Reklama

Nowy Testament

Z wizytą w parafii

Zrobić coś pięknego dla Boga i dla innych

Ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 34/2003

Jadąc z Płocka w kierunku Warszawy mniej więcej w połowie drogi mijamy Zakroczym. Wystarczy zjechać nieco z trasy, by przy brukowanym rynku, na pięknej wiślanej skarpie ujrzeć pięknie utrzymany prastary kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, siedzibę parafii pw. św. Józefa. Tę właśnie parafię wizytował 11 czerwca bp Roman Marcinkowski.

Parafia pw. św. Józefa w Zakroczymiu

Patron parafii: św. Józef
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Kościół Ojców Kapucynów pw. św. Wawrzyńca
Dekanat: zakroczymski
Miejscowości: Zakroczym, Wólka Smoszewska
Proboszcz: do 29 czerwca ks. kan. Zbigniew Adamkowski, od 29 czerwca ks. kan. Jerzy Bieńkowski
Wikariusze: ks. mgr Grzegorz Ślesicki
W parafii działają: koła różańcowe, schola gregoriańska przy klasztorze Ojców Kapucynów, schola parafialna, rada duszpasterska, rada gospodarcza, Akcja Katolicka, ministranci, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, koło charytatywne, Trzeci Zakon św. Franciszka, grupa lektorska, grupa przygotowująca misterium Męki Pańskiej, poradnictwo rodzinne, Społeczny Komitet na Rzecz Zdrowego Zakroczymia
Msze św. w niedzielę:
w kościele parafialnym - 9.00, 10.30, 12.00 18.00
w kościele Ojców Kapucynów - 7.00, 8.30, 10.00

Charakterystyka parafii

Prawie tysiąc lat liczą dzieje duszpasterstwa w Zakroczymiu. Ich świadkiem jest prastary kościół parafialny. Nie są to jednak dzieje przeszłe - zadbane budynki parafialne świadczą o tym, że również dziś parafia tętni życiem. Dla wielu parafian życie parafialne kojarzy się nie tylko z cotygodniową Mszą św. i okolicznościowymi posługami duszpasterskimi, ale również z wieloma innymi nabożeństwami i spotkaniami wielu grup - nie tylko w kościele parafialnym. Co roku w Wielkim Poście na ulicach Zakroczymia odprawiana jest Droga Krzyżowa, prowadzone są cotygodniowe czwartkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, piątkowe nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia; corocznie od 2000 r. wystawiane jest misterium Męki Pańskiej. Codziennie po Mszy św. wieczorowej odmawiany jest Różaniec, a co miesiąc odprawiane nabożeństwo fatimskie oraz pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. W roku Wielkiego Jubileuszu parafia zorganizowała 700-osobową pieszą dekanalną pielgrzymkę do Czerwińska. Pielgrzymka stała się już tradycją: w tym roku wzięło w niej udział ok. 300 osób.
Oprócz blasków są niestety również cienie. Jak wspomniał w swoim sprawozdaniu proboszcz ks. kan. Zbigniew Adamkowski, w parafii jest bardzo duża grupa ludzi mających głęboką wiarę i poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro Kościoła, ale „jest spora grupa mieszkańców bardzo luźno związana z Kościołem, ograniczająca swoje życie religijne tylko do chrztu dzieci, pierwszej Komunii św. i katolickiego obrzędu pogrzebu. Wszystkim jednak okazujemy pasterską miłość”.

Osiągnięcia duszpasterskie

Okazją do prezentacji osiągnięć duszpasterskich stało się spotkanie z grupami duszpasterskimi i stowarzyszeniami działającymi na terenie parafii. Wiele z nich działa już od wielu lat. Trzy grupy różańcowe w Zakroczymiu powstały w listopadzie 1995 r., ponad 20 lat zaś liczy sobie kółko różańcowe z Duchowizny. Długoletnią tradycją może się pochwalić schola gregoriańska przy klasztorze Ojców Kapucynów. Zainicjowana przez o. Benignusa Sosnowskiego działa nieprzerwanie już prawie 60 lat. Za życia o. Benignusa liczba członków zespołu dochodziła do 50 osób, obecnie w śpiewie bierze udział 15-20 osób, w tym tylko 4 mężczyzn.
Schola parafialna powstała w 1988 r., kiedy to po raz pierwszy wzięła udział w diecezjalnym „Sacrosongu”. Po czasowym zawieszeniu działalności została reaktywowana w 2002 r. Obecnie liczy 27 osób. W parafii działa także 25-osobowa Rada Duszpasterska i 4-osobowa Rada Gospodarcza.
Parafialne koło Akcji Katolickiej istnieje od 1994 r. (najpierw jako koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a od 1996 r. jako Akcja Katolicka) i skupia 9 członków. Oprócz aktywnego uczestnictwa w życiu parafii, koło zorganizowało także dekanalny wyjazd na zjazd stowarzyszeń i organizacji świeckich diecezji płockiej, a jego przedstawiciele uczestniczą w corocznych Płockich Dniach Pastoralnych.
Liczna jest służba liturgiczna: grupa ministrantów liczy 70 chłopców w przedziale wiekowym od siedmiu do dwudziestu dwóch lat. Grupa lektorska to 10 osób, uczestniczących czynnie w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych.
Bardzo aktywnie działają przy parafii harcerze. I Zakroczymska Drużyna Harcerek „Burza” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została założona w 1997 r. przez ówczesnego wikariusza ks. Mirosława Milewskiego. Obecnie w jej skład wchodzą dwa zastępy: „Piorun” i „Brzask” liczące łącznie 18 harcerek. Przy parafii działa również I Zakroczymska Drużyna Harcerzy „Błyskawica” ZHR. Obecny skład osobowy to jeden zastęp „Zorza” w liczbie 10 harcerzy. Drużyna została założona 25 lutego 1998 r. przez ówczesnego wikariusza ks. pwd. Mirosława Milewskiego HR.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci uczy dzielić się skarbem wiary i środkami materialnymi z ubogimi dziećmi na całym świecie. Uczestniczy w nim 50 uczniów, przede wszystkim z klas V szkoły podstawowej.
Parafialne koło charytatywne działa od ponad 5 lat. W jego skład wchodzi 9 osób. Oprócz corocznego organizowania zbiórki odzieży podczas Tygodnia Miłosierdzia członkowie podejmują codzienną troskę o chorych i ubogich. Ciągle się też dokształcają, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Caritas diecezjalną.
Trzeci Zakon św. Franciszka działa przy klasztorze Ojców Kapucynów. Wspólnota liczy 22 osoby, w tym 1 małżeństwo. We wspólnocie działa również kółko różańcowe, a członkowie Trzeciego Zakonu uczestniczą też w krucjacie modlitwy w intencji ojczyzny.
Począwszy od Roku Wielkiego Jubileuszu młodzież pod kierunkiem grupy rodziców wystawia co roku Mękę Pańską. Zaangażowana jest w to dzieło kilkudziesięcioosobowa grupa, wywodząca się głównie z harcerzy. Przez pierwsze dwa lata misterium było przedstawiane w V niedzielę Wielkiego Postu i Niedzielę Palmową. W ubiegłym roku po raz pierwszy zaprezentowano misterium na wyjeździe w Strzegowie, a w tym roku również w Sochocinie i w Pułtusku. Każdego roku po spektaklach organizowany jest dla występującej w nich młodzieży dwudniowy wyjazd jako nagroda za włożoną pracę.
Przy parafii działa poradnictwo rodzinne - jak dotychczas pełni tę posługę jedna osoba, ale powstał również pomysł, by przy szkole zatrudnić terapeutę i uruchomić poradnię dla młodzieży gimnazjalnej.
Od kilku lat istnieje na terenie gminy Społeczny Komitet Organizacyjny na rzecz Zdrowego Zakroczymia, który powstał, by działać dla dobra ludzi tu mieszkających. Zadania, jakie sobie stawia, nie mają charakteru religijnego, lecz jego działacze jako członkowie miejscowej wspólnoty parafialnej czują odpowiedzialność spoczywającą na każdym człowieku wierzącym: troskę o lokalną społeczność, obowiązek rozbudzania postaw patriotycznych, poszanowanie wartości chrześcijańskich, kulturowych i narodowych.

Reklama

Dokonania materialne

W ciągu 6 lat, które minęły od ostatniej wizytacji biskupiej, wiele działo się w parafii również pod względem materialnym. W kościele dokonano częściowej wymiany tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymalowano wnętrze, wykonano stacje drogi krzyżowej, zamontowano 16 witraży, 19 kinkietów i 5 żyrandoli w stylu Księstwa Warszawskiego, umeblowano prezbiterium (stalle i ławki ministranckie) i kaplicę Miłosierdzia Bożego, zainstalowano dzwony elektroniczne, nagłośnienie, zakupiono 14 lichtarzy mosiężnych. W trosce o piękno Liturgii zakupiono szaty liturgiczne. W pobliżu kościoła wybudowano fontannę i założono instalację odprowadzającą wodę deszczową z terenu przykościelnego; wykonano także remont dzwonnicy.
Na cmentarzu parafialnym wybudowano studnię głębinową i linię energetyczną, a na głównej alei została położona kostka brukowa. Na plebanii częściowo wymieniono tynki zewnętrzne, pomalowano elewację, na 2 tarasach położono terrakotę, schody prowadzące do 3 wejść na plebanię wyłożono płytkami, wybudowano zadaszenie nad wejściem kuchennym, zakonserwowano elementy metalowe, wymieniono 14 okien na plastikowe, wykonano bramę elektroniczną na podwórko plebanii i 2 elektroniczne bramy garażowe, została wymieniona instalacja wodociągowa do plebanii i domu katechetycznego, położono nawierzchnię ze starobruku na podwórku oraz chodniki do kancelarii i domu katechetycznego i do sali katechetycznej na plebanii, zmodernizowano również podwórko przy organistówce oraz zagospodarowano ogród rekreacyjny.

Wizyta Księdza Biskupa

Swój pobyt w parafii Ksiądz Biskup rozpoczął od Mszy św. o godz. 10.00, podczas której spotkał się z dziećmi szkół podstawowych do klas IV włącznie. O godz. 11.30 poświęcił przedszkole, prowadzone przez Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych. W programie wizytacji znalazły się również odwiedziny w znajdującym się na terenie parafii klasztorze Ojców Kapucynów oraz nawiedzenie cmentarza.
O 16.00 w domu parafialnym Ksiądz Biskup spotkał się z przedstawicielami działających przy parafii grup duszpasterskich. Odnosząc się do prezentacji grup, bp Roman przypomniał zgromadzonym, że choć spełniają w parafii różne funkcje, razem tworzą jeden żywy organizm - Kościół. „Słowo Kościół oznacza wspólnotę ludzi wierzących w Jezusa, przez Niego zgromadzonych - mówił. - Św. Paweł, żeby przybliżyć nam, czym jest Kościół, porównał go do organizmu ludzkiego. Jest jeden Kościół, ale mamy różne funkcje. Dziś z zainteresowaniem słuchałem, jaki jest ten żywy Kościół w Zakroczymiu. Wszyscy, którzy mówili dziś do mnie, byli moimi nauczycielami, a ja starałem się słuchać. Była to ciekawa lekcja: dzieci, dorośli, młodzież uczyli dziś Księdza Biskupa: siedzieliśmy i słuchaliśmy, a wszyscy mówili, co robią w parafii. Chcę wam powiedzieć, że to jest radość dla księdza biskupa, gdy wszyscy pokazują, co potrafią pięknego zrobić dla Boga, dla siebie i dla innych”. Zwieńczeniem wizytacji była uroczysta Msza św., podczas której bp Roman udzielił sakramentu bierzmowania 57 gimnazjalistom.

10.000 euro dla Syrii

2018-06-23 08:22

Marian Florek

W dniu 22 czerwca 2018 r. w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” odbyła się konferencja prasowa poświęcona działaniom pomocowym Caritas Polska na rzecz Syrii, gdzie od wielu lat trwa wojna.

Marian Florek
Zobacz zdjęcia: 10.000 euro dla Syrii

W spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez Caritas Polska, Caritas archidiecezji częstochowskiej i tygodnik katolicki „Niedziela”, obok arcybiskupa Tobji wzięli udział również: ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska, ks. Marek Bator, dyrektor Caritas archidiecezji częstochowskiej, Sylwia Cieślar Hazboun, pracownik Caritas Polska raz przedstawiciele Hope Center w Aleppo: Safir Salim i Freddy Youssef.

Wspaniałym finałem obecności syryjskich gości było przekazanie na Jasnej Górze od Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przez abp. Wacława Depo czeku na kwotę 10.000 euro.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Przesłanie widzących z Medjugorie

2018-06-23 09:05

Salve TV

Kim są "widzący" z Medjugorie? Jak zaczęły się objawienia? Co mówiła do nich Matka Boża? Jak wyglądała?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem