Reklama

Z życia diecezji rzeszowskiej

Oprac. ks. Bogusław Przeklasa
Edycja rzeszowska 36/2003

Pomoc ubogim

Centrum Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej obchodzi pięciolecie swojej działalności. W tym okresie powstał Dom Brata Alberta, gdzie schronienie znajdują bezdomni mężczyźni, schronisko dla kobiet w Rzeszowie, kuchnia, która wydaje dziennie prawie 2 tys. posiłków dla najuboższych i podobne placówki w innych miastach regionu.
„Pomoc ubogim to nasz chrześcijański obowiązek” - mówił bp Kazimierz Górny w wygłoszonym kazaniu podczas Mszy św., którą odprawiono 15 sierpnia w Centrum Charytatywnym przy ul Styki. Ksiądz Biskup przypomniał postać Maksymiliana Kolbego, który oddał życie za drugiego człowieka. „Dziś nikt nie wymaga od nas takiego poświęcenia, co nie oznacza, że możemy być obojętni na ludzką krzywdę” - mówił Pasterz diecezji.
„Przedsięwzięcia ostatnich 5 lat udały się dzięki współpracy i zaangażowaniu władz samorządowych, wojewódzkich organizacji i instytucja oraz wszystkich ludzi dobrej woli” - powiedział Aleksander Zacios, prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta.
„Udało nam się osiągnąć wiele, ale jeszcze więcej do zrobienia jest przed nami” - podkreśla ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Dom Księży Emerytów

W Słocinie został oddany do użytku i poświęcony Dom Księży Emerytów diecezji rzeszowskiej. Poświęcenia dokonał 18 sierpnia bp Kazimierz Górny.
Ksiądz Biskup podziękował wszystkim, dzięki którym powstał ten dom za zangażowanie w jego budowę. „To nasza radość - mówił Ksiądz Biskup - że w roku kanonizacji św. Józefa Sebastiana Pelczara diecezja mogła złożyć takie dzieło Panu Bogu na chwałę i dla dobra naszych braci seniorów, emerytów - kapłanów”.
Nad budową i urządzeniem nowego Domu Księży Emerytów w Słocinie czuwał ks. prał. Józef Stanowski, ekonom diecezji rzeszowskiej, obecny proboszcz parafii w Tyczynie.
„Finalizujemy pierwszy etap budowy domu księdza seniora - mówił ks. J. Stanowski - w tej chwili oddajemy do użytku dwie trzecie domu, w tym dwadzieścia mieszkań dwupokojowych dla księży - pensjonariuszy tego domu. Dom powstał z inicjatywy Księdza Biskupa, ale ze składek księży i z pomocą całej diecezji rzeszowskiej”.
Budowę rozpoczęto półtora roku temu, a pierwsi mieszkańcy (ok. 10 osób) zamieszkali w nim już w tym tygodniu.

List od Ojca Świętego

22 sierpnia na ręce bp. Kazimierza Górnego dotarł list od Ojca Świętego Jana Pawła II. W liście Papież pisze:
„Dziękuję za list i wiadomości z terenu diecezji rzeszowskiej, która cieszy się kanonizacją swego patrona św. bp. Józefa Sebastiana i składa Bogu dziękczynne Te Deum. Niech Pan Jezus błogosławi w pracach I Synodu Diecezji Rzeszowskiej, aby poruszył serca Wiernych, ożywił wiarę i zaowocował dobrem Kościoła i Ojczyzny. Niech także 26. Pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Górę obfituje w łaski Boże dla Uczestników i ich Rodzin. Cieszę się, że młodzież bierze w niej liczny udział, a także chętnie wędruje znanymi mi turystycznymi szlakami w Beskidzie Niskim do Jubileuszowego Krzyża na Górze Grzywackiej. Poświęcony w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obelisk na Magurze Wątkowskiej będzie nowym celem wypraw młodzieżowych. Niech wszystko służy radości serc i zbliżeniu ich do Chrystusa.
Z wdzięcznością za pamięć o mnie w modlitwach serdecznie błogosławię Pasterzowi Diecezji Rzeszowskiej, Duchowieństwu, Wiernym i Młodzieży. Szczęść Boże!”.

Reklama

Wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół w Jabłonicy

24 sierpnia w Jabłonicy bp kazimierz Górny dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod będący w budowie nowy kościół parafialny erygowany w tym roku.
Poświęcenia dokonano podczas Mszy św. odpustowej. W Jabłonicy istnieje kaplica zbudowana w latach 70., jak mówi proboszcz parafii ks. Antoni Łagoda, jest ona bardzo mała i nie mieści wszystkich pragnących się modlić. Dlatego dwa lata temu zapadła decyzja o budowie kościoła.

Święto chleba w Tyczynie

24 sierpnia w Tyczynie mieszkańcy Doliny Strugu przeżywali święto chleba. „Ideą tego święta jest chęć zrobienia czegoś dobrego - mówi Jacek Kotula, przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Budziwoja - i udowodnienie, że bez alkoholu możliwa jest dobra zabawa. Celem jest także jednoczenie mieszkańców Doliny Strugu”.
Święto chleba rozpoczęło się Eucharystią w kościele parafialnym w Tyczynie. Impreza obfitowała we wspaniałe atrakcje - obok koncertów i konkursów znalazły się: pokaz skoków spadochronowych, przejażdżki bryczką, strzelanie z łuku, loteria fantowa, z której dochód przeznaczony jest na dokończenie budowy kościoła w Budziwoju. Cenną inicjatywą organizatorów jest przeznaczanie co roku 1 800 zł na wykształcenie kleryka z Kamerunu.
Organizatorami święta chleba są m.in.: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Budziwoja, Towarzystwo Dolina Strugu oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Święto chleba organizowane jest od 1998 r.

Wspomnienie Matki Bożej Królowej Świata

W 100. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny papież Pius XII wydał encyklikę pt. Do Królowej Nieba, w której wyjaśnił, że Matce Bożej tytuł Królowej w pełni się należy. Papież ten ustanowił także święto Najświętszej Maryi Panny Królowej, które obchodzone było 31 maja, a od 1969 r. Kościół obchodzi je jako wspomnienie 22 sierpnia.
W diecezji rzeszowskiej 2 parafie noszą tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej. W tym dniu parafie w Wiśniowej i Jaśle obchodzą odpust.

Rekolekcje w Maćkowicach

Zagadnienia z etyki małżeńskiej były przedmiotem rozważań rekolekcyjnych Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Maćkowicach k. Przemyśla. W wakacyjnych rekolekcjach uczestniczyli małżonkowie wraz z dziećmi. Kadrę stanowią kapłani - przede wszystkim z diecezji rzeszowskiej i archidiecezji przemyskiej oraz animatorzy świeccy.

Zmarł bp Alojzy Orszulik

2019-02-21 13:07

lk / Łowicz (KAI)

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat, odszedł w 62 roku kapłaństwa i 30 roku biskupstwa. "Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie" - poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

Archiwum KEP
Bp Alojzy Orszulik

Urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach, pochodził z rodziny rolniczej.

W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w Seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych.

W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Orszulik wraz z bp Bronisławem Dembowskim (obecnym biskupem-seniorem diecezji włocławskiej) był z ramienia Kościoła obserwatorem rozmów Okrągłego Stołu, toczonych w warszawskim Pałacu namiestnikowskim. Pełnił wówczas obowiązki sekretarza Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, zaś jako jako szef Biura Prasowego KEP brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski, począwszy od pierwszej w 1979 r.

Kiedy w 1988 r. opozycja rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami KC PZPR w związku z konfliktami społecznymi w Nowej Hucie i w Gdańsku – wspominał w rozmowie z KAI emerytowany biskup łowicki – wydawało się, że PRL stoi na trzech betonowych słupach, którymi były: PZPR, Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiązane ze służbami KGB w Związku Radzieckim i KC KPZR. „Okazało się jednak w ciągu roku, że były to słupy zmurszałe. Wiedzieli o tym niektórzy z prominentów partyjnych i dlatego stopniowo miękli w rozmowach z opozycją, pragnąc mieć za świadków przedstawicieli Kościoła” – mówił bp Orszulik.

Z perspektywy lat bp Orszulik oceniał, że obrady „Okrągłego Stołu” przyczyniły się do spokojnych przemian ustrojowych. Przedstawiciele „silnych” resortów i PZPR-u jeszcze udawali mocnych. „Z perspektywy tych lat widać także, że nie był potrzebny sejm kontraktowy, który hamował tempo przemian i przejęcie przez opozycję całej władzy” – mówił w rozmowie z KAI.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1989 roku w Siedlcach, z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Biskupa siedleckiego Jana Mazura.

Wniósł wielki wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w proces unormowania stosunków Państwo-Kościół, którego uwieńczeniem było podpisanie w 1993 Konkordatu między rządem RP a Stolicą Apostolską.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. W czasie swoich rządów w diecezji erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywował tamtejszą kapituły archi kolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dla narzeczonych

2019-02-21 13:40

Katarzyna Krawcewicz

Kursy przedmałżeńskie mają różną formę, od spotkań parafialnych, przez kilkutygodniowe Wieczory dla Zakochanych, po skondensowane weekendowe kursy „w pigułce”. Łączy je jedno – osoby pragnące ślubu kościelnego muszą taki kurs ukończyć. A skoro oferta jest tak bogata, warto podejść z namysłem do wyboru kursu i wybrać taki, który rzeczywiście będzie nam pasował.

Karolina Krasowska
Agnieszka Domowicz z Fundacji Światło-Życie, oddział zielonogórsko-gorzowski

Fundacja Światło-Życie proponuje całoweekendowy kurs stacjonarny, z noclegami. Odbędzie się on w Łagowie Lubuskim w Diecezjalnym Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie, w dniach 29 – 31 marca. 

- Podczas tego kursu pogłębiamy relację w parze, mówimy o pewnych zadaniach, które są w małżeństwie, budujemy komunikację i bliskość. To czas, w którym możemy popatrzeć z perspektywy na to, co przeżywamy – wyjaśnia Agnieszka Domowicz z Fundacji Światło-Życie. – Nie chcemy zasypać uczestników samymi wykładami, stawiamy raczej na doświadczenie i ćwiczenia.

Więcej w papierowym wydaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem