Reklama

Studia Ignatianum

Z wizytą w parafii

Zrobić coś pięknego dla Boga i dla innych

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 34/2003

Jadąc z Płocka w kierunku Warszawy mniej więcej w połowie drogi mijamy Zakroczym. Wystarczy zjechać nieco z trasy, by przy brukowanym rynku, na pięknej wiślanej skarpie ujrzeć pięknie utrzymany prastary kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, siedzibę parafii pw. św. Józefa. Tę właśnie parafię wizytował 11 czerwca bp Roman Marcinkowski.

Parafia pw. św. Józefa w Zakroczymiu

Patron parafii: św. Józef
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Kościół Ojców Kapucynów pw. św. Wawrzyńca
Dekanat: zakroczymski
Miejscowości: Zakroczym, Wólka Smoszewska
Proboszcz: do 29 czerwca ks. kan. Zbigniew Adamkowski, od 29 czerwca ks. kan. Jerzy Bieńkowski
Wikariusze: ks. mgr Grzegorz Ślesicki
W parafii działają: koła różańcowe, schola gregoriańska przy klasztorze Ojców Kapucynów, schola parafialna, rada duszpasterska, rada gospodarcza, Akcja Katolicka, ministranci, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, koło charytatywne, Trzeci Zakon św. Franciszka, grupa lektorska, grupa przygotowująca misterium Męki Pańskiej, poradnictwo rodzinne, Społeczny Komitet na Rzecz Zdrowego Zakroczymia
Msze św. w niedzielę:
w kościele parafialnym - 9.00, 10.30, 12.00 18.00
w kościele Ojców Kapucynów - 7.00, 8.30, 10.00

Charakterystyka parafii

Prawie tysiąc lat liczą dzieje duszpasterstwa w Zakroczymiu. Ich świadkiem jest prastary kościół parafialny. Nie są to jednak dzieje przeszłe - zadbane budynki parafialne świadczą o tym, że również dziś parafia tętni życiem. Dla wielu parafian życie parafialne kojarzy się nie tylko z cotygodniową Mszą św. i okolicznościowymi posługami duszpasterskimi, ale również z wieloma innymi nabożeństwami i spotkaniami wielu grup - nie tylko w kościele parafialnym. Co roku w Wielkim Poście na ulicach Zakroczymia odprawiana jest Droga Krzyżowa, prowadzone są cotygodniowe czwartkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, piątkowe nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia; corocznie od 2000 r. wystawiane jest misterium Męki Pańskiej. Codziennie po Mszy św. wieczorowej odmawiany jest Różaniec, a co miesiąc odprawiane nabożeństwo fatimskie oraz pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. W roku Wielkiego Jubileuszu parafia zorganizowała 700-osobową pieszą dekanalną pielgrzymkę do Czerwińska. Pielgrzymka stała się już tradycją: w tym roku wzięło w niej udział ok. 300 osób.
Oprócz blasków są niestety również cienie. Jak wspomniał w swoim sprawozdaniu proboszcz ks. kan. Zbigniew Adamkowski, w parafii jest bardzo duża grupa ludzi mających głęboką wiarę i poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro Kościoła, ale „jest spora grupa mieszkańców bardzo luźno związana z Kościołem, ograniczająca swoje życie religijne tylko do chrztu dzieci, pierwszej Komunii św. i katolickiego obrzędu pogrzebu. Wszystkim jednak okazujemy pasterską miłość”.

Osiągnięcia duszpasterskie

Okazją do prezentacji osiągnięć duszpasterskich stało się spotkanie z grupami duszpasterskimi i stowarzyszeniami działającymi na terenie parafii. Wiele z nich działa już od wielu lat. Trzy grupy różańcowe w Zakroczymiu powstały w listopadzie 1995 r., ponad 20 lat zaś liczy sobie kółko różańcowe z Duchowizny. Długoletnią tradycją może się pochwalić schola gregoriańska przy klasztorze Ojców Kapucynów. Zainicjowana przez o. Benignusa Sosnowskiego działa nieprzerwanie już prawie 60 lat. Za życia o. Benignusa liczba członków zespołu dochodziła do 50 osób, obecnie w śpiewie bierze udział 15-20 osób, w tym tylko 4 mężczyzn.
Schola parafialna powstała w 1988 r., kiedy to po raz pierwszy wzięła udział w diecezjalnym „Sacrosongu”. Po czasowym zawieszeniu działalności została reaktywowana w 2002 r. Obecnie liczy 27 osób. W parafii działa także 25-osobowa Rada Duszpasterska i 4-osobowa Rada Gospodarcza.
Parafialne koło Akcji Katolickiej istnieje od 1994 r. (najpierw jako koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a od 1996 r. jako Akcja Katolicka) i skupia 9 członków. Oprócz aktywnego uczestnictwa w życiu parafii, koło zorganizowało także dekanalny wyjazd na zjazd stowarzyszeń i organizacji świeckich diecezji płockiej, a jego przedstawiciele uczestniczą w corocznych Płockich Dniach Pastoralnych.
Liczna jest służba liturgiczna: grupa ministrantów liczy 70 chłopców w przedziale wiekowym od siedmiu do dwudziestu dwóch lat. Grupa lektorska to 10 osób, uczestniczących czynnie w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych.
Bardzo aktywnie działają przy parafii harcerze. I Zakroczymska Drużyna Harcerek „Burza” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została założona w 1997 r. przez ówczesnego wikariusza ks. Mirosława Milewskiego. Obecnie w jej skład wchodzą dwa zastępy: „Piorun” i „Brzask” liczące łącznie 18 harcerek. Przy parafii działa również I Zakroczymska Drużyna Harcerzy „Błyskawica” ZHR. Obecny skład osobowy to jeden zastęp „Zorza” w liczbie 10 harcerzy. Drużyna została założona 25 lutego 1998 r. przez ówczesnego wikariusza ks. pwd. Mirosława Milewskiego HR.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci uczy dzielić się skarbem wiary i środkami materialnymi z ubogimi dziećmi na całym świecie. Uczestniczy w nim 50 uczniów, przede wszystkim z klas V szkoły podstawowej.
Parafialne koło charytatywne działa od ponad 5 lat. W jego skład wchodzi 9 osób. Oprócz corocznego organizowania zbiórki odzieży podczas Tygodnia Miłosierdzia członkowie podejmują codzienną troskę o chorych i ubogich. Ciągle się też dokształcają, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Caritas diecezjalną.
Trzeci Zakon św. Franciszka działa przy klasztorze Ojców Kapucynów. Wspólnota liczy 22 osoby, w tym 1 małżeństwo. We wspólnocie działa również kółko różańcowe, a członkowie Trzeciego Zakonu uczestniczą też w krucjacie modlitwy w intencji ojczyzny.
Począwszy od Roku Wielkiego Jubileuszu młodzież pod kierunkiem grupy rodziców wystawia co roku Mękę Pańską. Zaangażowana jest w to dzieło kilkudziesięcioosobowa grupa, wywodząca się głównie z harcerzy. Przez pierwsze dwa lata misterium było przedstawiane w V niedzielę Wielkiego Postu i Niedzielę Palmową. W ubiegłym roku po raz pierwszy zaprezentowano misterium na wyjeździe w Strzegowie, a w tym roku również w Sochocinie i w Pułtusku. Każdego roku po spektaklach organizowany jest dla występującej w nich młodzieży dwudniowy wyjazd jako nagroda za włożoną pracę.
Przy parafii działa poradnictwo rodzinne - jak dotychczas pełni tę posługę jedna osoba, ale powstał również pomysł, by przy szkole zatrudnić terapeutę i uruchomić poradnię dla młodzieży gimnazjalnej.
Od kilku lat istnieje na terenie gminy Społeczny Komitet Organizacyjny na rzecz Zdrowego Zakroczymia, który powstał, by działać dla dobra ludzi tu mieszkających. Zadania, jakie sobie stawia, nie mają charakteru religijnego, lecz jego działacze jako członkowie miejscowej wspólnoty parafialnej czują odpowiedzialność spoczywającą na każdym człowieku wierzącym: troskę o lokalną społeczność, obowiązek rozbudzania postaw patriotycznych, poszanowanie wartości chrześcijańskich, kulturowych i narodowych.

Reklama

Dokonania materialne

W ciągu 6 lat, które minęły od ostatniej wizytacji biskupiej, wiele działo się w parafii również pod względem materialnym. W kościele dokonano częściowej wymiany tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymalowano wnętrze, wykonano stacje drogi krzyżowej, zamontowano 16 witraży, 19 kinkietów i 5 żyrandoli w stylu Księstwa Warszawskiego, umeblowano prezbiterium (stalle i ławki ministranckie) i kaplicę Miłosierdzia Bożego, zainstalowano dzwony elektroniczne, nagłośnienie, zakupiono 14 lichtarzy mosiężnych. W trosce o piękno Liturgii zakupiono szaty liturgiczne. W pobliżu kościoła wybudowano fontannę i założono instalację odprowadzającą wodę deszczową z terenu przykościelnego; wykonano także remont dzwonnicy.
Na cmentarzu parafialnym wybudowano studnię głębinową i linię energetyczną, a na głównej alei została położona kostka brukowa. Na plebanii częściowo wymieniono tynki zewnętrzne, pomalowano elewację, na 2 tarasach położono terrakotę, schody prowadzące do 3 wejść na plebanię wyłożono płytkami, wybudowano zadaszenie nad wejściem kuchennym, zakonserwowano elementy metalowe, wymieniono 14 okien na plastikowe, wykonano bramę elektroniczną na podwórko plebanii i 2 elektroniczne bramy garażowe, została wymieniona instalacja wodociągowa do plebanii i domu katechetycznego, położono nawierzchnię ze starobruku na podwórku oraz chodniki do kancelarii i domu katechetycznego i do sali katechetycznej na plebanii, zmodernizowano również podwórko przy organistówce oraz zagospodarowano ogród rekreacyjny.

Wizyta Księdza Biskupa

Swój pobyt w parafii Ksiądz Biskup rozpoczął od Mszy św. o godz. 10.00, podczas której spotkał się z dziećmi szkół podstawowych do klas IV włącznie. O godz. 11.30 poświęcił przedszkole, prowadzone przez Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych. W programie wizytacji znalazły się również odwiedziny w znajdującym się na terenie parafii klasztorze Ojców Kapucynów oraz nawiedzenie cmentarza.
O 16.00 w domu parafialnym Ksiądz Biskup spotkał się z przedstawicielami działających przy parafii grup duszpasterskich. Odnosząc się do prezentacji grup, bp Roman przypomniał zgromadzonym, że choć spełniają w parafii różne funkcje, razem tworzą jeden żywy organizm - Kościół. „Słowo Kościół oznacza wspólnotę ludzi wierzących w Jezusa, przez Niego zgromadzonych - mówił. - Św. Paweł, żeby przybliżyć nam, czym jest Kościół, porównał go do organizmu ludzkiego. Jest jeden Kościół, ale mamy różne funkcje. Dziś z zainteresowaniem słuchałem, jaki jest ten żywy Kościół w Zakroczymiu. Wszyscy, którzy mówili dziś do mnie, byli moimi nauczycielami, a ja starałem się słuchać. Była to ciekawa lekcja: dzieci, dorośli, młodzież uczyli dziś Księdza Biskupa: siedzieliśmy i słuchaliśmy, a wszyscy mówili, co robią w parafii. Chcę wam powiedzieć, że to jest radość dla księdza biskupa, gdy wszyscy pokazują, co potrafią pięknego zrobić dla Boga, dla siebie i dla innych”. Zwieńczeniem wizytacji była uroczysta Msza św., podczas której bp Roman udzielił sakramentu bierzmowania 57 gimnazjalistom.

Kraków: w sobotę beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

2018-04-24 20:11

md / Kraków (KAI)

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej doskonale wpisuje się w rocznice 100-lecia odzyskania niepodległości i 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II – powiedział abp Marek Jędraszewski, który uczestniczył we wtorek w spotkaniu z dziennikarzami przed sobotnimi uroczystościami wyniesienia na ołtarze krakowskiej pielęgniarki. Udział w nich zapowiedziało m.in. kilkudziesięciu członków rodziny przyszłej błogosławionej, w tym jej chrześniak.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Hanna Chrzanowska, pionierka pielęgniarstwa społecznego i współpracownica Karola Wojtyły, zostanie beatyfikowana w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 20 lat po wszczęciu procesu beatyfikacyjnego i 45 lat po swojej śmierci.

Uroczysta msza św. rozpocznie się w sobotę o godz. 10.00, ale już od 9.00 trwać będzie modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia. Do tej godziny również będzie możliwe wejście do bazyliki.

Podczas konferencji poinformowano, że liturgia pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Angelo Amato sprawowana będzie w języku łacińskim. Obrzęd beatyfikacyjny rozpocznie się tuż po akcie pokuty, kiedy to metropolita krakowski poprosi o beatyfikację służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Następnie postulator procesu ks. Mieczysław Niepsuj odczyta jej krótką biografię, a legat papieski - list apostolski, którym Ojciec Święty wpisał Hannę Chrzanowską do grona błogosławionych. Potem, przy śpiewie Alleluja, nastąpi uroczyste odsłonięcie obrazu beatyfikacyjnego.

Jak powiedziała prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Izabela Ćwiertnia, obraz beatyfikacyjny został namalowany na podstawie fotografii Hanny Chrzanowskiej przez Zbigniewa Juszczaka. Przedstawia on wizerunek 30-letniej Hanny. Po beatyfikacji trafi do kościoła św. Mikołaja i zostanie umieszczony w kaplicy dedykowanej przyszłej błogosławionej.

W czasie procesji z relikwiami śpiewana będzie inwokacja do bł. Hanny Chrzanowskiej, specjalnie przygotowana na tę uroczystość. Relikwiarz w procesji nieść będzie Helena Matoga, wicepostulatorka w procesie beatyfikacyjnym krakowskiej pielęgniarki. Ma on kształt serca, w które wkomponowane zostały relikwie. Nad nimi umieszczony jest symboliczny czepek pielęgniarski. Wykonawcą relikwiarza jest Marek Nowak.

Ks. Aleksander Wójtowicz, wicerektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia poinformował, że w bazylice Bożego Miłosierdzia przygotowano 2 tys. miejsc dla zaproszonych gości. W tej grupie znajduje się 300 osób na wózkach inwalidzkich i ich opiekunowie, przedstawiciele środowisk medycznych z Polski, reprezentanci międzynarodowych stowarzyszeń pielęgniarskich, m. in. z Watykanu, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, władze państwowe i samorządowe oraz kilkudziesięciu członków rodziny Hanny Chrzanowskiej, w tym jej chrześniak. Zapowiadany jest udział ponad 30 polskich biskupów oraz kilkuset księży. Do bazyliki obowiązują karty wstępu koloru niebieskiego i tylko one uprawniają do wejścia do świątyni.

Pozostali uczestnicy uroczystości mają wstęp na błonia wokół bazyliki łagiewnickiej. Przygotowano dla nich dwa telebimy. Uprawniające do wejścia na błonia bezpłatne karty wstępu koloru zielonego można odbierać w trzech miejscach: w krakowskiej kurii, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz w kościele św. Mikołaja. Bilety, których przygotowano w liczbie 20 tys., mogą otrzymać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy pielgrzymów. Organizatorzy zapewniają jednak, że na miejsce celebracji dostaną się również osoby, które nie posiadają karty wstępu.

Identyfikatory dla koncelebransów są do odebrania w notariacie Kurii Metropolitalnej w godzinach urzędowania.

Podczas uroczystości posługę medyczną pełnić będzie służba maltańska, pogotowie ratunkowe oraz pielęgniarki.

Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego, bliską współpracownicą kard. Karola Wojtyły. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji, której poświęciła osobiste życie, siły, czas i oszczędności. Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Zmarła 29 kwietnia 1973 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Kielce: manifestacja w obronie prof. Bogdana Chazana i postaw pro-life

2018-04-24 19:30

dziar / Kielce (KAI)

Ci wszyscy, którzy chcą wyrazić swoje poparcie wobec prof. Bogdana Chazana – znanego obrońcy życia dzieci nienarodzonych i propagatora postaw pro-live, są zaproszeni do udziału w manifestacji w obronie każdego życia, która rozpocznie się jutro 25 kwietnia przed urzędem wojewódzkim w Kielcach o godz. 13.

Piotr Drzewiecki

Organizatorem manifestacji w obronie prof. Chazana jest Fundacja Pro – prawo do życia.

Jak zapowiada Adam Kulpiński, prezes fundacji, manifestacja ma być reakcją na protest aborcjonistów, którzy negując zasługi prof. Chazana dla medycyny, domagają się odwołania go z funkcji konsultanta wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa w woj. świętokrzyskim. Stanowisko to profesor 10 kwietnia 2018 r. otrzymał z nominacji Agaty Wojtyszek – wojewody świętokrzyskiego.

Jutrzejsza organizacja manifestacji w obronie prof. Chazana to reakcja na planowane pikiety pod hasłem "Stop Chazanowi". Najbliższa odbędzie się jutro pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. Jej początek zaplanowano na godzinę 14. Dzień później od godziny 11 przeciwnicy prof. Bogdana Chazana będą protestować przed Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy alei IX wieków Kielc, gdzie lekarz ma zajęcia ze studentami.

Bogdan Chazan to lekarz, profesor ginekologii i położnictwa. W czasach PRL dokonywał zabiegów aborcji, której później został przeciwnikiem i propagatorem naprotechnologii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem