Reklama

Z życia diecezji

Oprac. Barbara Czerny
Edycja toruńska 36/2004

Dekanaty grudziądzkie

Wakacje dla dzieci i ministrantów

Po raz kolejny parafia św. Maksymiliana na Strzemięcinie przygotowała letni wypoczynek dla najmłodszych w ośrodku parafialnym w Gaju k. Łąkosza. W tym roku skorzystało z niego 194 dzieci. Potrzebnych środków dostarczył, z równoczesnym dofinansowaniem ze strony parafii, specjalnie z tą myślą zorganizowany festyn na Strzemięcinie „Parafia dzieciom”. W dawnym gospodarstwie rolnym w Gaju, przygotowanym do wakacyjnego wypoczynku, dzieci spędziły czas w ciągu kolejnych czterech pięciodniowych biwaków, począwszy od końca czerwca przez cały lipiec. W sierpniu z ośrodka będzie korzystał, dzięki uprzejmości ks. prał. Henryka Kujaczyńskiego, grudziądzki Caritas.
Chociaż w Gaju pogoda była „w kratkę”, humor dopisywał, gdyż dzieci pod czułym okiem kierownika obozu Jurka Woźniaka, katechetek: Małgorzaty Jagielskiej, Krystyny Bogun i Elżbiety Michalak oraz innych opiekunów miały dogodne warunki wypoczynku, wyżywienie, a także duchową opiekę strzemięcińskich duszpasterzy: Księdza Proboszcza oraz księży Jarka, Sławka i Bartka. Parafia zapewniła również dzieciom wygodny nocleg w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach i domkach położonych przy obszernym placu, na którym odbywały się zawody sportowe oraz ogniska w czasie tzw. pogodnych wieczorów.
Każdy dzień rozpoczynał się o godz. 7.00 pobudką i gimnastyką, a potem modlitwami w kaplicy. Smacznym posiłkom (z możliwością dokładki) serwowanym przez personel wzorowo prowadzonej kuchni: panie Elżbietę i Teresę, towarzyszyła modlitwa przed i po posiłku oraz nauka kulturalnego jedzenia. Celem biwaków było bowiem przede wszystkim skupienie na Bogu i drugim człowieku połączone z nauką zachowania się przy stole, podczas rekreacji czy modlitwy. Służyły temu też spotkania z aktorami teatru z Krakowa, siostrami zakonnymi i diakonem Patrykiem oraz klerykiem Michałem. Dzieci miały zapewnioną pomoc lekarską. W czasie dnia, po sprzątnięciu stołówki, ok. godz. 10.00 rozpoczynały się zajęcia w kaplicy, kontynuowane w grupach. Trwały one do obiadu o godz. 12.00. Wznowienie zajęć sportowych z możliwością spaceru lub kąpieli w pobliskim jeziorze następowało o godz. 15.00 i zakończone było Eucharystią o 18.00. Godzinę później, po kolacji i porządkach, otwierała się przed uczestnikami perspektywa tzw. pogodnego wieczoru z możliwością zabaw, konkursów czy dyskoteki - w razie niepogody w świetlicy lub na wolnym powietrzu. Wieczór kończył się modlitwą o godz. 22.00.
W czasie kolejnych biwaków dla uczestników, głównie ze szkół podstawowych, nie zapomniano o dzieciach najuboższych. Najlepszej pogody pod koniec lipca doczekali się ministranci, którzy poza odbytymi pięciodniowymi rekolekcjami poświęconymi Sercu Pana Jezusa, a także głównym prawdom wiary, opanowali umiejętność posługiwania się brewiarzem (Jutrznia, Nieszpory) oraz mszałem. Zdobyli także podstawowe wiadomości z życia naszej diecezji, liturgii i przygotowania do Mszy św. Wypoczynek ministrantów i lektorów dopełniły nocne podchody w pobliskich lasach oraz wspólne mecze piłki nożnej i siatkówki ze skautami z północnych Niemiec, goszczącymi w pobliskim obozie.
Kolejny festyn na Strzemięcinie zaplanowany jest w pierwszą niedzielę września, tym razem na rozpoczęcie roku szkolnego.

Ks. Bartłomiej Sławiński

Odpust w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu

Niedawno Bazyliki Matki Bożej Łaskawej zostało afiliowane do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Dokumenty Stolicy Apostolskiej z dnia 16 i 17 czerwca 2004 r. przypominają o możliwości otrzymania specjalnych łask duchowych i odpustów. Ks. inf. Tadeusz Nowicki napisał, że fakt ten przyczyni się do ożywienia i rozwoju kultu Maryjnego w diecezji toruńskiej, a w życiu społecznym zbuduje klimat wzajemnego szacunku, zgody i tolerancji.
Ks. inf. Tadeusz Nowicki podał do wiadomości wiernych informację o I Wielkim Odpuście Maryjnym w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu, który będzie miał miejsce 8 września br. Przed uroczystościami odpustowymi odbędą się przygotowawcze rekolekcje maryjne w dniach od 5 do 7 września, podczas których można będzie skorzystać z sakramentu pokuty. 8 września, po Mszach św. z kazaniami odpustowymi, o godz. 17.00 ulicami Starego Miasta przejdzie procesja z obrazem Matki Bożej Łaskawej. Po procesji celebrowana będzie Suma odpustowa o godz. 18.00. Uroczystości zakończy Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Zenon Zaremba

Święto Wojska Polskiego w Grudziądzu

Od kilku lat w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy na Jasną Górę pielgrzymują wielotysięczne grupy rozmodlonych Polaków, odbywają się też krajowe i lokalne uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Żołnierze polscy wybrali bowiem Maryję za swoją Hetmankę. Tegoroczne uroczystości święta Wojska Polskiego w Grudziądzu rozpoczęły się o godz. 10.15 w kolegiacie św. Mikołaja. W liturgii, obok licznie zebranych wiernych z całego miasta, uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym, grupy kombatantów ze sztandarami oraz policja. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kapelan grudziądzkiego garnizonu - ks. Szczepan Madoń w asyście wikariusza parafii - ks. Marcina Staniszewskiego. W świątyni nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych, wojska, policji i innych ugrupowań kombatanckich, których sztandary wypełniły miejsce tuż przed wejściem do prezbiterium. Kapelan ks. Szczepan Madoń zwrócił w homilii uwagę na historyczne i moralne wartości polskiego oręża, na jego patriotyczną postawę i stanie na straży nie tylko naszych granic, ale również pokoju światowego, o czym świadczy udział naszych wojsk w Iraku.
Błogosławieństwo na zakończenie uroczystości poprzedziła modlitwa ks. Marcina Staniszewskiego, który polecił opiece Matki Bożej Łaskawej żołnierzy oraz ich rodziny. Po Mszy św. rozpoczęła się uroczysta manifestacja patriotyczna z udziałem wojska, władz samorządowych oraz mieszkańców Grudziądza.

Reklama

Zenon Zaremba

Dekanaty toruńskie

Nowy Proboszcz na toruńskich Stawkach

Wspólnota parafialna pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na toruńskich Stawkach 31 lipca przeżywała uroczyste wprowadzenie proboszcza. Został nim ks. kan. Wojciech Raszkowski. Wprowadzenia na urząd proboszcza dokonał dziekan dekanatu - ks. kan. Leon Ulatowski.
Ks. Wojciech Raszkowski święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1986 r. w bazylice katedralnej w Pelplinie z rąk bp. Mariana Przykuckiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Żukowo, następnie pełnił funkcję notariusza w Kurii Biskupiej w Pelplinie. Po utworzeniu diecezji toruńskiej 25 marca 1992 r. został mianowany Kanclerzem Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. W latach 2001-2004 sprawował urząd proboszcza w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie.

Wkrótce

Zaproszenie na festyn

Parafia pw. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu zaprasza w niedzielę 12 września br. na festyn z okazji 5. rocznicy powstania parafii. Odbędzie się on przy placu budowy kościoła, ul. Szubińska 15. Początek festynu o godz. 12.30.

Spotkanie z Barbarą Wachowicz

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na spotkanie z popularną pisarką i autorką wystaw poświęconych Wielkim Polakom, Mistrzynią Mowy Polskiej - Barbarą Wachowicz. W tym roku zostanie zaprezentowana wystawa Kamyk na szańcu - opowieść o druhu Aleksandrze Kamińskim i jego bohaterach, harcerzach Szarych Szeregów. Jedna z sekwencji tej wystawy ukazuje postać bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego - patrona polskich harcerzy. Będzie to wyjątkowa okazja do zapoznania się z bezcennymi pamiątkami z życia druha Wicka oraz dokumentami Stolicy Apostolskiej z procesu beatyfikacyjnego. Patronat honorowy sprawuje bp Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej, oraz prezydent Torunia Michał Zaleski.
Uroczysty kominek harcerski - wernisaż przygotowany przez Barbarę Wachowicz wraz z harcerzami ZHP i ZHR - odbędzie się 19 września br. o godz. 17.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, a wystawa będzie eksponowana w Domu Eskenów do końca października br.

Paweł Trawiński

Watykan: program spotkania ws. ochrony małoletnich w Kościele

2019-02-18 16:53

vaticannews.va / Watykan (KAI)

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziennikarzom program watykańskiego szczytu na temat ochrony nieletnich w Kościele. Potrwa on od czwartku do niedzieli. Weźmie w nim udział 190 osób, w tym m.in. 114 przewodniczących episkopatów, 14 zwierzchników katolickich Kościołów Wschodnich, 14 przedstawicieli Kurii Rzymskiej, 12 zakonników i 10 zakonnic.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Tymczasowy dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej rozpoczął konferencję prasową od specjalnego słowa do ofiar wykorzystywania seksualnego. - Jest to plaga, której powinniśmy bez lęku spojrzeć prosto w oczy, jeśli chcemy ją pokonać – stwierdził Alessandro Gisotti.

- Myślę, że przede wszystkim musimy podziękować ofiarom, które dzięki swej odwadze, wewnętrznej sile, podniosły głos i przerwały milczenie – powiedział Gisotti. - Ich cierpienia domagają się od nas, ze względu na nich, ale też ze względu na ich i nasze dzieci, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, każdy na swoim miejscu, na miarę roli, jaką odgrywa w Kościele, aby Kościół stał się miejscem coraz bardziej bezpiecznym i gościnnym dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i najsłabszych.

Jak już wcześniej zapowiadano, poszczególne dni spotkania będą poświęcone trzem zagadnieniom: odpowiedzialności biskupów, kolegialności i rozliczaniu oraz transparentności. Każdy dzień będzie podzielony na sesję poranną i popołudniową. Na porannej przedstawione zostaną dwa referaty, po których będzie czas na pytania, a następnie spotkanie w 11 małych grupach. W sesji popołudniowej będzie jeden referat oraz spotkanie w małych grupach i relacja z tych spotkań.

Pierwszy dzień rozpocznie się ponadto od filmu ze świadectwami ofiar oraz krótkiego wprowadzenia papieża. Każdy dzień zakończy się wspólną modlitwą, na której głos zabierze przedstawiciel ofiar. Trzeci dzień obrad zostanie zakończony liturgią pokutną, natomiast czwartego dnia, w niedzielę rano, zostanie odprawiona Eucharystia, po której Ojciec Święty wygłosi przemówienie podsumowujące.

Pierwszego dnia obrad o odpowiedzialności biskupów będą mówili kard. Luis Antonio Tagle z Filipin, abp Charles Scicluna z Malty oraz kard. Salazar Gómez z Kolumbii. Drugiego dnia na temat kolegialności wypowiedzą się kard. Oswald Gracias z Indii, kard. Blase Cupich z USA oraz Linda Ghisoni, podsekretarz Dykasterii ds. Rodziny, Świeckich i Życia. Temat trzeciego dnia obrad, transparentność, zaprezentują kard. Reinhard Marx z Niemiec, s. Veronica Openibo z Nigerii, oraz meksykańska dziennikarka Valentina Alazraki. W czasie obrad przewidziano też spotkanie z przedstawicielami różnych stowarzyszeń ofiar, które zgłaszają się w tych dniach do Watykanu.

Watykański szczyt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. W związku z tym codzienne briefingi będą się odbywać nie w Biurze Prasowym, które okazało się zbyt małe, by przyjąć wszystkich zainteresowanych dziennikarzy, lecz w położonym nieopodal placu św. Piotra instytucie patrystycznym.

Dziś pytania dziennikarzy oscylowały zarówno wokół kwestii organizacyjnych, jak i kontrowersji związanych z tematem obrad. Pytano się, dlaczego temat spotkania ogranicza się wyłączenie do nieletnich, a nie obejmuje innych kategorii ofiar, takich jak seminarzyści czy zakonnice. Organizatorzy zapewnili, że nie jest to przejaw lekceważenia, a zarazem wyrazili przekonanie, że rozwiązania przyjęte w sprawie nieletnich pomogą też zastosować analogiczne środki do innych kategorii potencjalnych ofiar.

Kilka pytań dotyczyło problemu homoseksualizmu jako czynnika stanowiącego główny powód wykorzystywania seksualnego, wziąwszy pod uwagę fakt, że ponad 80 proc. ofiar to nastoletni chłopcy. Kard. Cupich zauważył, że niektórzy eksperci nie zgadzają się z taką interpretacją danych. Dodał zarazem, że w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach odnotowano radykalny spadek nowych przypadków wykorzystywania seksualnego, co może być związane nie tylko z lepszą selekcją kandydatów, ale również z nowymi standardami ochrony.

Odnosząc się do tej samej kwestii ks. Hans Zollner SJ, psycholog z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, przestrzegł przez zbytnim zaufaniem do mechanizmów selekcji opartych na badaniach psychologicznych. Podkreślił, że badania te nie dadzą nam stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. W przeszłości Kościół zawiódł się już nieraz na opinii psychologów – mówi ks. Zollner.

- Test psychologiczny czy rozmowa z psychologiem nigdy nie mogą w sposób precyzyjny wskazać, że ktoś ma orientację homoseksualną czy stanowi zagrożenie jako pedofil. Nie ma testu, który mógłby dostarczyć takich informacji. Dopiero całość obserwacji, na podstawie innych pytań i testów, pozwala dojść do pewnego stopnia pewności z punktu widzenia psychologicznego, psychodiagnostycznego, psychoterapeutycznego. Ale żaden psycholog nie może powiedzieć ze stuprocentową pewnością: ten tak, a ten nie. Psychiatrzy w latach 90., ale również i wcześniej, myśleli, że mogą rozwiązać problem pedofilii. I przyjmowali pedofilów na terapię, po czym po roku wydawali zaświadczenie, że taka osoba została wyleczona. Wielu biskupów zaufało opinii takich psychiatrów, przywróciło «wyleczonych» kapłanów do parafii, którzy potem znów dopuszczali się nadużyć. Dziś poważny psychiatra takich rzeczy już nie robi, bo nie ma pewności naukowej, z którą można by powiedzieć na 100 proc. tak lub nie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Polska Fundacja Narodowa zorganizuje wizyty studyjne dla dziennikarzy z Izraela

2019-02-19 17:01

BPPFN, lk / Warszawa (KAI)

Polska Fundacja Narodowa uruchomiła program wizyt studyjnych skierowanych do dziennikarzy, redaktorów naczelnych największych i najważniejszych mediów, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych oraz liderów opinii z całego świata. Pierwsza wizyta dla przedstawicieli z Izraela zostanie zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą RP w Izraelu.

KPRM

"Celem inicjatywy jest przybliżenie historii Polski, polskiej kultury i wartości, a także wydarzeń historycznych kształtujących dzieje Europy. Osobom, do których skierowany jest program, PFN chce również pokazać Polskę jako kraj nowoczesny, dynamicznie reagujący na zmiany, wspierający i budujący rozwój Europy i świata w XXI wieku" - napisano w komunikacie prasowym.

W ramach wizyt Polska Fundacja Narodowa planuje organizację spotkań m.in. z historykami, publicystami, żyjącymi świadkami historii oraz innymi wybitnymi Polakami.

W planach są wizyty w muzeach i ośrodkach badawczych oraz inne formy poznawania polskiej kultury i historii na terenie całego kraju.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem