Reklama

Abp Głódź: Wniebowzięcie Maryi lekcją o godności ludzkiego ciała

2017-08-15 13:32

mip / Gdańsk

Jarosław Roland Kruk / Wikipedia

Tajemnica Wniebowzięcia mówi o nadprzyrodzonym przeznaczeniu i o godności każdego ludzkiego ciała, powołanego przez Boga - powiedział we wtorek abp Sławoj Leszek Głodź. Podczas odprawianej w trójmiejskiej Bazylice Mariackiej Mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny metropolita gdański odniósł się do kwestii ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej.

W homilii abp Głódź wskazał, że Wniebowzięcie, to wielkie święto maryjne, któremu towarzyszy wielka i radosna tajemnica naszej wiary. - Pokolenia chrześcijan niosły ten skarb wiary, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Przekonanie to znajdowało różnorodny wyraz w piśmiennictwie chrześcijańskim, w refleksji teologicznej na Wschodzie i na Zachodzie- przypomniał arcybiskup. Wskazał, że ta wielowiekowa wiara Kościoła znalazła wyraz w ogłoszonym w 1950 roku przez Piusa XII konstytucją pastoralną Munificentissimus Deus dogmacie wiary o chwalebnym Wniebowzięciu Maryi.

Zdaniem metropolity gdańskiego Wniebowzięcie Maryi było wyjątkowym darem miłości Syna Bożego względem jego ziemskiej matki, zjednoczonej z odkupieńczym dziełem swego Syna, włączonej w szczególny sposób do uczestnictwa w Jego Zmartwychwstaniu. - Wniebowzięcie Maryi to szczególny znak uwielbienia ludzkiego ciała, jego godności, należnego szacunku - stwierdził arcybiskup.

Dodał za Janem Pawłem II, że „tajemnica Wniebowzięcia mówi o nadprzyrodzonym przeznaczeniu i o godności każdego ludzkiego ciała, powołanego przez Boga, aby stawało się narzędziem świętości i zyskało udział w Jego chwale.

Reklama

- Dogmat o wyniesieniu ciała Maryi do chwały niebios został ogłoszony kilka lat po straszliwej wojnie, której iście szatańską cechą byłą pogarda dla ludzkiego ciała - przypomniał hierarcha.

Wskazał, że na polskiej ziemi znajdowało się wiele miejsc, gdzie ludzkie ciała niszczono, zabijano i pogardzano: Piaśnica, Stuthoff, Auschwitz i Birkenau, czy warszawska Łączka i gdański cmentarz garnizonowy. - Dziś doczesne szczątki tych naszych braci wydobywany z dołów śmierci, z pohańbienia, z braku szacunku - mówił.

Metropolita gdański odniósł się także do ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, a zwłaszcza ciała związanego z Trójmiastem Andrzeja Karwety, o której szczegółach opowiadała kilka dni temu żona zmarłego, Mariola Karweta. - Wstrząsająca relacja o tym, co zawierała trumna oznakowana nazwiskiem jej męża. Ile jeszcze takich wstrząsów doznamy? Ile jeszcze postawimy pytań, na które nie usłyszymy satysfakcjonującej odpowiedzi - pytał arcybiskup.

Abp Sławoj Leszek Głódź przypomniał również, że w tradycji II Rzeczpospolitej uroczystość Wniebowzięcia NMP związała się także ze wspomnieniem wielkiego triumfu oręża polskiego na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku. - Dzień 15 sierpnia, został ustanowiony Świętem Żołnierza. Stał się nim także w III Rzeczypospolitej – Świętem Wojska Polskiego - podkreślił hierarcha.

Nawiązał do tego odwiecznego nurtu polskiej tradycji, który trud zapewnienia bezpieczeństwa domowi ojczyzny wiązał z imieniem Maryi, Tej pod której obronę uciekały się polskie pokolenia. - Włączmy w modlitwę dzisiejszego dnia obrońców polskiej wolności, którzy wtedy, w sierpniu 1920 roku, osłonili murem żołnierskich piersi Warszawę i Europę - stwierdził arcybiskup.

Zastrzegł jednak, że byli w naszym narodzie i tacy, co zaprzedali polską duszę, tradycje, tożsamość. Poszli na służbę najeźdźcom.

Przypomniał słowa Stefana Żeromskiego: „Kto na ziemię ojczysta, a chociażby grzeszną i złą wroga odwiecznego naprowadzi, zdeptał ją, splądrował, spalił, (...) ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być już nigdy dla niego domem, ni miejscem spoczynku”. - Niech odczytają je ci nasi rodacy, którzy dla naszych polskich spraw szukają obcych arbitrów. Przyklaskują tym – a nawet honorują nagrodami – którzy chcieliby Polskę ukrzywdzić, postawić po pręgierzem opinii, sankcji, krytyki bez znajomości rzeczy - wskazał abp Głódź.

- Jesteśmy z tego pokolenia, córki i synowie naszego narodu, darzącego synowskim uczuciem Matkę Pana – naszą Panią i Królową. Maryję Wniebowzięta. Kolejne ogniwo długiej drogi polskich pokoleń. Niech trwa, niech nie ustaje - stwierdził na koniec hierarcha.

Gdańska bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest największym ceglanym kościół świata, o wymiarach 105 m długości i 66 m szerokości.

Pierwsza świątynia murowana, będąca dziś zachodnim korpusem kościoła, powstała na mocy przywileju Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, Rudolfa Koeniga, w latach 1343-1361. Na przełomie XIV i XV wieku kościół przebudowano i znacznie powiększono według planów architekta miejskiego, Heinricha Ungeradina. Formę ostateczną świątynia przybrała dopiero w 159 lat od rozpoczęcia budowy. Wówczas to powstały nawy boczne oraz dekoracyjne sklepienia gwiaździste, jedne z najpiękniejszych w Polsce.

Tagi:
abp Leszek Głódź Gdańsk

Abp Głódź: z nadzieją patrzymy na kierunki zmian w służbie zdrowia

2018-02-12 08:02

lk / Gdańsk (KAI)

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele w służbie zdrowie jest jeszcze do zrobienia. Z nadzieją patrzymy na podjęte kierunki zmian, mając przecież świadomość, że to proces długi, najeżony przeszkodami - powiedział abp Sławoj Leszek Głódź, przewodnicząc w XXVI Światowy Dzień Chorego Mszy św. w kościele pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku Chełmie. Eucharystię transmitowała Telewizja Polonia.

Katarzyna Cegielska

Poniżej pełny tekst homilii:

Homilia Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, wygłoszona 11 lutego 2018

w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku Chełmie podczas Mszy św. transmitowanej przez Telewizję Polonia

„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie”

Mt 25, 36

Księże proboszczu Kanoniku Adamie wraz z księżmi wikariuszami Andrzejem, Krzysztofem, Karolem i księdzem rezydentem Józefem!

Księże Januszu – Dyrektorze Caritas Archidiecezji Gdańskiej!

Księża Kapelani posługujący w jakże wielu szpitalach, hospicjach, domach pomocy naszej Archidiecezji!

Wspólnoto parafii pw. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku Chełmie!

Umiłowani Chorzy, dźwigający krzyż swego cierpienia i boleści!

Drodzy Rodacy, gdziekolwiek jesteście, którzy dzięki Telewizji Polonia uczestniczycie w naszej modlitwie!

Dziś wspomnienie Objawienia Matki Bożej w Lourdes. Wielkiego znaku, który jaśnieje na drodze Kościoła. Sto sześćdziesiąt lat temu, 11 lutego 1858 roku, Bernadetta Soubirous, 13-letnia wiejska dziewczyna, wraz z dwiema rówieśniczkami „szła po drzewo w las. Anioł ją prowadził, Bóg sam wybrał czas” – śpiewamy w znanej Maryjnej pieśni. W nadrzecznej grocie, zwanej Massabielle, ujrzała tajemniczą Panią w białej sukni. Usłyszała jej słowa: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Spotykała Ją w ciągu kolejnych kilkunastu widzeń. Słuchała Jej słów. Wezwania świata do nawrócenia, do pokuty, do odmiany życia. To tam, w Pirenejach, Matka naszego Pana, przyszła z pomocą grzesznikom. Ukazała, jak to ujął św. Jan Paweł II, dwukrotny pielgrzym do Lourdes, „nową i nieustanną aktualność pierwszych słów Jezusa w Ewangelii: «Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1, 15)”.

I. Dar miłości miłosiernej

Lourdes. Miasteczko przy granicy Francji z Hiszpanią. Nawiedzane od lat przez wielkie rzesze pielgrzymów. W ostatnich latach około 6 milionów rocznie. W dużej mierze chorych.

Miejsce nadziei. Miejsce łaski. Miejsce licznych uzdrowień. Zarówno z chorób, które trawią ciało. Także tych, które trawią dusze. Miejsce ufnej modlitwy do Maryi – Pokornej Służebnicy Pańskiej. Uzdrowicielki Chorych. Pełnej chwały Matki Chrystusa. Matki naszej nadziei. Tej, „która w szczególny sposób została złączona z Chrystusem w tajemnicy Odkupienia świata, aby była dla każdego człowieka drogą wiodącą do Jej Boskiego Syna” (Jan Paweł II, Lourdes 1983).

W dzień liturgicznego wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Tak rozrządził św. Jan Paweł II w dniu 13 maja 1992 r. w rocznicę pamiętnego zamachu na Jego życie na Placu Świętego Piotra.

W tym dniu w szczególny sposób mamy pamiętać o chorych, o ich potrzebach. O naszej chrześcijańskiej powinności „pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej” (Ojciec Święty Franciszek, List na Światowy Dzień Chorych 2018 ).

Światowy Dzień Chorych – w tym roku obchodzony po raz XXVI – przypomina o szczególnym aspekcie ziemskiej misji Kościoła. Posłudze „chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym na margines” (Jan Paweł II, Lourdes 1983). Posłudze miłości miłosiernej. Adresowanej ku ludziom oczekującym nie tylko na pomoc medyczną. Także na naszą czułość, bliskość, empatię, zainteresowanie. Na dar miłości miłosiernej. Jej najwspanialszym znakiem stała była odkupieńcza ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty.

Ojciec Święty Franciszek w swym orędziu na Światowy Dzień Chorego przywołuje ostatnią godzinę Krzyżowej Męki Syna Bożego. Kiedy Chrystus, zwracając się do swej Matki i do umiłowanego ucznia Jana, przekazał im „swoją ostatnią wolę miłości”. Drogowskaz dla pokoleń chrześcijan idących za Chrystusem: „Oto Syn twój (..) oto Matka twoja”.

Te słowa – ja to ujął Ojciec Święty – stanowią wezwanie do wzajemnej opieki Maryi i Jana, Matki i jej duchowego syna oraz „zapoczątkowują powołanie Maryi jako matki całej ludzkości”. – Ale także adresowane są ku pokoleniom chrześcijan idących drogami wieków za Chrystusem. Także ku nam zgromadzonym w tej świątyni. Także ku wam, Bracia i Siostry, jednoczący się z nami na modlitwie dzięki telewizyjnej transmisji.

Bowiem słowa Jezusowe wypowiedziane z drzewa krzyża, to swoiste wiano miłości, którą jest wypełnione Jezusowe serce. Otwarte dla wszystkich. To polecenie i zadanie skierowane do Maryi, apostołów i do pokoleń, które przyjdą. Ich znaczenie objaśnia Ojciec Święty Franciszek: „Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o królestwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi”.

Wszystkich musi obejmować miłość. Nade wszystko tych, którzy są chorzy, słabi, oczekujący pomocy. To jedna z najważniejszych powinności Kościoła. Usiana licznymi dziełami miłości miłosiernej. Owocem impulsów płynących z otwartego Jezusowego serca – niewyczerpanej skarbnicy miłości.

II. „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”

Umiłowani!

Pierwsze czytanie Mszy św. ukazuje los człowieka chorego, dotkniętego trądem. Surowe przepisy Prawa Mojżeszowego skazywały go na swoistą banicję. Wykluczenie ze wspólnoty. Postawienie poza jej nawiasem. Więcej, człowiek dotknięty chorobą nie mógł zmagać się z nią w ciszy i spokoju. Musiał ostrzegać innych donośnym wołaniem, że jest człowiekiem nieczystym, chorym. Powiedzieć można – za życia martwym.

Jezus nie waha się przełamać społecznego, rytualnego, także religijnego tabu, dotyczącego choroby trądu. Reaguje na prośbę zarażonego: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. Dotyka trędowatego. Swoją mocą przywraca mu zdrowie. Ale także coś równie ważnego: człowieczeństwo, godność, poczucie wartości, braterstwa z drugim człowiekiem. W wymiarze religijnym dotknięcie przez Jezusa trędowatego – mówił o tym przed kilku laty Ojciec Święty Benedykt XVI – obrazuje wolę Bożą, „aby nas uzdrawiać, oczyszczać ze zła, które nas oszpeca i niszczy nasze relacje”. Ukazać, że „miłość Boga jest silniejsza niż jakiekolwiek zło, nawet to najbardziej zaraźliwe i odrażające. Jezus wziął na siebie nasze choroby, stał się „trędowaty”, abyśmy zostali oczyszczeni” (Ojciec Święty Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 12 lutego 2012).

Umiłowani!

Jakże często chrześcijanie – wzorem Jezusa – wyciągali odważnie swe dłonie do trędowatych swoich czasów: chorych, odrzuconych, napiętnowanych, spychanych na margines życia. Jakże wielu pośród nich było dziećmi naszej polskiej ojczyzny. Powstają monograficzne ujęcia różnych aspektów naszych dziejów: militarnych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych, literackich, obyczajowych… Nie trafiłem dotąd na całościowe, syntetyczne, opracowanie dziejów Polski miłosiernej. Wyciągającej, wzorem Jezusa, pomocną dłoń do różnych trędowatych swoich czasów. Przełamującą różnego rodzaju tabu. Podejmującą walkę z moralnym złem przynoszonym na polską ziemie przez jej wrogów i najeźdźców.

Wspomnę o religijnej, kościelnej genezie średniowiecznych szpitali, które nie tylko leczyły, także zapewniały dach nad głową ludzkiej biedzie. O opiece nad sierotami. O błogosławionym o. Janie Beyzymie, posługującym pośród trędowatych na Madagaskarze. O św. Bracie Albercie, który porzuciwszy karierę artysty malarza, poszedł na służbę krakowskich „opuchlaków” z marginesu biedy, fizycznego wyniszczenia i moralnego upadku. Ta nić miłości miłosiernej biegnie przez dzieje ojczyzny. Oplata ściegiem dobra, empatii, poświęcenia także ludzi chorych, samotnych. Tych, którzy niczym ewangeliczny trędowaty wołają – Możesz mnie uzdrowić! Możesz mi pomóc! Możesz mi ulżyć w cierpieniu!

III. Bóg zna imiona wszystkich sprawiedliwych

Umiłowani!

Trzeba o tym powiedzieć. Nagle nasza ojczyzna stanęła w ogniu oskarżeń, pomówień. Bolesnych. Cynicznych. Z gruntu niesprawiedliwych. Uwłaczających naszej godności. Naszej tożsamości, chrześcijańskiej drodze narodu. Stawiających wspólnotę naszego narodu o tysiącletniej chrześcijańskiej tradycji w jednym rzędzie ze zbrodniczą bezbożną ideologią niemieckiego narodowego socjalizmu, która stworzyła odrażający przemysł zbrodni, śmierci, pogardy – obozy masowej zagłady.

To nie myśmy odgradzali drutem znikczemnienia i wyniszczenia tych, których w tych obozach osadzano. To nie myśmy czynili z nich trędowatych naszych czasów. To nie myśmy na ramiona obywateli naszej Ojczyzny z narodu żydowskiego zakładali opaski z gwiazdą Dawida. Znak wyłączenia, pogardy, swoisty stygmat ich nieuchronnej zagłady.

Rzeczywistość była przecież inna. Bóg zna imiona wszystkich sprawiedliwych. Naszych braci i sióstr, także kapłanów, zakonników i zakonnic, tych, którzy nie bacząc na sankcję zagrożenia karą śmierci – jakże wiele razy wykonanej – uczyniło gest Jezusa. Wyciągnęło pomocną dłoń do tych, którym nadano status trędowatych. W imię Dekalogu, w imię lekcji Jezusowej Ewangelii, w imię człowieczeństwa. Także w imię tradycji polskiej ojczyzny. Przez stulecia przestrzeni wspólnoty losu ludzi różnych, narodów, wyznań, religii. Współobywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

W dniach 17-19 kwietnia 1948 roku odbyła się pierwsza po wojnie dziękczynna pielgrzymka byłych więźniów obozu w Dachau do Kalisza. Z dziedzińca sióstr nazaretanek wyruszyła procesja z przeszło 300 księżmi, na czele z biskupami: Franciszkiem Korszyńskim, Franciszkiem Jedwabskim i Bernardem Czaplińskim oraz około 200 sióstr zakonnych i świeckich pielgrzymów. Uczestnicy pielgrzymki zostali powitani przez biskupa włocławskiego Karola Radońskiego, który powiedział „Oto kapłani, którzy w obozach koncentracyjnych oczekiwali śmierci, dzięki wstawiennictwu i opiece św. Józefa ocaleli, pielgrzymują, by wykonać swe śluby. Razem z kapłanami liczni wierni (...). Dzisiejsza nasza pielgrzymka nam wszystkim dodaje otuchy i umocnienia w wierze, że pod opieką takiego patrona jesteśmy bezpieczni i my. Kościół św. i nasza Ojczyzna”. Uroczysta Msza św. odbyła się niedzielę 18 kwietnia 1948 roku na Placu św. Józefa. Kazanie wygłosił ksiądz biskup Franciszek Korszyński (były więzień w Dachau). Wspominał tragiczne dni okupacyjnej martyrologii uwięzionych, zwłaszcza zaś znęcanie się nad kapłanami polskimi, ich poświęcenie dla ratowania współbraci.

To co się stało nas boli. To jeden z elementów agresywnej obecność ojca kłamstwa w naszej epoce. Gotowego rozpalić na nowo żagiew misterium nieprawości. Nie szczędzącego wysiłku dla rozrostu cywilizacji egoizmu, duchowego letargu, materialnej wygody, sprzeciwu wobec Bożych praw. Dla kreacji nowych trędowatych naszych czasów. Znamy ich imiona. To dzieci, którym nie pozwolono się narodzić. To ludzie starsi, którym się przedstawia eutanazje jako remedium na ich egzystencjalne trudności. To egoizm życia, który wdziera się do serc ludzkich, czyni z nich serca z kamienia.

IV. Świadectwo naszej miłości i duchowej obecności

Naprzeciw temu światu wychodzi Chrystus, ze swym orędziem pokoju i zbawienia. Ze swą gotowością prostowania powikłanych ścieżek ludzkich losów. Podejmowania wyciągniętej ku niemu ręki, przez tych którzy ulegli różnorodnym trądom naszych czasów. Rozgrzewania ich wystygłych serc. Uświadamia także – mówi o tym św. Paweł Apostoł w drugim czytaniu – ze swym życiem sławimy Boga. Ukazuje także zbawczą moc miłości miłosiernej.

To także droga Kościoła, określanego przez Ojca Świętego Franciszka mianem „szpitala polowego”. Otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, także przez chorobę, cierpienie, niepokój o swój los.

Dziś w intencji chorych, wszystkich chorych, ofiarujemy Mszę świętą, nasze modlitwy, serdeczne myśli, słowa empatii. Jako wspólnota wiary, chcemy wobec was, Drodzy Chorzy, zaświadczyć o naszym współczuciu, przekazać wam świadectwo naszej miłości i duchowej obecności, w miejscach waszego chorowania. W rodzinnych domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach. Życzyć, abyście tam doznali radości opieki, pochylenia się nad waszym losem, współczucia, a także pociechy.

Odczuli, że ci, którzy się nad wami nachylają, lekarze, pielęgniarki, salowe czynią to z sercem, z zaangażowaniem, aby niczego nie zaniedbać w procesie leczenia. Aby swą posługę motywować nie tylko profesjonalizmem, ale także miłością miłosierną.

Zdajemy sobie wszyscy sprawę jak wiele w służbie zdrowie jest jeszcze do zrobienia. W wymiarze przemian strukturalnych, organizacyjnych. Także dostępności do specjalistycznych badań, skrócenia zmory kolejek, terminów badań, które niekiedy przybierają absurdalny wymiar. Z nadzieją patrzymy na podjęte kierunki zmian, mając przecież świadomość, że to proces długi, najeżony przeszkodami. Ojciec Święty w przywoływanym dziś liście zwraca uwagę na to, „aby ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucanie ubogich”. To dobrze, że refleksja nad tym obecna jest także w naszej Ojczyźnie. Niechaj przyniesie dobre decyzje i rozwiązania.

V. Dobro najpełniej realizuje się w ciszy

Umiłowani!

W odczytanym dziś urywku Ewangelii, Jezus po uleczeniu trędowatego nakazał mu, aby o tym, co się wydarzyło nie rozpowiadał, zachował to wydarzenie w sercu swoim. Nie usłuchał tego zalecenia, radość jego była większa, niż Chrystusowy zakaz.

Jakże aktualne jest to Chrystusowe zalecenie ciszy i dyskrecji w naszej epoce medialnego hałasu. Licytowania się na zasługi. Ich swoistą miarę wyznacza nie wymiar realizowanego dobra tylko zainteresowanie mediów.

Dobro najpełniej realizuje się w ciszy i skromności. W radości serc, które dotyka. We wdzięczniej modlitwie, której słowa i żarliwość zna tylko Bóg.

Taki jest styl wielu dzieł kościelnych instytucji, które służą dobru, bliźnim w potrzebie, także chorym, cierpiącym. Przykładem tego jest nasze gdańskie Caritas, poprzez które objęto pomocą ponad 800 rodzin w Syrii w ramach programu Rodzina Rodzinie. Caritas towarzyszy człowiekowi od poczęcia do śmierci – wśród wielu działań możemy wymienić prowadzenie Domu Samotnej Matki, szkoła drugiej szansy dla młodzieży wykluczonej, dożywianie w ramach pilotażowego Programu Spiżarnia, integracja środowisk pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych czy prowadzenie Hospicjów. To nasz głos w rozwiązywaniu wielorakich problemów, wywołujących często tyle emocji. Konkretny, skuteczny, realistyczny.

Z tego ducha dyskrecji wyrasta też duszpasterstwo służby zdrowia. Niezbędne, skuteczne, wytrwałe, miłujące. Dzięki niej Chrystus towarzyszy szpitalnym dniom. W sakramentalnej posłudze kapelanów wobec chorych. W codziennej Mszy św. sprawowanej w szpitalnych kaplicach. W duchowej opiece, w słowach pocieszenia i umocnienia ofiarowanych chorym. Dziękuje wam za to, Bracia Kapelani, słudzy Chrystusa i Kościoła w społeczności chorych.

Umiłowani!

Wczoraj wspólnota ludzi morza i Pomorza Gdańskiego obchodziła 98 rocznicę zaślubin Polski z morzem. Tamtego dnia, 10 lutego 1920 roku, gen. Józef Haller, dowódca Frontu Północnego utworzonego w celu zajęcia Pomorza i włączenia go w organizm odrodzonego Państwa Polskiego, w wody Zatoki Puckiej wrzucił platynowy pierścień, znak zaślubin Morza Batyckiego z Rzeczpospolitą. Wspominam o tym pamiętnym dniu w gdańskiej świątyni pw. Świętej Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, skupionego na pracy wychowawczej młodzieży. Proszę tych, którzy uczestniczą w naszej transmisji, o modlitwę w intencji naszej pomorskiej, gdańskiej wspólnoty wiary, idącej za Chrystusem drogą, której kierunek wskazuje nam Jego Matka – Gwiazda Morza – Stella Maris.

Drodzy Bracia i Siostry!

Za chwilę, w łączności duchowej ze wszystkimi chorymi, wraz z obecnymi tu kapłanami udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Sakramentu, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi. Przynosi umocnienie, pokój i odwagę. Otwiera na działanie Ducha Świętego. Obdarza chorego mocą do walki z chorobą. Jednoczy z Chrystusem, który utożsamia się z tymi, którzy cierpią: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36).

Nie rozstawajcie się z nim, Drodzy Chorzy, także w czasie waszej choroby. Pamiętajcie: „On wziął na siebie nasze słabości i wziął nasze choroby” (Mt 8,17). Dziękuję Wszystkim, którzy pomogli Wam dzisiaj dotrzeć na nasze modlitewne spotkanie. Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

Amen!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biały piątek

2018-03-23 10:38

stacja7.pl / Warszawa (KAI)

Prawie 20 tys. osób potwierdziło w ciągu jednej doby udział w wydarzeniu „Biały piątek”.

facebook.com/kobietanieziemskichobyczajow

Organizatorzy akcji zachęcają, by wyrażać swoje poparcie dla ochrony życia: "W piątek 23 marca Nieziemskie Kobiety zakładają białe ciuchy. Cokolwiek znajdzie się w szafie! Czekamy na Wasze zdjęcia z hasztagiem #białypiątek. O godz. 15 modlimy się Koronką w intencji ochrony życia. Dołącz do nas!" - Tak brzmi opis wydarzenia, którego pomysłodawcami są jedna z fanek profilu Kobieta Nieziemskich Obyczajów, Iwona Szymczak oraz redaktor portalu Stacja7, Otylia Brendel.

Zaczęło się od prostej prośby w grupie modlitewnej, żeby pomodlić się za te wszystkie kobiety, które chcą brać udział w Czarnym Proteście i manifestować przeciw życiu. Celem akcji jest jednak przede wszystkim duchowe wsparcie dla matek oczekujących dzieci i poparcie dla ruchów pro-life. - My, kobiety, mamy dobro wyryte w naszym DNA. Mamy w sposób wyjątkowy zakodowaną miłość w sercu, właściwą tylko nam. Wszystkie bez względu na to czy uważamy, że zostałyśmy tak obdarowane przez Boga, naturę, czy jakiś inny byt – zaznacza Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacja7, w tekście wspierającym „Biały piątek”. Ten dzień nie musi budzić agresji. A propozycja modlitwy powinna zachęcić do wyciszenia emocji.

Wydarzenie można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/events/177262343081529/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Manifestacje wiary w piątek

2018-03-23 23:12

Marian Florek

W dniu 23 marca 2018 r. ulicami polskich miast przeszły Drogi Krzyżowe. W ten piątkowy wieczór wielu wiernych zaakcentowała swoją obecnością na pasyjnych nabożeństwach, iż drogie są im ideały chrześcijańskiej wiary, że oddając cześć Zbawicielowi najwłaściwiej wyrażają swój stosunek do trudnych spraw życia codziennego.

Marian Florek

Manifestacja wiary na ulicach może obudziła niejedno sumienie. W Częstochowie Drogę Krzyżową poprowadził abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. „Niedziela” była również obecna na Drodze Krzyżowej w Mstowie. Tutaj również nabożeństwo zgromadziło rzesze wiernych. Cieszyła szczególnie obecność młodych ludzi.

Zobacz zdjęcia: Manifestacje wiary w piątek
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem