Reklama

Historia Tygodnika Katolickiego "Niedziela". Kalendarium

Oprac. ks. Mariusz Frukacz

Zapraszamy do prześledzenia bogatej, ponadosiemdziesięcioletniej historii naszego Tygodnika. Cały ten okres można podzielić na lata przed II wojną światową, po niej i reaktywację pisma po 1981 r.

Okres II Rzeczypospolitej (do 1939 r.)
"Niedziela" w okresie bp. Teodora Kubiny (1925-51)

1926 r. - Bp Teodor Kubina powołuje do istnienia tygodnik "Niedziela" - ilustrowany tygodnik katolicki diecezji częstochowskiej. Redaktorem naczelnym zostaje ks. Wojciech Mondry (ur. 3.12.1887 r. - zm. 20.12.1969r.). Tygodnik został powołany niedługo po tym jak papież Pius XI bullą "Vixdum Poloniae unitas" z 28.10.1925 r. powołał do istnienia diecezję częstochowską. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Filip Kubina (1880-1951), działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor "Gościa Niedzielnego". Bp. Kubina kieruje arcypasterską zachętę do diecezjan w sprawie tygodnika.
04.04.1926 r. - Ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli". W winiecie ma podtytuł "Tygodnik dla Ludu Katolickiego Diecezji Częstochowskiej. Ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Częstochowskiej". Bp Teodor Kubina pisze specjalny list z racji powołania do istnienia "Niedzieli". Początkowo redakcja mieści się na plebanii parafii św. Zygmunta w Częstochowie.
1926-34 r. - Do "Niedzieli" dołączany jest miesięcznik - "Młodzież Katolicka. Okólnik Związków Młodzieży Polskiej".
1927 r. - Nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka bp. Teodora Kubiny - "Cud wiary i polskości w Ameryce".
1927 r. - W kazaniu na zakończenie roku w katedrze częstochowskiej bp Teodor Kubina wskazuje na ważność i potrzebę "Niedzieli". Zachęca do zwiększenia liczby prenumeratorów. Stwierdza też, że "Niedziela", jako głos diecezji i biskupa, powinna być obecna w każdym domu i rodzinie.
1928 r. - "Niedziela" otrzymuje od Kurii Biskupiej lokal przy ul. NMP 64.
1928 r. - Pojawia się pierwszy numer "Kalendarza Jasnogórskiego" (wydawany do 1937 r.).
1928 r. - Nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka Wł. Marcinkowskiego - "Historia parafii Przedmość".
1928 r. - W kazaniu na zakończenie roku w katedrze częstochowskiej bp Teodor Kubina informuje diecezję o życzliwym przyjęciu Rocznika "Niedzieli" przez Piusa XI. Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa redaktorowi, współpracownikom i czytelnikom Tygodnika. Bp Kubina zachęca do prenumeraty "Niedzieli" przez każdą rodzinę, jako postanowienie diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie.
1929 r. - Pojawia się specjalny dodatek dla dzieci (4-6 stron) "Niedziela dla dzieci". Nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka ks. Wincentego Przygodzkiego pt. "Z przeszłości Wielunia. Przyczynek do historii diecezji częstochowskiej".
01.01.1929 r. - Ukazuje się dodatek "Młodzież Katolicka". Okólnik Związków Młodzieży Polskiej.
1929 r. - W kazaniu w katedrze częstochowskiej bp Kubina wyraził zadowolenie ze zrozumienia przez diecezjan ważności oświaty religijnej i zwiększenia w związku z tym liczby czytelników "Niedzieli" o kilka tysięcy. Zaapelował o dalsze zwiększenie prenumeraty pisma.
Lata 30. - "Niedziela" na swoich łamach wiele miejsca poświęca Akcji Katolickiej, zagrożeniom ze strony masonerii, prześladowaniom w Rosji Sowieckiej, robotnikom sezonowym na uchodźstwie.
- Na terenie diecezji częstochowskiej, przy współpracy "Niedzieli" i Akcji Katolickiej, organizowane są Dni Dobrej Prasy.
- W rozpowszechnianie "Niedzieli" włącza się Akcja Katolicka. W większych parafiach przy Akcji Katolickiej organizowana jest sekcja Apostolstwa Dobrej Prasy.
1930 r. - W jednym z numerów "Niedziela" pisze o rocznicy pontyfikatu Piusa XI w artykule pt: "Pius XI przyjacielem Polski".
- w pierwszym numerze "Niedziela" przedrukowała depeszę Ojca Świętego Piusa XI do prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
- Bp Kubina w katedrze częstochowskiej w kazaniu na zakończenie roku wskazuje na bardzo ważną rolę, jaką odgrywają katolicka książka i prasa. Apeluje o gorliwość w popieraniu katolickiej prasy i literatury. Wypowiada się też nt. roli, jaką spełnia wobec diecezji "Kalendarz Jasnogórski".
06.07.1930 r. - "Niedziela" publikuje teksty z racji I Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
10.08.1930 r. - "Niedziela" publikuje List Pasterski bp. Teodora Kubiny - "Do Drogich Diecezjan moich, przebywających na pracy zagranicą". W kolejnych latach bp Kubina pisze Listy Pasterskie do wychodźców, które publikuje "Niedziela". Bp Kubina zachęca w nich do nabywania "Niedzieli". Przypomina proboszczom o obowiązku dostarczenia "Niedzieli" robotnikom z diecezji częstochowskiej na wychodźstwie.
- "Niedziela" utrzymuje kontakty z diecezjanami przebywającymi na obczyźnie. Drukuje także listy od robotników z podziękowaniem za regularne przesyłanie polskiego katolickiego pisma.
1931-35 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest dwutygodnik "Niedziela dla Dzieci".
01.01.1931 r. - Redaktorką "Małej Niedzieli" zostaje Elża Burchardówna-Karwowska, znana wówczas z łamów "Niedzieli" autorka nowel i powieści.
26.09.1931 r. - Redaktor naczelny Ks. Wojciech Mondry otrzymuje od papieża Piusa XI odznaczenie "Pro Ecclesia et Pontifice" za działalność wydawniczą i redakcyjną w diecezji.
08.11.1931 r. - Ukazuje się specjalny numer "Niedzieli", poświęcony osobie bp. Teodora Kubiny z racji 25-lecia kapłaństwa. "Niedziela" publikuje list Ojca Świętego Piusa XI do bp. Kubiny, z 15 Października 1931 r.
1932 r. - Redakcja zwraca się do duchowieństwa diecezjalnego ze specjalnym apelem o zwiększenie liczby czytelników.
1932-34 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest dwutygodnik "Młodzież Katolicka".
1932 r. - W "Wiadomościach Diecezjalnych" zostaje zamieszczony tekst od redakcji "Niedzieli" pt: "O propagandzie i kolportażu pism katolickich", w którym podane są różne formy zachęty do czytania prasy katolickiej.
- Od tego roku "Niedziela" publikuje wiele powieści, opowiadań i gawęd, m.in. autorstwa E. Burchardówny, ks. J. Spilmana "Tajemnica spowiedzi", A. Werytusa (Antoniego Skrzyneckiego) "Skarby Jasnogórskie".
1933 r. - Specjalne wydanie "Kalendarza Jasnogórskiego", poświęcone obchodzonej w Kościele rocznicy 1900 lat od śmierci Chrystusa (Rok Święty) i 250. rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem. W tym samym roku "Niedziela" dużo miejsca poświęca obecności pielgrzymów polskich w Rzymie z racji Jubileuszu. W tym też roku Ojciec Święty Pius XI otrzymuje roczniki Tygodnika "Niedziela".
1933 r. - "Niedziela" wiele miejsca poświęca Piusowi XI i Jubileuszowi Odkupienia, publikując m.in. materiały z Rzymu i Watykanu oraz zdjęcia z uroczystości z udziałem Ojca Świętego.
29.01.1933 r. - W "Niedzieli" ukazuje się tekst ("Czyja to robota?")redaktora naczelnego ks. Wojciecha Mondrego - w obronie godności i czci bp. Kubiny, oskarżanego przez komunistów i wolnomyślicieli (masonerię ) o nieuczciwe postępowanie.
26.02.1933 r. - "Niedziela" przybliża sylwetkę nowego biskupa polowego WP Józefa Gawliny.
02.04.1933 r. - "Niedziela" zamieszcza relacje z konsekracji biskupa polowego Gawliny.
13.08.1933 r. - Ukazuje się specjalny, jubileuszowy numer "Niedzieli", poświęcony 550-leciu sprowadzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z zamku Bełzkiego na Jasną Górę.
29.10.1933 r. - Do "Niedzieli" zostaje dołączony dodatek "Odezwa z okazji nadchodzącego święta Chrystusa Króla i Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego", autorstwa bp. Teodora Kubiny.
1934-35 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest miesięcznik, jako dodatek parafialny - "Wiadomości Parafialne Parafii św. Józefa w Strzemieszycach".
1934-39 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest cotygodniowy dodatek parafialny: "Głos Duszpasterza - Parafii Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej".
1934-39 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest dodatek parafialny - "Wiadomości Parafialne. Stary Sielec w Sosnowcu".
1935-39 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest tygodnik, jako dodatek parafialny - "Życie Parafialne Parafii Przenajświętszej Trójcy w Będzinie".
1935 r. - Nakładem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i "Niedzieli" ukazuje się wznowione wydanie książki bp. Teodora Kubiny "Cud wiary i polskości wśród wychodźstwa polskiego".
26.05.1935 r. - Ukazuje się specjalny numer "Niedzieli", poświęcony życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego z racji jego śmierci.
1936 r. - W numerze 8. "Niedziela" publikuje "Arcypasterskie podziękowania" z okazji 10-lecia diecezji i 10-lecia rocznicy ingresu bp. Kubiny.
- W numerze 15. "Niedziela" publikuje List bp. Kubiny "Na dziesięciolecie "Niedzieli".
W kwietniu 1936 r. przypada jubileusz 10-lecia "Niedzieli". Bp Teodor Kubina pisze z tej okazji specjalne słowo do "Niedzieli".
15.09.1937 r. - Redaktorem "Niedzieli" zostaje ks. Stanisław Gałązka. Objętość pisma wzrasta do 16 stron. "Niedziela" zawiera 16 działów problemowych, min.: Akcja Katolicka, zagadnienia społeczne i państwowe, problemy rodziny i wychowania, z życia religijnego w Polsce, Ojciec Święty-Watykan, wiadomości religijne z zagranicy, nawrócenia - wyznania-przykłady, gospodarstwo, z historii, literatury, ze świata.
22.09.1937 r. - Kuria Diecezjalna upoważnia Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Częstochowie do pełnienia roli wydawcy tygodnika.
03.09.1939 r. - Z racji wybuchu II wojny światowej ukazuje się ostatni numer tygodnika
W tym okresie swoje teksty publikowali m.in.: Bp Teodor Kubina, ks. Wojciech Mondry, ks.Stanisław Ufniarski, ks. Hipolit Zieliński, ks. Bonawentura Tuor, ks. Kozubski, ks. Edward Banaszkiewicz, ks. Stanisław Kuraś, ks. Bolesław Stradowski, ks. Franciszek Gryglewicz,, ks. Stanisław Bartyzel, ks. Antoni Zimniak, ks. Walenty Patykiewicz, ks. Kucharski, o. Pius Przeździecki i o. Andrzej Andrzejewski - paulini, ks. Stanisław Gałązka. W tym też okresie, pod koniec lat 20. i na początku lat 30., z polecenia bp. Kubiny "Niedziela" jest dostarczana polskim robotnikom pochodzącym z diecezji częstochowskiej, a przebywającym na robotach na wychodźctwie.

Okres II wojny światowej

1939-45 r. - W czasie II wojny światowej "Niedziela" nie ukazuje się, jednak nazwa Tygodnika zostaje zawłaszczona przez Niemców na potrzeby tytułu dla "katolickiego" dodatku do gadzinowego "Kuriera Częstochowskiego". Pismo to było polskojęzyczne, wydawane z upoważnienia władz niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie. "Kurier Częstochowski" był instrumentem propagandy hitlerowskiej.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945-1989)
Okres stalinizmu i komunizmu (1945-1953)

Reklama

1945 r. - W numerze 1. "Niedziela" publikuje "Słowo Arcypasterza" bp. Kubiny z okazji wznowienia wydawania "Niedzieli". Ważną rolę w redakcji, obok Zofii Kossak Szczuckiej, odgrywa Zofia Dragatowa, która zajmuje się niemal całą administracją i kolportażem.
- W krótkim czasie od ponownego ukazania się "Niedziela" staje się pismem ogólnopolskim. Zaczyna docierać także do Ameryki i Australii, czego dowodem są listy z podziękowaniem od emigrantów polskich, kierowane do ks. A. Marchewki.
- W "Niedzieli" pojawiają się działy specjalistyczne, m.in. kącik ogrodniczy, rolniczy, porad prawnych. Kącik Ogrodniczy prowadzi inż. Antoni Gładysz, kącik gospodarski - inż. Bronisław Staniszewski, dział lekarski - dr med. J. Jakóbkiewicz.
02.1945 r. - Powstaje nowy komitet redakcyjny. Redaktorem naczelnym zostaje ks. dr Antoni Marchewka (ur.31.12.1890 r.-zm.13.02.1973r.). Swoją pomoc oferuje pisarka Zofia Kossak-Szatkowska (Szczucka), która wyjeżdża z Częstochowy w lipcu 1945 r.
08.04.1945 r. - Ukazuje się pierwszy numer po przerwie okupacyjnej. "Niedziela" zmienia lokal - ul. 3 Maja 6/8 na ul. 3 maja 12. "Niedziela" staje się pismem skierowanym do katolików w całej Polsce. W latach powojennych ma w winiecie podtytuł: "Dla nieba i dla chleba". Tygodnik dla wszystkich.
4-10.05.1947 r. - "Niedziela" publikuje List Pasterski Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda.
07.1947 r. - Ks. Antoni Marchewka pozostawia maszynopis z tego okresu pt. "Moje wspomnienia" (Częstochowa, 1964).
07.1947 r. - 06.1948 r - na stanowisku redaktora naczelnego ks. Antoniego Marchewkę zastępuje ks. dr Marian Rzeszewski (ur.23.01.1911 r.- zm w latach 80., jako kapłan diecezji włocławskiej). W tym czasie, 17.07.1947 r. ks. Antoni Marchewka zostaje aresztowany przez władze komunistyczne i osadzony w areszcie na ul. Koszykowej i ul. Rakowieckiej w Warszawie.
06.1948 r. - Na stanowisko redaktora naczelnego powraca ks. dr Antoni Marchewka.
23.01.1949 r. - "Niedziela" informuje, że bp Stefan Wyszyński został nowym Prymasem Polski.
15.01.1951 r. - Zostaje zawarta umowa z PPK "Ruch". Na mocy tej umowy pismo ma być kolportowane przez "Ruch".
Lata 50. - "Niedziela" publikuje kilka powieści, m.in. Pii Górskiej "Dziwne Drogi Boże". Opowieść biblijna.
17.12.1950 r. - Ukazuje się specjalny numer "Niedzieli", poświęcony 25-leciu posługi biskupiej bp. Teodora Kubiny.
25.02.1951 r. - "Niedziela" publikuje informację o śmierci pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny.
08.08.1952 r. - "Ruch" ogranicza prenumeratę "Niedzieli" do prenumeraty indywidualnej.

"Niedziela" w okresie bp. Zdzisława Golińskiego (1951-63)

17.06.1951 r. - "Niedziela" publikuje informację o ingresie nowego biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.
05.08.1951 r. - "Niedziela" publikuje informację o śmierci kard. Adama Sapiehy. Artykuł "Kard. Sapieha nie żyje" spotyka się z ostrą interwencją Urzędu Kontroli Prasy (cenzurą). Wstrzymuje ona druk artykułu i konfiskuje 40 tys. egz. "Niedzieli". Po interwencjach cenzury tekst zostaje puszczony do druku.
- W tym samym okresie artykuł "Nie zabijaj" o mordzie katyńskim, po konflikcie z cenzurą, zostaje wycofany z "Niedzieli". Ks. Marchewka nie zgadza się na poprawki cenzury, że zbrodni katyńskiej dokonali hitlerowcy, a nie sowieci.
03.01.1953 r. - Na mocy uchwały Rady Ministrów zostają podwyższone opłaty za wszystkie czasopisma.
15.03.1953 r. - Ukazuje się ostatni numer "Niedzieli"
Bp Zdzisław Goliński wielokrotnie podejmuje starania o reaktywowanie "Niedzieli".
08.05.1953 r. - Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego przygotowuje Memoriał do rządu PRL "Non possumus", w którym bardzo zdecydowanie protestuje wobec niszczenia przez władze PRL prasy katolickiej i wydawnictw katolickich.
16.05.1953 r. - Pismo Kurii Diecezjalnej z polecenia bp. Zdzisława Golińskiego w sprawie "Niedzieli" do Rady Państwa.

Okres komunizmu i realnego socjalizmu (1956-1989)

1956 r. - Próby przejęcia "Niedzieli" przez Stowarzyszenie PAX (Bolesława Piaseckiego), kontrolowane przez władze komunistyczne.
1956 r. (po październiku) - Interwencje Prymasa polski kard. Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu Polski w sprawie "Niedzieli".
11.1956 r. - Od czasu zlikwidowania przez władze PRL "Niedzieli" ks. Marchewka organizuje nowy zespół redakcyjny.
09.11.1956 r. - W sprawie reaktywowania "Niedzieli" ks. Marchewka kieruje pismo do Głównego Urzędu Kontroli Prasy w Warszawie.
- W tym samym okresie Ks. Marchewka jest na rozmowie u ministra Sztachelskiego.
23.11.1956 r. - Memoriał Zespołu Redakcyjnego do Centralnego Urzędu Wydawnictw.
18.12.1956 r. - Pismo Zespołu Redakcyjnego zostaje skierowane m.in. do Jerzego Sztachelskiego, dyrektora Urzędu ds. Wyznań.
07.01.1957 r. - Przedstawiciel Zespołu Redakcyjnego - Stanisław Bukowski odbywa rozmowę w sprawie "Niedzieli" z ministrem Sztachelskim.
11.01.1957 r. - Memoriał do Urzędu ds. Wyznań.
14.01.1957 r. - Rozmowa Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w gmachu Urzędu Rady Ministrów z premierem rządu PRL Józefem Cyrankiewiczem w sprawie złagodzenia cenzury wobec pism katolickich. W rozmowie Prymas porusza sprawę wznowienia "Niedzieli".
- W następnych latach Prymas Wyszyński wielokrotnie wraca do sprawy prasy katolickiej, m.in. w rozmowach z Władysławem Gomułką.
11.02.1957 r. - Memoriał do Urzędu ds. Wyznań.
09.04.1957 r. - Interpelacja posła Antoniego Gładysza (poseł niezależny po wystąpieniu z koła poselskiego ZNAK) w Sejmie w sprawie "Niedzieli".
23.04.1957 r. - Negatywna odpowiedź Urzędu ds. Wyznań w sprawie wznowienia "Niedzieli".
23.04.1957 r. - Ks. Antoni Marchewka zostaje powiadomiony przez władze, że w sprawie wydawnictw katolickich możliwości przydziału papieru zostały wyczerpane.
24.04.1957 r. - Odpowiedź negatywna od ministra Sztachelskiego na interpelację posła A. Gładysza.
30.10.1957 r. - Przy poparciu katolickich posłów (Koło poselskie "ZNAK") Marszałkowi na Sejm PRL zostaje wręczony memoriał w sprawie wydawania "Niedzieli".
03.10.1957 r. - Poseł Gładysz kieruje pismo w sprawie "Niedzieli" do I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki.
30.10.1957 r. - Interwencja do Marszałka Sejmu PRL w związku z brakiem odpowiedzi Gomułki na pismo posła Gładysza. Pismo do Marszałka w imieniu Zespołu Redakcyjnego podpisali: Zofia Kossak Szczucka, Antoni Gładysz i ks. Antoni Marchewka.
- Memoriał do Marszałka popiera grupa posłów, m.in.: Stefan Kisielewski, Jerzy Zawieyski, Miron Kołakowski, Antoni Gładysz.
22.05.1958 r. - Pismo Zespołu Redakcyjnego w sprawie "Niedzieli" do Głównego Urzędu Kontroli Prasy w Warszawie. Gdy o tym piśmie w swoich "Wspomnieniach" pisał w 1964 r. ks. A. Marchewka, nie było żadnej odpowiedzi władz PRL w sprawie wznowienia "Niedzieli".
W tym czasie swoje artykuły publikowali m.in.: ks. Antoni Marchewka, Zofia Kossak-Szatkowska(Szczucka), Zofia Dragatowa, Władysław Dulęba, ks. Marian Rzeszewski, Bernard Rusiecki, Witold Zembrzuski, S. Barbara Zulińska, dr Marian Józef Święcicki, Kazimierz Gołba, Michalina Janoszka, ks. St. Nieczyperowicz, inż. Antoni Gładysz, inż. Br. Staniszewski, dr med. J. Jakóbowicz, Antoni Gołubiew.

"Niedziela" w okresie bp. Stefana Bareły (1964-1984)

Lata 70. - Za czasów rządów ekipy Edwarda Gierka zbierane są w Częstochowie i w Zagłębiu podpisy pod petycją o reaktywowanie "Niedzieli".
12.05.1977 r. - Pismo Kurii Diecezjalnej w sprawie "Niedzieli" do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
31.05.1977 r. - Negatywna odpowiedź Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w sprawie reaktywowania "Niedzieli".
03.12.1977 r. - Pismo bp. Stefana Bareły do ministra Kazimierza Kąkola dyrektora Urzędu ds. Wyznań w sprawie reaktywowania "Niedzieli".
16.10.1978 r. - Kard. Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża. Przybiera imię Jan Paweł II.
12.11.1978 r. - W Duszpasterstwie Akademickim w "Piwnicy" zostaje wydany pierwszy numer "Monitora Kościelnego" (serwis informacyjny na podstawie audycji radiowych polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Zespół redakcyjny: redaktor odpowiedzialny - ks. dr Ireneusz Skubiś, współredagujący: Zofia Chwalba, Włodzimierz Chwalba, Lidia Dudkiewicz, Irena Makowicz, Danuta Nowak, Danuta Wiśnicka. Ostatni numer "Monitora Kościelnego" ukazuje się 01.03.1981 r. Wydano 120 numerów).
23.01.1979 r. - List bp. Bareły do premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie "Niedzieli".
30.01.1979 r. - List Księży Dziekanów Diecezji Częstochowskiej do premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie "Niedzieli".
08.1980 r. - Strajki na wybrzeżu. Powstaje NSZZ "Solidarność". Bp Stefan Bareła podejmuje starania o reaktywowanie "Niedzieli". Delegatem Biskupa do rozmów w Warszawie zostaje ks. dr Ireneusz Skubiś.
10.09.1980 r. - Pismo bp. Bareły do Zygmunta Najdowskiego, ministra Kultury i Sztuki w sprawie "Niedzieli".
- Pismo bp. Bareły do Jerzego Kuberskiego, dyrektora Urzędu ds. Wyznań. Kuberski popiera starania Diecezji o reaktywowanie "Niedzieli".
10.1980 r. - Rozmowy posła PZKS Rudolfa Buchały z upoważnienia bp. Stefana Bareły z ministrem J. Kuberskim. Pozytywne nastawienie Kuberskiego do sprawy reaktywowania "Niedzieli".
12.1980 r. - Bp Stefan Bareła przedstawia na Konferencji Episkopatu Polski sprawę reaktywowania "Niedzieli".
- Rozmowa bp. Bareły z ks. Ireneuszem Skubisiem w sprawie reaktywowania "Niedzieli". Ks. Skubiś zostaje wyznaczony do rozmów z prof. Jerzym Ozdowskim, wicepremierem w rządzie gen. Jaruzelskiego.
15.12.1980 r. - pismo bp. Bareły do Józefa Tejchmy, ministra Kultury i Sztuki w sprawie "Niedzieli".
16.12.1980 r. - Pismo Księży Dziekanów Diecezji Częstochowskiej do ministra J. Tejchmy.
09.01.1981 r. - List bp. Stefana Bareły do Jerzego Ozdowskiego, wicepremiera w rządzie Jaruzelskiego, jako członek PZKS (Polskiego Związku Katolicko-Społecznego).
05.03.1981 r. - Oficjalne pismo władz PRL (Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk), wyrażające zgodę na reaktywowanie "Niedzieli".
03.04.1981 r. - List z Sekretariatu Stanu do redakcji w związku z nowym okresem jej działalności.
11.04.1981 r. - List Metropolity Krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego do redakcji z racji rozpoczęcia jej działalności po wznowieniu.
12.04.1981r. - List Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego do redakcji z racji rozpoczęcia jej działalności po wznowieniu.
15.05.1981 r. - W Relacji z posiedzenia Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu informacja o rozmowach ks. I. Skubisia z ministrem Aleksandrem Merkerem, wicedyrektorem Urzędu ds. Wyznań w sprawie "Niedzieli" jako tygodnika Episkopatu przeznaczonego dla rodzin. W tej samej relacji abp Bronisław Dąbrowski informuje, że "Niedziela" ma wychodzić poza kierownictwem Konferencji Episkopatu.
28.05.1981 r. - Spotkanie ks. Skubisia, jako nowego redaktora naczelnego w Warszawie, w siedzibie "RUCHU" na temat kolportażu "Niedzieli".
07.06.1981 r. - Ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli". Redaktorem naczelnym zostaje ks. dr Ireneusz Skubiś (zespół redakcyjny tworzą: ks. Ludwik Warzybok, ks. Ksawery Sokołowski, o. Jerzy Tomziński, ks. Józef Życiśski, a także osoby związane z "Monitorem Kościelnym"). List Biskupa częstochowskiego Stefana Bareły do redakcji. Pojawia się winietka w kolorze czerwonym.
Lata 80. - Okres potyczek z cenzurą. Od początku drukowane są wypowiedzi i dokumenty papieskie. W tych latach do "Niedzieli" piszą publicyści związani ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku", m.in.: Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma, Stanisława Grabska, Andrzej Micewski, Józefa Hennelowa, Juliusz Jan Braun, a także Józef Życiński (dzisiaj arcybiskup), ks. Mieczysław Maliński, Tadeusz Szyma i inni.
19.07.1981 r. - "Niedziela" publikuje informację o nowym Prymasie Polski abp. Józefie Glempie.

Okres stanu wojennego (1981-1982)

13.12.1981 r. - Na mocy dekretu gen. Wojciecha Jaruzelskiego i utworzonej WRON, wprowadza się w Polsce stan wojenny. "Niedziela" z datą 20.12.1981 r. nie ukazuje się. Wydawanie "Niedzieli" jest niemożliwe do marca 1982 r.

Abp Jędraszewski na spotkaniu nt. ochrony małoletnich w Kościele

2019-02-19 12:28

mp, bpkep / Warszawa (KAI)

Od kilku dni abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP jest hospitalizowany z powodu ostrego zapalenia płuc, dlatego Konferencję Episkopatu Polski na spotkaniu nt. ochrony małoletnich w Kościele reprezentował będzie Zastępca Przewodniczącego KEP abp Jędraszewski.

Grzegorz Jakubowski/KPRP

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat o delegacji Konferencji Episkopatu Polski na spotkanie w Watykanie nt. ochrony małoletnich w Kościele

Od kilku dni abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP jest hospitalizowany z powodu ostrego zapalenia płuc, dlatego Konferencję Episkopatu Polski na spotkaniu przewodniczących episkopatów z Papieżem Franciszkiem w Watykanie nt. ochrony małoletnich w Kościele reprezentował będzie abp Marek Jędraszewski, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W skład polskiej delegacji wchodzą również: bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP oraz o. Adam Żak, Koordynator KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowscy teologowie o duszpasterskiej odpowiedzialności proboszcza za katechizację

2019-02-19 20:57

Ks. Mariusz Frukacz

Zagadnienie obecności katechezy w szkole i konieczność katechezy parafialnej były przedmiotem naukowej refleksji członków Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Teologowie spotkali się 19 lutego w siedzibie PTT przy Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

W spotkaniu wzięli udział członkowie Częstochowskiego Oddziału PTT na czele z Ks. dr hab. Pawłem Maciaszkiem, kierownikiem PTT Oddziału w Częstochowie. Punktem wyjścia do dyskusji był referat ks. mgr. lic. Bartłomieja Bardelskiego na temat: „Duszpasterska odpowiedzialność proboszcza za katechizację w świetle obowiązujących dokumentów Kościoła”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Prelegent mówiąc o duszpasterskiej odpowiedzialności proboszcza za katechizację przypomniał, że katecheza należy do posłannictwa i misji Kościoła – Zadaniem katechezy jest wprowadzenie człowieka w znajomość prawd wiary i w rzeczywistość Kościoła – mówił prelegent i dodał: „Proboszcz odpowiada za katechezę szkolną i parafialną”.

Ks. Bardelski dużo miejsca poświęcił katechezie młodzieży i podkreślił znaczenie „wspierania inicjatyw młodzieżowych”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

- Ważne miejsce w misji Kościoła zajmuje również katecheza parafialna. Nauczanie wiary w parafii jest ściśle związane ze sprawowaniem sakramentów. Parafia jest właściwym i pierwszoplanową przestrzenią katechizacji. Szczególne znaczenie ma prowadzenie katechezy dorosłych – kontynuował ks. Bardelski.

- Bardzo ważna jest katecheza chrzcielna, katecheza przed pierwszą spowiedzią i komunią świętą. Ogromne znaczenie ma właściwie przeprowadzona katecheza przed bierzmowaniem i katecheza przedślubna. Tutaj również ważna jest troska o nowopowstające rodziny, a zwłaszcza doprowadzenie młodych ludzi do przekonania, że łaska sakramentalna nie jest chwilowa – podkreślił prelegent.

- Istotna w misji Kościoła i w dziele katechizacji jest jedność środowiska szkolnego, parafialnego i rodzinnego – zaznaczył ks. Bardelski.

W trakcie dyskusji członkowie PTT zwrócili uwagę m. in. na konkretne problemy w katechezie szkolnej, jak usytuowanie katechezy na ostatnich godzinach lekcyjnych, wypisywanie się młodzieży z katechezy, jak również wpływ kultury masowej i mody na to, że niewielki procent młodych ludzi podziela nauczanie moralne Kościoła, zwłaszcza w zakresie nierozerwalności małżeństwa.

Na zakończenie spotkania omówiono kwestie związane z przygotowaniem i przebiegiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Aktualne wyzwania teologii”, która odbędzie się 9 maja 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Polskie Towarzystwo Teologiczne zostało założone przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, w 1924 r. Ogromną rolę u jego początków odegrał ks. prof. Aleksy Klawek. Zadaniem PTT było ożywienie obumarłego w czasie zaborów ruchu naukowo-teologicznego i zainteresowanie nim najszerszych kręgów duchowieństwa.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Oddział PTT w Częstochowie istnieje od 1997 roku. Skupia duchownych i świeckich, wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Instytutu Teologicznego w Częstochowie, pracowników Kurii Metropolitalnej, duszpasterzy parafialnych, katechetów oraz inne osoby świeckie. W ramach swej działalności oddział organizuje okolicznościowe odczyty, sympozja i sesje naukowe. Specyficzną formą działalności częstochowskiego oddziału są organizowane co pewien czas Zaduszki Teologiczne poświęcone pamięci zmarłych członków PTT w Częstochowie.

Pierwszym kierownikiem Oddziału PTT w Częstochowie był ks. dr Teofil Siudy. Następnie funkcję tę pełnił ks. dr Jerzy Bielecki, a obecnie jest nim ks. dr hab. Paweł Maciaszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem