Reklama

Odpust w parafii św. Maksymiliana w Lublinie

Nie ma większej miłości

Piotr Klejny
Edycja lubelska 36/2003

14 sierpnia minęła 62. rocznica męczeńskiej śmierci w bunkrze głodowym w Oświęcimiu św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy. W lubelskiej parafii św. Maksymiliana odbyły się z tej okazji uroczystości odpustowe, na których zgromadziło się ok. 30 kapłanów oraz liczne grono parafian i gości z parafii sąsiednich. Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną w intencjach parafian odprawił abp senior Bolesław Pylak wraz z ks. kan. Ryszardem Tujakiem i ks. Andrzejem Kościuczykiem SCJ, rodakiem z parafii. Po słowach powitania, skierowanych do Arcypasterza przez przedstawicielkę parafian i gospodarza miejsca, proboszcza ks. kan. Józefa Siemczyka, abp Pylak wyraził radość ze swojej obecności i zapewnił o modlitewnej pamięci o parafii św. Maksymiliana każdego dnia.
W krótkim wprowadzeniu Gość nawiązał także do postaci o. Kolbe, „patrona na trudne czasy” znanego na całym świecie i uobecniającego się w kościelnej liturgii, która jest echem liturgii nieba. „Przez uczestnictwo w tej liturgii mamy powiązanie z liturgią nieba. Zespoleni jesteśmy przez cześć dla św. Maksymiliana, który jest spoidłem całej wspólnoty parafialnej z Bogiem” - powiedział Arcybiskup Senior.
Na początku homilii Arcypasterz przytoczył słowa Jezusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 13, 34). Stały się one kanwą dalszych rozważań: „Miarą miłości bliźniego jest miłość Chrystusa do nas, miłość aż po krzyż. Słowa te przyjął do serca i wypełniał św. Maksymilian. Swoim życiem potwierdził on naukę Jezusa, że nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za drugiego (por. J 15,13)”. Homileta podkreślił, że Maksymilian, „szaleniec miłości”, jest dla nas wzorem do naśladowania. Ten święty był potrzebny w czasie swojego ziemskiego życia, aby ofiarowaniem swojego życia za wolność Franciszka Gajowniczka dać świadectwo miłości, wstrząsnąć obozowym środowiskiem, wesprzeć 9 współwięźniów z celi śmierci i ukazać im światło i nadzieję na zwycięstwo zrodzone z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Św. Maksymilian, jako nauczyciel nowej ewangelizacji, jest także potrzebny dzisiaj. Dzieła Maksymiliana, mające zanieść Ewangelię do każdego człowieka (Rycerz Niepokalanej z milionowym nakładem po I wojnie światowej, Mały dziennik i katolickie radio) są godnym naśladowania przykładem pracy duszpasterskiej, prowadzonej z ogromnym zaangażowaniem.
Tego możemy uczyć się od św. Maksymiliana. „Tragizmem naszych czasów jest to, że człowiek zamyka się na świat Boży, że chciałby on przeżywać raj tylko w ramach świata ziemskiego i rezygnuje z miary prawdy i dobra, którą jest Bóg. Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest odwaga w przyjęciu, głoszeniu i wypełnianiu słów Chrystusa, otwarcie się na transcendencję, na Boże światło, prawdę i miłość, które napełniają serce ludzkie i promieniują. Bez Chrystusa nie rozwiążemy żadnego problemu. Sposobem na otwarcie się na Chrystusa jest modlitwa i sakramenty” - mówił Ksiądz Arcybiskup. Dokonując krótkiego omówienia dokumentu Kościół w Europie Jana Pawła II, Pasterz przestrzegł przed istniejącymi zorganizowanymi siłami, które chcą osłabić Kościół oraz podkreślił ogromną rolę świadectwa chrześcijan w Kościele i świecie. „Na świadectwie stoi Kościół. Bardziej nam potrzeba świadków niż nauczycieli, a jeśli nauczycieli, to takich, którzy zaświadczą swoim życiem o tym, co mówią” - powtórzył za Pawłem VI abp Pylak. Takiego świadectwa uczy nas św. Maksymilian.
Na zakończenie Eucharystii ks. kan. J. Siemczyk w imieniu zebranych wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości, a zwłaszcza abp. seniorowi B. Pylakowi za sprawowanie Mszy św. i wygłoszone słowo Boże. Zwieńczeniem obchodów parafialnego święta była procesja eucharystyczna. W jej przebieg czynnie włączyły się osoby z wielu parafialnych wspólnot, m. in.: ministranci, lektorzy, zawiszacy, legioniści, członkowie Akcji Katolickiej, wierni niosący chorągwie, feretrony oraz figurkę Matki Bożej, a także dzieci w strojach pierwszokomunijnych, sypiące kwiatki przed Najświętszym Sakramentem. Dwugodzinne uroczystości uświetnione zostały pięknym wykonaniem hymnu Gaude Mater Polonia i innych pieśni przez parafialny chór pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego.

Zmarł bp Alojzy Orszulik

2019-02-21 13:07

lk / Łowicz (KAI)

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat, odszedł w 62 roku kapłaństwa i 30 roku biskupstwa. "Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie" - poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

Archiwum KEP
Bp Alojzy Orszulik

Urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach, pochodził z rodziny rolniczej.

W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w Seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych.

W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Orszulik wraz z bp Bronisławem Dembowskim (obecnym biskupem-seniorem diecezji włocławskiej) był z ramienia Kościoła obserwatorem rozmów Okrągłego Stołu, toczonych w warszawskim Pałacu namiestnikowskim. Pełnił wówczas obowiązki sekretarza Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, zaś jako jako szef Biura Prasowego KEP brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski, począwszy od pierwszej w 1979 r.

Kiedy w 1988 r. opozycja rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami KC PZPR w związku z konfliktami społecznymi w Nowej Hucie i w Gdańsku – wspominał w rozmowie z KAI emerytowany biskup łowicki – wydawało się, że PRL stoi na trzech betonowych słupach, którymi były: PZPR, Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiązane ze służbami KGB w Związku Radzieckim i KC KPZR. „Okazało się jednak w ciągu roku, że były to słupy zmurszałe. Wiedzieli o tym niektórzy z prominentów partyjnych i dlatego stopniowo miękli w rozmowach z opozycją, pragnąc mieć za świadków przedstawicieli Kościoła” – mówił bp Orszulik.

Z perspektywy lat bp Orszulik oceniał, że obrady „Okrągłego Stołu” przyczyniły się do spokojnych przemian ustrojowych. Przedstawiciele „silnych” resortów i PZPR-u jeszcze udawali mocnych. „Z perspektywy tych lat widać także, że nie był potrzebny sejm kontraktowy, który hamował tempo przemian i przejęcie przez opozycję całej władzy” – mówił w rozmowie z KAI.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1989 roku w Siedlcach, z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Biskupa siedleckiego Jana Mazura.

Wniósł wielki wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w proces unormowania stosunków Państwo-Kościół, którego uwieńczeniem było podpisanie w 1993 Konkordatu między rządem RP a Stolicą Apostolską.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. W czasie swoich rządów w diecezji erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywował tamtejszą kapituły archi kolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dla narzeczonych

2019-02-21 13:40

Katarzyna Krawcewicz

Kursy przedmałżeńskie mają różną formę, od spotkań parafialnych, przez kilkutygodniowe Wieczory dla Zakochanych, po skondensowane weekendowe kursy „w pigułce”. Łączy je jedno – osoby pragnące ślubu kościelnego muszą taki kurs ukończyć. A skoro oferta jest tak bogata, warto podejść z namysłem do wyboru kursu i wybrać taki, który rzeczywiście będzie nam pasował.

Karolina Krasowska
Agnieszka Domowicz z Fundacji Światło-Życie, oddział zielonogórsko-gorzowski

Fundacja Światło-Życie proponuje całoweekendowy kurs stacjonarny, z noclegami. Odbędzie się on w Łagowie Lubuskim w Diecezjalnym Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie, w dniach 29 – 31 marca. 

- Podczas tego kursu pogłębiamy relację w parze, mówimy o pewnych zadaniach, które są w małżeństwie, budujemy komunikację i bliskość. To czas, w którym możemy popatrzeć z perspektywy na to, co przeżywamy – wyjaśnia Agnieszka Domowicz z Fundacji Światło-Życie. – Nie chcemy zasypać uczestników samymi wykładami, stawiamy raczej na doświadczenie i ćwiczenia.

Więcej w papierowym wydaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem