Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.
Zamknij

Reklama

Lepszy wybór form opieki nad maluchami

2017-11-17 10:45

Antoni Szymański

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi politykę wspierania polskich rodzin poprzez projekty o charakterze opiekuńczo-socjalnym. Zwiększają one poczucie bezpieczeństwa oraz polepszają perspektywy rozwojowe dla podstawowych komórek naszego społeczeństwa. Tym razem zaproponowano program dla najmłodszych, który moim zdaniem domaga się życzliwej uwagi.

Polub nas na Facebooku!

Jednym z czynników wpływających na decyzję rodziców o posiadaniu potomstwa jest możliwość ich w miarę sprawnego powrotu na rynek pracy po urodzeniu dzieci oraz zapewnienie na ten czas maluchom profesjonalnej opieki. Służy temu wspieranie rozwoju instytucji opieki nad najmłodszymi – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Jest ich w Polsce wciąż za mało. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało istotne zmiany prawne, dotyczące funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które ułatwią zakładanie i działalność takich placówek oraz obniżą koszty ich prowadzenia. Nowe przepisy uchwalone w lipcu 2017 r. wchodzą w życie z początkiem 2018 r.

Pierwszą godną uwagi zmianą jest znaczące rozszerzenie katalogu podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów. Wchodzą w grę już nie tylko gminy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, ale także osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie). Innym ułatwieniem jest fakt, że zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, a w klubach dziecięcych umożliwiono przybywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi – do 30 dzieci. Obniżono opłaty i podatki związane z nieruchomościami oraz inne opłaty na rzecz budżetu państwa lub budżetu samorządu. Żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.

Niezależnie od ułatwień organizacyjnych, w żłobkach i klubach dziecięcych obowiązywać będą normy żywieniowe, opiekunowie i wolontariusze będą odbywać cykliczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Pojawi się możliwość powołania rady rodziców, posiadającej wgląd do pomieszczeń placówki oraz do dokumentacji dotyczącej posiłków podawanych dzieciom. Będzie ona mogła także przedstawiać i konsultować propozycje dotyczące zajęć.

Reklama

Wspomniane wyżej zmiany mają charakter ustawowy. Dodatkową zachętą do tworzenia żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, jest realizowany przez MRPiPS program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Na jego realizację w 2018 r. zostanie przeznaczonych 450 mln zł., tj. o 300 mln zł. więcej niż w ubiegłym roku.

W ramach programu będzie można uzyskać wsparcie na tworzenie nowych miejsc opieki oraz funkcjonowanie już istniejących. W edycji 2018 nacisk położony zostanie na rozwój instytucji opieki na terenach tych gmin, gdzie nie funkcjonują jeszcze żadne żłobki lub kluby dziecięce. Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości zgłoszonego zapotrzebowania, sięgającą do 80% wartości inwestycji dla projektów o wartości do 3 mln zł. To bardzo znaczące kwoty!

Podzielam nadzieję ministerstwa, że zmiany ustawowe oraz znacząco wyższe wsparcie z programu „Maluch+” zachęcą jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty do podjęcia decyzji o tworzeniu instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz do aplikowania o środki z programu. Ufam, że wdrożenie zmian docelowo przyczyni się do umożliwienia rodzicom dokonywania realnego wyboru między opieką domową, a określoną formą opieki instytucjonalnej.

Działy: Społeczeństwo

Tagi: komentarz

Tagi
Nasze serwisy
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony
Najpopularniejsze
24h7 dni

Reklama

Lidia Dudkiewicz, Red. Naczelna

Lotnisko, rodzina, świętość EDYTORIAL

Tak się rodziła Rzeczpospolita (…) kraj, w którym biedak mógł rozmawiać z królem, a głos króla bywał równy głosowi biedaka. »
Abp Andrzej Dzięga

Reklama

Kalendarze 2018


Adresy kontaktowe


www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor Naczelny: Lidia Dudkiewicz
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś
Zastępca Red. Nacz.: ks. Jerzy Bielecki
Sekretarz redakcji: ks. Marek Łuczak
Zastępca Sekretarza redakcji: Margita Kotas