Reklama

Godności i odznaczenia dla kapłanów i świeckich


Edycja legnicka 26/2004

Tytuły prałata Jego Świątobliwości otrzymali:
ks. Edward Bober - Bolesławiec, MB Nieustającej Pomocy
ks. Władysław Jóźków - Legnica, Trójcy Świętej
ks. Tadeusz Jurek - Chojnów, św. Piotra i Pawła
ks. Józef Strugarek - Szczawno Zdrój, Wniebowzięcia NMP

Tytuły kapelanów honorowych Ojca Świętego otrzymali;
ks. Wiesław Brachuc - Wałbrzych, Zmartwychwstania Pańskiego
ks. Józef Frąc - Jelenia Góra, św. Marcina
ks. Bronisław Kryłowski - Legnica, św. Rodziny
ks. Stanisław Książek, Kamienna Góra, MB Różańcowej
ks. Ryszard Matuszak - Bolków, św. Jadwigi
ks. Andrzej Tracz - Legnica, św. Józefa
ks. Zbigniew Tracz - Jawor, Miłosierdzia Bożego
ks. Ryszard Uryga - Jedlina Zdrój, Trójcy Świętej

Do grona kanoników gremialnych Legnickiej Kapituły Katedralnej zostali włączeni:
ks. Edward Bober - Bolesławiec, MB Nieustającej Pomocy
ks. Leopold Rzodkiewicz - rektor WSD
ks. Stanisław Araszczuk - Legnica, św. Tadeusza Ap.
ks. Marek Mendyk - dyrektor Referatu Katechetycznego LKB
ks. Andrzej Jarosiewicz - sekretarz Biskupa Legnickiego

Reklama

Do grona kanoników honorowych Legnickiej Kapituły Katedralnej zostali włączeni:
ks. Jan Lombarski - Lubań, Trójcy Świętej
ks. Mieczysław Jackowiak - Lubań, NSPJ i św. Jakuba
ks. Tadeusz Grabiak - Mysłakowice, Najśw. Serca P. Jezusa
ks. Krzysztof Kiełbowicz-Lwówek SL, Wniebowzięcia NMP
ks. Zbigniew Korab - Świerzawa, Wniebowzięcia NMP
ks. Stanisław Boczoń - Gryfów, św. Jadwigi
ks. Tadeusz Tymków - Brennik, Objawienia Pańskiego
ks. Bogusław Drożdż - dyrektor Biblioteki WSD
ks. Józef Czekański - Lubawka, Wniebowzięcia NMP
ks. Andrzej Gidziński - Bolesławiec, Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
ks. Władysław Janicki - Rudna, Trójcy Świętej
ks. Mieczysław Kasprzyk - Lipa Jaworska, św. Piotra i Pawła
ks. Aleksander Siemiński - Kamienna Góra, Najśw. Serca P. J.
ks. Stanisław Szupieńko - referent ds. sztuki kościelnej
ks. Sławomir Stasiak - wicerektor WSD
ks. Jan Gacek - Legnica, Najśw. Serca Pana Jezusa
ks. Tadeusz Szczepaniak - Nowa Wieś Grodziska, MB Anielskiej
ks. Maciej Wesołowski - Bogatynia, Niep. Pocz. NMP
ks. Rudolf Zioła - Janowice Wielkie, Chrystusa Króla
ks. Tadeusz Dąbski - oficjał sądu kościelnego LKB
ks. Czesław Włodarczyk - sekretarz Caritas Legnickiej
ks. Michael Grutering - Wupertal

Odznaczenia kanonickie z przywilejem noszenia rokiety i mantoletu otrzymali:
ks. Zbigniew Buła - Tymowa, MB Bolesnej
ks. Piotr Dębski - Legnica, MB Królowej Polski
ks. Jan Dochniak - Olszyna Lubańska, św. Józefa
ks. Andrzej Drwiła - Lubin, św. Jana Sarkandra
ks. Andrzej Fila - Lubań, św. Jadwigi
ks.. Waldemar Hawrylewicz - Jawor, MB Różańcowej
ks. Zbigniew Jagielski - Marciszów, Niepokalanego Serca NMP
ks. Krzysztof Kowalczyk - Małuszów, Narodzenia NMP
ks. Stanisław Krzak - Ruja, św. Łukasza
ks. Zdzisław Michalski - Bieniowice, Zwiastowania NMP
ks. Grzegorz Niwczyk - Jelenia Góra, MB Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
ks. Franciszek Wróbel - Pielgrzymka, św. Jana Nepomucena
ks. Jan Żak - Snowidza, Wniebowstąpienia Pańskiego
ks. Franciszek Molski - Zaręba, Wniebowzięcia NMP
ks. Andrzej Szarzyński - Kopaniec, św. Antoniego

Odznaczenia kanonickie EC otrzymali:
ks. Andrzej Bawaj - Wielowieś, Narodzenia NMP
ks. Jan Dziewulski - Zimna Woda, Trójca Święta
ks. Leopold Fit - Gryfów, św. Jadwigi
ks. Hieronim Hiczkiewicz - Karpniki, św. Jadwigi
ks. Józef Hupa - Bolesławiec, Najśw. Serca P. Jezusa
ks. Stanisław Kowalski - Stary Węgliniec, MB Szkaplerznej
ks. Jacek Krasoń - Grabiszyce, św. Antoniego
ks. Krzysztof Kurzeja - Podgórzyn, Trójcy Świętej
ks. Marek Lach Marek - prefekt WSD
ks. Aleksander Leszczyński - Bogatynia, św. Marii Magdaleny
ks. Marek Mikicionek - Witków, Zwiastowania NMP
ks. Marek Osmulski - ojciec duchowny WSD
ks. Ryszard Pita - Legnica, św. Jadwigi
ks. Dariusz Pudełko - Legnica, Podwyższenia Krzyża Świętego
ks. Marek Reźny - Trójca, św. Piotra i Pawła
ks. Jacek Tokarz - Wojciechów, św. Bartłomieja Ap.
ks. Andrzej Tomaszewski - Osła, św. Piotra i Pawła
ks. Wiesław Walendzik - Tomisław, Stygmatów św. Franciszka
ks. Dariusz Kowalczuk - Jagniątków, Miłosierdzia Bożego
ks. Kazimierz Gębarowski - Pisarzowice, Macierzyństwa NMP

Medal „Zasłużony dla Diecezji Legnickiej” otrzymali:
Danuta Garbowska - Trzebnice
Józef Pawłowicz - Zgorzelec, św. Jana Chrzciciela
Stanisław Sycz - Pisarzowice, Macierzyństwa NMP
Klemens Grzesik - Sosnówka
mgr inż. Zarzycki - Polkowice, MB Królowej Polski
Henryk Bąk - Legnica, św. Józefa
Barbara i Władysław Gałuszka - Wojcieszów, Wniebowzięcia NMP
Maria i Franciszek Feć - Wojcieszów, Wniebowzięcia NMP
Kazimierz Kujawski, Bogatynia, św. Marii Magdaleny

Reklama

1, 2 mln wiernych jest zaangażowanych w wolontariat katolicki w Polsce

2019-04-23 12:10

mp / Warszawa (KAI)

Około 1 milion 200 tys. wiernych angażuje się systematycznie w różne formy wolontariatu katolickiego niosącego pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym i na różny sposób wykluczonym – wynika z raportu o Kościele w Polsce, ogłoszonego przez KAI w grudniu ub. r. Na terenie różnorodnych organizacji parafialnych aktywnych jest 1, 1 mln katolików a 100 tys. działa w ramach wolontariatu prowadzonego przez struktury Caritas.

blvdone/pl.fotolia.com

Z raportu KAI wynika, że w Polsce Kościół katolicki jest największą po państwie instytucją pomocy potrzebującym, a jego działalność dobroczynna jest realizowana na trzech poziomach: instytucji diecezjalnych, zakonów oraz organizacji i wspólnot parafialnych.

W liście pasterskim Episkopatu „Wolontariat w służbie miłosierdzia”, ogłoszonym dziś z okazji Niedzieli Miłosierdzia, przypadającej 28 kwietnia, księża biskupi dziękują Bogu „za wszystkich, którzy na różne sposoby praktykują wyobraźnię miłosierdzia, a zwłaszcza 100 tysiącom wolontariuszy, którzy działają w Polsce”. Niedziela Miłosierdzia jest zarazem patronalnym świętem Caritas.

Warto zauważyć, że 100 tys. wolontariuszy pracuje w różnych instytucjonalnych strukturach charytatywnych Kościoła - prowadzonych głównie przez Caritas. Natomiast oprócz tego, przede wszystkim na terenie parafialnym - w bardzo różnych formalnych bądź nieformalnych organizacjach - angażuje się na rzecz osób potrzebujących, dalsze 1, 1 mln wiernych. W sumie w wolontariat katolicki, skupiony przy różnych dziełach miłosierdzia, zaangażowany jest co 13 polski katolik.

Działalność instytucjonalna

W ramach Kościoła w Polsce działa 835 instytucji charytatywnych (mających osobowość prawną). Największą z nich jest Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne (w 44 diecezjach). Zakony żeńskie prowadzą 432 instytucje charytatywne, a męskie – 249.

Organizacje kościelne prowadzą: dla dzieci i młodzieży obciążonych ubóstwem: 92 domy dziecka, 27 domów matki i dziecka, 27 burs, 378 świetlic terapeutycznych, 30 centrów interwencji kryzysowej, 105 podwórkowych klubów, 257 ośrodków kolonijnych, 21 telefonów zaufania i 65 funduszów stypendialnych.

Dla osób starszych: 160 domów pomocy społecznej, 69 klubów seniora, 67 środowiskowych domów samopomocy.

Dla osób uzależnionych: 62 punkty konsultacyjne dotyczące problemów alkoholowych, 21 ośrodków terapii uzależnień dla dorosłych, a 10 dla dzieci.

Dla osób niepełnosprawnych: 116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii zajęciowej oraz 18 zakładów aktywności zawodowej, 81 gabinetów rehabilitacyjnych, 16 centrów opieki dziennej i 34 ośrodki wychowawcze.

Dla bezdomnych: 302 punkty pomocy doraźnej, 286 punktów wydawania odzieży, 121 mieszkań chronionych, 61 schronisk dla kobiet i mężczyzn, łaźnie, przytuliska, ogrzewalnie i noclegownie.

Dla bezrobotnych: osiem centrów aktywizacji, 12 klubów integracji społecznej, sześć świetlic i 20 spółdzielni socjalnych (łącznie 82 dzieła).

Dla migrantów i uchodźców: 29 dzieł, w tym 15 diecezjalnych centrów pomocy migrantom i uchodźcom, dwa domy dla repatriantów oraz 12 innych ośrodków.

Ponadto instytucje kościelne prowadzą 122 stacje opieki medycznej, 63 zakłady opiekuńczo-lecznicze, 61 hospicjów domowych, 40 hospicjów stacjonarnych, 270 jadłodajni, 19 aptek i 21 poradni środowiskowych. Działa również 110 magazynów w ramach programu dystrybucji nadwyżek żywności PEAD i 92 magazyny do przechowywania ubrań i sprzętu.

Jeśli chodzi o beneficjentów, którym służą wymienione dzieła, to korzystają z niej następujące kategorie potrzebujących: 286 tys. dzieci i młodzieży, 203 tys. bezdomnych, 121 tys. osób niepełnosprawnych, 91 tys. osób starszych, 23 tys. uzależnionych, 6 tys. bezrobotnych oraz 5 tys. beneficjentów z kategorii migranci i uchodźcy.

W kościelnych instytucjach charytatywnych zatrudnionych jest 33 tys. osób, a w ramach wolontariatu pracuje w nich dalsze 100 tys.

Parafialna działalność charytatywna

W 10, 3 tys. parafii w Polsce – jak wykazał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego - działa ok. 60 tys. zarejestrowanych bądź niesformalizowanych organizacji społecznych, opierających się przede wszystkim na wolontariacie – średnio 5,5 w jednej parafii. Około 7 tys. z tych organizacji zajmuje się działalnością charytatywną. Najliczniejszymi są Parafialne Zespoły Caritas (4, 4 tys.) i Szkolne Koła Caritas (560). Największe wsparcie na terenie parafii otrzymują dzieci i młodzież, osoby ubogie, ludzie w wieku emerytalnym, osoby niesamodzielne i nieuleczalnie chore oraz samotnie wychowujące dzieci. Ponadto opieką obejmowani są bezrobotni, wychodzący z uzależnień i ich rodziny, byli więźniowie, bezdomni oraz ofiary przemocy. Sama liczba ciężko chorych korzystających z pomocy parafialnej osiąga 668 tys. osób.

W organizacjach parafialnych prowadzących działalność charytatywną aktywnie działa 454 tys. osób, a jeszcze więcej (662 tys.) prowadzi posługę charytatywną w parafii bez przynależności organizacyjnej. W sumie jest to 1,1 mln wiernych. Parafialne organizacje charytatywne zakładane są zazwyczaj przez duszpasterzy (70 proc.) oraz osoby świeckie (21 proc.).

Organizacje parafialne adresują swoją działalność przede wszystkim do: ubogich (16 proc.), osób w wieku emerytalnym (14 proc.), osób niepełnosprawnych i chorych (12 proc.), osób samotnie wychowujących dzieci (10 proc.), bezrobotnych (9 proc.) oraz bezdomnych (6 proc.).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kamiński do dziennikarzy: jesteście współczesnymi głosicielami Dobrej Nowiny

2019-04-23 19:15

mag / Warszawa (KAI)

Jesteście współczesnymi głosicielami Dobrej Nowiny – powiedział do dziennikarzy bp Romuald Kamiński zachęcając ich do pełnego entuzjazmu i odwagi dzielenia się ze światem prawdą o Zmartwychwstaniu Chrystusa. W siedzibie redakcji Tygodnika Idziemy odbyło się wielkanocne spotkanie pracowników mediów diecezjalnych, a więc Fundacji bł. ks. Kłopotowskiego, Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy oraz telewizji internetowej SalveNet.

wellphoto/fotolia.com

Składając świąteczne życzenia bp Kamiński wskazał dziennikarzom za wzór do naśladowania postawę św. Piotra Apostoła po Zesłaniu Ducha Świętego. – Ten kto wejdzie w głębie relacji z Chrystusem, w Jego realną bliskość, ten nie może powstrzymywać się by nie przekazać tej wieści o Zmartwychwstaniu innym. Jako pracownicy mediów posiadacie właściwy oręż, przygotowanie, oraz swoją wiarę i zaufanie do Chrystusa by zanieść to innym, by ci którzy usłyszą tę prawdę od was, byli niejako nią powaleni – powiedział biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że ten kto spotkał Zmartwychwstałego, nie musi już lękać się tego świata, ponieważ to Chrystus jest Panem historii. - Świata niekoniecznie musi nas kochać czy lubić. Mimo to niech nas nie zrażają ludzkie reakcje – zaapelował bp Kamiński.

Życzył dziennikarzom sił i radości z przeżywania na co dzień chrześcijaństwa, oraz z przekształcania świata ku zwycięstwu ku dobru, pięknu, ku miłości.

W imieniu pracownikom mediów życzenia pasterzowi diecezji złożył red. naczelny Tygodnika Idziemy, ks. prał Henryk Zieliński. – Niech orędzie ewangeliczne, które biskup proklamuje można było jak najdłużej głosić w naszej Ojczyźnie bez skrepowania i by rozbrzmiewało ono jak najszerzej – powiedział duchowny.

Wielkanocne spotkanie zwieńczyła wspólna agapa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem