Reklama

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Diecezji Toruńskiej

Ks. Sylwester ćwikliński
Edycja toruńska 41/2003

Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, przez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również przez formację. W ten sposób Fundacja pragnie przyczynić się nie tylko do wyrównywania szans edukacyjnych i wymazywania „białych plam” z mapy cywilizacyjnego rozwoju Polski, lecz również pracować dla budowania kapitału intelektualnego, dla tworzenia chrześcijańskich elit, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w perspektywie rychłej integracji ze strukturami europejskimi.
Obecnie programem stypendialnym objętych jest 1127 stypendystów w 37 diecezjach na terenie całej Polski.

W Szkołach Wyższych

Sylwia Kołodyńska - studia wieczorowe
Jest zeszłoroczną laureatką konkursu akademickiego o indeks im. bp. Jana Chrapka. Pochodzi z wsi Plemięta w powiecie grudziądzkim. Biegle włada angielskim, rosyjskim i niemieckim. Ukończyła Warsztaty Dziennikarskie w Bydgoszczy oraz Konwersatorium z Poetyki Reportażu Radiowo-Telewizyjnego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi program muzyczny pt. W piątki po siedemnastej na antenie Radia Grudziądz 90,6 FM. Od 2001 r. pracowała jako reporter w lokalnej gazecie Goniec Grudziądzki. Teraz jest studentką II roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

W Szkołach Ponadgimnazjalnych

Justyna Błażyńska
Mieszka w Turzy Wielkiej w powiecie działdowskim. Ukończyła Gimnazjum w Brukacie, a obecnie kontynuuje naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. Uprawia sport, osiągając wysokie wyniki. Śpiewa też w scholi.

Kamil Grzybowski
Pochodzi z Rogóźna w powiecie grudziądzkim. Angażuje się w życie szkoły i klasy, jest uczestnikiem wielu konkursów przedmiotowych. W III klasie Gimnazjum Publicznego im. Żołnierzy AK w Rogóźnie osiągnął średnią 5,0. Obecnie kontynuuje naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych im. prof. O. Langego w Grudziądzu. Interesuje się sportem i bierze udział w zawodach.

Reklama

Natalia Komsta
Mieszka w Rogóźnie w powiecie grudziądzkim. Uczy się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu. Jest szanowana i lubiana przez rówieśników i wyróżnia się kulturą osobistą. Jej zainteresowania to sport i muzyka.

Robert Lewandowski
Pochodzi z Zakrzewa, powiat grudziądzki. Jest humanistą, świetnie radził sobie w konkursach ortograficznych, gramatycznych i literackich, godnie reprezentując Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Brał udział w III Konkursie Kultury Językowej pod hasłem Mój Język - Moją Wartością, zajął VI miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym i III miejsce w międzyszkolnym konkursie gramatycznym. Obecnie jest uczniem I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu.

Katarzyna Malinowska
Jej rodzinną miejscowością jest Dębieniec. Kasia, jako uczennica Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim, godnie reprezentowała swoją szkołę w licznych konkursach zarówno na szczeblu szkolnym, jak i rejonowym. W 2001 r. zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie fizycznym „Rozumiem przyrodę”. W tym samym roku zdobyła tytuł wicemistrza ortografii w swojej szkole, a rok później miano „Wzorowego Ucznia”. W ubiegłym roku zdobyła II miejsce w konkursie wiedzy o AJDJ i otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz. Obecnie uczęszcza do Technikum Ekonomicznego w Grudziądzu.

Iwona Mickiewicz
Mieszka w Rogóźnie w powiecie grudziądzkim. Uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Charakteryzuje się dużą samodzielnością myślenia i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Marta Mickiewicz
Pochodzi z Rogóźna, powiat grudziądzki. Ukończyła edukację w miejscowym Publicznym Gimnazjum im. Żołnierzy AK, uzyskując bardzo wysokie wyniki (średnia ocen - 4,9). Uzyskała najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego: 83 punkty na 100 możliwych. W szkole cieszyła się opinią skromnej, pogodnej i pracowitej uczennicy. Obecnie uczy się w Zespole Szkół Technicznych im. Śniadeckich w Grudziądzu.

Anna Ruczyńska
Wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa mieszka w miejscowości Pierławki w powiecie działdowskim. Osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, Ania ukończyła w tym roku Publiczne Gimnazjum w Burkacie. Wśród nauczycieli cieszyła się opinią uczennicy pilnej, solidnej i aktywnej na zajęciach. Pełniła funkcję gospodarza klasy. Obecnie uczy się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Działdowie.

Emilia Szczypińska
Mieszka w miejscowości Skurpie w powiecie działdowskim. Jest uczennicą klasy II Liceum Profilowanego Ekonomiczno-Administracyjnego w Działdowie. Jest pilna, obowiązkowa i ambitna. Bierze czynny udział w akademiach, konkursach i uroczystościach szkolnych.

W Gimnazjach

Karolina Bernat
Mieszka w Linowie, powiat grudziądzki. Uczy się w gimnazjum w Świeciu. W gronie rówieśników i nauczycieli uważana jest za osobę sympatyczną, pracowitą, zdyscyplinowaną. Właśnie dzięki takim cechom charakteru osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Szczególnie interesuje się literaturą i plastyką.

Agnieszka Biedzińska
Wraz z rodzicami i trójką braci mieszka w Wymysłowie, powiat grudziądzki. Obecnie uczy się w II klasie Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Interesuje się muzyką, biologią i plastyką. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Chętnie bierze udział w zajęciach dodatkowych, prowadzonych w ramach Koła Języka Angielskiego, Klubu Europejskiego i Szkolnego Klubu Sportowego.

Anita Jaworska
Jej rodzinną miejscowością są Widlice koło Świecia nad Osą. Uczęszcza do Gimnazjum w Świeciu, gdzie osiąga bardzo wysokie noty - jej średnia w ubiegłym półroczu wynosiła 4,9. Interesuje się literaturą, uczestniczy w konkursach recytatorskich. Znajduje czas na pomoc słabszym w nauce i udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Potrafi pracować w zespole i często staje się jego liderem.

Arkadiusz Kamiński
Pochodzi z miejscowości Gnojno w powiecie działdowskim. Bierze udział w konkursach na temat Unii Europejskiej, interesuje się językiem niemieckim, doskonale radzi sobie ze wszystkimi przedmiotami, wyróżniając się w ścisłych. W klasie II gimnazjum uzyskał średnią ocen 5,0. Uczy się w klasie III Gimnazjum Publicznego w Burkacie.

Katarzyna Lewandowska
Mieszka w Czeczewie, uczęszcza do II klasy Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Lubi szyć, jest uzdolniona plastycznie. Jako jedno z najstarszych dzieci w rodzinie ma liczne obowiązki. Pomaga w opiece nad młodszym rodzeństwem i w pracach domowych, a mimo to osiąga wysokie wyniki w nauce, angażuje się w życie szkoły i wzorowo wywiązuje się z powierzonych jej zadań.

Błażej Lewandowski
Mieszka w Radzyniu Chełmińskim i tam uczęszcza do II klasy Gimnazjum. Jest reprezentantem klasy i szkoły w różnych dyscyplinach sportowych. Wraz z kolegami zdobył III miejsce w ćwierćfinałach wojewódzkich w piłce nożnej i piłce ręcznej. Należy również do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Radzyniu Chełmińskim, która w tym roku zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Ponadto otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie plastycznym Barw mamy wiele od Warszawy po Brukselę.

Wioletta Makowska
Mieszka w Czeczewie w powiecie grudziądzkim. Uczy się w Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Chętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, organizowanych na rzecz środowiska. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Na maskotkę przytulankę policji kujawsko-pomorskiej. Aktywnie uczestniczy w Dyskusyjnym Klubie Ucznia oraz w kole PCK. Uzyskała miano Wzorowego Ucznia.

Magdalena Olińska
Pochodzi ze wsi Dębieniec w powiecie grudziądzkim. Ma trójkę rodzeństwa. Jest uczennicą II klasy Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Interesuje się literaturą piękną, poezją i przyrodą. Jest inicjatorką wielu imprez szkolnych i klasowych. Włącza się czynnie w akcje ogólnoszkolne, np. zbiórki upominków dla dzieci z Domu Dziecka. Otrzymała miano Wzorowego Ucznia.

Mateusz Stańczyk
Mieszka w Działdowie. Uczęszcza do III klasy Publicznego Gimnazjum w Burkacie. Wśród nauczycieli cieszy się opinią ucznia koleżeńskiego, sympatycznego i systematycznego. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

Łukasz Styczyński
Pochodzi z Dębieńca. Jest uczniem III klasy Gimnazjum w Radzyniu Chełmińskim. Uważany jest za ucznia pracowitego, sumiennego, wywiązującego się z powierzonych mu obowiązków. Lubi pomagać kolegom w nauce. Posiada zdolności matematyczne i informatyczne. Brał udział w konkursie Razem w Unii. Interesuje się również wędkarstwem.

Sandra Wechsler
Jej rodzinną miejscowością jest Bursztynowo, powiat grudziądzki. Uczy się w II klasie w Gimnazjum w Świeciu nad Osą. Jest pogodną osobą, chętnie włącza się w pomoc uczniom słabszym i w akcje charytatywne. Bierze udział w konkursach recytatorskich i plastycznych, nie zaniedbując przy tym nauki. W ubiegłym półroczu osiągnęła wysoką średnią ocen - 4,9.

Patrycja Wiśniewska
Mieszka w Lisnowie. Jest uważana za zdyscyplinowaną i pracowitą uczennicę, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jej pasją jest kolarstwo. Jest mistrzynią Makroregionu Pomorskiego w kategorii MTB. Zalicza się do czołówki kolarstwa młodziczek na szczeblu ogólnopolskim. Aby dalej realizować swoje marzenia, Patrycja w tym roku przeniosła się do gimnazjum sportowego w Grudziądzu.

Mężczyzna z kanistrami benzyny zatrzymany w katedrze

2019-04-18 11:24

PAP

Mężczyzna z dwoma kanistrami benzyny został zatrzymany w środę wieczorem po wejściu do nowojorskiej katedy św. Patryka na Manhattanie - poinformowała policja.

Ks. Cezary Chwilczyński

37-letni mężczyzna, mieszkaniec stanu New Jersey, został zatrzymany przez ochronę po wejściu do katedry, jednej z najbardziej charakterystycznych budowli w Nowym Jorku.

Pracownicy ochrony zawiadomili policję, która - po wstępnym przesłuchaniu - przewiozła mężczyznę do aresztu.

Według policji, mężczyzna miał przy sobie ponad 4 galony (ponad 15 litrów) benzyny, dwie butelki innego palnego płynu oraz dwie zapalniczki. Nie wiadomo jakie były jego zamiary.

Mężczyzna tłumaczył, że skończyło mu się paliwo w samochodzie. Nie wiadomo jednak, po co wszedł z kanistrami do katedry.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Jędraszewski: paschalne misterium miłości przemienia świat

2019-04-18 21:33

luk / Kraków (KAI)

W Wielki Czwartek abp Marek Jędraszewski przewodniczył w katedrze na Wawelu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. - Paschalne misterium miłości Trójcy Przenajświętszej do człowieka staje się udziałem człowieka - może on z niego korzystać i nim żyć. Może tą miłością przemieniać świat - mówił do zgromadzonych metropolita krakowski.

Joanna Adamik/Archidiecezja Krakowska

Jak podkreślił hierarcha, liturgia wieczoru wielkoczwartkowego zaprasza wiernych do wgłębienia się w misterium miłości. Tłumaczył, że jest to najpierw misterium miłości Trójcy Przenajświętszej do człowieka.

- Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował - zacytował fragment Ewangelii św. Jana i stwierdził, że ta miłość ma po pierwsze charakter dramatyczny, gdyż dzieje się ponad nienawiść i zdradę. - Przejmująco brzmią słowa Pana Jezusa, który wskazuje, że ręka Jego zdrajcy jest z Nim przy stole. Święty Jan opisując to zdarzenie mówi o szczególnym wzruszeniu Chrystusa - zaznaczył, dopowiadając, że Judasz wybrał ciemność i noc, opuszczając jasność, którą jest Jezus.

Dodał, że w Wieczerniku Jezus uczy także miłości pokornej poprzez umycie nóg swoim uczniom. – I czyni to, zdając sobie sprawę z tego, że jest to gest szokujący. Tak właśnie rozumiał go św. Piotr, który się przed nim wzbraniał. Ale Chrystus mówi wtedy, że skoro On obmył im nogi, to i oni sami powinni sobie nawzajem tak czynić. I to nie jest lekcja łatwa do przyjęcia, gdyż zaraz po tym pomiędzy apostołami powstaje spór, który z nich jest pierwszy - zauważył.

Abp Jędraszewski uwypuklił, że misterium miłości podczas Triduum wskazuje na jej ofiarność aż do końca. Przypomniał przy tym słowa o ustanowieniu Eucharystii, mówiące o Ciele wydanym za wierzących i kielichu oznaczającym Nowe Przymierze we Krwi.

- Jezus wydany aż po okrutne męki i śmierć na krzyżu. Śmierć haniebną. I krew przelana, spływająca z przebitego boku na twardą skałę tego świata. Za was. Dla waszego zbawienia - powiedział.

Metropolita wskazał, że miłość ta daje siłę do życia i jest to widoczne w słowach Chrystusa już po ustanowieniu kapłaństwa. - To słowa mówiące o szczególnie intymnej więzi między Jezusem, winnym krzewem, a uczniami, którzy są latoroślami, czerpiącymi swoją siłę z soków wypływających z winnego krzewu. Bez tego życiodajnego przepływu latorośle uschną - uwrażliwiał.

Jak uznał, jest to obraz sił duchowych, które wierni powinni czerpać z Chrystusa i obraz, który trzeba zrozumieć dosłownie. - Jeśli chcemy żyć miłością Chrystusa - ofiarną, pokorną i aż do końca - to musimy pić Jego krew i karmić się Jego ciałem. Żyć Eucharystią! - wezwał arcybiskup.

Dodał, że paschalne misterium miłości Trójcy Przenajświętszej do człowieka staje się jego udziałem. - Może on z niego korzystać i nim żyć. Może tą miłością przemieniać świat. I stąd to dramatyczne wołanie z Wieczernika: „Wytrwajcie w miłości mojej!”. To miłość pełna odwagi, która zachęca, by wstać i głosić ją światu - mówił.

Wspominając wydarzenia zdrady Judasza powiedział, że miłość ta każe także wychodzić naprzeciw nieprzyjaciołom i dawać do końca szansę na jej zwycięstwo. - Przed nami kolejne dni wchodzenia w misterium tej miłości. Kolejne dni, by dać się przeniknąć tej miłości. Aby zwyciężyła nadzieja co do nas i do świata. Aby zatriumfowała w nas wiara - zakończył abp Jędraszewski.

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej na Wawelu arcybiskup umył stopy 12 mężczyznom z domu pomocy społecznej. Po Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy znajdującej się w Kaplicy Batorego. We Mszy Wieczerzy Pańskiej w katedrze wawelskiej uczestniczyli również politycy, m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło i Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem