Reklama

Z wizytą w parafii

„Ten kościół to historia waszego życia”

Anna Górniak, Agnieszka Małecka
Edycja płocka 46/2003

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Patron parafii: Matka Boża czczona w Tajemnicy Nawiedzenia
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: serocki
Miejscowości: Białe Błoto, Błędostowo, Budy Ciepielińskie, Ciepielin, Dąbrowa, Gatka, Kantor, Łosewo, Powielin, Smogorzewo Nowe, Smogorzewo Włościańskie, Zalesie
Proboszcz: ks. mgr Edward Kuzak
W parafii działają: Akcja Katolicka, Rada Duszpastersko- -Gospodarcza, Koła Żywego Różańca, asysta procesyjna, grupa ministrantów, schola
Msze św. w niedziele: 9.00, 11.30

Ofiarność parafian i dobrze układające się relacje z władzami lokalnymi to piękna wizytówka niewielkiej parafii w Smogorzewie (z siedzibą w Błędostowie) w dekanacie serockim. Jej mieszkańcy wraz z proboszczem ks. Edwardem Kuzakiem mieli w tym roku okazję podzielić się owocami pracy duszpasterskiej z bp. Romanem Marcinkowskim, podczas kolejnej w historii tej parafii wizytacji kanonicznej. Ksiądz Biskup odwiedził Smogorzewo 28 września; sprawował tam dwie Msze św., udzielił sakramentu bierzmowania, a także spotkał się z grupami parafialnymi.

Charakterystyka parafii

Jak w większości wspólnot parafialnych naszej diecezji i prawdopodobnie całej Polski, tak i tu, w Smogorzewie, recesja gospodarcza odcisnęła już silne piętno na standardzie życia ludzi. Problem zubożenia, na jaki wskazał Ksiądz Proboszcz w swoim duszpasterskim sprawozdaniu, dotyka coraz szerszego grona parafian. Większość z nich utrzymuje się z rolnictwa, jednak gospodarstwa są niewielkie, z reguły też pracują na nich starsze pokolenia mieszkańców, młodzi zaś najczęściej szukają pracy w Warszawie lub jej okolicach; poszerza się jednocześnie grono osób, które nie mają w ogóle zatrudnienia.
Niejednokrotnie na trudności natury materialnej nakładają się problemy natury społecznej: waśnie rodzinne, nadużywanie alkoholu.

Dokonania duszpasterskie

Jednak postawa i zaangażowanie w życie parafii wielu jej mieszkańców budzi nadzieję i radość. Duży odsetek parafian uczestniczy regularnie we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, a także w nabożeństwach czerwcowych, różańcowych i Drodze Krzyżowej. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Drogę Krzyżową ulicami Błędostowa i być może ta forma nabożeństwa stanie się w tej parafii stałą praktyką wielkopostną.
Jak podkreślił ks. E. Kuzak, wszystkie dzieci uczestniczą w katechezie, ponadto spora grupa dzieci i młodzieży angażuje się w życie swojej parafii poprzez czytanie Pisma Świętego w kościele, posługę liturgiczną do Mszy św., śpiew w scholi czy udział w jasełkach. Starsze pokolenie parafian co roku bierze udział w Ogólnopolskich Dożynkach w Częstochowie, natomiast wszystkie grupy wiekowe mają swych przedstawicieli w różnych wspólnotach parafialnych, działających w Smogorzewie i innych wioskach.

Reklama

Dokonania materialne

Nie tylko na płaszczyźnie duszpasterskiej widoczne jest zaangażowanie parafian smogorzewskich, chętnie bowiem włączają się także w prace budowlane i remontowe. Mimo że parafia jest niewielka (liczy zaledwie ok. 800 osób) od lipca ub.r. (odkąd ks. E. Kuzak pełni tu posługę proboszcza) udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.
Remont chóru i klatki schodowej wiodącej na chór, łącznie z wstawieniem nowych schodów, uzupełnienie brakujących elementów dwóch witraży, wstawienie nowych ławek przy bocznych ścianach, wykonanie pulpitu, kredencji i urządzenie miejsca przewodniczenia liturgii przodem do wiernych, montaż nowego nagłośnienia i alarmu - to przykłady prac, które wykonano w smogorzewskim kościele.
Na cmentarzu parafialnym zlikwidowano nielegalne wysypisko śmieci, uporządkowano teren wokół parkanu i teren na nowym cmentarzu, a także rozpoczęto remont altany. Ponadto dokończono prace przy ocieplaniu budynku plebanii, a jej wnętrze wyremontowano.
Ksiądz Proboszcz w swoim sprawozdaniu wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w realizację tych przedsięwzięć. „Często - zauważył - w jednym dniu w pracach uczestniczyło jednocześnie kilkunastu parafian”. Parafia może liczyć także na pomoc władz lokalnych; np. niektóre prace na cmentarzu zostały wykonane dzięki współpracy z wójtem gminy Winnica Henrykiem Kowalczykiem.

Spotkanie z grupami

Świadectwo swego różnorodnego zaangażowania w życie materialne i duchowe parafii jej mieszkańcy mogli złożyć podczas oddzielnego spotkania z Księdzem Biskupem.
Na płaszczyźnie przedsięwzięć materialnych Księdza Proboszcza wspiera Rada Gospodarcza. Różnorodne płaszczyzny życia obejmuje natomiast działalność Akcji Ka-
tolickiej. Jej oddział w Smogorzewie liczy 10 członków i od 5 lat obok osobistej formacji duchowej realizuje swój charyzmat poprzez organizowanie spotkań, konkursów i pielgrzymek.
W Smogorzewie są dwie wspólnoty Kół Żywego Różańca - męska i żeńska.
W parafii liczna jest asysta procesyjna, liczy bowiem aż 60 osób, wśród których są dzieci komunijne, ministranci, młodzież, dorośli, a także strażacy. Ciekawostką jest, że członkostwo w asyście jest tu często tradycją rodzinną przekazywaną sobie przez kolejne pokolenia.
Wśród 28 ministrantów są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.
Wszyscy biorą udział w konkursie na najlepszego ministranta. Najlepsi otrzymują nagrody. Oprócz służenia do Mszy św. wielu z nich uczestniczy co roku w uroczystościach ku czci św. Stanisława Kostki w Rostkowie, a najstarsi biorą udział w Forum Młodzieży Mazowsza w Ciechanowie. Oprawę muzyczną do Mszy św. przygotowuje schola dziewczęca. W życie smogorzewskiego Kościoła lokalnego angażuje się także, licząca już 70 lat, jednostka Straży Pożarnej z Błędostowa.
Ksiądz Biskup, odnosząc się do sprawozdań składanych przez przedstawicieli poszczególnych grup, zauważył, że poprzez tę szeroką i różnorodną działalność członkowie wspólnot nie tylko przynależą do parafii, ale są jej żywymi współtwórcami. Życzył im także, aby wytrwali w swoich grupach i rozwijali podjęte dzieła, nie zrażając się trudnościami.

Wizyta Księdza Biskupa

O godz. 9.00 Biskup Roman odprawił pierwszą Mszę św., podczas której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej. Uroczystego powitania Księdza Biskupa, księży dziekanów dekanatu serockiego oraz przedstawicieli lokalnych władz w progach smogorzewskiej parafii dokonał proboszcz ks. Edward Kuzak, a następnie przedstawiciele bierzmowanych oraz rodzice.
Ksiądz Biskup, zwracając się w homilii do młodzieży oczekującej na sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, powiedział m.in.: „Człowiek się rozwija, przybywa mu lat, zadań i obowiązków. Nawet wy, mając po 15, 16 lat zauważycie, że coraz bardziej musicie zmagać się z życiem. Po to się uczycie, po to chodzicie do szkoły, wykuwacie swą przyszłość, by potem nadawać jej kształt. Podobnie jest z wiarą i tym wydarzeniem, które w Smogorzewie ma dziś miejsce. Dziś bowiem dziewczęta i chłopcy chcą tu w kościele uroczyście powiedzieć, kogo biorą za przewodnika życia, kogo chcą wybrać na tego, który będzie ich przez życie prowadził, kto jest dla nich wzorem, przyjacielem, siłą. Bierzmowanie jest to bowiem świadomy, publiczny wybór Boga. W nim też człowiek zobowiązuje się do tego, by Boga nie zawieść”.
Po homilii Biskup Roman udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
W południe została odprawiona uroczysta Eucharystia ingresowa, na której zgromadzili się licznie parafianie smogorzewscy.
W wygłoszonej homilii Biskup Roman mówił do wiernych: „Ten kościół parafialny to historia waszego życia. Pomyślcie, ile tu było znaczących wydarzeń dla waszego życia osobistego, religijnego, zawodowego, narodowego. Kościół to jest takie lustro, w którym znajdujemy odbicie naszej własnej historii. (...) Kościół to także wasz nauczyciel. Jest dla was punktem odniesienia. (...) Kościół to miejsce wielorakiej obecności Jezusa. Jezus jest obecny w każdym kościele parafialnym w sakramentach świętych”.
Ksiądz Biskup, dziękując Wójtowi gminy za współpracę, podkreślił, że parafia i gmina są po to, by sobie pomagać, umacniać dobre inicjatywy, a jednocześnie stać się uczestnikami tworzonego dobra. Po Mszy św. wierni udali się procesyjnie na pobliski cmentarz parafialny, gdzie Ksiądz Biskup wraz z parafianami modlił się za zmarłych.

Paryż: rektor bazyliki Notre-Dame złoży skargę w związku z pożarem

2019-04-22 20:59

st (KAI) / Paryż

Ks. prał. Patrick Chauvet, rektor-archiprezbiter bazyliki Notre-Dame w Paryżu powiedział dzisiaj w rozgłośni franceinfo, że ma zamiar „złożyć skargę” w związku z „nieumyślnym zniszczeniem” tej świątyni.

Corriere Della Sera/twitter

„Katedra należy do państwa, ale wewnątrz są meble, krzesła, nagłośnienie, projektory ... Konieczne jest złożenie wraz z władzami państwowymi skargi do prokuratury, aby firmy ubezpieczeniowe podjęły działania, a jednocześnie bym dokładnie wiedział, co się stało ”- stwierdził.

Rektor zapewnił, że skarga zostanie złożona w związku z „nieumyślnym zniszczeniem”, ponieważ nie sądzi, by był ktoś, kto chciałby podpalić świątynię. Jego zdaniem przyczynami pożaru mogły być „albo nieroztropność, albo zwarcie”. Jednocześnie podkreślił, że szybko docierają dary finansowe, a ich wartość osiągnęła już sumę około miliarda euro. Zapewnił, że te pieniądze zostaną wykorzystane najpierw na prace, które „będą ogromne” i zaangażują około „tysiąca osób”.

Ks. Chauvet wyznał, że nie jest sobie w stanie wyobrazić, ile będą kosztować te prace. Przypomniał, że bazylika zatrudnia także osoby, którym w obecnej sytuacji musi zapewnić środki do życia, aż do chwili, kiedy będą mogli na nowo podjąć swą pracę w paryskiej katedrze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej dotyczącego listu otwartego nauczycieli

2019-04-23 20:05

xdm / Świdnica (KAI)

Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż zarzuty wobec Biskupa Świdnickiego są bezpodstawne ze względu na szerszy kontekst wypowiedzi - czytamy w przesłanym KAI komunikacie kurii diecezji świdnickiej. Dokument odnosi się do zarzutów środowiska nauczycielskiego wobec słów bp. Ignacego Deca, wypowiedzianych podczas wielkoczwartkowej homilii, w których odniósł się do trwającego strajku nauczycieli.

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej dotyczącego listu otwartego nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.

W liście z dnia 19 kwietnia 2019 r. przekazanym przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy, zawarte zostały nieprawdziwe stwierdzenia:

1. „Sugerowanie parafianom jakoby nauczyciele nie wywiązują się ze swojej misji i nie trwają przy swoich uczniach do końca jest wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące tę grupę zawodową, która – jak żadna inna – poświęca się ich edukacji i wspiera w wychowaniu”.

2. „skłócanie społeczeństwa ze sobą poprzez przywoływanie na mszy bolesnych, nawiązujących do tragicznych przykładów z naszej historii, a tym samym nieadekwatnych do obecnej sytuacji społecznej”.

Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, iż powyższe zarzuty wobec Biskupa Świdnickiego są bezpodstawne ze względu na szerszy kontekst wypowiedzi. Dla właściwej interpretacji wypowiedzianych słów, które stanowiły impuls dla Autorów listu otwartego, należy zauważyć, że Ksiądz Biskup Ignacy Dec podczas homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek w trakcie liturgii Wieczerzy Pańskiej, odwołując się do przesłania i treści tego dnia, zwrócił uwagę na wynikającą z wydarzeń Wieczernika wieloraką postawę służby bliźniemu.

Poniżej fragment homilii:

„Drodzy bracia i siostry, Podczas Ostatniej Wieczerzy bardzo wymownym gestem był obrzęd umycia nóg (…). To wieczernikowe umycie nóg, które jest symbolem służby drugim, stało się szczególnym zobowiązaniem uczniów Chrystusa. Jest ono istotą miłości, osnową nowego przykazania, które zostało ogłoszone właśnie w Wielki Czwartek. Dlatego dziś, tego wieczoru, śpiewamy pieśni wzywające nas do przestrzegania tego najważniejszego przykazania: "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem"; "Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego". Oto nasze zadanie rodzące się z Eucharystii. Przez celebrację Mszy św. nie tylko wchodzimy w jedność z Bogiem, ale jesteśmy z niej posyłani, by służyć drugim i tworzyć z nimi jedną rodzinę dzieci Bożych.

W ubiegłym tygodniu w ramach wizytacji kanonicznej odwiedziłem z ks. proboszczem dwoje chorych osób. Byli to małżonkowie, już w bardzo podeszłym wieku; on - lat 92, ona - 88. Zimą 1940 roku wraz ze swoimi rodzicami zostali zesłani na Sybir, w krainę głodu i mrozu. Byli tam dwa lata a potem 4 lata w Kazachstanie. Cudem wrócili do Polski. Pobrali się. Urodzili i wychowali czworo dzieci. Złożyli świadectwo, że przetrwali dzięki modlitwie i niesieniu sobie wzajemnej pomocy. Lata małżeńskie przeżyli w miłości i zgodzie. Dziś ksiądz z parafii przynosi im Komunię Świętą. Otrzymują w Niej moc - jak mówią - do wzajemnej służby.

Dlaczego dzisiaj kuleje miłość w rodzinach? Może dlatego, że brak jest modlitwy, ze nie docenia się mocy Eucharystii. Zobaczcie, ile ludzi chodzi do kościoła. W naszej diecezji niecałe 30%. W Wałbrzychu gdzieś koło 10%. A we wschodnich diecezjach około 60 – 70%. A reszta? I potem mamy mieć dobrze wychowanych ludzi, dobrych nauczycieli? Korczak poszedł na śmierć z dziećmi do komory gazowej, nie zostawił ich, a dzisiaj różnie bywa. Dajemy dzieci komuś i czasem oni pilnują swoich spraw, a nie tych, którym powinni służyć.

Przepraszam, że to mówię, ale to jest też coś, co nas boli. My się modlimy. Nie chcemy tu być stroną jednych czy drugich. Modlimy się, żeby to się rozwiązało po Bożemu, bo nauczyciele też muszą być wynagradzani, bo to jest wielka służba, trudna służba i bolejemy, jak ona kuleje”.

Mamy głęboką nadzieję, że powyższe informacje ostudzą trwającą w mediach dyskusję, a przy tym pomogą zdezorientowanym odbiorcom przekazów medialnych na temat nauczania Księdza Biskupa Ignacego Deca uzyskać pełny i rzetelny obraz głoszonego słowa.

Ks. dr Daniel Marcinkiewicz

Rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem