Reklama

Laureaci Medalu „Mater Verbi” 2009


ALBA P.P.H., Jerzy i Tomasz Woźny
Bartołd Bogdan ks. prał., prob. bazyliki św. Jana,
ks. prof. dr hab Góralski Wojciech.,
Kowalik Jacek mjr, USA
Lachowicz Lech ks. prał., prob. św. Alberta,
Łopata Jacek dyr. RR Donnelley,
Łozińska Elżbieta. ul. Nehringa 7/3, 50-381
Milun Jan, Boston, USA
Nowak Danuta s. USJK, Pniewy
Przybylski Andrzek ks. dr rektor WSD,
Walendziuk Krzysztof ks. ppor.kanp.WP, Suwałki
Wilk Ireneusz mec., ul. Żurawia 2A/8, 00-515 Warszawa

Redakcja Niedzieli
Gadacz Grzegorz,
Chojnacki Tomasz,
Góraj Ewa,
Hartman Edyta,
Janik Sylwia,
Kozyra Barbara,
Lisowska Edyta,
Marszałek Jolanta,
Mysłek Marcin,
Oset Ewa,
Plaskacz Monika,
Rembielak Ewa,
Stuła Ewa,
Zych Dariusz,

Redakcja Częstochowska
Iłczyk Stanisław ks. prał. prob.św. Wojciecha,
ks. prał prof. dr Dylus Franciszek, prob. św. Franciszka,
ks. prał. dr prob. Gasiński Stanisław , kustosz Św.Rodziny-NMP Kalwaryjskiej,
Boral Jarosław ks. prob. św. Barbary, Wieluń
Grzelczak Marek o. OP, przeor OO.Dominikanów,
Hatlapa Zdzisław ks.prał. prob. św.Alberta,
Heluszka Irena, ul. Inwalidów Wojennych 4/13,
Bielecki Jerzy ks. prał. dr rektor NSD,
Kornacki Andrzej ks. kan. prob.św.Franciszka,
Kundzicz Marek ks. prał. prob. św.Jana Kantego,
Mielczarek Kazimierz ks. kan. dr prob. Stygmatów św.Franciszka,
Mortka Krzysztof ks. CR prob. św.Piotra i Pawła, Rybna
Niezgoda Jan ks. prał. prob. św.Jadwigi Kr., ul. Zajączka 6,
Olczak Czesław ks. kan. prob. Przemienienia Pańskiego,
Olejniczak Marek ks. prob. św.M.Grodzieckiego,
Preder Bronisław ks. prał. prob. św.Józefa,
Skubała Krzysztof ks. prał. prob.Opatrzności Bożej,
Sobuś Bogumił inż., wiceprezydent Częstochowy
Szecówka Roman ks.kan.prob. NMPK Polski,
Wojtysek Sławomir ks. prob. św.Anny, Kobiele Wielkie
Wieczorek Eugeniusz ks. prał. prob. św.Piotra i Pawła, Częstochowa

Redakcja Kielecka
Borkowski Ryszard
Skorupa ks. dyr.,

Niedziela Legnicka
Czaplicka Jolanta, Jawor
Wolański Bogusław ks.dr dyr., Legnica

Niedziela Lubelska
Brzozowski Józef ks. kan. prob. Ducha Świętego.
Dębiński Antoni ks. prof. dr hab.
Krukowski Józef ks. prof. dr hab.,
Sitarz Mirosław ks. dr hab.,
Szczablewska-Siwek Katarzyna,

Niedziela Łódzka
Grodzki Jerzy ks. kan. prob. NSJ,
Jachym Jan ks. kan., prob. św.Wojciecha,

Niedziela Małopolska
Fortuna-Sudor Maria, Kraków
Pruszyńska Anna,
Warta Ryszard, Maków Podh.

Niedziele Przemyska
Ciekliński Józef ks. prob. Narodzenia św.Jana, Pruchnik
Lewczak Kazimierz ks. kan. prob. św.Mikołaja,

Niedziela na Podbeskidziu
Czernik Stanisław ks. prał. prob. św. Macieja, Andrychów

Niedziela Podlaska
Bukowicki Bogusław ks. kan. prob. i PARAFIA Podwyższenia Krzyża Św., Seroczyn Sterdyński 8,
Kisielewicz Krzysztof ks. dyr i CARITAS,
Terpliłowski Grzegorz ks.prob. i PARAFIA NSPJ,

Redakcja Rzeszowska
Buczek Jerzy ks. dr rek. i WSD,
Blajda Klemes o. OFM Cap,
Dołhan Bronisław ks. dziekan, prob. św. Katarzyny Aleks.,

Redakcja Sandomierska
Bednarz Czesław ks.prał. prob.i PARAFIA św. Stanisława BM,
Krawczyk Józef ks. kan.prob. i PARAFIA św.Teresy DzJ,
Nowak Adam ks. inf., prob. św.Józefa,

Niedziela Sosnowiecka
Król Mirosław ks. prob. Narodzenia NMP,
Raszewski Mieczysław ks. kan. prob. św.Katarzyny PM,
Stępień Andrzej ks. kan. prob. Świętej Trójcy,

Niedziela Świdnicka
Matuszak Ryszard ks. prał., prob. św. Jadwigi,

Redakcja Szczecińska
Bochdan Bogdana,
Wołoszka Justyna dr, Szczecin

Niedziela Toruńska
Górski Krzysztof ks. wik. św.Wojciecha, Lidzbark Welski
Rykaczewska Helena, ul. Wiślana 9/20,

Redakcja Warszawska
Bizacki Sylwester, dyr. Centrum Opatrzności Bożej,
Byrski Jan ks. inf., prob. św.Antoniego,
Domiński Jan ks. prob. św.Izydora.
Klechta Jerzy red.,
Łętowski Maciej dr,
Polak Grzegorz,
Przeciszewski Marcin prezes KAI,
Soborak Katarzyna,
Tulej Andrzej ks. prał., rektor św. Kazimierza, Warszawa
Zemła Kazimierz Gustaw prof., ul. Obozowa 96, 01-434 Warszawa

Niedziela Wrocławska
Kempiak Ryszard SDK ks. prof.,
Majda Czesław ks. prał. dr, prob. św.Maksymiliana M.Kolbego,
Radecki Aleksander ks. dr, MWSD,
Stasiak Ryszard ks.prał. prob. NSPJ, Sulistrowice i kustosz Sulistrowiczki

Niedziela Zamojsko-Lubaczowska
Zawadzki Piotr, Zamość

Niedziela Zielonogórska-Gorzowska
Gondek Paweł br. OFMCap, Zielona Góra

Klub przyjaciół „Niedzieli” w Słupsku
Kreft Leszek mgr,
Siedliński Daniel lek. med.,
Szrede Antoni doc. dr rektor WHSZ,

Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto

2018-07-18 09:06

kos / Warszawa (KAI)

Uroczystą Msza świętą celebrowaną na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto zainaugurowano 74. rocznicę wyzwolenia Ankony oraz innych miejscowości regionu Marche przez żołnierzy gen. Władysława Andersa. Eucharystię celebrował ks. kpt. Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego Wojska Polskiego. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalem „Pro Patria” Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu za wieloletnią opiekę nad grobami polskich żołnierzy pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Loreto.

Piotr Kłeczek

W dwudniowych uroczystościach uczestniczy grupa byłych żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech (m.in. 14 weteranów walk o Ankonę), Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w MSWiA , Bogusław Nizieński, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie UdSKiOR, poseł Małgorzata Zwiercan oraz senator Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Msza św. została odprawiona zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

W homilii ks. kpt. Marcin Janocha podkreślał, że spoczywający na cmentarzu w Loreto Polacy polegli w imię najwyższych wartości. – Chcemy dziękować za ofiarę krwi żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy walcząc na ziemi włoskiej, mieli w głowie tylko jedno marzenie: wolną i niepodległą Polskę. Chcemy dziś wykrzyczeć: chwała bohaterom poległym na polu walki w imię najwyższych wartości – powiedział.

Kapelan Ordynariatu Polowego przypomniał okoliczności zmagań sprzed 74 laty i wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętniania żołnierzy poległych o Ankonę i inne miasta włoskie.

Po zakończeniu Eucharystii, na cmentarzu odbyła się ceremonia złożenia wieńców.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował medalem „Pro Patria” Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu za wieloletnią opiekę, jaką siostry sprawują nad grobami polskich żołnierzy pochowanych na Cmentarzu Wojennym w Loreto.

– Skłaniamy dziś nisko głowy i modlimy się na grobach ponad tysiąca pochowanych na tym cmentarzu żołnierzy II Korpusu Polskiego, ale skłaniamy też nisko głowy przed weteranami walk o niepodległość, którzy są obecni tu razem z nami, którzy przeżyli i dają nam świadectwo, że polski sztandar musi powiewać bardzo wysoko i zawsze ma kolor biało-czerwony – powiedział podczas uroczystości po zakończeniu Eucharystii Jan Józef Kasprzyk.

Ofensywa na Loreto i Ankonę była jedyną operacją przeprowadzoną samodzielnie przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych u boku aliantów podczas kampanii włoskiej. Plan natarcia na Ankonę opracował gen. Władysław Anders i jego sztab, któremu podporządkowano jednostki brytyjskie i Włoski Korpus Wyzwolenia. Zajęcie portu zaopatrzeniowego ułatwiło aliantom przełamanie kolejnego systemu niemieckich umocnień tzw. Linii Gotów w pobliżu rzeki Metauro.

Podczas walk o Ankonę II Korpus Polski stracił 388 żołnierzy, 1636 zostało rannych, a 126 uznano za zaginionych. Straty niemieckie były znacznie większe. Oszacowano je na ok. 800 poległych i 2400 rannych, czyli ok 30% walczących. Niemiecki 992 pułk grenadierów został zupełnie zniszczony, a 278 Dywizja Pancerna straciła znaczną część uzbrojenia i pojazdów.

Na pamiątkę wydarzeń, na Bramie Świętego Stefana w Ankonie (Porta Santo Stefano), umieszczono tablicę upamiętniającą polskich żołnierzy. Napis na niej przypomina o „walecznych żołnierzach II Korpusu Polskiego, którzy umierali za swoją i naszą ojczyznę…”.

Polski Cmentarz Wojenny w Loreto jest jedną spośród czterech polskich nekropolii usytuowanych na ziemi włoskiej. Znajduje się tu 1112 grobów polskich żołnierzy II Korpusu Polskiego z okresu II wojny światowej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wrocławskie małżeństwa z Equipes Notre-Dame już w Fatimie!

2018-07-18 17:52

Małgorzata Trawka

Wrocławskie małżeństwa z Equipes Notre-Dame już w Fatimie! Uczestniczą w Zgromadzeniu Światowym Ruchu END, które odbywa się raz na sześć lat i jest największym zgromadzeniem małżeństw na świecie.

Dariusz Pachucy

To niezwykłe spotkanie rozpoczęło się w poniedziałkowy wieczór piękną ceremonią otwarcia, podczas której dokonano prezentacji ekip z różnych części świata. We wtorek małżonkowie mieli możliwość wziąć udział w wielu konferencjach, zajęciach w grupach, uczestniczyć w Eucharystii i wspólnych modlitwach. Zgromadzeniu towarzyszy szereg dodatkowych wydarzeń kulturalnych, jak chociażby musicale. Małżeństwa z Wrocławia współtworzyły polskie stoisko, m. in. budując Wawel w 3D.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem