Reklama

Jestem od poczęcia

Szydłowiec: Msza św. za śp. ks. Romana Kotlarza

2017-07-26 20:55

Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny upamiętniający postać księdza Romana Kotlarza i jego pierwszą posługę kapłańską w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu w latach 1954-1956, zaprosił nowego proboszcza Parafii w Koniemłotach ks. dr Michała Łukasika do Szydłowca – pierwszej parafii ks. Romana Kotlarza, aby w kościele farnym św. Zygmunta Króla w Szydłowcu w niedzielę 23 lipca 2017 r. o godz. 1200. odprawił coroczną uroczystą Mszę św. za śp. ks. Romana Kotlarza i w intencji jego beatyfikacji.

Na początku kazania ks, dr Michał Łukasik opierając się na opisie ewangelicznym nawiązał do przypowieści o pszenicy i chwaście. Pszenica przynosi plon, może być dziesięciokrotny, trzydziestokrotny, czy stokrotny. Chwast nie przyda się do niczego, przeznaczony jest na spalenie

i wyrzucenie. W dzisiejszych czasach często zaciera się różnica między pszenicą a chwastem, czyli między ludźmi żyjącymi według nauki Bożej, a ludźmi odrzucającymi orędzie zbawcze. Przecież

w imię tolerancji i dialogu wszyscy są braćmi i przyjaciółmi. Ale czy jest to właściwa postawa? Czy chcielibyśmy mieć obok siebie człowieka opowiadającego się za życiem, broniącego życia

Reklama

w każdym momencie od poczęcia, czy niszczyciela życia, czy człowieka kierującego się prawdą czy fałszem, czy uczciwego, czy złodzieja? Przykładów można podać wiele.

Takim kłosem pszenicznym, przynoszącym dobre owoce, także w naszych czasach jest

ks. Roman Kotlarz. Urodził się 17 października 1928 r. w Koniemłotach, święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Jana Kantego Lorka w katedrze sandomierskiej 30.05.1954 r.

7 lipca 1954 r. otrzymał nominację do pracy kapłańskiej w Szydłowcu, właśnie tutaj do waszej parafii. Przybył tu 16 lipca. Od początku głosił kazania, których treść nie podobała się ówczesnym władzom. Kładł w nich nacisk na znaczenie wiary w życiu człowieka, uczył prawdziwej historii

i patriotyzmu, służył radą i dobrym słowem. Wskutek nacisku władzy po dwóch latach musiał zmienić parafię. Zachowały się liczne świadectwa o pracy księdza Kotlarza w Szydłowcu i o jego odejściu. Pozwolę sobie kilka przytoczyć:

„ Był człowiekiem szlachetnym, bezinteresownym, dającym wszystko ludziom. Był skromny, nie przywiązywał wagi do rzeczy materialnych. Cały Szydłowiec był za księdzem. Szczególnie przyciągały ludzi do wiary kazania księdza. Ksiądz Kotlarz był wielkim patriotą,

pamiętam jego kazania w Szydłowcu”. „Był to dobry ksiądz, ludzie go szanowali. Pamiętam jak odjeżdżał z Szydłowca to ludzie Go z płaczem żegnali i prosili żeby został…Był uwielbiany przez wszystkich parafian, jego wyjazd wszyscy odczuli jako wielką i niepowetowaną stratę dla naszej parafii”.(por S. Kowalik, J. Sakowicz, Ks. Roman Kotlarz. Życie i działalność 1928 – 1976, Radom 2000)

Tak było w każdej parafii do której był kierowany przez biskupa. Płomienne patriotyczne kazania zapadały w serce, troska o człowieka i jego godność była priorytetem. A tych parafii było wiele. W ciągu 7 lat ks. Kotlarz pracował we wspomnianym Szydłowcu, Żarnowie, Koprzywnicy, Mircu, Kunowie. 26 sierpnia 1961 r. rozpoczął swoją posługę duszpasterską w Pelagowie. Żył bardzo skromnie. Jego kazania były nagrywane i analizowane przez władzę.

25 czerwca 1976 r. w Radomiu w czasie zrywu robotniczego ks. Roman ze schodów kościoła Ojców Jezuitów w Radomiu pobłogosławił idących w pochodzie protestujących robotników słowami „ Matko Najświętsza, któraś pod krzyżem stała, pobłogosław tym dzieciom, które pragną chleba powszedniego” i dołączył do protestu. Usłyszał: „ Niech żyje ksiądz, niech żyje kościół

w Polsce”. 29 czerwca w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła wygłosił kazanie o męczeńskiej śmierci apostołów i ofierze krwi walczących robotników. Organizował modlitwy w intencji walczących o szacunek, sprawiedliwość, wolność, sprawiedliwe wynagrodzenie, prawdę. Tego było za wiele dla władz, często musiał się tłumaczyć ze swoich słów, a w nocy „nieznani sprawcy” przyjeżdżali na plebanię, bijąc kapłana do nieprzytomności. Nadszedł dzień 15 sierpnia, ks. Roman podczas mszy świętej zasłabł i stracił przytomność. Trzy dni później zmarł w szpitalu

w Krychnowicach, oddając życie za wolną Polskę. Żył 48 lat, w tym 22 w kapłaństwie.

Dziś wspominamy Jego postać, prosząc o zbawienie i rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Dobrze, że trwa pamięć, że zgromadziliśmy się tak licznie wraz

z przedstawicielami władz samorządowych, z pocztami sztandarowymi. Jesteśmy to winni

ks. Romanowi i wszystkim walczącym o wolną ojczyznę, w której będą szanowane wiara, prawda

i sprawiedliwość. Jednocześnie zapraszam na uroczystości poświęcone ks. Kotlarzowi, które odbędą się w rodzinnej parafii w Koniemłotach 20 sierpnia o godz. 11.00. Niech ci, którzy walczyli o Polskę, oddając w tej walce życie, będą naszym wzorem wiary i patriotyzmu. Amen

We Mszy św. uczestniczyły;

poczty sztandarowe:

- Powstańczego Sztandaru Narodowego z 1863 r.

- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Szydłowiec,

- Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Oddziału Terenowego w Szydłowcu

- NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska,

przedstawiciele władz miasta i powiatu, organizacje działające w parafii: Rodziny Radia Maryja, Akcji Katolickiej, Krucjaty Różańcowej oraz bardzo licznie zgromadzeni parafianie, w tym

z parafii, w których pełnił posługę kapłańską ks. Roman Kotlarz.

Po Mszy św. poczty sztandarowe, kapłani, ministranci i wierni udali się do kruchty zachodniej, gdzie wmurowana jest tablica poświęcona ks. Romanowi Kotlarzowi. Delegacje złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów i odmówiono modlitwę za duszę śp. ks. Romana.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Pani Teresa Romaszewska podziękowała wszystkim

za udział w tej uroczystej Mszy św. i modlitwę. Podkreśliła też, iż ks. Roman Kotlarz jest dla nas wzorem kapłana, wzorem człowieka dla którego wartości duchowe oparte o dekalog chrześcijański były najważniejsze i były realizowane w codziennym Jego życiu. Ks. Roman Kotlarz jest wzorem Polaka patrioty, dla którego Ojczyzna zawsze była związana z Bogiem. W czasach komunizmu i okresie największej walki z Kościołem katolickim ks. Roman Kotlarz głosił hasło „My chcemy Boga”, które wciąż jest aktualne.

Msze św. w intencji śp. ks. Romana Kotlarza odprawiane są co roku w miesiącu lipcu, gdyż

to właśnie 16 lipca 1954 r. w święto Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel rozpoczął swoją pierwszą posługę duszpasterską w parafii pw. Świętego Zygmunta Króla w Szydłowcu.

W 2006 r. 23 lipca na uroczystej Mszy św. została poświęcona tablica upamiętniająca posługę kapłańską śp. ks. Romana Kotlarza w Szydłowcu. Odsłonięcia tablicy dokonała siostra

ks. Romana Kotlarza Pani Michalina Kawalec, a tablicę poświęcił ks. bp Zygmunt Zimowski i współuczestniczył proboszcz parafii ks. dziekan Adam Radzimirski.

Mszę św. koncelebrował ks. bp Zygmunt Zimowski, proboszcz parafii ks. dziekan Adam Radzimirski, ks. Paweł Cygan proboszcz parafii w Koniemłotach i kapłani z parafii, w których posługę duszpasterską pełnił śp. ks. Roman Kotlarz.

W kolejnym 2007 r. w Mszy św. przewodniczył ks. dr Waldemar Gałązka – oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu, przy udziale ks. proboszcza Adama Radzimirskiego, ks. Pawła Cygana proboszcza parafii w Koniemłotach, ks. Zenona Ociesy proboszcza parafii w Sadku i ks. dr Alberta Warso.

W kościele była eksponowana wystawa „..ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza” przygotowaną przez IPN w Lublinie Delegaturę w Radomiu.

Reportaż z wystawy i przeprowadzone wywiady z parafianami z Szydłowca wyemitowała Telewizja TRWAM.

W roku 2008 ks. Stanisław Kula odprawił Mszę św. w rycie trydenckim. W tym rycie odprawiał Msze św. ks. Roman Kotlarz i postanowiliśmy przywrócić tę tradycję i przeżyć tą piękną liturgię.

W roku 2011 Mszę św. celebrował ks. dr Albert Warso z Kongregacji Nauki i Wiary

w Watykanie. Po Mszy św. odbyła się prezentacja filmów Konrada Gałki z muzyką Roberta Grudnia „Ks. Roman Kotlarza. Buntownik w sutannie” i „Ksiądz Roman Kotlarz - Tęcza wśród ludzi”.

W roku 2012 Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. infułat Józef Wójcik proboszcz parafii w Suchedniowie, który znał osobiście śp. ks. Romana Kotlarza.

Kolejną Mszy św. w niedzielę 21 lipca 2013 r. celebrował ks. Stanisław Małkowski

z Warszawy, którego komuniści z PRL chcieli uśmiercić za działalność w opozycji solidarnościowej.

W 2015 r. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. infułat Czesław Wala, który zbudował Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie. Znajduje się tam grota poświęcona ks. Romanowi Kotlarzowi i wydarzeniom z Czerwca '76.

W 2016 r. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Bogusław Mleczkowski wspólnie z kapłanami z parafii św Zygmunta w Szydłowcu.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego upamiętniającego postać księdza Romana Kotlarza

i jego pierwszą posługę kapłańską w parafii pw. Świętego Zygmunta Króla w Szydłowcu w latach 1954-1956, corocznie uczestniczą w obchodach rocznicowych ks. Romana Kotlarza organizowanych przez parafie, w których pełnił posługę kapłańską.

Szkocja: zmarł kard. Keith O’Brien

2018-03-19 10:25

st (KAI) / Edynburg

Arcybiskup archidiecezji St. Andrews i Edynburga, Leo Cushley poinformował o śmierci w szpitalu w Newcastle swego poprzednika, kard. Keith O’Briena, który w minioną sobotę ukończył 80 lat.

Leopold VI / Gavin Scott / pl.wikipedia.org

Keith Michael Patrick O’Brien urodził się 17 marca 1938 w Ballycaste, Irlandia. Studiował na uniwersytecie i seminarium w Edynburgu; przyjął święcenia kapłańskie w Edynburgu 3 kwietnia 1965. Przez 20 lat prowadził działalność duszpasterską w archidiecezji Saint Andrews i Edynburg; był także kapelanem w kilku szkołach.

30 maja 1985 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem Saint Andrews i Edynburga. Sakry biskupiej udzielił mu 5 sierpnia 1985 jego poprzednik, kard. Gordon Gray. W 1996 pełnił krótko obowiązki administratora apostolskiego diecezji Argyll. Wziął udział w II Zgromadzeniu Nadzwyczajnym Synodu Biskupów dla Europy w październiku 1999. Bronił rodziny i Kościoła w swej ojczyźnie. W latach 2002- 2012 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Szkocji. 21 października 2003 Jan Paweł II mianował go kardynałem z tytułem prezbitera Santi Gioacchino e Anna al Tuscolano.

Brał udział w konklawe 2005, które wybrało papieża Benedykta XVI. Zrezygnował dobrowolnie z udziału w konklawe 2013 z powodu oskarżeń o udział w aferach homoseksualnych. 25 lutego 2013 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu złożoną ze względu na wiek. 20 marca 2015 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z wszystkich uprawnień przysługujących mu jako kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego.

Po śmierci kard. Keitha O’Briena Kolegium Kardynalskie liczy 214 członków, w tym 117 elektorów i 97 liczących powyżej 80 roku życia, którzy nie mają już prawa do udziału w ewentualnym konklawe.

W gronie elektorów 19 mianował Jan Paweł II, 49 Benedykt XVI i także 49 Franciszek. Najstarszymi wiekowo kardynałami są obecnie Kolumbijczyk José Pimiento Rodríguez (18 II 1919), Libańczyk Nasrallah Pierre Sfeir (15 V 1920) i Francuz Roger Etchegaray (25 IX 1922), najmłodszymi zaś Środkowoafrykańczyk Dieudonné Nzapalainga (ur. 14 III 1967), Tongańczyk Soane Patita Paini Mafi (ur. 19 XII 1961) i Urugwajczyk Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB (4 VII 1959). Najdłuższy staż w Kolegium ma obecnie kard. R. Etchegaray, mianowany kardynałem 30 czerwca 1979. Ponadto należy pamiętać, że Benedykta XVI mianował kardynałem Paweł VI dnia 27 VI 1977 a Franciszka – św. Jan Paweł II w dniu 21 II 2001.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Watykan: papież udzielił święceń biskupich trzem nuncjuszom

2018-03-19 20:54

pb (KAI) / Watykan

Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż panować - powiedział papież Franciszek podczas Mszy św., w czasie której udzielił święceń biskupich trzem nowym nuncjuszom apostolskim. 50-letni prał. Waldemar Sommertag z Polski został papieskim przedstawicielem w Nikaragui, 59-letni prał. Alfred Xuereb z Malty, były sekretarz Benedykta XVI - w Korei i Mongolii, a 55-letni prał. José Avelino Bettencourt z Kanady, dotychczasowy szef protokołu w Sekretariacie Stanu - w Gruzji i Armenii.

Episkopat.news

Głównymi współkonsekratorami byli kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej oraz kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Obrzęd udzielenia sakry biskupiej rozpoczął się po odczytaniu fragmentu Ewangelii i odśpiewaniu hymnu „Veni Creator Sporitus” (O, Stworzycielu Duchu, przyjdź). O udzielenie święceń trzem kandydatom zwrócił się do papieża prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet.

Następnie Franciszek odczytał homilię, zawartą w rytuale świeceń, uzupełniając ją swoimi dopowiedzeniami. Przypomniał kandydatom, że są święceni, by pomagać ludziom w dążeniu do Boga, nie zaś dal spraw światowych lub uprawiania polityki. Mają być sługami, a nie książętami. Dodał, że pierwszym obowiązkiem biskupa jest modlitwa. Dlatego biskup, który się nie modli nie wypełnia swego obowiązku ani swego powołania. Prosił święconych, by byli blisko prezbiterów, którzy gdy tego potrzebują, powinni mieć do nich dostęp jeszcze tego samego dnia lub następnego.

Po przyjęciu przez papieża od kandydatów przyrzeczenia, że będą strzegli wiary i pełnili swą posługę w posłuszeństwie następcy św. Piotra, odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych, podczas której trzej święceni leżeli na wznak, z twarzą zwróconą ku ziemi.

Następnie uklękli oni przed Ojcem Świętym, który w ciszy nałożył swe dłonie na głowę każdego z nich. Ten sam sięgający czasów apostolskich gest powtórzyli główni współkonsekratorzy, a po nich wszyscy licznie obecni w bazylice biskupi. Z kolei papież wypowiedział nad nowymi biskupami „modlitwę święceń”, podczas gdy nad ich głowami trzymano otwartą księgę Ewangelii.

Po namaszczeniu olejem krzyżma głowę każdego z nich, Franciszek wręczył im po egzemplarzu Ewangelii, włożył każdemu na palec pierścień biskupi, na głowę mitrę, a w końcu wręczył pastorał.

Nowo wyświęceni biskupi wymienili pocałunek pokoju z papieżem i pozostałymi biskupami obecnymi w świątyni.

Po Komunii św. trzej arcybiskupi przeszli główną nawą bazyliki i wokół Konfesji św. Piotra, udzielając swego pierwszego błogosławieństwa. Zgromadzeni śpiewali wówczas hymn „Te Deus laudamus” (Ciebie, Boga wysławiamy).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem