Reklama

Przyłącz się do Szkolnego Koła Caritas

KS. TADEUSZ URBAN
Edycja przemyska 13/2001

W trzech szkołach średnich na terenie parafii Łańcut - Fara ( I LO, II LO, ZSZ) od dwóch lat rozwijają swą działalność Szkolne Koła Caritas. Są to jednostki podległe Caritas Archidiecezji Przemyskiej, której dyrektorem jest obecnie pochodzący z naszej parafii ks. prałat Marian Bocho.

Należąca do Kół młodzież uczy się wrażliwości na potrzeby bliźnich, zwłaszcza dotkniętych biedą czy chorobą. Koła w szkołach prowadzą swą działalność w oparciu o Statut Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Koło powołuje dyrektor szkoły i wyznacza on nauczyciela - opiekuna. Troskę duszpasterską sprawuje asystent kościelny, mianowany przez Księdza Arcybiskupa. W naszych szkołach pełnią ją katecheci: w I LO - ks. Krzysztof Szczygielski, w II LO - ks. Jan Bździkot, a w ZSZ - ks. Tadeusz Urban. Na czele Koła stoi Zarząd powołany spośród uczniów. Koło ma prawo do posiadania swojej pieczęci i konta bankowego.

Swą opieką Koła starają się ogarnąć w pierwszej kolejności najbiedniejszych uczniów szkoły. Pomoc niesiona jest również do szpitala, do domów osób samotnych i chorych, do rodzin wielodzietnych, do zakładów opieki dla dzieci i dla starszych. Młodzież ze Szkolnych Kół Caritas włącza się też w akcje prowadzone przez Caritas Polska, takie jak rozprowadzanie świec wigilijnych w Adwencie czy w zbieranie jałmużny wielkopostnej do skarbonek. Podejmowana jest również współpraca z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta.

Działalność Szkolnych Kół Caritas jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu instytucji, organizacji i osób prywatnych. Przy tej okazji składamy wszystkim naszym Darczyńcom serdeczne podziękowania, Bóg zapłać. Polecamy się też dalszej Waszej pamięci.

Końcem stycznia br. w Zboiskach k. Sanoka odbyły się rekolekcje dla członków Szkolnych Kół Caritas. Miały one zapalić młodych ludzi do czynów miłości wobec bliźnich i im samym pomóc we wzrastaniu w klimacie Chrystusowej Ewangelii.

Oto świadectwo jednej z uczestniczek tych rekolekcji:

Praca w Szkolnym Kole Caritas jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Dotykam ludzkiego cierpienia i biedy. Wchodzę w kontakt z potrzebującymi miłości. I chociaż nie robię wiele, to moja działalność płynie z potrzeby serca. Widząc ubogiego, samotnego, cierpiącego dostrzegam Chrystusa i służę Mu. Nie mam nic, co mogłabym ludziom dać, ale żyje we mnie uczucie czystej miłości względem bliźniego i troski o jego dobro.

Moje zaangażowanie w działalność SK Caritas to nie jednorazowa akcja, to nie chwilowe pragnienie pomocy innym - za które otrzymam nagrodę - lecz trwałe pragnienie dobra innych. Do miłości trzeba dorosnąć, trzeba ją w pełni zrozumieć. Prawdziwa miłość nie kończy się, nie umiera, lecz trwa wiecznie. Taką miłością obdarzył mnie Jezus, Dobry Pasterz, dlatego jestem zobowiązana przekazać ją innym.

Członkowie SK Caritas to ludzie powołani do służby Miłości. Ta Miłość to Jezus. Szukają więc w drugim człowieku cierpiącego, głodnego, ubogiego, łaknącego, uwięzionego i chorego Chrystusa. Pragną wyjść Mu na spotkanie. Ks. J. Twardowski powiedział: "Miłość jest tak wielka, że aż Bóg o nią prosi". Zobacz więc, jaki to wielki dar posiadać w sobie Miłość i móc Ją komuś ofiarować. Warto służyć ludziom, bo nawet podany kubek wody nie pozostanie bez nagrody.

Wszystko cokolwiek robię pragnę czynić przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. Czegokolwiek dokonuję, czyni to we mnie Najwyższy.

Bóg jest miłością: "Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1 J 4, 16). Prowadzi to do spojrzenia na własne życie z Jego perspektywy: "Nie ja, ale On, a więc: to nie ja zrozumiałem, ale On pozwolił, abym zrozumiał, nie ja mówiłem, ale On mówił przeze mnie, nie ja dawałem, ale On rozdawał posługując się moimi rękoma, nie ja kochałem, ale On kochał przeze mnie" (ks. J. Twardowski). Jeśli zaś będę czynić miłosierdzie dla własnej satysfakcji, nagrody lub czyjejś pochwały, to mój uczynek nie będzie nic znaczył, bo nie ma w nim Boga.

Na początku ferii zimowych uczestniczyłam w rekolekcjach dla członków Szkolnych Kół Caritas w Zboiskach koło Sanoka. Były one dla mnie spotkaniem z Jezusem - Dobrym Pasterzem, ukazały mi piękno Jego miłości.

Zrozumiałam, że On mnie naprawdę zna, że Jego wiedza o mnie jest nieprawdopodobna, On woła mnie po imieniu, zna tajniki mojego serca.

Wierzę, że Jezus mnie broni, nikt nie zdoła mnie wyrwać z Jego rąk. Wiem, że nikt nie dał mi i dać nie może więcej niż On. Oddał za mnie swoje życie, umierał w samotności i bólu, bym ja mogła żyć na wieki. Rekolekcje w Zboiskach uświadomiły mi co to znaczy kochać, bezinteresownie służyć bliźniemu. Cieszę się, że mogłam tam doświadczyć Bożej miłości i miłosierdzia.

Ja wybrałam Prawdziwą Miłość, a Ty? Zapraszam Cię do służby Bogu i człowiekowi w duchu prawdziwej miłości. Przyłącz się do Szkolnego Koła Caritas.

Anna Duda, uczennica klasy III Liceum, prezes SKC przy ZSZ w Łańcucie

Bp Czaja: Z całego serca przepraszam

2019-03-21 19:58

Drogi Panie Dariuszu,

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

zwracam się do Pana tą drogą, ponieważ nie mam innej możliwości, a chcę się odnieść do słów Pana, które za pośrednictwem mediów skierował Pan w moją stronę.

Mój sekretarz i zarazem rzecznik Kurii Diecezji Opolskiej, ks. Joachim Kobienia wyjaśnił kolejny raz niektóre kwestie poruszone w Pana wypowiedzi. Mógłbym i ja, jeszcze coś dodać, ale nie to jest moim zamiarem.

Gorzkie słowa, jakie Pan skierował, wraz z mamą, w moją stronę, staram się zrozumieć i odczytuję je jako wyraz ogromnego bólu i cierpienia, i wielkiej traumy, które są pochodną straszliwego czynu pedofilii, którego dopuścił się wobec Pana, ks. Mariusz. Do tego doszły jeszcze rany związane z sytuacją w parafii, zwłaszcza niezrozumiała dla Pana modlitwa o zdrowie dla sprawcy. Chodzi o sytuację, która powstała jako nieprzewidziany rezultat obranej drogi dyskrecji, którą w dobrej wierze podjąłem, na prośbę Pana mamy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu!

Z całego serca przepraszam Pana, podobnie jak w naszym pierwszym spotkaniu i w liście pasterskim, za to, czego dopuścił się wobec Pana ks. Mariusz. Przepraszam za wielką krzywdę, którą Panu wyrządził dopuszczając się przestępstwa pedofilii. Przykro mi też, że podjęta droga dyskrecji przysporzyła Panu, jeszcze więcej bólu i cierpienia.

Panie Dariuszu, boleję także bardzo nad stanem Pańskiego zdrowia i zarówno Panu, jak i mamie, oferuję konieczne wsparcie dla powrotu do pełni sił.

Szkoda, że odwołał Pan spotkanie, o które Pan prosił w środę popielcową. Być może udałoby się uniknąć tego wielkiego napięcia, które powstało. Ufam jednak, że Pan zachce się ze mną spotkać. Zawsze jestem gotów na takie spotkanie, w czasie którego mógłbym jeszcze raz, bardzo osobiście, Pana przeprosić. Niech Pan Bóg ma Pana w szczególnej opiece i uzdrowi wszelkie rany.

+ biskup Andrzej Czaja

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świdnica: 15-lecie ustanowienia diecezji

2019-03-23 16:16

ako / Świdnica (KAI)

W katedrze świdnickiej, 23 marca, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. z okazji XV rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej i święceń biskupich oraz ingresu bp. Ignacego Deca. Eucharystia była okazją do dziękczynienia za 15 lat istnienia diecezji. Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Na diecezjalny świdnicki jubileusz chcemy patrzeć oczyma wiary, to znaczy oczyma oświeconymi przez Boże objawienie, wyrażone w dzisiejszej liturgii. Zatem w światłach i blaskach słowa Bożego i słowa Kościoła pragniemy uroczyście świętować dzisiaj świdnicki jubileusz, który nie jest tylko wymysłem ludzkim, lecz wolą samego Boga – mówił podczas homilii abp Pennacchio.

Nuncjusz apostolski apelował, by młodemu pokoleniu przekazywać dziedzictwo wiary. - Przeżywany świdnicki jubileusz skłania nie tylko do pogłębionej refleksji nad dziedzictwem tego Kościoła, ale do świadomości, iż bez pamięci o przeszłości nie może być mowy o przyszłości. Jest to swoiste dziedzictwo, przy którym Kościół Świdnicki winien trwać i je kontynuować. Oby kiedyś przyszłe pokolenia mogły powiedzieć o nas, nie zmarnowaliśmy dziedzictwa wiary – mówił abp Salvatore Pennacchio.

W uroczystości udział wzięli: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Józef Kupny, bp Andrzej Siemieniewski, bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, abp Marian Gołębiewski, bp Stefan Cichy, bp Paweł Socha, bp Marek Mendyk, bp Włodzimierz Juszczak, bp Waldemar Pytel, kanonicy kapituł kolegiackich archidiecezji wrocławskiej, przedstawiciele parlamentu i rządu, przedstawiciele władz samorządowych, prezydenci i burmistrzowie miast z terenu diecezji, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni z terenu całej diecezji.

- Cieszymy się, że tak wiele osób przybyło do naszej katedry, by włączyć się w dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. Im więcej nas, tym dajemy Panu Bogu większą radość i uwielbienie Boga jest pełniejsze. Jesteśmy wdzięczni, że na nasze dziękczynienie przybył przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio – mówił bp Ignacy Dec.

Z okazji jubileuszu premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników uroczystości, który odczytał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dziękuję za pracę wychowawczą, jaką pełnią duchowni wśród wiernych. Za nauczanie wartości, wszelkie działania na rzecz rodziny i osób potrzebujących. Dziękuję księdzu biskupowi za pracę duszpasterską i nieprzerwane prowadzenie diecezji od początku jej istnienia - napisał premier.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór „Exultet” i chór WSD w Świdnicy pod dyrekcją Marty Monety przy akompaniamencie Jakuba Monety.

Diecezję świdnicką powołał do istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, realizując założenia bulli “Totus Tuus Poloniae Populus”, dnia 24 lutego 2004 r. Dekret erygujący diecezję wszedł w życie 25 marca 2004 r. Pierwszym biskupem świdnickim jest bp Ignacy Dec, biskupem pomocniczym jest bp Adam Bałabuch. Patronem diecezji jest św. Stanisław Biskup i Męczennik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem