Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (17)

Dekanat aniński

Wojciech Świątkiewicz
Edycja warszawska (st.) 39/2003

Dekanat aniński został utworzony w archidiecezji warszawskiej w 1987 r. przez kard. Józefa Glempa. W 1992 r. znalazł się w granicach nowej diecezji warszawsko-praskiej. Ostatnia jego reorganizacja miała miejsce 25 marca 2003 r., kiedy to zostały od niego odłączone trzy parafie (obie w Starej Miłośnie oraz w Marysinie Wawerskim), które włączono do dekanatu rembertowskiego.

Ks. prał. Marian Mirecki, dziekan dekanatu anińskiego, urodził się 5 sierpnia 1930 r. w Warszawie (parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Włochach). Święcenia przyjął 7 sierpnia 1955 r. z rąk bp. Wacława Majewskiego (kard. Stefan Wyszyński był wówczas więziony). Był wikariuszem w Pęcicach, Łowiczu, Warszawie (św. Franciszka z Asyżu na Okęciu i w parafii Najświętszego Zbawiciela). W 1987 r. został proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu. W latach 1983-87 był dziekanem dekanatu rembertowskiego, a od 1987 r. jest dziekanem dekanatu anińskiego. Prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej.

Parafie i kościoły

Obecnie dekanat aniński liczy dziewięć parafii:
1. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
2. Wieczerzy Pańskiej w Warszawie-Aleksandrowie
3. Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie
4. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy
5. Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie
6. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu
7. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości
8. Św. Benedykta patrona Europy w Wawrze-Sadulu
9. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu
Można się spodziewać, że niedługo przy ul. Przewodowej powstanie ośrodek duszpasterski, a w przyszłości parafia wydzielona z parafii Najświętszej Maryi Panny w Zerzniu. Władze gminne przydzieliły już teren pod budowę kościoła. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja. Początkowo będzie kaplica, a potem rozpocznie się budowa świątyni. Organizacją ośrodka zajmuje się ks. Bronisław Micek.
Najstarsza z nich w Zerzniu istnieje od 1406 r. i jest - obok Kamionka - najstarszą parafią w diecezji warszawsko-praskiej. Jej terytorium wydzielił z parafii św. Anny w Wilanowie biskup poznański Wojciech Jastrzębiec. Pierwszy kościół w Zerzniu był już w 1403 r. Dwukrotnie płonął, ale za każdym razem odbudowywany służył wiernym do lat 80. XIX w. Wtedy to dzięki ofiarności parafian oraz Aleksandry hr. Augustowej Potockiej wybudowany został kościół istniejący do dziś. Był on w 85% zniszczony podczas II wojny światowej, ale dzięki wielkiemu wysiłkowi wiernych i ks. prał. Józefa Zagziłła został odbudowany.
Najmłodsza w dekanacie parafia św. Benedykta w Wawrze-Sadulu (powstała w 2002 r.) buduje aktualnie swoją świątynię. Jej mury są już podciągnięte pod dach. Kamień węgielny pod jej budowę poświęcił Ojciec Święty podczas pamiętnej pielgrzymki do diecezji warszawsko-praskiej 13 czerwca 1999 r. Trwa również budowa kościoła w Miedzeszynie.
Największe pod względem liczby wiernych parafie to: Matki Bożej Królowej Polski w Aninie (7 tys.) i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zerzniu (6300). Parafia w Zerzniu, która zajmuje największy terytorialnie obszar spośród wszystkich stołecznych parafii, bardzo się rozbudowuje, powstają na jej terenie nowe osiedla. Dlatego liczba jej wiernych ciągle się powiększa, choć nie wszyscy jeszcze mieszkają tu na stałe. Najmniejszą pod tym względem jest parafia Wieczerzy Pańskiej w Aleksandrowie (1500 wiernych).

Reklama

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu anińskiego jest ks. prał. Marian Mirecki, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zerznie. Funkcję wicedziekana pełni ks. prał. Wiesław Kalisiak, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. Pracę duszpasterską prowadzi 9 księży proboszczów, których wspomaga 12 wikariuszy i - w miarę możliwości - 4 rezydentów. Średnia wieku proboszczów wynosi 57 lat, a wikariuszy 35 lat. Najdłużej swoją posługę kapłańską na terenie dekanatu (od 1976 r.) pełni ks. prał. Wiesław Kalisiak, proboszcz aniński oraz ks. kan. Tadeusz Łakomiec (od 1982 r.) proboszcz miedzeszyński. Najkrócej (od 2002 r.) proboszczem jest ks. Dariusz Cempura, proboszcz i budowniczy kościoła w Wawrze, który jest też najmłodszym pod względem wieku (ur. 1964 r.) proboszczem.
Na terenie dekanatu znajduje się dużo domów zakonnych zgromadzeń męskich i żeńskich. W Michalnie na terenie parafii Błota znajduje się Instytut Ojców Szensztackich oraz Świecki Instytut Dominikański. W Aninie są Księża Orioniści, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, Siostry Prezentki, Siostry Świętej Rodziny i Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. W Falenicy mają swoje domy zakonne Siostry Orionistki, Siostry od Aniołów oraz Księża Jezuici. W Międzylesiu są Franciszkanki Rodziny Maryi i Siostry Salezjanki, a w Radości Siostry Albertynki, Zmartwychwstanki i Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych.

Życie religijne

Żywy jest w parafiach dekanatu kult Matki Bożej. Doroczny odpust w parafii dziekańskiej gromadzi wielkie rzesze wiernych. Wierni bardzo chętnie modlą się w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w kościele dziekańskim. W Miedzeszynie czczony jest obraz Matki Bożej Dobrej Rady, Patronki parafii, namalowany przez Annę Baranowską. W Błotach bardzo rozwinięty jest kult św. Maksymiliana, a miejscowa parafia ma nawet jego relikwie (włosy przechowywane w Niepokalanowie). Co roku uroczyście obchodzona jest w parafii rocznica ich przywiezienia. Kamień węgielny pod miejscowy kościół pochodzi z ruin krematorium w b. hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
Jak w całej diecezji istnieje kult Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Parafia dziekańska sprowadziła w tym roku relikwie tej wielkiej apostołki Miłosierdzia Bożego. Obecnie trwa w rodzinach parafii peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Comiesięczne nabożeństwa (w pierwsze czwartki miesiąca) cieszą się coraz większą frekwencją wiernych. Do Krakowa Łagiewnik pielgrzymowały m.in. dzieci pierwszokomunijne. Najczęściej jednak pielgrzymki organizowane są na Jasną Górę oraz do Lichenia. We wrześniu cztery autokary pielgrzymów z parafii dziekańskiej pojechały na Jasną Górę, choć w przeszłości było tak wielu chętnych, że wyjeżdżało osiem autobusów. Parafianie z Zerzna byli zresztą we wszystkich najważniejszych sanktuariach w Polsce. Pątnicy chodzą też w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy.
Kończy się już Rok Różańca Świętego. We wszystkich parafiach modlono się na różańcu częściej niż zwykle. W parafii w Zerzniu Różaniec był odmawiany codziennie przed wieczorną Mszą św. Każdego 13. dnia miesiąca jest Różaniec fatimski. Kółka różańcowe są we wszystkich parafiach. Stało się już tradycją, że w niektórych parafiach na ulicach miasta odprawiana jest Droga Krzyżowa. Także Różaniec w jednym z dni października odmawiany jest podczas procesji na ulicach Zerznia.
W pierwsze piątki miesiąca w parafiach Falenica, Radość i Anin bardzo dużo osób chorych przyjmuje sakramenty święte.
Niemal wszystkie parafie prowadzą dzieła charytatywne. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy bardzo wiele osób pozostaje bez pracy i środków do życia. Np. w parafii dziekańskiej - głównie przed świętami - udzielana jest pomoc rodzinom znajdującym się w tragicznej sytuacji życiowej, dla dzieci w szkole dofinansowywane są obiady, zakup przyrządów szkolnych, a także wyjazd na wakacje.
Wszędzie działają ruchy katolickie. Ksiądz Dziekan szczególnie jest dumny z grupy młodzieżowej w swojej parafii. - Ci młodzi ludzie są bardzo prężni w działaniu. Jest to grupa modlitewna, z której kilka osób śpiewa w scholi młodzieżowej. Bardzo pomagają mi na przykład przy ustawieniu Grobu Pańskiego. W każdą niedzielę podczas Mszy św. młodzieżowej przygotowują liturgię - podkreśla ks. prał. Mirecki. Na pomoc świeckich zresztą księża mogą liczyć także w innych parafiach dekanatu. Np. w Aninie często odbywają się zjazdy księży i do pomocy zgłaszają się miejscowi parafianie.
Dobrze układa się współpraca księży w ramach dekanatu. Niektóre parafie mają ze sobą bardzo ścisły kontakt, a księża pomagają przy spowiedzi w czasie rekolekcji. Lektorzy z całego dekanatu są kierowani na kursy do katedry. W ramach dekanatu odbywają się też rozgrywki sportowe ministrantów; centrum sportowe mieści się w parafii w Radości, gdzie proboszczem jest ks. prał. Mirosław Mikulski, długoletni kapelan polskich sportowców.

Reklama

Świdnica: 15-lecie ustanowienia diecezji

2019-03-23 16:16

ako / Świdnica (KAI)

W katedrze świdnickiej, 23 marca, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. z okazji XV rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej i święceń biskupich oraz ingresu bp. Ignacego Deca. Eucharystia była okazją do dziękczynienia za 15 lat istnienia diecezji. Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Na diecezjalny świdnicki jubileusz chcemy patrzeć oczyma wiary, to znaczy oczyma oświeconymi przez Boże objawienie, wyrażone w dzisiejszej liturgii. Zatem w światłach i blaskach słowa Bożego i słowa Kościoła pragniemy uroczyście świętować dzisiaj świdnicki jubileusz, który nie jest tylko wymysłem ludzkim, lecz wolą samego Boga – mówił podczas homilii abp Pennacchio.

Nuncjusz apostolski apelował, by młodemu pokoleniu przekazywać dziedzictwo wiary. - Przeżywany świdnicki jubileusz skłania nie tylko do pogłębionej refleksji nad dziedzictwem tego Kościoła, ale do świadomości, iż bez pamięci o przeszłości nie może być mowy o przyszłości. Jest to swoiste dziedzictwo, przy którym Kościół Świdnicki winien trwać i je kontynuować. Oby kiedyś przyszłe pokolenia mogły powiedzieć o nas, nie zmarnowaliśmy dziedzictwa wiary – mówił abp Salvatore Pennacchio.

W uroczystości udział wzięli: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Józef Kupny, bp Andrzej Siemieniewski, bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, abp Marian Gołębiewski, bp Stefan Cichy, bp Paweł Socha, bp Marek Mendyk, bp Włodzimierz Juszczak, bp Waldemar Pytel, kanonicy kapituł kolegiackich archidiecezji wrocławskiej, przedstawiciele parlamentu i rządu, przedstawiciele władz samorządowych, prezydenci i burmistrzowie miast z terenu diecezji, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni z terenu całej diecezji.

- Cieszymy się, że tak wiele osób przybyło do naszej katedry, by włączyć się w dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. Im więcej nas, tym dajemy Panu Bogu większą radość i uwielbienie Boga jest pełniejsze. Jesteśmy wdzięczni, że na nasze dziękczynienie przybył przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio – mówił bp Ignacy Dec.

Z okazji jubileuszu premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników uroczystości, który odczytał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dziękuję za pracę wychowawczą, jaką pełnią duchowni wśród wiernych. Za nauczanie wartości, wszelkie działania na rzecz rodziny i osób potrzebujących. Dziękuję księdzu biskupowi za pracę duszpasterską i nieprzerwane prowadzenie diecezji od początku jej istnienia - napisał premier.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór „Exultet” i chór WSD w Świdnicy pod dyrekcją Marty Monety przy akompaniamencie Jakuba Monety.

Diecezję świdnicką powołał do istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, realizując założenia bulli “Totus Tuus Poloniae Populus”, dnia 24 lutego 2004 r. Dekret erygujący diecezję wszedł w życie 25 marca 2004 r. Pierwszym biskupem świdnickim jest bp Ignacy Dec, biskupem pomocniczym jest bp Adam Bałabuch. Patronem diecezji jest św. Stanisław Biskup i Męczennik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Andras Veres: niezliczeni święci i władcy łączą narody Polski i Węgier

2019-03-23 19:25

apis / Kielce (KAI)

Niezliczeni święci i władcy łączą narody Polski i Węgier na przestrzeni wieków – wskazywał bp Andras Veres, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej z okazji trwających obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 23 marca w kieleckiej katedrze.

TER
Parafia katedralna

Mszy św. dziękczynnej za tysiąclecie przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski. Koncelebrowali ją biskupi Andras Veres, i Marian Florczyk. Wzięli w niej udział prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader. Odprawiona była w języku polskim z elementami węgierskiego i łaciny.

Przewodniczący KEP Węgier w homilii podkreślił, że Polska i Węgry mają wspólną historię kształtowania się państwowości przez chrześcijaństwo. Wymienił m.in.: św. Wojciecha powiązanego z założeniem Kielc, który jest otoczony szacunkiem także przez Węgrów, ponieważ został ochrzczony przez pierwszego króla Węgier świętego Stefana.

- Jednocześnie niezliczeni święci i władcy łączą nasze narody na przestrzeni wieków. Wspomnę tylko dwa przykłady: św. Kinga i św. Jadwiga. Na przemówieniu otwierającym kanonizacje św. Jadwigi Papież Jan Paweł II stwierdził, że była ona opiekunką Polski, Litwy, Rusi oraz Węgier. Moglibyśmy również wymieniać tutaj nazwiska niezliczonych władców i generałów, których nasi ludzie szanują wzajemnie i wspominają jako wielkich mistrzów naszej wspólnej historii – podkreślał biskup.

Hierarcha węgierski odwołał się nawet do znanego powiedzenia „Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Aby zuchy, oba żwawi niech im Pan Bóg błogosławi”. Otrzymał gromkie brawa od licznie zgromadzonych w katedrze.

Biskup zwrócił uwagę na to, że wartości wiary chrześcijańskiej zapewniały ludziom moc i odwagę, bez której nie mogliby przeciwstawić się siłom depczącym Kościół, religię i podstawowe prawa ludzkie, ale zagrożenie jednak nie zniknęło do dzisiaj.

-Chrześcijaństwo stało się najbardziej prześladowaną religią na świecie. Z badań wynika, że na świecie co pięć minut ginie jeden chrześcijanin. Ale smucimy się również z tego, że nasze wspólnoty religijne, w których nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, są bardzo osłabione. W naszych krajach sekularyzacja i hedonizm są największym zagrożeniem dla wiary chrześcijańskiej. Niemniej jednak, lub nawet z tego powodu zacieśnijmy mocniej węzły naszej przyjaźni! Pomagajmy sobie nawzajem, aby wytrwać w wierze chrześcijańskiej – apelował ordynariusz.

Biskup kielecki Jan Piotrowski witając uczestników Mszy św. zwrócił uwagę na to, że katedra widziała już wiele wydarzeń, a dzisiejsza obecność prezydentów Polski i Węgier do nich należy i potwierdza przyjaźń między narodami. Zdaniem ordynariusza, jest to świadectwo, że przyjaźń polsko-węgierska trwa, ma się umacniać i być wzorem do zachowań ludzkich w obu społeczeństwach.

W Eucharystii uczestniczyli także przedstawiciele władz parlamentu polskiego i węgierskiego, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i miejskich. Prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader złożyli kwiaty przy tablicy smoleńskiej.

Po Eucharystii na kieleckim skwerze im. Szarych Szeregów pary prezydenckie odsłoniły popiersie jednego z najwybitniejszych węgierskich kompozytorów Beli Bartóka. Zapalono także znicze pod pomnikiem poświęconym harcerzom, którzy zginęli za Ojczyznę.

Węgierska para prezydencka zdecydowała się na prywatną część wizyty, podczas której odwiedziła sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. W świętokrzyskim sanktuarium można zwiedzać wystawę pt. "Stosunki Polsko-Węgierskie od roku 1006 do współczesności w kontekście Świętego Krzyża".

Obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbywają się w Kielcach w dniach od 21 do 24 marca z ich okazji zorganizowano w kieleckich placówkach kulturalno-artystycznych bardzo dużo imprez oraz wydarzeń, w tym m.in.: gala przyjaźni, występy artystyczne tancerzy, koncerty, spotkania literackie, konferencje naukowe, młodzieżowy turniej w piłkę ręczną, różnorodne wystawy, przeglądy filmów i prezentacje.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej został ustanowiony przez węgierski parlament jednogłośnie 12 marca 2007. Sejm polski przyjął analogiczną uchwałę 16 marca 2007 r. przez aklamację.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem