Reklama

Dom na Madagaskarze

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (11)

Dekanat miński (Narodzenia NMP)

Wojciech Świątkiewicz
Edycja warszawska (st.) 33/2003

Dekanat Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został utworzony w 1992 r., wkrótce po powstaniu diecezji warszawsko-praskiej i podziale dekanatu mińskiego na dekanat Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Mińsk Mazowiecki - św. Antoniego z Padwy. Na jego terenie zamieszkuje ok. 44 tys. mieszkańców.

Parafie i kościoły

W skład dekanatu wchodzi siedem parafii i dwa ośrodki duszpasterskie.
1. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie
2. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej
3. św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie
4. św. Anny w Jakubowie
5. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie
6. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim
7. św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim (ośrodek duszpasterski przy parafii garnizonowej)
8. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie (ośrodek duszpasterski)
9. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach

Najstarszą parafią w dekanacie jest parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, która została erygowana w r. 1422. Niektóre źródła podają, że data jej powstania może sięgać wieku XIV, nawet XIII. Pierwszy kościół wzniesiony przez rodzinę Mińskich był drewniany. W XVI w. Mińscy postawili tu kościół z cegły palonej, który częściowo spłonął w XVII w. Świątynia miała wiele wspaniałych kaplic. Po remoncie stała się jeszcze piękniejsza i była jednym z najbardziej okazałych kościołów Mazowsza. W latach 1909-1911 staraniem ks. Kazimierza Sobolewskiego, według projektu Józefa Dziekońskiego dobudowano dwie nawy boczne, dwie wieże oraz zakrystię i kaplicę.
Początki istnienia aż 3 parafii w dekanacie sięgają XV w. (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, Kałuszyn i Jakubów), z XVI w. jest parafia Cegłów. Najstarsza w dekanacie świątynia znajduje się w Cegłowie. Powstała w drugim ćwierćwieczu XVI w. i z tego okresu zachowały się do dzisiaj wschodni szczyt prezbiterium, zakrystia i dwa portale.
Najmłodsza parafia w dekanacie, ustanowiona w 2000 r,. to Huta Mińska, która buduje obecnie swój kościół. Budowa plebanii z kaplicą trwa też w Barczącej leżącej na terenie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Od pięciu już lat odprawiana jest tam Msza św., a ks. Adam Praszczałek oddelegowany został jako organizator ośrodka duszpasterskiego Matki Bożej z Guadalupe. Dla kaplicy jest już przywieziony do Polski obraz Patronki ośrodka. Być może już na Boże Narodzenie odprawiona będzie w kaplicy pierwsza Msza św. Niedawno bp Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę, krzyż misyjny i fundamenty wznoszonych obiektów.
Największa pod względem liczby mieszkańców (20 tys.) jest parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Najmniejszy jest ośrodek duszpasterski z Mistowie (1200 mieszkańców).

Dziekan dekanatu Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. prał. Stanisław Wołosiewicz urodził się 16 maja 1942 r. w Szepietowie (parafia Dąbrowa Wielka w diecezji łomżyńskiej). Na kapłana został wyświęcony przez kard. Stefana Wyszyńskiego 12 czerwca 1966 r. Był wikariuszem w Jadowie, Józefowie k. Otwocka, Mińsku Mazowieckim (par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) i w Warszawie (par. św. Jakuba na Ochocie). W 1986 r. został proboszczem w Długiej Kościelnej. W trzy lata później objął parafię w Halinowie. W 1993 r. został proboszczem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Jest prałatem Kapituły Kolegiackiej.

Reklama

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest ks. prał. Stanisław Wołosiewicz, od dziesięciu lat proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Wicedziekanem jest ks. kan. Władysław Szymański, proboszcz z Kałuszyna.
W duszpasterstwie pracuje 8 księży proboszczów i administrator ośrodka duszpasterskiego. Wspomaga ich 8 księży wikariuszy. Średnia wieku księży proboszczów wynosi 49 lat, a księży wikariuszy 29.
Najdłużej w dekanacie (od 1993 r.) pracują - ks. prał. Stanisław Wołosiewicz i ks. kan. Andrzej Piotrowski, proboszcz w Hucie Mińskiej. Najkrócej (od 2002 r.) proboszczem jest ks. Andrzej Wnuk w Jakubowie. (Wcześniej, w latach 1999-2002) ks. Wnuk był proboszczem w Rudzienku).

Domy zakonne

Duszpasterstwo w jednej z parafii w dekanacie - św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie - prowadzą od 1950 r. Księża Misjonarze. Oprócz nich są w Ignacowie Siostry Szarytki, które prowadzą Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców. Na terenie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim są domy zakonne Sióstr Loretanek oraz - w Nowych Osinach - Karmelitanek Bosych. Z kolei w Mrozach jest dom Sióstr Elżbietanek.

Zawierzeni Miłosierdziu Bożemu

- Zaczęło się przed wielu laty, gdy byłem wikariuszem w kościele św. Jakuba w Warszawie - wspomina ks. prał. Stanisław Wołosiewicz, dziekan dekanatu Mińsk Mazowiecki - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Razem z ks. Janem Byrskim, dziś prałatem i dziekanem drugiego mińskiego dekanatu - św. Antoni - w kościele umieściliśmy obraz Miłosierdzia Bożego. W 1986 r. zostałem proboszczem w Długiej Kościelnej i też postarałem się o obraz, który zawisł w kościele. Kiedy objąłem parafię w Mińsku Mazowieckim również to uczyniłem. Po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego do Polski i zawierzeniu świata Miłosierdziu Bożemu widzę, jak to jest ważne. Gdy objąłem funkcję proboszcza i dziekana, zaprosiłem bp. Kazimierza Romaniuka, aby poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego i - na moją prośbę - zawierzył dekanat Miłosierdziu Bożemu.
Ks. prał. Wołosiewicz chętnie podkreśla, że należy do Kapituły Kolegiaty Radzymińskiej, w której co roku 25 marca, w rocznicę powstania diecezji warszawsko-praskiej, dokonuje się aktu zawierzenia całego Kościoła warszawsko-praskiego Miłosierdziu Bożemu. Jako dziekan zainicjował kupno obrazów Jezu, ufam Tobie do innych parafii. Pierwsza inicjatywę podjęła Huta Mińska. Obecnie dwie parafie (dziekańska i Huta Mińska) posiadają relikwie św. Faustyny. W świątyniach są odmawiane Koronki do Miłosierdzia Bożego. W każdą Niedzielę Dobrego Pasterza o godz. 15.00, sukcesywnie kolejno w parafiach, rozpoczynają się dekanalne uroczystości ku czci Bożego Miłosierdzia.

Religijność tradycyjna

Ksiądz Dziekan cieszy się, że w parafiach dekanatu dużo ludzi chodzi do kościoła. Np. na Roratach w parafii dziekańskiej cała świątynia jest wypełniona wiernymi, wśród których jest wiele dzieci. Tradycyjnie już też bardzo wiele osób przychodzi na Drogę Krzyżową.
Najbardziej znany w dekanacie odpust odbywa się 8 września w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Drugi odpust w tej świątyni jest 17 sierpnia, w rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Hallerowskiej. Kultem cieszy się też we wspomnianym kościele obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci. Każdego ósmego dnia miesiąca - jeśli dopuszczają to przepisy liturgiczne - jest Msza św. z formularzem o Matce Bożej Dobrej Śmierci i modlitwa różańcowa.
Ksiądz Dziekan cieszy się z faktu, że w parafiach działa coraz więcej grup różańcowych. Są wśród nich także skupiające dzieci, młodzież i całe rodziny. Ta tendencja rozpoczęła się jeszcze przed ogłoszeniem przez Ojca Świętego Roku Różańca. Bardzo żywy jest kult maryjny w ośrodku duszpasterskim Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie. Miejscowemu duszpasterzowi ks. Mirosławowi Temczykowi do aktywnego uczestnictwa w życiu powstającej parafii udało się zmobilizować dzieci i młodzież. W parafii dziekańskiej jest 300-osobowa Grupa Miłosierdzia i liczne rodziny skupione w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Grupa Miłosierdzia, wśród której jest dużo młodzieży, gromadzi się w każdy piątek. Jej członkowie zobowiązują się do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.
- Ludzie świeccy w parafiach włączają się do pomocy i bardzo są wrażliwi na to, co się dzieje - podkreśla dziekan ks. Wołosiewicz. Niedawno na operację dla dziecka udało się zebrać 250 tys. zł. W maju poświęcona została na terenie parafii placówka Caritas - Środowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Interwencji Kryzysowej. Jest to już szósta placówka Caritas w Mińsku Mazowieckim! W parafiach dekanatu organizowana jest pomoc charytatywna, a u Księdza Dziekana panie z zespołu charytatywnego działają pod kierunkiem s. Krystyny, loretanki.

Łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Hallerowskiej namalowany został na płótnie przez artystę malarza Czesława Moniuszko (syna słynnego kompozytora) w pierwszych latach XX w. Jest on kopią słynnego wizerunku Matki Bożej Anielskiej namalowanego przez Murilla. Z wizerunkiem tym jest związana postać gen. Józefa Hallera. Jako dowódca frontu północno-wschodniego armii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 7 sierpnia 1920 r. modlił się przed nim prosząc o zwycięstwo. Po zwycięstwie przybył tu 17 sierpnia w towarzystwie abp. Achillesa Ratti, nuncjusza apostolskiego w Polsce (późniejszego papieża Piusa XI). Podczas II wojny światowej przed obrazem modlili się żołnierze Armii Krajowej, którzy tutaj składali przysięgę wojskową. 17 sierpnia 2000 r., w 80. rocznicę Cudu nad Wisłą obraz został uroczyście ukoronowany przez kard. Józefa Glempa i bp. Kazimierza Romaniuka. Korony poświęcił wcześniej Ojciec Święty Jan Paweł II. W październiku 2000 r. bp Kazimierz Romaniuk ustanowił przy świątyni Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej.
Przed obrazem odmawiany jest codziennie Różaniec, a w środy nowenna.

Komu zaufać?

2019-02-13 07:44

O. Dariusz Kowalczyk SJ
Niedziela Ogólnopolska 7/2019, str. 33

Ks. Dariusz Kowalczyk SJ/facebook.pl
Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

Nie da się żyć bez zaufania. Sytuacja, w której nikomu się nie ufa, to piekło. Oczywiście, można sobie wyobrazić skrajne okoliczności, w których nie należy ufać tym, co są obok nas. Takie sytuacje tworzone są przez systemy totalitarne, które próbują osaczyć jednostkę z każdej strony. Totalitarne niszczenie zaufania wchodzi głęboko, także w relacje małżeńskie i rodzinne. Dzisiaj coś takiego się dzieje np. w Korei Północnej. Ale nawet w takiej sytuacji, gdy drugi człowiek budzi niepewność, pozostaje Bóg. Kard. François-Xavier Nguyen Van Thuan spędził 13 lat w więzieniu w Wietnamie. Na skrawkach papieru spisywał swoje refleksje, które przetrwały, a potem zostały opublikowane w książce „Modlitwy nadziei”. To świadectwo zaufania Bogu, a w Bogu także ludziom, choć oddalonym i bezradnym wobec wietnamskiego reżimu.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy człowiek przechodzi na stronę zła, aby odnieść jakieś korzyści. I rzeczywiście jakiejś korzyści odnosi. Ale w perspektywie wieczności okazuje się to wybór – jak mówi Jeremiasz – „spalonego miejsca na pustyni, ziemi słonej i bezludnej”. Zasiadaniu w gronie szyderców, którzy mają władzę i pieniądze, psalmista przeciwstawia upodobanie w Prawie Pańskim. Droga występnych, choć nie wiadomo, jak byliby mocni, prędzej czy później zaginie. Sprawiedliwy zaś wyda dobre owoce w swoim czasie.

Jezus ufał Bogu Ojcu nawet wtedy, gdy umierał na krzyżu: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”. I zmartwychwstał. I zasiadł po prawicy Ojca w niebie. Dlatego św. Paweł przekonuje, że „jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania”. Wydaje się, że dziś panuje, także w niektórych środowiskach w Kościele, swoisty horyzontalizm, tak jakby główną misją Kościoła było zaangażowanie społeczne. Tymczasem chrześcijańskie zaufanie Bogu wykracza poza doczesność i śmierć, bo dotyczy życia wiecznego. Ewangeliczny syty i zadowolony bogacz to ktoś, kto złożył nadzieję w swych dobrach, kto pojmuje swe życie jedynie w perspektywie 80-90 lat. Człowiek błogosławiony natomiast to ktoś, kto też umie i chce cieszyć się życiem, ale jeśli trzeba, umie – w imię dobra i prawdy – przyjąć cierpienie i wzgardę. Nie ucieka od krzyża za wszelką cenę, nie sprzedaje się, bo wie, że „wielka jest nagroda w niebie”. Perspektywa nieba nie przekreśla ziemskich radości, ale nadaje im inny, właściwy smak. Czyni nas wolnymi, ufającymi ludźmi w drodze ku szczęściu, które nie przemija.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Wkraczając w dorosłość…

2019-02-18 11:08

ak

Naszą opowieść o oddziałach zatrzymujemy w Częstochowie – konkretnie przy parafii św. Wojciecha BM. Oddział powstał we wrześniu 2002 roku, a to oznacza, że w przyszłym roku minie 18 lat, odkąd powiedzieli pierwszy raz swoje GOTÓW!

Obecny prezes oddziału Damian Mądrzyk dzieli się z nami długoletnią historią: „Pierwszym prezesem, a zarazem założycielem oddziału był Jakub Sybis, następnie: Kamil Kowalski, Magdalena Mazik, Dariusz Walczak, Zuzanna Suliga, Bartosz Kurkowski, Piotr Mikołajczyk. Nie bez powodu zostali oni wymienieni wszyscy, gdyż każdy z nich na to zasługuje. Zostawili bowiem w oddziale jakąś cząstkę siebie, dając tym siłę i motywację do pracy w służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. ,,Motorami napędowymi" do działania byli i są nasi księża asystenci. Pierwszym, tym, który dał tę ‘Bożą iskrę’, był ks. Paweł Marczewski. Potem pojawił się ks. Tadeusz Zawierucha, ks. Robert Glen, ks. Piotr Molenda, a obecnie ks. Piotr Sokalski”.

Wśród inicjatyw, których się podejmują, wskazać trzeba na sprzedaż kremówek w dni w sposób szczególny związane ze św. Janem Pawłem II, czy rozprowadzanie chlebków wielkanocnych. Nade wszystko cenne jest prowadzenie tygodnika parafialnego ,,Nasz święty Wojciech", który cieszy się dużą popularnością. Przez tyle lat tak wiele się wydarzyło, że trudno to wszystko streścić w jednym artykule, to przecież niemalże 18 lat…

„Pragnę przekazać nie tylko swojemu oddziałowi, ale także i każdemu KSM-owiczowi, aby tak, jak głosi zawołanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przez cnotę, naukę i pracę byli gotów, mimo trudnych czasów, służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie!” – w ten piękny sposób kończy swoją wypowiedź prezes Damian Mądrzyk.

Zapraszamy do śledzenia fanpage’a na Facebook’u KSM parafii św. Wojciecha w Częstochowie @KSMswWojciech, aby być na bieżąco z tym, co się u nich dzieje!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem