Reklama

Sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej

Ks. Zbigniew Rostkowski

Kościół ostrożański jest zaliczany w diecezji drohiczyńskiej do sanktuariów maryjnych na prawie diecezjalnym. Od blisko czterech wieków niezwykłą czcią cieszy się tutaj łaskami słynący obraz Matki Bożej Ostrożańskiej (z ok. 1600 r.). Przypuszczalnie został on ufundowany przez kasztelana podlaskiego Aleksandra Radziszewskiego z okazji fundacji w 1661 r. Pierwsza pisana wzmianka o tym wizerunku pochodzi z 1666 r. Obraz zasłynął jako cudowny dzięki licznym łaskom, jakich doznawali modlący się pielgrzymi. W 1710 r. miało miejsce cudowne ocalenie parafii ostrożańskiej przed epidemią. Podczas gdy w innych parafiach ludzie umierali masowo, tutaj zarazą był dotknięty tylko jeden dom. Obraz koronowany papieskimi koronami 5 lipca 1987 r. przez ks. Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski.

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
17-314 Ostrożany
tel. +48(85) 655 15 43; Centrex: 227
par_ostrozany@ostrozany.pl
ostrozany.pl

Porządek Mszy św.:
- niedziele i święta:
- kościół parafialny: 8.30, 10.00, 12.00
- święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
- kościół parafialny: 7.00, 7.30 (soboty: 16.00, maj: 18.00, październik: 16.00)

Odpusty w parafii:
pierwsza niedziela lipca - rocznica koronacji Obrazu; Narodzenie Najświętszej Maryi Panny - 8 września

Nabożeństwo adoracyjne: trzy dni przed pierwszą niedzielą lipca
Dobra Ostrożany zostały nadane ok. 1416 r. przez starostę (wojewodę) drohickiego Mikitę - Bartłomiejowi i Dadźbogowi, pochodzącym z Mazowsza.
Pierwszą świątynię w Ostrożanach pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Świętych Piotra i Pawła Apostołów oraz św. Marcina ufundowali 19 lipca 1450 r. właściciele tych ziem - Bartłomiej i Dadźbóg Ostrożańscy. W 1474 r. właścicielem Ostrożan był Piotr (Pietraszko) Paszkowicz Strumiłło (zm. ok. 1487 r.), starosta drohicki (1463-1475), namiestnik lidzki i marszałek hospodarski (1483-1486), protoplasta podlaskiej linii Kiszków h. Dąbrowa.
Miejscowa tradycja podaje, że pierwsza świątynia została wzniesiona na miejscu, gdzie obu braciom objawiła się Matka Boża. Dokumentem erekcyjnym z 8 stycznia 1451 r. ks. Andrzej z Płońska (zm. ok. 1459 r.), biskup łucki (1425-1459), erygował parafię ostrożańską i wyznaczył jej terytorium wydzielone z parafii Perlejewo. Miała ona jednak jeszcze przez pewien czas jako filia podlegać ks. Jakubowi, proboszczowi w Perlejewie (1450-1473). Po śmierci plebana perlejewskiego parafia usamodzielniła się w 1475 r. Rok później występował już pierwszy pleban ostrożański - ks. Jan i wikariusz - ks. Jan Jaszczołt.
Od ok. 1628 r. właścicielem dóbr ostrożańskich był sekretarz królewski i wiceinstygator koronny Aleksander Radziszewski h. Niezgoda (zm. 24.04.1670 r.), kasztelan podlaski (1667-1670). Pierwszy kościół ostrożański został ograbiony przez wojska Jerzego Rakoczego II (1621-1660), księcia siedmiogrodzkiego (1648--58), które przechodziły tędy w kwietniu i maju 1657 r. Konieczne remonty świątyni przeprowadził ówczesny proboszcz i dziekan drohicki - ks. Florian Sadowski (proboszcz w latach 1653-1690).
Widząc zły stan świątyni, Aleksander Radziszewski w testamencie z 1667 r. zapisał duże sumy pieniędzy na budowę nowego kościoła, zobowiązując do tego swoich spadkobierców. Zadanie to podjął jego zięć - Mikołaj na Bykach Bykowski (zm. 12.03.1705 r.), starosta zakroczymski (1654) kasztelan podlaski (1688-1705). 14 marca 1700 r. zawarł on umowę z Jakubem Faustem z Węgrowa w sprawie budowy kościoła w Ostrożanach. Funkcję proboszcza pełnił wówczas dziekan drohicki - ks. kan. Teodor Kazimierz Aponowicz (proboszcz w latach 1698-1710). W 1713 r. kościół ten był określany jako "nowo zbudowany". W tym też roku właścicielami Ostrożan zostali: wnuczka wspomnianego fundatora Anna Gembicka, córka Jan Pawła (zm. 1713 r.) i jej mąż (od 1712 r.) Baltazar (Balcer) Ciecierski (zm. 15.07.1750 r.), stolnik drohicki (1710-1750). Zapisując w 1749 r. dobra ostrożańskie swemu synowi Ignacemu (zm. 04.09.1766), stolnikowi drohickiemu (1750-1766), zobowiązał go jednocześnie do wzniesienia nowej świątyni.
Zadanie to wykonał on w latach 1756-58 pod kierunkiem ks. kan. Józefa Antoniego Łuniewskiego (proboszcz w latach 1749-56) i ks. kan. Andrzeja Niewiadomskiego (proboszcz w latach 1756-68). Budowniczym świątyni był cieśla Piotr Prawda, mieszczanin siemiatycki. Konsekracji dokonał dnia 7 września 1783 r. ks. Jan Szyjkowski (1721--97), biskup tytularny Sinope (13.11.1775 r.), sufragan łucki na okręg brzeski (1775-97). Wówczas to został umieszczony w ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Bożej. Ok. 1780 r. została ufundowana do kościoła ostrożańskiego ambona w kształcie łodzi wykonana w Pułtusku, staraniem ks. kan. Henryka Andrzeja Gedermana, proboszcza ostrożańskiego (1769-1806). Wśród wielu dobrodziejów hojnymi kolatorami kościoła byli również przedostatni dziedzice Ostrożan: Stefan Wacław hr. Ciecierski (1862-1935) i jego żona Maria Doria-Dernałowicz (1864-1935).
Warto wiedzieć, że kościół ostrożański jest zaliczany w naszej diecezji do sanktuariów maryjnych na prawie diecezjalnym. Od blisko czterech wieków niezwykłą czcią cieszy się tutaj łaskami słynący obraz Matki Bożej Ostrożańskiej (z ok. 1600 r.). Przypuszczalnie został on ufundowany przez wspomnianego kasztelana podlaskiego Aleksandra Radziszewskiego z okazji fundacji w 1661 r. altarii Różańca Świętego. Pierwsza pisana wzmianka o tym wizerunku pochodzi z 1666 r. Obraz ten zasłynął jako cudowny dzięki licznym łaskom, jakich doznawali modlący się pielgrzymi. W 1710 r. miało miejsce cudowne ocalenie parafii ostrożańskiej przed epidemią. Podczas gdy w innych parafiach ludzie umierali masowo, tutaj zarazą był dotknięty tylko jeden dom.
Kolejni proboszczowie starali się rozwijać kult maryjny. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje ks. Jan Auder (1879-1960), z pochodzenia Łotysz i konwertyta, który będąc proboszczem w Ostrożanach w latach 1931-57, napisał wiele pieśni na cześć Maryi, do dziś chętnie śpiewanych przez wiernych. Rozchodząca się nawet poza granice diecezji sława sanktuarium ostrożańskiego sprawiła, że bp Władysław Jędruszuk (1918-1994), administrator apostolski diecezji pińskiej (1967-1991), wystąpił do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ukoronowanie cudownego wizerunku papieskimi diademami. Poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II 12 czerwca 1987 r. na Jasnej Górze korony włożył na głowę Jezusa i Bogarodzicy Józef kard. Glemp, Prymas Polski, 5 lipca 1987 r., w asyście wielu biskupów i w obecności wielkiej rzeszy wiernych. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się murowana, dwukondygnacyjna, klasycystyczna dzwonnica, która została zbudowana w 1816 r., przez dziekana drohickiego - ks. kan. Marcina Franciszka Szymborskiego (proboszcz w latach 1807-35). W ogrodzie parafialnym stoi murowana plebania zbudowana w 1921 r. przez ks. Benona Konstantego Kaya (1882-1936), proboszcza ostrożańskiego (1919-31). W pobliżu kościoła, po drugiej stronie drogi, znajduje się natomiast murowany dom parafialny postawiony w latach 1964-1970, staraniem ks. Benedykta Karpińskiego (wik. i admin. 1963-65) i ks. Jana Karnickiego (1908-1970), kolejnego proboszcza ostrożańskiego (1965-70).

Bibliografia:
E. Borowski, Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach, Drohiczyn n. B. 1986. M. Kałamajska-Saeed (red.), Województwo Białostockie. Siemiatycze. Drohiczyn i okolice (Katalog Zabytków w Polsce, t. XII z. 1), Warszawa 1996; J. Kotyńska, Ostrożany. Kościół parafialny p. w. Narodzenia NMP, Białystok 1987 (mps); P. Rytel-Andrianik, T. Jaszczołt, Księga łask. Modlitwy i zarys historyczny Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach, Ostrożany 2003 (mps); A. Sętorek, Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach w XX wieku, Drohiczyn 1994 (mps)

Reklama

Dziś uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

2019-03-19 10:24

ml / Warszawa (KAI)

Kościół katolicki obchodzi 19 marca uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi i przybranego ojca Jezusa. Św. Józef był mężem Maryi i przybranym ojcem Pana Jezusa. Jest patronem wszystkich ojców.

Grażyna Kołek/Niedziela
Krzeszów – Kościół św. Józefa. Malował Michał Leopold Willmann

Według św. Mateusza, Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był rzemieślnikiem, tradycyjnie uważa się, że cieślą. Ewangelia nazywa św. Józefa „mężem sprawiedliwym”, to znaczy prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy „Bóg przydał”.

Św. Józef jest także patronem Kościoła, patronem szczególnym, ponieważ jest wzorem ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy, czuły, mądry, ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten sposób stał się wyraźnym i czytelnym obrazem ojcowskiej miłości Boga. Zapewne niektóre cechy Jezusa są odbiciem osobowości św. Józefa.

Choć nie był ojcem naturalnym Jezusa, według prawa żydowskiego, jako mąż Maryi, był Jego ojcem i opiekunem. Pierwszy o św. Józefie pisał św. Hieronim (+420). Szczególnie jego kult propagowała św. Teresa od Jezusa. Wielokrotnie wyznawała ona, że o cokolwiek poprosiła Boga za wstawiennictwem św. Józefa, zawsze to otrzymywała.

Papież Leon XIII poświęcił św. Józefowi encyklikę, Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa, a Jan XXIII, którego św. Józef był patronem chrzcielnym, wprowadził imię do kanonu rzymskiego. Jan Paweł II wydał list pasterski „Redemptoris custos”, w którym ukazuje św. Józefa jako wzór mężczyzny na nasze czasy.

W Polsce, szczególnie w Krakowie, święto Oblubieńca Maryi obchodzono 19 marca już na przełomie XI i XII w. Do liturgii wspomnienie św. Józefa weszło w Jerozolimie w V w. Na Zachodzie przyjęło się w wieku VIII. Do brewiarza i mszału wprowadził je Sykstus IV (1479) a Grzegorz XV (1621-1623) rozszerzył na cały Kościół. W Polsce św. Józefa znany był już na przełomie XI i XII w. W tym czasie w Krakowie obchodzono już jego święto pod datą 19 marca. Czci św. Józefa poświęcony jest cały miesiąc marzec.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Peregrynacja obrazu św. Józefa w Żarach

2019-03-19 22:45

Kamil Krasowski

18 i 19 marca obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu nawiedził parafię św. Józefa w Żarach. Pierwszego dnia odbyły się tam Msza św. odpustowa ku czci św. Józefa Oblubieńca, a po niej spotkanie ewangelizacyjno - modlitewne dla mężczyzn w kościele.

facebook/Parafia św. Józefa w Żarach
Blok ewangelizacyjno-modlitewny "Milczeć, walczyć, kochać" w kościele św. Józefa w Żarach
Zobacz zdjęcia: Peregrynacja obrazu św. Józefa Kaliskiego w Żarach. Blok ewangelizacyjno-modlitewny
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem