Reklama

W służbie Bogu i światu

Maria Pszczółkowska
Edycja płocka 36/2003

Prawie 2 tys. misjonarzy i misjonarek pracuje w 85 krajach świata. Ponad tysiąc z nich to księża diecezjalni i bracia zakonni, ok. 600 to siostry zakonne. Część osób to świeccy misjonarze. Są dla ludzi świadkami miłości. Wielu z nich opuściło swe domy, rodziny, kraje i odważnie udało się aż po krańce ziemi, by nieść pomoc wszystkim ludziom, naśladując św. Pawła, który wołał z żarliwością: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Często muszą pokonywać trudności i przeszkody, ponosić ofiary i wyrzekać się wielu rzeczy. Rzeczywistość misyjna Kościoła stanowi silny bodziec do tego, by w sposób odpowiedzialny podejmować wyzwania współczesnego świata. Wspierani łaską Bożą misjonarze poświęcają dla Chrystusa wszystkie swoje siły. Czasami ponoszą śmierć męczeńską, by dochować wierności swej misji, stają się świadkami wiary dodającymi wszystkim wiernym odwagi, by z pełnym oddaniem służyli Ewangelii. Oprócz ewangelizacji misje nie mogą zaniedbać swej tradycyjnej działalności społecznej - szkolnictwa, szpitali, ośrodków pomocy. Każdy misjonarz jest dla ludzi świadkiem Bożej miłości.
Prof. Jerzy Judycki wraz z żoną opracowali album pt. W służbie Bogu i światu. Album ten został wydany w formie słownika biograficznego i dedykowany jest Ojcu Świętemu z okazji 25-lecia pontyfikatu. Obejmuje sylwetki polskich i polskiego pochodzenia kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, pełniących posługę duszpasterską w różnych krajach i na różnych kontynentach. Opracowany został na podstawie ankiety, która skierowana została bezpośrednio do zainteresowanych oraz do wszystkich polskich misji katolickich na świecie, do parafii obsługiwanych przez polskich kapłanów, oraz do związków i organizacji katolickich.
Oto wybrane ze słownika postacie osób prowadzących działalność duszpasterską, związanych z naszą diecezją np. poprzez miejsce urodzenia, otrzymania święceń lub przynależności do diecezji.

Teresa Anna Brodowska, s. Noela, pasjonistka ur. w Skoczkowie pow. sierpecki, misjonarka w Kamerunie (katechetka, opiekunka dzieci, koordynatorka prac nad podniesieniem poziomu życia ludności)

Marek Bruliński, kapłan diecezji płockiej, ur. w Ciechanowie, opiekun opuszczonych dzieci w Peru

Jarosław Bukowski, kapłan diecezji płockiej, ur. w Mławie, proboszcz parafii w Łudze

Krzysztof Domański, werbista, ur. w Dzierzgowie, od 1993 r. misjonarz w Argentynie

Maria Gąsiorowska, s. Urszula, urszulanka szara, ur. w miejscowości Krzyczki Szumne pow. pułtuski, katechetka i przedszkolanka w Ontario, Kanada

Jadwiga Grudzińska, s. Teodora, pasjonistka, ur. w Ościsłowie, m.in. pielęgniarka i przełożona Domu Zakonnego, odpowiedzialna za przychodnię zdrowia w Bertoua w Kamerunie

Halina Karaskiewicz, s. Jana, pasjonistka, ur. w Pułtusku, pracownik Domu Zgromadzenia Męki Pańskiej w Rzymie

Dariusz Kąpiński, kapłan diecezji płockiej, ur. w Sierpcu, m.in. dziekan dekanatu w Gruvere w Szwajcarii

Włodzimierz Kucharczyk, kapłan diecezji płockiej, ur. w Ostrówku pow. pułtuski, duszpasterz polonijny w USA

Henryk Kuligowski, chrystusowiec, ur. w Łapinożu pow. rypiński misjonarz w Brazylii, obecnie rezydent we Francji

Maciej Ługowski, sercanin, ur. w Szreńsku pow. Mława, duszpasterz w Kanadzie

Janusz Osowiecki, kapłan diecezji płockiej, ur. w Pułtusku, dyrektor Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu

Ryszard Pawlak, o. Kazimierz, pasjonista, ur. w Płocku, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Goteborgu

Kazimierz Piwowarski, ur. w Rentwinach pow. rypiński, m.in. kapelan Domu Starcu w Monachium, szef w Wydziale Europy Wschodniej organizacji „Kirche in Not”

Cyprian Krzysztof Rogowski, kapłan archidiecezji warmińskiej, ur. w Bieżuniu, visiting profesor w Wyższej Szkole Vechta w Niemczech

Jan Skowroński, redemptorysta, ur. w Chraponie woj. ciechanowskie, proboszcz parafii w Argentynie

Stanisław Staniszewski, ur. w Płocku, m.in. kapelan Związku Narodowego w Chicago

Józef Szypulski, kapłan Zakonu Cystersów, ur. w Mławie, proboszcz parafii Zistersdorf w Austrii

Walentyna Teodorczyk, s. Maria Teresa, urszulanka szara, ur. w miejscowości Srońce pow. Mława, krawcowa, hafciarka i kucharka w zakładach dla dzieci i młodzieży we Francji

Tadeusz Tomasiński, pallotyn, ur. w Nasielsku, zajmuje się polskimi misjami w Afryce

Waldemar Turek, kapłan diecezji płockiej, ur. w Wólce Przekory pow. Wyszków, wykładowca języka łacińskiego w Rzymie

George Lech Tyc, ur. w Głodowie pow. pułtuski, doktor teologii na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie, m.in. kapelan armii amerykańskiej w Milltown, obecnie przebywa w Polsce.

Dariusz Marek Piskorski, kapłan diecezji płockiej, ur. w Płocku, wikariusz w Civitavecchia we Włoszech

Burkina Faso: zamordowano hiszpańskiego kapłana

2019-02-16 14:21

vaticannews / Wagadugu (KAI)

W Burkina Faso zamordowano katolickiego duchownego. Jest nim 72-letni hiszpański salezjanin, który od 37 lat pracował na misjach w Afryce.

Senlay/pixabay.com

Ks. Antonio César Fernández wraz ze współbraćmi wracał do swej wspólnoty w stolicy kraju Wagadugu. Kilkadziesiąt kilometrów od południowej granicy kraju ich samochód został zatrzymany przez dżihadystów. Ks. Antonio został oddzielony od pozostałych pasażerów i zamordowany. Sprawcy mordu uciekli. Mówi się także o zabiciu czterech pograniczników.

Morderstwo to wpisuje się w falę przemocy, której doświadczają mieszkańcy Burkina Faso. Od pewnego czasu siły bezpieczeństwa walczą tam z dżihadystami, którzy działają także na terenie Mali i Nigru.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: błogosławieństwa pobudzają do pokładania ufności w sprawach Bożych a nie doczesnych

2019-02-17 13:20

st, kg (KAI) / Watykan

Błogosławieństwa Jezusowe są stanowczym przesłaniem, abyśmy pokładali swe zaufanie nie w sprawach materialnych i przemijających, ale w wartościach Bożych, które są wieczne - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 17 lutego w Watykanie. Oparł je na czytanym dzisiaj w Kościele powszechnym fragmencie Ewangelii św. Łukasza o błogosławieństwach i przestrogach, jakie Jezus skierował do swych słuchaczy. Następnie papież odmówił modlitwę maryjną, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił wszystkich zgromadzonych na Placu św. Piotra.

Grzegorz Gałązka

Oto polski tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia (por. Łk 6, 17.20-26) ukazuje nam Błogosławieństwa w wersji św. Łukasza. Tekst składa się z czterech błogosławieństw i czterech przestróg, wyrażonych słowami „biada wam”. W ten sposób, mocno i stanowczo, Jezus otwiera nam oczy, pozwala nam widzieć Jego spojrzeniem, pomijając pozory, rzeczy powierzchowne i uczy nas rozeznawania sytuacji wiarą.

Jezus ogłasza błogosławionymi ubogich, głodnych, uciśnionych, prześladowanych; i upomina tych, którzy są bogaci, syci, śmieją się i są uwielbiani przez ludzi. Przyczyną tego paradoksalnego szczęścia jest fakt, że Bóg jest blisko tych, którzy cierpią i podejmuje działania, aby ich wyzwolić z ich zniewolenia. Jezus to widzi, widzi już błogosławieństwo niezależnie od negatywnej rzeczywistości. Także „biada wam”, skierowane do osób, którym obecnie dobrze się wiedzie, ma na celu „przebudzenie ich” z groźnej ułudy egoizmu i otwarcie ich na logikę miłości, póki nie jest za późno.

A zatem dzisiejsza karta Ewangelii zachęca nas do refleksji nad głębokim sensem wiary, która polega na całkowitym zaufaniu Panu. Chodzi o zburzenie bożków doczesnych, aby otworzyć serce na Boga żywego i prawdziwego. Tylko On może dać naszemu życiu tę tak pożądaną, a trudną do osiągnięcia pełnię. Wielu bowiem także dzisiaj przedstawia się jako szafarze szczęścia: obiecują powodzenie w krótkim okresie, wielkie zyski w zasięgu ręki, magiczne rozwiązania każdego problemu i tak dalej. I łatwo tutaj popaść, nie zdając sobie z tego sprawy, w grzech przeciw pierwszemu przykazaniu: bałwochwalstwo, zastępując Boga bożkiem. Bałwochwalcy i bożki zdają się sprawami z innych epok, ale w istocie pojawiają się w każdym czasie, także dzisiaj! Opisują niektóre postawy współczesne lepiej niż wiele analiz socjologicznych.

Dlatego Jezus otwiera nasze oczy na rzeczywistość. Jesteśmy powołani do szczęścia, by być błogosławionymi i stajemy się nimi już teraz w miarę, jak stajemy po stronie Boga, Jego królestwa, po stronie tego, co nie jest ulotne, ale trwa przez życie wieczne. Jesteśmy szczęśliwi, jeśli uznajemy siebie przed Bogiem - i to jest bardzo ważne: "Panie, potrzebuję Cię" - i jeśli, tak jak On i z Nim, jesteśmy blisko ubogich, cierpiących i głodnych. Również my nimi jesteśmy przed Bogiem: jesteśmy ubodzy, cierpiący, głodni przed Bogiem. Stajemy się zdolnymi do radości za każdym razem, gdy posiadając dobra tego świata, nie czynimy z nich bożków, którym trzeba zaprzedać swoją duszę, ale jesteśmy w stanie dzielić się nimi z naszymi braćmi. Liturgia dzisiejsza ponownie zaprasza nas do zadawania sobie pytań na ten temat i do czynienia prawdy w swoich sercach.

Błogosławieństwa Jezusa są orędziem decydującym, które pobudza nas, byśmy nie pokładali swej ufności w rzeczach materialnych i przelotnych, nie szukali szczęścia, idąc za specjalistami od wizerunku - którzy bardzo często są sprzedawcami śmierci - zawodowymi iluzjonistami. Nie należy iść za nimi, gdyż nie są oni w stanie dać nam nadziei. Pan pomaga nam otworzyć oczy, uzyskać bardziej przenikliwe spojrzenie na rzeczywistość, wyleczyć się z przewlekłej krótkowzroczności, którą zaraża nas duch doczesny. Swoim paradoksalnym Słowem wstrząsa nami i sprawia, że rozpoznajemy to, co nas naprawdę wzbogaca, zaspokaja, co daje nam radość i godność. To znaczy, co naprawdę nadaje sens i pełnię naszemu życiu. Niech Maryja Panna pomaga nam słuchać tej Ewangelii z otwartym umysłem i sercem, aby przyniosła owoce w naszym życiu i byśmy stawali się świadkami szczęścia, które nie zawodzi, szczęścia Bożego, które nigdy nie zawodzi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem