Reklama

Biały Kruk 2

Jurek: samorządy muszą korzystać z prawa do ograniczania handlu alkoholem

2017-09-22 18:47

tk, rl / Warszawa

Artur Stelmasiak

Na konieczność egzekwowania przez samorządy prawa do ograniczania handlu alkoholem wskazał dziś europoseł marek Jurek. Podczas obradującego w Warszawie Narodowego kongresu Trzeźwości polityk podkreślił, że wykorzystanie tej kompetencji jest absolutnie konieczne jeżeli władza ma wypełniać swoje zadania. W przeciwnym razie wszelkie regulacje i ograniczenia pozostaną czysto teoretyczne.

Rozpoczęte wczoraj spotkanie odbywa się pod hasłem "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu". W Kongresie biorą udział eksperci ds. uzależnień, parlamentarzyści, duchowni i propagatorzy abstynencji. Obrady toczą się na kampusie Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezes Prawicy rzeczpospolitej, Marek Jurek zwrócił uwagę, że promocja i ochrona zdrowia jest jednym z podstawowych zadań państwa. Problem nadużywania alkoholu nie jest kwestią podejścia szczególnie moralistycznego ale odpowiedzialności za to, żeby społeczeństwo chroniło każdego człowieka jak i całą społeczność przed skutkami patologii, które z alkoholem są związane – mówił polityk.

Jurek ocenił, że z okresu komunizmu polskie społeczeństwo wychodziło ze "wschodnim rozumieniem swobody". Zgodnie z takim myśleniem, swoboda to po prostu brak ograniczeń. Skutkiem tego, gdy odzyskaliśmy wolność pojawiło się wschodnie pojęcie swobody z "fobią zakazową", to znaczy każdy zakaz traktowano jako coś ograniczającego naszą wolność - tłumaczył gość Kongresu.

Reklama

"Jeżeli chcemy żeby władza państwowa wspomagała społeczną odpowiedzialność za trzeźwość życia narodowego, to musimy umieścić to w kontekście zmieniania naszego stosunku do prawa" – mówił Marek Jurek. Apelował też o skuteczną egzekucję prawa antyalkoholowego wskazując przy tym na konieczność przeciwdziałania przez władze publiczne grupom interesu oraz na moralną odpowiedzialność mediów.

"Korzystanie przez samorządy z kompetencji do ograniczania handlu alkoholem i wykorzystanie tej kompetencji jest absolutnie konieczne jeżeli ta władza ma wypełniać swoje zadania przeciwnie wszelkie regulacje i ograniczenia pozostaną czysto teoretyczne" - apelował polityk. Dodał, że państwo ma całkiem realne i spore możliwości działania.

Jurek przypomniał, że polska ustawa trzeźwościowa zakłada współpracę z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i wspólnotami religijnymi. "Musimy się uczyć samodzielności i odwagi cywilnej w prezentowaniu swoich przekonań" - apelował.

Wskazał jednocześnie, że siła i słabość instrumentów prawnych polega na tym, że większość z nich leży w gestii samorządów. Biorąc udział w wyborach do samorządu czy sejmu należy więc brać pod uwagę szanse na realizację programu ochrony trzeźwości - wskazywał prezes Prawicy Rzeczpospolitej.

Wśród konkretnych, niebezpiecznych zjawisk sprzyjających nadużywaniu alkoholu Jurek wskazał na dostępność piwa dla młodzieży i w tym jego przystępną cenę. Zwrócił też uwagę na konieczność promocji abstynencji i trzeźwości.

Zdaniem polityka choć władze Unii Europejskiej podejmują bardzo wiele działań destrukcyjnych w zakresie wychowania i rodziny, to jednak w sferze zdrowia alkoholowego i przynajmniej na poziomie deklaracji sytuacja jest dobra.

Rozpoczęty wczoraj Narodowy Kongres Trzeźwości obraduje pod hasłem "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu". W wydarzeniu biorą udział eksperci ds. uzależnień, parlamentarzyści, duchowni i propagatorzy abstynencji.

W sobotę, w ostatnim dniu kongresu zostanie omówiona rola rodziny i Kościoła w promowaniu trzeźwości Polaków.

W niedzielę 24 września w kościołach w całej Polsce odprawione zostaną uroczyste liturgie w intencji trzeźwości. O godz. 9.00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie odprawiona zostanie, transmitowana przez Polskie Radio Msza św. z homilią bp Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Przy grobie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w stołecznej katedrze św. Jana Chrzciciela złożone zostaną na ołtarzu, jako wotum, postanowienia kongresowe. Mszy św. dziękczynnej za Narodowy Kongres Trzeźwości przewodniczyć będzie w stołecznej archikatedrze metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Tagi:
alkohol Marek Jurek

Marek Jurek: Presja ws. przyjęcia imigrantów stawia nas dziś przed wielkim narodowym wyborem

2017-06-08 19:05

wpolityce.pl

Musimy być świadomi, że stoimy dziś przed wielkim narodowym wyborem. W latach 90-tych naszym oponentom udało się przeszkodzić w dekomunizacji, prywatyzacja zamieniała się często w swe przeciwieństwo, a wobec katastrofy demograficznej latami zachowywano zupełną bierność. Dziś przedmiotem takiego strategicznego rozstrzygnięcia jest multikulturalizm forsowany przez Unię Europejską — mówi w rozmowie z wPolityce.pl Marek Jurek, europoseł, były marszałek Sejmu.

Artur Stelmasiak

wPolityce.pl: Panie marszałku, rozmawiamy tuż po posiedzeniu sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej. Ciekawa dyskusja o przyszłości UE i o jej reformie, ale przy pytaniu o to, co dalej z Europą, nie sposób uciec od pytania o to, co dalej z jej bezpieczeństwem. Nie ma miesiąca, tygodnia, byśmy nie słyszeli o kolejnym zamachu czy ataku. Jak Pan odbiera reakcję unijnych elit wobec tego problemu?

Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były marszałek Sejmu, Prawica Rzeczypospolitej: Władze Unii Europejskiej kontynuują własne katastrofalne błędy i przeciwstawiają się zmianom w Europie. Kiedy pół wieku temu Enoch Powell w swym przemówieniu o „rzekach krwi” przepowiadał napływ milionów imigrantów do Europy - nie mylił się. Wtedy odrzucono prawdę, dziś widzimy tego skutki. Już prawie trzy lata temu ostrzegałem, że masowe zaangażowanie europejskich ochotników po stronie Kalifatu Państwa Islamskiego to znak, którego nie wolno ignorować. Przecież było wiadomo, że będą wracać do Europy, by tu otworzyć nowy front dżihadu. Dziś mamy nowy sygnał, zapowiadający dalszą eskalację przemocy. To europejska intifada noży. Radykalne, terrorystyczne organizacje coraz skuteczniej zachęcają swych zwolenników do spontanicznego, ulicznego gwałtu, niewymagającego ani wielkich przygotowań, ani technologii.

Co za tym idzie – bardzo trudnych do wykrycia.

Owszem, ale to może przekroczyć rozmiary indywidualnych zbrodni. Historia rewolucji pokazuje, że wywołanie krwawego „gniewu ludu” to sposób destrukcji państwa w pierwszej fazie rewolucji. Bo dla islamistów destabilizacja Europy to tylko etap na drodze do zrewoltowanie mas młodych europejskich muzułmanów.

Jak miałaby wyglądać skuteczna reakcja?

Realizm każe najpierw zdefiniować problem. Europa jest w stanie wojny i powinna się bronić. Udział w siłach Państwa Islamskiego powinien być traktowany jako zdrada, cudzoziemcy sympatyzujący z terroryzmem powinni być natychmiast wydalani, procedury azylowe, ale również naturalizacyjne, wobec takich osób powinny być rewidowane. Państwo, które zostało wprowadzone w błąd, ma prawo rewidować swojej decyzje. Tylko takie działania zbudują kordon społeczny izolujący ekstremistów od muzułmanów, którzy chcą żyć spokojnie.

Ale przecież zostają jeszcze ci, którzy mają obywatelstwo kraju unijnego - tak po prostu. Jako drugie, trzecie pokolenie imigrantów, które nie zasymilowało się. Jak poradzić sobie z nimi?

Należy surowo reagować na wszelkie przejawy sympatii do terroryzmu, a przede wszystkim zatrzymać postępy islamskiej imigracji.

Jak odnosi się Pan do tych głosów, które odwołują się do wspólnych wartości europejskich, które Polska ma niszczyć swoją postawą w sprawie przyjęcia imigrantów?

Europie potrzebna jest głęboka reforma moralna: powrót do myślenia w kategoriach dobra wspólnego narodu, w kategoriach wierności zasadom cywilizacji chrześcijańskiej oraz solidarności i odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Dziś Europa nie ma wspólnych wartości, choć dzięki wspólnej historii i instytucjom pozostaje wspólnotą losu. Nasze wartości to wiara i tradycja, niepodległość państwa i solidarność narodowa, godność ludzka, prawa rodziny i prawo do życia każdego człowieka. Władze Unii Europejskiej te wartości ignorują, a często odrzucają. Ale również w Zachodniej Europie są miliony ludzi sympatyzujących z polityką Węgier czy Polski. Dwa tygodnie temu widziałem to w Budapeszcie, na zjeździe Europejskiej Federacji One Of Us. Tylko nasza solidarność wobec tych ruchów powinna być równie zaangażowana, jak wsparcie establishmentu UE dla KOD-u. Przyjaciół trzeba szanować i cenić.

W dyskusji często padają też odwołania do chrześcijańskiego sumienia. Oto kreśli się obraz, w którym na wodach mórz na południu Europy toną setki osób, a my milczymy, nie reagujemy, nie pomagamy. Jak Pan, człowiek Kościoła, odbiera takie argumenty? Trafiają do Pana?

Codziennie musimy myśleć, jak przekazać naszym dzieciom i wnukom cywilizację chrześcijańską, którą otrzymaliśmy od naszych rodziców i dziadków. Właśnie dlatego nie możemy pójść tą drogą, co państwa, które tej cywilizacji się wyrzekły. Pomoc poszczególnym rodzinom i ludziom, zwłaszcza na pełnym morzu, to rzecz oczywista. Ale równie oczywista powinna być walka z przemysłem zorganizowanej imigracji. Dlaczego muzułmanie tak masowo migrują do Europy? Bo Federica Mogherini, jako Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej, mówiła, że islam jest przyszłością Europy i że należy w Europie stworzyć przestrzeń dla politycznego islamu. Ci ludzie jadą do Europy, bo Europa uznała, że islam tu u siebie. Jada więc do siebie i oczywiście po korzyści materialne, które tu na nich czekają. Polska na forum międzynarodowym powinna bronić zasad cywilizacji chrześcijańskiej, suwerenności państw narodowych i solidarności narodów Europy. I oczywiście powinniśmy prowadzić naszą Narodową Politykę Solidarności, na bazie tego co już robimy. Z jej owoców korzystają miliony obywateli Ukrainy (skoro w ubiegłym roku wydaliśmy 650 tys. pozwoleń na pracę w Polsce. W Parlamencie Europejskim mówiłem niedawno, że uważa się, iż miarą solidarności jest tylko otwartość na muzułmańską imigrację. Czy Ukraińcy albo Polacy, którzy szczególnie za Zbruczem przeżyli cały XX wiek doświadczając potworności i udręk komunizmu, a później postkomunizmu – czy mają mniej praw do szukania „lepszego życia” tylko dlatego, że nie są muzułmanami? Czy to imigranci drugiej kategorii?

Nie uciekamy takimi odpowiedziami od jasnej odpowiedzi na pytanie, czy pomożemy tym z Południa?

Nie uciekniemy od pytań z telewizora, a od pytań o to ile zrobiliśmy dla Polaków z Azji Środkowej łatwo „uciekniemy”, bo CNN nic o nich nie mówi? W Iraku i Syrii życie chrześcijańskie zostało prawie zupełnie wyniszczone. Europa ma obowiązek je chronić - na miejscu lub na wychodźstwie w Europie. Nasza Narodowa Polityka Solidarności powinna podać rękę chrześcijańskim uchodźcom w obozach w Niemczech, we Włoszech czy w Grecji - jeśli się będą chcieli w Polsce osiedlić. Powinni wiedzieć, że są dla nas ważni, że mają braci. Choć znam również pogląd, że nie powinni.

A jeśli chodzi o muzułmanów - przecież żyją w Polsce! I żyjąc w Polsce powinni być w pełni otoczeni opieką Rzeczypospolitej, w pełnym szacunku dla swej godności. Każdy przejaw gwałtu powinien się spotykać z przykładną karą i potępieniem. Natomiast naturalna obecność poszczególnych imigrantów nie powinna się zamieniać w administracyjną islamizację.

Ale, jak rozumiem Pana intencje, zachęca Pan też rząd do twardej postawy wobec presji ze strony Brukseli ws. imigrantów.

Zdecydowanie tak. Powinniśmy prowadzić Narodową Politykę Solidarności, jednocześnie odrzucając wszelkie formy zewnętrznego przymusu imigracyjnego. Musimy być świadomi, że stoimy dziś przed wielkim narodowym wyborem. W latach 90-tych naszym oponentom udało się przeszkodzić w dekomunizacji, prywatyzacja zamieniała się często w swe przeciwieństwo, a wobec katastrofy demograficznej latami zachowywano zupełną bierność. Dziś przedmiotem takiego strategicznego rozstrzygnięcia jest multikulturalizm forsowany przez Unię Europejską. Dziś jesteśmy w tej sytuacji co Francja czy Wielka Brytania pół wieku temu. I pytanie - czy naszym dzieciom i wnukom chcemy zafundować ich problemy? Nie spieramy się o indywidualną pomoc, ale o prawomocność i wiarygodność polityki władz Unii Europejskiej.

Na koniec: jak odnosi się Pan do presji ze strony Kościoła w kwestii tzw. korytarzy humanitarnych? Czy rząd powinien się na to zgodzić?

To inicjatywa, która znakomicie wpisuje się w Narodową Politykę Solidarnosci i natychmiast powinna zostać podjęta przez władze. Nie rozumiem, dlaczego mając tak znakomitego partnera społecznego, jakim jest Episkopat i organizacje charytatywne Kościoła, władze z taką rezerwą odnoszą się do tej inicjatywy. Powinna być podjęta od początku i wykorzystana w polityce jako przykład pomocy, jaką Polska jest gotowa nieść potrzebującym. A Kościół, tysiące katolików w Polsce, cały czas taką pomoc niesie, przez Caritas czy akcję „Rodzina - rodzinie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Jest przełom w sprawie projektu "Zatrzymaj aborcję"

2018-03-19 18:38

lk / Warszawa (KAI)

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wydała pozytywną opinię o obywatelskim projekcie "Zatrzymaj aborcję". Za taką rekomendacją dla sejmowej komisji praw społecznych i rodziny, która ma wkrótce podjąć dalsze prace nad projektem likwidującym tzw. przesłankę eugeniczną, opowiedziało się 16 posłów, a 9 było przeciw. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

wpolityce.pl
Sejmowa komisja spawiedliwości

Na początku obrad poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad dyskusji na projektem "Zatrzymaj aborcję". W jej opinii, projekt "zmusza kobiety do rodzenia śmiertelnie lub ciężko chorych dzieci" i jest sprzeczny z Konstytucją oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

Zaapelowała też do komisji, by wystąpiła o opinie do ekspertów takich jak prof. Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy prof. Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji UW oraz zaproszenie ich do dyskusji w innym terminie.

Wniosek Gasiuk-Pihowicz został poddany pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało jednak tylko 8 posłów, a 15 było przeciwko. Takim samym stosunkiem zakończyło się głosowanie nad wnioskiem posłanki o przeniesienie dyskusji nad projektem "Zatrzymaj aborcję" z końca na początek posiedzenia.

Przed dyskusją do posłów zwróciła się Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję". - Wysoka Komisjo! Nie rozmawiamy o suchym przepisie. Mówimy o ludziach. Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele patrzą na Was - powiedziała.

W późniejszej dyskusji Gasiuk-Pihowicz skrytykowała ewentualne, jej zdaniem, skutki wprowadzenia nowelizacji, czyli zaprzestanie prowadzenia badań prenatalnych. Monika Wielichowska (PO) stwierdziła, że Polska jest państwem świeckim i politycy nie powinni słuchać duchownych. Skarżyła się też, że rządy PiS przyniosły zakończenie dofinansowania procedury in vitro i likwidację edukacji seksualnej w szkołach.

Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że posłowie PiS "na pewno zostali już poinformowani o tym, jak mają głosować i jakie piekło chcą nam, kobietom, zgotować". Jej zdaniem, w Polsce dokonuje się rocznie aż 150 tys. nielegalnych aborcji, a ponadto wiele Polak wyjeżdża w celu jej dokonania zagranicę.

"Warto, aby państwo także zrozumieli, że dziecko ma prawo do życia" - odpowiedział Stanisław Piotrowicz.

Robert Winnicki skrytykował posłankę Gasiuk-Pihowicz, która użyła w swojej wypowiedzi stwierdzenia "tak zwane życie poczęte". - Ja nigdy bym tak o pani nie powiedział - dodał. Skrytykował też dane o 150 tys. nielegalnych aborcji. - To są dane z sufitu - stwierdził. Tłumaczył, że nowelizacja pozwoli uratować wiele wartościowych żyć, bo każde jest wartościowe.

Europoseł Marek Jurek pogratulował inicjatorom projektu oraz podziękował tym, którzy go podpisali. Powiedział, że przyjęcie tego projektu będzie wypełnieniem woli wyrażonej w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r. TK stwierdził wówczas, że „od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”. - Temu orzeczeniu powinniśmy być wierni - podkreślił Marek Jurek.

Argumentował też, że aborcja nigdy nie była standardem europejskich praw, gdyż legalizacji dzieciobójstwa nie zaakceptowałby Robert Schuman czy Alcide De Gasperi. Zaapelował też o "konsensus sumień". "Nie róbcie z tego sporu partyjnego" - mówił Marek Jurek.

Poseł Bartłomiej Wróblewski, autor wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przesłanki eugenicznej z Konstytucją, przytoczył gwarantowane w ustawie zasadniczej prawa związane z ochroną życia. Konstytucja w art. 38 wprost wyraża prawo do życia, w art. 30 mówi o nienaruszalnej godności człowieka, w art. 32 mówi o zasadzie równości.

- Zgodnie z tą zasadą, podmioty, które mają taką samą cechę, należą do tej samej grupy, powinny być traktowane w sposób równy. Wydaje mi się, że jest dosyć oczywiste, że nie powinno dochodzić do dyskryminacji dzieci chorych, niepełnosprawnych w sytuacji, gdy dzieci zdrowe są chronione - powiedział Wróblewski.

Choć polska Konstytucja jest nadrzędna wobec prawodawstwa międzynarodowego, to i w nim są argumenty wskazujące na ochronę dzieci przed ich narodzeniem. To np. Deklaracja Praw Dziecka, Konwencja Praw Dziecka, stanowisko Komitetu ds. Osób Niepełnosprawnych ONZ z jesieni 2017 r., w którym zwraca się uwagę dyskryminację osób chorych, gdy w związku z podejrzeniem choroby dopuszczalna jest aborcja.

Zdaniem Wróblewskiego głosowanie za prawem do życia nienarodzonych powinno być sprawą ponadpartyjną. Stwierdził, że czuje olbrzymi dyskomfort z powodu łamania kręgosłupów moralnych posłów wszystkich ugrupowań, bo w każdym z nich w Sejmie są posłowie, którzy opowiadają się za życiem.

"Uważam też, że musimy dużo więcej robić, by pomóc takim osobom i ich rodzinom oraz przeciwdziałać formom dyskryminacji, jakie wciąż są obecne w naszym społeczeństwie" - dodał poseł Wróblewski.

Stwierdził, że jeśli dzięki programowi Rodzina 500+ o ponad 90 proc. zmalało ubóstwo wśród dzieci i dotyczy to także dzieci niepełnosprawnych. Wspomniał o programie pomocowym "Za życiem". - Musimy pamiętać, że prawo do życia jest prawem uniwersalnym i podstawowym. Bez prawa do życia nie można się powołać na żadne inne prawo, bez niego nie ma żadnych innych wolności - podkreślił Bartłomiej Wróblewski.

Mec. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris wskazał na zasadę "in dubio pro vita humana", wyrażoną w orzeczeniu TK z 16 lipca 2007. Trybunał uznał wówczas, że skoro prawo do życia jest prawem wobec państwa pierwotnym i w zasadzie nienaruszalnym, to wszelkie wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony.

Kaja Godek stwierdziła na zakończenie, że projekt "Zatrzymaj aborcję" nie oznacza zaostrzania prawa, ale jego łagodzenia. - Przyznanie prawa do życia kolejnej grupie ludzi jest łagodzeniem prawa, a nie zaostrzaniem - dodała. Powiedziała, że 25 lat temu, gdy wchodziła w życie ustawa o planowaniu rodziny, zrobiono pierwszy krok w kierunku ochrony życia, a dziś trzeba zrobić krok następny.

- Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że aborcja jest ohydnym morderstwem i nie chce tego morderstwa - argumentowała, prosząc w imieniu niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin o pozytywną opinię komisji na temat projektu.

Zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej "Zatrzymaj aborcję" projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Sejm skierował do dalszych prac w komisji 10 stycznia. Zgodnie z zaleceniem głosujących, dyskusja nad projektem ma się odbyć na posiedzeniu komisji spraw społecznych i rodziny, która z kolei miała zasięgnąć opinii komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

"Zatrzymaj aborcję" jest obywatelską inicjatywą ustawodawczą zgłoszoną przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o tej samej nazwie. Ma ona jeden postulat – wykreślenie aborcji eugenicznej z polskiego prawa, czyli możliwości zabijania dziecka ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Na mocy tego zapisu zabija się 95 proc. dzieci poczętych w polskich szpitalach.

Według danych Ministerstwa Zdrowia z 2016 r., 1042 na 1098 aborcji dotyczyło właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności.

Projekt zakłada zmianę ustawy z 7 stycznia 1993 r., znowelizowanej w 1996 r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wprowadzając do tejże trzy zmiany. Najistotniejszą z nich jest uchylenie art. 4a ust 1 pkt 2, brzmiącego: "Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu".

Pod projektem „Zatrzymaj aborcję” podpisało się ponad 830 tys. Polaków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Morderca Heleny Kmieć skazany

2018-03-21 07:30

Kasper Mariusz Kaproń Ofm/ S. Savia Bezak SBDNP

Morderca śp. Heleny Kmieć, Romualdo Mamio Dos Santos, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, poprosił o skróconą formę procesową i otrzymał karę 30 lat więzienia, bez możliwości ubiegania się o skrócenie wyroku. Karę będzie odsiadywał w więzieniu El Abra w Cochabambie.

Flickr

Romualdo Manio Santos pochodzi z północy Boliwii. Zszedł na złą drogę. Był już wcześniej karany za popełnione przestępstwo. W polskich mediach pojawiły się informacje, że był wychowankiem naszej szkoły, a ostatnio czytałam, że ochronki. Nie jest to prawdą, nie był siostrom znany. Do Cochabamby przybył ok. dwa lata wcześniej, a w pobliże dzielnicy, gdzie znajduje się nasza misja, sprowadził się dwa tygodnie przed tą tragedią. Ale czy tam rzeczywiście mieszkał – nie wiemy. Tam odnaleziono rzeczy skradzione z ochronki. W wizji lokalnej nie odtworzył on przebiegu tego bolesnego wydarzenia. Nie przyznał się, dlaczego to zrobił i czy miał wspólników. Nie padł na kolana, o czym też było głośno w mediach, żeby przeprosić. Wzruszył się, to prawda, gdy nasze siostry Boliwijki dały mu coś do jedzenia i ciepły koc oraz gdy powiedziały, że my (siostry) i rodzice Helenki przebaczyliśmy mu i że modlimy się, by Pan Bóg dał mu łaskę nawrócenia. Wyraził się, że nie jest godzien otrzymywać dobroć i dary od sióstr, wtedy wypowiedział nawet słowo „przepraszam”. To wskazuje, że jakieś uczucia skruchy się w nim wzbudziły, i za to dziękuję Bogu, ponieważ gdy zobaczyłam jego fotografię tuż po aresztowaniu, a potem na naszym monitoringu, to już sam jego wygląd wzbudzał we mnie lęk. Zło przebijało z wyrazu jego twarzy, był jakby bez uczuć. Ale do prawdziwego nawrócenia wciąż bardzo daleko.

Przeczytaj także: Świadectwo z Cochabamby
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem