Reklama

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowogródku Pomorskim

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 38/2003

Siedziba parafii: Nowogródek, ul. Kościelna 1
Liczba wiernych: 3394
Proboszcz: ks. Lesław Głuchowski SDB
Pomoc: ks. Piotr Ziółkowski SDB, ks. Wojciech Mielewczyk SDB
Kościoły filialne:
1. Giżyn - pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
2. Karsko - pw. św. Antoniego
3. Kinice - pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
4. Ławy - pw. św. Józefa
Wspólnoty: Żywy Różaniec (11 róż), ministranci, Rady Kościelne, Grupa Charytatywna, Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich (SWS), Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych (SMWW), schola, Oaza Dzieci Bożych, Oratorium św. Jana Bosko
Czasopisma: „Droga”, „Miłujcie się”, „Don Bosco”, „Biuletyn SWS”, „Niedziela” - 21 egzemplarzy

Wędrując po ziemi tworzącej naszą archidiecezję, docieramy co jakiś czas do parafii prowadzonych przez zgromadzenia zakonne, które dość licznie odpowiadały na przestrzeni powojennych lat na kierowany do nich apel przez rządców najpierw Administracji Apostolskiej, a później diecezji o objęcie posługą duszpasterską terenów, które powróciły do Polski. Jednym z najprężniej działających na Pomorzu Zachodnim jest niewątpliwie Zgromadzenie Księży Salezjanów. Odwiedziliśmy już po drodze wiele ofiarnie pracujących wspólnot, a obecnie docieramy do kolejnej, usytuowanej niedaleko głównej drogi Szczecin - Gorzów Wlkp., mianowicie do Nowogródka Pomorskiego.
Początki Nowogródka sięgają X w. W tym czasie istniał tu gród słowiański. W XIII w. powstały zalążki miasta, które w wieku XV uzyskało przywileje miejskie. Nowogródek był miastem otwartym, niefortyfikowanym. Najczarniejsza karta historii wiąże się z wojną trzydziestoletnią, kiedy to miasto uległo zniszczeniu i już nigdy nie odzyskało praw miejskich. Miejscowość odbudowano w XVIII w. jako wieś. Kościół, który wznosi się w centralnej części, zbudowano w końcu XIII w. z kostki granitowej. Była to budowla bezprezbiterialna, salowa, zniszczona na początku XVIII w. Kościół odbudowano w 1752 r., dodając wówczas nad zachodnią elewacją wieżę o konstrukcji ryglowej, dobudowano również zakrystię oraz zmieniono całkowicie formę okien, wprowadzając szerokie otwory, odcinkowo zamknięte. W XIX w. do zachodniej i południowej elewacji dobudowano niewielkie ceglane kruchty. Jest to świątynia wczesnogotycka z barokowymi formami okien i wieży, wewnątrz 3-nawowa z podwyższoną pseudokolebką, a nawy boczne przykryte są stropem belkowym w sklepieniu lunety. Na dużą uwagę zasługuje ołtarz neobarokowy z XIX w. oraz chrzcielnica neogotycka także z XIX w.
Parafię w Nowogródku erygowano tuż po wojnie, 8 kwietnia 1948 r. Nieco wcześniej, 2 lutego 1947 r. został poświęcony kościół. Dokonał tego ks. Antoni Purola - proboszcz w Trzcinnej, który do powstania parafii obsługiwał prawie wszystkie kościoły należące obecnie do parafii w Nowogródku. Następnie przez 3 lata administratorem był ks. Kazimierz Dymitrowicz SDB. Od 3 września 1951 r. historia parafii związała się niepodzielnie z salezjanami. Pierwszym proboszczem był ks. Czesław Madej SDB. Parafia liczyła wtedy 2900 wiernych, pochodzących z różnych stron Polski, w większości z dawnych województw kresowych Rzeczypospolitej. Mimo tej różnorodności - jak podkreśla kronika parafialna - wszyscy stanowili doskonałą jedność, czego najlepszym dowodem jest fakt, że kościoły zostały szybko po wojnie odbudowane i wyposażone w niezbędny sprzęt liturgiczny. Do 1958 r. pracował tutaj zawsze jeden kapłan, później była to placówka dwuosobowa, a obecnie nawet posługują tutaj trzej księża. Kolejnymi proboszczami byli: ks. Józef Jeszke SDB 1963-73, ks. Józef Wilk SDB 1973-76, ks. Stanisław Kucharewicz SDB 1976-83, ks. Józef Borawski SDB 1983-93, ks. Zygmunt Grochowiak SDB 1993-2002. Obecnym zarządcą parafii jest ks. Lesław Głuchowski SDB, który mimo dopiero rocznego pobytu z wielkim znawstwem tematu oprowadza nas po tajnikach życia jego wspólnoty. A jest to dość rozległa terytorialnie parafia, gdyż liczy 5 kościołów i prawie 4 tys. ludności. Sam Nowogródek Pomorski jest siedzibą władz gminnych, ale i inne miejscowości są dość liczne pod względem mieszkańców. Podobnie jak w innych gminach, również i tutaj dostrzegalna jest spora bieda i brak perspektyw na zmianę niekorzystnej koniunktury społecznej, powstałej po upadku PGR-ów. Środków do utrzymania rodziny szuka się więc w wielu miejscach: w Gorzowie, Myśliborzu czy Barlinku. Sytuacja ta wpływa także na negatywne postawy, niezgodne z Dekalogiem. Z drugiej jednak strony jest to konkretne pole oddziaływania duszpasterskiego. Najważniejszym z nich jest niedzielna Msza św. sprawowana w: Nowogródku o godz. 8.45 i 11.30, Karsku o 8.00 i 12.30, w Giżynie o godz. 11.00, Kinicach o godz. 9.30 oraz w Ławach o godz. 10.00. Natomiast w ciągu tygodnia w kościele parafialnym Eucharystia sprawowana jest o godz. 18.00, a w Karsku trzy razy - w poniedziałek, środę i piątek. Jak podkreśla Ksiądz Proboszcz, w miejscowości tej ze względu na potrzeby duszpasterskie Msza św. powinna być sprawowana codziennie i w najbliższym czasie tak właśnie się stanie.
W I czwartki miesiąca, w czasie Godziny świętej, spotykają się ministranci i ich rodziny, w I piątki miesiąca swoje przygotowanie w cyklu 3-letnim mają kandydaci do bierzmowania poprzez spowiedź św., udział we Mszy św. i katechezie. W II tygodnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza św. inicjacyjna dla dzieci pierwszokomunijnych. Posługą sakramentalną w I piątki miesiąca objętych jest 26 chorych. Szerokim polem pracy jest szkolna katecheza w 3 szkołach - w Szkołach Podstawowych w Nowogródku i Karsku oraz w Gimnazjum mieszczącym się także w Karsku. Ks. Piotr Ziółkowski pracuje w SP w Karsku, ks. Wojciech w SP w Nowogródku, a w Gimnazjum Anna Igel-Westfal. Dużą merytoryczną pomocą w Gimnazjum służy dyrektor Krzysztof Mrzygłód. Wszystkim pedagogom kapłani wyrażają dużą wdzięczność za zaangażowanie w różnorodne przejawy współpracy wychowawczej. Te same słowa dziękczynienia kierowane są do 25-osobowego grona Współpracowników Salezjańskich. To Stowarzyszenie ma na celu wszechstronną pomoc przy wszystkich poczynaniach duszpasterskich. Przy każdym z kościołów działa po kilka osób, które całym sercem oddani są temu, by kult Boży sprawowany był w godnych warunkach, są animatorami modlitw, adoracji, Dróg Krzyżowych, przygotowują odpusty, organizują też liczne imprezy dla dzieci, są inspiratorami remontów świątyń. Równie pomocni w Liturgii są organiści: w Nowogródku Paweł Leoszko, a w Giżynie Jan Obłąk, który z wielką starannością przygotowuje dzieci do I Komunii św. Nieocenioną pomocą służą oczywiście strażacy ochotnicy, którzy swoją godną postawą ubogacają uroczystości w Nowogródku, Ławach, Karsku i Kinicach. Przy plebanii działa Oratorium św. Jana Bosko składające się z kilku pomieszczeń, m.in.: świetlicy, biblioteki, sali gier i zabaw. Obok tych pomieszczeń powstało niedawno boisko piłkarskie i do koszykówki, a całość kompleksu robi kolosalne wrażenie. W ostatnich latach wiele zrobiono pod względem inwestycyjnym. W Karsku wymieniono dachówkę, położono nową posadzkę, wyremontowano wieżę, wymalowano kościół. W Ławach wykonano posadzkę i pomalowano wnętrze. W Giżynie położono nowy dach, chodnik, wykonano ogrodzenie i malowano kościół. W kolejnym kościele - w Kinicach umieszczono nowy ołtarz, także pomalowano wnętrze i położono chodnik. Dużo prac wykonano w kościele parafialnym - wymieniono dach, pomalowano świątynię, wstawiono 6 nowych witraży, zainstalowano nowe nagłośnienie. We wszystkich kościołach znajdują się nowe tabernakula. W najbliższych planach trzeba będzie koniecznie sprawdzić stan wieży kościoła, odrestaurować zabytkowe organy, założyć nowe drzwi. W pozostałych kościołach także czeka jeszcze wiele prac konserwatorskich.
W 1998 r. Nowogródek obchodził swoje 700-lecie istnienia, a parafia 50-lecie działalności. Główne uroczystości poprzedziły misje święte, które duchowo przygotowały parafię do jubileuszy i do tej pory owocują dobrymi postanowieniami. Kiedy przejeżdża się przez teren parafii, widać dobrą gospodarską rękę i odczuwa się klimat sprzyjający budowaniu wartościowych Bożych postaw. Spróbujmy się zresztą o tym przekonać sami, odwiedzając kiedyś pełną uroku parafię w Nowogródku Pomorskim.

Reklama

Remont wnętrza kościoła św. Marii Magdaleny w Ożarowie

2019-02-20 16:37

Zofia Białas

Obecny kościół p.w. św. Marii Magdaleny jest już trzecią świątynią zbudowaną na przestrzeni 579 lat istnienia parafii pod tym samym wezwaniem (w przyszłym roku parafia będzie obchodzić jubileusz 580 – lecia). Dwa poprzednie kościoły spaliły się. Pierwszy, drewniany, spalił się w 1742 roku, drugi wybudowany staraniem Władysława Bartochowskiego w 1752 roku spłonął w czasie pierwszej wojny światowej w czerwcu 1916 roku. Od tej pory do roku 1940 funkcję kościoła pełniła sala widowiskowa Domu Ludowego (Parafialnego) zbudowanego w 1913 roku staraniem ks. Walentego Kotta i parafian. Budowę nowego kościoła, stylem nawiązującego do gotyku, rozpoczęto w 1929 roku. Rozpoczął ją ks. Józef Klarzak, kontynuował ks. Jan Szyca, od 1937 roku proboszcz. Prace wewnątrz kościoła, trochę w konspiracji, prowadzono w czasie niemieckiej okupacji, dzięki czemu pierwszą liturgię Mszy św., w jeszcze niewykończonym kościele można było odprawić 2 lutego 1945 roku. Prace budowlane trwały jeszcze do 1950 roku. W 1958 r. poświęcono chrzcielnicę, w 1961 r. ks. bp Stanisław Czajka konsekrował kościół. Staranie o estetykę kościoła mieli kolejni proboszczowie i administratorzy parafii: ks. Edward Skalik, ks. Henryk Polak, ks. Sławomir Kandziora, a od lipca 2016 roku zadanie to przejął ks. Sylwester Rasztar.

Zofia Białas

W styczniu 2019 r., dzień po święcie Trzech króli, do wnętrza kościoła wkroczyła ekipa remontowa. Wykonano już remont instalacji grzewczej, przygotowano ściany do malowania. W trakcie prac odkryto fragmenty malowideł z czasów I malowania, wykonanego przez parafianina Stanisława Pilarskiego. Dzisiejsze malowanie nadzorowane jest przez konserwatora zabytków, choć kościół liczy sobie dopiero 90 lat (1929 – 2019), to jednak są w nim dwa zabytkowe ołtarze i ambona z dawnej fary wieluńskiej, zniszczonej przez Niemców w latach 1939 -1940.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Archiwiści podziękowali paulinom za wkład w ocalenie narodowego dziedzictwa

2019-02-20 21:01

mir/Radio Jasna Góra / Jasna Góra (KAI)

- To wielkie zadanie chronić przeszłość, niektórzy czynili to z narażeniem życia - mówił dziś na Jasnej Górze o. prof. Janusz Zbudniewek, historyk Kościoła. Przedstawiciele Archiwum Akt Nowych podziękowali Zakonowi Paulinów za pomoc w ocaleniu dużej części zbiorów w czasie II wojny światowej. W tym roku przypada 100-lecie podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Henryk Tomasik. Ordynariusz diecezji radomskiej podziękował troszczącym się o naszą kulturę i dokumentację dotyczącą „wielkich polskich spraw”. W modlitwie uczestniczyła ponad 20-osobowa delegacja archiwistów, w tym trzech dyrektorów archiwów państwowych.

Tadeusz Krawczak dyrektor Archiwum Akt Nowych zwrócił uwagę na wielką rolę jasnogórskich paulinów, którzy w czasie wojny przechowali część narodowego zasobu archiwalnego. Sporej części nie dało się uratować od wojennej pożogi. Jak podaje Krawczak, 37 kilometrów dokumentów z Archiwum Akt Nowych Niemcy spalili już po Powstaniu Warszawskim, 3 listopada 1944 r. Zbiory innych archiwów warszawskich zostały zniszczone przez hitlerowców w czasie Powstania Warszawskiego.

W listopadzie 1944 r. zwieziono na Jasną Górę najcenniejsze materiały przeznaczone do wywozu do Niemiec. Jak wyjaśnia o. prof. Janusz Zbudniewek, historyk Kościoła i Zakonu Paulinów, Jasna Góra na trasie między Warszawą a Katowicami była punktem zbornym wypatrzonym przez historyka, zasłużonego archiwistę, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, Kazimierza Kaczmarczyka, który od grudnia 1939 do lipca 1940 roku porządkował jasnogórskie archiwum.

Dokumenty – jak podaje prof. Zbudniewek - w ponad 480 wielkich kartonach i ok. 800 workach materiałów w teczkach zwieziono na Jasna Górę. To były najcenniejsze materiały, sięgające dwunastego stulecia po rok 1944, które udało się przewieźć pracownikom polskim, za zgodą życzliwych Niemców. Kazimierz Kaczmarczyk uczestniczył w gromadzeniu i zabezpieczaniu archiwaliów wywiezionych z Warszawy nad którymi sprawował nadzór do marca 1945 roku.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak złożył na Jasnej Górze ryngraf jako wotum dziękczynne.

Z kolei o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry przekazał w darze kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, aby mogła zawisnąć w Archiwum Akt Nowych na pamiątkę dzisiejszej modlitwy. Paulin wyraził radość, że Jasna Góra, wpisując się w duchowe życie Polaków, w duchowe życie ludzi Kościoła, ludzi wierzących, mogła też stać się ważnym miejscem, które posłużyło przechowaniu pamięci narodu, w postaci archiwaliów. „Bardzo dziękuję za to, że razem z państwem możemy dziś, w ramach tej Mszy św., dziękować Bogu za to, że możemy też naszą pracą wpisywać się w wielkie dziedzictwo historii naszej Ojczyzny”- mówił przeor Jasnej Góry.

W 2019 r. trwają obchody stulecia istnienia sieci archiwów państwowych. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał "Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami”. Obecnie sieć archiwów państwowych tworzy 75 instytucji, w tym 30 regionalnych, do których należy 39 wydziałów zamiejscowych i 3 ekspozytury, a także 3 archiwa centralne z siedzibami w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem