Reklama

Obrady Episkopatu i Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

2017-05-30 14:42

mp / Warszawa / KAI

Episkopat.pl

Wytyczne dotyczące duszpasterstwa małżeństw i rodzin, nowy program duszpasterski oraz sprawy liturgiczne będą głównymi tematami obrad 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 6 i 7 czerwca w zakopiańskiej "Księżowce" - mówi KAI bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Towarzyszyć temu będą ogólnopolskie uroczystości obchodów 100-lecia objawień fatimskich z Aktem Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi oraz obchody 20-rocznicy pobytu Jana Pawła II w Zakopanem.

Bp Miziński informuje, że obrady biskupów w "Księżówce" skupią się wokół bieżących prac Konferencji Episkopatu, a koncentrować się będą wokół trzech głównych wątków. Pierwszym będą "Wytyczne dotyczące duszpasterstwa małżeństw i rodziny", drugim program duszpasterski na najbliższy rok liturgiczny 2017/2018, a trzecim sprawy związane z liturgią.

Program duszpasterski zostanie zaprezentowany przez abp. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, który przewodniczy Komisji ds. Duszpasterstwa KEP. Nowy rok duszpasterski, zaczynający się w pierwszą niedzielę Adwentu będzie poświęcony Duchowi Świętemu oraz sakramentowi bierzmowania. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania „Duch, który umacnia miłość”.

Sprawy liturgiczne omawiać będzie przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch. "Ta część obrad dotyczyć będzie przygotowywanych dokumentów Konferencji Episkopatu nt. sakramentu bierzmowania, co jest zbieżne z rokiem liturgicznym dedykowanym Duchowi Świętemu, oraz dokumentu poświęconemu sakramentowi namaszczenia chorych" - informuje bp Miziński.

Reklama

Sekretarz Episkopatu wyjaśnia, że trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem "Wytycznych dla duszpasterstwa małżeństw i rodzin”. Zawierać one będą wytyczne w posłudze duszpasterskiej w przygotowaniu do małżeństwa, duszpasterstwa towarzyszącego życiu małżeństwa i rodziny oraz duszpasterstwu związków niesakramentalnych.

Obecnie - informuje biskup - prace nad "Wytycznymi" są na etapie prac zespołu ekspertów, składającego się z grona profesorów i duszpasterzy specjalizujących się w tej tematyce. Kieruje nimi bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny i ks. dr Przemysław Drąg z tejże Rady. Dwa rozdziały "Wytycznych" - dotyczący przygotowania do małżeństwa oraz drugi dotyczący towarzyszenia małżeństwu - są już zakończone. Praca trwa jeszcze nad trzecim rozdziałem poświęconym duszpasterstwu związków "nieregularnych".

"A skoro jest to wielkiej rangi dokument Konferencji Episkopatu, to jakikolwiek pośpiech przy jego przygotowywaniu nie jest wskazany" - dodaje bp Miziński. Po zakończeniu prac redakcyjnych dokument zostanie przesłany do konsultacji wszystkim biskupom. A po uwzględnieniu uwag, zostanie on przedstawiony biskupom po raz kolejny, a potem zostanie przegłosowany na forum Konferencji Episkopatu i ogłoszony. Publikacji dokumentu, biorąc pod uwagę prace, które muszą być jeszcze wykonane, zdaniem bp. Mizińskiego można spodziewać się jesienią. "Treść dokumentu musi odpowiadać nauce Kościoła z uwzględnieniem dwóch Synodów Biskupów nt. rodziny oraz adhortacji posynodalnej papieża Franciszka "Amoris laetitia" - zaznacza biskup.

Bp Miziński informuje, że ważnym punktem obrad biskupów będą też wybory do różnych gremiów Konferencji Episkopatu, spośród których istotny będzie wybór nowego dyrektora Caritas Polska, z tej racji, że dobiegły końca dwie 5-letnie kadencje ks. Mariana Subocza, dotychczasowego dyrektora tej zasłużonej instytucji.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Jeśli chodzi o celebracje liturgiczne, to - jak wyjaśnia sekretarz generalny Episkopatu - pierwsza z nich nastąpi 6 czerwca o godz. 18.oo w sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym "polską Fatimą". Będzie to ogólnopolska celebracja związana ze stuleciem objawień fatimskich, której przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki, a homilię wygłosi bp Virgílio do Nascimento Antunes, biskup Coimbry, były rektor sanktuarium w Fatimie.

Druga celebracja będzie miała miejsce 7 czerwca rano, w zakopiańskim kościele pw. Świętego Krzyża, a upamiętni ona 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Zakopanem, w trakcie jego pielgrzymki do Polski w 1997 r. Liturgii przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewki, metropolita krakowski, a homilię wygłosi kard. Stanisław Dziwisz.

Na zakończenie celebracji 6 czerwca wieczorem będzie miał miejsce Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Bp Miziński wyjaśnia, że jest to odpowiedź na apel, z którym Matka Boża w objawieniach Fatimskich zwróciła się do Franciszka i Hiacynty oraz Łucji - aby świat został poświęcony Jej Niepokalanemu Sercu. Po raz pierwszy aktu poświecenia świata Niepokalanemu Sercu dokonał papież Pius XII w 1942 r. Z kolei Polska została poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi 8 września 1946 r. na Jasnej Górze przez biskupów zgromadzonych pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, w obecności miliona pielgrzymów.

"Obecnie akt ten odnawiany jest w setną rocznicę objawień fatimskich, na początku nowego tysiąclecia" - podkreśla bp Miziński. Informuje, że zawierzenia Kościoła i Polski w imieniu nas wszystkich dokona 6 czerwca wieczorem w sanktuarium na Krzeptówkach abp Stanisław Gądecki, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu. Akt dokonany 6 czerwca zostanie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 roku.

Pytany o znaczenie odnowienia Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, bp Miziński wyjaśnia, że współczesnemu człowiekowi, wychowanemu w epoce, która jest przepełniona prawami wolnościowymi, oddanie się Matce Bożej nie przychodzi łatwo. Sprawa więc wymaga dobrego przygotowania i poważnego pogłębienia. "Powierzyć się, oddać, w pewnym sensie uzależnić swoje życie, nie przychodzi łatwo człowiekowi współczesnemu" - zaznacza biskup.

Dodaje, że żyjąc w takim kontekście, "my jako ludzie wierzący, powinniśmy sobie uświadomić, że jesteśmy dziełem Boga, jesteśmy powołani do życia, które dokonuje się nie tylko w wymiarze ziemskim, a Maryja została nam dana jako Matka Kościoła, a więc jest tą, która nam przewodniczy w wierze i jest naszą Orędowniczką". Wyjaśnia, że Jej objawienia, włącznie z objawieniami fatimskimi, nawiązujące do objawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie, są ponowieniem wezwania, aby poświęcić całe nasze życie Bogu.

Dlatego dziś - wyjaśnia biskup - "ponowienie tego aktu wyraża fakt, że po pierwsze Kościół w Polsce pozostaje w nurcie oddania się i zawierzenia Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi, a po drugie wyraża chęć zawierzenia przyszłości opiece Matki Bożej". Dodaje, że - tak jak zapowiadała Maryja w Fatimie - "od poświęcenia świata i poszczególnych narodów Niepokalanemu Sercu Maryi zależy nasza przyszłość". A chodzi tu o "przyszłość ludzkości, która wymaga ciągłego nawracania się i wzrastania w wierze: zerwania z grzechem, zawierzenia Bogu, przemiany naszego życia, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, a także w wymiarze międzynarodowym".

"Chcemy wiernie trwać przy Maryi naśladując jej wiarę i wsłuchując się w głos jej objawień, które uaktualniają w naszych czasach jedyne Objawienie Jezusa Chrystusa" - dodaje.

"Serdecznie więc zapraszam w imieniu Episkopatu wszystkich wiernych z kraju i zza granicy do polskiej Fatimy na 6 czerwca - mówi bp Miziński. Na pagórkach zakopiańskich z pewnością znajdzie się miejsce dla wszystkich. A ojcowie pallotyni, którzy prowadzą sanktuarium, przygotowują specjalne telebimy, aby wszystkim przybyłym umożliwić udział w liturgii".

Tagi:
episkopat

Czescy biskupi o potrzebie żywej obecności Kościoła w społeczeństwie

2018-07-08 06:43

st (KAI) / Welehrad

O potrzebie obecności Kościoła w życiu swej ojczyzny mówili 6 i 7 lipca na Welehradzie podczas 114. zebrania plenarnego członkowie Konferencji Episkopatu Czech. W ich obradach wzięli również udział przedstawiciele konferencji wyższych przełożonych zakonnych oraz Kościoła obrządku greckokatolickiego.

ARCHIWUM
Bazylika w Velehradzie

Biskupi poruszyli zagadnienia związane z obecnością Kościoła w społeczeństwie. W nawiązaniu do toczącej się w parlamencie dyskusji na temat opodatkowania sum otrzymywanych przez Kościół w ramach częściowego naprawienia krzywd wyrządzonych przez nacjonalizację majątku w okresie dyktatury komunistycznej, podkreślono koniczność skutecznego wyjaśniania społeczeństwu całego procesu tzw. restytucji. Chodzi tutaj o całkowite oddzielenie finansowe codziennego funkcjonowania Kościoła od państwa. Konieczne jest też wyjaśnianie, że zasoby Kościoła są przeznaczone na służbę społeczeństwu.

Poruszając tę kwestię w wypowiedzi dla czeskiej telewizji przewodniczący episkopatu, kard. Dominik Duka OP stwierdził, że ewentualne opodatkowanie restytucji miało by konsekwencje międzynarodowe. „Wierzę w opinię publiczną oraz w sumienie naszych posłów i naszą sprawiedliwość" - dodał arcybiskup praski i przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny 27 czerwca b.r. stwierdził, iż państwo ma nie tyko wypłacić odszkodowanie finansowe za znacjonalizowany majątek, ale także wydać poszkodowanym tereny zastępcze. W środę 11 lipca w Izbie Poselskiej czeskiego parlamentu odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Andreja Babiša. Partia komunistyczna ogłosiła, że poprze rząd mniejszościowy ruchu ANO i socjaldemokratów pod warunkiem opodatkowania restytucji kościelnych. Premier Babiš (ANO) nie zgadza się na to, natomiast przewodniczący ČSSD, Jan Hamáček opowiada się za opodatkowaniem restytucji.

Episkopat poruszył kwestię ochrony danych osobowych i zaaprobował skład komisji ekspertów, która ma się zajmować tą kwestią.

Biskupi podkreślili stanowisko Kościoła odnośnie do małżeństwa, będącemu nierozdzielnym związkiem mężczyzny i kobiety. W tym kontekście, poparł petycję Sojuszu dla rodziny, który popiera projektu posła Marka Výbornego, by dokonać zmiany prawa konstytucyjnego Republiki Czeskiej, określając w ustawie zasadniczej małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety.

Podczas 114. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Czech, jego uczestnicy nawiązali do obchodów stulecia utworzenia Czechosłowacji. W pierwszej części swojego spotkania modlili się przy grobach abp. Antoniego Cyryla Stojana i ks. Jana Šrámka, który znacząco przyczynili się do kształtowania życia Kościoła w powstającej republice i wypracowania jego pozycji w społeczeństwie.

Abp Antoni Cyryl Stojan (1851-1923) cieszył się szczególnym szacunkiem ze względu na swoje wzorowe życie chrześcijańskie i miłość do ubogich. Był twórcą dzieł charytatywnych. Opowiadał się za współpracą narodów słowiańskich. Walnie przyczynił się do ożywienia kultu św. Cyryla i Metodego. W 1921 roku został arcybiskupem ołomunieckim. Cieszy się wielką popularnością na Morawach. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

Ks. Jan Šrámek (1870-1956) był aktywny politycznie. W latach 1919-1938 oraz 1945-1948 był przewodniczącym Czechosłowackiej Partii Ludowej (o profilu chrześcijańsko-demokratycznym). W latach 1940-1945 był premierem czechosłowackiego rządu na uchodźctwie w Londynie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sercański jubileusz

2018-07-04 11:10

Izabela Fac
Edycja przemyska 27/2018, str. I-II

Archiwum Zgromadzenia
Jubileuszowej Eucharystii w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przewodniczy abp Adam Szal

Ten wyjazd, ta uroczystość były jak podróż w przeszłość, nie tak dawną, ale jednak. Kiedy koperta ze znaczkiem Citta Del Vaticano znalazła się w moich rękach, a w niej zaproszenie do Krakowa na jubileusz 25-lecia profesji zakonnej jednej z sióstr ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego to nie było wątpliwości – 16 czerwca trzeba koniecznie stawić się na ul. Gancarskiej 24 w Krakowie. Piękna, wzruszająca uroczystość z mnóstwem wspomnień.

Jubileuszowej Eucharystii sprawowanej w intencji Jubilatek: s. Zefiryny Bąk, s. Beatryksy Kastelik, s. Nazarii Bryndal, s. Sebastiany Choroś i s. Bogny Stolarczyk w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przewodniczył abp Adam Szal. Podczas homilii mówił o dobroci i miłości Serca Jezusowego. Przywołał także słowa modlitwy św. Józefa Sebastiana Pelczara, zawarte w jednym z jego listów pasterskich z 1920 r., którymi zawierzył całe Zgromadzenie Sióstr Sercanek Najświętszemu Sercu Jezusowemu: – Wolą moją nieodwołalną jest należeć całkowicie do tego Serca i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego, co by Mu się mogło nie podobać. Oby to Najświętsze Serce było jedynym przedmiotem mojej miłości, Opiekunem mego życia i Obrońcą mego zbawienia – mówił. Po zakończeniu homilii Siostry Jubilatki, z wiankami z białych róż na welonach, trzymając w ręku zapalone świece wspólnie odmówiły modlitwę jubileuszową i ponowiły swoje śluby zakonne, oddając się na nowo Sercu Bożemu.

„Jego Świątobliwość papież Franciszek łączy się duchowo w radosnym «Te Deum» Sióstr ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, które w dniu 16 czerwca 2018 r. obchodzą jubileusz 25-lecia profesji zakonnej. Zawierzając je opiece Matki Kościoła z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa” – te słowa Papieża skierowane do Sióstr Jubilatek odczytał na rozpoczęcie uroczystości ks. prał. Paweł

Ptasznik, rektor kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, duszpasterz polskiej emigracji w tym mieście oraz kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu. W uroczystości uczestniczyła matka generalna Olga Podsadnia wraz z zarządem generalnym, matki prowincjalne polskich prowincji, siostry ze wspólnot Sióstr Jubilatek, w tym także delegacje sióstr z Rzymu, Francji i Ukrainy oraz siostry z krakowskich wspólnot oraz rodziny i przyjaciele Sióstr Jubilatek.

Na zakończenie można było zobaczyć fascynujące muzeum z licznymi pamiątkami po założycielach Zgromadzenia – św. Józefie Sebastianie Pelczarze i bł. M. Klarze Szczęsnej oraz niezwykle wzruszające pamiątki związane z Janem Pawłem II, któremu siostry sercanki miały zaszczyt posługiwać w Krakowie i na Watykanie.

Siostry sercanki pracują w kurii i Domu Biskupim w Przemyślu i Rzeszowie, w Watykanie, prowadzą m.in. Dom Księży Seniorów „Emaus” i Dom św. Józefa w Korczynie, Dom Samotnej Matki w Rzeszowie i sprawują opiekę nad znajdującym się tam „Oknem życia”, przez kilka lat pracowały w Radio VIA Rzeszów.

To właśnie od Radia VIA rozpoczęła się moja trwająca już kilkanaście lat znajomość z siostrami sercankami, niezapomniane wyjazdy w Tatry, które były swoistymi rekolekcjami na górskich szlakach, pobyty w Domu Zgromadzenia w Zakopanem, rozmowy w radiu i poza nim, w Rzeszowie, Rzymie i Krakowie, wspólne audycje o bł. M. Klarze Szczęsnej. Uroczystość w Krakowie to kolejny element tej znajomości. Piękny i niezapomniany.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Licheń: Warsztaty liturgii tradycyjnej "Ars Celebrandi"

2018-07-20 09:06

Robert Adamczyk

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym zakończyły się warsztaty liturgii tradycyjnej „Ars Celebrandi”. Wzięło w nich udział 200 osób z Polski i zagranicy: księży, ministrantów i osób świeckich. Każdy dzień warsztatów wypełniony był celebracjami Mszy św. w starej formie rytu rzymskiego, ćwiczeniami praktycznymi oraz śpiewem gregoriańskim.

Biuro Prasowe Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym

Warsztaty, które w tym roku odbyły się po raz piąty, organizuje stowarzyszenie „Una Voce Polonia” - polski oddział Międzynarodowej Federacji „Una Voce”, organizacji uznawanej przez Stolicę Apostolską za oficjalną reprezentację katolików świeckich przywiązanych do tradycyjnej liturgii łacińskiej.

Zobacz zdjęcia: Msza św. pontyfikalna w bazylice w Licheniu

„Najważniejszym tegorocznym wydarzeniem była wizyta abp. Guido Pozzo, sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, odpowiedzialnej za katolików przywiązanych do tradycyjnej liturgii na całym świecie. W dniu 18 lipca, tj. w środę, hierarcha odprawił uroczystą Mszę św. pontyfikalną w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej oraz spotkał się z uczestnikami warsztatów” – powiedziała dr Dominika Krupińska, rzecznik warsztatów.

Warsztaty trwały od 12 do 19 lipca br., a głównym miejscem celebracji był kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej znajdujący się w starej części licheńskiego Sanktuarium.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem