Reklama

"Lata wierności Bogu i Kościołowi"

Alumn Adam Kaniuk
Edycja podlaska 31/2003

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam...
(Ks. Jan Twardowski)

3 kwietnia br. ks. prał. Władysław Hładowski - wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie obchodził jubileusz 65-lecia kapłaństwa i 90. urodzin. Wieczorem tego dnia o godz. 18.15 Jubilat przewodniczył uroczystej Mszy św. dziękczynnej w kaplicy seminaryjnej, w której uczestniczyli alumni. Uroczystości uświetnił chór seminaryjny.

Z życia Jubilata

Ks. Władysław Hładowski urodził się 2 maja 1913 r. w Kuszelewie, położonym na terenie parafii nowogródzkiej, w ówczesnej diecezji mińskiej. Rodzice ks. Władysława, Antoni i Helena z domu Skrodzka, pochodzili również z Nowogródczyzny. Swoją naukę ks. Władysław rozpoczął w Kuszelewie i tam ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. W 1925 r. rozpoczął naukę w szkole w Nowogródku. Tam też w wieku dwunastu lat przyjął I Komunię św. W 1927 r. mając 14 lat wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Nowogródku. W 1928 r. w kościele parafialnym św. Michała w Nowogródku został bierzmowany przez sługę Bożego bp. Zygmunta Łozińskiego. Latem 1928 r. Niższe Seminarium zostało przeniesione do Drohiczyna i tu je ukończył w 19 32 r. W tym samym roku po wakacjach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku. Wówczas rektorem Seminarium był ks. kan. Jan Wasilewski. Święcenia diakonatu przyjął Ksiądz Jubilat w 1937 r. (w tym to roku śp. bp Władysław Jędruszuk - pierwszy biskup drohiczyński wstąpił do Seminarium Duchownego w Pińsku). Święcenia kapłańskie ks. Władysława Hładowski przyjął w Pińsku 3 kwietnia 1938 r. w Niedzielę Męki Pańskiej z rąk bp. Kazimierza Bukraby. Tradycyjnie święceń diakonom udzielano w Wielką Sobotę, jednak tym razem odstąpiono od tego terminu, gdyż Biskup Ordynariusz udawał się do Rzymu na kanonizację bł. Andrzeja Boboli, która odbywała się w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Mszę św. prymicyjną ks. Władysław odprawił w drugi dzień świąt Wielkanocnych 18 kwietnia 1938. w kościele parafialnym w Nowogródku, na której kazanie wygłosił profesor Pisma Świętego - ks. Emil Weber. Trzy dni po prymicji ks. Władysław Hładowski na polecenie Kurii Biskupiej udał się do Drohiczyna, by zastąpić tam jednego z księży. Pracował jako wychowawca w Gimnazjum Biskupim. Zastępstwo przerodziło się w normalną pracę i od wakacji został ks. Władysław mianowany drugim prefektem. Tak było do wybuchu wojny (zob. J. Łoniewski, Ksiądz dr hab. Władysław Hładowski, w: Studia teologiczne, Białystok - Drohiczyn - Łomża 8 (1990) nr 8, s. 8-9). Podczas wojny Ksiądz Jubilat pracował w parafiach Dziadkowice i Hajnówka (zob. Rocznik Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn - Warszawa 1999, s. 404).
Od września 1946 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1948 r. obronił magisterium z teologii dogmatycznej. Pracę magisterską pisał pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Pawłowskiego. Następnie rozpoczął pracę nad doktoratem z apologetyki u ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego. W 1950 r. został wysłany przez ks. inf. Michała Krzywickiego, który od 1 lipca tegoż roku sprawował rządy w diecezji jako administrator apostolski, do pracy duszpasterskiej w Bielsku Podlaskim. Tę pracę musiał pogodzić z pracą naukową. Owocem tego wysiłku było uzyskanie tytułu doktora już w 1951 r., na podstawie rozprawy: Początki chrześcijaństwa według egzystencjalnej interpretacji Rudolfa Bultmanna. We wrześniu 1953 r. ks. Władysław został przeniesiony z wikariatu w Bielsku do Strabli na stanowisko proboszcza (zob. J. Łoniewski, Ksiądz dr hab. Władysław Hładowski, w: Studia teologiczne, Białystok - Drohiczyn - Łomża 8 (1990) nr 8, s. 10).
Ks. Łoniewski w artykule Ksiądz dr hab. Władysław Hładowski o powołaniu ks. Władysława na rektora Seminarium pisze w ten sposób: 10 IX 1957 r. Administrator Apostolski Diecezji w Drohiczynie n/B ks. infułat Michał Krzywicki powołuje ks. Władysława Hładowskiego na rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie n/B i 1 października rozpoczyna się pod jego kierownictwem pierwszy rok działalności tej uczelni, której zadaniem jest kształcenie księży dla potrzeb diecezji pińskiej. Seminarium Duchowne w Drohiczynie jest kontynuacją seminarium pińskiego, a ks. rektor Władysław Hładowski, jako jego absolwent, staje się żywym ogniwem tej pińskiej tradycji, przenosząc tego ducha, który tchnął w diecezję i seminarium jej pierwszy Pasterz, Sługa Boży Biskup Zygmunt Łoziński (tamże).
Ksiądz Rektor oddał się całym sercem pracy w Seminarium. Był profesorem dogmatyki, religioznawstwa, metodologii, zagadnień ekumenicznych. Bardzo wiele trudu włożył w to, by Seminarium miało jak najlepsze warunki egzystencji. Będąc rektorem nie zerwał kontaktu z warszawskim środowiskiem naukowym, z Akademią Teologii Katolickiej (ATK) i w ten sposób pogłębił swoją wiedzę i wzbogacił ją swoimi przemyśleniami. Są one tak doniosłe, że stawiają Księdza Rektora w rzędzie najwybitniejszych przedstawicieli szkoły apologetycznej, której twórcą był ks. prof. Wincenty Kwiatkowski. Jako ceniony specjalista z zakresu tematyki apologetycznej od 1966 do 1978 r. prowadził seminarium i wykłady zlecone na ATK. Dzięki tej pracy otrzymał stopień doktora habilitowanego w roku 1970 na podstawie rozprawy: Sprawdzalność empiryczna w apologetyce. Wraz z pracą w Seminarium i w ATK, Ksiądz Rektor pełnił funkcję referenta diecezjalnego ds. ekumenizmu, a od roku 1967 został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, uczestnicząc czynnie w pracach tejże Komisji. 20 marca 1988 r. Ksiądz Rektor złożył na ręce bp. Władysława Jędruszuka - ówczesnego ordynariusza diecezji - rezygnację z pełnionych obowiązków rektora i referenta diecezjalnego, pozostając nadal profesorem apologetyki w Seminarium.
W 1997 r. Ksiądz Jubilat wydał książkę pt. Wspomnienia; drugie wydanie ukazało się w Roku Jubileuszowym. W zakończeniu napisał:
Pisząc swe Wspomnienia, snułem refleksję nad własnym życiem w kontekście losów Narodu i pełnionej przez Kościół misji. Życie moje - tak jak wszystkich jednostkowych istnień na ziemi - szybko przemija. Słuszną więc chyba rzeczą będzie zatrzymać się w niniejszym krótkim zakończeniu nad tym, co pozostaje i trwa. A jest to duchowe dziedzictwo Narodu, które trwa dzięki wierze i misji Kościoła (W. Hładowski, Wspomnienia, Drohiczyn 2000, s. 261).

Reklama

Przebieg jubileuszowych uroczystości

Główne uroczystości zostały przeniesione na 6 kwietnia. Tego dnia o godz. 18.00 wspólnota alumnów, Sióstr Sercanek pracujących w Kurii i w Seminarium, grono profesorów i przełożonych Seminarium, przedstawiciele laikatu oraz przyjaciele Księdza Jubilata uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył pasterz diecezji, bp Antoni Dydycz. Razem z Księdzem Biskupem, z Księdzem Jubilatem i wikariuszem generalnym, ks. inf. Eugeniuszem Borowskim Mszę św. odprawiali przełożeni i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego.
Na wstępie uroczystej Liturgii przemówił rektor WSD, ks. Leszek Gardziński, który przywitał wszystkich zebranych: "Gromadzimy się w Wieczerniku Seminaryjnym, na Eucharystii - dziękczynieniu, za 90 lat życia i 65 lat kapłaństwa rektora-seniora, ks. prał. dr. hab. Władysława Hładowskiego. Dziękujemy Bogu za dar osoby Księdza Prałata. Dziękujemy za wszelkie dobro, które dokonało się przez osobę Księdza Rektora. 65 lat kapłaństwa to sporo, ileż się wydarzyło w tym okresie. W tym okresie także jest zawarta cała historia naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Ks. Władysław Hładowski 31 lat przewodził tej wspólnocie jako rektor. Dziękujemy Bogu za to, że te lata kapłaństwa były latami wierności Bogu, Kościołowi, powołaniu kapłańskiemu".
W homilii bp Antoni Dydycz powiedział, że na 65 lat posługi kapłańskiej Księdza Jubilata złożyło się wiele wydarzeń: "To nie były lata, które po sobie następowały, jak wiosna przychodzi po zimie, ale to były ciągłe jakieś rewolucje, stałe przemiany, różnego rodzaju wstrząsy, jeżeli nie na polu bitewnym, to w dziedzinie ideologii, albo na wielu innych jeszcze płaszczyznach".
Przed błogosławieństwem końcowym głos zabrał Jubilat, który podziękował wszystkim za przybycie i wyraził Bogu wdzięczność za dar Chrystusowego Kapłaństwa. Uroczysty Jubileusz 65-lecia kapłaństwa ks. Władysława Hładowskiego zakończył się wspólną agapą w refektarzu seminaryjnym.

Warszawa: protest rodziców i organizacji prorodzinnych przeciwko "Deklaracji LGBT+"

2019-03-18 18:58

lk / Warszawa (KAI)

Rodzice, członkowie organizacji na rzecz praw rodziny, politycy oraz tłumy mieszkańców stolicy zebrały się w poniedziałek przed warszawskim ratuszem, by zaprotestować przeciwko zapisom "Deklaracji LGBT+" podpisanej niedawno przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Artur Stelmasiak
Zobacz zdjęcia: Protest przeciw deklaracji LGBT+

Przed ratuszem zgromadziło się kilkaset osób w różnym wieku, ale głównie rodziców z dziećmi. Wielu trzymało w rękach transparenty z hasłami: "Wara od naszych dzieci", "Chcemy Boga w książce i szkole", "Wychowanie - tak! Indoktrynacja - nie!" czy "Nie róbcie z polskiej szkoły Sodomy". Byli też politycy i członkowie organizacji pro-life i działających na rzecz praw rodziny.

Protest organizowany został jako odpowiedź na ostatnie działania prezydenta Warszawy w związku z podpisaną przez niego deklaracją „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Podpisana deklaracja - mówili uczestnicy manifestacji - jest niezgodna z konstytucyjnym prawem do wychowania dzieci według własnych przekonań oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

"Mam dzieci i wnuki i chciałbym, aby były uczciwe, dzielne na duszy i ciele. Walczymy o dobrą szkołę dla dzieci. Niepokoi nas to, że ten projekt jest bezprawny, jest wbrew prawu rodziców, wbrew polskiej tradycji i kulturze" - powiedział KAI jeden z uczestników manifestacji, noszący transparent z napisem "Brońmy dzieci przed zgorszeniem".

Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny wyjaśnił na początku zgromadzenia, że protest jest skierowany przeciwko "Deklaracji LGBT+", która podważa prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dokument ten - dodał - podważa też prawo do tego, aby wychowanie seksualne odbywało się za wiedzą, za zgodą i w zakresie uzgodnionym z rodzicami.

"Przyszliśmy tu po to, aby pokazać prezydentowi Trzaskowskiemu, co społeczeństwo uważa na temat deptania kompetencji rodziców do przekazywania świata wartości w tak delikatnej i tak wpływającej na właściwy rozwój dziecka sferze, jaką jest edukacja seksualna" - dodał współorganizator protestu.

Prezydent Rafał Trzaskowski 15 stycznia zapowiedział „walkę z mową nienawiści” w warszawskich szkołach w oparciu o podręczniki zawierające homoseksualną propagandę, a 18 lutego podpisał deklarację LGBT+, dokument realizujący postulaty tej grupy, wprowadzający m.in. do szkół zajęcia z edukacji seksualnej dotyczące homoseksualizmu, biseksualizmu i transseksualizmu w oparciu o budzące sprzeciw wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Standardy WHO zakładają, że dzieci do 4. roku życia powinny być poinformowane o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, 4-6 latki uczone o „różnych koncepcjach rodziny i szacunku do różnych norm związanych z seksualnością”, 6-9 latki informowane o antykoncepcji czy pojęciu „akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu stron)” a przed 12. rokiem życia dzieci powinny zdobyć wiedzę o „skutecznym stosowaniu prezerwatyw czy braniu odpowiedzialności za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne”.

O tym, że standardy WHO to próba narzucenia szkołom i przedszkolom edukacji seksualnej i że są one nie do przyjęcia mówiła dziennikarka i aktorka Dominika Figurska. - Nie ma naszej zgody na to, by ktoś obcy wchodził między nas a nasze dzieci w tak intymnej sprawie, jaką jest seksualność. Seksualność jest czymś pięknym, ma prowadzić do relacji z drugim człowiekiem, ale nigdy w życiu do wynaturzenia - powiedziała Figurska.

Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro-prawo do życia powiedział, że standardy edukacji seksualnej to "przygotowanie ofiar dla pedofilii". - To właśnie szykują nam rządcy Warszawy. Myśleli, że nikt tych standardów nie przeczyta, ale na szczęście jest inaczej" - mówił, wskazując na ustawiony za nim banner z fragmentami dokumentu WHO. - Nie ma na to naszej zgody! - dodał Dzierżawski.

Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty oraz współinicjator Ruchu 4 Marca, który powstał w sprzeciwie wobec "Deklaracji LGBT+" zachęcał, by zgromadzeni zostali "strażnikami szkół i klas". - Potrzebujemy rodziców i dziadków, którzy będą działać w dobrych relacjach z innymi rodzicami, z dyrekcjami i nauczycielami, aby powstrzymać to tęczowe szaleństwo - dodał.

"Trzydzieści lat temu stał tutaj pomnik Dzierżyńskiego, który narzucał nam wrogą ideologię. Teraz nadchodzi nowy terror. Jest to terror tęczowy, który chce seksualizować nasze dzieci od małego" - przestrzegał. Argumentował, że dzieci potrzebują miłości i czułości, a nie seksualizacji.

Wystąpił także m.in prawnik z Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, który zapowiedział, że on i inni prawnicy będą służyć rodzicom pomocą. - Chcemy, aby każdy rodzic w Warszawie wiedział, że ma swoje konstytucyjne prawa. Konstytucja RP chroni wasze życie rodzinne. To wy, rodzice, macie pierwszeństwo wychowawcze przed każdym innym podmiotem, a tym razem przed miastem stołecznym Warszawą, które nie może wam nic narzucić - podkreślił.

Ich wystąpienia zgromadzeni przywitali dużymi oklaskami. Padały głosy o zainicjowanie referendum w celu odwołania prezydenta Warszawy. Obok protestu rodzin na kontrmanifestacji przy bramie wjazdowej do warszawskiego ratusza zebrali się przedstawiciele środowisk LGBT.

"Deklaracja LGBT+" zakłada także wprowadzenie w życie programu „Latarnik”, przewidującego zatrudnienie w każdej szkole przynajmniej jednej osoby działającej na rzecz wspierania środowisk LGBT+, objęcie oficjalnym patronatem Parady Równości w Warszawie czy dofinansowanie organizacji kulturalnych czy sportowych sprofilowanych pod kątem środowisk homoseksualnych.

W odpowiedzi na powyższe inicjatywy, Centrum Życia i Rodziny skierowało do prezydenta Warszawy pismo wzywające do zaprzestania tego typu działań oraz rozpoczęło zbiórkę podpisów pod apelem do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Ratusz w odpowiedzi uzasadnił swoje dotychczasowe działania „wspólną troską” o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Centrum Życia i Rodziny, organizator Warszawskiego Protestu Rodzin, to fundacja, której celem jest obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz obrona rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartej na przyjęcie i wychowanie dzieci. CZiR jest m.in. organizatorem Marszów dla Życia i Rodziny odbywających się w 160 miastach Polski, a także wielu innych wydarzeń i kampanii społecznych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zielona Góra: Uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa

2019-03-19 23:01

Kamil Krasowski

Obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu przybył dzisiaj do parafii św. Józefa w Zielonej Górze. Uroczystej Mszy św. odpustowej w kościele parafialnym przewodniczył biskup senior diecezji kaliskiej Stanisław Napierała.

Karolina Krasowska
Obraz przybył do zielonogórskiej parafii św. Józefa

Uroczystości w kościele św. Józefa w Zielonej Górze rozpoczęły się od ceremonii powitania obrazu, który przybył do naszej diecezji z sanktuarium w Kaliszu. Obraz powitali parafianie - małżeństwo Aleksandry i Mikołaja Skalskich. - W ten uroczysty dzień naszego święta parafialnego stajemy przed Tobą, Boże wraz z naszym patronem św. Józefem. I z tym większą radością i wdzięcznością, że jest tu z nami obraz z Narodowego Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego. Dziękujemy, że dałeś nam ten szczególny czas łaski i mocno wierzymy, że w tym czasie będziemy mogli wyjednać łaski dla naszych rodzin, parafii i wszystkich, którzy tu przyszli - mówił Mikołaj Skalski, witając obraz. - Święty Józefie, bądź naszym przewodnikiem na trudnych i krętych ścieżkach życia, prowadź nas prostą drogą do Jezusa i Maryi. Uproś nam łaskę czystej, bezinteresownej miłości do wszystkich, których spotykamy na naszych życiowych drogach, abyśmy zapatrzeni w przykład Twojego świętego życia starali się być szlachetni, prawi i zdolni do poświęceń.

Zobacz zdjęcia: Peregrynacja obrazu św. Józefa w Zielonej Górze. Uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa Oblubieńca

Powitania obrazu dokonał także gospodarz wspólnoty ks. kan. Leszek Kazimierczak, proboszcz parafii św. Józefa w Zielonej Górze.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej, który opowiedział uczestnikom Liturgii o motywach powstania obrazu św. Józefa Kaliskiego, jego peregrynacji po diecezjach w Polsce i o znaczeniu tego, co autor umieścił na płótnie.

Po zakończonej Eucharystii odbył się blok ewangelizacyjno-modlitewny dla mężczyzn i młodzieńców pt. "Milczeć. Walczyć. Kochać". Drugiego dnia peregrynacji 20 marca będzie można nawiedzać obraz w kościele w godzinach od 8 do 15. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia odbędzie się jego pożegnanie. Obraz uda się do kolejnej parafii - św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem