Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (11)

Dekanat miński (Narodzenia NMP)

Wojciech Świątkiewicz
Edycja warszawska (st.) 33/2003

Dekanat Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został utworzony w 1992 r., wkrótce po powstaniu diecezji warszawsko-praskiej i podziale dekanatu mińskiego na dekanat Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Mińsk Mazowiecki - św. Antoniego z Padwy. Na jego terenie zamieszkuje ok. 44 tys. mieszkańców.

Parafie i kościoły

W skład dekanatu wchodzi siedem parafii i dwa ośrodki duszpasterskie.
1. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie
2. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej
3. św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie
4. św. Anny w Jakubowie
5. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie
6. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim
7. św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim (ośrodek duszpasterski przy parafii garnizonowej)
8. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie (ośrodek duszpasterski)
9. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach

Najstarszą parafią w dekanacie jest parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, która została erygowana w r. 1422. Niektóre źródła podają, że data jej powstania może sięgać wieku XIV, nawet XIII. Pierwszy kościół wzniesiony przez rodzinę Mińskich był drewniany. W XVI w. Mińscy postawili tu kościół z cegły palonej, który częściowo spłonął w XVII w. Świątynia miała wiele wspaniałych kaplic. Po remoncie stała się jeszcze piękniejsza i była jednym z najbardziej okazałych kościołów Mazowsza. W latach 1909-1911 staraniem ks. Kazimierza Sobolewskiego, według projektu Józefa Dziekońskiego dobudowano dwie nawy boczne, dwie wieże oraz zakrystię i kaplicę.
Początki istnienia aż 3 parafii w dekanacie sięgają XV w. (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, Kałuszyn i Jakubów), z XVI w. jest parafia Cegłów. Najstarsza w dekanacie świątynia znajduje się w Cegłowie. Powstała w drugim ćwierćwieczu XVI w. i z tego okresu zachowały się do dzisiaj wschodni szczyt prezbiterium, zakrystia i dwa portale.
Najmłodsza parafia w dekanacie, ustanowiona w 2000 r,. to Huta Mińska, która buduje obecnie swój kościół. Budowa plebanii z kaplicą trwa też w Barczącej leżącej na terenie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Od pięciu już lat odprawiana jest tam Msza św., a ks. Adam Praszczałek oddelegowany został jako organizator ośrodka duszpasterskiego Matki Bożej z Guadalupe. Dla kaplicy jest już przywieziony do Polski obraz Patronki ośrodka. Być może już na Boże Narodzenie odprawiona będzie w kaplicy pierwsza Msza św. Niedawno bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę, krzyż misyjny i fundamenty wznoszonych obiektów.
Największa pod względem liczby mieszkańców (20 tys.) jest parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Najmniejszy jest ośrodek duszpasterski z Mistowie (1200 mieszkańców).

Dziekan dekanatu Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. prał. Stanisław Wołosiewicz urodził się 16 maja 1942 r. w Szepietowie (parafia Dąbrowa Wielka w diecezji łomżyńskiej). Na kapłana został wyświęcony przez kard. Stefana Wyszyńskiego 12 czerwca 1966 r. Był wikariuszem w Jadowie, Józefowie k. Otwocka, Mińsku Mazowieckim (par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) i w Warszawie (par. św. Jakuba na Ochocie). W 1986 r. został proboszczem w Długiej Kościelnej. W trzy lata później objął parafię w Halinowie. W 1993 r. został proboszczem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Jest prałatem Kapituły Kolegiackiej.

Reklama

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest ks. prał. Stanisław Wołosiewicz, od dziesięciu lat proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Wicedziekanem jest ks. kan. Władysław Szymański, proboszcz z Kałuszyna.
W duszpasterstwie pracuje 8 księży proboszczów i administrator ośrodka duszpasterskiego. Wspomaga ich 8 księży wikariuszy. Średnia wieku księży proboszczów wynosi 49 lat, a księży wikariuszy 29.
Najdłużej w dekanacie (od 1993 r.) pracują - ks. prał. Stanisław Wołosiewicz i ks. kan. Andrzej Piotrowski, proboszcz w Hucie Mińskiej. Najkrócej (od 2002 r.) proboszczem jest ks. Andrzej Wnuk w Jakubowie. (Wcześniej, w latach 1999-2002) ks. Wnuk był proboszczem w Rudzienku).

Domy zakonne

Duszpasterstwo w jednej z parafii w dekanacie - św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie - prowadzą od 1950 r. Księża Misjonarze. Oprócz nich są w Ignacowie Siostry Szarytki, które prowadzą Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców. Na terenie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim są domy zakonne Sióstr Loretanek oraz - w Nowych Osinach - Karmelitanek Bosych. Z kolei w Mrozach jest dom Sióstr Elżbietanek.

Zawierzeni Miłosierdziu Bożemu

- Zaczęło się przed wielu laty, gdy byłem wikariuszem w kościele św. Jakuba w Warszawie - wspomina ks. prał. Stanisław Wołosiewicz, dziekan dekanatu Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Razem z ks. Janem Byrskim, dziś prałatem i dziekanem drugiego mińskiego dekanatu - św. Antoni - w kościele umieściliśmy obraz Miłosierdzia Bożego. W 1986 r. zostałem proboszczem w Długiej Kościelnej i też postarałem się o obraz, który zawisł w kościele. Kiedy objąłem parafię w Mińsku Mazowieckim również to uczyniłem. Po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego do Polski i zawierzeniu świata Miłosierdziu Bożemu widzę, jak to jest ważne. Gdy objąłem funkcję proboszcza i dziekana, zaprosiłem bp. Kazimierza Romaniuka, aby poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego i - na moją prośbę - zawierzył dekanat Miłosierdziu Bożemu.
Ks. prał. Wołosiewicz chętnie podkreśla, że należy do Kapituły Kolegiaty Radzymińskiej, w której co roku 25 marca, w rocznicę powstania diecezji warszawsko-praskiej, dokonuje się aktu zawierzenia całego Kościoła warszawsko-praskiego Miłosierdziu Bożemu. Jako dziekan zainicjował kupno obrazów Jezu, ufam Tobie do innych parafii. Pierwsza inicjatywę podjęła Huta Mińska. Obecnie dwie parafie (dziekańska i Huta Mińska) posiadają relikwie św. Faustyny. W świątyniach są odmawiane Koronki do Miłosierdzia Bożego. W każdą Niedzielę Dobrego Pasterza o godz. 15.00, sukcesywnie kolejno w parafiach, rozpoczynają się dekanalne uroczystości ku czci Bożego Miłosierdzia.

Religijność tradycyjna

Ksiądz Dziekan cieszy się, że w parafiach dekanatu dużo ludzi chodzi do kościoła. Np. na Roratach w parafii dziekańskiej cała świątynia jest wypełniona wiernymi, wśród których jest wiele dzieci. Tradycyjnie już też bardzo wiele osób przychodzi na Drogę Krzyżową.
Najbardziej znany w dekanacie odpust odbywa się 8 września w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Drugi odpust w tej świątyni jest 17 sierpnia, w rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Hallerowskiej. Kultem cieszy się też we wspomnianym kościele obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci. Każdego ósmego dnia miesiąca - jeśli dopuszczają to przepisy liturgiczne - jest Msza św. z formularzem o Matce Bożej Dobrej Śmierci i modlitwa różańcowa.
Ksiądz Dziekan cieszy się z faktu, że w parafiach działa coraz więcej grup różańcowych. Są wśród nich także skupiające dzieci, młodzież i całe rodziny. Ta tendencja rozpoczęła się jeszcze przed ogłoszeniem przez Ojca Świętego Roku Różańca. Bardzo żywy jest kult maryjny w ośrodku duszpasterskim Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie. Miejscowemu duszpasterzowi ks. Mirosławowi Temczykowi do aktywnego uczestnictwa w życiu powstającej parafii udało się zmobilizować dzieci i młodzież. W parafii dziekańskiej jest 300-osobowa Grupa Miłosierdzia i liczne rodziny skupione w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Grupa Miłosierdzia, wśród której jest dużo młodzieży, gromadzi się w każdy piątek. Jej członkowie zobowiązują się do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.
- Ludzie świeccy w parafiach włączają się do pomocy i bardzo są wrażliwi na to, co się dzieje - podkreśla dziekan ks. Wołosiewicz. Niedawno na operację dla dziecka udało się zebrać 250 tys. zł. W maju poświęcona została na terenie parafii placówka Caritas - Środowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Interwencji Kryzysowej. Jest to już szósta placówka Caritas w Mińsku Mazowieckim! W parafiach dekanatu organizowana jest pomoc charytatywna, a u Księdza Dziekana panie z zespołu charytatywnego działają pod kierunkiem s. Krystyny, loretanki.

Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Hallerowskiej namalowany został na płótnie przez artystę malarza Czesława Moniuszko (syna słynnego kompozytora) w pierwszych latach XX w. Jest on kopią słynnego wizerunku Matki Bożej Anielskiej namalowanego przez Murilla. Z wizerunkiem tym jest związana postać gen. Józefa Hallera. Jako dowódca frontu północno-wschodniego armii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 7 sierpnia 1920 r. modlił się przed nim prosząc o zwycięstwo. Po zwycięstwie przybył tu 17 sierpnia w towarzystwie abp. Achillesa Ratti, nuncjusza apostolskiego w Polsce (późniejszego papieża Piusa XI). Podczas II wojny światowej przed obrazem modlili się żołnierze Armii Krajowej, którzy tutaj składali przysięgę wojskową. 17 sierpnia 2000 r., w 80. rocznicę Cudu nad Wisłą obraz został uroczyście ukoronowany przez kard. Józefa Glempa i bp. Kazimierza Romaniuka. Korony poświęcił wcześniej Ojciec Święty Jan Paweł II. W październiku 2000 r. bp Kazimierz Romaniuk ustanowił przy świątyni Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej.
Przed obrazem odmawiany jest codziennie Różaniec, a w środy nowenna.

Symbole i zwyczaje Adwentu

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 49/2002

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Bożena Sztajner

Wieniec adwentowy

W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

Roraty

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Adwentowe zwyczaje

Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali "otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była najlepsza słyszalność.
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają Konkursy Gry na Instrumentach Pasterskich (w tym także na ligawkach) organizowane w pierwszą niedzielę Adwentu w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku miała miejsce już XXII edycja tego konkursu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pierwsza Dama w Gidlach o patriotyzmie i świątecznym czasie dla najbliższych

2018-12-17 14:19

prezydent.pl

Stulecie odzyskania suwerenności jest powodem do dumy, a niezwykłą rocznicę świętują Polacy w całym kraju. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego włączyli się w obchody, biorąc udział w wielu przedsięwzięciach i inicjatywach, o czym Pierwsza Dama przekonała się podczas wizyty w placówce.

Grzegorz Jakubowski

W piątek Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Gidle w województwie łódzkim, gdzie uczniowie jednej z najstarszych szkół w kraju opowiedzieli o swoim zaangażowaniu w niepodległościowe inicjatywy. - Wraz z mężem uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach związanych ze Stuleciem Odzyskania Niepodległości. Oboje marzyliśmy o tym, by radość z życia w wolnej i suwerennej Polsce wszyscy Polacy wyrażali na własny sposób - mówiła Pierwsza Dama. Młodzi ludzie podzielili się z Małżonką Prezydenta emocjami i wrażeniami, jakie towarzyszyły im oraz dzieciom z młodszych klas podczas przygotowań do konkursów bibliotecznych, informatycznych, historycznych oraz do przedsięwzięć o charakterze pozaszkolnym. Młodzi patrioci byli uczestnikami happeningu pt. „Nad dębem orzeł biały”, jednak największym przeżyciem był dla nich udział w spektaklu wystawionym 11 listopada na gidelskim rynku. Pierwsza Dama pogratulowała artystom odwagi, a także podziękowała za wkład mieszkańców w oba wydarzenia. - Jestem bardzo wdzięczna za ogromną kreatywność i niezwykłe zaangażowanie - powiedziała uczniom.

Grzegorz Jakubowski

Zgodnie z coroczną tradycją podopieczni szkoły podstawowej zorganizowali akcję „Kartka dla Marszałka”, a w trwającym jubileuszowym roku wzięli udział również w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „100 kartek na 100-lecie Niepodległości”. - Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom szkoły za wszystkie działania podjęte w tym roku oraz za przekazywanie dzieciom i młodzieży wartości patriotycznych - podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.

Podczas wizyty Małżonka Prezydenta obejrzała nie tylko prace plastyczne przygotowane z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, ale także inscenizację w wykonaniu uczniów, która wprowadziła wszystkich gości w magiczny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. - Bardzo się cieszę, że pielęgnują Państwo tę piękną, jasełkową tradycję wywodzącą się ze średniowiecznych misteriów franciszkańskich - mówiła Pierwsza Dama, zaznaczając, że za twórcę Jasełek uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Agata Kornhauser-Duda złożyła życzenia, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem radosnym, spokojnym, spędzonym w gronie najbliższych, a nadchodzący Nowy Rok przyniósł wiele dobrego.

Grzegorz Jakubowski

Swoją wrażliwość i zaangażowanie uczniowie Szkoły Podstawowej w Gidlach wykorzystują podczas całorocznych działań charytatywnych kierowanych do osób ubogich i chorych, a także niosąc pomoc bezdomnym zwierzętom. Jak zauważyła Pierwsza Dama, patriotyzm to miłość do ojczyzny rozumiana także jako pomaganie innym. Wśród wielu niepodległościowych zajęć w listopadzie najmłodsi gidlanie nie zapomnieli również o opuszczonych i zaniedbanych mogiłach. Placówka prowadzi także pozalekcyjne zajęcia sportowe i artystyczne. Starsi uczniowie bardzo chętnie wspierają też młodszych kolegów, organizując im m.in. „Czytanie na śniadanie”, podczas którego zapoznają maluchy z bajkami i opowiadaniami. Ponieważ młodzież bierze udział w Narodowym Czytaniu, Małżonka Prezydenta wymieniła się z uczniami swoimi doświadczeniami z tegorocznej akcji, która po raz pierwszy zaangażowała mieszkańców wszystkich kontynentów.

Agata Kornhauser Duda spotkała się z pedagogami i pracownikami szkoły. Dołączył do nich Prezydent Andrzej Duda, który następnie wspólnie z Małżonką odwiedził Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sanktuarium słynącym z Figury Matki Bożej Gidelskiej, uzdrowicielki chorych znajdują się uratowane w czasie zaborów eksponaty. Książki, narzędzia, obrazy, wota uzdrowionych i wiele innych unikatów pokazał Parze Prezydenckiej Przeor Klasztoru. Ocalone zbiory z całej Polski stanowią cenny ślad burzliwej historii naszego państwa. (KS)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem