Reklama

Moje pismo Tęcza - 1/2 2019

Wędrując po parafiach

Lubień Kujawski

Emilia Kwiatkowska
Edycja włocławska 13/2004

Historia

Lubień Kujawski należał do rodu Doliwów, którzy przyjęli później nazwisko Lubieńskich. Prawa miejskie otrzymał w 1489 r., by utracić je w 1867 r. i ponownie odzyskać w 1919 r. Miasto było znaczącym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Nie bez znaczenia dla jego rozwoju była obecność okolicznych dworów, a także kościoła i szkoły.
Pierwsze wzmianki dotyczące świątyni pochodzą z XIV w. i mówią o drewnianym kościele pw. św. Katarzyny Męczennicy. Kościół ten wcześnie uległ zniszczeniu. Wybudowano nową świątynię, konsekrowaną pod dawnym wezwaniem w 1638 r. Gdy w 1670 r. strawił ją pożar, wzniesiono kolejną, której budowę zakończono w 1675. Po tym, jak w 1827 r. zawaliła się wieża kościoła, mimo dokonanych remontów i napraw, rozważano decyzję o budowie kościoła murowanego, jednak podjęto ją dopiero w 1884 r. Projektantem świątyni był warszawski architekt, Artur Goebel. Prace budowlane trwały do 1886 r., wykończenie wnętrza zajęło kilkanaście lat. Konsekracja nastąpiła w 1909 r. - pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Rocha.
W 1839 r. przy kościele wybudowano szkołę: drewniany, dwuizbowy dom, w którym wikariusze mieli uczyć dzieci. Później szkoła mieściła się w wynajmowanych domach. Szkoły murowanej Lubień doczekał się w latach 20. XX w. Zadania tego podjął się miejscowy budowniczy - Jan Szperling. Obecnie w budynku, którego fasada jest ozdobiona 4 okazałymi półkolumnami, znajduje się Biblioteka Publiczna i biura. Ostatnim dyrektorem w starej szkole był zmarły niedawno Józef Kopczyński. Na potrzeby oświaty w latach 1978-80 wzniesiono nowe budynki, w których mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Drewniana zabudowa z ubiegłych dziesięcioleci w większości uległa zniszczeniu, czy to w pożarach, czy też w czasie wojny. Taki właśnie los spotkał bóżnicę i przytułek dla biednych Żydów. Jednym z budynków, który oparł się niszczącej sile czasu, jest dwór modrzewiowy, umieszczony w głębi parku przy trasie E-1. Po II wojnie światowej budynek został przeznaczony na Dom Dziecka. Wymagało to pewnych przeróbek, jednak budowla nie zatraciła nic ze swego pierwotnego piękna.

Z życia parafii

Na początku grudnia 2002 r. powstał Parafialny Zespół Caritas. Na spotkaniach odbywających się okresowo i w zależności od potrzeb omawiane są sprawy bieżące. Głównym zadaniem jest pomoc dla rodzin wielodzietnych, gdyż - jak podkreśla proboszcz parafii, ks. kan. Stefan Spychalski - najistotniejsze to zadbać o dobro dzieci. Nie oznacza to jednak, że pomoc ogranicza się tylko do tych rodzin.
Ofiary na rzecz Caritas pochodzą ze zbiórek organizowanych w drugą niedzielę każdego miesiąca. Parafianie wiedzą, że ich dary mają wpływ na los innych członków wspólnoty i starają się być hojni.
Pomoc przybiera różną formę. Część ofiar z wizyty duszpasterskiej została przekazana potrzebującym w ramach doraźnego wsparcia. W Adwencie i w Wielkim Poście ogłaszana jest zbiórka produktów żywnościowych. Dary składane są przed ołtarzem św. Faustyny, patronki Dzieł Miłosierdzia. W ub.r. rozdano 45 paczek; każda z nich miała wartość ok. 30 zł. Znajdowały się w nich najpotrzebniejsze artykuły spożywcze. Tegoroczna zbiórka rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i trwać będzie do 4 kwietnia br.
Należy dodać, że święta nie są jedyną okazją do pomocy bliźnim znajdującym się w potrzebie. Przypomina o tym znajdująca się w kruchcie kościoła i witająca wchodzących figura św. Antoniego z chlebem. Ofiary i żywność można składać w zakrystii przez cały rok.

Abp d’Ornellas: kryzys we Francji głębszy niż się wydaje

2019-02-16 17:23

vaticannews / Rennes (KAI)

We Francji nie słabną protesty żółtych kamizelek. Zdaniem abp. Pierre’a d’Ornellas dla Kościoła jest to szansa, by pośród aktualnego zamieszania zaproponować społeczeństwu rozwiązania społecznego nauczania Kościoła.

fotolia.com

Ordynariusz archidiecezji Rennes docenia zainicjowane przez prezydenta Macrona narodowe konsultacje. Przestrzega jednak przed zbyt powierzchownym postrzeganiem obecnego kryzysu. Jego zdaniem jest on bardzo poważny i nie sprowadza się wyłącznie do kwestii gospodarczych. Francja jest głęboko podzielona – mówi abp d’Ornellas.

"Kryzys jest o wiele głębszy. W gospodarce przejawia się organizacja społeczeństwa. I jest to jeden z wielu przejawów porządku społecznego. Problemy gospodarcze świadczą o problemach o wiele głębszych – powiedział Radiu Watykańskiemu abp d’Ornellas. – W organizacji społeczeństwa nastąpiły gwałtowne, brutalne zmiany. Jedną z nich jest metropolizacja kraju i marginalizacja terenów wiejskich. Są ogromne rzesze ludzi, którzy czują się zapomniani, porzuceni przez państwo. Mają poczucie, że państwo ich nie szanuje, nie uznaje ich wartości. Nie maja dostępu do świadczeń. Społeczeństwo coraz bardziej się polaryzuje, bo naczelną wartością stała się wydajność ekonomiczna. A zatem kryzys jest o wiele głębszy, niż mogłoby się wydawać. Na to nakłada się fakt, że naszemu społeczeństwu brakuje wspólnej wizji, która łączy i daje wolę podążania razem naprzód".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Toruń: zakończyły się krajowe obrady KSM

2019-02-17 16:34

xpb/Toruń

– Kościół potrzebuje świadomych, dojrzałych ludzi, którzy wezmą odpowiedzialność za losy swoich wspólnot i poniosą wartości w swoje środowiska – powiedział ks. dr Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na zakończenie Ogólnopolskiej sesji Zarządów Diecezjalnych KSM, która odbywała się w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób z całej Polski. Wśród uczestników był m.in. bp Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM.

Ks. Paweł Borowski

Trwające trzy dni obrady rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kaplicy toruńskiego seminarium, której przewodniczył bp Solarczyk. Podczas homilii podkreślił wielką odpowiedzialność za dary złożone w nasze ręce przez Boga jaka spoczywa na każdym wierzącym, a w sposób szczególny na młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. – Jesteśmy Bożymi ogrodnikami – mówił do zebranych.

Drugi dzień obrad poświęcony był podsumowaniu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz prezentacji nowych zadań. Odbyło się Seminarium Środowiska Młodzieży, podczas którego referaty wygłosili: ks. dr Marcin Szczodry oraz minister środowiska Sławomir Mazurek.

W ramach spotkania zorganizowano konferencję prasową, której celem było przybliżenie działalności KSM z racji 85. rocznicy powstania oraz prezentacja związana z uruchomieniem Platformy KSM, projektem „Środowisko Młodzieży” i nowelizacją statutu.

Centralnym punktem trzydniowych obrad była Msza św. pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, który podkreślił, że każde ludzkie działanie, by mogło przynieść dobre owoce musi być połączone z wiarą w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wskazał także na dwa filary budowania autentycznej wspólnoty miłości: Słowo i Eucharystia. – Słowo i Eucharystia budują z nas wspólnotę miłości – mówił.

Oprócz obrad i wyborów uzupełniających do Prezydium Krajowej Rady nie zabrakło czasu na zwiedzanie, wspólne spędzanie czasu i grę miejską przygotowaną przez KSM Diecezji Toruńskiej. Gra miała na celu przybliżenie postaci św. Stanisława Kostki, integrację oraz możliwość poznania różnych zakątków Torunia w nieco odmienny sposób.

Zwieńczeniem obrad była niedzielna sesja, podczas której ogłoszono komunikaty i zaprezentowano Platformę KSM oraz wręczono nagrody najlepszym zespołom biorącym udział w grze miejskiej. Uczestnicy wysłuchali także konferencji formacyjnej asystenta generalnego ks. dr Andrzeja Lubowickiego, który podkreślił ważność osobistej pracy nad sobą będącej fundamentem służby drugiemu.

- Tym, co niszczy wspólnoty są wszelkiego rodzaju „-izmy”. Największym „-izmem”, który zabija wspólnotę jest egozim, który idzie w parze z władzą. Drugim jest hedonizm, a trzecim materializm – mówił ks. Lubowicki. Zaznaczył, że niekiedy zdarza się, że w Stowarzyszeniu większy nacisk kładzie się na różnego rodzaju akcyjność niż na pracę nad sobą, ale by dać coś drugiemu trzeba najpierw w sobie samym przepracować pewne sprawy, nieustannie się rozwijać. Aby komuś coś dać, trzeba to najpierw samemu posiadać. – Kościół potrzebuje świadomych, dojrzałych ludzi, którzy wezmą odpowiedzialność za losy swoich wspólnot i poniosą wartości w swoje środowiska – mówił.

- Wspólnota to suma poświęceń – podkreślił asystent generalny KSM. Poświęcanie swojego czasu, talentów itp. jest możliwe na tyle, na ile pracujemy nad sobą. – Najważniejszą wartością przy pracy nad sobą jest wiara, a wartość najważniejsza we wspólnocie to miłość, która prowadzi do jedności – dodał.

Po konferencji przewodniczący Krajowej Rady KSM Patryk Czech podziękował oddziałowi KSM Diecezji Toruńskiej i jego asystentowi ks. Łukaszowi Meszyńskiemu za dobrą organizację spotkania i bogaty program pobytu w Toruniu.

Ostatnim wydarzeniem Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych KSM była Eucharystia w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, której przewodniczył i homilię wygłosił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. W homilii podkreślił, że prawdziwe szczęście płynie nie z dóbr tego świata, ale ze zjednoczenia z Bogiem. Przykładem troski o żywą, pełną świeżości przyjaźń z Jezusem są właśnie członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, która skupia w swoich szeregach blisko 15 tys. osób w całym kraju.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła poprzez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem