Reklama

Szkoła Wyższa Zarządzania i Ekonomii

Z wizytą w parafii

Zrobić coś pięknego dla Boga i dla innych

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 34/2003

Jadąc z Płocka w kierunku Warszawy mniej więcej w połowie drogi mijamy Zakroczym. Wystarczy zjechać nieco z trasy, by przy brukowanym rynku, na pięknej wiślanej skarpie ujrzeć pięknie utrzymany prastary kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, siedzibę parafii pw. św. Józefa. Tę właśnie parafię wizytował 11 czerwca bp Roman Marcinkowski.

Parafia pw. św. Józefa w Zakroczymiu

Patron parafii: św. Józef
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Kościół Ojców Kapucynów pw. św. Wawrzyńca
Dekanat: zakroczymski
Miejscowości: Zakroczym, Wólka Smoszewska
Proboszcz: do 29 czerwca ks. kan. Zbigniew Adamkowski, od 29 czerwca ks. kan. Jerzy Bieńkowski
Wikariusze: ks. mgr Grzegorz Ślesicki
W parafii działają: koła różańcowe, schola gregoriańska przy klasztorze Ojców Kapucynów, schola parafialna, rada duszpasterska, rada gospodarcza, Akcja Katolicka, ministranci, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, koło charytatywne, Trzeci Zakon św. Franciszka, grupa lektorska, grupa przygotowująca misterium Męki Pańskiej, poradnictwo rodzinne, Społeczny Komitet na Rzecz Zdrowego Zakroczymia
Msze św. w niedzielę:
w kościele parafialnym - 9.00, 10.30, 12.00 18.00
w kościele Ojców Kapucynów - 7.00, 8.30, 10.00

Charakterystyka parafii

Prawie tysiąc lat liczą dzieje duszpasterstwa w Zakroczymiu. Ich świadkiem jest prastary kościół parafialny. Nie są to jednak dzieje przeszłe - zadbane budynki parafialne świadczą o tym, że również dziś parafia tętni życiem. Dla wielu parafian życie parafialne kojarzy się nie tylko z cotygodniową Mszą św. i okolicznościowymi posługami duszpasterskimi, ale również z wieloma innymi nabożeństwami i spotkaniami wielu grup - nie tylko w kościele parafialnym. Co roku w Wielkim Poście na ulicach Zakroczymia odprawiana jest Droga Krzyżowa, prowadzone są cotygodniowe czwartkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, piątkowe nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia; corocznie od 2000 r. wystawiane jest misterium Męki Pańskiej. Codziennie po Mszy św. wieczorowej odmawiany jest Różaniec, a co miesiąc odprawiane nabożeństwo fatimskie oraz pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. W roku Wielkiego Jubileuszu parafia zorganizowała 700-osobową pieszą dekanalną pielgrzymkę do Czerwińska. Pielgrzymka stała się już tradycją: w tym roku wzięło w niej udział ok. 300 osób.
Oprócz blasków są niestety również cienie. Jak wspomniał w swoim sprawozdaniu proboszcz ks. kan. Zbigniew Adamkowski, w parafii jest bardzo duża grupa ludzi mających głęboką wiarę i poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro Kościoła, ale „jest spora grupa mieszkańców bardzo luźno związana z Kościołem, ograniczająca swoje życie religijne tylko do chrztu dzieci, pierwszej Komunii św. i katolickiego obrzędu pogrzebu. Wszystkim jednak okazujemy pasterską miłość”.

Osiągnięcia duszpasterskie

Okazją do prezentacji osiągnięć duszpasterskich stało się spotkanie z grupami duszpasterskimi i stowarzyszeniami działającymi na terenie parafii. Wiele z nich działa już od wielu lat. Trzy grupy różańcowe w Zakroczymiu powstały w listopadzie 1995 r., ponad 20 lat zaś liczy sobie kółko różańcowe z Duchowizny. Długoletnią tradycją może się pochwalić schola gregoriańska przy klasztorze Ojców Kapucynów. Zainicjowana przez o. Benignusa Sosnowskiego działa nieprzerwanie już prawie 60 lat. Za życia o. Benignusa liczba członków zespołu dochodziła do 50 osób, obecnie w śpiewie bierze udział 15-20 osób, w tym tylko 4 mężczyzn.
Schola parafialna powstała w 1988 r., kiedy to po raz pierwszy wzięła udział w diecezjalnym „Sacrosongu”. Po czasowym zawieszeniu działalności została reaktywowana w 2002 r. Obecnie liczy 27 osób. W parafii działa także 25-osobowa Rada Duszpasterska i 4-osobowa Rada Gospodarcza.
Parafialne koło Akcji Katolickiej istnieje od 1994 r. (najpierw jako koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a od 1996 r. jako Akcja Katolicka) i skupia 9 członków. Oprócz aktywnego uczestnictwa w życiu parafii, koło zorganizowało także dekanalny wyjazd na zjazd stowarzyszeń i organizacji świeckich diecezji płockiej, a jego przedstawiciele uczestniczą w corocznych Płockich Dniach Pastoralnych.
Liczna jest służba liturgiczna: grupa ministrantów liczy 70 chłopców w przedziale wiekowym od siedmiu do dwudziestu dwóch lat. Grupa lektorska to 10 osób, uczestniczących czynnie w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych.
Bardzo aktywnie działają przy parafii harcerze. I Zakroczymska Drużyna Harcerek „Burza” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została założona w 1997 r. przez ówczesnego wikariusza ks. Mirosława Milewskiego. Obecnie w jej skład wchodzą dwa zastępy: „Piorun” i „Brzask” liczące łącznie 18 harcerek. Przy parafii działa również I Zakroczymska Drużyna Harcerzy „Błyskawica” ZHR. Obecny skład osobowy to jeden zastęp „Zorza” w liczbie 10 harcerzy. Drużyna została założona 25 lutego 1998 r. przez ówczesnego wikariusza ks. pwd. Mirosława Milewskiego HR.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci uczy dzielić się skarbem wiary i środkami materialnymi z ubogimi dziećmi na całym świecie. Uczestniczy w nim 50 uczniów, przede wszystkim z klas V szkoły podstawowej.
Parafialne koło charytatywne działa od ponad 5 lat. W jego skład wchodzi 9 osób. Oprócz corocznego organizowania zbiórki odzieży podczas Tygodnia Miłosierdzia członkowie podejmują codzienną troskę o chorych i ubogich. Ciągle się też dokształcają, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Caritas diecezjalną.
Trzeci Zakon św. Franciszka działa przy klasztorze Ojców Kapucynów. Wspólnota liczy 22 osoby, w tym 1 małżeństwo. We wspólnocie działa również kółko różańcowe, a członkowie Trzeciego Zakonu uczestniczą też w krucjacie modlitwy w intencji ojczyzny.
Począwszy od Roku Wielkiego Jubileuszu młodzież pod kierunkiem grupy rodziców wystawia co roku Mękę Pańską. Zaangażowana jest w to dzieło kilkudziesięcioosobowa grupa, wywodząca się głównie z harcerzy. Przez pierwsze dwa lata misterium było przedstawiane w V niedzielę Wielkiego Postu i Niedzielę Palmową. W ubiegłym roku po raz pierwszy zaprezentowano misterium na wyjeździe w Strzegowie, a w tym roku również w Sochocinie i w Pułtusku. Każdego roku po spektaklach organizowany jest dla występującej w nich młodzieży dwudniowy wyjazd jako nagroda za włożoną pracę.
Przy parafii działa poradnictwo rodzinne - jak dotychczas pełni tę posługę jedna osoba, ale powstał również pomysł, by przy szkole zatrudnić terapeutę i uruchomić poradnię dla młodzieży gimnazjalnej.
Od kilku lat istnieje na terenie gminy Społeczny Komitet Organizacyjny na rzecz Zdrowego Zakroczymia, który powstał, by działać dla dobra ludzi tu mieszkających. Zadania, jakie sobie stawia, nie mają charakteru religijnego, lecz jego działacze jako członkowie miejscowej wspólnoty parafialnej czują odpowiedzialność spoczywającą na każdym człowieku wierzącym: troskę o lokalną społeczność, obowiązek rozbudzania postaw patriotycznych, poszanowanie wartości chrześcijańskich, kulturowych i narodowych.

Reklama

Dokonania materialne

W ciągu 6 lat, które minęły od ostatniej wizytacji biskupiej, wiele działo się w parafii również pod względem materialnym. W kościele dokonano częściowej wymiany tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymalowano wnętrze, wykonano stacje drogi krzyżowej, zamontowano 16 witraży, 19 kinkietów i 5 żyrandoli w stylu Księstwa Warszawskiego, umeblowano prezbiterium (stalle i ławki ministranckie) i kaplicę Miłosierdzia Bożego, zainstalowano dzwony elektroniczne, nagłośnienie, zakupiono 14 lichtarzy mosiężnych. W trosce o piękno Liturgii zakupiono szaty liturgiczne. W pobliżu kościoła wybudowano fontannę i założono instalację odprowadzającą wodę deszczową z terenu przykościelnego; wykonano także remont dzwonnicy.
Na cmentarzu parafialnym wybudowano studnię głębinową i linię energetyczną, a na głównej alei została położona kostka brukowa. Na plebanii częściowo wymieniono tynki zewnętrzne, pomalowano elewację, na 2 tarasach położono terrakotę, schody prowadzące do 3 wejść na plebanię wyłożono płytkami, wybudowano zadaszenie nad wejściem kuchennym, zakonserwowano elementy metalowe, wymieniono 14 okien na plastikowe, wykonano bramę elektroniczną na podwórko plebanii i 2 elektroniczne bramy garażowe, została wymieniona instalacja wodociągowa do plebanii i domu katechetycznego, położono nawierzchnię ze starobruku na podwórku oraz chodniki do kancelarii i domu katechetycznego i do sali katechetycznej na plebanii, zmodernizowano również podwórko przy organistówce oraz zagospodarowano ogród rekreacyjny.

Wizyta Księdza Biskupa

Swój pobyt w parafii Ksiądz Biskup rozpoczął od Mszy św. o godz. 10.00, podczas której spotkał się z dziećmi szkół podstawowych do klas IV włącznie. O godz. 11.30 poświęcił przedszkole, prowadzone przez Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych. W programie wizytacji znalazły się również odwiedziny w znajdującym się na terenie parafii klasztorze Ojców Kapucynów oraz nawiedzenie cmentarza.
O 16.00 w domu parafialnym Ksiądz Biskup spotkał się z przedstawicielami działających przy parafii grup duszpasterskich. Odnosząc się do prezentacji grup, bp Roman przypomniał zgromadzonym, że choć spełniają w parafii różne funkcje, razem tworzą jeden żywy organizm - Kościół. „Słowo Kościół oznacza wspólnotę ludzi wierzących w Jezusa, przez Niego zgromadzonych - mówił. - Św. Paweł, żeby przybliżyć nam, czym jest Kościół, porównał go do organizmu ludzkiego. Jest jeden Kościół, ale mamy różne funkcje. Dziś z zainteresowaniem słuchałem, jaki jest ten żywy Kościół w Zakroczymiu. Wszyscy, którzy mówili dziś do mnie, byli moimi nauczycielami, a ja starałem się słuchać. Była to ciekawa lekcja: dzieci, dorośli, młodzież uczyli dziś Księdza Biskupa: siedzieliśmy i słuchaliśmy, a wszyscy mówili, co robią w parafii. Chcę wam powiedzieć, że to jest radość dla księdza biskupa, gdy wszyscy pokazują, co potrafią pięknego zrobić dla Boga, dla siebie i dla innych”. Zwieńczeniem wizytacji była uroczysta Msza św., podczas której bp Roman udzielił sakramentu bierzmowania 57 gimnazjalistom.

Kamil skacze, Biskup zaciska „Zdrowaś”

2018-02-14 10:25

Bp Józef Zawitkowski
Niedziela Ogólnopolska 7/2018, str. 29

Bożena Sztajner

Szanowny Pan

Kamil Stoch

Panie Kamilu!

Ma Pan tysiące listów i pewnie ich nie czyta. Ja muszę napisać, bo serce kołacze i spać nie daje. Świat Pana podziwia. Klaszcze i chce więcej. Ja się chwalę. Gdy Pan pod niebem, tam, wysoko, leci, ja zaciskam „Zdrowaś”.

Dziś, w święto Matki Boskiej Gromnicznej, czytam w styczniowym numerze „WPiS-u”:

„ – Przed oddaniem skoku zawsze się Pan żegna...

– Robię tak zawsze, od małego.

Skoki dedykuję Panu Bogu.

Jemu zawdzięczam wszystko.

I dostałem dwa złote medale.

Pan Bóg jest bardzo hojny.

– Jakie jest Pana ulubione miejsce na świecie?

– Dom”.

Tu skończyłem czytanie, bo oczy się spociły, a łezki spadały na kredowy papier „WPiS-u” – kap... kap! Dotąd tylko Cię podziwiałem, jak innych. Teraz Cię kocham, bo Twoje przeżegnanie znaczy więcej niż moich siedem kazań.

Ucałuj ręce Twoich Rodziców. Jak Oni pięknie Cię wychowali. Ucałuj Ewę!

Kamil, ale Ty masz gust. Kamil, leć wysoko, daleko i jeszcze dalej.

Podziwiam, gratuluję i życzę: Szczęść Boże!

Łowicz, 2 lutego 2018 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

10 celów młodzieżowego spotkania przedsynodalnego w Rzymie

2018-02-20 14:16

abd (KAI) / Rzym

19 marca w Rzymie rozpocznie się młodzieżowe spotkanie przedsynodalne z udziałem młodych ludzi, wybranych przez konferencje episkopatów na całym świecie. Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Lorenzo Baldisseri podaje 10 powodów, dlaczego to wydarzenie jest ważnym wstępem do październikowego Synodu Biskupów nt. "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania".

ACKI/pixabay.com

1. Przygotowanie Synodu "młodych i z młodymi"

Jak wyjaśnia kard. Baldisseri, spotkanie przedsynodalne, to wydarzenie, którego bohaterami i protagonistami sa młodzi ludzie, którzy opowiedzą o swoim pokoleniu "swoim językiem, entuzjazmem i swoją wrażliwością". Podkreśla, że jesienny Synod Biskupów jest w swym zamierzeniu wydarzeniem nie tylko "o" młodzieży i "dla" młodych, ale też "Synodem młodych i z młodymi".

2. Słuchanie młodych - kluczowym zadaniem

Kard. Baldisseri przypomina, że słuchanie, to słowo-klucz, wielokrotnie przypominane przez papieża Franciszka. "Podczas tego spotkania przedsynodalnego, będziemy słuchać młodych ludzi 'na żywo', 'bezpośrednio', aby spróbować jak najlepiej zrozumieć ich sytuację: co myślą o sobie samych i o dorosłych, jak przeżywają wiarę i jakie trudności napotykają na drodze bycia chrześcijanami, jak planują swoje życie, z jakimi problemami stykają się rozeznając swoje powołanie, jak widzą Kościół, a jakiego Kościoła pragną" - wylicza purpurat.

3. Wyjście na peryferie

Ważnym aspektem spotkania przedsynodalnego będzie okazja do wysłuchania i zaproszenia do dyskusji młodzieży pochodzącej z tzw. "peryferii egzystencjalnych" i tych, którzy zazwyczaj nie mają możliwości ani odwagi opowiedzieć w Kościele o swojej sytuacji i oczekiwaniach. W marcowych obradach w Rzymie wezmą udział także ci młodzi, którzy nie są katolikami oraz ci, którzy nie są chrześcijanami i nie uważają siebie za ludzi wierzących.

4. Dogonienie młodych

Jak wyjaśnia kard. Baldisseri, Synod w swojej definicji zakłada podjęcie pewnej wspólnej drogi, w tym wypadku: z młodzieżą. Wymaga to wpierw "dogonienia młodych", także tych, którzy są z dala od Kościoła, zrozumienia w jakim momencie życia się znajdują, a następnie wyjaśnienia im, w jaki sposób Kościół chce towarzyszyć im w codzienności.

5. Zdefiniowanie dróg duszpasterskich

"Podążanie naprzód z młodymi oznacza także zdefiniowanie dróg duszpasterskich, które pomoże skonsolidować i wzmocnić inicjatywy, podejmowane w duszpasterstwie młodzieży, odpowiednio do wymagań współczesnej młodzieży" - wyjaśnia kardynał.

6. Wysłuchanie tych, którzy towarzyszą młodym

Spotkanie przedsynodalne będzie okazją do tego, by wysłuchać nie tylko przedstawicieli młodzieży, ale też wychowawców, animatorów i duszpasterzy, którzy są "ekspertami" w dziedzinie towarzyszenia młodym ludziom i umieją zagłębić się w sytuację młodych ludzi.

7. Prowadzenie dialogu międzypokoleniowego

Wymiana doświadczeń i współpraca międzypokoleniowa ludzi młodych i dorosłych, którzy w codzienności nie zawsze potrafią prowadzić konstruktywny dialog - to kolejny cel wspólnego spotkania. Jego owocem będzie opracowanie dokumentu, który zostanie przekazany papieżowi i ojcom synodalnym.

8. Współpraca ponad różnicami kulturowymi

Kard. Baldisseri wyraża też nadzieję, że spotkanie przedsynodalne będzie okazją do dialogu przedstawicieli różnych kultur, wyznań i środowisk i, że zaowocuje on wypracowaniem modelu współpracy, który znajdzie zastosowanie w różnych częściach świata.

9. Refleksja nt. powołania

"Będziemy zadawać sobie pytania o to, jak pomagać młodym w odkrywaniu sensu życia" - zapowiada sekretarz generalny Synodu Biskupów. Przypomina też, że rozeznawanie powołania, to jeden z tematów wybranych przez papieża Franciszka na najbliższy Synod.

10. Dokument dla biskupów

Jak zapowiada hierarcha, obrady przedsynodalne mają też na celu przygotowanie dokumentu, zbierającego opinie młodych ludzi. Zostanie on włączony do Instrumentum Laboris, przygotowywanego przed październikowym Synodem Biskupów. W Niedzielę Palmową zostanie on też przekazany papieżowi Franciszkowi.

Spotkanie przedsynodalne z udziałem ok. 300 młodych delegatów z całego świata odbędą się w Rzymie w dn. 19-24 marca. Kard. Baldisseri podał szczegóły dotyczące tego wydarzenia m.in. podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Watykanie (16 lutego). Z kolei XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów będzie obradować w dn. 3-28 października nt. “Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem