Reklama

Rekolekcje i nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii katedralnej w Zamościu


Edycja zamojsko-lubaczowska 37/2004

„Błogosławiona jesteś, Maryjo, Matko Odkupiciela. Tobie dziś zawierzamy losy tej zamojskiej i polskiej ziemi i wszystkich, którzy na niej żyją i pracują, wypełniając wezwanie Stwórcy, aby czynić ziemię sobie poddaną. Prowadź nas Twoją wiarą w ten nowy czas, który się przed nami otwiera. I bądź z nami z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który sam chce być dla nas Drogą, Prawdą i Życiem”.
Z przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu 12 czerwca 1999 r.

Zaproszenie

W niedzielę 12 września 2004 r. w naszej zamojskiej katedrze rozpoczniemy rekolekcje, które będą bezpośrednim przygotowaniem na oczekiwane nawiedzenie Matki Bożej w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego, którą powitamy w piątek 17 września.
Przybędzie do nas Matka, która wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas. Nawiedzenie Matki Bożej jest wyjątkową okazją do tego, aby umocnić wiarę, nadzieję i miłość oraz pogłębić życie religijne i sakramentalne.
Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w rekolekcjach i uroczystości nawiedzenia, i życzę: wierzącym, aby pogłębili swoją wiarę, wątpiącym, aby znaleźli odpowiedź na swoje pytania, niewierzącym, aby spotkali Pana Jezusa i spróbowali poznać Jego naukę, zatroskanym i chorym, aby zawierzyli swoje życie Chrystusowi i Jego Matce.
Drodzy Parafianie!
Jako Wasz duszpasterz zapraszam wszystkich do pełnego udziału w przygotowaniu i samej uroczystości nawiedzenia. Niech nikt, kto zachował wiarę w sercu, nie zlekceważy błogosławionego czasu nawiedzenia.

Ks. prał. Czesław Grzyb - Proboszcz katedry w Zamościu

Program rekolekcji

Rekolekcje poprowadzi o. Ireneusz Homoncik, redemptorysta

Niedziela 12 września
Rodzina nadzieją człowieka, Kościoła i świata
Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.30 - z udziałem dzieci, i o 18.00
W Mokrem o godz. 16.00
21.00 - Apel Jasnogórski

Poniedziałek 13 września
Rodzina wspólnotą osób
Msze św. dla dorosłych o godz. 7.00, 10.30, 18.00
Nabożeństwo dla dzieci o godz. 16.00
Nabożeństwo dla młodzieży o godz. 20.00
21.00 - Apel Jasnogórski

Reklama

Wtorek 14 września
Małżeństwo fundamentem rodziny
Dzień spowiedzi (pół godziny przed nabożeństwem)
Msze św. dla dorosłych o godz. 7.00, 10.30, 18.00
Nabożeństwo dla dzieci o godz. 16.00
Nabożeństwo dla młodzieży o godz. 20.00
21.00 - Apel Jasnogórski

Środa 15 września
Chrystus „więzią doskonałości” rodziny
Msze św. dla dorosłych o godz. 7.00, 10.30, 18.00
Msza św. dla dzieci o godz. 16.00
Msza św. dla młodzieży o godz. 20.00
21.00 - Apel Jasnogórski

Uroczystość nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego
Piątek 17 września
16.00 - Nabożeństwo oczekiwania i procesja po Obraz do kościoła pw. św. Katarzyny
17.00 - uroczyste powitanie Obrazu w katedrze i Msza św. pontyfikalna
19.00 - czuwanie
20.00 - czuwanie młodzieży
21.00 - Apel Jasnogórski
22.00 - czuwanie prowadzone przez Akcję Katolicką
23.00 - nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków

Sobota 18 września
0.00 - Msza św. w intencji powołań, z udziałem księży i sióstr pochodzących z parafii i pełniących w niej posługę
1.00 - czuwanie - osiedle Karolówka
2.00 - czuwanie - osiedle Orzeszkowej (ul. Orzeszkowej, ul. Oboźna, ul. Ciepła, ul. Sadowa, ul. E. Plater, ul. Studzienna)
3.00 - czuwanie - osiedle Kilińskiego (ul. Kilińskiego, ul. Kamienna, ul. Redutowa, ul. Przemysłowa, ul. Świerkowa, ul. Zaremby)
4.00 - czuwanie - osiedle Planty (ul. Peowiaków) i ul. Piłsudskiego, osiedle Błonie, Mokre i Hubale
5.00 - czuwanie - osiedle Podgroble, Stare Miasto, ul. Szczebrzeska
5.30 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
6.00 - Msza św.
7.30 - Msza św. dla chorych, starszych i samotnych
9.00 - Msza św. z udziałem dzieci
10.45 - procesja z Obrazem na Rynek Wielki
11.00 - Msza św. pontyfikalna na zakończenie nawiedzenia i pożegnanie Obrazu

Niedziela 19 września
12.00 - Msza św. rozpoczynająca nawiedzenie rodzin parafii

Mateusz jest wzorowym opiekunem rodziny

2018-05-24 18:13

Artur Stelmasiak

Ordo Iuris
Mateusz będzie się opiekował dalej swoim rodzeństwem m. in. dzięki pomocy mec. Macieja Kryczki z Ordo Iuris

Mateusz z Przemyśla ma 22 lata ale odpowiedzialności mogliby mu pozazdrościć znacznie starsi mężczyźni. Dzięki współpracy opieki społecznej i zaangażowaniu prawników Ordo Iuris sąd ustanowił go opiekunem zastępczym dla czwórki jego rodzeństwa.

Ich mama miała 42 lata, kiedy zmarła na raka piersi w sierpniu 2016 roku. Zmagała się z chorobą ponad 4 lata. Umierając poprosiła Mateusza, aby zaopiekował się swoim młodszym rodzeństwem. Mateusz obiecał mamie, że zajmie się dziećmi i nie odda ich, dopóki mu ich nie zabiorą. Istniało bowiem realne zagrożenie, że dzieci trafią do domu dziecka.

Sprawa odbiła się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. W końcu lutego 2017 r. sąd, na czas trwania postępowania, ustanowił go opiekunem małoletnich i zobowiązał do współpracy z asystentem rodziny, który na bieżąco składał sprawozdania z wykonywania opieki przez 21-latka. W toku postępowania w sprawę włączyli się prawnicy Ordo Iuris, reprezentując Mateusza przed sądem. Na ich wniosek sąd przeprowadził postępowanie dowodowe z zeznań świadków, opinii pracowników opieki społecznej i opiniodawczego zespołu Sądowych Specjalistów.

Dzięki pomocy m. in. prawników z Ordo Iuris, sprawa znalazła swój pomyślny finał w Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Sąd wydał 23 maja 2018 r., postanowienie, w którym ustanowił Mateusza pieczą zastępczą dla rodzeństwa. - Można powiedzieć, że w przypadku Mateusza polskie państwo zachowało się jak trzeba - mówi mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Od samego początku po nagłośnieniu sprawy przez media pomoc przyszła z wielu miejsc. Odezwały się osoby, które deklarują pomoc finansową czy rzeczową. Ordo Iuris zadeklarowało działania na rzecz Mateusza pro bono. W sprawie świadczeń 500+ odezwała się minister Elżbieta Rafalska, a swoich urzędników przysłał do Przemyśla nawet Prezydent.

Mateusza z Przemyśla reprezentowało wielu prawników z Ordo Iursi m. in. mec. Piotr Sura, mec. Łukasz Roga, mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka. - Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że mimo młodego wieku i licznych trudności związanych z wychowywaniem czwórki dzieci, Pan Mateusz, przy skutecznej pomocy asystenta rodziny i pracowników opieki społecznej, daje rękojmię do właściwego wykonywania opieki i władzy rodzicielskiej nad swoim rodzeństwem.  Z pełnym uznaniem odnosimy się do decyzji sądu, gdyż ostatecznie reguluje status prawny małoletnich z uwzględnieniem silnej więzi emocjonalnej pomiędzy nimi a Panem Mateuszem – mówi mec. Maciej Kryczka.

Dla porównania Ordo Iuris prowadzi też kilka spraw Norwegii, gdzie pracownicy socjalni z „Barnevernet” wyspecjalizowali się w odbieraniu dzieci rodzinom na masową skalę. Wystarczy drobny pretekst, by zabrać norweskim rodzicom dziecko. - Dlatego sprawa Matusza była dla nas tak ważna. Udowodniliśmy, że w Polsce może być normalnie, a wszystkie organizacje społeczne i państwowe są po to, by wspierać i ochraniać rodzinę - mówi mec. Kwaśniewski.

Rodzeństwo żyje skromnie ale Mateusz stara się ze wszystkich sił, aby dzieci nie odczuwały niedostatku. W domu sprząta, gotuje, prasuje, pomaga w lekcjach. Sąsiedzi i ci, którzy znają sytuację chwałą Mateusza, bo stara się stworzyć rodzeństwu normalny dom. - Całoroczna kontrola Mateusza i postępowanie sądowe dowiodło, że Mateusz doskonale sobie radzi z młodszym rodzeństwem. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że najstarszy brat powinien zajmować się dziećmi. Według wywiadu środowiskowego jest wzorowym opiekunem rodziny - podkreśla Kwaśniewski. - Sprawa Mateusza to również modelowy przykład wzorcowo działającej opieki społecznej. Przecież on może być rodziną zastępczą dlatego, że ma doskonałą otulinę pomocy społecznej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Paglia: wynik irlandzkiego referendum to owoc hiper-indywidualizmu

2018-05-26 15:06

st (KAI) / Watykan

Konieczne jest przeciwdziałanie kulturze hiper-indywidualizmu, prowadzącej do myślenia jedynie o korzyściach indywidualnych, za które niekiedy płaci się wysoką cenę – tak skomentował wyniki referendum w Irlandii abp Vincenzo Paglia. Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego odniósł się do faktu, że 68 proc. uczestników opowiedziało się za depenalizacją aborcji. Jak zaznaczył, powinno to nas jeszcze bardziej pobudzać nie tylko do obrony życia, ale także jego promowania.

TV Trwam

Abp Paglia zaznaczył, że wynik irlandzkiego referendum nie może być dla nikogo powodem do świętowania, bo zawsze odbieranie życia jest dramatem, a zwłaszcza gdy chodzi o istnienie niewinnej istoty ludzkiej, uśmiercanej przed urodzeniem. Przypomniał słowa bł. Óscara Arnulfo Romero, który przypominał, że Sobór Watykański II wzywa wszystkich, by byli męczennikami, to znaczy by dawali życie, a nie je zabierali. Podał przykład matki, która przyjmuje w swym łonie dziecko, rodzi je, troszczy się o nie. Ta matka jest męczennicą, bo oddaje życie. „A dzisiaj, w świecie, gdzie jakże łatwo dopomaga się brudnemu dziełu śmierci. Wolałbym radować się za każdym razem, gdy ludzkie jest bronione, wspierane i promowane. Tego rzeczywiście potrzebuje cały świat” - stwierdził prezes Akademii Pro Vita.

Abp Paglia wskazał, że przyczyną takiego wyniku irlandzkiego referendum jest postawa indywidualizmu, która zaciemnia i pobudza do zapomnienia o prawach wszystkich ludzi, w tym tych, którzy powinni się urodzić. Dlatego trzeba wspierać tych, którzy stoją w obliczu pokusy targnięcia się na życie swoich nienarodzonych dzieci i odwieść ich od tak dramatycznych kroków. Konieczne jest także umocnienie praw wszystkich, zwłaszcza osób najsłabszych. Nikogo nie można porzucać. „Jest to kultura, która musi być promowana przeciwko temu, co nazwałbym «hiper-indywidualizmem», prowadzącym do myślenia jedynie o korzyściach indywidualnych, za które niekiedy płaci się wysoką cenę” – powiedział włoski hierarcha kurialny.

Abp Paglia zauważył, że dramat współczesności polega na tym, że mamy do czynienia z kulturą, która na drugi plan spycha prawo do życia, a na plan pierwszy wysuwa tych, którzy chcą wyeliminować drugiego, by ocalić samych siebie. „Dlatego konieczne jest, aby zdecydowanie wspierać obronę, towarzyszenie i promocję życia ludzkiego w każdym jego momencie” – stwierdził prezes Papieskiej Akademii Pro Vita.

.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem