Reklama

Dzielną kobietę któż znajdzie?

(opr. Red.)
Niedziela w Chicago 42/2003

Uważana za jedną z biblijnych Ksiąg Mądrości - Księga Przysłów, jest postrzegana przez wielu jako księga proroctw. W Księdze Przysłów rozdział 31. daje nam w szczególności bardzo wnikliwy obraz życia Matki Bożej. Zbadajmy go bliżej, aby dowiedzieć się więcej o wielkiej cnocie i dostojeństwie tej dzielnej kobiety. W Księdze Przysłów, natchniony Autor napisał poemat na cześć pewnej dzielnej niewiasty w następujący sposób:

Niewiastę dzielna któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły (Księga Przysłów, 31, 10)

Jeśli przyjrzymy się etymologii słowa „dzielna”, dowiemy się, że pochodzi ono z języka łacińskiego i znaczy - idealna, godna, przezacna, poczciwa, cnotliwa. Chociaż przytoczony wers może odnosić się do wielu kobiet, spójrzmy na niego z innej perspektywy - jako proroctwo, ponieważ tak naprawdę, to adresowany był do Maryi, najbardziej błogosławionej ze wszystkich kobiet.
Autor pisze o Maryi wolnej od grzechu, o jej ogromnym uwielbieniu Boga, który jest symbolem męża.

Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia (31, 11,12).

Te słowa dosłownie odnoszą się do Maryi, która była bez grzechu i nigdy w całym swoim życiu nie zgrzeszyła. Autor kontynuuje mówiąc, że:

Reklama

Podobnie jak okręt kupiecki chleb sprowadza z daleka (31, 14).

Pod postacią „chleba z daleka” kryje się nie kto inny, jak nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus. Który sam mówił:

Ja jestem żywym chlebem, który zstąpił z nieba (J. 6, 51).

Maryja, Matka Chrystusa, przynosi nam ten Boży Chleb, którym karmi nas podczas świętej Eucharystii.
Maryja jest również przedstawiona jako osoba wielkiego serca:

Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce (31, 20).

Jej miłosierne działania nie kończą się na ziemi, modląc się otrzymujemy Jej nieustającą pomoc z nieba. Jej niebiańska misja trwa i jak Autor Księgi Przysłów dodaje:

Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa (31, 27)

Odkąd Maryja jest Matką Kościoła, a my Jego częścią, modląc się do Niej w dobrej wierze, możemy być pewni, że Maryja nas obserwuje i troszczy się o nas. Księga Przysłów mówi także o jej wielkim cierpieniu i smutku:

Bada rolę - kupuje ją, z zarobku swych rąk zasadza winnicę (31, 16).

Winnica, miejsce uprawy winogron, symbolizuje cenną krew Jezusa, który został ukrzyżowany w obecności swojej Matki. Jej ogromny żal powtarza się znowu, gdy:

Sporządza sobie przykrycie, jej suknia z bisioru i z purpury (31, 22).

Cierpienia, jakich Maryja doznała są jej wynagradzane w niebie i na ziemi przez nasze modlitwy.
W następnym wersie Autor Księgi przepowiada, że:

Powstają synowie, by aby ją wysławiać, i mąż jej żeby ją uwielbiać.: «Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz wszystkie» (31, 28,29).

Te słowa odbijają się echem w Nowym Testamencie, św. Elżbieta będąc napełniona Duchem Świętym zwraca się do Maryi słowami:

Błogosławiona jesteś między niewiastami, owoc twojego żywota (Łk 1, 42).

Takie słowa wypływają także z ust innych dzieci Maryi, tych, które zostały natchnione Duchem Świętym, które wznoszą modlitwy do Niej. Niestety, nasza mowa, słowa ludzkie nie są w stanie opisać chwały Maryi, ale słowa Boga zawarte w Księdze Przysłów są jej prawdziwym uwielbieniem, nagrodą, jej pochwałą. Ostatni wers z Księgi oddaje najpiękniej cześć tej dzielnej niewieście, przepowiadając jej wielkie nagrody otrzymujące od samego Boga Ojca:

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie chwalą jej czyny (31, 30,31)

Reklama

Watykan: w dniu swych imienin papież prosi młodzież o modlitwę

2019-04-23 12:03

st (KAI) / Watykan

W dniu swoich imienin Ojciec Święty przekazał za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej 6000 różańców Światowych Dni Młodzieży w Panamie młodym z archidiecezji mediolańskiej – poinformował tymczasowy dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Alessandro Gisotti.

Grzegorz Gałązka

Młodzież z Mediolanu uczestniczyła dzisiejszego ranka we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem arcybiskupa Mediolanu Mario Delpiniego, w bazylice św. Piotra. Przekazując młodym różańce Ojciec Święty prosi ludzi młodych o szczególną pamięć w modlitwie. Jak podkreślił Gisotti, Franciszek poleca szczególnie modlitwę maryjną na tydzień przed majem, kiedy cały Kościół powierza Matce Bożej swoje potrzeby. Jutro rano młodzi mediolańczycy wezmą udział w audiencji ogólnej z papieżem na placu świętego Piotra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trzeba przylgnąć do serca Chrystusa

2019-04-23 21:00

mip (KAI/AW) / Warszawa

Nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca - powiedział bp Piotr Jarecki. Warszawski biskup pomocniczy odprawił we wtorek w stołecznym kościele św. Wojciecha dziękczynną Mszę świętą z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Odnosząc się do odczytanej Ewangelii biskup zwrócił uwagę na to, czego uczy nas dzisiaj Maria Magdalena. Hierarcha wskazał, że jest ona przykładem postawy nieustannego powracania do Chrystusa, przywoływania jego Zmartwychwstania. – Jest ona także świadectwem, że nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca – podkreślił hierarcha.

Bp Jarecki przypomniał również, że Maria Magdalena jest znakiem Bożego miłosierdzia. – Ona osobiście doznała miłosiernej miłości Boga i odpowiedziała na tę miłość. Na miłość odpowiada się miłością – zaznaczył biskup. Hierarcha zaznaczył, że Maria Magdalena uczy nas pogłębionego chrześcijaństwa. – Jest ona dobrym przykładem również dla nas, jak w pogłębionej formie poznać Chrystusa i jak prawdziwie głosić Chrystusa światu – podkreślił biskup. Zachęcił do naśladowania świętej.

Odnosząc się do obchodzonego jubileuszu bp Jarecki wskazał, upływa on w kontekście wielkiego dziękczynienia Bogu i ludziom za dobro, jakiego doświadczył najpierw w życiu kapłańskim, a potem biskupim. Przyznał także, że jest to okazja do wyrażenia pokory, uznania własnej słabości i błagania o przebaczenie, a także do wołania o Bożą łaskę, „bez której człowiek nic nie znaczy”.

Słowa uznania dla posługi biskupa przekazał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. „Przez 13 lat służył pomocą Archidiecezji w czasie pasterzowania kardynała Józefa Glempa, a od 12 lat jest jednym z moich najbliższych współpracowników. Serdecznie dziękuję i zapraszam cały Kościół warszawski do modlitewnego dziękczynienia za biskupa Piotra” – napisał kardynał w komunikacie do wiernych archidiecezji warszawskiej.

Mszę dziękczynną jubilat odprawił w kościele św. Wojciecha na stołecznej Woli. Od lat hierarcha pielgrzymuje tam w dniu swoich święceń, by dziękować i zawierzyć swoje posługiwanie liturgicznemu patronowi tego dnia - świętemu Wojciechowi, biskupowi i męczennikowi, głównemu patronowi Polski.

- To miejsce, z którym jestem szczególnie zżyty. Jeszcze przed święceniami kapłańskimi posługiwałem tutaj jako diakon – przypomniał biskup. Wskazał także na szczególną osobistą cześć wobec patrona świątyni – świętego Wojciecha.

W liturgii uczestniczyli duchowni i świeccy – przyjaciele i współpracownicy biskupa Piotra Jareckiego. Przybyły delegacje Akcji Katolickiej oraz przedstawiciele wspólnot zakonnych z terenu archidiecezji warszawskiej.

***

Bp Piotr Jarecki jest doktorem nauk społecznych, biskupem tytularnym Avissa i pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

Urodził się 29 czerwca 1955 roku w Sierpcu na terenie diecezji płockiej. Syn Józefa i Jadwigi z domu Melibruda. 1 czerwca 1980 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego święcenia prezbiteratu. Dwa lata pracował jako wikariusz w par. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie.

Studiował w seminariach duchownych płockim i warszawskim, a także w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej. Studia doktorskie odbył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Po powrocie z Rzymu był referentem w Sekretariacie Prymasa Polski oraz pełnił obowiązki wykładowcy nauk społecznych w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 1994 r. został desygnowany na urząd zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Ogłoszony biskupem 16 kwietnia 1994 r., konsekrowany został przez kard. Józefa Glempa 23 kwietnia w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Współkonsekratorami byli pierwszy biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś oraz sekretarz Kongregacji ds. Biskupów abp Jorge María Mejía. Jako dewizę biskupią bp Jarecki przyjął słowa „Testimonium perhibere veritati” (Dawać świadectwo prawdzie).

Na początku swojej posługi biskupiej bp Jarecki był mocno zaangażowany w reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce. Stąd w latach 1996-2003 był jej Krajowym Asystentem Kościelnym.

Od grudnia 2004 r. do 2012 r. był przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Unii Europejskiej oraz przedstawicielem polskiego episkopatu w COMECE, której od 2006 r. do 2012 r. był wiceprzewodniczący. Przez dwie kadencje był również członkiem Papieskiej Rady „Iustitia et pax”.

W kurii warszawskiej bp Jarecki, podobnie jak pozostali biskupi pomocniczy, pełni funkcję wikariusza generalnego. Jest archidiakonem Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, członkiem Rady Biskupiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem