Reklama

Rększowice: 30. rocznica poświęcenia kościoła

2017-09-15 19:09

Beata Pieczykura

Beata Pieczykura

Niezwykła historia powstania parafii i kościoła oraz znieważonego krzyża i odważnego świadectwa trwania przy tym znaku zbawienia są wpisane w dzieje parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach.

Miłość i dziękczynienie

Dziś wspólnota parafialna dziękuje Bogu za dar świątyni i Jego miłości w 30. rocznicę poświęcenia kościoła. Z tej okazji 13 września dziękczynnej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo oraz prowadził procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. Arcybiskup Wacław mówił o znaczeniu jedności rodziny, szkoły i Kościoła. Kościoła, który jest wspólnotą ludzi złączonych wiarą, modlitwą i sakramentami, w tym sanktuarium będącym miejscem zjednoczenia z Bogiem i między ludźmi. W tym duchu przypomniał młodym, którzy tego dnia przyjęli sakrament bierzmowania, że „wiara pozwala Bogu działać w nas, bez wiary, bez Boga nie ma przyszłości, tylko wiara bowiem pozwala przekraczać progi ludzkich i nadprzyrodzonych nadziei”. Zwracając uwagę na trudną historię kościoła, powiedział do wszystkich w nim zgromadzonych: – Raduję się jubileuszem 30-lecia cudu wzrastania Kościoła na tym miejscu, że mogę być razem z wami, świadkami wiary pokoleń, która wyrażała się w trudzie budowania tej świątyni. Natomiast do kapłanów związanych w przeszłości i dziś z parafią abp Depo powiedział: – Tutaj wznosiliście przede wszystkim świątynię ducha, a później również świątynię zewnętrzną. To dzieło współtworzenia Kościoła dokonuje się z woli Chrystusa na fundamencie wiary Piotra. Stąd więc za św. Janem Pawłem II i papieżem Franciszkiem mocno podkreślił: – Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Kościół. Nie ma Kościoła bez Chrystusa, a tam, gdzie jest Chrystus, jest Piotr. Nie ma prawdziwego Kościoła bez więzi z Piotrem. Razem z Chrystusem życie ma sens, pomimo przemijania. Abp Wacław Depo odniósł się do sytuacji chrześcijaństwa na świecie: – Tzw. nowoczesny człowiek i nowoczesne społeczeństwo Europy i świata uderzają nie tylko w wiarę w Boga, lecz także coraz gwałtowniej w rodzinę, miłość małżeńską i rodzinną, szacunek dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, w ich miłość ofiarną i poświęcenie sprawie wychowania, a nie tylko wykształcenia dzieci. Europa, odwracając się od korzeni chrześcijaństwa, zatraca siebie. A my mamy budować na Chrystusie, tak jak nasze przeszłe pokolenia. Dlatego wołał do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej: –Maryjo, proś Chrystusa za nami, tego Chrystusa z przebitym sercem, którego dziś w tajemnicy tej świątyni przyszliśmy zaprosić w nasze życie, w nieznane jutro, bo to jutro zależy od naszej wiary dziś i naszej postawy dziś.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Reklama

Zobacz zdjęcia: 30. rocznica poświęcenia kościoła w Rększowicach

Wśród licznie zgromadzonych byli m.in.: księża z dekanatu i archidiecezji z ks. Stefanem Jachimczakiem i ks. Jerzym Mielczarkiem, wójt, przewodniczący Rady Gminy, dyrekcje szkół w Hutach i Rększowicach wraz z uczniami, strażacy. Do wszystkich na czele z Księdzem Arcybiskupem proboszcz ks. Sebastian Ciastek powiedział: – Jeżeli dziś Hutki i Rększowice są znane, to dzięki ludziom, którzy bronili tej świątyni. Na ich czele stał bp Franciszek Musiel, którzy umacniał wiarę tego ludu, aby w trudnych czasach byli niezłomni. Dziękuję ks. Stefanowi Jachimczakowi, ks. Jerzemu Mielczarkowi i jego bratu ks. Józefowi za miłość i drugiego człowieka. To, jak wygląda dziś kościół, zawdzięczamy wam, waszej miłości i trosce o ten rększowicki wieczernik.

Beata Pieczykura

Historia i wiara

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach została wyłączana z terenu parafii św. Walentego w Konopiskach. Nowa wspólnota już u swego zarania wpisała się w tajemnicę Chrystusowego krzyża. W milenijnym roku 1966 mieszkańcy pragnęli wznieść krzyż jako pamiątkę 1000-lecia Chrztu Polski. Ten krzyż na polecenie komunistycznych władz polityczno-administracyjnych z Częstochowy 30 kwietnia 1966 r. został zniszczony przez funkcjonariuszy milicji i ORMO. Pocięte segmenty krzyża władze nakazały złożyć w kościele w Konopiskach. Ten zbrodniczy akt wstrząsnął uczuciami ludności i przygotował ją na następne zagrożenia. Dzieje parafii zaczęły się w 1979 r., kiedy to ks. Stefan Jachimczak, wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Blachowni, kupił w Rększowicach gospodarstwo rolne i postawił budynek inwentarski, nazywany bukaciarnią, choć nigdy temu celowi nie służył. Jeszcze w tym samym roku na podstawie mandatu biskupa ordynariusza Stefana Bareły biskup pomocniczy Franciszek Musiel zlecił ks. Stefanowi Jachimczakowi niemal wszystkie uprawnienia i obowiązki proboszczowskie wobec mieszkańców Rększowic i Hutek, ale bez tytułu proboszcza. 23 grudnia 1979 r. bp Franciszek Musiel - moralne oparcie ks. Stefan Jachimczaka w konflikcie z Urzędem Wojewódzkim - odprawił pierwszą Mszę św. w tzw. bukaciarni. 8 maja 1982 r. bp Stefan Bareła erygował parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach, a 7 czerwca 1982 r. ks. Stefana Jachimczaka mianował jej pierwszym proboszczem. Kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II. 11 września 1987 r. bp Musiel odprawił nabożeństwo ekspiacyjne i poświęcił znieważony w 1966 r. krzyż przewieziony z kościoła w Konopiskach. Teraz jest on wkomponowany w scenę Sądu Ostatecznego na głównej ścianie w prezbiterium. Sgraffito w kruchcie kościoła ilustruje trudne początki kościoła i parafii. 13 września 1987 r. bp Stanisław Nowak poświęcił kościół wznoszony w duchu ekspiacji za znieważenie krzyża, znojem pracy i ofiarą parafian oraz diecezji. Ks. Jerzy Mielczarek, drugi proboszcz (1993 – 2016), wykonał małą architekturę otoczenia kościoła, wyposażył go w chrzcielnicę i inne paramenty liturgiczne czy elementy wyposażenia. Plenerowa betlejemska stajenka jest darem parafian, świadków Jubileuszowego Roku 2000. 11 października 2012 r. abp Wacław Depo ustanowił świątynię sanktuarium Roku Wiary, a 24 listopada 2013 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w dniu zamknięcia Roku Wiary, ustanowił archidiecezjalnym sanktuarium Krzyża Świętego.

Żywy Kościół

Zadbana świątynia wraz z otoczeniem jest znakiem troski wiernych o dom Boży oraz świadczy o tym, że wspólnota parafialna jest żywym Kościołem. Dlatego serce proboszcza radują grupy duszpasterskie działające w parafii, takie jak: Liturgiczna Służba Ołtarza, Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Bractwo św. Anny, schola dziecięco-młodzieżowa oraz parafialna rada duszpasterska i ekonomiczna. Ponadto W roku 100-lecia objawień fatimskich od 13 maja do 13 października? trwa peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej po parafii – Hutki Góry, Hutki, Rększowice.

W sanktuarium Krzyża Świętego w każdą niedzielę od godz. 7 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, a w 3. niedzielę miesiąca o godz. ?? Droga Krzyżowa. W niedziele Msze św. są odprawiane o godz. 8, 10 (dla dzieci), 11.30 i 16. W dni powszednie o godz. 18, w okresie zimowym o godz. 17.

"W nawiązaniu do słów św. Pawła zachęcił ich do odkrywania tajemnicy swojego powołania. W tym procesie „to nie mury są ważne, ale wiara, zawierzenie Bogu wbrew prześladowaniom, wbrew takim czy innym układom wewnętrznym czy politycznym”. Takie rozumienie jest obrazów pokazywanych przed środki społecznego przekazu niechętne chrześcijaństwu od prawdy Kościoła

Próbuje się nas odwieść od tej więzi, pokazując różnych pseudonauczycieli, fałszywych nauczycieli. Nie ma prawdziwego Kościoła z odejściem od Piotra. Te słowa są nam potrzebne, gdy tworzą się tzw., wyznania prywatne, polegające na wierze w prywatne objawienia, a nie wsłuchiwanie się w słowa Boga. […] My mamy właściwy kierunek. Kościół budowany na fundamencie Chrystusa i on do niego należy.

W trakcie Eucharystii młodzież przyjęła z rąk abp. Wacława Depo sakrament bierzmowania,

Liturgię poprzedziły Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo fatimskie.

Tagi:
parafia

Parafia babci Jezusa

2018-03-21 09:42

Władysław Burzawa
Edycja kielecka 12/2018, str. IV

„Witaj Pani matko, Matki Jezusa Pana, Anno Święta! Tyś od Boga jest ludziom dana za Patronkę w potrzebie, by się zawsze do Ciebie udawali, pomoc brali, o Anno Święta” – tak śpiewali i śpiewają wierni w kościele w Bobinie, sławiąc patronkę tutejszej świątyni św. Annę. W całej diecezji kieleckiej tylko w Bobinie znajduje się kościół pod wezwaniem św. Anny

TER
Święta Anna z Maryją

O świętej Annie, żonie św. Joachima, matce Maryi z Nazaretu i babci Jezusa niewiele dowiemy się z kart Pisma Świętego. Informacje o jej życiu pojawiają się natomiast w pismach apokryficznych. Według tradycji św. Anna urodziła się w Judei, gdzie w znanym wszystkim Betlejem znajdował się jej rodzinny dom. Jej rodzice byli potomkami królewskiego rodu Dawida. Anna i Joachim zachowywali prawo Boże, żyjąc skromnie, zgodnie i przykładnie. Jak uczy tradycja, swój majątek dzielili na trzy części: jedną ofiarowywali na utrzymanie świątyni, drugą przeznaczali na potrzeby ludzi biednych i pielgrzymów, trzecią zaś pozostawiali dla siebie. Małżeństwo było zgodne, jednak przez długie lata nie mogli doczekać się potomstwa, dopiero w 45 r. życia Anna urodziła dziewczynkę Maryję. Kult św. Anny istniał już we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Jednak w Kościele zachodnim wprowadzony został dopiero w X wieku. Św. Anna jest patronką małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy. W ikonografii jest najczęściej przedstawiana z Najświętszą Maryją Panną jako dziewczynką lub jako tzw. św. Anna Samotrzeć – z Maryją i Jezusem (Samotrzecia tzn. Anna jako trzecia, po Jezusie i Maryi). W Polsce najstarszym sanktuarium św. Anny jest miejscowość jej imienia koło Częstochowy, czyli Święta Anna, a najbardziej znanym miejscem kultu św. Anny jest Góra Świętej Anny na Śląsku Opolskim.

Bazylika w Jerozolimie

Warto wspomnieć o miejscu kultu św. Anny w Jerozolimie. Bazylika św. Anny w Jerozolimie, została zbudowana w V wieku, nad grotą, w której wg tradycji miała przyjść na świat Maryja. Ta grota była mieszkaniem Anny i Joachima. Znajduje się ona przy ulicy będącej przedłużeniem Via Dolorosa, w pobliżu Bramy Lwów i kościołów Biczowania i Skazania, w Dzielnicy Muzułmańskiej Starego Miasta Jerozolimy. Obok Bazyliki znajdują się pozostałości Sadzawki Owczej, Betesda, związanej z cudownym uzdrowieniem paralityka przez Chrystusa (J 5,2). Protoewangelia Jakuba umieszcza miejsce narodzenia Najświętszej Maryi Panny w pobliżu tego właśnie kościoła. Tę Bazylikę zalicza się do eksterytorialnych posiadłości Francji w Ziemi Świętej. W okresie II wojny światowej żołnierze Armii gen. Andersa umieścili przy ołtarzu w krypcie pamiątkową tablicę.

Jest najlepiej zachowaną świątynią z czasów krzyżowców. Kościół oprócz swoich architektonicznych walorów ma również niezwykłą akustykę. Dlatego pielgrzymi nawiedzający ten kościół, przed zejściem do krypty poświęconej narodzinom Maryi, starają się tam zaśpiewać jakąś pieśń, aby się o tym przekonać.

Stara parafia

Parafia w Bobinie należy do najstarszych w naszej diecezji – powstałą ok. 1246 r. Według badaczy pierwotny tytuł kościoła – św. Idziego – pozwala przesunąć datę powstania parafii na okres rządów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, czyli lata 1086 – 1138. Pierwsza zapisana na kartach historii wzmianka o Bobinie pochodzi z XIII wieku. 15 lipca 1249 r. w Bobinie odbył się zjazd dygnitarzy przy Bolesławie, księciu krakowskim i sandomierskim. O samej świątyni wiemy niewiele. Można się domyślać, że była to mała wykonana z drewna budowla. Po raz pierwszy w dokumentach pisanych kościół w Bobinie wzmiankowany jest w 1326 r.; następnie w dokumentach z 1470 r. wspomniany jest drewniany kościół pod wezwaniem św. Idziego. Stał on w innym miejscu niż obecnie, w zachodnim krańcu wsi, w miejscu zwanym Niwa. O tym miejscu przypomina stojący drewniany krzyż. W czasach reformacji Kacper Smolik, właściciel Bobina, w 1565 r. spalił i sprofanował kościół i przez 48 lat parafia była w rękach innowierców. W 1613 r. ówczesny właściciel miejscowości Sebastian Lubomirski ufundował drewniany kościół, tym samym przywrócił na nowo istnienie parafii katolickiej. Kolejny drewniany kościół z 1808 r. z fundacji Marianny Siemińskiej nie przetrwał długo. Obecna świątynia neogotycka z 1869 r., konsekrowana w 1878 r., jest dziełem architekta krakowskiego Filipa Pokutyńskiego. Tu należy zacytować słowa ks. dr. Andrzeja Boksińskiego, wielkiego miłośnika historii, który historię kościoła św. Anny opisał w Katalogu Zabytków Parafii św. Anny w Bobinie. „Kościół parafialny w Bobinie pod wezwaniem św. Anny należy do stosunkowo nielicznej grupy świątyń, których powstanie jest wynikiem ofiarności i pobożności jednego człowieka. Tym człowiekiem – w wypadku Bobina – jest hrabia Alfred Łoś, z którego fundacji zbudowany został w latach 1869-70 obecnie istniejący kościół parafialny. „Ks. Boksiński notuje, że do nowego kościoła przeniesiono wiele przedmiotów stanowiących wyposażenie poprzednio istniejącego drewnianego kościoła parafialnego, dlatego też wystrój wnętrza świątyni pochodzi częściowo z XVIII wieku, a częściowo z drugiej połowy XIX wieku. „Mimo wojen i rozbiorów zachowało się w tym kościele wiele zabytkowych obiektów, często o unikalnym w skali kraju charakterze” – pisze ks. Andrzej.

Święta Anna z głównego ołtarza

W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz z XVIII wieku. Na zasuwie znajduje się obraz patronki kościoła św. Anny. W kaplicy północnej XVII-wieczny ołtarz Matki Bożej Bobińskiej z rzeźbami świętych: Dominika i Róży z Limy. W kaplicy południowej znajduje się ołtarz z rzeźbami św. Judy Tadeusza i Jana Chrzciciela. Pośrodku obraz św. Wincentego Ferreriusza – drugiego patrona świątyni. Jak wspomniałem wizerunek patronki kościoła znajduje się w na zasuwie w ołtarzu głównym. Artysta na obrazie z 1889 r. przedstawił znaną scenę, św. Annę uczącą czytać Maryję. Św. Anna przedstawiona jest jako starsza kobieta, siedząc pochyla się nad stojąca obok Maryją i przytrzymuje jej Pismo Święte. Obok Maryi malarz po prawej stronie umieścił białe lilie, symbol Maryi Panny, a na górze głowy dwóch aniołków przyglądających się scenie. Na obrazie znajduje się informacja o autorach: Napis na wieczną pamiątkę, w dowód życzliwości swym wujom Łosiom. Obraz malowany przez starszego brata Stanisława skończył Tadeusz Roztworowski. Kolejne wyobrażenia św. Anny znajdują się na sklepieniu prezbiterium. Wykonane w stylu ruskim malowidła przedstawiają sceny z jej życia. Po lewej stronie przedstawiona jest scena narodzenia Maryi. Święta Anna trzyma Maryję na ręce i karmi ją piersią, scenie tej przygląda się św. Joachim. Po przeciwnej stronie artysta namalował scenę Ofiarowania NMP w świątyni jerozolimskiej – św. Annę ze św. Joachimem i dorastającą Maryją ze świecą.

Modlą się za babcie

Odpust obchodzony jest według wieloletniej tradycji w ostatnią niedzielę lipca – myślę, że tak się przyjęło, że względu na typowo rolniczy charakter naszej parafii, większość naszych mieszkańców utrzymywało się z pracy na roli i prawdopodobnie dlatego nie świętowano w dniu liturgicznego wspomnienia św. Anny – mówi ks. proboszcz Czesław Parkita. Odpust wygląda tradycyjnie, po uroczystej Eucharystii jest procesja z Najświętszym Sakramentem, wśród niesionych feretronów jest i ten z wizerunkiem patronki kościoła. Następnie odmawiana jest litania do św. Anny i śpiewane są pieśni ku jej czci. Pamiętamy o tym, że św. Anna jest patronką babć i właśnie w Dniu Babci – w szczególny sposób modlimy się za nasze seniorki. W tym dniu odprawiana jest Msza wotywna o św. Annie. Uczestniczy w niej dużo starszych osób – mówi ks. Parkita. W kościele znajdują się m. in. relikwie św. Jana Pawła II oraz św. Jana Kantego – te ostatnie znajdują się w parafii od setek lat, ma to prawdopodobnie związek z tym, że profesorowie Akademii Krakowskiej byli w Bobinie proboszczami i to jeden z nich wystarał się o relikwię świętego patrona Akademii Krakowskiej. – O naszej patronce pamiętamy organizując pielgrzymki. Zawsze, kiedy jedziemy na Jasną Górę, po drodze wstępujemy również do klasztoru św. Anny pod Częstochową. Kiedyś też byliśmy z pielgrzymką na Górze św. Anny. A jeden z franciszkanów z sanktuarium Świętej Anny przewodniczył Mszy św. odpustowej w naszej parafii – mówi ks. Proboszcz.

Wkrótce jubileusz

– Przygotowujemy się do kolejnej rocznicy wybudowania naszego kościoła. W pierwszą niedzielę adwentu 2019 r. minie 150 lat od czasu, kiedy w nim odprawiona została pierwsza Msza św. – mówi ks. Proboszcz. W kronice czytamy, że kościół powstał dzięki staraniom ks. Władysława Płoszczyckiego, on to za pozwoleniem kurii kieleckiej odprawił Mszę św. i poświęcił kościół za pozwoleniem kurii. Bp Kuliński konsekrował świątynię kilka lat później. Wchodzimy z księdzem Proboszczem do kościoła. Właśnie przeprowadzane są w nim prace remontowe. Ks. Proboszcz wskazuje na polichromię w stylu ruskim. – Na 100-lecie były odnowione, teraz po 50 latach chcemy je oczyścić. Parafia przygotowuje się do jubileuszu, nie tylko prowadząc remonty i odnawiając świątynię oraz jej otoczenie. Będą oczywiście prowadzone misje. Z okazji zbliżającej się rocznicy 600-lecia śmierci drugiego patrona kościoła św. Wincentego Ferreriusza misje poprowadzą ojcowie dominikanie. Zakończą się one w przyszłym roku misjami odpustowymi w II niedzielę po Wielkanocy. W pierwszą niedzielę adwentu w przyszłym roku są planowane uroczystości rocznicowe 150-lecia kościoła. Naszym pragnieniem jest to, żeby odbyły się one z udziałem zaproszonych dostojnych gości. Nasi parafianie są bardzo gościnni, dlatego cieszą się, gdy odwiedzają nas, czy to pielgrzymi, czy goście – mówi ks. Proboszcz.

– Św. Anna to babcia Pana Jezusa. Dlatego w naszym kościele nie może zabraknąć modlitwy za wszystkie babcie i dziadków. Każdy z nas myśli tu o swojej babci i swoim dziadku. Szczęśliwy ten, kto mógł w dzieciństwie spędzać czas w towarzystwie babci i dziadka, bo babcia i dziadek to jeden z najpiękniejszych darów od Pana Boga. Doświadczenia życiowe pomagają im łączyć mądrość, wyrozumiałość i łagodność. Mają czas. Kochają słuchać, chętnie doradzają. Zachwyca nas ich umiejętność czekania i przebaczania, ich bezinteresowna miłość do wnuków. Modlitwą dziękujemy Bogu za swoją babcię i dziadka, bo może wcześniej nie zdążyliśmy albo nie umieliśmy podziękować im samym. A oni tak szybko odchodzą... Św. Anno, wstaw się u Boga za naszymi babciami i dziadkami – mówi ks. Proboszcz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież u św. Marty: w chwilach trudności popatrzmy na krzyż

2018-03-20 13:00

st (KAI) / Watykan

W trudnych chwilach życia popatrzmy na Ukrzyżowanego – zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Lb 21,4-9), ukazującego węża miedzianego jako znak ocalenia przed klęską jadowitych węży.

www.papafranciscoencolombia.co

Franciszek przypomniał, że klęska jadowitych węży związana była z postawą ludu Izraela, który pielgrzymując na pustyni do Ziemi Obiecanej szemrał przeciw Bogu, zapominając, że Pan wyzwolił go z trwającej ponad 400 lat niewoli, że karmił manną i szarańczą, że dał jemu wodę do picia na pustyni. Zauważył, że podobnie zachowują się też ludzie podejmujący trud przemiany życia, aby być bliżej Boga, ale w pewnym momencie wyzwanie wydaje się zbyt trudne i chcą powrócić do tego, co było wcześniej, podobnie jak Izraelici wspominający cebulę, czosnek i mięso w Egipcie. Ale – jak zaznaczył papież jest to tęsknota chorej pamięci, która pomija fakt, że był to chleb niewoli.

„Są to iluzje, które przynosi diabeł: sprawia, że widzisz piękno czegoś, co pozostawiłeś za sobą, od czego się nawróciłeś, w chwili przygnębienia pielgrzymowaniem, kiedy jeszcze nie dotarłeś do obietnicy Pańskiej. To trochę jak droga Wielkiego Postu, możemy tak pomyśleć; lub pojmowanie życia jako Wielkiego Postu: zawsze są próby i pocieszenia Pana, jest manna, jest woda, są ptaki, które nas karmią ... ale tamten posiłek był lepszy. Nie zapominaj jednak, że jadłeś go przy stole niewoli!” – przestrzegł Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że to doświadczenie przytrafia się nam wszystkim, gdy chcemy podążać za Panem, ale jesteśmy znużeni. Zaznaczył, że najgorsze jest jednak to, iż ludzie źle mówili o Bogu, co jest zatruwaniem duszy. Symbolem tego zatrucia są jadowite węże, braku stałości w podążaniu drogą Pana.

Mojżesz zatem, zgodnie ze wskazaniem Boga uczynił węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. Zapowiadał on Chrystusa wywyższonego na krzyżu. Papież podkreślił, iż kluczem naszego zbawienia jest spojrzenie na krzyż, wejście w rany Jezusa, bo w tych ranach jest nasze zdrowie.

„Jeśli czujesz się zatruty, czy smutny, czy masz poczucie, że twoje życie jest nieudane, pełne trudności, a nawet choroby? Spójrz na krzyż” – zachęcił Ojciec Święty. Dodał, że chodzi tu o krzyż rzeczywisty, nieupiększony.

„Nauczcie wasze dzieci patrzenia na krzyż i na chwałę Chrystusa. Ale później w chwilach ciężkich, w złych czasach, trochę zatrutych z powodu mówienia w naszych sercach o pewnym rozczarowaniu Bogiem, popatrzymy na rany. Chrystus wyniesiony jak wąż: ponieważ stał się wężem, zniszczył wszystko, aby pokonać «złego węża». Niech Słowo Boże nauczy nas dzisiaj tej drogi: spojrzenia na krzyż. Zwłaszcza w chwili, gdy podobnie jak lud Boży, męczymy się podróżą życia” – powiedział Franciszek na zakończenie swej homilii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Sejmowa komisja nie zajmie się projektem "Zatrzymaj Aborcje"

2018-03-21 12:33

Artur Stelmasiak

Dziś rano na stronie sejmowej ukazała się informacja, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostało odwołane. To właśnie ta komisja jest odpowiedzialna za skierowanie projektu #ZatrzymajAborcje do drugiego czytania w Sejmie.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w posiedzeniach zaplanowanych na 21 i 22 marca nie miała w polanie rozpatrywania obywatelskiego projektu zmian w ustawie aborcyjnej, który zakłada wykreślenie przesłanki eugenicznej. Taki wniosek miał jednak złożyć poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczpospolitej. Mówił o tym wczoraj w rozmowie z "Niedzielą"

Przeczytaj także: Poseł Klawiter zawnioskuje o niezwłoczne prace nad #ZatrzymajAborcje

Dziś rano na sejmowej stronie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ukazała się informacja o odwołaniu zaplanowanych posiedzeń. W sekretariacie komisji poinformowano nas, że posiedzenie zaplanowane na 21 marca zostało odwołane na wniosek wiceministra Krzysztofa Michalkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast posiedzenie komisji zaplanowane na 22 marca ws. zmiany ustawy o związkach zawodowych zostało odwołane z powodu głosowań na sali plenarnej Sejmu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem