Reklama

Otwórzmy serce dla Łukasza

PIOTR LORENC
Edycja sosnowiecka 13/2001

Łukasz z Dąbrowy Górniczej cierpi na nieuleczalną chorobę zwaną dystrophie musculorum, typ Duchenne´a, polegającą na ogólnym zaniku mięśni. Jest to choroba doprowadzająca do ogólnego kalectwa, a w końcu do przedwczesnej śmierci. Dotknięci są nią tylko mężczyźni. Nie są znane przyczyny występowania choroby. Specjaliści wymieniają przynajmniej trzy: podłoże genetyczne, zanieczyszczenie środowiska, szkodliwe promieniowanie. Według danych Polskiego Towarzystwa Chorób Mięśni u ok. 20 tys. chłopców w Polsce podejrzewa się tę dolegliwość.

Łukasz ma 14 lat i pragnie żyć. Jedyną szansą, jaka pojawiła się w ostatnim czasie, jest przeszczep zarodkowych komórek mięśniowych. Jednak jest to bardzo kosztowna operacja, przerastająca możliwości finansowe jego rodziców. Koszt przeszczepu wynosi bowiem 150 tys. dolarów i może być wykonany tylko w specjalistycznej klinice w Seulu. Dlatego rodzice chłopca rozpoczęli akcje zbierania pieniędzy.

O tym, że Łukasz cierpi na tę potworną chorobę, dowiedział się, gdy miał 5 lat. Zaczęło się niewinnie. Na początku miał trudności z chodzeniem po schodach, bieganiem. Z czasem dolegliwości uniemożliwiły mu poruszanie się na własnych nogach. Ze względu na rzadkie występowanie choroby lekarze nie potrafili postawić prawidłowej diagnozy. Mówili, że dziecko z tego wyrośnie. "Po zwiedzeniu wielu gabinetów lekarskich, trafiliśmy w końcu na ortopedę, który postawił właściwą diagnozę. Była to szokująca wiadomość, gdy zakomunikowano nam, że nasz syn cierpi na nieuleczalną chorobę i że jedyne, co można zrobić, to usprawniać ciało chłopca poprzez rehabilitację i patrzeć, jak staje się coraz mniej samodzielny. To koszmarna perspektywa i dla dziecka, i dla rodziców" - powiedziała Niedzieli mama Łukasza, Ewa Słoniewska.

W wieku 8 lat Łukasz usiadł na wózek inwalidzki. Choroba nie przeszkadza mu jednak normalnie żyć. Rodzice starają się zapewnić mu jak najlepsze dzieciństwo. Łukasz na co dzień uczęszcza na zajęcia lekcyjne do Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego w Dąbrowie Górniczej. Do godz. 15.00 ma czas wypełniony nauką i spotkaniami z kolegami. Nie wyobraża sobie życia bez szkoły. W domu odrabia lekcje i korzysta z komputera. Na razie może poruszać rękami, ale tylko w płaszczyźnie poziomej. Uwielbia także szybkie samochody. Podczas pobytu na badaniach w Stanach Zjednoczonych najwięcej zdjęć robił sobie przy szybkich, eleganckich, niespotykanych na naszych drogach samochodach. Chłopiec swoją chorobę znosi bardzo dzielnie. Do tej pory, co z dumą podkreśla matka, nigdy nie skarżył się, nie złościł, nie miał żalu.

Rodzice Łukasza nie dają za wygraną. W ostatnim czasie pojawiła się szansa na poprawę stanu zdrowia. Polega ona na przeszczepie komórek mięśniowych. W listopadzie ubiegłego roku dziecku z Polski przeszczepiono komórki i jest wyraźna poprawa zdrowia. A był u kresu swoich sił. Lekarze oceniają ją na 30-40 procentowe polepszenie wydolności organizmu. Teraz, gdy pojawiła się szansa, Łukasz ma jeszcze większą wolę życia.

Z tego względu, na przełomie stycznia i lutego Łukasz z rodzicami pojechał do Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzone w specjalistycznej klinice badania potwierdziły konieczność operacji, a także dały nadzieję na znaczną poprawę stanu zdrowia. Operacja będzie polegać na wszczepieniu w 80 miejsc porcji tysięcy komórek mięśniowych. Zasadniczą przeszkodą w przeprowadzeniu zabiegu jest koszt 150 tys. dolarów. Rodzice i Łukasz ufają jednak, że uda im się zgromadzić odpowiednią sumę.

W akcję zbierania funduszy na operację w Seulu włączyło się już Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które w czerwcu organizuje paraolimpiadę dla dzieci i młodzieży, a także cykle imprez i koncertów, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Łukasza.

Poniżej podajemy numer konta Stowarzyszenia, które pomaga gromadzić środki finansowe. Można na nie wpłacać każdą kwotę. Może ona być odliczona od podatku jako darowizna. Za każdą złotówkę rodzice Łukasza, a także on sam serdecznie dziękują.

Fundacja Ochrony Zdrowia

Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

BPH O/Dąbrowa Górnicza 10601288-320000310580,

hasło "Łukasz"

Kraków: otwarcie procesu beatyfikacyjnego węgierskiego męczennika

2019-03-25 17:53

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Joanna Adamik/archidiecezja krakowska
Trybunał procesu beatyfikacyjnego

25 marca 2019 roku, arcybiskup Marek Jędraszewski, po uzyskaniu zgody Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, powołał Trybunał do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jánosa Esterházyego, świeckiego i ojca rodziny w następującym składzie: ks. dr Andrzej Scąber – delegat biskupa, o. dr hab. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD – promotor sprawiedliwości, o. Piotr Lamprecht OSA – notariusz. Postulator sprawy, o. Paweł Cebula OFM Conv., zwrócił się do metropolity i członków Trybunału z prośbą o rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu oraz przedstawił zgromadzonym postać Sługi Bożego. W uroczystości wzięła udział między innymi rodzina

Janos Esterházy był działaczem węgierskich organizacji, funkcjonujących na terenie Słowacji, która po rozpadzie Austro-Węgier, w listopadzie 1918 roku, weszła w skład Czechosłowacji, podczas gdy przez setki lat stanowiła część Korony św. Stefana jako Górne Węgry. W związku z tym, jej terytorium zamieszkiwała ludność węgierska. Esterházy aktywnie działał na rzecz praw ludności węgierskiej, został przewodniczącym konserwatywnej Węgierskiej Partii i posłem do parlamentu Czechosłowacji. Korzystając ze swoich znajomości i koligacji rodzinnych – był synem węgierskiego arystokraty i Elżbiety, córki hrabiego Stanisława Tarnowskiego – pomagał Polakom, którzy przedzierali się przez Słowację, by przez Węgry i Rumunię, udać się na zachód, gdzie tworzyło się Wojsko Polskie. Za czyn pomocy polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderem Polonia Restituta. Przez cały okres trwania wojny, udzielał również pomocy Słowakom i Żydom, a w 1942 roku głosował w słowackim parlamencie przeciwko ich deportacji do obozów koncentracyjnych. Esterházy został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagrów. Po trzech latach katorgi, odesłano go do Czechosłowacji, ponieważ tamtejszy rząd skazał go na karę śmierci za współpracę z Niemcami. Na skutek nacisków opinii publicznej, wyrok zamieniono na dożywotnie więzienie o zaostrzonym rygorze w Mírovie, gdzie na skutek wycieńczenia i chorób zmarł w 1957 roku. Jego ciało wrzucono do zbiorowej mogiły.

– Kluczem do męki, śmierci i cierpienia Jánosa Esterházyego są jego własne słowa: „Naszym znakiem jest krzyż”. Krzyż Chrystusa zwycięskiego i zmartwychwstałego jest kluczem, który pomaga zrozumieć całe życie, a szczególnie ostatni etap: uwięzienie w łagrze i cierpienie spowodowanych chorobą w więzieniach. – powiedział o. Cebula

Postulator zwrócił uwagę na cztery aspekty duchowości Esterházyego: pragnienie poddania się woli Bożej, umiłowanie obecnego w Eucharystii Chrystusa, obcowanie duchowe ze świętymi, a także kult Najświętszej Maryi Panny.

– Niech one pomogą nam odczytywać to, co Bóg chce powiedzieć przez swojego sługę i pomogą również wszystkim, którzy zamykają się przed poznaniem prawdy o Jánosu. – mówił na zakończenie.

Po wypowiedzi postulatora, nastąpił moment zaprzysiężenia. Pierwszy przysięgę złożył arcybiskup, następnie jego delegat, promotor sprawiedliwości, notariusz i postulator sprawy.

Po podpisaniu dokumentów, głos zabrał arcybiskup. Zacytował słowa utworu Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”, podkreślając, że jest on świeckim wezwaniem do heroizmu i pochwałą tej postawy:

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
(…)

czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź

dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę

(…)

Bądź wierny Idź

Metropolita zaznaczył, że 20 lat później ukazał się list pasterski Jana Pawła II „Tertio Millennio Adveniente”, który miał przygotować wiernych do świętowania Roku Jubileuszowego.

“U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników. Prześladowania ludzi wierzących — kapłanów, zakonników i świeckich — zaowocowały wielkim posiewem męczenników w różnych częściach świata. Świadectwo dawane Chrystusowi aż do przelania krwi, stało się wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosławnych, anglikanów i protestantów (…)To świadectwo nie może zostać zapomniane (…) W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele. Zgodnie z sugestią Konsystorza trzeba, ażeby Kościoły lokalne, zbierając konieczną dokumentację, uczyniły wszystko dla zachowania pamięci tych, którzy ponieśli męczeństwo (…)Największym hołdem dla Chrystusa ze strony wszystkich Kościołów na progu trzeciego tysiąclecia będzie ukazanie przemożnej obecności Odkupiciela w owocach wiary, nadziei i miłości złożonych poprzez ludzi tylu języków i ras, którzy poszli za Chrystusem różnymi drogami chrześcijańskiego powołania.” – pisał papież.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że koncepcje Herberta i Jana Pawła II znacząco różnią się od siebie. Poeta powiedziałby, że choć Janos Esterházy był heroicznym człowiekiem, to ostatecznie przegrał, ginąc w Mírovie. Papież, pisząc o świętych męczennikach naszych czasów, wskazywał na zwycięstwo Chrystusa.

– Dokładnie 25 lat po opublikowaniu tego listu apostolskiego, pragniemy, powołując ten Trybunał, pokazać Jánosa Esterházyego jako wielkiego, nieznanego jeszcze, żołnierza wielkiej sprawy Bożej. Przez jego życie, w trudnych i dramatycznych czasach I połowy XX, chcemy pokazać żywotność Kościołów w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji i w Czechach. Przez owoce wiary nadziei i miłości jego życia, pragniemy ukazać obecność Chrystusa Odkupiciela w naszych czasach (…) To dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w życzenie Jana Pawła II, aby świętość dzieci Kościoła była przez sam Kościół stwierdzana i stawiana za wzór dla innych. Tak nam dopomóż Bóg! – mówił metropolita.

W uroczystości brała udział córka Jánosa Esterházego Alice Esterhazy-Malfatti, która w liście skierowanym do zebranych podkreśliła, że życie jej ojca zbudowane było na miłości. Dodała, że Sługa Boży ogromną miłością darzył cztery narody: polski, słowacki, czeski i węgierski.

– Tak bardzo kochał powierzonych sobie ludzi, że poświęcił za nich życie. Był przekonany, że społeczność i poczucie przynależności do niej muszą być budowane na przykładzie miłości i wspólnoty rodzinnej. Jego wiara i głęboka miłość do Boga utwierdziły go w tych przekonaniach. Ewangelia św. Jana mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Mój ojciec w duchu tego ewangelicznego zadania zrealizował swoją służbę polityczną i znosił cierpienie (…) Niestety, w naszych społeczeństwach, wciąż musimy stawić czoła duchowemu dziedzictwu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która chce wytępić wiarę i moralność (…) Tak jak mówił Jan Paweł II, ładne słowa: wolność, równość, braterstwo, staną się parodią, jeśli wykluczymy z nich Boga.

Na zakończenie listu, wyraziła nadzieję, że Chrystus obecny był w życiu i męczeństwie jej ojca. Podziękowała arcybiskupowi za podjęcie trudu procesu beatyfikacyjnego, który pokazuje, że konsolidację między narodami: polskim, węgierskim, słowackim i czeskim trzeba budować na Chrystusowym fundamencie.

List przesłał również kardynał Dominik Duka, metropolita praski i prymas Czech. Zapewniał w nim o duchowej łączności i podkreślił, że postawa, jaką János Esterházy prezentował w więzieniu to wzór chrześcijańskiego życia i postępowania.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo. Do 30 kwietnia 2019 roku można przekazać Kurii Arcybiskupiej w Krakowie wszystkie dokumenty, pisma i wiadomości dotyczące Sługi Bożego Jánosa Esterházyego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sulęcin: Obraz św. Józefa nawiedził parafię św. Henryka

2019-03-25 22:28

Kamil Krasowski

Obraz św. Józefa Kaliskiego 24 i 25 marca nawiedził parafię św. Henryka w Sulęcinie.

R. Staniszewski
Czuwanie mężczyzn przed obrazem św. Józefa

Zapraszamy do fotogalerii!

Zobacz zdjęcia: Peregrynacja w parafii św. Henryka w Sulęcinie.
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem