Reklama

Po 15 latach

W klaretyńskiej parafii

Celina i Tadeusz Maćkowiakowie
Edycja łódzka 38/2004

Misjonarze Klaretyni przybyli do Łodzi w 1986 r. najpierw do parafii pw. Opatrzności Bożej, a następnie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Matki Bożej Jasnogórskiej. 1 września 1989 r. rozpoczął pracę duszpasterską w Łodzi o. Jan Opala, którego bp Władysław Ziółek mianował proboszczem parafii Misjonarzy Klaretynów, jedynej wtedy zakonnej wśród 21 parafii (13 w samej Łodzi) erygowanych od 1 października 1989 r.
Jednocześnie Ordynariusz Łódzki przekazał Klaretynom dom przy ul. Szczecińskiej 90/100. Msze św. dla nowej wspólnoty parafialnej były do 1990 r. sprawowane w parafii pw. Miłosierdzia Bożego (szczególną pomoc okazał proboszcz i dziekan ks. Tadeusz Bednarek) oraz w Domu Kultury „Lutnia”, zaś w sprawach administracyjnych korzystano z kancelarii w parafii Ojców Pasjonistów przy ul. Grabieniec.
Wkrótce wybudowano kaplicę wg projektu Zenona Nasterskiego z Wrocławia i Mariana Stefańskiego z Warszawy. Z kaplicą połączono dom mieszkalny dla parafialnych duszpasterzy, którzy mogli w nim zamieszkać od października 1991 r.
Wiosną 1993 r. rozpoczęto budowę świątyni, a 7 listopada tegoż roku abp Władysław Ziółek dokonał wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego, który został poświęcony 13 czerwca 1987 r. na Lublinku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Miejsce wmurowania kamienia węgielnego upamiętnia tablica mieszcząca się z prawej strony głównego wejścia do kościoła.
W 1998 r. ukończono świątynię w stanie surowym, a rok wcześniej Ksiądz Arcybiskup poświęcił pierwszy dzwon, nadając mu imię „Klaretyńskich Męczenników z Barbastro”. Wszystkie te dokonania nastąpiły w okresie pracy duszpasterskiej dwóch proboszczów: o. Jana Opali i o. Kazimierza Olesińskiego.
Dzieło budowy kościoła materialnego i żywego kontynuował do lipca 2000 r. proboszcz o. Tomasz Książkiewicz. Skoncentrowano się wtedy na wykończaniu wnętrza kościoła (powiększenie prezbiterium, malowanie ścian, ułożenie posadzki również na balkonach); ponadto zainstalowano nagłośnienie, elektrykę i drzwi wejściowe. Równocześnie w pobliżu kościoła wznoszono mury planowanego Seminarium Duchownego. Obecnie budynek ten zajmuje Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu, której Aula im. św. Antoniego Marii Klareta - to dawna tymczasowa kaplica.
Obecnie proboszczem parafii i kontynuatorem prac swoich poprzedników jest o. Wojciech Matuła. W latach 2001-03 ułożono kostkę brukową na zewnątrz, obłożono schody granitem, wykonano frontowe ogrodzenie, a wewnątrz zainstalowano ogrzewanie kościoła i zamontowano nowe tabernakulum. W bieżącym roku jest planowany montaż ołtarza, ambony i chrzcielnicy.
Na 15-lecie parafii wydano kolorowo ilustrowany folder, przedstawiający historię parafii i budowy kościoła oraz charakterystykę grup parafialnych, wśród których są dwie nie spotykane w innych parafiach: „Chemin Neuf” (Nowa Droga) to wspólnota pochodząca z Francji, która zaprasza małżeństwa i młodzież na modlitwy o pokój i jedność. Druga to wspólnota założona przez Jeana Vanier „Wiara i Światło” prowadząca duszpasterstwo wśród upośledzonych umysłowo i ich rodziców (czwartki godz. 17.00).
Sama świątynia - jak napisano we wspomnianym folderze - „jest obiektem jednokondygnacyjnym, 3-nawowym, o rzucie prostokątnym, z balkonem na wysokości 4,50 m i prezbiterium wzdłuż całej ściany czołowej. Ołtarz znajduje się na silnie nasłonecznionej ścianie południowej”. Przeszklona część tej ściany czeka na wypełnienie jej witrażem, przedstawiającym Patronów kościoła, ufundowanym przez parafian na 15-lecie parafii. Będzie on dodatkowo oświetlony podobnym przeszkleniem, znajdującym się w ścianie frontowej nad głównym wejściem, a to - jak napisano w folderze - „dla powiększenia efektu emocjonalnego u wiernych, wchodzących od strony krzyża i kierujących się do jasności skoncentrowanej na Chrystusie przy ołtarzu. (...) Duże płaszczyzny okienne w ścianach północnych i południowych mają również dzielić wnętrze na dwie części, symbolizujące dwoje Patronów kościoła. W tej sytuacji boczne ściany kościoła pozostają ukryte w cieniu z wąskimi pasami okien obejmującymi krzyże, ukształtowane z konstrukcyjnych słupów żelbetowych. Kameralność przestrzeni bocznych jest pogłębiona przez balkony i słupy pośrednie. W nawach tych znajdują się konfesjonały”.
Mówiąc o klaretyńskiej wspolnocie, trzeba pamiętać, że wśród łódzkich parafii wyróżnia ją praca misyjna. To stąd po krótkim pobycie wyruszają coraz to inni Ojcowie na misyje na Wybrzeże Kości Słoniowej, za wschodnią granicę Polski czy do pracy duszpasterskiej na terenie kraju. To tutaj są serdecznie przyjmowani Ojcowie Misjonarze Klaretyni, przybywający z terenów objętych misjami. We wspomnianym folderze wymieniono siedemnastu ojców, trzech braci i dwóch diakonów, którzy pracowali w tej parafii. Aktualnie z proboszczem o. Wojciechem Matułą trudy pracy duszpasterskiej dzielą misjonarze: o. Krystian Piechaczek, o. Telesfor Pomianowski, o. Mirosław Dobruk, o. Artur Grzesik i br. Tadeusz Lihs.
Z parafii pochodzą kapłani: ks. Marcin Targaszewski (święcenia w 1991r.), ks. Piotr May-Majewski (1991), o. Zbigniew Byczkowski (franciszkanin, 1992) i o. Jacek Nawalny (paulin, 1993).
Niech Bóg Wszechmogący nieustannie błogosławi Ojcom Klaretynom w ich dziele misyjnym i całej wspólnocie parafialnej w budowaniu świątyni.

Reklama

75. rocznica śmierci sług Bożych Rodziny Ulmów

2019-03-24 09:24

pab / Markowa (KAI)

W niedzielę 24 marca przypada 75. rocznica śmierci Sług Bożych Rodziny Ulmów, zamordowanych za ukrywanie żydów w czasie II wojny światowej. Główne uroczystości odbędą się dzisiaj w Markowej na Podkarpaciu, gdzie mieszkali i zginęli Ulmowie.

Muzeum w Markowej
Wiktoria i Józef Ulmowie oraz ich dzieci zostali zamordowani 24 marca 1944 r. za pomoc Żydom

Wydarzenie rozpocznie się o 10.30 modlitwą nad grobem Rodziny Ulmów na cmentarzu parafialnym w Markowej. O 11.00 w miejscowym kościele rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Obecny będzie także metropolita przemyski abp Adam Szal.

Po Mszy dalsza część uroczystości odbywać się będzie na terenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Najpierw w Sadzie Pamięci nastąpi złożenie hołdu Polakom ratującym żydów, a następnie wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP. Zaplanowano także odsłonięcie tabliczek Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu.

Dopełnieniem obchodów będzie spektakl „Sprawiedliwi. Historia Rodziny Ulmów” w wykonaniu aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Rozpoczęcie o 17.00 w budynku OSP.

Józef Ulma urodził się 2 marca 1900 r. w Markowej. Ukończył miejscową szkołę powszechną, a następnie kurs rolniczy w Pilźnie. Zajmował się ogrodnictwem, pszczelarstwem, hodowlą jedwabników oraz introligatorstwem. Jego największą pasją była jednak fotografia. Wykonał tysiące zdjęć ilustrujących życie mieszkańców Markowej, w tym wesela, chrzciny, przedstawienia teatralne.

Wiktoria Ulma z domu Niemczak urodziła się 10 grudnia 1912 r. w Markowej. Po ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej uczęszczała na kursy organizowane przez Uniwersytet Ludowy w Gaci. Występowała ponadto w działającym w Markowej amatorskim zespole teatralnym.

Józef i Wiktoria pobrali się w 1935 r. Przez dziewięć lat małżeństwa na świat przyszło sześcioro ich dzieci: Stanisława (ur. 1936), Barbara (ur. 1937), Władysław (ur. 1938), Franciszek (ur. 1940), Antoni (ur. 1941) i Maria (ur. 1942).

Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom o nazwiskach: Goldman i Szall.

Rankiem 24 marca 1944 r. przed dom Ulmów przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. W kilka minut życie straciło siedemnaście osób - w tym dziecko, które Wiktoria zaczęła rodzić w chwili egzekucji. Ulmowie pochowani zostali na cmentarzu w Markowej, zaś Żydzi, którzy zginęli obok nich, spoczywają na cmentarzu w Jagielle (miejscu pochówku 41 innych ofiar Holokaustu z Markowej).

W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się ich proces beatyfikacyjny. W 2004 r. odsłonięto w Markowej pomnik poświęcony rodzinie Ulmów. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

17 marca 2016 r. z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego w Markowej na Podkarpaciu otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów. Do tej pory odwiedziło je 110 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Markowa: obchody 75. rocznicy śmierci Sług Bożych Rodziny Ulmów

2019-03-24 16:18

pab / Markowa (KAI)

W Markowej na Podkarpaciu trwają obchody 75. rocznicy śmierci Sług Bożych Rodziny Ulmów, którzy patronują również tamtejszemu Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Mszy św. w kościele pw. św. Doroty przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, a koncelebrowali ją m.in.: metropolita przemyski abp Adam Szal i abp senior Józef Michalik.

Mariusz Stec
Muzeum Ulmów w Markowej. Ściana pamięci przedstawia nazwiska osób ratujących Żydów

Na Eucharystii obecny był również Adam Kwiatkowski sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, parlamentarnych i samorządowych wszystkich szczebli.

W homilii abp Wacław Depo przypomniał znamienny fakt, że w egzemplarzu Pisma Świętego należącego do Ulmów przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie była oznaczona na czerwono. Przytoczył także słowa papieża Franciszka, wypowiedziane w listopadzie 2018 r. podczas audiencji generalnej z okazji otwarcia wystawy o Ulmach w Rzymie: „Niech ta rodzina sług Bożych oczekujących na beatyfikację, będzie dla wszystkich przykładem wierności Bogu, Jego przykazaniom, miłości bliźniego oraz szacunku dla ludzkiej godności”.

Zdaniem metropolity częstochowskiego, „dzisiejszy świat, niektóre systemy i partie polityczne chcą zmieniać patrzenie na godność mężczyzny i kobiety, rodzinne wspólnoty życia i miłości, prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czy wreszcie prawo rodziców do kształcenia i wychowywania swoich dzieci, w tym również do wychowywania religijnego”.

Hierarcha podkreślił, że wobec tych tendencji „postawa Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej ukazuje niezmienny i Bożo-ludzki wymiar wspólnoty osób po najwyższą miarę, jaką jest wzajemna i odpowiedzialna miłość aż do oddania i ofiary z życia”. – Oni nie przegrali życia, lecz poszli śladami Zbawiciela przez śmierć do nowego życia – zaznaczył.

Abp Adam Szal zaznaczył, że wspominając Ulmów, „myślimy także o innych rodzinach” z Markowej, które narażały swoje życie, ochraniając prześladowanych z racji przynależności narodowej. – Modlimy się za wszystkich tych, którzy potrafili wyciągnąć pomocną dłoń i okazywali pomoc swoim bliźnim. Modlimy się, dziękując za przykład ich życia, który nas wzrusza, zaskakuje i zachęca do naśladowania polegającego na ofiarnej miłości wobec Boga i drugiego człowieka – mówił metropolita przemyski.

Przed Mszą św. modlono się na miejscowym cmentarzu, gdzie znajduje się skromny grób Ulmów. Natomiast po liturgii, dalsza część uroczystości odbywa się w Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Tam nastąpi wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP oraz odsłonięcie tabliczek Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu.

Dopełnieniem obchodów będzie spektakl „Sprawiedliwi. Historia Rodziny Ulmów” w wykonaniu aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Rozpoczęcie o 17.00 w budynku OSP.

Józef i Wiktoria Ulmowie podczas II wojny światowej w swoim domu w Markowej na Podkarpaciu ukrywali ośmioro Żydów: pięciu mężczyzn z rodziny Goldmanów z Łańcuta oraz trzy markowianki – Leę (Laykę) Didner z córką i Genię (Gołdę) Grünfeld. Hitlerowcy dowiedzieli się o tym w wyniku donosu i 24 marca 1944 r. zamordowali przechowywanych Żydów oraz Ulmów wraz z szóstką małych dzieci. Wiktoria była wtedy w 9. miesiącu ciąży.

Józef Ulma miał wtedy 44 lata, Wiktoria – 31, a ich dzieci od 1,5 roku do 8 lat. W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Od 2003 r. trwa ich proces beatyfikacyjny. Obecnie dokumenty są w Watykanie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem