Reklama

Abp Jędraszewski: Siła polskiego narodu tkwi w wierności Chrystusowi i Ewangelii

2017-05-21 10:15

as / archidiecezja krakowska

Adam Bujak
– Tak, świat potrzebuje Chrystusowego zmiłowania – przekonywał abp Marek Jędraszewski

Na zakończenie obchodów 1050-lecia Chrztu i państwowości Polski, w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy, przy pomniku wdzięczności "Niezłomnym - Ojczyzna", została odprawiona uroczysta Msza święta, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

- Chcemy dziś powiedzieć wobec świata czym dla nas jest krzyż, Ewangelia i miłość ojczyzny - mówił, witając uczestników Eucharystii, proboszcz parafii ks. Władysław Palmowski. Mieszkańcy Morawicy dali przykład swojego patriotyzmu budując pomnik "Niezłomnym - Ojczyzna", którym przedstawiono daty wydarzeń świadczących o niezłomności narodu polskiego, a także nazwiska Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych.

W homilii metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który pisał, że wiek XX stał się na powrót wiekiem męczenników. Według obliczeń historyków, liczba tych, którzy zginęli za Chrystusa w wieku XX przekracza liczbę wszystkich chrześcijan umęczonych od czasów św. Szczepana aż do XX wieku, nie tylko w Europie ale także na innych kontynentach, tam gdzie dotarło przesłanie Ewangelii.

- XX wiek w Europie stał się czasem męczenników, ponieważ do głosu doszły dwa systemy totalitarne - jeden czerwony, bolszewicki, który z definicji walczył z Bogiem w imię wyzwolenia człowieka; i drugi - nazistowski, hitlerowskich Niemiec, który był systemem neopogańskim. Nie dziwmy się, że obydwa systemy po napaści na Polskę i pokonaniu jej, zdecydowały żeby naród polski zamienić w naród niewolników a całą inteligencję wyniszczyć w obozach koncentracyjnych i gułagach - mówił w homilii abp Marek Jędraszewski.

Reklama

Okupanci chcieli wymierzyć śmiertelny cios chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. - Bowiem siła polskiego narodu tkwi w wierności Chrystusowi, Ewangelii i związaniu ze stolicą wszystkich następców św. Piotra, w Rzymie. Zaczęły się jakże wielkie, heroiczne zmagania, o polską tożsamość, o przetrwanie, o zwycięstwo - mówił metropolita krakowski, przywołując ważne dla historii Polski i Kościoła postaci: sługi bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. ks. Władysława Bukowińskiego. - Każdy z nich kieruje do nas bardzo określone przesłanie, mówiące o tym jak przetrwać, jak obronić siebie i jak zwyciężyć – podkreślił Metropolita krakowski.

Sługa boży kardynał Stefan Wyszyński czerpał siłę dla siebie i polskiego narodu z zawierzenia wszystkich swoich działań Najświętszej Marii Pannie. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - wprowadzał w życie słowa "Zło dobrem zwyciężać". - Nie dać się zwyciężyć nienawiści, ani chęci zemsty, ale pokorną służbą prawdzie o Chrystusie miłosiernym, zdobywać świat dla Chrystusa. Uczyć polski naród, że nie ma innej drogi do wolności i nie ma innej możliwości oparcia sie próbom zniewolenia, jak mieć w sercu przebaczającą miłość - mówił o męczenniku, kapelanie Solidarności, abp Marek Jędraszewski.

Doniosłą rolę odgrywała posługa bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie. - Szedł od domu do domu, sprawował Eucharystię, sakrament pojednania, Bożego przebaczenia, budował prawdziwie domowy Kościół, bo wiedział, że właśnie tam, gdzie jest Boże błogosławieństwo, gdzie jest obecny Chrystus w sakramencie przebaczenia, pojednania i Eucharystii, tam jest moc Ewangelii, tam jest siła przetrwania, tam jest nadzieja, że ostatecznie Chrystus zwycięży, mimo potęgi zła, które wydawałoby się będzie miało ostatnie słowo w dziejach ludzkości - mówił o "apostole Kazachstanu" Metropolita krakowski.

- Przetrwaliśmy, dzięki wierze Matce Bożej, zwyciężyliśmy dzięki ciągłemu powrotowi do Chrystusa i jego Ewangelii, przetrwaliśmy dzięki polskim rodzinom, dzięki prawdzie , która w tych rodzinach była przekazywana od ojca do syna, od matki do córki. Przetrwaliśmy wiele dziesiątków lat propagandy zakłamania i sączącej się nienawiści, dlatego że była troska o zachowanie tożsamości narodu w naszych domach , w naszych rodzinach. Na przekór wszelkiemu kłamstwu - podkreślił abp Marek Jędraszewski.

- Wspominamy te trzy postaci nieodległych nam czasów, ale przecież wiemy, że ich przesłanie jest aktualne także i dzisiaj. Odrzuca się chrześcijaństwo i korzenie chrześcijańskie naszego europejskiego domu, a to pociąga za sobą zwątpienie w ludzki rozum. Nie bez powodu hasłem ubiegłego roku, 2016, i kluczem do zrozumienia tego co się dzieje, jest pojęcie tzw. "post-prawdy" a więc czasu gdy nie ma już miejsca ani na prawdę, ani na kłamstwo, ani na oddzielenie jednego od drugiego. Liczą się narracje tworzone przez ,bardzo często kłamliwe, media.

Metropolita krakowski podkreślił, że tam gdzie nie ma chrześcijaństwa, "nie ma miejsca na rozum i prawdę, i nie ma w konsekwencji miejsca na sprawiedliwe prawo. Jeżeli uważa się, że rządy prawa w niektórych państwach europejskich mają polegać na tym, że kobieta ma prawo zabić własne dziecko poczęte w jej łonie, i że zakazuje się pod karą więzienia pokazywania dzieci z zespołem Downa, które otoczone są miłością swoich najbliższych. To mamy obowiązek zapytać się co to za prawo? co to za rządy prawa?

- Jeżeli chcemy odzyskać ten europejski dom, który zaczął być budowany przed wiekami, kiedy święty Paweł przeprawił się do Grecji, na kontynent europejski. Jeżeli mamy obronić naszą europejską, tym bardziej polską tożsamość, to musimy nieustannie uciekać się do naszej Matki i Królowej, zwłaszcza poprzez modlitwę różańcową. Ocalimy siebie jako naród jeżeli w życiu naszych domów i rodzin będzie umiłowanie polskiej historii, polskich zmagań i dokonań, wspomnienie wielu tragicznych momentów a także dni chwały i zwycięstw. Jeżeli będziemy o tym mówić z zatroskaniem i z w pełni usprawiedliwiona dumą - mówił metropolita krakowski.

Za wzór "jak iść, by się obronić, by przetrwać, by w imię Chrystusa zwyciężyć" dał właśnie te trzy postaci polskiego Kościoła: sługi bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. ks. Władysława Bukowińskiego.

Po Eucharystii odbyły się uroczystości patriotyczne. Na pomniku "Niezłomnym-Ojczyzna" odsłonięto tablice z nazwiskami Żołnierzy Niezłomnych. Abp Marek Jędraszewski poświęcił pomniki bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. ks. Władysława Bukowińskiego i sługi bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość w Morawicy zakończył apel. "Niezłomnym w wierze i miłości Ojczyzny".

Tagi:
Msza św.

Abp Depo: prawdziwa wspólnota jest budowana na prawdzie

2018-06-20 13:38

Ks. Mariusz Frukacz

„Prawdziwa wspólnota zachodzi wówczas, kiedy jest budowana na prawdzie i zaufaniu. Prawda, zaufanie i wspólnota, to są nasze zadania i przedmiot naszej modlitwy” – mówił 20 czerwca abp Wacław Depo na rozpoczęcie Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Modlono się na niej za wspólnotę nowej uczelni w tym mieście.

Ks. Mariusz Frukacz

Przed rozpoczęciem Mszy św. metropolita częstochowski poświęcił nowy sztandar Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

W homilii abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II do rektorów wyższych uczelni w Polsce z 1999 r. „Stają dzisiaj przed nauką — a w tym także przed nauką polską — wielkie wyzwania. Niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o sens i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne. (...) Dlatego też tak ważna jest ciągła pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od kryterium prawdy i dobra. Troska o sumienie moralne i o poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki, urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów” – mówił papież.

- Te słowa są bardzo aktualne w sytuacji obdarowania nas z jednej strony darem uniwersytetu, ale z drugiej strony wielkim zobowiązaniem dziś i na przyszłość – podkreślił abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie podziękowała za modlitwę, aby „społeczność uniwersytecka szła drogą wolności, prawdy i dobra”.

Po zakończeniu Eucharystii orszak złożony z Senatorów i Akademików przemaszerował do budynku Uniwersytetu. W drodze na uczelnię uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Biegańskiego.

Następnie podczas uroczystego zgromadzenia Senatu uczelni odbyło się m.in. nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr. hab. Stanisławowi Gajdzie z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, specjalizującego się w językoznawstwie polskim i słowiańskim.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. To doniosłe dla całego środowiska akademickiego wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2018 roku.

Dzieje Uczelni sięgają jednak 1971 r. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uczelni była zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie - 1 października 2004 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Ks. Dariusz Gronowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 25/2004

Bożena Sztajner
Miejsce narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ain Karem

Św. Jan Chrzciciel to jeden z najbardziej znanych świętych. Nowy Testament poświęca mu niemal tyle miejsca, co samej Najświętszej Maryi Pannie. Wspomnienie jego narodzin obchodzimy w liturgii w randze uroczystości 24 czerwca, a oprócz tego 29 sierpnia wspominamy jego śmierć męczeńską.

Imię Jan znaczy „Bóg jest łaskawy”. Narodzenie Jana, syna kapłana Zachariasza i Elżbiety, archanioł Gabriel zwiastował Zachariaszowi; powołał się również na nie podczas zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W istocie poprzez swoją matkę Elżbietę Jan był krewnym Pana Jezusa. To jego Bóg powołał, by przygotował drogę na przyjście Mesjasza.

Św. Jan Chrzciciel czczony jest m.in. w Łagowie Lubuskim, który bierze swój początek od rycerskiego Zakonu św. Jana Chrzciciela, czyli joannitów. Oni to wznieśli zamek, stojący tam po dziś dzień, wokół niego zaś rozwinęła się osada. Obecnie stojący tam kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony na miejscu kaplicy przyzamkowej w 1726 r., a przebudowany i rozbudowany o wieżę i transept w 1867 r. Ponieważ przez wieki świątynia była użytkowana przez ewangelików, została poświęcona po wojnie, po osiedleniu się ludności polskiej 28 października 1945 r. Od 1951 r. jest to kościół parafialny. Św. Jana Chrzciciela zobaczymy w nim na witrażu po prawej stronie prezbiterium. Natomiast stary ołtarz z tego kościoła obecnie znajduje się w osiemnastowiecznym kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie. Na obrazie w centrum ołtarza widzimy młodego Jana z barankiem. Jest to ilustracja ewangelicznego zdania św. Łukasza: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (por. Łk 1, 80).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Poznań: festyn rodzinny na zakończenie obchodów jubileuszu 1050-lecia biskupstwa

2018-06-24 21:07

msz / Poznań (KAI)

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w festynie rodzinnym pod hasłem „Poznań dla zdrowia i rodziny – Bądźmy razem”, który zwieńczył centralne obchody jubileuszu 1050-lecia powstania pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. Ostatni dzień wielkiego świętowania przebiegał pod hasłem „Jesteśmy w rodzinie”.

Monika Mężyńska / pl.wikipedia.org

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że od rodzin zależy ład całego społeczeństwa i jego przyszłość. Rodzinność służy temu, żebyśmy mogli się swobodnie rozwijać i dojrzewać” – powiedział abp Stanisław Gądecki na początku festynu.

Rodzinne świętowanie na placu przed katedrą zainaugurowała salwa honorowa Bractwa Kurkowego. Mimo padającego deszczu wiele rodzin zgromadziło się, by obejrzeć widowisko teatralne pt. „Madagaskar – musicalowa przygoda” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego. Spektakl powstał na podstawie pełnometrażowego filmu animowanego z 2005 roku – wielkiego hitu wytwórni DreamWorks.

Na scenie wystąpiła też grupa muzyczna Małe TGD, a w koncercie finałowym zagrał zespół Punto Latino. Najmłodsi chętnie brali udział w grach i zabawach o charakterze edukacyjnym, korzystali z dmuchanych zamków i trampolin, uczestniczyli w warsztaty dla młodego technika w ramach pokazów Grupy Mały Inżynier. Tradycyjnie też dużym zainteresowaniem cieszyły się wozy strażackie i jednostki ratownicze prezentowane na terenach nadwarciańskich przez Komendę Straży Pożarnej i Policję oraz pokazy pierwszej pomocy. W rozmowie z KAI bp Damian Bryl zaznaczył, że trzeci dzień jubileuszowych obchodów miał na celu podkreślenie wartości rodziny. „Pragniemy wspierać rodziny i stwarzać przestrzeń do wspólnego świętowania. Chcemy, żeby Kościół, który budujemy w naszej diecezji, miał wymiar rodzinny” – powiedział KAI.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że jubileuszowe obchody miały być nie tylko okazją do wspólnego spotkania i świętowania, ale też impulsem do refleksji nad wielowiekowym dziedzictwem i tym, jak je dalej podejmować.

„Ten czas miał pogłębić naszą identyfikację z Kościołem i twórczo nas poruszyć, żebyśmy chcieli się coraz lepiej i pełniej angażować w Kościół, który tworzymy w diecezji” – zaznaczył bp Bryl. Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej zaznaczył, że tegoroczny festyn rodzinny wpisał się w obchody jubileuszu archidiecezji. „Festyn rodzinny Caritas organizowany z Urzędem Miasta ukazuje wartość rodziny, opartej o małżeństwo kobiety i mężczyzny, jako wspólnoty sobie bliskiej, którą Pan Bóg obdarzył szczególnym zaufaniem” – powiedział KAI ks. Marcin Janecki.

Jubileuszowe rodzinne świętowanie zakończył finał loterii charytatywnej, w której można było wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Dochód z loterii zostanie przeznaczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Każde dziecko na zakończenie rodzinnego świętowania otrzymało słodki upominek. W ramach „Miasteczka prozdrowotnego”, umiejscowionego wzdłuż ul. Lubrańskiego, prowadzącej w stronę Muzeum Archidiecezjalnego, można było skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy, badań profilaktycznych oraz badania videodermatoskopem.

Podobnie jak w ubiegłych latach nie zabrakło mobilnej stacji krwiodawstwa i mammobusu. Na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupiego można było obejrzeć zabytkowe samochody. Festyn został zorganizowany we współpracy z Wydziałem Zdrowia Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Obchody jubileuszowe odbywały się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich celem było ukazanie natury i misji Kościoła, lepsze poznanie jego historii i zaangażowanie wiernych w działalność ewangelizacyjną. 

Biskupstwo poznańskie powstało w 968 r. i do roku 1000 obejmowało całe państwo polskie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem