Reklama

Petycja do prezes Trybunału Konstytucyjnego

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach

Ks. Robert Gołębiowski
Edycja szczecińsko-kamieńska 10/2004

Siedziba: Dobrzany, ul. Staszica 56
Liczba wiernych: 4600
Proboszcz: ks. Rafał Hoczek TChr
Inni księża: ks. Piotr Brotoń TChr - katecheta, ks. Tadeusz Jóźwiak TChr - rezydent
Kościoły filialne: 1. Bytowo - pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika, 2. Kępno - pw. św. Józefa, 3. Krzemień - pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 4. Odargowo - pw. Przemienienia Pańskiego, 5. Ognica - pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 6. Szadzko - kaplica
Wspólnoty: Jasnogórska Rodzina Różańcowa, ministranci (80), Parafialny Zespół Caritas, Akcja Katolicka, schola, grupa młodzieżowa.
Czasopisma: „Miłujcie się”, „List”, „Msza św.”, „Trzeźwymi bądźcie”, „Niedziela” - 15 egzemplarzy

Wędrując od parafii do parafii, przypatrujemy się historii odwiedzanych miejsc, zabytkowym kościołom oraz duszpasterskim dokonaniom pracujących w nich kapłanów. Pielgrzymując po dekanacie Suchań, warto zwrócić uwagę i na ten Boży dar, jakim jest bogactwo przyrody. Docieramy bowiem tym razem do Dobrzan - ponad 2,5- tysięcznego miasteczka, urokliwie położonego na skraju Wyżyny Ińskiej, nad rzeką Pęzinką wraz z jeziorami: Krzemień, Szadzko, Dolice, Błotno, Okolę, Sierakowo. Niezapomniane wrażenie pozostaje po przejechaniu autem serpentynowej, niemal górskiej, szosy pomiędzy Kozami a Ciemnikiem, liczącej aż 56 zakrętów! Takie wspaniałe otoczenie zachęca więc do tego, by bliżej przyjrzeć się parafii w Dobrzanach.
Najstarsze ślady stałego osadnictwa pochodzą z VII w. W X-XII w. funkcjonowały tu 2 grodziska obronne, zachowane do dziś. Przypuszcza się, że początek miastu dała osada przygrodowa, jaka wytworzyła się przy młodszym z grodów. Od początku XIV w. Dobrzany należały do pomorskiego rodu rycerskiego Stegliztów, jednak prawa miejskie nadał im Jakub von Guntensberg i od jego imienia miasto przyjęło nazwę Jakobshagen, funkcjonującą do 1945 r. Ważnym wydarzeniem było w 1359 r. podporządkowanie Dobrzan domenie książęcej w Szadzku. Kolejna ważna data to rok 1781, gdy wielki pożar zniszczył bardzo poważnie miasto. Niebawem przystąpiono do odbudowy, wykorzystując do tego celu cegły z rozbieranych murów zamku w Szadzku. Odbudową kierował znakomity architekt pomorski David Gilly. On też zaprojektował i wybudował istniejący obecnie kościół, do którego wzniesienia użyto także cegły z zamku w Szadzku. Działania wojenne w 1945 r. zniszczyły Dobrzany w 60%. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w obrębie Starówki. Na szczęście nie ucierpiał kościół parafialny. Obecna budowla umiejscowiona jest w miejscu dawnej średniowiecznej świątyni. Wykonano ją wg planów Gillego w latach 1782-84. Jest to skromny budynek salowy na planie prostokąta, w większości zbudowany z cegły. W XIX w. do frontonu kościoła dobudowano wieżę. We wnętrzu na większą uwagę zasługuje ambona z XVIII w., pochodząca z Odargowa.
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach, od samego początku aż do dzisiaj obsługiwana przez kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, została oficjalnie erygowana 1 czerwca 1951 r., choć poświęcenie kościoła przez obecnego tu już ks. Kazimierza Rudawskiego TChr nastąpiło 23 września 1946 r. On też został pierwszym proboszczem. Kolejnymi administratorami parafii byli: ks. Stefan Strzałkowski TChr 1957-62, ks. Adam Hejny TChr 1962-69, ks. Czesław Lesiak TChr 1969-72, ks. Stanisław Malczewski TChr 1972-76, ks. Marian Koniewski 1976-87, ks. Tadeusz Joźwiak TChr 1987-96 i ponownie ks. Marian Koniewski TChr od 1996 do 2003 r. Wówczas na pierwszą w swym 10-letnim kapłańskim życiu przyszedł ks. Rafał Hoczek TChr, dotychczasowy wikariusz parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim. Wizytę w tej parafii odbyłem cztery miesiące po przybyciu ks. Rafała do Dobrzan, ale muszę przyznać, że z ogromnym zapałem ten młody proboszcz dzielił się pierwszymi doświadczeniami w prowadzeniu wspólnoty parafialnej. Tworzą ją ci, którzy tuż po wojnie przybyli tutaj, aby zasiedlić miasto i wnieść w nie polskość. Przybyli do Dobrzan w dużej ilości ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej oraz szczególnie z kieleckiego. Większość przybyła z nadzieją stabilnej pracy w tworzonych PGR-ach, które dominowały wszędzie oprócz Ognicy. Po ich upadku standard życia zdecydowanie pogorszył się, choć w samych Dobrzanach sytuacja na rynku pracy nie jest aż tak katastrofalna jak gdzie indziej. Dzieje się tak dzięki funkcjonowaniu kilku zakładów pracy. Równie jednak dużą grupę jak pracujący tworzą emeryci, którzy utrzymują nieraz całe rodziny.
Życie duchowe parafian doskonali się poprzez udział w niedzielnej Mszy św. Jest ona sprawowana w kościele parafialnym o godz. 9.00, 11.00 i o godz. 17.00 dla młodzieży. Natomiast w kościołach filialnych Eucharystia odprawiana jest: w Kępnie i Szadzku o godz. 9.00, w Ognicy i Odargowie o godz. 10.30, w Bytowie o godz. 12.00 oraz w Krzemieniu o godz. 13.15. W ciągu tygodnia wierni w Dobrzanach mają okazję do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 8.00 i 17.00, dodatkowo w każdy piątek o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. dla młodzieży. Frekwencja na niedzielnych Mszach św. kształtuje się w granicach 30%. Codziennie przed Mszą św. odmawiany jest Różaniec św., w każdą środę trwa modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W niedzielę o godz. 8.30 przed pierwszą Mszą św. wierni podejmują śpiew Maryjnych Godzinek. W pierwsze piątki miesiąca kapłani odwiedzają blisko 40 chorych, zanosząc im Bożą otuchę i nadzieję. Także tego samego dnia raz w miesiącu uroczyście odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Nad pięknem wykonywanego śpiewu podczas nabożeństw czuwa organista Heliodor Wiśniewski. Księdza Proboszcza cieszy duża ilość ministrantów, którzy z ogromnym zapałem służą przy ołtarzu, będąc także wzorami nauki w szkole. Tam właśnie podczas katechezy szkolnej dociera do młodego pokolenia najważniejszy przekaz prawd wiary. W Dobrzanach funkcjonuje Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Lekcje religii w Szkole Podstawowej prowadzą: Teresa Radożycka i Helena Zalewska oraz uczący w zerówce i kl. II ks. Rafał Hoczek. Natomiast nad formacją gimnazjalistów czuwa ks. Piotr Brotoń. Wszyscy katecheci pilnie dbają o angażowanie dzieci i młodzieży do pełnego i aktywnego udziału w Liturgii poprzez czytanie Pisma Świętego i śpiew Psalmów. Wymownym świadectwem dobrej pracy nad młodym pokoleniem jest duża ilość powołań, które zrodziły się w Dobrzanach. Są to kapłani: ks. Franciszek Radomski, ks. Kazimierz Sałternik, ks. Grzegorz Januszewski TChr, ks. Edmund Budziłowicz TChr, ks. Ryszard Szymanik TChr, ks. Andrzej i Tomasz Sałapatowie TChr, ks. Robert Tymczak TChr oraz siostry zakonne: s. Kazimiera Bojkowska, s. Ewa Bylewska SSCJ, s. Dolores Morozik CSFB, s. Jadwiga Kokolus MChr. Obecnie do kapłaństwa przygotowuje się w Poznaniu Daniel Głodźko.
Wiele także uczyniono w skali troski o dbałość obiektów sakralnych. W 1987 r. za duszpasterzowania ks. Mariana Koniewskiego wybudowano gustowną plebanię, niedawno także dobudowano do kościoła parafialnego kruchtę wejściową i wymalowano wnętrze. Niedługo bryła kościoła przy życzliwości władz samorządowych Dobrzan ma zostać podświetlona zewnętrzną iluminacją. Sporo prac wykonano w Kępnie, gdzie wyremontowano wieżę kościoła i zabezpieczono ją przed dalszym pochylaniem. Na swoją kolej czekają jeszcze ruiny kościoła w Szadzku, który ma wielkie związki z istniejącym tam dawniej zamkiem.
Zawsze każdego odwiedzanego księdza proboszcza pytamy o dalsze plany duszpasterskie. Odpowiedź ks. Rafała Hoczka była dość nieoczekiwana: „Przede wszystkim przydałby się jeszcze jeden ksiądz, bo pracy jest tu niezmiernie dużo!”. Ważnym punktem misji Księży Chrystusowców jest także praca nad duszpasterstwem dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie kręgów rodzinnych, które emanowałyby na całokształt życia parafii. Widząc zapał i gorliwość tak młodego proboszcza, można już teraz mieć pewność, że te zamiary staną się rzeczywistością!

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla człowieka”

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 49/2004

6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja - biskupa. Dla większości z nas był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajomość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty. Tak naprawdę zupełnie go wtedy jeszcze nie znaliśmy. A czy dziś wiemy, kim był Święty Mikołaj? Być może trochę usprawiedliwia nas fakt, że zachowało się niewiele pewnych informacji na jego temat.

pl.wikipedia.org

Wyproszony u Boga

Około roku 270 w Licji, w miejscowości Patras, żyło zamożne chrześcijańskie małżeństwo, które bardzo cierpiało z powodu braku potomka. Oboje małżonkowie prosili w modlitwach Boga o tę łaskę i zostali wysłuchani. Święty Mikołaj okazał się wielkim dobroczyńcą ludzi i człowiekiem głębokiej wiary, gorliwie wypełniającym powinności wobec Boga.
Rodzice osierocili Mikołaja, gdy był jeszcze młodzieńcem. Zmarli podczas zarazy, zostawiając synowi pokaźny majątek. Mikołaj mógł więc do końca swoich dni wieść dostatnie, beztroskie życie. Wrażliwy na ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność nie oczekiwał podziękowań, nie pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne uczynki pozostawały otoczone tajemnicą. Często po kryjomu podrzucał biednym rodzinom podarki i cieszył się, patrząc na radość obdarowywanych ludzi.
Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Doszedł do wniosku, że najlepiej służyć Mu będzie za klasztornym murem. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył do zakonników w Patras. Wkrótce wewnętrzny głos nakazał mu wrócić między ludzi. Opuścił klasztor i swe rodzinne strony, by trafić do dużego miasta licyjskiego - Myry.

Biskup Myry

Był to czas, gdy chrześcijanie w Myrze przeżywali żałobę po stracie biskupa. Niełatwo było wybrać godnego następcę. Pewnej nocy jednemu z obradujących dostojników kościelnych Bóg polecił we śnie obrać na wakujący urząd człowieka, który jako pierwszy przyjdzie rano do kościoła. Człowiekiem tym okazał się nieznany nikomu Mikołaj. Niektórzy bardzo się zdziwili, ale uszanowano wolę Bożą. Sam Mikołaj, gdy mu o wszystkim powiedziano, wzbraniał się przed objęciem wysokiej funkcji, nie czuł się na siłach przyjąć biskupich obowiązków. Po długich namowach wyraził jednak zgodę uznając, że dzieje się to z Bożego wyroku.
Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym oddaniem. Niósł Słowo Boże nie tylko członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Starał się krzewić Je wśród pogan.
Tę owocną pracę przerwały na pewien czas edykty cesarza rzymskiego Dioklecjana wymierzone przeciw chrześcijanom. Wyznawców Jezusa uczyniono obywatelami drugiej kategorii i zabroniono im sprawowania obrzędów religijnych. Rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Po latach spędzonych w lochu Mikołaj wyszedł na wolność.
Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 70 lat (większość ludzi umierała wtedy przed 30. rokiem życia). Nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł: zgon nastąpił między 345 a 352 r. Tradycja dokładnie przechowała tylko dzień i miesiąc tego zdarzenia - szósty grudnia. Podobno w chwili śmierci Świętego ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie.
Mikołaj został uroczyście pochowany w Myrze.

Z Myry do Bari

Wiele lat później miasto uległo zagładzie, gdy w 1087 r. opanowali je Turcy. Relikwie Świętego zdołano jednak w porę wywieźć do włoskiego miasta Bari, które jest dzisiaj światowym ośrodkiem kultu św. Mikołaja. Do tego portowego miasta w południowo-wschodniej części Włoch przybywają tysiące turystów i pielgrzymów. Dla wielu największym przeżyciem jest modlitwa przy relikwiach św. Mikołaja.

Międzynarodowy patron

Biskup z Myry jest patronem Grecji i Rusi. Pod jego opiekę oddały się Moskwa i Nowogród, ale także Antwerpia i Berlin. Za swego patrona wybrali go: bednarze, cukiernicy, kupcy, młynarze, piekarze, piwowarzy, a także notariusze i sędziowie. Jako biskup miasta portowego, stał się też patronem marynarzy, rybaków i flisaków. Wzywano św. Mikołaja na pomoc w czasie burz na morzu, jak również w czasie chorób i do obrony przed złodziejami. Opieki u niego szukali jeńcy i więźniowie, a szczególnie ofiary niesprawiedliwych wyroków sądowych. Uznawano go wreszcie za patrona dzieci, studentów, panien, pielgrzymów i podróżnych. Zaliczany był do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Święty zawsze aktualny

Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To wystarczająco długi czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i legend. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie brzmiących opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy.
Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Św. Michał Archanioł w Oleśnicy

2018-12-10 09:13

Dariusz Stępień

W kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy trwają rekolekcje adwentowe, w ramach których parafię nawiedziła kopia cudownej figury św. Michała Archanioła z groty objawień na górze Gargano. Każda data na rekolekcje jest dobra – zawsze przecież warto i trzeba się nawracać. Niemniej rozpoczęcie w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i przywitanie figury rankiem następnego dnia ma wyjątkową wymowę. Można powiedzieć, że dwie najważniejsze po Bogu w niebie osoby - tj. Maryja i Michał Archanioł - zaproszone zostały do szczególnej opieki nad rekolekcjami oraz nad całą parafią.

Roman Faryś

Rekolekcje prowadzi o. Rafał Szwajc ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (tzw. Michalitów). Poprzez homilie, nauki stanowe i modlitwy przybliża świat duchów, które pomagają nam w drodze do Boga. Nie widzimy ich co prawda, lecz doświadczamy codziennie ich opieki. Szczególnie zaś możemy prosić o pomoc Michała Archanioła. Jego imię – Mi-cha-el w języku hebrajskim oznacza: Któż jak Bóg? Nieco inaczej tę prawdę wyraża św. Paweł Apostoł - Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31b). Już to samo wystarcza do nabrania pewności, że z Bogiem wszystko jest możliwe. I tak rzeczywiście jest. W czasie rekolekcji usłyszeliśmy liczne świadectwa wielkich dzieł Bożych realizowanych w życiu wielu ludzi za pośrednictwem Michała Archanioła.

Zobacz zdjęcia: Rekolekcje adwentowe w Oleśnicy

Przywitanie figury nastąpiło bezpośrednio przed pierwszą Mszą św. w niedzielę. Kapłani, służba liturgiczna i liczni parafianie wyszli przed kościół ok. 6.50. O tej godzinie podjechał specjalny samochód-kaplica przewożący kopię cudownej figury. Ksiądz proboszcz przywitał św. Michała Archanioła. W czasie przenoszenia figury do świątyni modliliśmy się litanią z wezwaniami opisującymi moc największego z aniołów. Św. Michał zajął miejsce tuż obok ołtarza. Po każdej z Mszy św. liczni parafianie podchodzili do figury, aby złożyć u jego podstawy pisemne prośby i podziękowania. Inni dotykając ją za pośrednictwem św. Michała wprost zanosili do Boga swoje błagania. Wielu było zainteresowanych przyjęciem szkaplerza św. Michała Archanioła. Wszyscy parafianie mieli możliwość nabycia zarówno szkaplerza, jak i szeregu publikacji dotyczących aniołów.

Wieczorny Apel Jasnogórski ponownie zgromadził wiernych wokół NMP Matki Miłosierdzia i Michała Archanioła. Innymi okazjami były Msze św. z udziałem dzieci, młodzieży, homilie przeznaczone dla małżeństw i rodziców. Ale tak naprawdę „przygoda” ze św. Michałem rozpoczęła się w naszej parafii już pięć lat temu. Od tego czasu po każdej Mszy św. w tygodniu modlimy się wzywając orędownictwa tego, który jednoznacznie opowiedział się po stronie Boga przeciwko szatanowi – Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. a przeciw zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną … Obecne nawiedzenie parafii przez kopię cudownej figury wzmocni, jak można domniemywać, kult archanioła i wspomoże na drodze powołania chrześcijańskiego. On bowiem, podobnie jak Maryja, wskazuje na Boga i do Niego prowadzi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem