Reklama

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gidelskiej

Matka Boża Gidelska

Ks. Wojciech Pazera

W sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej znajduje się najmniejsza na świecie, ozdobiona papieskimi koronami, cudowna figurka Matki Bożej. W Polsce zwiemy ją Matką Bożą Gidelską, za granicą słynie jako "Uzdrowienie Chorych z Polski". Tytuł ten wiąże się z pewnym zwyczajem zachowanym w sanktuarium gidelskim. W pierwszą niedzielę maja przed Sumą wychodzi procesja z kaplicy Matki Bożej do ołtarza polowego. Wierni śpiewają litanię loretańską. Przy wezwaniu: "Uzdrowienie Chorych - módl się za nami" kapłan zanurza figurkę Matki Bożej Gidelskiej w przygotowanych naczyniach z winem.
W ciągu 460 lat istnienia sanktuarium gidelskiego kroniki klasztorne notują setki nadzwyczajnych wydarzeń, przypisywanych wstawiennictwu Matki Bożej. Dzieje Cudownej Statuetki to łańcuch łask, wyjednanych przez Maryję u Syna. Ogólnie możemy wyróżnić trzy epoki, jakby trzy rodzaje cudownych wydarzeń.
Pierwszy okres obejmuje czasy od wyorania z ziemi tej figurki do końca XVIII w. W tym czasie kroniki notują cuda fizyczne, zwłaszcza uzdrowienie chorych.
Drugi okres obejmuje wiek XIX. Matka Boża Gidelska jako " Niebieska Szafarka Łask" wyprasza cuda duchowo-moralne. Kroniki notują liczne podziękowania za doznane łaski, a wierni często zwracają się do Maryi, wzywając Ją jako Pocieszycielkę Strapionych.
Trzecia epoka - to nasze czasy - wiek XX. Matka Boża Gidelska nadal leczy dusze i ciała. Najnowsza historia łask notuje liczne nawrócenia. W obliczu Matki Bożej dokonuje się pojednanie z Bogiem i ludźmi, odnowa życia wewnętrznego, przemiana, której źródłem i ostateczną przyczyną może być tylko łaska Boża.
Sława Cudownej Statuetki słynie nie tylko w archidiecezji i w kraju, ale także za granicą. Nierzadko usłyszeć tu można modlitwy w obcych językach. I tak jest od wieków.
W centrum Gidel, tuż przy rynku, wznosi się potężny masyw bazyliki mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzieje świątyni ściśle powiązane są z historią cudownej figury Matki Bożej Gidelskiej, która znajduje się w kaplicy z prawej strony.
W 1516 r. rolnik Jan Czeczek w miejscu, gdzie obecnie jest kaplica, orał swoje pole. I oto - jak mówi podanie - nagle zwierzęta zaprzężone do pługa klękają. Zdziwiony wieśniak w świeżo odrzuconej ziemi widzi mały (wielkości 9 cm) kamienny posążek Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem! Bierze go do domu i ukrywa w skrzyni. Żona rolnika otworzyła skrzynię i widząc figurkę, powiadomiła o niej proboszcza z Gidel. W uroczystej procesji kapłan przenosi posążek do kościoła parafialnego i chowa go w tabernakulum obok Najświętszego Sakramentu. Po pewnym czasie w miejscu wyorania posążka poświęcono krzyż z wydrążoną wnęką, w której ustawiono figurkę.
Mijają lata. Jest rok 1615. Właścicielką Gidel jest Anna z Rosocic Dąbrówka, wdowa po kasztelanie wieluńskim. Chcąc uczcić Najświętszą Dziewicę, buduje dla Matki Bożej murowaną nową kaplicę. Dla opieki nad figurą i kościołem sprowadza z Krakowa ojców dominikanów. Odtąd ojcowie dominikanie szerzą kult Najświętszej Maryi Panny przez modlitwę różańcową. Posążek Maryi skupia życie religijne przez cały ciąg wieków do dziś. Tutaj pielgrzymują wodzowie narodu, senatorowie, szlachta i duchowieństwo z wiernym ludem. Doznając łask, z wdzięczności zostawiają liczne wota, zawieszane na ścianach kaplicy.
W uznaniu starożytności kultu Cudownej Figury 12 listopada 1922 r. kapituła watykańska w imieniu Ojca Świętego Piusa XI wydaje dekret koronacyjny dla Matki Bożej Gidelskiej. Koronacja cudownej figury Matki Bożej Gidelskiej odbyła się na wzgórzu za klasztorem 19 sierpnia 1923 r.
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach zbudowana jest w kształcie krzyża. Ramię poprzeczne stanowią dwie kaplice: Matki Bożej Gidelskiej i św. Jacka. Przy wejściu, na szczycie rzeźbionej bramy w obłokach i promieniach wznosi się figura Bogarodzicy. Na głowie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus błyszczą w świetle, ledwie widoczne, papieskie korony ze złota.
Wierzymy, że Maryja słucha naszych modlitw, tak jak przez wieki słuchała ich z ust naszych przodków, i chociaż ukrywa się pod osłoną obrazów czy figur - jak w Gidlach - to ukrywa się po to, byśmy Ją łatwiej mogli znaleźć. Dlatego zwracając się do Matki Bożej, klękamy przed Jej wizerunkiem gidelskim ze słowami najstarszej modlitwy maryjnej, polecając się Jej opiece: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko...

Zobacz więcej:
Legendy i cuda w Gidlach - Daniela Bednarek
Maleńka Figurka - wielka moc uzdrowienia

Rektor UKSW: tworzymy nową jakość medycyny w Polsce w 100-lecie niepodległości

2018-06-22 13:22

rozmawiała Paulina Godlewska / Warszawa (KAI)

Chcemy tworzyć nową jakość medycyny na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Medycynę na miarę XXI wieku – powiedział w rozmowie z KAI ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Archiwum UKSW
Ks. prof. Stanisław Dziekoński

15 czerwca Sejm RP przegłosował ustawę, dzięki której na UKSW będą prowadzone studia na kierunkach medycznych. Jeśli ustawę przyjmie Senat RP i podpisze ją Prezydent RP, to władze uczelni zapowiadają uruchomienie studiów na kierunkach medycznych w październiku 2018.

Paulina Godlewska KAI: Sejm uchwalił ustawę, dzięki której na UKSW mogą być prowadzone studia na kierunkach medycznych. Dlaczego przegłosowanie tej ustawy jest ważne?

Ks. prof. Stanisław Dziekoński: - Projekt studiów medycznych, które mają być prowadzone na Wydziale Medycznym UKSW, odpowiada na zapotrzebowanie społeczne i niedobór kadr medycznych – lekarzy i pielęgniarek w Polsce.

Będziemy kształcić kadry medyczne zachowując najwyższe, światowe standardy, zarówno w jakości kształcenia, jak i praktycznym przygotowaniu do zawodu. W program kształcenia lekarzy na UKSW włączyliśmy nauki humanistyczne.

Połączenie najlepszych praktyk w nauczaniu medycyny w perspektywie humanistycznej to nowa jakość w medycynie, która nie tylko wpisana jest w rozwój samego Uniwersytetu, ale przede wszystkim jest projektem dla Polski. Będziemy kształcić kadry medyczne z misją, która wpisana jest w pracę lekarzy.

KAI: Co jeszcze zapewni najwyższą jakość studiów?

– Przygotowując się do otworzenia Wydziału Medycznego, stawialiśmy na umiędzynarodowienie studiów i prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie. Dlatego tak ważne było włączenie w proces tworzenia Wydziału Medycznego jednostek naukowych o międzynarodowej renomie: Polikliniki Gemelli w Rzymie, czy niemieckiej kliniki Isarklinik w Monachium, która specjalizuje się w badaniach na komórkach macierzystych.

Rozpoczęliśmy współpracę z Europejską Szkołą Zaawansowanych Badań Okulistycznych (ESASO) przy Szwajcarskim Uniwersytecie w Lugano. Szkolenia certyfikowane przez ESASO adresowane są do lekarzy z całego świata oraz do studentów naszego Uniwersytetu. Z wiedzy i doświadczenia specjalistów ESASO skorzystają zarówno młodzi, jak i doświadczeni lekarze. Będzie to pierwsza tego typu szkoła w Europie Środkowo-Wschodniej.

KAI: Ilu studentów będzie kształciło się na kierunku lekarskim?

– Jeśli proces legislacyjny i akredytacyjny zakończy się pomyślnie, to już od października br. 140 osób będzie mogło podjąć naukę na Wydziale Medycznym. Przygotowaliśmy 80 miejsc dla kandydatów na kierunek lekarski oraz 30 miejsc na kierunku pielęgniarstwo w języku polskim i 30 miejsc na kierunku pielęgniarstwo w języku angielskim. Od samego początku będziemy stawiali na jakość, a nie na ilość. Bardzo zwracaliśmy uwagę na to, żeby zajęcia praktyczne mogły odbywać się w małych grupach, stąd też szereg jednostek, z którymi współpracujemy – a współpracujemy z najlepszymi – posiada kategorię A i A+.

KAI: Czy pielęgniarstwo w języku angielskim nie będzie dodatkową zachętą do wyjazdów kadr medycznych za granicę?

– Coraz więcej obcokrajowców leczy się w polskich szpitalach. Znajomość lingua franca w pracy z anglojęzycznym pacjentem jest w takim przypadku niezbędna. Z drugiej strony, jest wiele pielęgniarek i pielęgniarzy gotowych nieść pomoc ludziom pochodzącym z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, w szczególności z Afryki. Im więcej kadr medycznych będzie umiało posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim, tym większej liczbie ludzi pomożemy.

KAI: Kiedy ruszy rekrutacja na nowe kierunki?

– Jeśli proces legislacyjny przebiegnie pomyślnie, rekrutacja ruszy pod koniec wakacji. Planujemy uruchomić studia już w październiku 2018 roku. Chcemy tworzyć nową jakość medycyny na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Medycynę na miarę XXI wieku. Powstanie wydziału będzie pomnikiem ku czci tych, którzy w 1918 roku i w późniejszych latach burzliwej historii, poświęcili swoje życie za Polskę. W sposób szczególny chcemy uhonorować dwie postaci: Świętego Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

KAI: Gdzie będą studiowali studenci medycyny?

– Studenci nowych kierunków przez pierwsze dwa lata będą studiowali w kampusie przy ul. Wóycickiego. Oprócz sal wykładowych i komputerowych, skorzystają z Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych oraz powołanego w 2015 roku Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. Studenci będą mieli również zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przedmiotem zawartego porozumienia pomiędzy WUM a UKSW jest m.in. udział naszych studentów w zajęciach z anatomii, które będą realizowane w oparciu o kadrę i infrastrukturę WUM.

W kolejnych latach, studenci będą mieli zajęcia praktyczne w jednostkach, które są naszą bazą kliniczną m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aninie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, czy w Instytucie Matki i Dziecka. Dwie z ww. jednostek mają najwyższą kategorię w ocenie parametrycznej: A i A+.

Warto podkreślić, że UKSW posiada doświadczenie w zakresie nauk medycznych. Uniwersytet powołał spółkę z ograniczą odpowiedzialnością, która prowadzi podmiot leczniczy. Usługi te obejmują porady psychologiczne oraz psychiatryczne (w tym z zakresu psychiatrii środowiskowej) dla dzieci i młodzieży.

KAI: Czy studenci wydziału medycznego skorzystają z powstającego w Dziekanowie Leśnym Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego?

– Wspomniane Centrum powstaje również z myślą o obszarach badań stosowanych związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w medycynie. Będą tam prowadzone prace skoncentrowane wokół nowych technologii informatycznych i informacyjnych oraz ich zastosowań w szeregu istotnych obszarach nauki, gospodarki i życia społecznego.

Problemy zastosowań najnowszych osiągnięć w zakresie technologii cyfrowych otwierają olbrzymie pole szans a zarazem wyzwań dla badań naukowych i działań na rzecz innowacyjnych rozwiązań praktycznych. Obszar medycyny i szerzej problematyka ochrony zdrowia będą dla naszej działalności badawczej i rozwojowej wiodącymi celami. Zamierzamy osiągnąć w tym zakresie pierwszoplanową pozycję nie tylko w kraju. Nowy kampus ma powstać do końca 2019 roku.

KAI: Kto będzie wykładał na nowym wydziale?

– Przy wyborze kadry profesorskiej przyjęliśmy bardzo wymagające kryteria. Wykładowcami Wydziału Medycznego UKSW będą lekarze ze znaczącym dorobkiem naukowym, kontaktami międzynarodowymi, a także młoda kadra naukowa. W przygotowanym sześcioletnim programie studiów można znaleźć znane i uznane nazwiska profesorów. Za wcześnie jest jednak, aby je ujawniać.

KAI: Kto zostanie dziekanem Wydziału Medycznego?

– Na obecnym etapie, została wyznaczona osoba – pełniąca obowiązki dziekana Wydziału Medycznego UKSW. Była ona odpowiedzialna za przygotowanie programów studiów na dwóch kierunkach: lekarskim i na pielęgniarstwie. Jednak decyzja o tym, kto zostanie dziekanem nowego wydziału, będzie podjęta później i zgodnie ze Statutem naszego Uniwersytetu.

KAI: UKSW przygotowało niezależnie od powstania Wydziału Medycznego studia podyplomowe związane z medycyną.

– Na UKSW już trwa rekrutacja na studia podyplomowe związane z medycyną: statystyka medyczna, ochrona danych osobowych w służbie zdrowia oraz bioetyka i prawo medyczne. Będziemy kształcić również asystentów medycznych, odpowiednio przeszkolonych m.in. z znajomości oprogramowania informatycznego.

KAI: Dlaczego to właśnie na UKSW warto studiować?

– Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie tylko przekazuje się wiedzę, ale również wartości, nie tylko rozwija się umysł, ale kształtuje się też charakter. Jest to uczelnia, która bazuje na wartościach. Zachętą jest na pewno jakość kształcenia na naszym Uniwersytecie i prężny rozwój uczelni w zakresie prowadzonych badań i stopnia umiędzynarodowienia. UKSW kształci studentów nie tylko do wykonywania danego zawodu, ale też przygotowuje do życia. Dzisiaj jest to jedno z ważniejszych zadań.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Przesłanie widzących z Medjugorie

2018-06-23 09:05

Salve TV

Kim są "widzący" z Medjugorie? Jak zaczęły się objawienia? Co mówiła do nich Matka Boża? Jak wyglądała?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem