Reklama

Z wizytą w parafii

„Wasza parafia jest Kościołem żywym”

Anna Górniak, ks. Tomasz Opaliński
Edycja płocka 41/2003

13 września do parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku przybył z wizytacją kanoniczną bp Stanisław Wielgus. Wizytacja przebiegała bardzo uroczyście: w odświętny nastrój wprowadzała dekoracja miasta, a Księdza Biskupa na granicy parafii witali duszpasterze i delegacja władz miasta, którzy towarzyszyli Pasterzowi Kościoła płockiego w uroczystym orszaku do kościoła parafialnego.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Płońsku

Patron parafii: św. Michał Archanioł
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: płoński
Miejscowości: Bońki, Brody, Dalanówek, Ilinek, Ilino, Kluczewo, Pilitowo, Płońsk (część), Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Strachowo, Strachówek, Strubiny, Szerominek, Ślepowrony, Zawady, Żurawin
Proboszcz: ks. kan. Edmund Makowski
Wikariusze: ks. mgr Maciej Jastrzębski, ks. mgr Krzysztof Dobucki, ks. mgr Ryszard Błaszkowski
Zamieszkały na terenie parafii: ks. Lech Woźnicki (diecezja łowicka)
W parafii działają: ministranci, dorosła służba liturgiczna ołtarza, schola dziecięca, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, koła biblijne, Dzieci Maryi, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Muzyczny Zespół Młodzieżowy „New Name”, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota Krwi Chrystusa, koła Żywego Różańca, apostolat „Poranna Jutrzenka”, chór parafialny, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Trzeci Zakon św. Franciszka, Klub Inteligencji Katolickiej Ziemi Płońskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, poradnictwo rodzinne, rada parafialna, Akcja Katolicka
Z parafią współpracuje: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku
Msze św. w niedziele: 7.00, 9.00, 10.00, 11.30, 16.00, 18.00

Charakterystyka parafii

Pierwsze wzmianki na temat kościoła w Płońsku pochodzą z 1065 r. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła zbudowany został prawdopodobnie po lokacji miasta (XIV w.). W XVI w. w Płońsku ufundowano kolegium misjonarzy. Po wojnach szwedzkich miasto podupadło, zniszczał również kościół. Bp Michał Poniatowski ok. 1780 r. przeniósł parafię do kościoła zakonnego Ojców Karmelitów i zlecił im troskę duszpasterską. Obecny kościół parafialny wraz z przylegającymi do niego budynkami jest właśnie świątynią poklasztorną karmelitów. Według tradycji został zbudowany ok. 1380 r.
Parafia św. Michała w Płońsku liczy 3026 rodzin, czyli ok. 10 500 osób. W niedzielnej Mszy św. regularnie uczestniczy 25-30%. parafian. Przystępują oni systematycznie do sakramentu pokuty i Eucharystii - rocznie rozdawanych jest ok. 50 tys. komunii św. W katechezie uczestniczy prawie 100% dzieci i młodzieży: na 5 szkół, które parafia obejmuje troską duszpasterską, tylko 5 osób zdeklarowało się jako osoby niewierzące bądź innego wyznania. Jako sukces duszpasterski proboszcz parafii ks. kan. Ed-mund Makowski wymienia to, że po rozmowach, jakie duszpasterze prowadzili w czasie wizyty kolędowej, kilka osób żyjących w niesakramentalnych związkach małżeńskich zawarło sakrament małżeństwa.

Osiągnięcia duszpasterskie

Proboszcz ks. kan. Edmund Makowski przybliżył w swym sprawozdaniu osiągnięcia duszpasterskie. Swą działalność zaprezentowały także istniejące w parafii grupy duszpasterskie.
W parafii działają 22 stowarzyszenia i wspólnoty. Najbliżej ołtarza jest grupa ministrantów. Tworzą ją: starsza służba liturgiczna, lektorzy, ministranci starsi i ministranci młodsi oraz kandydaci na ministrantów. Zespół liturgiczny liczy 56 osób. Ruch Światło-Życie w tej parafii to trzy grupy młodzieżowe oraz Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie, który skupia 17 małżeństw. „Spotykamy się raz w miesiącu, aby poszukiwać drogi do świętości w małżeństwie. Poprzez świadectwo życia codziennego oraz udział w rekolekcjach zorganizowanych przez Ruch staramy się dążyć do ideału życia rodzinnego” - mówiła jego uczestniczka.
Przedstawicielki Papieskiego Koła Misyjnego opowiedziały o swojej dwuletniej działalności. Grupy misyjne pracują na terenie dwóch szkół podstawowych parafii: w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku i Szkole Podstawowej w Siedlinie. Swoją pracą starają się wspierać misyjną działalność Kościoła.
Kolejną grupą jest Szkolne Koło Biblijne. Jego przedstawicielka powiedziała: „Chcemy bardziej poznawać Jezusa, by coraz bardziej Go kochać. Dzięki pracy w Kole Biblijnym bardziej zachwyciło mnie Słowo Boże”. Następnymi grupami prezentującymi się były: Ruch Rodzin Nazaretańskich i schola dziecięca. W parafii działa także osiem kół Żywego Różańca. Ciekawą formę pracy stanowi apostolat „Poranna Jutrzenka”. Codziennie rano o godz. 6.30 w świątyni jego członkinie śpiewają Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Kolejną grupę stanowi chór parafialny, który liczy 41 osób. Chór śpiewa na cztery głosy, a w repertuarze ma ponad 150 utworów, które wykonuje podczas uroczystości kościelnych. W parafii działa także Koło Przyjaciół Radia Maryja oraz Trzeci Zakon św. Franciszka. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działa od 14 lat i ściśle współpracuje z Akcją Katolicką, podejmując wspólne inicjatywy. Inne grupy duszpasterskie to: Dzieci Maryi, Klub Inteligencji Katolickiej, Wspólnota Krwi Chrystusa oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z założonym przez jego członków Muzycznym Zespołem Młodzieżowym „New Name”.
Grupy duszpasterskie prowadzone są zarówno przez księży wikariuszy, jak i przez Księdza Proboszcza, którego w pracy wspiera Parafialna Rada Gospodarcza. Podczas spotkania z Księdzem Biskupem przedstawiciel Rady opowiedział o licznych pracach prowadzonych na terenie parafii.
Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup podziękował zebranym przedstawicielom ruchów i stowarzyszeń za wielką pracę na rzecz parafii. „Wasza parafia jest Kościołem żywym - mówił Biskup płocki. - To ogromnie pocieszające, że jesteście tak bardzo zaangażowani w życie waszej wspólnoty parafialnej. Na moich oczach (jako że jestem kapłanem już 41 lat) w sposób wyraźny zmienił się obraz Kościoła. Wyświęcono mnie jeszcze przed Soborem Watykańskim II, w roku 1962. To był zupełnie inny świat, inne pojmowanie Kościoła, tym bardziej, że żyliśmy pod jarzmem komunizmu i nie było możliwe rozwinięcie wspólnot czy organizacji kościelnych. (…) Z całego serca wam dziękuję za waszą pracę i proszę bardzo, byście nie ustawali”. Kończąc Ksiądz Biskup wręczył przedstawicielce KIK-u dekret, w którym oficjalnie erygował działający już od roku Klub Inteligencji Katolickiej Ziemi Płońskiej.

Reklama

Dokonania materialne

Ks. kan. Edmund Makowski jest proboszczem parafii zaledwie od roku, ale od tego czasu wiele się już przy kościele zmieniło. Zamontowano oświetlenie na zewnętrz kościoła (obecnie oświetlają go 4 reflektory), zreperowano i częściowo również założono rynny na kościele, dobiega końca generalny remont parteru starej plebanii (odgrzybienie tynków, wzmocnienie i izolacja fundamentów, doprowadzenie gazu, instalacji cieplnej i elektrycznej, kanalizacja, wymiana drzwi i okien), przy kościele zamontowano toaletę dla parafian. W budynkach parafialnych urządzono dużą salę spotkań dla grup i wspólnot parafialnych, a pod nią w podziemiach przygotowywana jest parafialna kawiarenka. Jest już zatwierdzony projekt budowy nowej zakrystii (stara jest bardzo ciasna) - jego realizacja rozpocznie się wiosną 2004 r. Przykościelny teren uporządkowano na tak potrzebny dziś parking samochodowy. Niedługo już do wyremontowanej starej plebanii przeprowadzą się księża wikariusze, zaś w nowej plebanii znajdą swą siedzibę stworzone we współpracy z Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz gabinet rehabilitacji. Część budynku zostanie także przeznaczona na mieszkanie dla Sióstr Pasjonistek.
Inwestycje nie ominęły również cmentarza grzebalnego. W tym roku wzdłuż głównej alei cmentarza została położona kostka brukowa, wymieniono również okna i położono nową więźbę dachową oraz wymieniono dachówkę na kaplicy cmentarnej.

Wizyta Księdza Biskupa

Program wizyty pasterskiej Biskupa płockiego był bardzo bogaty. Już rano, o godz. 9.00, Biskup Stanisław spotkał się z przedstawicielami władz i urzędów Płońska oraz z pracownikami parafialnymi. Uroczystego powitania na tymże spotkaniu dokonał burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Spotkanie w odnowionej sali przy kawie i słodkim „co nieco” przebiegło w miłej atmosferze. Po spotkaniu goście zwiedzili pomieszczenie, które będzie różnym grupom duszpasterskim służyć za kawiarenkę. Następnie zgromadzeni udali się do świątyni, gdzie na spotkanie z Księdzem Biskupem oczekiwali już przedstawiciele zgromadzeń i wspólnot działających w parafii.
O godz. 11.00 Ksiądz Biskup wraz z proboszczem ks. kan. Edmundem Makowskim udali się na cmentarz parafialny, by tam wraz z parafianami modlić się w intencji zmarłych, a w południe bp Stanisław Wielgus odprawił uroczystą Mszę św. ingresową, podczas której udzielił również sakramentu bierzmowania dwustuosobowej grupie młodzieży.
W wygłoszonej do parafian i bierzmowanej młodzieży homilii Biskup płocki powiedział: „To moje pierwsze spotkanie jako biskupa Kościoła płockiego z parafią św. Michała w Płońsku podczas wizytacji kanonicznej.
Dziękuję za miłe powitanie przygotowane mi przez waszych przedstawicieli. (…) W waszym przemówieniu była mowa o tym, że dzień dzisiejszy dla was jest podobny jest do tego dnia, który przeżywali Apostołowie wraz z Matką Najświętszą, kiedy zstępował na nich Duch Święty. Kochani, to nie jest żaden symbol, to jest prawda. Rzeczywiście w czasie tego wielkiego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, sakramentu, który można porównać do pasowania na rycerzy Chrystusowych, zstąpi na was Duch Święty i da wam swoje dary: dar mądrości, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej - bardzo cenne dary i ważne dla każdego człowieka, zwłaszcza młodego, który wchodzi w dorosłe życie, w trudny świat, w świat najrozmaitszych pokus i przeszkód. Dlatego potrzebna wam jest nadprzyrodzona siła Boża. Potrzebne jest wam wsparcie daru Ducha Świętego”.
Po Eucharystii Ksiądz Biskup odwiedził dom Sióstr Pasjonistek, zaś na koniec wizyty w parafii św. Michała Archanioła w Płońsku spotkał się również indywidualnie z duszpasterzami oraz pracownikami parafialnymi.

Reklama

Życzenia Wielkanocne

Ks. inf. Ireneusz Skubiś - Redaktor Naczelny
z Zespołem „Niedzieli”
Niedziela Ogólnopolska 13/2005


Perugino, „Zmartwychwstanie”
(fragment)
Alleluja!
Chrystus zmartwychwstał i zajaśniał przed swoim ludem,
który wybawił krwią swoją.
Alleluja!

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego -
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,
piekłem i szatanem - składamy serdeczne życzenia.
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.
Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

Częstochowa, Wielkanoc A.D. 2005

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: abp Jędraszewski poświęcił pokarmy na Rynku Głównym

2019-04-20 20:29

led / Kraków (KAI)

W Wielką Sobotę abp Marek Jędraszewski poświęcił pokarmy przed bazyliką mariacką na Rynku Głównym w Krakowie. Metropolita krakowski złożył licznie zgromadzonym mieszkańcom, gościom i turystom świąteczne życzenia.

Joanna Adamik/archidiecezja krakowska

W uroczystości uczestniczył m.in. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski – senior, ks. Dariusz Raś, proboszcz bazyliki mariackiej, o. Leon Knabit i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podczas uroczystości abp Marek Jędraszewski mówił, że „nie może być lepszej perspektywy, gdy chodzi o przesłanie tych świat, niż ta prawda, że Chrystus zmartwychwstał, zwyciężając grzech, śmierć i tego, który spowodował śmierć i grzech czyli szatana”. - W tym tkwi cała nadzieja, ciągle odnawiana zawsze podczas tych świąt, że zwycięstwo ostateczne należy do Chrystusa i tych wszystkich, którzy wiernie idą za nim, dźwigając także swoje krzyże, bo one są niejako włączone w prawdę o naszym życiu – podkreślił hierarcha.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski złożył życzenia krakowianom i turystom wypoczywającym w Krakowie w czasie świąt. Prezydent mówił, że w święceniu pokarmów na Rynku biorą udział osoby z całego kraju, a cudzoziemcy pytają na czym ta tradycja polega.

- Krakowski Rynek jest od ponad 700 lat miejscem, gdzie odbywają się wszystkie rzeczy, które można nazwać tradycyjnymi. Te święcenia to także tradycja od wielu, wielu lat – powiedział prezydent, dodając że „Kraków był zawsze miejscem, w którym krzyżowały się kultury i narody, był miastem międzynarodowym”.

Na placu przed bazyliką mariacką stanął także stół z tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami, które trafią do podopiecznych braci albertynów.

Gospodarze uroczystości rozdali obecnym na krakowskim Rynku tradycyjne pieczywo świąteczne, nazywane kukiełkami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem