Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Z wizytą w parafii

Parafia z tradycjami

Witold Księżopolski
Edycja płocka 27/2003

1 czerwca parafię pw. Świętej Trójcy w Rypinie wizytował bp Roman Marcinkowski. Najpierw duszpasterzowali tu zakonnicy, od wieków już duszpasterstwo sprawują tu księża diecezjalni.

Parafia pw. Świętej Trójcy w Rypinie
Patron parafii: Trójca Święta
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Świętej Trójcy
Kaplica filialna: św. Barbary
Dekanat: rypiński
Miejscowości: Głowińsk, Kowalki, Czyżewo, Ławy, Rusinowo, Sikory, Dębiany, Lisiny, Dylewo, Borzymin,
Proboszcz: ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny
Wikariusze: ks. mgr Mariusz Oryl, ks. mgr Roman Murawski
W parafii działają: Ruch Światło-Życie, Zespół Młodzieżowy "Barucha Szem", Schola Dziecięca "Emmanuel", ministranci, rada gospodarcza, rada duszpasterska, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kółka Różańcowe, grupa modlitewna, chór parafialny.
Msze św. w niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00 (młodzież), 11.30 (dzieci), 13.00, 17.00

Wczoraj i dziś parafii

Historia parafii Świetej Trójcy jest bardzo długa - sięga aż XII w. Pierwszymi duszpasterzami byli zakonnicy z zakonu Grobu Chrystusowego (Bożogrobcy), który powstał w czasie wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Księża diecezjalni duszpasterzują w Rypinie od XVII w.
Obecnie oprócz wyznawców kościoła rzymskokatolickiego na terenie parafii istnieje parafia ewangelicko-augsburska, która w tym roku obchodzi 115. rocznicę poświęcenia swego kościoła. Mieszkają tu też świadkowie Jehowy, grekokatolicy, prawosławni i niewierzący. Jak stwierdził w swoim sprawozdaniu proboszcz ks. prał. Tadeusz Zaborny, odbija się to na życiu religijnym parafian: wielu określa siebie jako wierzący, ale niepraktykujący, ok. 100 małżeństw żyje bez związku sakramentalnego, wielu odchodzi z tego świata bez pojednania z Bogiem.
W przeważającej większości jednak parafianie Świętej Trójcy to ludzie przywiązani do wiary i Kościoła. Jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, bardzo licznie uczęszczają na nabożeństwa różańcowe, majowe, Drogę Krzyżową, licznie biorą udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, działają w grupach apostolskich. Od 1631 r. corocznie wędrują pieszo do Skępego na dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Owocem żywej wiary parafii są powołania kapłańskie. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym jest 5 kleryków: 4 w Płocku, piąty w Olsztynie. W pracy duszpasterskiej wspomagają proboszcza wikariusze: ks. Mariusz Oryl i ks. Roman Murawski. Już niedługo w wyremontowanej części budynków parafialnych zamieszkają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, które zajmą się pracą z młodzieżą.

Duszpasterstwo

Witając wizytującego parafię Biskupa Romana, przedstawicielka parafian powiedziała: "Witamy Cię, Ekscelencjo, w murach naszego Kościoła, ale to nie mury tworzą wspólnotę, lecz my, wierny lud". Próbując opisać wspólnotę, nie można więc nie sięgnąć do opisu działających w parafii grup i stowarzyszeń. Pięcioosobową radę gospodarczą powołał nieżyjący już proboszcz ks. kan. Zdzisław Tucholski, zaś obecny proboszcz ten skład rady potwierdził. Parafialna rada duszpasterska powołana we wrześniu 2002 r. liczy 20 osób. Wyrazem jej działalności jest stworzenie grupy liturgicznej i charytatywnej, wspieranie działalności poradni rodzinnej i apostolstwa trzeźwości, wspieranie inicjatyw parafialnych, jak np. zorganizowany dzień powołań Sióstr Nazaretanek czy II Forum Powiatu Rypińskiego, przeprowadzone pod hasłem Uzależnienia. Odpowiedzialne korzystanie z wolności.
Parafialne koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich istnieje już 11 lat. Jego zadaniem jest formacja religijna i intelektualna, kultura życia małżeńskiego i rodzinnego oraz troska o ratowanie życia ludzkiego od poczęcia. Członkowie SRK prowadzą także poradnię rodzinną, dość prężnie funkcjonuje sekcja charytatywna. Od chwili powstania parafialne koło SRK wydaje miesięcznik Biuletyn parafialny. Z inicjatywy Stowarzyszenia jedną z ulic Rypina nazwano imieniem Jana Pawła II, obecnie członkowie SRK wystąpili z wnioskiem o nadanie Zespołowi Szkół nr 1 imienia ks. Czesława Lissowskiego, budowniczego tej szkoły, który zginął śmiercią męczeńską w obozie w Dachau.
W parafii istnieje także grupa modlitewna, która spotyka się na modlitwie, polecając Bogu sprawy całego Kościoła oraz Koła Żywego Różańca (1 męskie i 13 żeńskich). Chór parafialny, śpiewający w każdą niedzielę podczas Mszy o godz. 13.00 liczy obecnie 13 osób. Początkowo był to chór męski, od ubiegłego roku jest mieszany. W parafii od wielu lat działa także Zespół Muzyczny "Barucha Szem" oraz licząca sobie już 3 lata schola dziecięca. Młodzież skupia licząca ok. 20 osób grupa Ruchu Światło-Życie. Grupa ministrantów gromadzi służbę liturgiczną w różnym wieku: od dzieci ze szkół podstawowych poprzez uczniów gimnazjum i szkół średnich, studentów aż po dorosłych.

Reklama

Troska o sprawy materialne

Jak mówi Ksiądz Proboszcz, do najważniejszych osiągnięć materialnych należy zaliczyć kontynuację bardzo kosztownych prac rozpoczętych przez ks. kan. Zdzisława Tucholskiego przy kapitalnym remoncie zabytkowej kaplicy św. Barbary, aby przywrócić jej pierwotny wygląd wnętrza. Przygotowana została również dokumentacja remontu i przebudowy budynków parafialnych, w których rozpoczęły się już prace budowlane. Po przygotowaniu mieszkań w budynku parafialnym zamieszkają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, które będą organizowały prace duszpasterskie z młodzieżą. Planowany jest również remont i przebudowa plebanii. Jak stwierdził Biskup Roman na zakończenie Mszy św., "przychodzi czas remontu tego, co jest najtrudniejsze: zabudowań parafialnych, by one mogły lepiej służyć; sal, które będą lepiej służyły ministrantom, innym grupom. Trzeba również przygotować mieszkanie Siostrom, dlatego bardzo dziękuję Księdzu Prałatowi za podjęte prace".

Z pasterską wizytą

Niedzielne Msze św. stały się dla grup parafialnych okazją do spotkania z Księdzem Biskupem i zaprezentowania się. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 (z udziałem młodzieży) Biskup Roman spotkał się z grupami młodzieżowymi: Ruchem Światło-Życie oraz Zespołem Muzycznym "Barucha Szem". Msza św. o godz. 11.30 (z udziałem dzieci) stała się okazją do spotkania ze scholą dziecięcą oraz grupą ministrantów.
Większość grup parafialnych zaprezentowała się przed Mszą św. ingresową o godz. 13.00. O działalności poszczególnych grup mówili przedstawiciele: rady gospodarczej, rady duszpasterskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Kółek Różańcowych, grupy modlitewnej oraz chóru parafialnego. W homilii bp Roman Marcinkowski powiedział m. in.: "Jakże często słyszę takie stwierdzenie padające z ust wiernych: to jest nasza parafia. Parafia Świętej Trójcy jest naszą parafią. Co to znaczy, że ta parafia jest nasza? Czy to tylko tyle znaczy, że jesteśmy w księgach parafialnych i kancelaryjnych zapisani w tej parafii?
Wielu chrześcijan traktuje chrześcijaństwo bezrefleksyjnie, a to się na przykład wiąże z tym, że chrzczą dzieci, ale nie wiedzą, po co to czynią, jakie są konsekwencje tego wydarzenia; albo przygotowują dzieci do pierwszej Komunii św., ale więcej troski poświęcają gościom, podarkom, strojom, wystawnym przyjęciom, niż rzeczywistej obecności Chrystusa w ich dziecku i w ich rodzinie.
My utrzymujemy więź z parafią, a ta więź wyraża się poprzez nasz udział w liturgii, we Mszy św., w nabożeństwach - mówił Kaznodzieja, wskazując też na grupy duszpasterskie jako te, których członkowie są szczególnie w budowanie parafii zaangażowani. - To są ci, którzy pogłębiają swoją wiarę, rozwijają ją, a jednocześnie chcą coś więcej wnieść do tej wspólnoty".
Podczas Mszy św. o godz. 17.00 Biskup Roman udzielił także sakramentu bierzmowania 86 osobom z III klas gimnazjum.

Rekolekcje Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

2018-02-18 20:27

O. Stanisław Tomoń OSPPE

W dniach 16-18 lutego 2018 r. doroczne rekolekcje przeżywał na Jasnej Górze Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Myślą przewodnią skupienia wielkopostnego były słowa: „Pod natchnieniem Ducha Świętego”. Kazania rekolekcyjne głosił biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej Piotr Skucha.

Krzysztof Świertok

W rekolekcjach uczestniczyło ok. 250 osób - członkowie Zakonu wraz z rodzinami. Obecny był komandor Józef Dąbrowski, zwierzchnik Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego powstał w 1099 r. w Jerozolimie, aby troszczyć się o najświętsze miejsca chrześcijaństwa i nieść pomoc pielgrzymom.

Zobacz zdjęcia: Rekolekcje Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

„Od wielu, wielu lat przyjeżdżamy do Matki Bożej, aby zaraz w pierwszy weekend po Środzie Popielcowej rozpocząć przygotowanie do tego najważniejszego wydarzenia, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A ponieważ jesteśmy Zakonem Rycerskim Grobu Bożego, a więc tego miejsca, z którego Chrystus powstał z martwych, jesteśmy heroldami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, więc te rekolekcje mają dla nas szczególne znaczenie - mówił komandor Józef Dąbrowski. – Miniony rok był bogaty w różne wydarzenia, bogaty przede wszystkim tym, że kierując się prośbą naszego Wielkiego Mistrza, rozpoczęliśmy w Polsce 4 października peregrynację relikwii bł. Bartolo Longo - jedynego beatyfikowanego członka naszego Zakonu. Bartolo Longo, który dla wielu osób jest postacią

nieznaną, mimo że wielu ludzi korzysta z Nowenny Pompejańskiej, że słyszeli coś o Pompejach, ale często nie wiedzą, że w Pompejach jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. A więc przy okazji peregrynacji, zarówno ikony bł. Bartolo Longo, jak i jego relikwii mamy okazję zapoznać wiernych z poszczególnych parafii z jego życiorysem, a jednocześnie możemy przedstawić informacje na temat naszego Zakonu, a przede wszystkim na temat tego, co się dzieje obecnie w Ziemi Świętej, z jakimi problemami spotykają się chrześcijanie tam żyjący. Apelujemy nie tylko o modlitwę, nie tylko o ‘wdowi grosz’, apelujemy o to, aby rozważyć w poszczególnych parafiach możliwość pielgrzymowania do Ziemi Świętej, aby nasi bracia chrześcijanie tam żyjący nie czuli się osamotnieni”.

„Początek Wielkiego Postu skłania nas do tego, aby podjąć jakieś postanowienie wielkopostne i nie tylko. Kiedy gromadzimy się na rekolekcjach jako Zakon Rycerki Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Biorę udział w rekolekcjach po raz trzeci, ponieważ od dwóch lat jestem kawalerem tego Zakonu Rycerskiego. Przygotowujemy się w tym roku do inwestytury, która będzie 15-16 czerwca w Katowicach - podkreśla ks. Mirosław Pstrągowski z par. św. Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy. - Rok 2018 jest dla nas rokiem ważnych rocznic: 50. rocznica odnowienia Zakonu przez Stolicę Apostolską, dokonane to było przez Piusa IX, 140. rocznica śmierci bł. Piusa IX, odnowiciela, reformatora naszego Zakonu, 130. rocznica oficjalnego ustanowienia klasy dam w naszym Zakonie, to dokonało się przez papieża Leona XIII w 1888 r., oraz 90. rocznica poświęcenia Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Palestyny. Sanktuarium mieści się w Izraelu, ale jest to świątynia poświęcona Matce Bożej Królowej Palestyny. Sanktuarium było poświęcone 21 marca 1928 r.”.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego sprowadził do Polski w roku 1163 Jaksa z Miechowa. Mężczyźni noszą białe płaszcze z czerwonym krzyżem, symbolizujące pięć ran Chrystusa. Kobiety maja białe płaszcze.

Doroczne rekolekcje rozpoczęły się modlitwą Apelu Jasnogórskiego w piątek 16 lutego. Modlitwie przewodniczył bp Piotr Skucha, mówił: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Maryjo, jest dzisiaj przed Tobą Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, jego damy i kawalerowie, zebrani na dorocznych rekolekcjach. Maryjo, Ty jesteś pierwszą i najpilniejszą uczennicą Swojego Syna, pomóż nam, abyśmy zostali Twoimi naśladowcami”.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę 18 lutego Mszą św. koncelebrowaną w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Skucha.

Bp Piotr Skucha pytał w homilii: „Jakie wnioski płyną z Bożego Słowa na ten czas Wielkiego Postu? Pokonywanie zła to dla człowieka wielki wysiłek, a zwycięstwo dokonuje się przez rzeźbienie duszy. Jest to wielka praca na swoją duchowością, ale powinniśmy pamiętać, że rzeźbiarzem duszy jest sam Jezus Chrystus. Przez zwycięstwo zdążamy do życia, którym jest zmartwychwstanie (…) Pan Bóg wszystko daje za darmo, wszystko jest Jego łaską, ale to wszystko uzależnia od nas, czy zechcemy przyjąć tak wielki dar, jakim jest chrzest, pokuta i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezu, bądź moim przewodnikiem na Wielki Post i na całe życie”.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie liczy dziś ok. 32 tys. członków na świecie, głównie w krajach europejskich, ale również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce dam i kawalerów jest 299.

Pierwszym domem Bożogrobców w Europie był Miechów. Do Polski Bożogrobców sprowadził w 1163 r. Jaksa z Miechowa i osadził ich w swych dobrach. Miechowici, bo tak też byli nazywani, otrzymali liczne nadania od książąt, możnowładców, biskupów. Rozkwit Zakonu Bożogrobców miał miejsce w XV wieku, a miechowskie sanktuarium Bożego Grobu stało się jednym z najprężniejszych ośrodków zakonu. Bożogrobcy wprowadzili do Polski liturgię i nabożeństwa zaczerpnięte z tradycji jerozolimskiej, wcześniej w naszym kraju nieznane. Spopularyzowali m.in. budowę symbolicznego Bożego Grobu w Wielki Piątek. Organizowali uroczystości w Wielkim Tygodniu i w drugą niedzielę po Świętach Wielkanocnych. Oprócz działalności duszpasterskiej członkowie Zakonu zajmowali się szpitalnictwem, a w końcowym okresie istnienia również szkolnictwem. W wyniku działań zaborców w XVIII w. zakon uległ kasacji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Papieskie rekolekcje - dwa pierwsze rozważania

2018-02-19 16:33

pb (KAI/Vaticannews) / Ariccia

O pragnieniu Jezusa i pragnieniach człowieka mówił portugalski ksiądz José Tolentino de Mendonça w dwóch pierwszych rozważaniach rekolekcyjnych dla papieża i kurii rzymskiej. Rekolekcje odbywają się w dniach 18-23 lutego w Domu Boskiego Mistrza w Ariccii pod Rzymem. Portugalski teolog i poeta, wicerektor Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie wybrał za temat swych rozważań słowa „Pochwała pragnienia”.

Punktem wyjścia pierwszego, wprowadzającego rozważania było spotkanie Jezusa z Samarytanka przy studni Jakubowej i Jego prośba: „Daj mi pić”. Jezus przyjmuje postawę żebraka, który doświadcza trudu codziennego życia, potrzebując troski innych. - Także Bóg żebrze u człowieka - stwierdził duchowny.

Dodał, że dzięki pragnieniu Jezusa czujemy się rozumiani w naszej kruchości. Ale nie jest to zwykłe pragnienie wody, lecz głębsze pragnienie dotknięcia naszych zranień. Jezus wychodzi nam na spotkanie i poruszeni Jego łaską, czujemy się wezwani, by świadczyć sobie nawzajem dobro. Rekolekcjonista wezwał, by czekać na Pana, na to, co chce nam ofiarować.

W drugim rozważaniu, odwołując się do słów z Apokalispy: „I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie”, ks. Tolentino de Mendonça wezwał do złożenia w Bogu naszych pragnień. Bogu, który ofiarowuje nam, „niekompletnym”, swą bezwarunkową miłość. Ale czy my pragniemy Boga? - pytał rekolekcjonista.

Zauważył, że dużo mówi się o konsumpcjonizmie w związku z centrami handlowymi, ale istnieje też „konsumpcjonizm w życiu duchowym”. Społeczeństwo uznaje konsumowanie za kryterium szczęścia, ale w ten sposób pragnienie staje się pułapką. Odwracając się od tego, co istotne, pragnienie przekształca się w „niezdolność do rozeznawania”.

Portugalski teolog zaznaczył, że nie istnieją pigułki, które byłyby w stanie automatycznie rozwiązać nasze problemy. Jest w nas tyle pragnień - relacji, akceptacji, miłości - ale nie doceniamy ich i traktujemy tak, jakby nie były warte naszej uwagi. Uciekamy od nich, jakby nie miały nam nic do powiedzenia w imieniu Boga. A jest na odwrót - pragnienie jest „biograficznym dziedzictwem, które mamy rozpoznać i za nie dziękować”.

Rekolekcje w Ariccii potrwają do 23 lutego. Każdy dzień rozpoczyna się Mszą św. O 7.30, o 9.30 wygłaszane jest pierwsze rozważanie, o 16.00 drugie, a po nim odprawiane są nieszpory i odbywa się adoracja eucharystyczna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem