje miesięcznik Biuletyn parafialny. Z inicjatywy Stowarzyszenia jedną z ulic Rypina nazwano imieniem Jana Pawła II, obecnie członkowie SRK wystąpili z wnioskiem o nadanie Zespołowi Szkół nr 1 imienia ks. Czesława Lissowskiego, budowniczego tej szkoły, który zginął śmiercią męczeńską w obozie w Dachau.
W parafii istnieje także grupa modlitewna, która spotyka się na modlitwie, polecając Bogu sprawy całego Kościoła oraz Koła Żywego Różańca (1 męskie i 13 żeńskich). Chór parafialny, śpiewający w każdą niedzielę podczas Mszy o godz. 13.00 liczy obecnie 13 osób. Początkowo był to chór męski, od ubiegłego roku jest mieszany. W parafii od wielu lat działa także Zespół Muzyczny "Barucha Szem" oraz licząca sobie już 3 lata schola dziecięca. Młodzież skupia licząca ok. 20 osób grupa Ruchu Światło-Życie. Grupa ministrantów gromadzi służbę liturgiczną w różnym wieku: od dzieci ze szkół podstawowych poprzez uczniów gimnazjum i szkół średnich, studentów aż po dorosłych.

Reklama

Troska o sprawy materialne

Jak mówi Ksiądz Proboszcz, do najważniejszych osiągnięć materialnych należy zaliczyć kontynuację bardzo kosztownych prac rozpoczętych przez ks. kan. Zdzisława Tucholskiego przy kapitalnym remoncie zabytkowej kaplicy św. Barbary, aby przywrócić jej pierwotny wygląd wnętrza. Przygotowana została również dokumentacja remontu i przebudowy budynków parafialnych, w których rozpoczęły się już prace budowlane. Po przygotowaniu mieszkań w budynku parafialnym zamieszkają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, które będą organizowały prace duszpasterskie z młodzieżą. Planowany jest również remont i przebudowa plebanii. Jak stwierdził Biskup Roman na zakończenie Mszy św., "przychodzi czas remontu tego, co jest najtrudniejsze: zabudowań parafialnych, by one mogły lepiej służyć; sal, które będą lepiej służyły ministrantom, innym grupom. Trzeba również przygotować mieszkanie Siostrom, dlatego bardzo dziękuję Księdzu Prałatowi za podjęte prace".

Z pasterską wizytą

Niedzielne Msze św. stały się dla grup parafialnych okazją do spotkania z Księdzem Biskupem i zaprezentowania się. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 (z udziałem młodzieży) Biskup Roman spotkał się z grupami młodzieżowymi: Ruchem Światło-Życie oraz Zespołem Muzycznym "Barucha Szem". Msza św. o godz. 11.30 (z udziałem dzieci) stała się okazją do spotkania ze scholą dziecięcą oraz grupą ministrantów.
Większość grup parafialnych zaprezentowała się przed Mszą św. ingresową o godz. 13.00. O działalności poszczególnych grup mówili przedstawiciele: rady gospodarczej, rady duszpasterskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Kółek Różańcowych, grupy modlitewnej oraz chóru parafialnego. W homilii bp Roman Marcinkowski powiedział m. in.: "Jakże często słyszę takie stwierdzenie padające z ust wiernych: to jest nasza parafia. Parafia Świętej Trójcy jest naszą parafią. Co to znaczy, że ta parafia jest nasza? Czy to tylko tyle znaczy, że jesteśmy w księgach parafialnych i kancelaryjnych zapisani w tej parafii?
Wielu chrześcijan traktuje chrześcijaństwo bezrefleksyjnie, a to się na przykład wiąże z tym, że chrzczą dzieci, ale nie wiedzą, po co to czynią, jakie są konsekwencje tego wydarzenia; albo przygotowują dzieci do pierwszej Komunii św., ale więcej troski poświęcają gościom, podarkom, strojom, wystawnym przyjęciom, niż rzeczywistej obecności Chrystusa w ich dziecku i w ich rodzinie.
My utrzymujemy więź z parafią, a ta więź wyraża się poprzez nasz udział w liturgii, we Mszy św., w nabożeństwach - mówił Kaznodzieja, wskazując też na grupy duszpasterskie jako te, których członkowie są szczególnie w budowanie parafii zaangażowani. - To są ci, którzy pogłębiają swoją wiarę, rozwijają ją, a jednocześnie chcą coś więcej wnieść do tej wspólnoty".
Podczas Mszy św. o godz. 17.00 Biskup Roman udzielił także sakramentu bierzmowania 86 osobom z III klas gimnazjum.

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Jak cudownie być Polakiem! EDYTORIAL

Pan udziela nam „Oliwy miłosierdzia” – i udziela jej hojnie: nie na godzinę, i nie na jeden dzień w roku! Każdy, kto choć raz stał się jej szafarzem, musiał zobaczyć, jak jej... »
Abp Grzegorz Ryś

Reklama

Ratujdzieci.pl


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas