Reklama

Z wizytą w parafii

Zaangażowanie na wielu płaszczyznach

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 36/2004

17 czerwca Biskup Płocki odbył wizytację kanoniczną parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bieżuniu. Że istniejąca od prawie 600 lat wspólnota również obecnie odpowiada na wyzwania czasu, można było się przekonać podczas pasterskiej wizyty.

Parafia pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu

Patron parafii: św. Stanisław - biskup i męczennik
Tytuł kościoła: Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej
Dekanat: żuromiński
Miejscowości: Adamowo, Bieżuń, Dąbrówki, Felcyn, Jonne, Karniszyn, Karniszyn Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Mak, Młudzyn, Myślin, Pozga, Sadłowo Parcele, Stanisławowo, Stawiszyn Zwalewo, Strzeszewo, Władysławowo
Proboszcz: ks. Józef Kiński
Wikariusze: ks. Andrzej Chmieliński, ks. Wojciech Ciemerych
Katecheci: Iwona Goliat, Maria Wiśniewska
Organista: Jerzy Stefański
Zakrystian: Kazimierz Łubiński
W parafii działają: Akcja Katolicka, asysta procesyjna, koła Żywego Różańca, chór, zespół „Betania”, parafialna rada duszpasterska i gospodarcza, Koło Przyjaciół Radia Maryja, ministranci, lektorzy, poradnictwo rodzinne, Ruch Światło-Życie,
Współpracują z parafią: jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Kaplice filialne: Jonne, Sadłowo,
Msze św. w niedzielę:
kościół parafialny - 8.00, 9.30, 11.15, 16.00
kaplica w Sadłowie - 12.00
kaplica w Jonnem - 14.00

Historia i współczesność

Parafia liczy dokładnie 598 lat, powstała bowiem w 1406 r., miejscowy kościół wybudowano natomiast w 1768 r. dzięki fundacji Andrzeja Zamojskiego. Po 120 latach dzięki staraniom ks. Szostakiewicza dobudowano prezbiterium. Jak przypomniał w wizytacyjnym sprawozdaniu ks. Józef Kiński, proboszcz parafii Bieżuń, obecnie wspólnota liczy 4696 osób i jest w zasadzie jednolita wyznaniowo. Do głównych zajęć mieszkańców parafii należą rolnictwo i hodowla.
„Priorytetem bieżuńskiej parafii jest katechizacja, we wszystkich klasach odbywają się po 2 godziny katechezy” - mówił Ksiądz Proboszcz. Przypomniał także, że wspólnota regularnie przeżywa rekolekcje adwentowe i wielkopostne, a także doroczne pielgrzymki piesze do Niepokalanowa i Żuromina. Ważnym wydarzeniem jest także wielkopiątkowa Droga Krzyżowa ulicami miasta, w której uczestniczy niemal cała parafia.
W niedzielnej Eucharystii bierze udział regularnie ok. 30% mieszkańców, którzy przystępują do Stołu Pańskiego w sumie ok. 60 tys. razy. Warto podkreślić, że ta liczba w ostatnim czasie zwiększyła się o 9 tys.
Jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, bieżuńscy parafianie wrażliwi są na potrzeby drugiego człowieka, czego efektem są m.in. organizowane zbiórki odzieży dla potrzebujących, a także doraźna pomoc materialna, świadczona np. podczas klęsk żywiołowych. Ponadto parafianie wspierają budowy kościołów w Pskowie (Rosja) i w Borynach (Białoruś).

Duszpasterstwo

W życiu duszpasterskim parafii bardzo aktywnie uczestniczą świeccy. Złotymi zgłoskami zapisuje się zwłaszcza działalność Akcji Katolickiej, która, mimo że niezbyt liczna (16 osób), jest aktywna na wielu płaszczyznach. Do stałych zadań członków Akcji należy czynny udział w oprawie Mszy św. w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, przygotowanie liturgicznej oprawy Pasterki i Rezurekcji, prowadzenie adoracji przy grobie Chrystusa. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu Akcja prowadzi zbiórkę rzeczy używanych dla najuboższych rodzin, w ciągu roku zajmuje się też organizacją zbiórek ofiar przeznaczonych na pomoc dla rodaków i mieszkańców z zagranicy. Wśród zadań AK znajduje się też typowanie uczestników na kolonie Caritas, jak również rozprowadzanie świec wigilijnych i wielkanocnych „chlebów miłości”.
W październiku członkowie AK prowadzą (raz w tygodniu) rozważania różańcowe. Każdy z członków koła bierze również czynny udział w organizacji pielgrzymek. Koło funduje np. obiad w Wieliszewie dla uczestników kilkusetosobowej pielgrzymki trzeźwościowej z Bieżunia, Płocka i Ciechanowa do Niepokalanowa. Rokrocznie członkowie Akcji pomagają też w zorganizowaniu Drogi Krzyżowej ulicami Bieżunia.
W 2001 r. członkowie AK zorganizowali zbiórkę żywności i środków higienicznych dla powodzian z Rożnowa. Zebrano w sumie 54 tony zboża, ponad 70 skrzyń jaj, a także wiele kompletów pościeli i środków chemicznych.
W 2002 r. Akcja zorganizowała jasełka, z których dochód przeznaczono dla potrzebujących rodzin. W okresie Wielkiego Postu udzielono pomocy finansowej i rzeczowej 46 rodzinom. Oprócz pieniędzy, żywności i ubrań, jednej z rodzin opłacono czynsz za okres 3 miesięcy.
W Wielkim Tygodniu 2003 r. zorganizowano paczki dla 57 ubogich rodzin. Ponadto 5 rodzin otrzymało wsparcie finansowe, zaś dziewięciorgu dzieciom wykupiono obiady na okres całego roku.
Członkowie Akcji brali też udział w pielgrzymkach do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, do Łagiewnik, Wadowic, Świętego Krzyża, Skępego oraz do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.
W br. członkowie Akcji wzięli udział w pielgrzymce do Czerwińska na misterium Męki Pańskiej obejrzeli film Pasja, uczestniczyli także w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Podobnie jak w ubiegłych latach w okresie Wielkiego Postu Koło ufundowało paczki dla 28 rodzin.
W parafii prężnie działają także inne grupy wspierające duszpasterzy w ich misji. Doradztwo oraz przeprowadzanie wspólnie z kapłanami przedsięwzięć materialnych i duszpasterskich to domena parafialnej rady duszpasterskiej i gospodarczej.
O muzyczną oprawę liturgii dba 16-osobowy chór pod dyrekcją organisty Jerzego Stefańskiego. W Niedzielę Palmową chórzyści wykonują Mękę Pańską, zaś w dniu św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, uczestniczą w okolicznościowej Mszy św. odprawianej w ich w intencji.
Pobożność eucharystyczną kultywuje w parafii 35-osobowa asysta procesyjna, której członkinie troszczą się o godny przebieg procesji z Najświętszym Sakramentem.
Śpiewem ubogaca Liturgię jeszcze jedna grupa - młodzieżowy zespół muzyczny „Betania”, liczący 7 osób. Grupa wykonuje śpiewy podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 16.00, pełni też służbę muzyczną w czasie pielgrzymki do Niepokalanowa. Członkowie zespołu uczestniczyli też w 4-dniowych warsztatach muzycznych w Ratowie.
O piękny przebieg Liturgii, zarówno w kościele parafialnym, jak i w filiach, dba 50 ministrantów i lektorów. Obok służby ołtarza biorą oni udział w turniejach piłki nożnej, pielgrzymce do Niepokalanowa, Rostkowa i Żuromina. Uczestniczyli też w konkursie biblijnym i Forum Młodzieży Mazowsza.
Aktywnie działa również liczący 15 osób Ruch Światło-Życie. Członkowie oazy biorą udział w celebracjach Słowa Bożego, adoracjach eucharystycznych, czuwaniu przy grobie, przygotowują program przed Pasterką, biorą udział w oazach modlitwy i wakacyjnych. W tym roku animatorzy prowadzą też przygotowanie grupy młodzieży do bierzmowania.
Modlitwą wspiera pracę duszpasterską 18 kół Żywego Różańca (w tym 2 męskie), liczących 15 lub 20 osób. Koła włączyły się w akcję Papieskich Dzieł Misyjnych Dar modlitwy dla Jana Pawła II i misji, zaś w pierwsze piątki miesiąca uczestniczą we Mszy św. odprawianej w ich intencji.
Od listopada 2002 r. działa w parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja, liczące 33 osoby. W pierwszą niedzielę miesiąca członkowie Koła biorą udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, zamawiają też Msze św. w intencjach rodziców Ojca Świętego, duchowieństwa i Rodziny Radia Maryja. W 12. rocznicę powstania Radia Maryja członkowie Koła wzięli udział w pielgrzymce do Torunia, uczestniczyli także w pielgrzymkach na misterium Męki Pańskiej i Pasję. Za cel postawili sobie powołanie podwórkowych kół Żywego Różańca.
W życiu parafii uczestniczą również aktywnie strażacy z OSP. Jednostka istnieje od 1907 r. i liczy 95 członków. Na terenie parafii działa w sumie 6 jednostek, w których skład wchodzi 180 druhów. Strażacy biorą udział w adoracji grobu Pańskiego, w procesjach rezurekcyjnych i Bożego Ciała, a także w Drodze Krzyżowej, prowadząc rozmyślanie przy jednej ze stacji. Druhowie przygotowują też jeden z ołtarzy na Boże Ciało. OSP w Bieżuniu uświetnia także niektóre z uroczystości kościelnych. Z okazji święta św. Floriana, patrona strażaków, odprawiana jest Msza św. w intencji strażaków.
W parafii działa również poradnictwo rodzinne, z porad którego korzysta kilkadziesiąt par rocznie.

Reklama

Dokonania materialne

Obok aktywnej pracy duszpasterskiej w parafii wiele dzieje się także na polu gospodarczym. Pośród dokonań należy wymienić wymianę tynku na części kościoła, oraz wymianę ok. 1000 cegieł w murach świątyni, remont chóru i ołtarza św. Stanisława Kostki, odnowienie chrzcielnicy, konserwację 2 obrazów z głównego ołtarza, odnowienie krzyża w głównym ołtarzu, zmianę otoczenia krzyża misyjnego, odnowienie lamperii w kościele i zakrystii oraz budowę chodnika z kostki polbrukowej wokół kościoła.
Dokończono także ogrodzenie cmentarza (ok. 300 m), zbudowano drugą bramę cmentarną, zadaszono mur, oczyszczono boczne alejki, położono na nich kostkę polbrukową, zainstalowano zadaszenie z pleksiglasu na miejscu modlitwy, zbudowano także 2 pomniki na nagrobkach: ks. Szostakiewicza i ks. Smoleńskiego.
Na budynku plebanii położono nowy dach z blachy szwedzkiej, w domu wymieniono wszystkie okna na plastikowe, zainstalowano też centralne ogrzewanie olejowe i wykonano remont węzła sanitarnego.
Remontowi poddano także budynek wikariatu, gdzie urządzono 2 sale spotkań dla młodzieży i Akcji Katolickiej, wyremontowano też 2 mieszkania oraz łazienkę dla wikariusza. W budynku zainstalowano centralne ogrzewanie na olej opałowy.

Przebieg wizyty

Kanoniczna wizytacja w Bieżuniu rozpoczęła się przed południem wizytą Biskupa Stanisława u księży wikariuszy oraz pracowników parafialnych, po czym Pasterz spotkał się z władzami miasta oraz dyrekcjami szkół. W południe Ksiądz Biskup odwiedził chorych, o 15.00 wziął natomiast udział w spotkaniu z grupami działającymi w parafii. Zwracając się do nich, powiedział m.in. „Jesteście sercem parafii, wybranymi z wybranych. Na was spoczywa wielki przywilej, ale i obowiązek świadczenia o Chrystusie w tych wszystkich miejscach, w których się na co dzień znajdujecie”.
Jak podczas każdej wizyty pasterskiej, tak też i tu nie zabrakło modlitwy na cmentarzu, gdzie polecano Panu Bogu zmarłych spoczywających na terenie parafii. Wizytację zwieńczyła uroczysta Msza św. ingresowa, podczas której Biskup Stanisław udzielił sakramentu bierzmowania uczniom III klas gimnazjum. W homilii Pasterz powiedział m.in.: „Wielu ludzi stawia dziś zarzut, że Kościół jest niepotrzebny, inni tworzą własną religię i uważają, że są w porządku wobec Pana Boga. Tymczasem każdy musi mieć na względzie słowa Chrystusa «Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi» (Łk 10, 16), wypowiedziane do Apostołów i ich następców. Kapłani i biskupi nie uzurpują sobie żadnej władzy, lecz realizują słowa Jezusa, dlatego tak ważne jest, by postępować według ich nauki głoszonej w zgodzie z Ewangelią. Tych, którzy nie przychodzą do kościoła, nie będziemy przymuszać. Ewangelia to propozycja. Jesteśmy pełni troski o tych ludzi i ich zbawienie, bo każdy człowiek musi stanąć przed Bogiem. (…)
Wsłuchiwałem się w sprawozdanie waszego Księdza Proboszcza, za które bardzo mu dziękuję. Łącznie z innymi sprawozdaniami grup pozwala mi to wyrobić sobie pogląd na życie duchowe waszej parafii. Cieszę się, że jest tu tyle dobrych ludzi organizujących pomoc. Cieszę się, że wspomagacie waszego Księdza Proboszcza w inwestycjach, dziękuję też waszym kapłanom za ich pracę, a wam za współpracę z nimi. Czasy są niełatwe, zwłaszcza dla rolników. Tym większe jest uznanie dla tych, którzy składają jakąkolwiek ofiarę. Bóg zapłać” - mówił Biskup Płocki.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Olszewskiego

2019-02-15 11:56

wpolityce.pl

W piątek rano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przywieziono trumnę z ciałem b. premiera Jana Olszewskiego. Hołd zmarłemu oddali m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Twitter

Żałoba narodowa po śmierci Jan Olszewskiego rozpoczęła się o północy w nocy z czwartku na piątek i potrwa do godz. 19 w sobotę.

W porannej uroczystości w KPRM poza przedstawicielami rządu, prezydenta oraz parlamentu udział wzięła też rodzina zmarłego.

Trumnę z ciałem Jan Olszewskiego do budynku kancelarii premiera wnieśli m.in. Antonii Macierewicz i Piotr Naimski. Następnie została ona przejęta przez żołnierzy i ustawiona w hallu KPRM.

Hołd zmarłemu oddali m.in.: premier Mateusz Morawiecki, szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska, lider PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński, a także ministrowie.

Następnie do księgi kondolencyjnej wpisali się m.in. prezes PiS, wicepremier Gliński, szef KSRM Jacek Sasin, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.

Jak wynika z harmonogramu uroczystości pogrzebowych trumna Jana Olszewskiego będzie wystawiona w hallu KPRM w piątek i hołd zmarłemu będzie można oddać między godz. 10 a 19.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Centrum Ochrony Dziecka na rzecz ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym przez niektórych duchownych

2019-02-16 13:31

Adam Żak SJ, mp / Kraków (KAI)

Od 21 do 24 lutego odbędzie się spotkanie papieża Franciszka z przewodniczącymi krajowych konferencji biskupich, poświęcone przeciwdziałaniu wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. W ramach Kościoła w Polsce instytucją o kluczowym znaczeniu na tym polu jest Centrum Ochrony Dziecka, kierowane przez ks. Adama Żaka SJ, koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. W poniższym sprawozdaniu – za lata 2013-2018 - ks. Żak prezentuje szereg niepublikowanych dotąd faktów.

Bożena Sztajner/Niedziela

Centrum Ochrony Dziecka (COD) [Child Protection Center] zostało powołane przez Senat Akademii Ignatianum 4 marca 2014 r. z inicjatywy ks. Adama Żaka SJ. Działalność COD jest jedną z odpowiedzi Kościoła katolickiego w Polsce na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych. Do jego podstawowych zadań należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich. A także opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych - aby pomóc w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży. W różnego typu szkoleniach organizowanych przez COD wzięło udział dotąd w sumie ponad 3 tysiące księży diecezjalnych i zakonnych, nie licząc sióstr zakonnych oraz świeckich.

Przygotowania do powołania Centrum Ochrony Dziecka

Pierwszym krokiem poprzedzającym utworzenie COD była podróż studyjna ks. Adama Żaka wraz z Ewą Kusz do USA (22 kwietnia - 5 maja 2013 r.) w celu zapoznania się z historią kryzysu w tym kraju i z wnioskami, jakie Kościół zeń wyciągnął. Obejmowała ona spotkania i rozmowy z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za ochronę dzieci i młodzieży w Kościele amerykańskim oraz wizyty w instytucjach i ośrodkach realizujących politykę episkopatu USA nakreśloną w "Karcie Ochrony Dzieci i Młodzieży" z 2002 r. Podstawowy wniosek z podróży brzmiał: "Nie można dać adekwatnej odpowiedzi na wykorzystywanie seksualne młodych w Kościele bez zmiany mentalności przełożonych kościelnych i duchowieństwa. Doświadczenie (nie tylko USA) uczy, że jeśli przełożeni sami nie rozpoczną procesu zmiany, to zostaną do tego zmuszeni, tracąc resztki autorytetu w społeczeństwie i w Kościele wśród świeckich i duchownych."

W czerwcu 2013 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Adama Żaka SJ na koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży, na szczeblu ogólnokrajowym. Jeszcze w tym samym roku na spotkaniach przełożonych zakonnych, dziekanów i Konferencji Rektorów wyższych seminariów duchownych ks. Adam Żak i Ewa Kusz wygłosili sześć prelekcji na tematy związane z zapobieganiem wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich w Kościele.

Zadania koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży

Zakres jego obowiązków jest bardzo szeroki. Należą do nich dwa podstawowe zadania, realizowane przy wsparciu powstałego w kilkanaście miesięcy później Centrum Ochrony Dziecka. Pierwsze z nich to tworzenie struktur umożliwiających reagowanie na zgłaszane przełożonym kościelnym przypadki wykorzystania seksualnego małoletnich, w zgodzie z zasadami zawartymi w normach Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Realizacji tych towarzyszą m. in. szkolenia dla osób wyznaczonych w diecezjach i zakonach do przyjmowania zgłoszeń przestępstw wykorzystywania seksualnego i do pomocy osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom.

Zadaniem koordynatora jest też wspieranie budowania systemu prewencji w działalności duszpasterskiej, katechetycznej wychowawczej, oświatowej i opiekuńczej prowadzonej przez diecezje i zakony, jak również ich upowszechniania poprzez ogólnopolskie programy szkoleniowe.

Realizacja tych celów i zadań byłaby nie do pomyślenia bez współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę” z Warszawy posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w ochronie dzieci przed przemocą oraz z biurem Rzecznika Praw Dziecka.

Do zadań, które faktycznie przypadły koordynatorowi i osobom odpowiedzialnym za COD należy również współpraca z mediami w celu tworzenia przychylnej atmosfery dla ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym - w skali całego społeczeństwa.

Utworzenie COD i pierwsza liturgia pokutna za przestępstwa wykorzystywania seksualnego

4 marca 2014 r. Senat Akademii Ignatianum powołał Centrum Ochrony Dziecka. W czerwcu 2014 r. zorganizowało ono w Krakowie międzynarodową konferencję: „Jak rozumieć i adekwatnie odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele”. Wzięło w niej udział 180 osób z 26 diecezji, 20 zakonów i zgromadzeń męskich oraz 17 żeńskich. Była ona ważnym impulsem w kierunku budowania systematycznej odpowiedzi Kościoła w Polsce na wykorzystywanie seksualne małoletnich.

Podczas konferencji, 20 czerwca 2014 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbyła się pierwsza w Polsce liturgia pokutna za grzechy i przestępstwa wykorzystywania seksualnego w Kościele. Uczestniczyli w niej m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, biskup opolski Andrzej Czaja oraz krakowski biskup pomocniczy Grzegorz Ryś.

W tym samym roku, w październiku 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia” oraz dokument pt. „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”. Przyjęcie tych dokumentów sprawiło, że COD – we współpracy z innymi podmiotami kościelnymi - mogło się skupić na przygotowaniu i budowaniu struktur umożliwiających realizację polityki ochrony dzieci i młodzieży oraz na pracy nad zmianą świadomości w tym zakresie.

W ślad za tym – także dzięki poparciu sekretarza generalnego KEP, bp. Wojciecha Polaka – biskupi i przełożeni zakonów męskich i żeńskich oddelegowali 60 osób do uczestnictwa w akademickim kursie e-learningowym, zorganizowanym przez Akademię Ignatianum, we współpracy z Center for Child Protection Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Kurs w językach włoskim i angielskim trwał od września do grudnia 2014 r. a dotyczył prewencji i interwencji w dziedzinie ochrony dziecka w środowiskach duszpasterskich. Ukończyło go 40 osób, które otrzymały wspólny certyfikat Uniwersytetu Gregoriańskiego i Ignatianum.

Budowanie struktur

W pierwszej połowie 2015 r. wszystkie polskie diecezje i część prowincji zakonnych powołały w sumie 80 delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci i młodzieży. Są to osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną oraz za wskazanie pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej. Ich nazwiska i dane kontaktowe widnieją na większości stron diecezjalnych, a pełna lista oraz baza danych kontaktowych znajduje się na stronie internetowej Centrum Ochrony Dziecka.

Oprócz delegatów zostało wyznaczonych 69 duszpasterzy gotowych do pomocy duchowo-duszpasterskiej pokrzywdzonym oraz ich rodzinom. W ślad za tym COD zorganizowało 3 serie profesjonalnych szkoleń delegatów i 3 serie szkoleń dla duszpasterzy. Ich celem było przygotowanie delegatów i duszpasterzy, aby – zgodnie z tym, co mówią Wytyczne Episkopatu – umieli pomóc przełożonym kościelnym zabezpieczyć ochronę dzieci i młodzieży przez przyjęcie właściwej postawy wobec przypadków wykorzystania seksualnego popełnionych przez duchownych na szkodę małoletnich.

Delegaci i duszpasterze byli szkoleni w taki sposób, aby mogli się przyczynić do uzdrowienia zaufania i przywrócenia właściwego klimatu dla kontynuacji pracy duszpasterskiej we wspólnocie kościelnej, zranionej przestępstwem. Ich działalność winna obejmować każdego uczestnika dramatu wykorzystania, poczynając od ofiar i ich bliskich, przez wspólnoty zranione przestępstwem aż po sprawcę, przy uwzględnieniu rzetelnej wiedzy kanonicznej, karno-prawnej, psychologicznej oraz wyników badań nt. skali i form zjawiska wykorzystania. Działania te – jak podkreślano - winny wyrazić się również w rzetelnym poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości.

Delegaci diecezjalni i zakonni byli w kolejnych latach zapraszani na organizowane przez COD sesje szkoleniowe. W maju 2017 r. miały miejsce warsztaty dla Delegatów. Ich celem była wymiana doświadczeń oraz przygotowanie się na wejście w życie nowelizacji art. 240 Kodeksu Prawa Karnego dotyczącego m. in. obowiązku zgłaszania państwowemu wymiarowi sprawiedliwości przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich, pod sankcją karną.

COD współuczestniczyło również w przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnych szkoleń dla wychowawców w seminariach duchownych z udziałem m. in. prof. Janiny Beisert, organizowanych w imieniu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych przez ks. dr. Wojciecha Rzeszowskiego, obecnie dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Formacji w Gnieźnie i współpracownika COD. W styczniu 2019 r. miała miejsce czwarta edycja tych szkoleń.

Studia podyplomowe

W październiku 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie rozpoczęły się pierwsze trzy-semestralne studia podyplomowe w zakresie profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Pierwszy kurs ukończyło 21 osób, a w październiku 2018 r. 25 studentów rozpoczęło drugą edycję tych studiów. Kierowane są one do świeckich jak i duchownych pracujących jako odpowiedzialni za kościelne placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne; do wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych; katechetów i katechetek; psychologów i psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą; do pracowników socjalnych.

Uczestnicy tych studiów zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania oznak przemocy seksualnej, jak również projektowania działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą. Poznają programy profilaktyczne obejmujące tę tematykę i zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób w dzieciństwie lub młodości dotkniętych przemocą seksualną. Poznają też zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą, zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz z ich rodzinami.

Program studiów ma zapewnić personelowi dzieł edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, prowadzonych przez diecezje i prowincje zakonne, odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do budowania środowisk bezpiecznych dla dzieci i młodzieży.

Różne zgromadzenia żeńskie skorzystały z tej oferty studiów. W pierwszym wydaniu programu podyplomowego uczestniczyło 9 sióstr zakonnych, tyle samo, co księży diecezjalnych i zakonnych razem. Również w drugim wydaniu obecność sióstr jest wyraźnie zauważalna. Zainteresowanie zdobywaniem kwalifikacji przez siostry zakonne nie jest przypadkiem, bo wiele zgromadzeń żeńskich aktywnych jest na polu edukacji i opieki opracowuje - i wdraża obecnie dokumenty określające politykę ochrony dzieci i młodzieży w swoich dziełach wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych. Siostry, które ukończyły studia w Ignatianum coraz częściej organizują szkolenia dla personelu w swoich placówkach.

Sesje specjalistyczne

W styczniu 2017 r. miało miejsce specjalistyczne szkolenie dla 70. kanonistów (z sądów biskupich i z kurii zakonnych) z udziałem prof. R. Geisingera SJ, promotora sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary i ks. dr. K. Ciska, pracownika tejże kongregacji. Tematem były procedury kanoniczne w przypadkach wykorzystania seksualnego małoletnich.

W marcu 2018 r. pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP odbyła się dwudniowa sesja szkoleniowa prowadzona przez ks. prof. Stephen J. Rossetti PhD DMin (62 uczestników i uczestniczek) pod zbiorczym tytułem "Uczyć się na błędach". Pierwszy dzień sesji był poświęcony wnioskom dla formacji początkowej i stałej, a drugi profilom sprawców i strategiom pracy z nimi.

Budowanie systemu prewencji w diecezjach

Na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze 25 sierpnia 2018 r. zapadła decyzja, że w każdej polskiej diecezji zostanie opracowany i wdrożony w życie program prewencji przed przestępstwami wykorzystywania dzieci i młodzieży na tle seksualnym.

Niebawem, począwszy od jesieni 2018 r. COD rozpoczęło systematyczne szkolenia „zespołów ds. prewencji” powołanych przez ordynariuszy we wszystkich diecezjach. Szkolenia zostały tak zorganizowane, że organizowane są na poziomie kościelnych metropolii, a uczestniczą w nich zespoły z diecezji przynależących do tejże metropolii. Ich celem jest stworzenie programu prewencji dla każdej diecezji, obejmującego wszystkie sektory pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym różne dzieła wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze.

Do stycznia 2019 r. odbyły się takie szkolenia dla zespołów z: Ordynariatu Polowego, 2 diecezji greckokatolickich metropolii przemysko-warszawskiej, 2 diecezji metropolii łódzkiej, 3 diecezji metropolii gnieźnieńskiej, 2 diecezji metropolii poznańskiej, 3 diecezji metropolii częstochowskiej, 3 diecezji metropolii katowickiej, 3 diecezji metropolii wrocławskiej i 3 diecezji metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Szkolenia będą kontynuowane w najbliższych miesiącach w pozostałych metropoliach.

Praca nad zmianą świadomości

Od r. 2014 r. organizowane są coraz częściej szkolenia i prelekcje dla duchownych diecezjalnych i zakonnych. Działalność szkoleniowa obejmuje konferencje, sesje różnego typu i długości oraz udział COD w ramach szkoleń organizowanych przez inne podmioty. Oferta szkoleniowa COD ukierunkowana jest na kształtowanie świadomości sprzyjającej oczyszczeniu Kościoła i budowaniu bezpiecznych środowisk dla młodych. Korzystają z niej nie tylko diecezje i zakony męskie oraz seminaria diecezjalne i zakonne, lecz także zgromadzenia żeńskie. Coraz więcej dzieł prowadzonych przez siostry decyduje się szkolić swój personel.

W sumie w szkoleniach różnego typu firmowanych przez COD od 2014 r. wzięło udział ponad 3 tysiące księży diecezjalnych i zakonnych. W czasie spotkań przekazywana jest wiedza nt. kryzysu wywołanego wykorzystywaniem seksualnym w Kościele obejmująca nie tylko aspekty historyczne, lecz także indywidualne i instytucjonalne czynniki ryzyka oraz błędy popełnione na różnych etapach konfrontowania się z tymi przestępstwami. A ponadto omawiane są profile sprawców, skutki w psychice osób pokrzywdzonych oraz elementy prewencji. Odrębne cykle szkoleń dotyczą dojrzałego przeżywania celibatu. Istotne znaczenie mają też prelekcje oraz szkolenia dla kleryków w seminariach.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że także greckokatolicka archieparchia przemysko-warszawska zorganizowała wraz z COD rozbudowane szkolenie dla całego swojego duchowieństwa i dla katechetów.

Szkolenia dla innych środowisk

Odbyły się też szkolenia dla kapelanów i duszpasterzy organizacji harcerskich. Zorganizowane zostały przez Ordynariat Polowy we współpracy z COD. Szkolenia organizowane przez COD odbyły się również w ramach „Przymierza Rodzin” czy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Salezjański Wolontariat Misyjny zorganizował wraz z COD szkolenie dla świeckich wolontariuszy i wolontariuszek wyjeżdżających do różnych krajów. Diecezja Płocka zorganizowała szkolenie dla nauczycieli szkół katolickich z tej diecezji.

W listopadzie 2017 r. we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty COD zorganizowało konferencję dla psychologów i pedagogów szkolnych nt. „Ochrona dziecka przed przemocą”. W warsztatach uczestniczyło 100 nauczycieli i pedagogów z małopolskich szkół.

Nowością w 2018 r. były warsztaty dla dziennikarzy mediów katolickich.

Światowe Dni Młodzieży

COD wypracowało zasady ochrony młodzieży podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Poprosiło delegatów i duszpasterzy diecezjalnych i zakonnych do włączenia się w szkolenie wolontariuszy świeckich, księży i seminarzystów zaangażowanych w fazie diecezjalnej i ogólnopolskiej ŚDM. W ten sposób zostało przeszkolonych ok. 1400 wolontariuszy. Ponadto w Krakowie COD przeprowadziło szkolenie dla 50 „osób zaufania” z poszczególnych dekanatów Archidiecezji Krakowskiej oraz dla 40 wolontariuszy zakonnych i świeckich działających w ramach międzynarodowego programu Magis.

Działalność międzynarodowa

Od początku działalności Centrum Ochrony Dziecka utrzymuje regularny kontakt z biurem Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich w Watykanie. Od października 2014 r. corocznie Konferencja Biskupów USA sponsoruje warsztaty nt. „Zarządzania kryzysem” dla biskupów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Warsztaty te są realizowane przez Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy. COD zapewnia jedną z dwóch kluczowych konferencji w trakcie warsztatów, wprowadzając ich uczestników w analizę kryzysu związanego z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich przez niektórych duchownych. Od kilku lat w podobnych szkoleniach uczestniczą przedstawiciele kurii diecezjalnych i zakonnych z tej części Europy. Centrum w Falenicy gościło na analogicznych warsztatach, organizowanych z udziałem COD, także dyrektorów szkół katolickich z byłych krajów komunistycznych.

W lipcu 2015 odpowiedzialni za COD o. Adam Żak SJ i Ewa Kusz, odbyli podróż studyjną do Irlandii, aby poznać odpowiedź Kościoła w tym kraju na wykorzystywanie małoletnich. Podczas niej odbyli spotkania z przedstawicielami najważniejszych struktur powołanych do przepracowania skutków skandalu i do organizowania oraz monitorowania prewencji.

Od 2013 r. przedstawiciel COD bierze udział w corocznej „Anglophone Conference” w Rzymie. Udział w niej służy wymianie doświadczeń i własnemu dokształcaniu się. Podobny charakter miało uczestnictwo przedstawiciela COD w listopadzie 2015 r. w europejskiej konferencji w Luksemburgu i w Trewirze oraz rok później w Kolonii.

16 października 2017 r. dyrektor COD szkolił w Albanii dyrektorów szkół katolickich. A w październiku 2018 r. ks. Żak przeprowadził szkolenie dla personelu diecezji w Nowosybirsku. 29 listopada 2018 r. obydwie katolickie konferencje biskupów we Lwowie (grecko i rzymskokatolicka) wysłuchały konferencji ks. Żaka poświęconej aktualnej fazie kryzysu po ostatnich raportach z Australii, Niemiec i Pensylwanii. A od 17 do 19 grudnia 2018 r. COD zorganizowało w Kijowie trzydniowe wspólne szkolenie dla przedstawicieli diecezji katolickich na Ukrainie oraz dla psychologów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie w Kijowie.

Pracownicy i współpracownicy COD

Pracownikami COD są Adam Żak SJ, dyrektor, Ewa Kusz, z-ca dyr. ds. programowych, psycholog, psychoterapeutka, biegła sądowa oraz Iwona Szarota, koordynatorka biura.

Radę COD tworzą: o. prof. Józef Augustyn SJ, prof. Bogdan de Barbaro, psychiatra, o. dr Krzysztof Biel SJ, dziekan Wydziału Pedagogicznego Ignatianum, ks. Piotr Majer, prof. UPJP II, kanonista. Do grona stałych współpracowników należą ks. dr Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej, kanonista, ks. dr Wojciech Rzeszowski, teolog, psychoterapeuta, dr Anna Seredyńska, pedagog i psychoterapeutka, ks. dr Piotr Studnicki, medioznawca.

Adam Żak SJ, dyrektor COD

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem