Reklama

Serwis Duszpasterstwa Młodych

A. P.
Edycja częstochowska 13/2001

Zaproszenie od Księdza Prymasa.

Prymas Polski kard. Józef Glemp wystosował specjalny list do młodych, w którym przypomina rocznicę VI Światowego Dnia Młodzieży. .Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła powszechnego był VI Światowy Dzień Młodzieży. W wyniku ważnych przemian politycznych mogło dojść do spotkania wierzącej młodzieży Wschodu i Zachodu. . napisał w liście Ksiądz Prymas. Wspominając wiele ważnych słów skierowanych wtedy do młodych przez Ojca Świętego Jana Pawła II, Ksiądz Prymas zaprosił młodzież do Częstochowy na 14 i 15 sierpnia br. po to, aby .dziękować Bogu za dar Bożego dziecięctwa, za dar wolności dzieci Bożych, za dar Światowych Dni Młodzieży i za dobro, które dokonało się w Polsce podczas VI Światowego Dnia Młodzieży..

Powstaje Komitet Obchodów X-lecia VI ŚDM.

Metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak powołał Komitet Obchodów Jubileuszu VI Światowego Dnia Młodzieży. Na czele Komitetu Honorowego stanął ks. prał. dr Marian Duda, który w roku 1991 był przewodniczącym komitetu organizacyjnego tego wielkiego spotkania młodych. Pracami komitetu ma kierować ks. Andrzej Przybylski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. W skład komitetu wchodzą duszpasterze ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych działających w archidiecezji, zakonni duszpasterze młodych oraz przedstawiciele młodzieży. Komitet zajmie się przygotowaniem uroczystości 10-lecia VI ŚDM, która odbędzie się na Jasnej Górze 14 i 15 sierpnia 2001 r.

Ludzie Lednicy to katolicy jutra.

Symbolem spotkania młodych .Lednica 2001. jest chleb w formie rozłożonej Biblii, przeznaczony do spożycia według słów Ezechiela ( Ez 3,1-3). Samo spotkanie odbędzie się na Polach Lednickich 2 czerwca 2001 r. W Środę Popielcową zakończono wielkie dzieło przepisywania Pisma Świętego przez wspólnoty młodzieżowe i indywidualne osoby. .Lednica to przede wszystkim wybór Chrystusa przez młodych . napisał w zaproszeniu do młodych inicjator lednickich spotkań o. Jan Góra OP. . Ludzie znad Lednicy, zapowiadający wiosnę Kościoła, rozpoznają się wszędzie i szybko po pierścieniach z rybą, krzyżykach lednickich, woreczkach z solą ... Są to zawsze ludzie jutra..

Reklama

Pielgrzymka maturzystów.

17 marca br. odbyła się na Jasnej Górze Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Częstochowskiej.

W pielgrzymce wzięło udział kilka tysięcy maturzystów. O godz 9.30 w bazylice jasnogórskiej Mszę św. dla maturzystów odprawił abp Stanisław Nowak. Następnie w sali o. A. Kordeckiego młodzi wysłuchali wykładu ks. Andrzeja Przybylskiego na temat właściwego rozumienia zaproszenia Chrystusa .Wypłyń na głębię!.. O godz. 13.30 maturzyści z archidiecezji częstochowskiej odprawili wspólnie Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. Organizatorem pielgrzymki był Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej.

Promocja magazynu .Ruah..

Podczas kolejnego spotkania w katolickiej kawiarence .Emaus. przy Al. Wolności 4 odbyła się promocja najnowszego numeru magazynu muzycznego Ruah. 17 marca gośćmi młodych w kawiarence byli twórcy tego pisma poświęconego muzyce chrześcijańskiej: O. Andrzej Bujnowski OP . dominikanin pracujący we Wrocławiu, absolwent ASP, duszpasterz muzyków, inicjator spotkań dla muzyków w Dursztynie i Ludźmierzu, twórca szczecińskiego zespołu Deus Meus i Janusz Kotarba, redaktor naczelny magazynu Ruah . wydawca i właściciel krakowskiej firmy Paganini, zajmującej się dystrybucją muzyki. W tym miesiącu w kawiarence .Emaus. odbyły się jeszcze spotkania: .Narkotyki. Zażywasz-przegrywasz!. . spotkanie z wychowawcami Ośrodka dla Narkomanów .Betania. . 14 marca; .Gorzkie Żale, czyli poezje Wielkiego Postu. . prezentacje poetyckie . 25 marca.

Modlitwa różańcowa studentów.

Przez cały Wielki Post trwa modlitwa różańcowa studentów w Domach Studenckich. Codziennie o godz. 22.00 studenci spotykają się, aby modlić się o nawrócenie całego środowiska akademickiego Częstochowy. Miejsca modlitwy są przygotowane przez samych studentów. W DS .Maluch. modlitwy odbywają się w kreślarni, która powoli staje się zbyt mała, by pomieścić wszystkich chętnych. Przez dwa ostatnie spotkania w tym akademiku wspólnie modliło się ponad 40 studentów. W DS .Herkules. dzięki życzliwości kierownictwa akademika studenci mogą spotykać się na modlitwie w większej sali na parterze. Warto dodać, że wiele osób podjęło się odmawiać Różaniec wspólnie ze studentami, pozostając we własnych domach i pokojach akademickich. Modlitwy odbywają się w obecności kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która przez cały czas pielgrzymuje po częstochowskich akademikach.

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: wręczenie Medali św. Brata Alberta

2019-03-18 17:24

md / Kraków (KAI)

Jan Kanty Pawluśkiewicz, Krystyna Mrugalska, ks. Stanisław Łada oraz Diana i Wojciech Bonowiczowie odebrali 18 marca w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie Medale św. Brata Alberta. Wyróżnienie przyznawane jest od 1997 r. za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się podczas XIX Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”.

YouTube.com
Jan Kanty Pawluśkiewicz

Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor i malarz, od lat wspiera Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Artysta od samego początku zasiada w jury Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, wspiera także osoby z niepełnosprawnościami, które marzą o karierze artystycznej.

Odbierając wyróżnienie, kompozytor podkreślał, że od osób z niepełnosprawnościami więcej otrzymuje niż sam daje. „Jeśli dają mi medal, to kocham ich i deklaruję, że do końca moich dni będę ich wspominał” – dodał.

„Życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest wielkim przywilejem i zaszczytem” - mówił na scenie teatru Wojciech Bonowicz. On i jego żona Diana zaangażowali się w pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną już jako studenci. W latach 80., w ramach Ruchu Wiara i Światło prowadzili wspólnotę dla małych dzieci, zwaną „małymi Muminkami” i choć potem założyli rodzinę, wciąż prowadzą tę wspólnotę.

„Mówi się o mowie nienawiści, o mowie, która dzieli. Moi przyjaciele nigdy tak nie mówią” – podkreślał Bonowicz. Jego zdaniem, osoby z niepełnosprawnością intelektualną są "wielkimi akumulatorami wybaczania". „Jeśli nasze społeczeństwo w ogóle się jeszcze trzyma, to tylko dzięki nim” - zaznaczył.

Krystyna Mrugalska została wyróżniona za działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. „To legenda w tym środowisku. Jej syn, nieżyjący już Grzegorz, był osobą niepełnosprawną. Gdy się narodził, całkowicie poświęciła się wspieraniu innych rodzin” – podkreślał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Laureatka działała w trudnych czasach komunizmu, kiedy to istnienie osób z niepełnosprawnościami było tematem tabu, a jednak udało się jej stworzyć specjalny dział w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podobne koła powstały w całej Polsce.

Ks. prałat Stanisław Łada jest kapłanem archidiecezji gdańskiej, pracuje w Pruszczu Gdańskim. Został doceniony za to, że od lat 80. otacza opieką duszpasterską i pomocą charytatywną osoby niepełnosprawne i potrzebujące. „Początkowo wspierał swoich parafian, dziś jego działalność obejmuje już całą archidiecezję” – mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

Medal św. Brata Alberta, ustanowiony w 1997 r., przyznawany jest za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Jego pierwszym laureatem był kard. Franciszek Macharski. Wśród laureatów są również m.in. premier Jerzy Buzek, prof. Zbigniew Brzeziński, bp Jan Chrapek, Anna Dymna, kard. Stanisław Dziwisz, prof. Andrzej Zoll, Agata Kornhauser-Duda czy Jakub Błaszczykowski.

Medal przedstawiający św. Brata Alberta przytulającego dzieci zaprojektował Krzysztof Sieprawski, podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Wyróżnienie tradycyjnie wręczane jest podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. W tym roku odbył się on po raz 19.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem