Reklama

Uroczystość św. Wiktorii

Maria Sałuda
Edycja łowicka 48/2003

Tradycyjne już uroczystości ku czci św. Wiktorii, patronki Łowicza i diecezji łowickiej, odbyły się 11 listopada - w Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy je po raz dwunasty. Było to święto całej diecezji, któremu przewodniczył biskup łowicki Alojzy Orszulik.

Z historii...

Relikwie św. Wiktorii zostały ofiarowane arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i prymasowi Polski, Henrykowi Firlejowi przez papieża Urbana VII. Firlej wprowadził relikwie w sposób uroczysty do kolegiaty łowickiej w 1625 r.
Św. Wiktoria była Rzymianką. Poniosła śmierć męczeńską za czasów cesarza Decjusza, w połowie III w. Chociaż historia nie przekazała nam zbyt wielu faktów z jej życia, to dwie rzeczy wciąż inspirują nasze życie duchowe: dziewictwo i męczeństwo św. Wiktorii. Kult jej oddawany sięga VI w. Wizerunek św. Wiktorii znajduje się na słynnych mozaikach kościoła św. Apolinarego w Rawennie - wśród najsłynniejszych męczenników Kościoła Zachodniego.
W Polsce od czasów przywiezienia relikwii trwa kult św. Wiktorii jako patronki miasta i Księstwa Łowickiego. W dniu 7 października 1993 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret o zatwierdzeniu przez Papieża Jana Pawła II wyboru św. Wiktorii na patronkę nowo powstałej diecezji łowickiej.

W procesyjnym pochodzie

Centralne uroczystości ku czci Patronki naszej diecezji poprzedzone są zawsze doroczną peregrynacją relikwii św. Wiktorii po wszystkich kościołach łowickich. Relikwie przybywają do świątyni w godzinach popołudniowych, tam rozpoczyna się czuwanie danej wspólnoty wiernych. Wieczorem odprawiana jest uroczysta Msza św., a następnego dnia - modlitwy przed relikwiami według programu parafialnego.
Tegoroczna pielgrzymka relikwii św. Wiktorii rozpoczęła się 4 listopada - od nawiedzenia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce. Następnie relikwie przyjęte zostały przez nasze Seminarium Duchowne, kościół Ojców Pijarów, Sióstr Bernardynek, parafii Chrystusa Dobrego Pasterza i parafii Świętego Ducha.
11 listopada w kościele Świętego Ducha zebrały się delegacje z parafii i instytucji, uczestniczących w uroczystościach ku czci św. Wiktorii. Zaproszenie do Łowicza przyjęli w tym dniu bp Stefan Regmunt z Legnicy, bp Marian Duś z Warszawy, bp Stanisław Kędzora z diecezji warszawsko-praskiej, bp Gerard Bernacki z Katowic, bp Jan Kopiec z Opola. Obecni byli oczywiście nasi księża biskupi: bp Alojzy Orszulik i bp Józef Zawitkowski. Nie zabrakło przedstawicieli władz Łowicza i powiatu łowickiego. Stawiły się 23 poczty sztandarowe szkół, instytucji, organizacji społecznych i kombatantów.
Po nabożeństwie w kościele Świętego Ducha rozpoczęła się uroczysta procesja ulicami miasta aż do bazyliki katedralnej. To piękne przejście relikwii św. Wiktorii i towarzyszących im wiernych przez Łowicz było dla wszystkich „znakiem zwycięstwa łaski Chrystusowej nad słabością człowieka”. Procesji przewodniczył bp Marian Duś.
W tym roku relikwie niesione były przez kleryków, ministrantów i lektorów, członków Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Koła Różańcowe, katechetów, siostry zakonne, przedstawicieli ruchów religijnych, Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, rodzin, władz miasta i przez młodszych kanoników trzech kapituł. W tym roku bowiem po raz pierwszy obok kanoników Katedralnej Kapituły Łowickiej i kanoników Archokolegiackiej Kapituły Łęczyckiej w uroczystościach ku czci św. Wiktorii uczestniczyli kanonicy najmłodszej kapituły naszej diecezji: Kolegiackiej Kapituły Skierniewickiej. Rodzaj warty przy relikwiach patronki pełnili podczas procesji również członkowie nowo powstałej Konfraternii św. Wiktorii.
Podczas stacji na Starym Rynku w Łowiczu relikwiarz ustawiony został na cokole, wyniesiono z bazyliki także relikwie czaszki św. Wiktorii. Na maszt podniesiona została przez wojsko flaga państwowa, a wszyscy obecni wraz z orkiestrą zaśpiewali hymn Jeszcze Polska nie zginęła. Modlitwę za Ojczyznę poprowadził starosta łowicki Cezary Dzierżek, za miasto - burmistrz Ryszard Budzałek, a za diecezję łowicką - bp Alojzy Orszulik. Zakończył ją słowami: „Boże, w Trójcy jedyny, przez wstawiennictwo naszej patronki św. Wiktorii prosimy: błogosław naszej Ojczyźnie, temu miastu i naszej diecezji”. Po modlitwie Ksiądz Biskup pobłogosławił relikwiami czaszki Świętej na cztery strony świata, a wierni wraz z orkiestrą śpiewali: „Victoria, Victoria, Victoria, niech przyjdzie Twe, Panie, zwycięstwo, Victoria, Victoria, Victoria, prosi Cię Łowicz i Księstwo”.

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości

Uroczysta Msza św. w bazylice rozpoczęła się zaśpiewaniem Roty. Przewodniczący koncelebrze bp Orszulik powiedział: „Po raz dwunasty gromadzi nas w tej świątyni katedralnej uroczystość ku czci św. naszej patronki św. Wiktorii Dziewicy i Męczennicy. Nawiedziła ona łowickie kościoły i znowu wróciła do bazyliki, gdzie jest jej miejsce od 1625 r.
Idąc z kościoła Świętego Ducha w procesyjnym pochodzie rozważaliśmy problem świętości. Ojciec Święty w Novo millennio ineunte podkreśla, że świętość nie jest dla wybranych, ale dla wszystkich. Mamy dążyć do świętości, a świętość to trwanie z Chrystusem, w łasce uświęcającej. I pielęgnowania w sobie godności ludzkiej i Dziecka Bożego, uzyskanej na chrzcie św.
Wzywajmy tej mężnej młodziutkiej niewiasty, która postanowiła bardziej ukochać Chrystusa niż człowieka, bardziej była wierna słowu danemu Chrystusowi jako oblubieńcowi niż jakiemukolwiek mężczyźnie. Prośmy o własną świętość, o świętość w naszych rodzinach - by one były Bogiem silne i o świętość młodzieży, która jest narażona na fascynację złudnymi wartościami. Najwyższą wartością jest Bóg, nie tylko dla młodzieży, ale i dla nas wszystkich”.

Reklama

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga...

Homilię podczas Mszy św. o św. Wiktorii wygłosił w tym roku bp Stefan Regmunt z Legnicy. Podziękował za zaproszenie go do Łowicza, przyznając, iż odczytuje to zaproszenie jako znak przyjaźni między diecezją łowicką i legnicką - obie powstały 11 lat temu.
„Młoda diecezja łowicka świętuje dziś podwójną uroczystość - mówił Ksiądz Biskup - Święto Niepodległości 11 listopada i uroczystość św. Wiktorii, głównej patronki diecezji, ziemi i księstwa łowickiego. Obie uroczystości wskazują na podwójne zwycięstwo. Drogą do tego zwycięstwa była wiara, nadzieja i miłość”.
Bp Regmunt mówił w homilii o sprawiedliwości w rozumieniu biblijnym. Ludzie sprawiedliwi to ci, którzy zachowują przykazania Boże i wsłuchują się w słowo Boże.
„To słowo Boże - przekonywał - przypomina nam, że ofiary i cierpienia ludzi sprawiedliwych nigdy nie są daremne. Bóg nigdy ludzi sprawiedliwych nie opuszcza. U wielu osób cierpienia ludzi sprawiedliwych budzą zgorszenie: Jak Bóg może dopuścić, żeby jemu się to przytrafiło? Ale ostatecznie to sprawiedliwi staja się uczestnikami nieba i nie dosięgnie ich męka. Ci, którzy Bogu zaufali, nie utracą życia. Jakże trudnym jest znosić cierpienie, lecz nie poddawać się zwątpieniu, nie rozpaczać, nie czuć się osamotnionym”.
Ksiądz Biskup mówił też o sprawiedliwości milionów Polaków, którzy idąc drogą wiary, miłości i wierności wywalczyli nam niepodległość, której 85. rocznicę odzyskania świętujemy w tym roku. „Ponad 100 lat nie było nas na mapie Europy. Jakże trudny to był czas! Ale miliony Polaków sprawiedliwych swoim cierpieniem, modlitwą i pracą nie poddawało się zwątpieniu. Wierzyli, że Panem ziemi jest Bóg. Chcemy dzisiaj dziękować za tych wszystkich sprawiedliwych Polaków, którzy wywalczyli nam wolność, uczyli dzieci pacierza, języka, historii i miłości do Ojczyzny. Dziękujemy Bogu i chlubimy się nimi. I prosimy, by współcześnie znaleźli się ludzie sprawiedliwi i budowali nasze państwo na zasadzie sprawiedliwości i prawdy. By upominali się o ochronę życia i model chrześcijański rodziny. Prosimy o ludzi, którzy autentycznie będą zabiegać o zachowanie wartości chrześcijańskich”.

Pod przewodnictwem św. Wiktorii

Ksiądz Biskup zakończył homilię słowami: „Chciałbym życzyć diecezji łowickiej, by zawsze pozostawała żywą cząstką Kościoła. Niech św. Wiktoria uczy nas zwyciężania w sprawach życia codziennego, kierowania się zasadami Ewangelii, by wpływać na życie Ojczyzny. Niech św. Wiktoria przewodzi temu ludowi, znanemu jako Kościół lokalny łowicki. Niech przewodzi aż do czasu, który Bóg sam wybierze, aby zrealizować pełnię swoich planów”.
W procesji z darami do ołtarza Pana poszli przedstawiciele parafii Kiernozia, którzy ponieśli Mu chleb i wino. Zaś przedstawiciele parafii Sanniki złożyli w darze cztery ornaty.
Tegoroczne uroczystości ku czci św. Wiktorii patronki naszej diecezji zakończyły się podziękowaniami, jakie biskup łowicki Alojzy Orszulik złożył pod adresem wszystkich uczestników. Wyraził też wielką radość, że grupa świeckich katolików złożyła na jego ręce oświadczenie woli stworzenia Konfraternii św. Wiktorii. Zamierzają pogłębiać swoją wiarę oraz rozszerzać kult Świętej Dziewicy i Męczennicy pośród katolików naszej diecezji.
„Chciałbym w sposób szczególny podziękować młodzieży, która przybyła ze swoich szkół ze sztandarami - powiedział na koniec Ksiądz Biskup. - I przedstawicielom innych formacji. Idąc w procesji i błogosławiąc relikwiami, myślałem: Jakie to piękne sklamrowanie dwu uroczystości, rocznicy odzyskania niepodległości naszego państwa i święta naszej Patronki. Przed 15 laty byłoby to nie do pomyślenia! Jeszcze raz wszystkim uczestnikom tej pięknej procesji dziękuję!”.

Reklama

Premier Morawiecki w "Haaretz" odpowiada na oszczerstwa Katza

2019-02-22 17:23

wpolityce.pl

Nie zaakceptujemy kłamstw, rasistowskich obelg i pisania historii na nowo – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z izraelskim dziennikiem „Haaretz”.

KPRM

Szef polskiego rządu odnosił się do sprawy skandalicznej wypowiedzi nowego szefa izraelskiego MSZ.

Nie mam problemu z tym, że ktoś wspomni, że podczas w czasie tej okrutnej, złej i dehumanizującej wojny w moim narodzie też były przypadki kryminalistów - oczywiście, że byli, tak jak w każdym narodzie - powiedział Morawiecki.

Jeżeli jednak ktoś używa tego stereotypu, że „każdy Polak wyssał antysemityzm z mlekiem matki”, to jest to nic innego jak rasizm - dodał.

Mówi tez o tym, jak zareagował na skandaliczne słowa Katza.

Kiedy pierwszy raz usłyszałem te słowa, wydawało mi się to nieprawdopodobne. Takich słów może używać radykalny ekstremista, a nie minister spraw zagranicznych - stwierdził polski premier.

Zdaję sobie sprawę, że trwa kampania wyborcza i niektórzy politycy chcą pojawić się na czołówkach mediów

- dodał.

Mówił też o problemie antysemityzmu w Polsce i Europie.

W Polsce też musimy radzić sobie z antysemityzmem, ale na szczęście jest to margines - powiedział.

Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w których liczba antysemickich incydentów spada. W tym samym czasie, w innych krajach widzimy niepokojący wzrost - dodał.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W parafii św. Barbary rozwija się kult św. Rity

2019-02-22 20:52

Zofia Białas

13 grudnia 2018 roku w kościele w parafii św. Barbary w Wieluniu zostały zainstalowane relikwie św. Rity.

Zofia Białas

Św. Rita od razu stała się Patronką parafialnych rekolekcji adwentowych, które w tym dniu się rozpoczynały. Po relikwie świętej Rity, zgodnie z życzeniem proboszcza z Casci, pojechał osobiście ks. Jarosław Boral, proboszcz parafii św. Barbary. Relikwie przybyły do parafii św. Barbary w Wieluniu tuż przed Eucharystią o godzinie 18.00, tuż przed rozpoczęciem rekolekcji. Od tej pory Wieluń stał się kolejnym miejscem w Polsce, gdzie są obecne jej relikwie i gdzie będzie rozwijał się jej kult.

Zobacz zdjęcia: W parafii św. Barbary rozwija się kult św. Rity

Rekolekcje rozpoczęły się ze świadomością obecności relikwii świętej. Tematem rozważań prowadzonych przez ks. dra Krzysztofa Białowąsa – postulatora rzymskiego, tego, który zainteresował parafian postacią świętej i który przywiózł relikwie wraz z ks. Jarosławem, stały się: cierpienie i postać świętej Rity – patronki od spraw beznadziejnych, augustianki, stygmatyczki i jednej z najpopularniejszych świętych Kościoła Katolickiego.

Wraz z przywiezieniem relikwii spełniło się marzenie ks. kanonika Jarosława (święcenia kapłańskie w dniu 22 maja, dzień śmierci świętej Rity) i parafian św. Barbary, którzy na przybycie relikwii przygotowywali się od kilku miesięcy. Znalazł się sponsor relikwiarza i ornatu z wizerunkiem świętej. Jednym z ostatnich elementów przygotowań na przyjęcie relikwii były odwiedziny sióstr augustianek z Krakowa w dniu 29 września 2018 r. Siostry przybyły na zaproszenie, ks. proboszcza Jarosława Borala i przybliżyły parafianom postać świętej. Dzięki siostrom i prelekcjom ks. Krzysztofa Białowąsa oraz filmowi o ostatnich latach życia Świętej, postać ta stała się nam bardzo bliska.

Dziś wiemy, że święta Rita (córka, żona, wdowa, matka, zakonnica) urodziła się w 1380 roku w Rocca Porena, niedaleko Cascia w środkowych Włoszech, w rodzinie włoskich wieśniaków. Jedynaczka, posłuszna rodzicom, nie poszła za głosem powołania do życia konsekrowanego, ale jako czternastoletnia dziewczyna została żoną i pomimo trudnego charakteru męża przeżyła z nim 18 lat. Po śmierci męża i dwóch synów wstąpiła do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascia. Została mniszką. Przez ostatnie 15 lat życia nosiła na czole znak ciernia Męki Pańskiej. Zmarła 22 maja 1457 roku. Cuda, jakie zaczęły się dziać za jej wstawiennictwem przyczyniły się do rozwoju jej kultu. Jej zwłoki, odkryte w 1467 roku okazały się nietknięte. Złożono je w ozdobnym sarkofagu. W roku 1628 papież Urban VIII zatwierdził jej kult, a Leon XIII, 24 maja 1900 r., kanonizował. Święta spoczywa w Cascia. Dziś jest tu Sanktuarium obejmujące jej dom rodzinny, klasztor i kościół. W ikonografii przedstawiana jest w czarnym habicie, białym welonie i cierniem na czole. Jej atrybuty to: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń (symbol cierpienia), figa, pszczoły, róża, która zakwitła dla niej w środku zimy (symbol nadziei).

Czy parafia św. Barbary w Wieluniu stanie się miejscem jej kultu? Czy św. Rita wybrała sobie to miejsce?

Dziś parafianie św. Barbary, i nie tylko, mogą powiedzieć – w Wieluniu rodzi się kult św. Rity. Jej relikwie, uroczyście wniesione do kościoła w niedzielę 16 grudnia przez ks. Krzysztofa Białowąsa i oddane ks. Jarosławowi wraz z aktem przekazania od pierwszej chwili doznają czci. Już wtedy poświęcono pierwsze róże i po raz pierwszy relikwie zostały ucałowane.

Pierwsze nabożeństwo odprawione zostało już 22 grudnia, kolejne 22 stycznia i 22 lutego 2019 roku. Na nabożeństwa i Eucharystie, w czasie, których na ołtarzu stoją relikwie św. Rity z Casci, przychodzi coraz więcej ludzi, wielu z różami w dłoni, wielu z prośbami, wielu z podziękowaniami. Każde nabożeństwo i Eucharystia kończy się poświęceniem róż i błogosławieństwem relikwiami świętej. Tak było i 22 lutego, br., ale na tym nabożeństwie i Eucharystii było już wielu przedstawicieli innych parafii wieluńskich, czcicieli św. Rity, którzy tu chcą oddawać jej cześć i prosić o wstawiennictwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem