Reklama

Obłóczyny w legnickim seminarium

Ks. Piotr Nowosielski
Edycja legnicka 2/2004

Życie kleryków legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego składa się z kilku etapów formacji kapłańskiej. Jednym z nich jest dzień obłóczyn, czyli przyjęcia stroju duchownego.
Sutanny klerycy otrzymują w seminarium podczas III roku formacji, moment ten związany jest ze świętem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Taka uroczystość miała miejsce w ubiegłym roku, w niedzielę 7 grudnia w legnickiej katedrze, podczas Mszy św. o godz. 13.00, której przewodniczył bp Tadeusz Rybak.
Przyjęcie stroju duchownego to zarazem zewnętrzny znak przynależności do Chrystusa. Osoba powołana do kapłaństwa potwierdza w ten sposób swoją wolę i gotowość pójścia za Panem. Przyjęcie stroju duchownego oznacza także przyobleczenie się w nowego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, dlatego wymaga dłuższej formacji i przygotowania, a przez to następuje ten moment dopiero w trakcie III roku studiów.
Podczas Mszy św. biskup legnicki Tadeusz Rybak przypomniał znaczenie i zadania, jakie są związane z przyjęciem stroju duchownego. „Dzisiaj ten strój staje się czasami znakiem sprzeciwu” - mówił do alumnów ich rodziców, przyjaciół i wszystkich zgromadzonych w katedrze. „W czasach, kiedy walczono z religią, domagano się nieraz, żeby ten strój zmienić, żeby zniknął z horyzontu życia ludzkiego. Dziś, choć czasy się zmieniły, modlimy się, żeby nie zabrakło nowych sług Chrystusa, którzy są znakiem i narzędziem Jego działania. Ten strój duchowny jest wyrazem zaufania Kościoła do Was, że właściwie odczytujecie łaskę powołania, że chcecie być wierni tej łasce, że chcecie jeszcze gorliwiej wypełniać swoje przygotowanie do kapłaństwa, aby służyć Chrystusowi z oddaniem. Dzisiaj też winniście patrzyć ze szczególną miłością i zaufaniem na Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, która jest wielkim znakiem, jaki dał Bóg, znakiem zwycięstwa Chrystusa, znakiem świętości, którą Chrystus obdarza ludzi, znakiem wiecznego szczęścia, do którego jesteśmy wezwani. Niech Ona i dla Was będzie wezwaniem, żebyście i Wy byli znakiem tych wartości, które Chrystus przynosi człowiekowi, żebyście sami żyli łaską Chrystusa i innym pomagali prostować drogi, aby Chrystus był obecny i w ich życiu”.
Ksiądz Biskup, świętujący w ubiegłym roku złoty jubileusz kapłaństwa, przypomniał także, że przed 55 laty i on przeżywał ten szczególny moment. Mówił: „Równo 55 lat temu otrzymałem sutannę. Przeżyłem głęboko tak jak wy moment obłóczyn. I mogę stwierdzić, że przez te długie lata odczuwałem zawsze pomoc i opiekę Matki Najświętszej. I ufam, że będzie okazywać mi się Matką przez dalsze lata mojej posługi aż do chwili, kiedy stanę na Bożym sądzie”. Tym samym zachęcił alumnów do zawierzenia swego przyszłego życia kapłańskiego Maryi.
Po homilii klerycy udali się do zakrystii, gdzie z pomocą swych kolegów, a także obecnych księży proboszczów przywdziali sutanny. Następnie Ksiądz Biskup odmówił nad nimi specjalną modlitwę i nałożył na każdego białą komżę. Tak więc od tej chwili klerycy uczestniczyli już we Mszy św. w pełnym stroju kleryckim.
Po zakończeniu Eucharystii wraz z rodzicami, przyjaciółmi i przybyłymi gośćmi udali się do Seminarium, gdzie w auli obejrzeli sztukę na motywach dramatu Karola Wojtyły pt. Brat naszego Boga w wykonaniu kleryków III roku. Później był już czas na posiłek i radosne spotkania z najbliższymi.

Również wieczorem ta sama sztuka została wystawiona dla całej wspólnoty seminaryjnej, a w seminaryjnym refektarzu był czas na świąteczną agapę.
Moment obłóczyn zawsze poprzedzony jest czasem na refleksję i osobistą modlitwę podczas dnia skupienia. Klerycy przez tydzień poprzedzający uroczystość przyjęcia stroju duchownego gromadzili się na wspólnej modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Dzień skupienia natomiast był prowadzony przez ks. Bogdana Żygadło, ojca duchownego.
Przygotowaniem dalszym do tego ważnego wydarzenia jest także piesza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Klerycy III roku odbyli ją we wrześniu wraz z ks. Adamem Laskiem, swoim opiekunem.
Po obłóczynach 8 grudnia, w przypadającą tego dnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, klerycy udali się wraz ze swoim opiekunem i ojcem duchownym ks. Markiem Osmulskim na pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej mieli okazję do złożenia podziękowania za dar powołania i modlitwy w swoich osobistych intencjach.

Reklama

Strój duchowny, poświęcony przez Pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka, otrzymali:
Paweł Adres - z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze
Mariusz Bąk - z parafii pw. św. Barbary, Lubin
Kamil Bulanda - z parafii pw. Świętych Piotra i Pawła, Bogatynia
Krzysztof Cipior - z parafii pw. św. Jana Ap., Jelenia Góra
Dawid Fiedosewicz z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Bolesławiec
Wojciech Iżak - z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Legnica
Łukasz Jaraczewski - z parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów, Wałbrzych,
Andrzej Józefów - z parafii pw. Wniebowzięcia NMP, Zaręba
Sławomir Jurków - z parafii pw. Wniebowzięcia NMP, Czerwona Woda
Adrian Kos - z parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego, Bolesławiec
Marcin Mazur - z parafii pw. św. Anny, Wałbrzych
Julian Nastałek - z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Imbramowice
Leszek Polak - z parafii pw. Trójcy Świętej, Podgórzyn
Jarosław Skowroński - z parafii pw. Narodzenia NMP, Złotoryja
Tomasz Tytera - z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Lubin

Zwycięska miłość pasterza

2018-04-18 11:44

Abp Wacław Depo
Niedziela Ogólnopolska 16/2018, str. 32-33

Graziako

Wszystkie teksty biblijne dzisiejszej Liturgii domagają się od nas – z pomocą Ducha Świętego – „głębokiego zanurzenia w życie Jezusa”. Wiara opiera się na usłyszanym słowie Bożym, ale trzeba byłoby mieć zamknięte uszy, żeby nie słyszeć wyjątkowych roszczeń Jezusa. On jest Jedynym Dobrym Pasterzem, który życie swoje oddaje za owce. Dlatego miał prawo powiedzieć: „Nikt Mi go [życia] nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10, 18).

Tę niepodzielność prawdy i miłości Bożej wobec człowieka Jezus potwierdził samym sobą. To On sprawił, że ludzkość nie została pozbawiona Pasterza i Przewodnika na swoich drogach. I chociaż niejednokrotnie przechodzimy przez ciemność zła, z powodu – jak podkreśla św. Jan Apostoł – „nieznajomości Chrystusa”, to nie możemy się lękać, bo On zwycięża świat swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Dla Niego nie jesteśmy bezimiennym tłumem. Jego miłość jest konkretna, zaadresowana do każdego, bez wyjątku, człowieka. Jezus ma prawo być wobec nas wymagający. Trzeba Go uznać i przyjąć, bo jak zaznaczy św. Piotr napełniony Duchem Świętym: „Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

Ten sam Apostoł w dniu Zesłania Ducha Świętego, by ukazać miłość Chrystusa, zwycięskiego Pasterza, wskaże nam cztery konkretne drogi. Pierwsza z nich to nawrócenie i odejście od sposobów myślenia i życia według „tego świata”, który odrzuca Jezusa. Druga droga to przyjęcie daru chrztu św. w imię Jezusa, które oznacza: „Bóg zbawia”. Trzecia to otwartość na działanie Ducha Świętego i Jego dary: mocy, mądrości, rozumu, rady, umiejętności, bojaźni Bożej i prawdziwej pobożności. I wreszcie czwarta droga to współuczestnictwo we wspólnocie Kościoła, który nie jest wymysłem ludzkim, lecz dziełem Chrystusa prowadzonym przez Ducha Świętego. Niezmiernie ważna w tym dziele jest obietnica Zbawiciela wypowiedziana do Piotra Apostoła: „Na tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą” (por. Mt 16, 18).

Kościół w swojej apostolskiej działalności realizuje zbawcze pragnienie Chrystusa „przyprowadzenia do Boga owiec, które nie są z Jego zagrody” (por. J 10, 16). W ten sposób Jezus nawiązuje do misji, którą powierzył Mu Ojciec wobec całej ludzkości, aby zgromadzić rozproszone owce i obdarzyć je zwycięską miłością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: obraduje Rada Kardynałów (K-9)

2018-04-23 13:27

st (KAI) / Watykan

Na swojej 24. sesji obraduje w Watykanie Rada Kardynałów – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jej prace trwać będą do środy 25 kwietnia. Została ona ustanowiona 13 kwietnia 2013 roku celem wypracowania reformy Kurii Rzymskiej i pomocy papieżowi w zarządzaniu Kościołem powszechnym. Watykański komunikat nie podaje tematyki obrad. Jak ujawnił niedawno koordynator tego gremium, kard. Oscar Rodríguez Maradiaga Nowa konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej jest już „niemal gotowa”.

Reuters/RV

Jednocześnie honduraski purpurat zaznaczył, że w pracach nad tym dokumentem konieczny jest jeszcze etap konsultacji z poszczególnymi dykasteriami oraz rewizji i udoskonaleń. Jedną z kwestii które trzeba jeszcze dopracować jest sprawa roli nuncjuszy w doborze kandydatów do biskupstwa. Kard. Rodríguez zastrzegł, że tak poważny dokument nie można wypracowywać w pośpiechu. „Prosimy Boga, aby można ją było opublikować w ciągu roku” – zaznaczył.

Jak zauważa portal vaticaninsider w związku z obowiązującą normą, mianowania na poszczególne stanowiska w Kurii Rzymskiej na okres pięcioletni, a także faktem, iż niektórzy z purpuratów mają więcej niż 75 lat można niebawem oczekiwać zmian w składzie tego gremium.

W skład Rady Kardynałów wchodzą obecnie:

75 letni kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) będący jednocześnie koordynatorem Rady, Również 75 letni kard. Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), 84 - letni kard. Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile); 73 letni kard. Oswald Gracias (Indie; 64- letni Reinhard Marx (Niemcy); 78-letni Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga); 73- letni Sean O’Malley (USA); 76 - letni George Pell (Watykan/Australia) i 63 letni sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest 70-letni bp Marcello Semeraro (Włochy).

Zdaniem watykanistów możliwe zmiany dotyczą zastąpienia przede wszystkim kardynałów Francisco Javiera Errázuriza oraz Georga Pella. Ale zmiany personalne w tym gremium mogą być szersze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem