Reklama

Doba Peregrynacyjna w Krzeczowie

Zaufaj Panu już dziś!

Diakon Radosław Rychlik
Edycja częstochowska 36/2003


Nocna adoracja Jezusa Miłosiernego

Pięknie położony w dolinie Warty Krzeczów przeżywał w dniach 14-15 sierpnia swoje wielkie chwile, które na stałe wpiszą się złotymi głoskami w historię tej miejscowości i parafii pw. św. Zofii. Przybył tutaj piękny obraz Jezusa Miłosiernego, peregrynujący po naszej archidiecezji. Wjeżdżając do Krzeczowa od Wielunia lub od Działoszyna można było zauważyć pięknie przystrojone w symbole religijne domy i ulice. Wierni w ten sposób chcieli zamanifestować swoją wiarę w Miłosierdzie.
Parafia Krzeczów do peregrynacji przygotowywała się od roku. Codziennie odmawiana była Koronka do Bożego Miłosierdzia, a w każdy trzeci piątek miesiąca odbywała się Godzina Miłosierdzia. Bezpośrednim przygotowaniem to tego ważnego wydarzenia były rekolekcje o Bożym Miłosierdziu, które w dniach 10-13 sierpnia poprowadził ks. Marek Pacyna, proboszcz parafii w Jaworzniku. Rzesze wiernych słuchały nauk o ogromie Bożej miłości do nas, wartości spowiedzi i Mszy św. i wreszcie o dawaniu swoim życiem przykładu miłosierdzia.
14 sierpnia, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obraz przybył do parafii w Krzeczowie ze Szczytów. O godz. 17.30 wyruszyła z kościoła parafialnego procesja na rynek, gdzie powitano obraz, przywieziony ze Szczytów przez strażaków. Po błogosławieństwie obrazem całej parafii procesja udała się do kościoła. Tutaj obraz pożegnał proboszcz parafii Szczyty, a później powitał miejscowy proboszcz, ks. Jan Skibiński. „Witaj Jezu Miłosierny, obecny wśród nas w tym cudownym obrazie. Błogosław nam, naszym rodzinom, wszystkim tu obecnym i tym, którzy tu nie mogli przybyć”. Obraz Jezusa Miłosiernego powitały także rodziny, młodzież i dzieci. Następnie bp Jan Wątroba odprawił uroczystą Mszę św. i wygłosił homilię. Wskazał na wielką wagę tego, byśmy „sami potrafili przyjmować Boże Miłosierdzie i okazywać je innym, tak jak czyniła to Maryja. Bez tego nie możemy uważać się za prawdziwych chrześcijan. Trzeba, abyśmy we własnych rodzinach, środowiskach pracy potrafili dawać świadectwo o swej przynależności do Boga. Żeby jednak dawać innym miłość miłosierną, trzeba ją najpierw samemu przyjmować jako wielki dar od Ojca”.
Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się odoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestniczyli w niej wierni z Bronikowa, Mokrego, Niżankowic, Kochlewa i Krzeczowa. Liczba osób, które przychodziły, aby spotkać się z Jezusem Miłosiernym, przeszła najśmielsze oczekiwania Księdza Proboszcza. O północy została odprawiona Msza św. przez ks. kan. Zdzisława Torbusa, wieloletniego proboszcza tej parafii, homilię zaś wygłosił diakon Mariusz Janik, który jest pierwszym powołanym z tej rodziny parafialnej. W swoim słowie ukazał piękno Miłosierdzia i wartość bezgranicznego zaufania Bogu. „Zaufaj Panu już dziś, a On cię na pewno nigdy nie zawiedzie!”. 15 sierpnia o godz. 16.30 proboszcz ks. Jan Skibiński odprawił Mszę św. na zakończenie doby peregrynacyjnej. Następnie wierni długim sznurem samochodów odwieźli obraz do parafii w Drobnicach.
Peregrynacja przyniosła tej wspólnocie parafialnej wiele darów. Pierwszym z nich był deszcz, który spadł na wysuszoną ziemię zaraz po przybyciu obrazu. Był to jednocześnie widomy znak łask, które spłynęły na wspólnotę i przemieniły serca wiernych. Do widocznych owoców można zaliczyć uzupełnienie 6 róż różańcowych, większe zaangażowanie religijne parafian. Wybudowano także dwie kapliczki: w Bronikowie i Krzeczowie oraz zakupiono figurę św. o. Pio do kościoła parafialnego, będące darami wiernych. Peregrynacja stała się dla wspólnoty parafialnej wielkim wydarzeniem, które jeszcze ściślej połączyło wiernych w jedną rodzinę ludzi, którzy zmierzają do Boga.

OŻYWICIEL!

2019-02-18 23:50

Agata Pieszko

Dziś (18.02) o godz. 20:15 w Duszpasterstwie Akademickim "Wawrzyny" odbyło się spotkanie księży przewodników Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Duszpasterze wraz ze służbami zgromadzili się po to, by rozpocząć etap organizacji 39. pielgrzymki, a przede wszystkim wybrać jej temat. Nad tradycyjnym spotkaniem "przy kanapkach" czuwał Główny Przewodnik Pielgrzymki, ks. Stanisław "Orzech" Orzechowski.

Agata Pieszko
Grupa XII na Jasnej Górze w 2018 r.

OŻYWICIEL-oto hasło, które będzie przyświecało pielgrzymom w sierpniowej wędrówce do Maryi. Księża przewodnicy asekurowali się przy swoim wyborze hasłem nowego roku duszpasterskiego, które brzmi: W MOCY BOŻEGO DUCHA. Uznali także, że w czasach, w których niebezpiecznie wzrasta liczba samobójstw, a społeczeństwo pogrąża się w marazmie, warto przypomnieć o szczególnej mocy Ducha Świętego, mocy dawania życia, mocy ożywiania tego, co umarłe, pozbawione nadziei. Podstawą rozważań na czas pielgrzymowania ma się zatem stać CREDO, czyli wyznanie wiary. "W CREDO powtarzamy takie słowa: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Pierwszy obraz, jaki mamy w Piśmie Świętym, to Duch Święty, który unosi się nad wodami. Od chwili zesłania Ducha Św., Kościół jest w Jego mocy. On pracuje nad zbawieniem człowieka. Tak więc wg mnie to jest ten Ożywiciel stojący na początku wszystkiego, co żyje. Cały olbrzymi świat żyje dzięki Duchowi Świętemu". – mówi ks. Stanisław Orzechowski,

Rozmawiając o organizacji i programie pielgrzymki, przewodnicy zaproponowali m.in. odnowienie sakramentu bierzmowania, koncert z modlitwą uwielbienia oraz wprowadzenie krótkich momentów ciszy przed rozpoczęciem Eucharystii oraz po przyjęciu Komunii Świętej. "Do tej pory ks. Henryk Wachowiak, Ojciec Duchowy Pielgrzymki, zawsze przygotowywał nam nabożeństwo pokutne, albo nabożeństwo dziękczynne, a w tym roku ze względu na to, że idziemy w kierunku Ducha Świętego, zaproponował wieczór uwielbienia, wieczór chwały, który chcemy zorganizować w Kluczborku 5 dnia pielgrzymki około godz. 21:00". – mówi Wiesław "Kuzyn" Wowk, jeden z głównych odpowiedzialnych za przygotowania do pielgrzymki wrocławskiej. PPW będzie miała w tym roku trzech nowych przewodników: ks. Daniel Solarz (gr. 6) poprowadzi pielgrzymów z Brzegu, Wołowa i Brzegu Dolnego, ks. Jakub Deperas stanie na czele grupy nr 20, czyli pielgrzymów z rejonu Wrocław-Psie Pole, natomiast ks. Krzysztof Wojtaś zaopiekuje się grupą 11 pielgrzymującą z Ziemi Namysłowskiej.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 29.04. Już dziś prosimy o modlitewne wsparcie dzieła PPW oraz proponujemy rozważenie swojej obecności na pątniczym szlaku. 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowscy teologowie o duszpasterskiej odpowiedzialności proboszcza za katechizację

2019-02-19 20:57

Ks. Mariusz Frukacz

Zagadnienie obecności katechezy w szkole i konieczność katechezy parafialnej były przedmiotem naukowej refleksji członków Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Teologowie spotkali się 19 lutego w siedzibie PTT przy Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

W spotkaniu wzięli udział członkowie Częstochowskiego Oddziału PTT na czele z Ks. dr hab. Pawłem Maciaszkiem, kierownikiem PTT Oddziału w Częstochowie. Punktem wyjścia do dyskusji był referat ks. mgr. lic. Bartłomieja Bardelskiego na temat: „Duszpasterska odpowiedzialność proboszcza za katechizację w świetle obowiązujących dokumentów Kościoła”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Prelegent mówiąc o duszpasterskiej odpowiedzialności proboszcza za katechizację przypomniał, że katecheza należy do posłannictwa i misji Kościoła – Zadaniem katechezy jest wprowadzenie człowieka w znajomość prawd wiary i w rzeczywistość Kościoła – mówił prelegent i dodał: „Proboszcz odpowiada za katechezę szkolną i parafialną”.

Ks. Bardelski dużo miejsca poświęcił katechezie młodzieży i podkreślił znaczenie „wspierania inicjatyw młodzieżowych”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

- Ważne miejsce w misji Kościoła zajmuje również katecheza parafialna. Nauczanie wiary w parafii jest ściśle związane ze sprawowaniem sakramentów. Parafia jest właściwym i pierwszoplanową przestrzenią katechizacji. Szczególne znaczenie ma prowadzenie katechezy dorosłych – kontynuował ks. Bardelski.

- Bardzo ważna jest katecheza chrzcielna, katecheza przed pierwszą spowiedzią i komunią świętą. Ogromne znaczenie ma właściwie przeprowadzona katecheza przed bierzmowaniem i katecheza przedślubna. Tutaj również ważna jest troska o nowopowstające rodziny, a zwłaszcza doprowadzenie młodych ludzi do przekonania, że łaska sakramentalna nie jest chwilowa – podkreślił prelegent.

- Istotna w misji Kościoła i w dziele katechizacji jest jedność środowiska szkolnego, parafialnego i rodzinnego – zaznaczył ks. Bardelski.

W trakcie dyskusji członkowie PTT zwrócili uwagę m. in. na konkretne problemy w katechezie szkolnej, jak usytuowanie katechezy na ostatnich godzinach lekcyjnych, wypisywanie się młodzieży z katechezy, jak również wpływ kultury masowej i mody na to, że niewielki procent młodych ludzi podziela nauczanie moralne Kościoła, zwłaszcza w zakresie nierozerwalności małżeństwa.

Na zakończenie spotkania omówiono kwestie związane z przygotowaniem i przebiegiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Aktualne wyzwania teologii”, która odbędzie się 9 maja 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Polskie Towarzystwo Teologiczne zostało założone przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, w 1924 r. Ogromną rolę u jego początków odegrał ks. prof. Aleksy Klawek. Zadaniem PTT było ożywienie obumarłego w czasie zaborów ruchu naukowo-teologicznego i zainteresowanie nim najszerszych kręgów duchowieństwa.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Oddział PTT w Częstochowie istnieje od 1997 roku. Skupia duchownych i świeckich, wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Instytutu Teologicznego w Częstochowie, pracowników Kurii Metropolitalnej, duszpasterzy parafialnych, katechetów oraz inne osoby świeckie. W ramach swej działalności oddział organizuje okolicznościowe odczyty, sympozja i sesje naukowe. Specyficzną formą działalności częstochowskiego oddziału są organizowane co pewien czas Zaduszki Teologiczne poświęcone pamięci zmarłych członków PTT w Częstochowie.

Pierwszym kierownikiem Oddziału PTT w Częstochowie był ks. dr Teofil Siudy. Następnie funkcję tę pełnił ks. dr Jerzy Bielecki, a obecnie jest nim ks. dr hab. Paweł Maciaszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem