Reklama

Biały Kruk 1

Historia Tygodnika Katolickiego "Niedziela". Kalendarium

Oprac. ks. Mariusz Frukacz

Zapraszamy do prześledzenia bogatej, ponadosiemdziesięcioletniej historii naszego Tygodnika. Cały ten okres można podzielić na lata przed II wojną światową, po niej i reaktywację pisma po 1981 r.

Okres II Rzeczypospolitej (do 1939 r.)
"Niedziela" w okresie bp. Teodora Kubiny (1925-51)

1926 r. - Bp Teodor Kubina powołuje do istnienia tygodnik "Niedziela" - ilustrowany tygodnik katolicki diecezji częstochowskiej. Redaktorem naczelnym zostaje ks. Wojciech Mondry (ur. 3.12.1887 r. - zm. 20.12.1969r.). Tygodnik został powołany niedługo po tym jak papież Pius XI bullą "Vixdum Poloniae unitas" z 28.10.1925 r. powołał do istnienia diecezję częstochowską. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Filip Kubina (1880-1951), działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor "Gościa Niedzielnego". Bp. Kubina kieruje arcypasterską zachętę do diecezjan w sprawie tygodnika.
04.04.1926 r. - Ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli". W winiecie ma podtytuł "Tygodnik dla Ludu Katolickiego Diecezji Częstochowskiej. Ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Częstochowskiej". Bp Teodor Kubina pisze specjalny list z racji powołania do istnienia "Niedzieli". Początkowo redakcja mieści się na plebanii parafii św. Zygmunta w Częstochowie.
1926-34 r. - Do "Niedzieli" dołączany jest miesięcznik - "Młodzież Katolicka. Okólnik Związków Młodzieży Polskiej".
1927 r. - Nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka bp. Teodora Kubiny - "Cud wiary i polskości w Ameryce".
1927 r. - W kazaniu na zakończenie roku w katedrze częstochowskiej bp Teodor Kubina wskazuje na ważność i potrzebę "Niedzieli". Zachęca do zwiększenia liczby prenumeratorów. Stwierdza też, że "Niedziela", jako głos diecezji i biskupa, powinna być obecna w każdym domu i rodzinie.
1928 r. - "Niedziela" otrzymuje od Kurii Biskupiej lokal przy ul. NMP 64.
1928 r. - Pojawia się pierwszy numer "Kalendarza Jasnogórskiego" (wydawany do 1937 r.).
1928 r. - Nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka Wł. Marcinkowskiego - "Historia parafii Przedmość".
1928 r. - W kazaniu na zakończenie roku w katedrze częstochowskiej bp Teodor Kubina informuje diecezję o życzliwym przyjęciu Rocznika "Niedzieli" przez Piusa XI. Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa redaktorowi, współpracownikom i czytelnikom Tygodnika. Bp Kubina zachęca do prenumeraty "Niedzieli" przez każdą rodzinę, jako postanowienie diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie.
1929 r. - Pojawia się specjalny dodatek dla dzieci (4-6 stron) "Niedziela dla dzieci". Nakładem "Niedzieli" ukazuje się książka ks. Wincentego Przygodzkiego pt. "Z przeszłości Wielunia. Przyczynek do historii diecezji częstochowskiej".
01.01.1929 r. - Ukazuje się dodatek "Młodzież Katolicka". Okólnik Związków Młodzieży Polskiej.
1929 r. - W kazaniu w katedrze częstochowskiej bp Kubina wyraził zadowolenie ze zrozumienia przez diecezjan ważności oświaty religijnej i zwiększenia w związku z tym liczby czytelników "Niedzieli" o kilka tysięcy. Zaapelował o dalsze zwiększenie prenumeraty pisma.
Lata 30. - "Niedziela" na swoich łamach wiele miejsca poświęca Akcji Katolickiej, zagrożeniom ze strony masonerii, prześladowaniom w Rosji Sowieckiej, robotnikom sezonowym na uchodźstwie.
- Na terenie diecezji częstochowskiej, przy współpracy "Niedzieli" i Akcji Katolickiej, organizowane są Dni Dobrej Prasy.
- W rozpowszechnianie "Niedzieli" włącza się Akcja Katolicka. W większych parafiach przy Akcji Katolickiej organizowana jest sekcja Apostolstwa Dobrej Prasy.
1930 r. - W jednym z numerów "Niedziela" pisze o rocznicy pontyfikatu Piusa XI w artykule pt: "Pius XI przyjacielem Polski".
- w pierwszym numerze "Niedziela" przedrukowała depeszę Ojca Świętego Piusa XI do prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
- Bp Kubina w katedrze częstochowskiej w kazaniu na zakończenie roku wskazuje na bardzo ważną rolę, jaką odgrywają katolicka książka i prasa. Apeluje o gorliwość w popieraniu katolickiej prasy i literatury. Wypowiada się też nt. roli, jaką spełnia wobec diecezji "Kalendarz Jasnogórski".
06.07.1930 r. - "Niedziela" publikuje teksty z racji I Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
10.08.1930 r. - "Niedziela" publikuje List Pasterski bp. Teodora Kubiny - "Do Drogich Diecezjan moich, przebywających na pracy zagranicą". W kolejnych latach bp Kubina pisze Listy Pasterskie do wychodźców, które publikuje "Niedziela". Bp Kubina zachęca w nich do nabywania "Niedzieli". Przypomina proboszczom o obowiązku dostarczenia "Niedzieli" robotnikom z diecezji częstochowskiej na wychodźstwie.
- "Niedziela" utrzymuje kontakty z diecezjanami przebywającymi na obczyźnie. Drukuje także listy od robotników z podziękowaniem za regularne przesyłanie polskiego katolickiego pisma.
1931-35 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest dwutygodnik "Niedziela dla Dzieci".
01.01.1931 r. - Redaktorką "Małej Niedzieli" zostaje Elża Burchardówna-Karwowska, znana wówczas z łamów "Niedzieli" autorka nowel i powieści.
26.09.1931 r. - Redaktor naczelny Ks. Wojciech Mondry otrzymuje od papieża Piusa XI odznaczenie "Pro Ecclesia et Pontifice" za działalność wydawniczą i redakcyjną w diecezji.
08.11.1931 r. - Ukazuje się specjalny numer "Niedzieli", poświęcony osobie bp. Teodora Kubiny z racji 25-lecia kapłaństwa. "Niedziela" publikuje list Ojca Świętego Piusa XI do bp. Kubiny, z 15 Października 1931 r.
1932 r. - Redakcja zwraca się do duchowieństwa diecezjalnego ze specjalnym apelem o zwiększenie liczby czytelników.
1932-34 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest dwutygodnik "Młodzież Katolicka".
1932 r. - W "Wiadomościach Diecezjalnych" zostaje zamieszczony tekst od redakcji "Niedzieli" pt: "O propagandzie i kolportażu pism katolickich", w którym podane są różne formy zachęty do czytania prasy katolickiej.
- Od tego roku "Niedziela" publikuje wiele powieści, opowiadań i gawęd, m.in. autorstwa E. Burchardówny, ks. J. Spilmana "Tajemnica spowiedzi", A. Werytusa (Antoniego Skrzyneckiego) "Skarby Jasnogórskie".
1933 r. - Specjalne wydanie "Kalendarza Jasnogórskiego", poświęcone obchodzonej w Kościele rocznicy 1900 lat od śmierci Chrystusa (Rok Święty) i 250. rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem. W tym samym roku "Niedziela" dużo miejsca poświęca obecności pielgrzymów polskich w Rzymie z racji Jubileuszu. W tym też roku Ojciec Święty Pius XI otrzymuje roczniki Tygodnika "Niedziela".
1933 r. - "Niedziela" wiele miejsca poświęca Piusowi XI i Jubileuszowi Odkupienia, publikując m.in. materiały z Rzymu i Watykanu oraz zdjęcia z uroczystości z udziałem Ojca Świętego.
29.01.1933 r. - W "Niedzieli" ukazuje się tekst ("Czyja to robota?")redaktora naczelnego ks. Wojciecha Mondrego - w obronie godności i czci bp. Kubiny, oskarżanego przez komunistów i wolnomyślicieli (masonerię ) o nieuczciwe postępowanie.
26.02.1933 r. - "Niedziela" przybliża sylwetkę nowego biskupa polowego WP Józefa Gawliny.
02.04.1933 r. - "Niedziela" zamieszcza relacje z konsekracji biskupa polowego Gawliny.
13.08.1933 r. - Ukazuje się specjalny, jubileuszowy numer "Niedzieli", poświęcony 550-leciu sprowadzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z zamku Bełzkiego na Jasną Górę.
29.10.1933 r. - Do "Niedzieli" zostaje dołączony dodatek "Odezwa z okazji nadchodzącego święta Chrystusa Króla i Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego", autorstwa bp. Teodora Kubiny.
1934-35 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest miesięcznik, jako dodatek parafialny - "Wiadomości Parafialne Parafii św. Józefa w Strzemieszycach".
1934-39 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest cotygodniowy dodatek parafialny: "Głos Duszpasterza - Parafii Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej".
1934-39 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest dodatek parafialny - "Wiadomości Parafialne. Stary Sielec w Sosnowcu".
1935-39 r. - Do "Niedzieli" dołączony jest tygodnik, jako dodatek parafialny - "Życie Parafialne Parafii Przenajświętszej Trójcy w Będzinie".
1935 r. - Nakładem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i "Niedzieli" ukazuje się wznowione wydanie książki bp. Teodora Kubiny "Cud wiary i polskości wśród wychodźstwa polskiego".
26.05.1935 r. - Ukazuje się specjalny numer "Niedzieli", poświęcony życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego z racji jego śmierci.
1936 r. - W numerze 8. "Niedziela" publikuje "Arcypasterskie podziękowania" z okazji 10-lecia diecezji i 10-lecia rocznicy ingresu bp. Kubiny.
- W numerze 15. "Niedziela" publikuje List bp. Kubiny "Na dziesięciolecie "Niedzieli".
W kwietniu 1936 r. przypada jubileusz 10-lecia "Niedzieli". Bp Teodor Kubina pisze z tej okazji specjalne słowo do "Niedzieli".
15.09.1937 r. - Redaktorem "Niedzieli" zostaje ks. Stanisław Gałązka. Objętość pisma wzrasta do 16 stron. "Niedziela" zawiera 16 działów problemowych, min.: Akcja Katolicka, zagadnienia społeczne i państwowe, problemy rodziny i wychowania, z życia religijnego w Polsce, Ojciec Święty-Watykan, wiadomości religijne z zagranicy, nawrócenia - wyznania-przykłady, gospodarstwo, z historii, literatury, ze świata.
22.09.1937 r. - Kuria Diecezjalna upoważnia Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Częstochowie do pełnienia roli wydawcy tygodnika.
03.09.1939 r. - Z racji wybuchu II wojny światowej ukazuje się ostatni numer tygodnika
W tym okresie swoje teksty publikowali m.in.: Bp Teodor Kubina, ks. Wojciech Mondry, ks.Stanisław Ufniarski, ks. Hipolit Zieliński, ks. Bonawentura Tuor, ks. Kozubski, ks. Edward Banaszkiewicz, ks. Stanisław Kuraś, ks. Bolesław Stradowski, ks. Franciszek Gryglewicz,, ks. Stanisław Bartyzel, ks. Antoni Zimniak, ks. Walenty Patykiewicz, ks. Kucharski, o. Pius Przeździecki i o. Andrzej Andrzejewski - paulini, ks. Stanisław Gałązka. W tym też okresie, pod koniec lat 20. i na początku lat 30., z polecenia bp. Kubiny "Niedziela" jest dostarczana polskim robotnikom pochodzącym z diecezji częstochowskiej, a przebywającym na robotach na wychodźctwie.

Okres II wojny światowej

1939-45 r. - W czasie II wojny światowej "Niedziela" nie ukazuje się, jednak nazwa Tygodnika zostaje zawłaszczona przez Niemców na potrzeby tytułu dla "katolickiego" dodatku do gadzinowego "Kuriera Częstochowskiego". Pismo to było polskojęzyczne, wydawane z upoważnienia władz niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie. "Kurier Częstochowski" był instrumentem propagandy hitlerowskiej.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945-1989)
Okres stalinizmu i komunizmu (1945-1953)

Reklama

1945 r. - W numerze 1. "Niedziela" publikuje "Słowo Arcypasterza" bp. Kubiny z okazji wznowienia wydawania "Niedzieli". Ważną rolę w redakcji, obok Zofii Kossak Szczuckiej, odgrywa Zofia Dragatowa, która zajmuje się niemal całą administracją i kolportażem.
- W krótkim czasie od ponownego ukazania się "Niedziela" staje się pismem ogólnopolskim. Zaczyna docierać także do Ameryki i Australii, czego dowodem są listy z podziękowaniem od emigrantów polskich, kierowane do ks. A. Marchewki.
- W "Niedzieli" pojawiają się działy specjalistyczne, m.in. kącik ogrodniczy, rolniczy, porad prawnych. Kącik Ogrodniczy prowadzi inż. Antoni Gładysz, kącik gospodarski - inż. Bronisław Staniszewski, dział lekarski - dr med. J. Jakóbkiewicz.
02.1945 r. - Powstaje nowy komitet redakcyjny. Redaktorem naczelnym zostaje ks. dr Antoni Marchewka (ur.31.12.1890 r.-zm.13.02.1973r.). Swoją pomoc oferuje pisarka Zofia Kossak-Szatkowska (Szczucka), która wyjeżdża z Częstochowy w lipcu 1945 r.
08.04.1945 r. - Ukazuje się pierwszy numer po przerwie okupacyjnej. "Niedziela" zmienia lokal - ul. 3 Maja 6/8 na ul. 3 maja 12. "Niedziela" staje się pismem skierowanym do katolików w całej Polsce. W latach powojennych ma w winiecie podtytuł: "Dla nieba i dla chleba". Tygodnik dla wszystkich.
4-10.05.1947 r. - "Niedziela" publikuje List Pasterski Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda.
07.1947 r. - Ks. Antoni Marchewka pozostawia maszynopis z tego okresu pt. "Moje wspomnienia" (Częstochowa, 1964).
07.1947 r. - 06.1948 r - na stanowisku redaktora naczelnego ks. Antoniego Marchewkę zastępuje ks. dr Marian Rzeszewski (ur.23.01.1911 r.- zm w latach 80., jako kapłan diecezji włocławskiej). W tym czasie, 17.07.1947 r. ks. Antoni Marchewka zostaje aresztowany przez władze komunistyczne i osadzony w areszcie na ul. Koszykowej i ul. Rakowieckiej w Warszawie.
06.1948 r. - Na stanowisko redaktora naczelnego powraca ks. dr Antoni Marchewka.
23.01.1949 r. - "Niedziela" informuje, że bp Stefan Wyszyński został nowym Prymasem Polski.
15.01.1951 r. - Zostaje zawarta umowa z PPK "Ruch". Na mocy tej umowy pismo ma być kolportowane przez "Ruch".
Lata 50. - "Niedziela" publikuje kilka powieści, m.in. Pii Górskiej "Dziwne Drogi Boże". Opowieść biblijna.
17.12.1950 r. - Ukazuje się specjalny numer "Niedzieli", poświęcony 25-leciu posługi biskupiej bp. Teodora Kubiny.
25.02.1951 r. - "Niedziela" publikuje informację o śmierci pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny.
08.08.1952 r. - "Ruch" ogranicza prenumeratę "Niedzieli" do prenumeraty indywidualnej.

"Niedziela" w okresie bp. Zdzisława Golińskiego (1951-63)

17.06.1951 r. - "Niedziela" publikuje informację o ingresie nowego biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.
05.08.1951 r. - "Niedziela" publikuje informację o śmierci kard. Adama Sapiehy. Artykuł "Kard. Sapieha nie żyje" spotyka się z ostrą interwencją Urzędu Kontroli Prasy (cenzurą). Wstrzymuje ona druk artykułu i konfiskuje 40 tys. egz. "Niedzieli". Po interwencjach cenzury tekst zostaje puszczony do druku.
- W tym samym okresie artykuł "Nie zabijaj" o mordzie katyńskim, po konflikcie z cenzurą, zostaje wycofany z "Niedzieli". Ks. Marchewka nie zgadza się na poprawki cenzury, że zbrodni katyńskiej dokonali hitlerowcy, a nie sowieci.
03.01.1953 r. - Na mocy uchwały Rady Ministrów zostają podwyższone opłaty za wszystkie czasopisma.
15.03.1953 r. - Ukazuje się ostatni numer "Niedzieli"
Bp Zdzisław Goliński wielokrotnie podejmuje starania o reaktywowanie "Niedzieli".
08.05.1953 r. - Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego przygotowuje Memoriał do rządu PRL "Non possumus", w którym bardzo zdecydowanie protestuje wobec niszczenia przez władze PRL prasy katolickiej i wydawnictw katolickich.
16.05.1953 r. - Pismo Kurii Diecezjalnej z polecenia bp. Zdzisława Golińskiego w sprawie "Niedzieli" do Rady Państwa.

Okres komunizmu i realnego socjalizmu (1956-1989)

1956 r. - Próby przejęcia "Niedzieli" przez Stowarzyszenie PAX (Bolesława Piaseckiego), kontrolowane przez władze komunistyczne.
1956 r. (po październiku) - Interwencje Prymasa polski kard. Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu Polski w sprawie "Niedzieli".
11.1956 r. - Od czasu zlikwidowania przez władze PRL "Niedzieli" ks. Marchewka organizuje nowy zespół redakcyjny.
09.11.1956 r. - W sprawie reaktywowania "Niedzieli" ks. Marchewka kieruje pismo do Głównego Urzędu Kontroli Prasy w Warszawie.
- W tym samym okresie Ks. Marchewka jest na rozmowie u ministra Sztachelskiego.
23.11.1956 r. - Memoriał Zespołu Redakcyjnego do Centralnego Urzędu Wydawnictw.
18.12.1956 r. - Pismo Zespołu Redakcyjnego zostaje skierowane m.in. do Jerzego Sztachelskiego, dyrektora Urzędu ds. Wyznań.
07.01.1957 r. - Przedstawiciel Zespołu Redakcyjnego - Stanisław Bukowski odbywa rozmowę w sprawie "Niedzieli" z ministrem Sztachelskim.
11.01.1957 r. - Memoriał do Urzędu ds. Wyznań.
14.01.1957 r. - Rozmowa Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w gmachu Urzędu Rady Ministrów z premierem rządu PRL Józefem Cyrankiewiczem w sprawie złagodzenia cenzury wobec pism katolickich. W rozmowie Prymas porusza sprawę wznowienia "Niedzieli".
- W następnych latach Prymas Wyszyński wielokrotnie wraca do sprawy prasy katolickiej, m.in. w rozmowach z Władysławem Gomułką.
11.02.1957 r. - Memoriał do Urzędu ds. Wyznań.
09.04.1957 r. - Interpelacja posła Antoniego Gładysza (poseł niezależny po wystąpieniu z koła poselskiego ZNAK) w Sejmie w sprawie "Niedzieli".
23.04.1957 r. - Negatywna odpowiedź Urzędu ds. Wyznań w sprawie wznowienia "Niedzieli".
23.04.1957 r. - Ks. Antoni Marchewka zostaje powiadomiony przez władze, że w sprawie wydawnictw katolickich możliwości przydziału papieru zostały wyczerpane.
24.04.1957 r. - Odpowiedź negatywna od ministra Sztachelskiego na interpelację posła A. Gładysza.
30.10.1957 r. - Przy poparciu katolickich posłów (Koło poselskie "ZNAK") Marszałkowi na Sejm PRL zostaje wręczony memoriał w sprawie wydawania "Niedzieli".
03.10.1957 r. - Poseł Gładysz kieruje pismo w sprawie "Niedzieli" do I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki.
30.10.1957 r. - Interwencja do Marszałka Sejmu PRL w związku z brakiem odpowiedzi Gomułki na pismo posła Gładysza. Pismo do Marszałka w imieniu Zespołu Redakcyjnego podpisali: Zofia Kossak Szczucka, Antoni Gładysz i ks. Antoni Marchewka.
- Memoriał do Marszałka popiera grupa posłów, m.in.: Stefan Kisielewski, Jerzy Zawieyski, Miron Kołakowski, Antoni Gładysz.
22.05.1958 r. - Pismo Zespołu Redakcyjnego w sprawie "Niedzieli" do Głównego Urzędu Kontroli Prasy w Warszawie. Gdy o tym piśmie w swoich "Wspomnieniach" pisał w 1964 r. ks. A. Marchewka, nie było żadnej odpowiedzi władz PRL w sprawie wznowienia "Niedzieli".
W tym czasie swoje artykuły publikowali m.in.: ks. Antoni Marchewka, Zofia Kossak-Szatkowska(Szczucka), Zofia Dragatowa, Władysław Dulęba, ks. Marian Rzeszewski, Bernard Rusiecki, Witold Zembrzuski, S. Barbara Zulińska, dr Marian Józef Święcicki, Kazimierz Gołba, Michalina Janoszka, ks. St. Nieczyperowicz, inż. Antoni Gładysz, inż. Br. Staniszewski, dr med. J. Jakóbowicz, Antoni Gołubiew.

"Niedziela" w okresie bp. Stefana Bareły (1964-1984)

Lata 70. - Za czasów rządów ekipy Edwarda Gierka zbierane są w Częstochowie i w Zagłębiu podpisy pod petycją o reaktywowanie "Niedzieli".
12.05.1977 r. - Pismo Kurii Diecezjalnej w sprawie "Niedzieli" do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
31.05.1977 r. - Negatywna odpowiedź Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w sprawie reaktywowania "Niedzieli".
03.12.1977 r. - Pismo bp. Stefana Bareły do ministra Kazimierza Kąkola dyrektora Urzędu ds. Wyznań w sprawie reaktywowania "Niedzieli".
16.10.1978 r. - Kard. Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża. Przybiera imię Jan Paweł II.
12.11.1978 r. - W Duszpasterstwie Akademickim w "Piwnicy" zostaje wydany pierwszy numer "Monitora Kościelnego" (serwis informacyjny na podstawie audycji radiowych polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Zespół redakcyjny: redaktor odpowiedzialny - ks. dr Ireneusz Skubiś, współredagujący: Zofia Chwalba, Włodzimierz Chwalba, Lidia Dudkiewicz, Irena Makowicz, Danuta Nowak, Danuta Wiśnicka. Ostatni numer "Monitora Kościelnego" ukazuje się 01.03.1981 r. Wydano 120 numerów).
23.01.1979 r. - List bp. Bareły do premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie "Niedzieli".
30.01.1979 r. - List Księży Dziekanów Diecezji Częstochowskiej do premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie "Niedzieli".
08.1980 r. - Strajki na wybrzeżu. Powstaje NSZZ "Solidarność". Bp Stefan Bareła podejmuje starania o reaktywowanie "Niedzieli". Delegatem Biskupa do rozmów w Warszawie zostaje ks. dr Ireneusz Skubiś.
10.09.1980 r. - Pismo bp. Bareły do Zygmunta Najdowskiego, ministra Kultury i Sztuki w sprawie "Niedzieli".
- Pismo bp. Bareły do Jerzego Kuberskiego, dyrektora Urzędu ds. Wyznań. Kuberski popiera starania Diecezji o reaktywowanie "Niedzieli".
10.1980 r. - Rozmowy posła PZKS Rudolfa Buchały z upoważnienia bp. Stefana Bareły z ministrem J. Kuberskim. Pozytywne nastawienie Kuberskiego do sprawy reaktywowania "Niedzieli".
12.1980 r. - Bp Stefan Bareła przedstawia na Konferencji Episkopatu Polski sprawę reaktywowania "Niedzieli".
- Rozmowa bp. Bareły z ks. Ireneuszem Skubisiem w sprawie reaktywowania "Niedzieli". Ks. Skubiś zostaje wyznaczony do rozmów z prof. Jerzym Ozdowskim, wicepremierem w rządzie gen. Jaruzelskiego.
15.12.1980 r. - pismo bp. Bareły do Józefa Tejchmy, ministra Kultury i Sztuki w sprawie "Niedzieli".
16.12.1980 r. - Pismo Księży Dziekanów Diecezji Częstochowskiej do ministra J. Tejchmy.
09.01.1981 r. - List bp. Stefana Bareły do Jerzego Ozdowskiego, wicepremiera w rządzie Jaruzelskiego, jako członek PZKS (Polskiego Związku Katolicko-Społecznego).
05.03.1981 r. - Oficjalne pismo władz PRL (Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk), wyrażające zgodę na reaktywowanie "Niedzieli".
03.04.1981 r. - List z Sekretariatu Stanu do redakcji w związku z nowym okresem jej działalności.
11.04.1981 r. - List Metropolity Krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego do redakcji z racji rozpoczęcia jej działalności po wznowieniu.
12.04.1981r. - List Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego do redakcji z racji rozpoczęcia jej działalności po wznowieniu.
15.05.1981 r. - W Relacji z posiedzenia Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu informacja o rozmowach ks. I. Skubisia z ministrem Aleksandrem Merkerem, wicedyrektorem Urzędu ds. Wyznań w sprawie "Niedzieli" jako tygodnika Episkopatu przeznaczonego dla rodzin. W tej samej relacji abp Bronisław Dąbrowski informuje, że "Niedziela" ma wychodzić poza kierownictwem Konferencji Episkopatu.
28.05.1981 r. - Spotkanie ks. Skubisia, jako nowego redaktora naczelnego w Warszawie, w siedzibie "RUCHU" na temat kolportażu "Niedzieli".
07.06.1981 r. - Ukazuje się pierwszy numer "Niedzieli". Redaktorem naczelnym zostaje ks. dr Ireneusz Skubiś (zespół redakcyjny tworzą: ks. Ludwik Warzybok, ks. Ksawery Sokołowski, o. Jerzy Tomziński, ks. Józef Życiśski, a także osoby związane z "Monitorem Kościelnym"). List Biskupa częstochowskiego Stefana Bareły do redakcji. Pojawia się winietka w kolorze czerwonym.
Lata 80. - Okres potyczek z cenzurą. Od początku drukowane są wypowiedzi i dokumenty papieskie. W tych latach do "Niedzieli" piszą publicyści związani ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku", m.in.: Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma, Stanisława Grabska, Andrzej Micewski, Józefa Hennelowa, Juliusz Jan Braun, a także Józef Życiński (dzisiaj arcybiskup), ks. Mieczysław Maliński, Tadeusz Szyma i inni.
19.07.1981 r. - "Niedziela" publikuje informację o nowym Prymasie Polski abp. Józefie Glempie.

Okres stanu wojennego (1981-1982)

13.12.1981 r. - Na mocy dekretu gen. Wojciecha Jaruzelskiego i utworzonej WRON, wprowadza się w Polsce stan wojenny. "Niedziela" z datą 20.12.1981 r. nie ukazuje się. Wydawanie "Niedzieli" jest niemożliwe do marca 1982 r.

Przeciszów: kard. Dziwisz ochrzcił szesnaste dziecko rodziny Nelców

2018-03-17 19:17

md / Przeciszów (KAI)

Kard. Stanisław Dziwisz ochrzcił w sobotę w Przeciszowie Zuzannę Marię, szesnaste dziecko w rodzinie Nelców. W uroczystościach uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. „Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro rodziny” – mówił w homilii hierarcha.

Ks. Czesława Bogdała

W kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w małopolskim Przeciszowie obecni byli rodzice i rodzina ochrzczonej dziewczynki, a także Prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

W homilii kard. Dziwisz podkreślał, że obecność głowy państwa na uroczystości rodziny Nelców, w której wychowuje się szesnaścioro dzieci, jest „wymownym gestem, który można odczytać jako znak troski o rodzinę”. Przypomniał, że przyjęcie chrztu świętego to wielka łaska i jednocześnie odpowiedzialność, której wyrazem jest miłość, nadzieja i jedność – „dojrzały owoc prawdziwie chrześcijańskiego życia”. Podkreślił również, że nie jest to łatwa droga.

Ks. Czesława Bogdała

„Świadczą o tym najlepiej napięcia i spory, jakich jesteśmy świadkami w życiu każdej społeczności, nawet w tej najmniejszej, jaką jest rodzina” – zauważył hierarcha. Dodał, że wprawdzie małe dziecko nie jest tego wszystkiego świadome w chwili swego chrztu, ale sakrament ten jest udzielany, biorąc pod uwagę wiarę jego rodziców, jego rodziców chrzestnych, i całej społeczności, w której będzie dorastało do chrześcijańskiego życia.

„Szczególne okoliczności dzisiejszego chrztu stanowią zachętę do refleksji nad naszą wspólną odpowiedzialnością za los i dobro polskich rodzin” – kontynuował kaznodzieja. Jak ocenił, wiele już uczyniono w ostatnim czasie z myślą o rodzinach. „Prawdziwym błogosławieństwem” nazwał Program 500 plus, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych i dla wszystkich rodzin wychowujących dzieci i borykających się z codziennymi trudnościami. Duchowny przypomniał, że społeczeństwo przyjęło ten program z wielkim uznaniem. Według niego, Program 500 plus to konkretny wyraz solidarności całego społeczeństwa, dla którego dzieci są i powinny być największym skarbem i nadzieją.

„Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro rodziny, edukację dzieci i młodzieży, troskę o chorych, niepełnosprawnych i osoby w podeszłym wieku” – zachęcał krakowski metropolita senior i podkreślił, że jest to „najlepsza inwestycja”, bo jest to inwestycja w człowieka.

Na zakończenie kard. Dziwisz powierzył Bogu rodzinę Nelców i wszystkie rodziny, „aby były wspólnotami życia i miłości, wspólnotami przebaczenia, jedności i pokoju”. Modlił się o to za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – Papieża Rodzin.

Państwo Grażyna i Sławomir Nelec z Przeciszowa są rodzicami szesnaściorga dzieci. W ubiegłym roku rodzina Nelców spotkała się z Parą Prezydencką z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wizyta była realizacją zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, jakie rodzina otrzymała od Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas obchodów Jasnogórskich Dożynek w 2016 r.

Ks. Czesława Bogdała
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Przewodniczący KEP podziękował sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

2018-03-19 19:02

BPKEP / Warszawa (KAI)

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 3). Serdecznie dziękuję sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 830 tys. Polaków, potwierdziła to prawo – podkreślił w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

BP KEP
Abp Stanisław Gądecki

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 3), w tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości. Także w perspektywie wiary życie człowieka jest święte i nienaruszalne i piąte przykazanie Dekalogu: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20,13; Pwt 5,17), nakazuje szacunek wobec nienaruszalności i nietykalności życia fizycznego. Prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest pierwszym prawem, które warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw i wykazuje w szczególności bezprawność wszelkich form przerywania ciąży i eutanazji.

O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje też papież Franciszek i Kościół katolicki na całym świecie, będąc głosem tych, którzy głosu jeszcze nie mają.

Prawna ochrona życia ludzkiego nie jest jednak kwestią religii czy światopoglądu, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Współczesna biologia, w szczególności genetyka, nie pozostawia wątpliwości co do człowieczeństwa ludzkiego embrionu i odrębności od momentu poczęcia jego genomu.

Serdecznie dziękuję sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która udzielając pozytywnej rekomendacji obywatelskiemu projektowi ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 830 tys. Polaków, potwierdziła to prawo.

Każde poczęte dziecko ma prawo do narodzin i życia, niezależnie od wrodzonych chorób i wad genetycznych. Rolą państwa jest zapewnienie ochrony każdemu obywatelowi, także w jego pierwszym etapie życia. Do zadań państwa należy także organizacja opieki medycznej dla kobiet w ciąży i matek oraz silnego systemu wsparcia rodziców i rodzin dzieci chorych.

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, 19 marca 2018 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem