Reklama

Poświęcenie krzyża milenijnego w Bolesławcu

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony…”

Ks. Waldemar Wesołowski
Edycja legnicka 41/2003

12 września przed uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego w Bolesławcu, po czterech latach przygotowań stanął krzyż milenijny. Ten monument ma 27 metrów wysokości. Figura Chrystusa ukrzyżowanego mierzy 7 metrów i jest jedną z największych figur pasyjnych w Polsce. Krzyż stanął na placu, który uchwałą Rady Miasta nazwany został placem Świętego Krzyża. Uroczystego poświęcenia dokonał biskup legnicki Tadeusz Rybak.

Cztery lata temu przedstawiciele bolesławieckich parafii utworzyli Komitet Budowy Krzyża Milenijnego, który miałby być pamiątką przełomu wieków i przypominać mieszkańcom miasta o chrześcijańskich korzeniach. Na czele komitetu stanął ks. prał. Edward Bober, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Członkami komitetu zostali: Sławomir Grzesiak, Czesław Wierzbicki, Jan Cołokidzi, Zygmunt Maczkowiak, Stanisław Stankiewicz, Dariusz Fułek, Andrzej Chodyra, Andrzej Piotrów, Czesław Sabadasz i Robert Głowacki. Pierwszym krokiem do realizacji planu było zwrócenie się do Rady Miejskiej z prośbą o przyznanie działki pod budowę krzyża. Następnie dokonano opracowania map geodezyjnych i badań gruntu pod fundament. W tym samym czasie rozpoczęto prace projektowe krzyża i figury Chrystusa. W skład zespołu projektowego krzyża wchodzili: Dariusz Fułek, Kazimierz Rykaluk, Czesław Wierzbicki i Robert Głowacki. Natomiast projekt figury Chrystusa, wysokiej na 7 metrów, wykonał Zbigniew Frąckowiak ze Szklarskiej Poręby. Odlew z brązu wykonano w Poznaniu, w pracowni Roberta Sobocińskiego. Prace budowlane rozpoczęto w lutym 2002 r. Ponieważ sam krzyż waży blisko 30 ton, podstawa pod tę konstrukcję musiała być wyjątkowo solidna. Konstrukcja krzyża wykonana została ze stali i miedzi. Jego montaż przeprowadzono w lutym 2003 r. Rozpoczęto również prace przy zagospodarowaniu terenu wokół krzyża. Oczyszczono plac, wykonano schody i chodniki, zaprojektowano oświetlenie. Przy wszystkich pracach zaangażowanych było wiele osób indywidualnych i firm, którym należą się wyrazy uznania. Bez ich wsparcia zrealizowanie tego projektu nie byłoby możliwe. Warto zaznaczyć, że środki na wykonanie krzyża milenijnego pochodziły wyłącznie od dobrowolnych ofiarodawców.
Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się od procesji, która wyruszyła z kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy do placu Świętego Krzyża. Procesję prowadził bp Stefan Regmunt. Uczestniczyła w niej kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń katolickich, siostry zakonne, kapłani, przedstawiciele władz miasta i gminy oraz rzesze wiernych. Mszy św. polowej przewodniczył biskup legnicki Tadeusz Rybak. Przed rozpoczęciem Eucharystii wszystkich gości powitały dzieci i młodzież, następnie przedstawiciele Komitetu Budowy Krzyża oraz prezydent Bolesławca Piotr Roman. Zapewnił on, że dla wszystkich mieszkańców miasta krzyż ten będzie symbolem wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa oraz znakiem wartości chrześcijańskich, które w ciągu wieków zadecydowały o wielkości Polski i Europy. Następnie ks. prał. Edward Bober, przewodniczący Komitetu Budowy, zapoznał wszystkich przybyłych z historią tego krzyża. Przedstawił poszczególne etapy jego projektowania i wykonania. Był to również moment złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Ksiądz Prałat wyraził nadzieję, że wszyscy, którzy będą patrzyli na ten krzyż, będą odchodzili od niego umocnieni błogosławieństwem Chrystusa i będą budowali cywilizację miłości. W homilii Biskup Legnicki mówił o znaczeniu i symbolice krzyża. Ten znak Chrystusa jest dla nas i będzie dla przyszłych pokoleń świadectwem nieskończonej miłości Boga do człowieka. Krzyż jest również znakiem nadziei, której tak bardzo potrzeba dzisiejszemu światu. On przypomina nam nie tylko o męce, ale również o zwycięstwie Chrystusa. To zwycięstwo stanie się udziałem wszystkich, którzy zaakceptują krzyż. Dlatego nie powinniśmy bać się świata i tego, co on ze sobą niesie, nie powinniśmy bać się przyszłości, ponieważ Chrystus jest zawsze z nami. Biedni są tylko ci, którzy stracili nadzieję i odrzucili krzyż. Krzyż, który dzisiaj poświęcamy - mówił Biskup Tadeusz - jest dla nas wezwaniem, abyśmy podążali za Chrystusem, który nas do końca umiłował. Tylko na tej drodze możemy zbudować prawdziwy pokój i szczęście. Na zakończenie homilii Biskup Legnicki podziękował komitetowi, władzom miasta i wszystkim ofiarodawcom za tę cenną inicjatywę i poświęcenie. Wyraził nadzieję, że miejsce na którym stanął krzyż, będzie miejscem świętym, będzie miejscem modlitwy, a dla niewierzących będzie znakiem polskiej i europejskiej kultury. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Komitetu Budowy oraz ks. prał. Edward Bober złożyli Księdzu Biskupowi życzenia z okazji jubileuszu święceń kapłańskich. Uczestnicy uroczystości wyrażali przekonanie, że krzyż, który stanął w Bolesławcu, będzie nie tylko dekoracją, ale będzie mieszkańcom miasta przypominał o wielkiej godności bycia chrześcijaninem i o wielkiej odpowiedzialności za ten znak Chrystusowej miłości.

Co z postem w Wielką Sobotę?

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 15/2004

Coraz częściej spotykam się z pytaniem, co z postem w Wielką Sobotę? Obowiązuje czy też nie? O poście znajdujemy liczne wypowiedzi na kartach Pisma Świętego. Chcąc zrozumieć jego znaczenie wypada powołać się na dwie, które padają z ust Pana Jezusa i przytoczone są w Ewangeliach.

Bożena Sztajner/Niedziela

Pierwszą przytacza św. Marek (Mk 9,14-29). Po cudownym przemienieniu na Górze Tabor, Jezus zstępuje z niej wraz z Piotrem, Jakubem i Janem, i spotyka pozostałych Apostołów oraz - pośród tłumów - ojca z synem opętanym przez szatana. Apostołowie są zmartwieni, bo chcieli uwolnić chłopca od szatana, ale ten ich nie usłuchał. Gdy już zostają sami, pytają Chrystusa, dlaczego nie mogli uwolnić chłopca od szatana? Usłyszeli wówczas znamienną odpowiedź: „Ten rodzaj zwycięża się tylko przez modlitwę i post”.
Drugi tekst zawarty jest w Ewangelii św. Łukasza (5,33-35). Opisuje rozmowę Pana Jezusa z faryzeuszami oraz z uczonymi w Piśmie na uczcie u Lewiego. Owi nauczyciele dziwią się, czemu uczniowie Jezusa nie poszczą. Odpowiada im wówczas Pan Jezus „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, wtedy, w owe dni, będą pościć”

Dwa rodzaje postu

Przyglądając się obu obrazom widzimy, iż św. Marek i św. Łukasz przekazują nam naukę Pana o poście w podwójnym aspekcie. Omawiają ten sam znak, okoliczności wydarzeń ukazują jednak zasadniczą różnicę motywów skłaniających do postu. Patrząc bowiem od strony motywów, dostrzegamy w Kościele dwa rodzaje postu.
O jednym pisze św. Marek, można by go nazwać postem ascetycznym. Obowiązuje nas w środę popielcową i wszystkie piątki. Powstrzymujemy się od pewnych pokarmów oraz innych dóbr, przyjemności, i to wzmacnia naszą wolę w walce o dobro. Tą formą prosimy Boga o moc nadprzyrodzoną w walce z szatanem.
Święty Łukasz w cytowanym urywku Ewangelii mówi o drugim rodzaju postu. Obowiązuje on w Wielki Piątek. Zalecany jest też bardzo przez Kościół w Wielką Sobotę. Można nazwać go postem ontologicznym. Jego sens można wyrazić parafrazując słowa Jezusa: „Gdy zabiorą nam młodego pana; nie chcę już ani jeść, ani pić, bo nie ma pana młodego - i dlatego jestem smutny”. Bywa przecież często tak, iż człowiek zmartwiony odmawia jedzenia. „Gdy Pan wróci, z chęcią siądę do posiłku!”

Post aż do Rezurekcji

W związku z rozumieniem postu w Wielkim Tygodniu ostatnio zostałem zapytany, czy rzeczywiście obowiązuje on i przez całą Wielką Sobotę, bowiem w przekonaniu wielu katolików przestrzegany jest tylko do momentu powrotu do domu ze święconką, co najczęściej ma miejsce w godzinach przedpołudniowych.
Otóż najpierw musimy sobie uświadomić, iż w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Jezusa w relacji św. Łukasza, Rezurekcja jest dla Kościoła powszechnego znakiem, że Pan zmartwychwstał (czyli wrócił). Stąd logika znaku domaga się, aby post w Wielką Sobotę obowiązywał do tej Wigilii Paschalnej - Rezurekcji przez cały dzień. Można się więc pytać, dlaczego częste przekonanie o poszczeniu w Wielką Sobotę tylko do południa? Ma to po części swoją motywację historyczną, bowiem poprzedni Kodeks Prana Kanonicznego, wydany w 1917 r. przez papieża Benedykta XV ustanawiał post w Wielką Sobotę do godz. 12.00. Dlaczego? Otóż w tamtych czasach Wigilię Paschy, czyli Rezurekcję, odprawiano w sobotę rano. Wigilia zaś to znak Zmartwychwstania. Jeśli Pan już wrócił - zmartwychwstał - traci sens dalszy post. Widzimy więc, że liturgicznie jest to zrozumiałe.
Jednak dzisiaj, tak jak w pierwszych wiekach, odprawiamy Wigilię (czyli Rezurekcję), w nocy, po zachodzie słońca. Stąd logika znaku domaga się postu do czasu Wigilii. Potwierdza to Konstytucja o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II. Mówi wyraźnie i poucza, że „post paschalny zachowuje się obowiązkowo w Wielki Piątek, a zachęca, zaleca w miarę możliwości w Wielką Sobotę” (n. 110).
Widzimy więc, iż post w Wielką Sobotę aż do Wigilii nie jest obowiązkiem, ale jest bardzo zalecany i zgodny z wymową liturgii Triduum Paschalnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Jędraszewski: paschalne misterium miłości przemienia świat

2019-04-18 21:33

luk / Kraków (KAI)

W Wielki Czwartek abp Marek Jędraszewski przewodniczył w katedrze na Wawelu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. - Paschalne misterium miłości Trójcy Przenajświętszej do człowieka staje się udziałem człowieka - może on z niego korzystać i nim żyć. Może tą miłością przemieniać świat - mówił do zgromadzonych metropolita krakowski.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska

Jak podkreślił hierarcha, liturgia wieczoru wielkoczwartkowego zaprasza wiernych do wgłębienia się w misterium miłości. Tłumaczył, że jest to najpierw misterium miłości Trójcy Przenajświętszej do człowieka.

- Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował - zacytował fragment Ewangelii św. Jana i stwierdził, że ta miłość ma po pierwsze charakter dramatyczny, gdyż dzieje się ponad nienawiść i zdradę. - Przejmująco brzmią słowa Pana Jezusa, który wskazuje, że ręka Jego zdrajcy jest z Nim przy stole. Święty Jan opisując to zdarzenie mówi o szczególnym wzruszeniu Chrystusa - zaznaczył, dopowiadając, że Judasz wybrał ciemność i noc, opuszczając jasność, którą jest Jezus.

Dodał, że w Wieczerniku Jezus uczy także miłości pokornej poprzez umycie nóg swoim uczniom. – I czyni to, zdając sobie sprawę z tego, że jest to gest szokujący. Tak właśnie rozumiał go św. Piotr, który się przed nim wzbraniał. Ale Chrystus mówi wtedy, że skoro On obmył im nogi, to i oni sami powinni sobie nawzajem tak czynić. I to nie jest lekcja łatwa do przyjęcia, gdyż zaraz po tym pomiędzy apostołami powstaje spór, który z nich jest pierwszy - zauważył.

Abp Jędraszewski uwypuklił, że misterium miłości podczas Triduum wskazuje na jej ofiarność aż do końca. Przypomniał przy tym słowa o ustanowieniu Eucharystii, mówiące o Ciele wydanym za wierzących i kielichu oznaczającym Nowe Przymierze we Krwi.

- Jezus wydany aż po okrutne męki i śmierć na krzyżu. Śmierć haniebną. I krew przelana, spływająca z przebitego boku na twardą skałę tego świata. Za was. Dla waszego zbawienia - powiedział.

Metropolita wskazał, że miłość ta daje siłę do życia i jest to widoczne w słowach Chrystusa już po ustanowieniu kapłaństwa. - To słowa mówiące o szczególnie intymnej więzi między Jezusem, winnym krzewem, a uczniami, którzy są latoroślami, czerpiącymi swoją siłę z soków wypływających z winnego krzewu. Bez tego życiodajnego przepływu latorośle uschną - uwrażliwiał.

Jak uznał, jest to obraz sił duchowych, które wierni powinni czerpać z Chrystusa i obraz, który trzeba zrozumieć dosłownie. - Jeśli chcemy żyć miłością Chrystusa - ofiarną, pokorną i aż do końca - to musimy pić Jego krew i karmić się Jego ciałem. Żyć Eucharystią! - wezwał arcybiskup.

Dodał, że paschalne misterium miłości Trójcy Przenajświętszej do człowieka staje się jego udziałem. - Może on z niego korzystać i nim żyć. Może tą miłością przemieniać świat. I stąd to dramatyczne wołanie z Wieczernika: „Wytrwajcie w miłości mojej!”. To miłość pełna odwagi, która zachęca, by wstać i głosić ją światu - mówił.

Wspominając wydarzenia zdrady Judasza powiedział, że miłość ta każe także wychodzić naprzeciw nieprzyjaciołom i dawać do końca szansę na jej zwycięstwo. - Przed nami kolejne dni wchodzenia w misterium tej miłości. Kolejne dni, by dać się przeniknąć tej miłości. Aby zwyciężyła nadzieja co do nas i do świata. Aby zatriumfowała w nas wiara - zakończył abp Jędraszewski.

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej na Wawelu arcybiskup umył stopy 12 mężczyznom z domu pomocy społecznej. Po Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy znajdującej się w Kaplicy Batorego. We Mszy Wieczerzy Pańskiej w katedrze wawelskiej uczestniczyli również politycy, m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło i Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem