Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Szydłowiec: Msza św. za śp. ks. Romana Kotlarza

2017-07-26 20:55

Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny upamiętniający postać księdza Romana Kotlarza i jego pierwszą posługę kapłańską w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu w latach 1954-1956, zaprosił nowego proboszcza Parafii w Koniemłotach ks. dr Michała Łukasika do Szydłowca – pierwszej parafii ks. Romana Kotlarza, aby w kościele farnym św. Zygmunta Króla w Szydłowcu w niedzielę 23 lipca 2017 r. o godz. 1200. odprawił coroczną uroczystą Mszę św. za śp. ks. Romana Kotlarza i w intencji jego beatyfikacji.

Polub nas na Facebooku!

Na początku kazania ks, dr Michał Łukasik opierając się na opisie ewangelicznym nawiązał do przypowieści o pszenicy i chwaście. Pszenica przynosi plon, może być dziesięciokrotny, trzydziestokrotny, czy stokrotny. Chwast nie przyda się do niczego, przeznaczony jest na spalenie

i wyrzucenie. W dzisiejszych czasach często zaciera się różnica między pszenicą a chwastem, czyli między ludźmi żyjącymi według nauki Bożej, a ludźmi odrzucającymi orędzie zbawcze. Przecież

w imię tolerancji i dialogu wszyscy są braćmi i przyjaciółmi. Ale czy jest to właściwa postawa? Czy chcielibyśmy mieć obok siebie człowieka opowiadającego się za życiem, broniącego życia

Reklama

w każdym momencie od poczęcia, czy niszczyciela życia, czy człowieka kierującego się prawdą czy fałszem, czy uczciwego, czy złodzieja? Przykładów można podać wiele.

Takim kłosem pszenicznym, przynoszącym dobre owoce, także w naszych czasach jest

ks. Roman Kotlarz. Urodził się 17 października 1928 r. w Koniemłotach, święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Jana Kantego Lorka w katedrze sandomierskiej 30.05.1954 r.

7 lipca 1954 r. otrzymał nominację do pracy kapłańskiej w Szydłowcu, właśnie tutaj do waszej parafii. Przybył tu 16 lipca. Od początku głosił kazania, których treść nie podobała się ówczesnym władzom. Kładł w nich nacisk na znaczenie wiary w życiu człowieka, uczył prawdziwej historii

i patriotyzmu, służył radą i dobrym słowem. Wskutek nacisku władzy po dwóch latach musiał zmienić parafię. Zachowały się liczne świadectwa o pracy księdza Kotlarza w Szydłowcu i o jego odejściu. Pozwolę sobie kilka przytoczyć:

„ Był człowiekiem szlachetnym, bezinteresownym, dającym wszystko ludziom. Był skromny, nie przywiązywał wagi do rzeczy materialnych. Cały Szydłowiec był za księdzem. Szczególnie przyciągały ludzi do wiary kazania księdza. Ksiądz Kotlarz był wielkim patriotą,

pamiętam jego kazania w Szydłowcu”. „Był to dobry ksiądz, ludzie go szanowali. Pamiętam jak odjeżdżał z Szydłowca to ludzie Go z płaczem żegnali i prosili żeby został…Był uwielbiany przez wszystkich parafian, jego wyjazd wszyscy odczuli jako wielką i niepowetowaną stratę dla naszej parafii”.(por S. Kowalik, J. Sakowicz, Ks. Roman Kotlarz. Życie i działalność 1928 – 1976, Radom 2000)

Tak było w każdej parafii do której był kierowany przez biskupa. Płomienne patriotyczne kazania zapadały w serce, troska o człowieka i jego godność była priorytetem. A tych parafii było wiele. W ciągu 7 lat ks. Kotlarz pracował we wspomnianym Szydłowcu, Żarnowie, Koprzywnicy, Mircu, Kunowie. 26 sierpnia 1961 r. rozpoczął swoją posługę duszpasterską w Pelagowie. Żył bardzo skromnie. Jego kazania były nagrywane i analizowane przez władzę.

25 czerwca 1976 r. w Radomiu w czasie zrywu robotniczego ks. Roman ze schodów kościoła Ojców Jezuitów w Radomiu pobłogosławił idących w pochodzie protestujących robotników słowami „ Matko Najświętsza, któraś pod krzyżem stała, pobłogosław tym dzieciom, które pragną chleba powszedniego” i dołączył do protestu. Usłyszał: „ Niech żyje ksiądz, niech żyje kościół

w Polsce”. 29 czerwca w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła wygłosił kazanie o męczeńskiej śmierci apostołów i ofierze krwi walczących robotników. Organizował modlitwy w intencji walczących o szacunek, sprawiedliwość, wolność, sprawiedliwe wynagrodzenie, prawdę. Tego było za wiele dla władz, często musiał się tłumaczyć ze swoich słów, a w nocy „nieznani sprawcy” przyjeżdżali na plebanię, bijąc kapłana do nieprzytomności. Nadszedł dzień 15 sierpnia, ks. Roman podczas mszy świętej zasłabł i stracił przytomność. Trzy dni później zmarł w szpitalu

w Krychnowicach, oddając życie za wolną Polskę. Żył 48 lat, w tym 22 w kapłaństwie.

Dziś wspominamy Jego postać, prosząc o zbawienie i rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Dobrze, że trwa pamięć, że zgromadziliśmy się tak licznie wraz

z przedstawicielami władz samorządowych, z pocztami sztandarowymi. Jesteśmy to winni

ks. Romanowi i wszystkim walczącym o wolną ojczyznę, w której będą szanowane wiara, prawda

i sprawiedliwość. Jednocześnie zapraszam na uroczystości poświęcone ks. Kotlarzowi, które odbędą się w rodzinnej parafii w Koniemłotach 20 sierpnia o godz. 11.00. Niech ci, którzy walczyli o Polskę, oddając w tej walce życie, będą naszym wzorem wiary i patriotyzmu. Amen

We Mszy św. uczestniczyły;

poczty sztandarowe:

- Powstańczego Sztandaru Narodowego z 1863 r.

- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Szydłowiec,

- Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Oddziału Terenowego w Szydłowcu

- NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska,

przedstawiciele władz miasta i powiatu, organizacje działające w parafii: Rodziny Radia Maryja, Akcji Katolickiej, Krucjaty Różańcowej oraz bardzo licznie zgromadzeni parafianie, w tym

z parafii, w których pełnił posługę kapłańską ks. Roman Kotlarz.

Po Mszy św. poczty sztandarowe, kapłani, ministranci i wierni udali się do kruchty zachodniej, gdzie wmurowana jest tablica poświęcona ks. Romanowi Kotlarzowi. Delegacje złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów i odmówiono modlitwę za duszę śp. ks. Romana.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Pani Teresa Romaszewska podziękowała wszystkim

za udział w tej uroczystej Mszy św. i modlitwę. Podkreśliła też, iż ks. Roman Kotlarz jest dla nas wzorem kapłana, wzorem człowieka dla którego wartości duchowe oparte o dekalog chrześcijański były najważniejsze i były realizowane w codziennym Jego życiu. Ks. Roman Kotlarz jest wzorem Polaka patrioty, dla którego Ojczyzna zawsze była związana z Bogiem. W czasach komunizmu i okresie największej walki z Kościołem katolickim ks. Roman Kotlarz głosił hasło „My chcemy Boga”, które wciąż jest aktualne.

Msze św. w intencji śp. ks. Romana Kotlarza odprawiane są co roku w miesiącu lipcu, gdyż

to właśnie 16 lipca 1954 r. w święto Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel rozpoczął swoją pierwszą posługę duszpasterską w parafii pw. Świętego Zygmunta Króla w Szydłowcu.

W 2006 r. 23 lipca na uroczystej Mszy św. została poświęcona tablica upamiętniająca posługę kapłańską śp. ks. Romana Kotlarza w Szydłowcu. Odsłonięcia tablicy dokonała siostra

ks. Romana Kotlarza Pani Michalina Kawalec, a tablicę poświęcił ks. bp Zygmunt Zimowski i współuczestniczył proboszcz parafii ks. dziekan Adam Radzimirski.

Mszę św. koncelebrował ks. bp Zygmunt Zimowski, proboszcz parafii ks. dziekan Adam Radzimirski, ks. Paweł Cygan proboszcz parafii w Koniemłotach i kapłani z parafii, w których posługę duszpasterską pełnił śp. ks. Roman Kotlarz.

W kolejnym 2007 r. w Mszy św. przewodniczył ks. dr Waldemar Gałązka – oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu, przy udziale ks. proboszcza Adama Radzimirskiego, ks. Pawła Cygana proboszcza parafii w Koniemłotach, ks. Zenona Ociesy proboszcza parafii w Sadku i ks. dr Alberta Warso.

W kościele była eksponowana wystawa „..ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza” przygotowaną przez IPN w Lublinie Delegaturę w Radomiu.

Reportaż z wystawy i przeprowadzone wywiady z parafianami z Szydłowca wyemitowała Telewizja TRWAM.

W roku 2008 ks. Stanisław Kula odprawił Mszę św. w rycie trydenckim. W tym rycie odprawiał Msze św. ks. Roman Kotlarz i postanowiliśmy przywrócić tę tradycję i przeżyć tą piękną liturgię.

W roku 2011 Mszę św. celebrował ks. dr Albert Warso z Kongregacji Nauki i Wiary

w Watykanie. Po Mszy św. odbyła się prezentacja filmów Konrada Gałki z muzyką Roberta Grudnia „Ks. Roman Kotlarza. Buntownik w sutannie” i „Ksiądz Roman Kotlarz - Tęcza wśród ludzi”.

W roku 2012 Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. infułat Józef Wójcik proboszcz parafii w Suchedniowie, który znał osobiście śp. ks. Romana Kotlarza.

Kolejną Mszy św. w niedzielę 21 lipca 2013 r. celebrował ks. Stanisław Małkowski

z Warszawy, którego komuniści z PRL chcieli uśmiercić za działalność w opozycji solidarnościowej.

W 2015 r. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. infułat Czesław Wala, który zbudował Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie. Znajduje się tam grota poświęcona ks. Romanowi Kotlarzowi i wydarzeniom z Czerwca '76.

W 2016 r. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Bogusław Mleczkowski wspólnie z kapłanami z parafii św Zygmunta w Szydłowcu.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego upamiętniającego postać księdza Romana Kotlarza

i jego pierwszą posługę kapłańską w parafii pw. Świętego Zygmunta Króla w Szydłowcu w latach 1954-1956, corocznie uczestniczą w obchodach rocznicowych ks. Romana Kotlarza organizowanych przez parafie, w których pełnił posługę kapłańską.

Działy: W diecezjach

Reklama

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Polityk, który pozostał człowiekiem EDYTORIAL

Każdy dobry gest, każdy dobry uczynek jest zauważony przez Boga i nie zostanie zapomniany. »
Bp Grzegorz Kaszak

Reklama

Kalendarze 2018


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas