Reklama

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku

Pod opieką Maryi

Wioletta Malinowska
Edycja zielonogórsko-gorzowska 36/2004

Nowe Kramsko jako własność opatów z Obry kanonicznie należało do parafii w Klępsku. Pierwsze przekazy źródłowe dotyczące wsi pochodzą z 1314 r., następne z lat 1317, 1319 i 1326. Są to zapisy testamentowe wsi dokonane przez hrabiego Hektora z rodu Leszczyców i jego małżonki z Klępska oraz kasztelana zbąskiego Sulka z Lasocic z rodu Junoszów na rzecz klasztoru cystersów w Obrze: „Kościołowi, Bogu i Maryi Pannie za zbawienie dusz swoich”. Terytorialnie parafia ta należała wówczas do diecezji wrocławskiej.

Według legendy pierwotnym kościołem w Nowym Kramsku była kapliczka Matki Bożej znajdująca się w centrum wsi, tuż obok zbiornika wodnego zwanego Kaliskiem. Dopiero potem wybudowano kościół - obecną świątynię. Jej budowę datuje się na 1759 r., poświęcenia dokonano w 1769 r. (ta data znajduje się na ołtarzu głównym).
W latach 1993-1995 trwał kapitalny remont kościoła, po którym 3 września 1995 r. bp A. Dyczkowski dokonał jego uroczystego poświęcenia.
Ołtarz główny składa się z dwóch zasadniczych części: dolnej, obejmującej mensę flankowaną dwoma parami kolumn o kompozytowych głowicach, które podtrzymują dwa odcinki łamanego, bogato profilowanego gzymsu. Przestrzenie pomiędzy kolumnami po lewej i prawej stronie mensy w górnej części wypełniono sztukatorską dekoracją z elementami symboli Eucharystii: kielich i hostia. W dolnej części dwie arkady zamknięte łukiem odcinkowym otwierają przejście za ołtarz. W przestrzeń miedzy parą wewnętrznych kolumn wbudowano drewniane tabernakulum. Cześć górna ołtarza to dwa drewniane, trójkątne uszaki połączone w górnej części łamanym, profilowanym gzymsem. Przestrzeń między uszakami wypełniają: w dolnej części obraz w drewnianej, profilowanej ramie (przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), obok obrazu stoją na kolumnach dwie postacie - cysterki, ubrane w białe szaty z czarnymi welonami na głowie; część górną stanowi wieniec z chmur z główkami czterech aniołków adorujących Ducha Świętego w postaci gołębicy. Zwieńczenie ołtarza stanowią trzy wazy z bogatą płaskorzeźbioną dekoracją ornamentalno-roślinną.
W latach 1994-1996 ołtarz został poddany pracom konserwatorskim, które wykonali mgr Krzysztof Powidzki i mgr Alina Jankowska.
Dwa ołtarze boczne znajdujące się w nowokramskiej świątyni, nieznanego autorstwa, powstały w XVIII w. Każdy z ołtarzy posiada dwa obrazy olejne: lewy górny - Najświętszego Serca Pana Jezusa, lewy dolny - św. Jana Nepomucena; prawy górny - Chrystusa w koronie cierniowej, prawy dolny - św. Izydora. Obrazy zostały poddane konserwacji w latach 90. przez mgr. K. Powidzkiego, natomiast konserwację ołtarzy prowadził dr Dariusz Markowski.
Innymi obiektami zabytkowymi w kościele parafialnym są: drewniana chrzcielnica pochodząca z pierwszego ćwierćwiecza XVIII w., przedstawiająca figurę anioła trzymającego przed sobą od spodu kosz przykryty pokrywą z pełnoplastycznym przedstawieniem sceny chrztu Chrystusa przez św. Jana; drewniany konfesjonał warsztatu wielkopolskiego, powstały w 1773 r., oraz ambona.
Wezwanie kramskiej parafii - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - wzięło się najprawdopodobniej stąd, iż w XII w. modne było nadawanie tytułów maryjnych. Jest to jednak tytuł rzadki nawet w Polsce, gdzie Maryja otoczona jest szczególną czcią.
Moment narodzenia Maryi - córki św. Anny i św. Joachima nie został zanotowany przez biblistów. Jak ważna jest Maryja, zrozumiano, gdy stała się Matką Odkupiciela. Jej narodzenie ściśle związane jest z ideą odkupienia, którą Bóg powziął w swoim zbawczym planie. W ostatniej księdze - Apokalipsie św. Jana pojawiła się wizja kobiety zwycięskiej, w aureoli z dwunastu gwiazd, depczącej Szatana. To zapowiedź nowej Ewy, która ma zmazać grzech pierwszej. Nowa Ewa przez swoje narodzenie zapoczątkowała nowatorski okres w dziejach ludzkości, przybliżyła przyjście Zbawiciela, stała się początkiem ery mesjańskiej.
Kościół parafialny w Nowym Kramsku 8 września czci swoją patronkę, Maryję, w dzień Jej narodzenia. Święto to nazywane jest także świętem Matki Bożej Siewnej, która wydała najdoskonalszy Owoc Bożego ziarna - Jezusa Chrystusa.
W tym dniu sprawowana jest Suma odpustowa, która odbywa się przy kaplicy Matki Bożej z Lourdes znajdującej się obok świątyni. W uroczystej Mszy św. biorą udział liczni goście, rodziny, grupy parafialne, młodzież i dorośli niosący chorągwie, grupy dziecięce, schola.

Reklama

Marsz w obronie dzieci przed aborcją i LGBT

2019-03-20 16:27

Artur Stelmasiak

W Narodowy Dzień Życia 24 marca, każdy z nas będzie mógł wyrazić swoje poparcie dla ochrony życia poczętego oraz sprzeciwić się wobec agresywnej kampanii LGBT w edukacji

Artur Stelmasiak/Niedziela

W ostatnich tygodniach Polacy mają aż nadto powodów, aby wyrazić swoje poparcie dla wartości chrześcijańskich w życiu społecznych. To także okazja, by pokazać sprzeciw wobec akcji "edukacyjnej", która jest zagrożeniem dla rodzin, a zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym. - Narodowy Marsz Życia jest ogólnopolską inicjatywą, której celem jest przypomnienie o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także będzie wsparciem dla ochrony naturalnej rodziny i prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci - mówi rzecznikiem prasowym marszu Lidia Sankowska-Grabczuk. - Ochrona rodziny i dzieci nabiera szczególnego znaczenia w Warszawie choćby ze względu na politykę władz miasta nakierowaną na promocję w szkołach ideologii i postulatów ruchu LGBT.

Uczestnicy ogólnopolskiego marszu będą upomnieć się o konkretne działania władz państwowych, obiecane i deklarowane, a obecnie zaniechane. Będzie to więc kolejny apel o jak najszybsze przyjęcie przez Sejm w formie ustawy obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli, oraz wypowiedzenia przez nasze państwo genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. - Jestem mamą rocznej córeczki i jestem przerażona tym co obecnie w Polsce się dzieję. Idę protestować, bo boję się o to w jakim środowisku będzie dorastać i czego będzie uczyć się moje dziecko - mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. - Czuję odpowiedzialność za przyszłość mojego dziecka. Jako matka zrobię wszystko, by chronić swoje dziecko przed agresją zideologizowanych środowisk.

Organizatorem Narodowego Marszu Życia jest Chrześcijański Kongres Społeczny, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Fundacja św. Benedykta. Rozpocznie się on 24 marca o godz. 13.30 na placu Zamkowym i przejdzie na pl. Trzech Krzyży. Wcześniej o godz. 12.00 uczestnicy zaproszeni są na Msze św. w kościele akademickim św. Anny. - Stajemy w obronie tych dzieci, które dziś są zagrożone legalną aborcją. Przecież w Polsce masowo zabija się dzieci m. in. z Zespołem Downa. Nasz Narodowy Marsz Życia upomina się o prawo do życia dla każdego dziecka, ale także idziemy w obronie rodziny, która jest atakowana wrogimi ideologiami ze wszystkich stron - mówi Korzekwa-Kaliszuk i zaprasza na niedzielny marsz: - Idźmy razem, by bronić tych, którzy sami obronić się nie mogą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świdnica: 15-lecie ustanowienia diecezji

2019-03-23 16:16

ako / Świdnica (KAI)

W katedrze świdnickiej, 23 marca, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył Mszy św. z okazji XV rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej i święceń biskupich oraz ingresu bp. Ignacego Deca. Eucharystia była okazją do dziękczynienia za 15 lat istnienia diecezji. Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkudziesięciu kapłanów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

- Na diecezjalny świdnicki jubileusz chcemy patrzeć oczyma wiary, to znaczy oczyma oświeconymi przez Boże objawienie, wyrażone w dzisiejszej liturgii. Zatem w światłach i blaskach słowa Bożego i słowa Kościoła pragniemy uroczyście świętować dzisiaj świdnicki jubileusz, który nie jest tylko wymysłem ludzkim, lecz wolą samego Boga – mówił podczas homilii abp Pennacchio.

Nuncjusz apostolski apelował, by młodemu pokoleniu przekazywać dziedzictwo wiary. - Przeżywany świdnicki jubileusz skłania nie tylko do pogłębionej refleksji nad dziedzictwem tego Kościoła, ale do świadomości, iż bez pamięci o przeszłości nie może być mowy o przyszłości. Jest to swoiste dziedzictwo, przy którym Kościół Świdnicki winien trwać i je kontynuować. Oby kiedyś przyszłe pokolenia mogły powiedzieć o nas, nie zmarnowaliśmy dziedzictwa wiary – mówił abp Salvatore Pennacchio.

W uroczystości udział wzięli: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Józef Kupny, bp Andrzej Siemieniewski, bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, abp Marian Gołębiewski, bp Stefan Cichy, bp Paweł Socha, bp Marek Mendyk, bp Włodzimierz Juszczak, bp Waldemar Pytel, kanonicy kapituł kolegiackich archidiecezji wrocławskiej, przedstawiciele parlamentu i rządu, przedstawiciele władz samorządowych, prezydenci i burmistrzowie miast z terenu diecezji, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni z terenu całej diecezji.

- Cieszymy się, że tak wiele osób przybyło do naszej katedry, by włączyć się w dziękczynienie Panu Bogu i ludziom. Im więcej nas, tym dajemy Panu Bogu większą radość i uwielbienie Boga jest pełniejsze. Jesteśmy wdzięczni, że na nasze dziękczynienie przybył przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio – mówił bp Ignacy Dec.

Z okazji jubileuszu premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników uroczystości, który odczytał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Dziękuję za pracę wychowawczą, jaką pełnią duchowni wśród wiernych. Za nauczanie wartości, wszelkie działania na rzecz rodziny i osób potrzebujących. Dziękuję księdzu biskupowi za pracę duszpasterską i nieprzerwane prowadzenie diecezji od początku jej istnienia - napisał premier.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór „Exultet” i chór WSD w Świdnicy pod dyrekcją Marty Monety przy akompaniamencie Jakuba Monety.

Diecezję świdnicką powołał do istnienia Ojciec Święty Jan Paweł II, realizując założenia bulli “Totus Tuus Poloniae Populus”, dnia 24 lutego 2004 r. Dekret erygujący diecezję wszedł w życie 25 marca 2004 r. Pierwszym biskupem świdnickim jest bp Ignacy Dec, biskupem pomocniczym jest bp Adam Bałabuch. Patronem diecezji jest św. Stanisław Biskup i Męczennik.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem