Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (12)

Dekanat legionowski

Wojciech Świątkiewicz
Edycja warszawska (st.) 34/2003

Dekanat legionowski z siedzibą przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie utworzony został w 1987 r. Powstał z większości parafii należących wcześniej do dekanatu nowodworskiego. Aktualnie na jego terenie zamieszkuje ponad 58 tys. osób. Chwalebną praktyką legionowa jest organizowanie przez wszystkie parafie w mieście wspólnej procesji Bożego Ciała.

Ks. prał. Lucjan Szcześniak urodził się 5 stycznia 1946 r. w Uszy Wielkiej (par. Kuczyn w diecezji łomżyńskiej). Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1971 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Kocierzewie, Żychlinie i Legionowie (św. Jana Kantego). W 1980 r. rozpoczął pracę duszpasterską na terenie dzisiejszej parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Był organizatorem parafii, budowniczym kościoła i plebanii. Po 15 latach odszedł do parafii św. Jana Kantego. Od 1995 r. jest dziekanem legionowskim. Pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza trzeźwości. Sekretarz Rady Kapłańskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej.

Parafie i kościoły

W skład dekanatu legionowskiego wchodzi osiem parafii:
1. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie
2. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie
3. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie
4. Miłosierdzia Bożego w Legionowie
5. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie
6. św. Jana Kantego w Legionowie
7. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Legionowie
8. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie
Najstarsze parafie w dekanacie to Chotomów i Wieliszew. Obie powstały w XIV w. Parafia chotomowska erygowana była ok. 1349 r. Z niej powstały parafie w Wieliszewie (1387 r.), Jabłonnie (1925 r.) i św. Jana Kantego w Legionowie.
Najmłodszą parafią w dekanacie (i jedną z najmłodszych w diecezji warszawsko-praskiej) jest parafia Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie erygowana w dniu święta patronalnego 13 maja 2003 r. Najstarszy kościół w dekanacie legionowskim (wybudowany w latach 1861-1865) znajduje się w Chotomowie. Najmłodszy - to kaplica powstała na potrzeby wspomnianej parafii Matki Bożej Fatimskiej.
Pod względem liczby mieszkańców największe parafie to: św. Jana Kantego i Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Obie liczą w granicach 12-13 tys. mieszkańców. Najmniejsza pod tym względem jest legionowska parafia Matki Bożej Fatimskiej licząca ok. 1900 wiernych.

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu legionowskiego jest ks. prał. Lucjan Szcześniak, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Wicedziekanem jest ks. kan. Marek Janicki, od 18 lat proboszcz wieliszewski.
W duszpasterstwie pracuje 8 księży proboszczów, których wspomaga 15 księży wikariuszy. Średnia wieku proboszczów to 56 lat, a wikariuszy 32 lata. Najstarszym wiekiem proboszczem (ur. w 1931 r.) jest ks. kan. Kazimierz Wójcik w Chotomowie. Najmłodszym zaś ks. Krzysztof Gołaś (ur. 1961 r.) z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Najdłużej (od 1975 r.) funkcję proboszcza w parafii należącej do dekanatu legionowskiego pełni ks. kan. Marek Janicki z Wieliszewa.

Reklama

Zakony męskie i źeńskie

Na terenie dekanatu legionowskiego znajduje się kilka domów zakonnych. W Chotomowie są siostry Służebniczki Starowiejskie (prowadzą Dom Dziecka im. Piusa XI) i Natywitanki. Na terenie parafii Jabłonna znajdują się domy Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów, Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła (w Choszczówce) oraz Dominikanek Matki Bożej Różańcowej. W Legionowie są domy Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (prowadzą dom opieki), Księży Salezjanów (prowadzą szkoły i oratorium) oraz Misjonarek Świętej Rodziny.

Życie religijne

Żywy jest w parafiach dekanatu kult do Miłosierdzia Bożego oraz do Matki Bożej. Dwie parafie - św. Jana Kantego i Miłosierdzia Bożego w Legionowie posiadają relikwie św. Faustyny Kowalskiej, a parafia dziekańska św. Jana Kantego także relikwie swojego patrona.
Najbardziej znane w dekanacie odpusty odbywają się na 15 sierpnia w Chotomowie, na 3 maja w Jabłonnie i na niedzielę najbliższą święta Przemienienia Pańskiego - w Wieliszewie. Również parafia św. Jana Kantego chce przywrócić dawne tradycje odpustowe.
Ze wspólnot dobrze znanych w dekanacie wyróżnia się neokatechumenat w parafii dziekańskiej, którym opiekuje się ks. prał. Lucjan Szcześniak. Są trzy wspólnoty. Jedna z nich dzieli się Ewangelią odwiedzając wiernych parafii w ich domach.
Bardzo rozbudowane są kółka Żywego Różańca, także dziecięce i młodzieżowe. Działają one w każdej z parafii. Grupy maryjne chętnie uczestniczą w pielgrzymkach. Najczęściej są to wyjazdy autokarowe na Jasną Górę, do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego, Lichenia, Łagiewnik. Była też pielgrzymka do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Wierni z legionowskich parafii uczestniczą też w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę oraz z Suwałk do Ostrej Bramy. Stało się już tradycją, że do Częstochowy, Lichenia lub Niepokalanowa pielgrzymują dzieci pierwszokomunijne.
W niektórych parafiach prężnie działają grupy oazowe. W trzech parafiach legionowskich są wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Znany jest w dekanacie legionowskim chór z Wieliszewa. Uświetnia on nie tylko uroczystości religijne w miejscowym kościele, ale także religijne i patriotyczne na terenie powiatu. Chór oraz schola działa też w parafii dziekańskiej. Niedawno, podczas czerwcowego I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej, którego parafia dziekańska była gospodarzem, schola oazowa z parafii św. Jana Kantego otrzymała trzecią nagrodę.
W dekanacie widać na co dzień współpracę księży ze świeckimi. Wyraża się ona przede wszystkim w prowadzonym przez kapłanów duszpasterstwie różnych wspólnot zrzeszających świeckich.
- Największą radością księży proboszczów jest fakt, że wierni chcą być przy Kościele, że swoją wiarę chcą osadzać w realiach ewangelicznych i bardziej świadomie przeżywać swoje życie. To jest największa korzyść - podkreśla Ksiądz Dziekan.
A wcześniej, kiedy powstawały legionowskie kościoły, duże grupy świeckich społecznie pracowały przy budowach. Ludzie mieszali wapno, kładli cegły itd. Widać było ich bardzo wielkie zaangażowanie zarówno przy budowie jak i organizacji parafii.
Tak jak w całej Polsce, w dekanacie legionowskim widać duże bezrobocie. Są rodziny mające po kilkoro dzieci, w których żadne z rodziców nie pracuje. Nic więc dziwnego, że wiele osób korzysta z pomocy charytatywnej. Ich liczba wciąż się zwiększa - mówi Ksiądz Dziekan. Zorganizowany jest więc sprawnie działający zespół charytatywny. Ponadto w mieście bardzo prężnie funkcjonuje Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, która prowadzi tu dom dla bezdomnych i świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
W dekanacie legionowskim są szkoły katolickie. Salezjanie dla około 300 uczniów prowadzą Liceum i Gimnazjum im. św. Jana Bosko. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II znajduje się przy parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wspomniani Salezjanie prowadzą też oratorium, w którym młodzież może godziwie spędzić czas. Jest tam prowadzona formacja, ale też młodzież i dzieci mogą odrobić lekcje, pobawić się, skorzystać z rozrywek i zająć się sportem. Na miejscu jest biblioteka.
Pewnym problemem duszpasterskim stają się sekty. Szczególnie Świadkowie Jehowy podsycają wrogość do Kościoła katolickiego. Pojawili się też mało znani w Polsce mormoni.
Ks. dziekan Szcześniak chwali współpracę księży w dekanacie. Dobrze udaje się wzajemna pomoc przy spowiedzi wielkanocnej. Jest to dobra okazja do spotkań w parafiach i wymiany doświadczeń duszpasterskich. Parafie legionowskie organizują wspólnie procesję Bożego Ciała.

W bazylice mariackiej odprawiono Mszę św. za prezydenta Adamowicza

2019-01-18 20:39

tk, lk / Gdańsk (KAI)

W bazylice mariackiej w Gdańsku odprawiono wieczorem Mszę św. w intencji zabitego w niedzielę prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Jeszcze do północy będzie możliwość pożegnania prezydenta. Jutro w tej samej świątyni, po sprawowanej w południe Mszy św., prezydent zostanie pochowany.

Wikicommons
Paweł Adamowicz

W Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoje Leszka Głódzia uczestniczyła rodzina Zmarłego i wielkie rzesze gdańszczan zgromadzonych wewnątrz i na zewnątrz bazyliki. Obecni byli m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

"Przychodzimy podziękować za dobro, które ś.p. prezydent Paweł Adamowicz spełnił na ziemi" – powiedział w homilii biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński. Wskazał, że zmarły prezydent wypełnił intensywnie przestrzeń miasta swoją nieprzeciętną aktywnością. „Jak wielu gdańszczan kochał tę bazylikę mariacką, w której spocznie” – mówił duchowny. Dodał, że prezydent dostrzegał też potrzebę tworzenia nowych świątyń dla ludzi, którzy zamieszkiwali w nowych dzielnicach Gdańska.

„Jakąś kwintesencją jego życia stały się słowa, którymi je zakończył: Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być domem solidarności, to jest cudowny czas dzielenia się dobrem” – mówił biskup cytując słowa Pawła Adamowicza.

Kaznodzieja wskazał też na szacunek jaki zamordowany prezydent zaskarbił sobie u gdańszczan, czego dowodem są tłumy przybywające na ostatnie pożegnanie i ludzie w zadumie i modlitwie dotykający trumny, zarówno Europejskim Centrum Solidarności jak i obecnie, w bazylice mariackiej.

Bp Zieliński wskazał, że modlitwie za zmarłych towarzyszy także świadomość ludzkich słabości, bowiem przed Bogiem nikt nie jest bez winy. „Dlatego sprawujemy w intencji naszego zmarłego Brata ofiarę eucharystyczną i prosimy miłosiernego Boga, by go oczyścił od wszelkiej winy i dopuścił do społeczności świętych” – powiedział hierarcha.

Kaznodzieja przyznał, że w takich tragicznych okolicznościach pojawia się pokusa nienawiści, ale podkreślił, że uleganie jej nie jest czymś nieuchronnym. Tłumaczył, że wielkość człowieka odkrywającego ogrom Bożego miłosierdzia objawia się w tym, że sam tego miłosierdzia doświadczając, potrafi pokusę nienawiści od siebie odsunąć.

Bazylika mariacka będzie dziś otwarta do północy tak, by umożliwić wszystkim chętnym złożenie hołdu prezydentowi i modlitwę przy jego trumnie.

W całym kraju od piątku od godz. 17.00, do soboty do godz. 19.00 obowiązuje żałoba narodowa.

W sobotę 19 stycznia o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. Ireneusz Bradtke poinformował, że tego dnia od godz. 7.00 świątynia będzie otwarta i będzie można modlić się przy prochach Zmarłego.

Wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że rodzina Zmarłego prosi, by nie kupować kwiatów i zniczy, a pieniądze przekazać na dwa cele: hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podkreśliła, że dzieła te są żywym pomnikiem prezydenta Adamowicza, który je wspierał i umiłował w sposób szczególny.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek 14 stycznia wskutek ciężkich ran odniesionych poprzedniego wieczora po ataku nożownika podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miał 53 lata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Gdańsk: Msza św. pogrzebowa śp. prezydenta Pawła Adamowicza

2019-01-19 12:22

aw / Gdańsk (KAI)

W Bazylice Mariackiej w Gdańsku rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa prezydenta Pawła Adamowicza. Przewodniczy jej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a homilię wygłosi metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

KPRM

Pogrzebową Mszę św. koncelebrują ponadto prymas Polski senior abp Henryk Muszyński, biskupi pomocniczy archidiecezji gdańskiej, hierarchowie sąsiednich diecezji oraz wielu duchownych diecezjalnych i zakonnych. Ceremonii towarzyszy asysta wojskowa.

We Mszy św. biorą udział najbliższa rodzina tragicznie zmarłego prezydenta, prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki wraz z członkami rządu, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk z małżonką, byli prezydenci RP Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski z małżonkami, wielu premierów, współpracownicy, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Trójmiasta, Pomorza i osoby, które przybyły z całego kraju. Wiele z nich stoi także przed świątynią.

W świątyni jest też m.in. były prezydent Niemiec Joachim Gauck, są też burmistrzowie Rotterdamu, Bremy, Lipska i Hamburga. Polskie samorządy reprezentuje wielu prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych z całego kraju.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został ugodzony nożem 13 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zmarł następnego dnia w szpitalu w skutek odniesionych ran.

Urna z prochami Pawła Adamowicza zostanie złożona w Bazylice Mariackiej.

(rozszerzymy)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem