Reklama

Święto Wojska Polskiego w Łodzi

Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 36/2004

14 sierpnia br., w przeddzień Święta Wojska Polskiego, w łódzkim kościele garnizonowym pw. św. Jerzego modlono się w intencji naszej Ojczyzny oraz wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. inf. Bogdan Dziwosz - proboszcz i kustosz kościoła-sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Wśrod celebransów obecni byli ks. dr płk Franciszek Kamiński i ks. ppłk Sławomir Matusiak. Prezbiterium wypełniły poczty sztandarowe formacji kombatanckich. W głównej nawie kościoła stanęła Kompania Honorowa wystawiona przez Wojsko Polskie.
W Liturgii uczestniczyli przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, organizacji kombatanckich, a także profesorowie Uniwersytetu Medycznego i cywilni pracownicy wojska. Reprezentowane były władze samorządowe oraz administracyjne naszego miasta. Wśród gości honorowych zasiadł Lucjan Muszyński z Komendy Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Słowo powitania skierował do zgromadzonych ks. dr Franciszek Kamiński.
W homilii Ksiądz Infułat mówił o Maryi, jako wzorze doskonałego posłuszeństwa wobec Bożych planów. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). Dziewica z Nazaretu, oddająca się całkowicie w służbę Bogu, odkrywa przed nami nową wizję życia. Życia przenikniętego ufną, dojrzałą, wytrwałą wiarą, która rozjaśnia nawet ciemności śmierci. „W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kościół głosi chwałę Jej ostatecznych narodzin dla nieba. Matce Bożej Wniebowziętej powierzamy dziś naszą modlitwę za Ojczyznę i wszystkich polskich żołnierzy. Niechaj za Jej wstawiennictwem dobry Bóg udzieli im potrzebnych łask, aby mogli chwalebnie wykonywać swoje niełatwe i odpowiedzialne obowiązki. (...) Maryjo spraw, by na polskiej ziemi dojrzewali ludzie, gotowi do rzetelnej pracy dla dobra naszej umiłowanej Ojczyzny” - tym wezwaniem Czcigodny Kaznodzieja zakończył homilię.
Za przewodniczenie świątecznej Mszy św. i wspólną modlitwę Dostojnemu Celebransowi dziękował ks. dr Franciszek Kamiński. Przekazał on także wyrazy uznania na ręce płk. Jana Sobotki - dowódcy Garnizonu Łódź za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Na zakończenie wszyscy zebrani przyjęli błogosławieństwo, udzielone przez Księdza Infułata.
15 sierpnia o godz. 9.00 przed bazyliką archikatedralną metropolita łódzki abp Władysław Ziółek zajął miejsce na trybunie honorowej wśród przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, administracyjnych. Obecni byli m.in.: płk Jan Sobotka - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, dowódca Garnizonu Łódź, insp. Ryszard Woźny - zast. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz st. brygadier Franciszek Tyszkiewicz - zast. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Obok nich stanęli: płk w st. sp. Franciszek Matysik - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Józef Lelito - prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Edmund Kowalczyk - przewodniczący Porozumienia Kombatantów i Organizacji Niepodległościowych. Uroczystość zaszczycili także Kawalerowie Orderu „Virtuti Militari”, kombatanci, dowódcy wojskowi, oficerowie, podoficerowie i szeregowcy. Przybył również 91-letni ppłk Edward Stefanowicz, który spędził 11 lat w łagrach Workuty i Magadanu.
Na wstępie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Podniesiono na maszt flagę państwową. Doniosłość chwili podkreślił dźwięk katedralnych dzwonów i salut armatni. Przy dziale pełnili służbę członkowie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Na komendę kpt. Stanisława Kurzawy, dowodzącego całością uroczystości, odbyła się zmiana Warty Honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Słowa Apelu Poległych odczytał kpt. Robert Pawłowski z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Leżnicy Wielkiej. Apel zwieńczyła salwa oddana przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego.
Dalsza część obchodów miała miejsce przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Jako pierwsi wieńce złożyli reprezentanci organizacji kombatanckich. Następnie uczynił to Wojewoda Łódzki wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Prezydentem Miasta. Później płytę Grobu Nieznanego Żołnierza pokryły kwiaty od Parlamentarzystów, Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych. Nie zabrakło wieńców i wiązanek od instytucji państwowych, ugrupowań politycznych, związków, stowarzyszeń społecznych i osób prywatnych.
Uroczystości przed katedrą zakończyła defilada, w której wzięły udział pododdziały Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Szwadron Honorowy Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody uświetniła gra nieetatowej Orkiestry Garnizonu Łódź oraz Orkiestry Łódzkich Tramwajarzy.
O godz. 10. 45 złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar Katynia, znajdującym się przy łódzkim sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej.

Reklama

Kard. Sarah: jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana!

2019-03-18 16:41

vaticannews.va / Watykan (KAI)

Nie bójmy się tego powiedzieć: Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, która dokona się przez nasze nawrócenie – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zabrał głos na temat trwającego obecnie kryzysu Kościoła.

Bożena Sztajner/Niedziela

Postrzega go z perspektywy zwyczajnych wiernych i ogromnej rzeszy porządnych księży. Kolejne odsłony słabości Kościoła zachwiały wiarą katolików i rzuciły cień podejrzenia na wszystkich kapłanów. Kard. Sarah chce im przywrócić ufność i pokój. Nie wątpcie, trwajcie przy nauczaniu Kościoła, bądźcie wytrwali w modlitwie, w Kościele zawsze będzie dość światła dla każdego, kto szuka Boga – pisze afrykański purpurat.

Nie lekceważy on jednak aktualnego kryzysu. „Kościół – zauważa - miał być miejscem światła, a stał się kolebką ciemności”. To co się w nim dzieje, postrzega w bardzo radykalnych kategoriach, zapożyczonych od papieża Franciszka. Ujawniane dziś skandale widzi przez pryzmat ewangelicznych wydarzeń: zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Twierdzi, że od dawna żyjemy tajemnicą Judasza. Zdrada dokonująca się dzisiaj, została przygotowana i spowodowana przez wiele innych zdrad, mniej widocznych, bardziej subtelnych, ale równie głębokich. Zarzuciliśmy modlitwę i pogrążyliśmy się w nurcie aktywizmu. Wstydziliśmy się Jezusa, Jego objawienia i nauczania moralnego. Aby błyszczeć przed światem, zakwestionowaliśmy prawdę objawioną i pozbawiliśmy moralność jej znaczenia. Niektórzy kapłani kwestionują znaczenie celibatu, roszczą sobie prawo do życia prywatnego, co jest sprzeczne z misją kapłana. Inni posuwają się tak daleko, że chcą mieć prawo do zachowań homoseksualnych – wylicza kard. Sarah.

Podkreśla on, że kryzys ten ma przede wszystkim charakter duchowy, jest kryzysem wiary. Diabeł natomiast chce byśmy starali się go rozwiązać jak kryzys instytucji tylko ludzkiej. „Jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana” – pisze prefekt watykańskiej kongregacji, podkreślając, że to właśnie modlitwa musi być pierwszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Tego kryzysu nie da się przezwyciężyć ludzkimi siłami. Kard. Sarah przestrzega też przed podziałami, tworzeniem frakcji w Kościele. Przyznaje, że biskupi i kapłani są niedoskonali, mają swoje słabości. Prosi jednak wiernych, by nimi nie gardzili, choć jak podkreśla, powinni od nich wymagać katolickiej wiary i sakramentów życia Bożego.

Kard. Sarah pisze o tym we wstępie do swego nowego książkowego wywiadu „Le soir approche et déjà le jour baisse” (Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił), który w środę 20 marca trafi do francuskich księgarń. Poprzednie dwa („Bóg albo nic” oraz „Moc milczenia”) okazały się światowymi bestsellerami. Tym razem prefekt watykańskiej kongregacji skupia się na duchowym kryzysie współczesnego świata. Wyznaje, że książka ta jest „krzykiem jego duszy”. „Jestem wam winien, chrześcijanie, jedyną prawdę, która zbawia – pisze afrykański purpurat. – Już niebawem stanę przed wiekuistym Sędzią. Cóż Mu powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą sam otrzymałem? My biskupi powinniśmy drżeć na myśl o naszym milczeniu, które obarcza nas winą, o milczeniu, które czyni nas wspólnikami, o naszym milczeniu, by przypodobać się światu” – dodaje kard. Sarah.

We wstępie do nowej książki wskazuje on również na szczególną rolę miłości do Następcy Piotra. Nie przypadkiem dedykuje tę pozycję dwóm papieżom: „Benedyktowi XVI, niezrównanemu w staraniach o odbudowę Kościoła, i Franciszkowi, wiernemu synowi św. Ignacego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nigeria: zamordowano 120 chrześcijan – media milczą

2019-03-19 13:33

ts (KAI) / Wiedeń

Od lutego w Nigerii zamordowano ponad 120 chrześcijan, ostatnio 52 w miniony poniedziałek. Informując o tym katolicki portal internetowy kath.net dziwi się, że ta wiadomość nie znalazła się w serwisach żadnej agencji informacyjnej, nie było żadnej wiadomości telewizyjnej. Milczą o tym także przedstawiciele Kościoła, nie tylko katolickiego.

Wiesław Ochotny
„Jezus, chcąc zdobyć człowieka, oddał wszystko, co miał: pozbawił się bóstwa i poświęcił się aż do śmierci krzyżowej”

Agencja cytuje doniesienia „Christian Post”, według której bilans ostatniego ataku na chrześcijan, to nie tylko 52 zamordowanych, ale także kilkadziesiąt osób ciężko rannych i zniszczone 143 domy w wioskach Inkirimi, Dogonnoma i Ungwan Gora. Dzień wcześniej we wsi Ungwan Barde w regionie Kajuru zamordowano 17 chrześcijan. Pod koniec lutego podczas ataku w Maro zamordowano 38 chrześcijan i spalono kościół.

Nigeria jest obecnie na 12 miejscu wśród krajów świata, najbardziej prześladujących chrześcijan. Według chrześcijańskiej organizacji wspierającej i monitorującej prześladowanych chrześcijan „Open Doors” w 2018 roku muzułmańscy bojownicy zamordowali w tym kraju tysiące wyznawców Chrystusa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem