Reklama

Sanktuarium bł. Honorata w Nowym Mieście

O. JAN JURCZAK
Edycja łowicka 13/2001

4 marca w Nowym Mieście odbyła się uroczystość ogłoszenia dekretu bp. Alojzego Orszulika ustanawiająca kościół Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Kazimierza - sanktuarium bł. o. Honorata Koźmińskiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 krótką informacją kustosza o historii kapucynów i kościoła w Nowym Mieście. Następnie przy śpiewie chóru zakonnego weszła uroczysta procesja dwudziestu koncelebransów na czele z bp. Józefem Zawitkowskim i o. prowincjałem Piotrem Stasińskim. Księdza Biskupa i Ojca Prowincjała powitali przedstawiciele zgromadzeń zakonnych wręczając wiązanki kwiatów. Następnie wszystkich zgromadzonych powitał Ojciec Prowincjał, nawiązując do bł. Honorata powiedział, że "Świętość bierze się z codziennego nawracania, słuchania Słowa Bożego, z modlitwy i służby ludziom". Podziękował Biskupowi Ordynariuszowi za dekret, a Biskupowi Józefowi za jego obecność, licznie zgromadzonym duszpasterzom zaś obiecał wsparcie modlitewne przed Błogosławionym. "Gdy stąd odejdziemy - stwierdził na zakończenie Ojciec Prowincjał - głośmy tę radość, że Bóg jest pośród nas w swoich świętych".

Po powitaniu Biskup Józef powiedział: "Proszę Czcigodnego Księdza Prałata, Dziekana, Proboszcza, aby zechciał uroczyście odczytać dekret Biskupa Ordynariusza o ustanowieniu tego kościoła - Sanktuarium Ojca Honorata".

Następnie odśpiewano Chwała... i nastąpiło przekazanie dekretu gwardianowi klasztoru. Biskup Józef przekazując dekret powiedział: " Wykonanie polecam Ojcu Gwardianowi i wszystkim jego następcom".

W kazaniu Ksiądz Biskup m.in. powiedział: "Miejsce to jest ustanowione sanktuarium, to znaczy miejscem świętym dla tych wszystkich, którzy tu będą przychodzić z diecezji łowickiej i skądkolwiek. Bojaźnią przejmuje mnie to miejsce - Dom Boga i brama niebios. Betel. Miejsce namaszczone i święte. Stąd łatwiej jest iść do nieba. Szczęśliwa jest ta ziemia, która ma tyle świętych miejsc". Przypomniał Ksiądz Biskup pobliską sławną Górkę Zgody św. Rocha, bł. Marię Franciszkę Siedliską i bł. o. Floriana ze Żdżar, Matkę Bożą Studziańską.

"Nie pokażę wszystkich miejsc - kontynuował Ksiądz Biskup - które dla nas są święte. A przecież każde miejsce, gdzie jest krzyż, kapliczka przydrożna jest święte, bo tam się zatrzymuje i tam zostawiam swoje modlitwy. (...)

Nie będę wam mówił kazania o Ojcu Honoracie, bo wszyscy, którzy tutaj się modlą znają go więcej niż ja. Ja tylko odczuwam jego miłość, jego nieustanną opiekę. A wielkość jego jest w tym, że ten wielki człowiek pamiętał ´prochem jestem´, ale ten proch potrafił przechowywać to, co jest ogniem, iskrę, którą trzeba rozdmuchać, aby zapalić cały świat. Ten człowiek był skazany, ale jego skazanie, było mocą dla niego. To on dokonał przewrotu całej myśli Kościoła, aby potrafili patrzeć i wielcy i mali bracia. Nie dokonuje się wielkich reform tym, co jest rewolucją i wielkim dokonaniem człowieka. Reform dokonuje Pan Bóg. I ten potężny Ojciec zamknięty w Nowym Mieście, zamknięty w konfesjonale potrafił ruszyć Kościół sto lat wcześniej niż Kościół raczył to uczynić sam. Prochem jesteś, o. Honoracie. Wiem. Moje prochy będą po wieczne dni w tym Sanktuarium. Tu będą przychodzić wszyscy i będę całować tylko proch, aby w nich okazała się moc Boga. (...)

Ten świat ma się odmieniać, to znaczy my mamy się odmieniać przez wstawiennictwo, modlitwę i pomoc świętych. (...)

Będzie wiosna, wszystko będzie nowe i święci będą w chwale, miejsca będą święte, ludzie będą dobrzy, bo przyjdzie nowych ludzi plemię, jakich dotąd nie widziano. Jeszcze raz, nie w Wilnie, ale pewnie w Nowym Mieście czy u fary, czy u kapucynów, nie wiem, uklęknie jakiś Kazimierz przy zamkniętych drzwiach, będzie śpiewał: Dnia każdego, Boga mego, Matkę duszo wysławiaj. I będzie już nowy świat, bo miejsca będą święte i ziemia będzie odkupiona i będzie obmyta, wszystko poświęcone i wszystko będzie nowe. Niech się tak stanie. Amen".

Po Komunii św. odśpiewano dziękczynne Te Deum.

Dekret potwierdza istnienie kultu Błogosławionego i budzi radość. Z drugiej strony zachęca do większej gorliwości. Mam nadzieję, że Sanktuarium będzie jeszcze bardziej promieniowało.

Bramy Sanktuarium są szeroko otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Zapraszamy.

Dekret ustanawiający kościół Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Kazimierza w Nowym Mieście n. Pilicą sanktuarium błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego

Biorąc pod uwagę istniejący w kościele pw. św. Kazimierza w Nowym Mieście n. Pilicą kult błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego, kapłana z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, gorliwego spowiednika oraz Patrona Diecezji Łowickiej i Nowego Miasta, przychylając się do prośby Ministra Prowincjalnego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów na mocy kan. 1230 i 1232 KPK, niniejszym:

ustanawiam kościół pw. św. Kazimierza w Nowym Mieście n. Pilicą sanktuarium bł. o. Honorata Koźmińskiego Diecezji Łowickiej i obdarzam je odpustami według prawa kościelnego.

Niech to Sanktuarium będzie szczególnym miejscem uzyskiwania łask przez nawiedzających tę świątynię.

Dan w Łowiczu, dnia 2 lutego 2001 r.

ks. kan. Stanisław Plichta

Kanclerz

+ Alojzy Orszulik

Biskup Łowicki

Wejdź na Górę Przemienienia

2019-03-13 10:56

O. Dariusz Kowalczyk SJ
Niedziela Ogólnopolska 11/2019, str. 33

Zdjęcie: Bożena Sztajner
Bazylika Przemienienia Pańskiego, Góra Tabor, Ziemia Święta

Bóg nie tylko stworzył człowieka, ale też na różne sposoby objawia mu swą miłość i zaprasza go do wiecznej wspólnoty. Wyrazem tego w historii zbawienia są przymierza. Pierwsze czytanie opowiada o przymierzu Boga z Abramem. Mamy tutaj starożytny ryt polegający na tym, że zawierający przymierze przechodzili między połówkami zwierząt, co oznaczało:

Jeśli złamię przymierze, to niech się ze mną stanie to, co z tymi przerąbanymi zwierzętami. Tym razem jednak pod postacią ognia między połówkami przechodzi tylko jedna ze stron przymierza, tj. Bóg. Człowiek wielokrotnie łamał przymierze. Bóg pozostawał i pozostaje wierny. Odbudowywał kolejne przymierza aż po przymierze najdoskonalsze, zawarte w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale i to przymierze, w którym Bóg nieodwołalnie stanął po stronie człowieka, jest przez ludzi łamane. Dlatego św. Paweł Apostoł woła ze smutkiem: „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego (...). Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch...” (Flp 3, 18-19). Tymczasem Bóg przeznaczył nas do wiecznego szczęścia w niebie. „Nasza ojczyzna jest w niebie” – podkreśla Apostoł Narodów. Bóg nie może nas jednak zaciągnąć do nieba siłą. Zbawienie jest darem Boga, ale nie dokonuje się to bez ludzkiego: Tak, chcę być zbawiony, okaż mi, Panie, swoje miłosierdzie.

Życie wieczne w niebie to m.in. przekształcenie naszego ciała ziemskiego w ciało chwalebne. Nie wiemy, czym takie ciało przemienione jest. Ale Jezus zaświadczył o nim w wydarzeniu Przemienienia na górze Tabor. Ewangelista relacjonuje: „(...) wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”. Czytamy ponadto, że przemienienie nastąpiło, kiedy Jezus „wyszedł na górę, aby się modlić”. I my jesteśmy zaproszeni, aby wychodzić na naszą górę modlitwy – osobistej, w samotności, lub we wspólnocie. By doznać przemienienia...

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wkrótce 25. Targi Wydawców Katolickich

2019-03-18 17:19

SWK, tk / Warszawa (KAI)

Blisko 170 wystawców z całego kraju zapowiedziało udział w jubileuszowych 25. Targach Wydawców Katolickich. Podczas wydarzenia, które potrwa warszawskich Arkadach Kubickiego od 4 do 7 kwietnia, zaprezentowanych zostanie ponad 12 tysięcy publikacji.

Andrzej Tarwid
XXIV Targi Wydawców Katolickich w Warszawie odwiedziło ponad 30 tys. osób

Od wielu lat wydarzenie przyciągają tysiące miłośników książek oraz spotkań o charakterze nie tylko religijnym. Ubiegłoroczna edycja może poszczycić się rekordową frekwencją przekraczającą liczbę ponad 35 tys. odwiedzających.

- Cieszy fakt, że święto dobrych książek, jakim co roku są nasze targi, przyciąga coraz większą liczbę wydawców. Z kolei jakość oferty przekłada się na znakomitą frekwencje odwiedzających – mówi ks. Roman Szpakowski sdb, prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Jak co roku, w programie nie zabraknie licznych pokazów filmowych i wystaw.

Odbędą się liczne spotkania ze znanymi osobami. Jerzy Stuhr, legenda polskiego kina oraz ks. Andrzej Luter, przyjaciel artystów i krytyk filmowy, będą rozmawiać o swojej wspólnej książce „Myśmy się uodpornili”, w której odsłaniają sposoby na to jak uodpornić się na świat.

Ojciec Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu, autor książki „Wierzchołek góry lodowej” wraz z o. Jackiem Prusakiem, psychoterapeutą, psychologiem i publicystą „Tygodnika Powszechnego” będą rozmawiać o stanowisku Kościoła wobec pedofilii.

Odwiedzający będą także mieli okazję spotkać się też z prokuratorem Andrzejem Witkowskim, w związku z wydaniem książki „Ścieżki grozy. Ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw”. To pierwszy tom dzieła, w którym autor wspomina swoją zawodową karierę aż do momentu, w którym powierzono mu prowadzenie śledztwa w sprawie zabójstwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Swój udział w targach i chęć spotkania z czytelnikami potwierdzili też m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Magdalena Ogórek, s. Małgorzata Chmielewska i wielu innych.

Targi Wydawców Katolickich to wydarzenie kierowane do całych rodzin. Po raz kolejny zorganizowana zostanie między innymi Akademia rodzinnego czytania, która w przyjazny dzieciom i dorosłym sposób promuje ideę wspólnej, rodzinnej lektury książek.

Tradycyjnie kluczowym akcentem targów jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, która w tym roku wręczona zostanie po raz 21. Wyróżnienie przyznawane jest w kilkunastu kategoriach. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 350 tytułów.

Nagrodzie FENIKS, towarzyszy także Nagroda Małego FENIKSA, która przyznawana jest instytucjom i osobo szczególnie zasłużonym na polu promocji książki religijnej w mediach. Gala wręczenia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 będzie w sobotę 6 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15.

Szczegółowe informacje oraz kalendarium spotkań będą na bieżąco uzupełniane pod adresem www.swk.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem