Reklama

Kościół na świecie 2017 – najważniejsze wydarzenia

2017-12-31 15:03

Krzysztof Tomasik (KAI) / Warszawa

EjupLila/pixabay.com

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2017 roku w Kościele katolickim na świecie.

STYCZEŃ

Francja. W Paryżu odbyło się w dniach 9-12 stycznia V Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne, współorganizowane przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Kościoły prawosławne z naszego kontynentu, z udziałem 12 przedstawicieli każdej ze stron. Przebiegało pod hasłem „Europa, która staje dzisiaj w obliczu strachu przed terroryzmem i wyzwania fundamentalizmu. Wartość osoby i wolność religijna”. Jednym z relatorów spotkania był bp Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza, który mówił nt. spójności społecznej w kontekście strachu. Omawiano takie zagadnienia jak łamanie prawa do wolności religijnej, przejawiające się w nietolerancji, dyskryminacji i prześladowaniach; fundamentalizm a terroryzm; spójność społeczna a zjawisko strachu – misja rządzących a wkład Kościoła, państwo prawa; zaangażowanie Kościołów w kierowanie konfliktami oraz we wspieranie dobra wspólnego i solidarności. Europejskie Fora Katolicko-Prawosławne mają za sobą 10-letnią przeszłość i odbywają się co dwa lata na przemian w kraju o większości katolickiej i prawosławnej.

Włochy. 15 stycznia Franciszek odwiedził parafię Matki Bożej w Setteville w rzymskiej dzielnicy Guidonia. Rozmawiał tam m.in. z dziećmi i młodymi ludźmi, uczęszczającymi na katechizację na terenie parafii. W improwizowanym przemówieniu do młodych przestrzegł, by nie byli chrześcijanami-papugami z ich słowami, słowami, słowami... [papież przypomniał tu popularną przed laty piosenkę włoską „Parole, parole, parole” – Słowa, słowa, słowa – KAI]”. Podkreślił, że świadectwo chrześcijańskie zawiera się w trzech słowach: "słowo, serce, dłonie”.

Reklama

Ziemia Święta. Przedstawiciele dwunastu episkopatów krajowych z Europy, USA i Afryki Południowej pielgrzymowali w dniach 15-19 stycznia do Izraela i Palestyny. To międzynarodowe spotkanie biskupów odbyło się po raz 17. a głównym przedmiotem rozmów w Betlejem, Jerozolimie, Tel Awiwie i w innych miejscach była sytuacja na terenach palestyńskich, okupowanych od 50 lat przez armię izraelską. Kontakty te ukazały m.in. niekiedy drastyczne i dotkliwe ograniczenia w życiu codziennym Palestyńczyków. Jednym z tematów były skutki izraelskiego osadnictwa dla przyszłości bezpiecznego i demokratycznego państwa izraelskiego.

Filipiny. W Manili w dniach 16-20 stycznia odbył się IV Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia pod hasłem: „Komunia i misja”. Po raz pierwszy odbył się on na terenie Azji. Wzięło w nim udział ponad 6 tys. osób z 40 krajów świata. Specjalny wysłannik papieża - kard. Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu, podkreślił, że Franciszek wzywa wiernych, aby „szli dalej i szukali nowych dróg szerzenia orędzia miłosierdzia Bożego". „Chce on również, abyście szukali właściwych odpowiedzi na problemy społeczne naszych czasów” - powiedział. Z kolei arcybiskup Manili kard. Luis Tagle, będący jednocześnie przewodniczącym Caritas Internationalis, wezwał do pełnienia dzieł charytatywnych. Podczas tego zgromadzenia ulicami stolicy Filipin przeszedł "Marsz dla Życia", zorganizowany przez kościelne stowarzyszenia świeckich, który napiętnował falę „egzekucji pozaprawnych” wykonywanych na prawdziwych bądź domniemanych handlarzach narkotyków i przestępcach, w wyniku których zginęło dotychczas kilka tysięcy osób. Uczestnicy Kongresu odbywali „pielgrzymki miłosierdzia” do różnych filipińskich sanktuariów, odwiedzali sierocińce, domy ludności tubylczej oraz spotykali się z dziećmi ulicy, osobami w podeszłym wieku i uzależnionymi od narkotyków. Ponadto w mieście Bulacan na Luzonie odsłonięto największy na świecie, mierzący 30 metrów wysokości, obraz Miłosierdzia Bożego.

LUTY

Francja. W dniach 20-21 lutego w Paryżu odbyło się doroczne spotkanie Komitetu Wspólnego CCEE i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Głównym jego tematem było "Wspólne dawanie świadectwa o Chrystusie i o Jego Ewangelii w coraz bardziej zeświecczonej Europie oraz dążenie do zacieśnienia współpracy". Szczególną okazją do spotkania było 45-lecie istnienia Komitetu Wspólnego. W obradach wziął udział abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący CCEE. "Przedmiotem licznych dyskusji był klimat społeczno-polityczny, naznaczony niestabilnością i poczuciem braku nadziei" – stwierdzono w komunikacie po spotkaniu. Ukazano różne punkty widzenia na przyszłość Europy, stojące przed nią wyzwania społeczne i polityczne, niepewność gospodarczą i tysiące pytań związanych z migracjami. Przypomniano też o fali zamachów terrorystycznych w Paryżu i w całej Francji, a także o tragicznych przykładach trudności, z jakimi dzisiejsza Europa musi się zmagać. Uczestnicy spotkani wyrazili solidarność nie tylko z ofiarami tych ataków, ale także z tymi, którzy są celem najnowszych przejawów terroryzmu na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Azji. Omawiano również specyficzne zagadnienia kościelne, m.in. analfabetyzm religijny i jak świadczyć o Ewangelii w coraz bardziej zeświecczonej i pluralistycznej Europie.

Włochy. W Rzymie 26 lutego odbyła się historyczna wizyta Franciszka w kościele anglikańskim Wszystkich Świętych, którego wspólnota wiernych obchodziła w tym roku 200-lecie obecności w Wiecznym Mieście. W kazaniu podczas nabożeństwa ekumenicznego papież zwrócił m.in. uwagę na takie czynniki sprzyjające współpracy ekumenicznej jak miłosierdzie, pojednanie i braterstwo.

MARZEC

Włochy. 25 marca Franciszek przebywał z wizytą w Mediolanie. Była to jego pierwsza podróż po Włoszech w 2017 r. W stolicy Lombardii spotkał się z rodzinami uchodźców i imigrantów, kapłanami i osobami konsekrowanymi, więźniami, dziećmi oczekującymi na przyjęcie sakramentu bierzmowania i odprawił Mszę św. w Monzie z udziałem miliona wiernych. W przemówieniu do kapłanów i osób konsekrowanych w mediolańskiej katedrze papież przestrzegł przed uniformizmem i relatywizmem, które próbują usunąć jedność z różności w społeczeństwie wielokulturowym, wieloreligijnym i wieloetnicznym. Podczas Mszy św. przestrzegł przed zawrotnym tempem życia, które okrada człowieka z nadziei i radości. „Paradoksalnie, kiedy wszystko ulega przyspieszaniu, aby budować teoretycznie lepsze społeczeństwo, w końcu nie mamy czasu na nic i dla nikogo. Tracimy czas dla rodziny, dla społeczności, tracimy czas na przyjaźń, na solidarność i na pamięć” - mówił papież. Podkreślił, że pytania dotyczą naszej tożsamości, życia naszych rodzin, naszych krajów i miast, życia naszych dzieci, młodzieży i wymagają nowego sposobu umiejscowienia siebie w historii. Nie zabrakło też dwugodzinnego spotkania z więźniami. Odbyło się ono w zakładzie karnym San Vittore, w którym kary odbywa 900 więźniów.

Hiszpania. W dniach 28-31 marca odbyło się w Barcelonie sympozjum zatytułowane "Szedł z nimi (Łk 24,15). Towarzyszenie młodym, by w wolności odpowiadali na wołanie Chrystusa". Jego organizatorami były CCEE, Konferencja Episkopatu Hiszpanii i archidiecezja barcelońska. W spotkaniu wzięli udział biskupi, księża i świeccy z 37 episkopatów naszego kontynentu i wspólnot międzynarodowych - w sumie 275 osób odpowiadających za duszpasterstwo młodzieży. Było to największe z dotychczasowych międzynarodowych spotkań przygotowujących przyszłoroczny Synod Biskupów nt. młodzieży.

KWIECIEŃ

Włochy. 2 kwietnia Franciszek odwiedził Carpi koło Modeny w regionie Emilii-Romanii. Głównymi punktami tej jego drugiej w tym roku podróży po Włoszech były: Msza św. na Placu Męczenników z udziałem 70 tys. osób, spotkania z kapłanami diecezjalnymi, osobami konsekrowanymi i seminarzystami oraz z osobami poszkodowanymi i ich rodzinami w wyniku trzęsienia ziemi sprzed 5 lat. W homilii podczas Mszy św. papież przestrzegł m.in. przed pozostawaniem w "ciemnych jaskiniach", które mamy w swoim wnętrzu, przed poszukiwaniem samych siebie, rozpamiętywaniem i pogrążaniem się w udręce oraz zachęcił, aby iść do Jezusa, wychodzić z "zastoju smutku bez nadziei" i rozwiązać "bandaże strachu", które utrudniają drogę. 29 maja 2012 to 60-tysięczne miasto i okolice nawiedziło silne trzęsienie ziemi, które pochłonęło 28 ofiar śmiertelnych.

Bośnia i Hercegowina. W dniach 26 marca-6 kwietnia w Medziugorie przebywał abp Henryk Hoser w celu przygotowania specjalnego raportu dla Stolicy Apostolskiej na temat autentyczności objawień Matki Bożej w tym miejscu. Spotkał się tam z członkami episkopatu Bośni i Hercegowiny, z posługującymi tam franciszkanami, z pielgrzymami oraz przedstawicielami działających tam wspólnot i inicjatyw. Po zakończeniu wizyty papieski wysłannik wskazał, że Medziugorie "jest miejscem niesłychanie płodnym duchowo" i wydaje pozytywne owoce. Z drugiej strony nie przesądza o tym, czy rzeczywiście objawia się tam Matka Boża. Rozstrzygnięcie w tej sprawie ma przynieść oczekiwane orzeczenie watykańskiej komisji doktrynalnej.

Włochy. 22 kwietnia po południu Franciszek odwiedził Sanktuarium Nowych Męczenników w bazylice pw. św. Bartłomieja (San Bartolomeo) na wyspie Tiberina w Rzymie. "Przyczyną każdego prześladowania jest nienawiść księcia tego świata względem tych, którzy zostali zbawieni i odkupieni przez Jezusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie" – powiedział papież podczas wizyty. Sanktuarium powstało w 1999 roku z inicjatywy św. Jana Pawła II, który powierzył je Wspólnocie Sant'Egidio.

Egipt. W dniach 28-29 kwietnia Franciszek odwiedził Egipt. Spotkał się tam z prezydentem i władzami kraju, wielkim imamem sunnickiego Uniwersytetu Al-Azhar i z koptyjskim papieżem-patriarchą, uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji „Religie i pokój” i odprawił Mszę św. z udziałem 20 tys. osób. Hasłem wizyty były słowa: „Papież pokoju w Egipcie pokoju”. Była to jego 18. podróż zagraniczna. Krótki, bo zaledwie 27-godzinny pobyt Ojca Świętego w Kairze miał wymiar międzyreligijny, ekumeniczny i duszpasterski. Przede wszystkim umocnił dialog Kościoła z islamem sunnickim i największym jego autorytetem, jakim jest stołeczny Uniwersytet Al-Azhar. Podczas zorganizowanej tam konferencji pokojowej papież wraz z imamem uczelni Ahmadem Al-Tajjebem, którego nazwał Bratem, zaapelował o głośne i wyraźnie „nie” wobec wszelkich form przemocy, zemsty i nienawiści popełnianych w imię religii lub Boga. "Dzisiaj potrzebni są budowniczowie pokoju, a nie podżegacze do walk; strażacy a nie podpalacze konfliktów; kaznodzieje pojednania a nie orędownicy zniszczenia" - powiedział Franciszek. Swój apel o odrzucenie wszelkiej ideologii zła, przemocy i wszelkich interpretacji ekstremistycznych powtórzył podczas spotkania z politykami i przedstawicielami życia społecznego Egiptu. Zaznaczył, że apel ten jest jak nigdy ważny i ponaglający nie tylko dla umęczonego wojną i terroryzmem Bliskiego Wschodu, ale również dla Europy i całego świata. Wizyta papieska była bez wątpienia wielkim wsparciem dla największego Kościołachrześcijańskiego Egiptu i dla wszystkich Koptów oraz pogłębiła dobre stosunki koptyjsko-katolickie. Franciszek przypomniał, że wyznawcy obu Kościołów są wezwani do dawania wspólnego świadectwa o Jezusie i do niesienia światu "naszej wiary". Przywołał też świadectwo "ekumenizmu krwi", przelanej zarówno w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak i w naszych czasach. Obecność papieża w Egipcie umocniła też "małą trzódkę" miejscowych katolików. Zachęcał ją, by "nie lękała się kochać wszystkich, przyjaciół i wrogów".

MAJ

Portugalia. Pod hasłem „Z Maryją, pielgrzym nadziei i pokoju”, w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, Franciszek przebywał w dniach 12-13 maja z pielgrzymką w tamtejszym sanktuarium maryjnym. Ogłosił świętymi dwoje z trojga uczestników wydarzeń z 1917 r.: Franciszka i Hiacyntę Marto. W Fatimie zgromadziło się ponad pół miliona wiernych z 55 krajów świata. Najliczniejszą po Portugalczykach grupę stanowili Polacy. Podczas modlitwy w Kaplicy Objawień papież błagał „o zgodę na świecie między wszystkimi narodami”. Zaznaczył, że przybywa tu „jako prorok i posłaniec, aby obmywać stopy wszystkim przy tym samym stole, który nas jednoczy”. Prosił Fatimską Królową Różańca, abyśmy byli w "radości Ewangelii, Kościołem ubranym na biało, w bieli wybielonej krwią Baranka, przelewaną również dziś w wojnach niszczących świat, w którym żyjemy". Podczas modlitwy różańcowej wieczorem w Kaplicy Objawień Ojciec Święty prosił: „Niech na każdego z wydziedziczonych i nieszczęśliwych, którym skradziono teraźniejszość, na każdego z wykluczonych i opuszczonych, którym odmawia się przyszłości, na każdą z sierot i ofiar niesprawiedliwości, którym nie pozwala się posiadać przeszłości, zstąpi błogosławieństwo Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie”. Z kolei podczas Mszy św. kanonizacyjnej Franciszek podkreślił, że „mamy Matkę!”, „bardzo piękną Panią”, tak jak komentowali między sobą wizjonerzy z Fatimy, wracając do domu, 13 maja przed stu laty. „Pod opieką Maryi jesteśmy w świecie «stróżami poranka», którzy potrafią kontemplować prawdziwe oblicze Zbawiciela oraz odkryć młode i piękne oblicze Kościoła, który jaśnieje, gdy jest gościnny, wolny, wierny, ubogi w środki i bogaty w miłość” - powiedział do zgromadzonych. Oficjalnego zamknięcia roku jubileuszowego stulecia objawień w Fatimie dokonał 13 października biskup diecezji Leiria-Fatima Antonio Marto.

Włochy. 27 maja Ojciec Święty odwiedził Genuę. Podczas tej wizyty, która miała też wymiar osobisty, gdyż to właśnie stamtąd w 1929 r. jego ojciec i dziadkowie odpłynęli do Argentyny, Franciszek spotkał się m.in. z robotnikami, duchowieństwem i młodzieżą. Ponieważ zależało mu na jak najbardziej spontanicznym charakterze wizyty, dlatego nie wygłaszał przemówień, ale odpowiadał na pytania zebranych. Zjadł obiad z przedstawicielami najuboższych i odwiedził chore dzieci w szpitalu pediatrycznym. Zwieńczeniem wizyty była Msza św. dla ogółu wiernych. W przemówieniu do pracowników zakładów stalowych Ilva papież mówił o godności ludzkiej pracy i o ochronie praw pracowniczych. Na spotkaniu z biskupami, księżmi, osobami życia konsekrowanego i seminarzystami w katedrze św. Wawrzyńca Franciszek, odpowiadając na pytania, wyznał, że boi się księży statycznych i zachęcił duchownych do życia w braterstwie i jedności. Zauważył, iż takiej postawie bardzo przeszkadzają egoizm, obmowy, plotkarstwo, zazdrość. Z kolei młodych zachęcał, aby byli misjonarzami wśród swych rówieśników. Zauważył, że aby być misjonarzem, trzeba najpierw zmienić własne postrzeganie świata, nie przechodzić przez życie jak turysta. Przestrzegł też młodych misjonarzy przed obłudą, gdyż przyjmowanie takiej postawy już w młodości jest samobójstwem.

CZERWIEC

Włochy. W klasztorze Matki Bożej z Góry Karmel w Lago del Garda koło Bergamo w dniach 6-9 czerwca obradował światowy Sobór Rosyjskiego Bizantyńskiego Kościoła Katolickiego - pierwszy od rewolucji październikowej 1917 r. Uczestniczyli w nim delegaci z pięciu kontynentów. Do Kościoła tego należy w Rosji 30 tys. wiernych. Choć oficjalnie jego wyznawcy nie są zarejestrowani, państwo toleruje ich istnienie. Ich opiekunem z ramienia łacińskiego episkopatu rosyjskiego jest biskup diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku Joseph Werth SI.

Włochy. Franciszek złożył w rzymskim Kwirynale 10 czerwca oficjalną wizytę prezydentowi Sergio Mattarelli. W wygłoszonym z tej okazji przemówieniu wspomniał m.in. o swoich włoskich korzeniach i mówił o bieżących wydarzeniach i problemach takich, jak terroryzm, o trudnościach, jakie ma szczególnie młodzież w znalezieniu „stałej i godnej pracy". Wyraził Włochom wdzięczność za przyjmowanie licznych uchodźców, którzy przybywają do wybrzeży tego kraju.

USA. Żadna religia nie doświadcza tak wielu represji jak chrześcijaństwo - wynika z opublikowanych 12 czerwca badań Centrum Badawczego Pew w Stanach Zjednoczonych. Wspólnoty chrześcijańskie są szczególnie prześladowane w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu, Afryce Północnej, gdzie większość stanowią wyznawcy islamu. Opierając się na danych z 2015 ośrodek stwierdził, że w 128 krajach wspólnoty chrześcijańskie były dyskryminowane lub prześladowane przez rządy lub różne grupy społeczne. Z kolei według najnowszego „Indeksu prześladowań” Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego „Open Doors” (Otwarte Drzwi) ponad 215 mln chrześcijan na świecie jest narażonych na szczególnie silne prześladowania. Pierwszą dziesiątkę krajów na tej niechlubnej liście tworzą kolejno: Korea Północna, Somalia, Afganistan, Pakistan, Sudan, Syria, Irak, Iran, Jemen i Erytrea.

Włochy. Franciszek udał się 20 czerwca do Bozzolo (w prowincji Mantua i diecezji Cremona) oraz Barbiany (prowincja i diecezja florencka), aby modlić się przy grobach księży Primo Mazzolariego (1890-1959) i Lorenzo Milaniego (1923-67). Wizyta miała charakter prywatny. Ks. Mazzolari był zwolennikiem „Kościoła ubogich”, wolności religijnej, pluralizmu, dialogu z osobami dalekimi od Kościoła oraz zdecydowanym przeciwnikiem ideologii faszystowskiej i wszelkich form niesprawiedliwości i przemocy (m.in. ukrywał i uratował w czasie wojny wielu Żydów i antyfaszystów). Z kolei ks. Milani był czołowym przedstawicielem katolicyzmu społecznego, zaangażowanym w nauczanie ludzi ubogich, bronił prawa do sprzeciwu sumienia. Był także publicystą i wybitnym pedagogiem.

LIPIEC

Rumunia. W Bukareszcie odbyło się w dniach 30 czerwca-3 lipca 45. spotkanie sekretarzy generalnych CCEE. Głównym tematem była rola i misja Kościoła, a zwłaszcza konferencji biskupich, w „pluralistycznej” Europie, rozpoznawanie wyzwań i wymiana doświadczeń między poszczególnymi krajami. Mówiono wiele o wyzwaniach, jakie stoją przed Kościołami lokalnymi w związku z pluralizmem kulturowym, ekonomicznym, politycznym, społecznym, nie tylko poglądów i idei, ale też w stylu życia oraz różnorodności wyznań i religii. Odniesiono się również do "pluralizmu" wewnątrz Kościoła, czego odzwierciedleniem jest różnorodność działających w nim ruchów, stowarzyszeń i grup.

Irak. Premier Iraku Hajder al-Abadi ogłosił 9 lipca zwycięstwo nad siłami Państwa Islamskiego w Mosulu na północy kraju i wyzwolenie tego miasta, z którego dżihadyści utworzyli swą stolicę w Iraku i gdzie w 2014 r. proklamowany został samozwańczy kalifat. "Ta wspaniała wiadomość ma wielkie znaczenie dla przyszłości naszego kraju" - powiedział syryjskokatolicki arcybiskup miasta Petros Mouche. Do zrujnowanego miasta zaczęli wracać jego mieszkańcy, wśród nich wielu chrześcijan. Dla nich jednym z największych problemów są dawni sąsiedzi - rodziny muzułmańskie, które pomagały Państwu Islamskiemu w ciągu trzech lat okupacji i którym trudno teraz od razu zaufać, pomimo zapewnień z ich strony. Zachodnia część Mosulu została zrównana z ziemią, a stanowi ona 80 proc. całego miasta. Z dziesięciu szpitali dziewięć zostało zniszczonych, a także sześć mostów, 63 kościoły i meczety oraz 11 tys. domów.

Ukraina. W dniach 11-16 lipca przebywał w Ukrainie na zaproszenie tamtejszego Kościoła greckokatolickiego prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandri. Odwiedził Kijów, a następnie Charków, Kramatorsk i Słowiańsk na wschodzie kraju, gdzie zapoznał się z trudną sytuacją miejscowej ludności, spowodowaną agresją rosyjską, oraz sanktuarium maryjne w Zarwanicy i Lwów na zachodzie.

Wenezuela. W atmosferze wojny domowej z licznymi ofiarami podczas protestów przeciwko socjalistycznemu prezydentowi Nicolasowi Maduro 18 sierpnia wybrano Zgromadzenie Konstytucyjne, w którego skład weszli jedynie zwolennicy partii rządzącej. Podjęto jednomyślną decyzję o przejęciu parlamentu, w którym od wyborów w 2015 r. dominowała opozycja. Maduro zignorował ostrą krytykę ze strony Kościoła, który zarzucił mu dążenie do dyktatury. Także papież i Watykan apelowali o jedność narodową, zachowanie państwa prawa, nowe wybory, uwolnienie więźniów politycznych a w obliczu trwającego obecnie kryzysu gospodarczego - o otwarcie korytarzy humanitarnych z żywnością i środkami medycznymi. W krwawo tłumionych protestach społecznych od kwietnia zginęło ponad 130 osób.

SIERPIEŃ

Liban. W dniach 10-13 sierpnia w Dimane koło Bejrutu odbyło się 25. posiedzenie Rady Patriarchów Katolickich Wschodu. W obradach pod hasłem „Nadzieja i opór” uczestniczyli zwierzchnicy sześciu katolickich Kościołów wschodnich i Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy. Podsumowując obrady zaapelowali oni o ochronę obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz rozdział państwa i religii w krajach tego regionu a niemożność przywrócenia pokoju na tym obszarze i powrotu uchodźców do swej ojczyzny nazwali "znakiem hańby XXI wieku". Rosja. W dniach 21-24 sierpnia wizytę złożył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Złożyły się na nią spotkania i rozmowy w Moskwie z patriarchą Cyrylem, metropolitą Hilarionem, szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem w Soczi oraz Msza św. dla katolików w moskiewskiej katedrze. Wizyta kard. Parolina miała charakter państwowy i tym samym wymiar polityczny. Jedynym jej akcentem religijnym była Msza św. dla rosyjskich katolików w moskiewskiej katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Nie było natomiast ani jednej ceremonii o charakterze religijnym czy chociażby krótkiego, wspólnego ekumenicznego nabożeństwa z prawosławnymi. Nie rozmawiano też o kolejnym spotkaniu Franciszka i Cyryla w Moskwie lub kraju trzecim. Natomiast w rozmowach szeroko omawiano sytuację międzynarodową i poszukiwania pokojowych, sprawiedliwych i trwałych rozwiązań konfliktów, szczególnie na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w Wenezueli. W trakcie spotkań poruszono także tematy drażliwe, ale jak się wyraził kardynał "zawsze z wolą budowania i przezwyciężania istniejących trudności”. Jednym z nich była kwestia Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, którego istnienie interpretowane jest wciąż przez stronę prawosławną jako rzekoma "przeszkoda w rozwoju relacji z Kościołem katolickim". Ponadto kard. Parolin wskazał na konieczność zajęcia się na forum politycznym takimi sprawami, jak pozwolenia na pobyt związany z pracą dla nierosyjskich pracowników kościelnych (duchownych zagranicznych) i zwrot niektórych budynków kościelnych, które są konieczne dla opieki duszpasterskiej nad katolikami w Rosji. W czasie wspólnej konferencji prasowej z szefem rosyjskiej dyplomacji kardynał przypomniał władzom Federacji Rosyjskiej, że jej postępowanie wobec Krymu nie odpowiada prawu międzynarodowemu. Wezwał Rosję, aby przestała łamać prawo międzynarodowe i aby szukała takiego wyjścia z obecnej sytuacji, które zadowoliłoby sąsiednie kraje i całą wspólnotę międzynarodową.

WRZESIEŃ

Kolumbia. W dniach 6-10 września Franciszek odwiedził Bogotę, Villavicencio, Medellín i Cartagenę. Hasłem wizyty były słowa „Zróbmy pierwszy krok”, które nawiązywały do procesu pojednania po trwającej 50 lat wojnie domowej w Kolumbii. Była to 20. zagraniczna podróż apostolska papieża, a piąta do Ameryki Łacińskiej. W odprawianych przez niego Mszach św. i innych wydarzeniach uczestniczyło w sumie około 6,8 mln wiernych. Na pielgrzymkę złożyły się m.in. cztery Msze św., beatyfikacja dwóch kolumbijskich kapłanów-męczenników: bp. Jezusa Emila Jaramillo Monsalve i ks. Piotra Marię Ramíreza Ramosa, spotkania z władzami, biskupami, Latynoamerykańską Radą Biskupią (CELAM), z duchowieństwem, niepełnosprawnymi i młodzieżą. Papież zapowiadał, że jego podróż do Kolumbii miała „pomóc temu krajowi w postępie na drodze pokoju”. Dlatego tematyka większości jego wystąpień skupiała się wokół tej sprawy. W tym kontekście najmocniej słowa papieża wybrzmiały podczas zgromadzenia modlitewnego w Villavicencio: "Kolumbio, otwórz swe serce ludu Bożego i pozwól się pojednać. Nie bój się prawdy i sprawiedliwości. [...] Nadszedł czas, aby rozbroić wrogość, zrezygnować z zemsty i otworzyć się na współistnienie w oparciu o sprawiedliwość, prawdę i stworzenie prawdziwej kultury braterskiego spotkania". Ponadto papież zachęcał Kolumbijczyków do wspierania kultury spotkania, która wymaga umieszczenia w centrum wszelkich działań politycznych, społecznych i gospodarczych godności osoby ludzkiej i poszanowania dobra wspólnego. Młodych Kolumbijczyków wezwał do rozpoznawania i rozumienia cierpienia innych, do bycia promotorami kultury spotkania, przebaczenia, aby pomagali w uzdrowieniu serc i zarażeniu młodzieńczą nadzieją. Podczas spotkania z biskupami przestrzegł, by nie byli kastą funkcjonariuszy uginających się przed dyktaturą chwili obecnej i aby nie ulegali "pochlebstwom ze strony obecnych możnych". Podczas Mszy św. w intencji pokoju i sprawiedliwości w Bogocie wezwał Kolumbijczyków: "Bądźcie budowniczymi pokoju promującymi życie". W Cartagenie - mieście św. Piotra Klawera - papież zaznaczył, że zarówno ten święty, jak żyjąca w czasach nam bliższych św. Maria Bernarda Bütler, ukazali drogę prawdziwej rewolucji. Jest to rewolucja ewangeliczna, a nie ideologiczna, „która prawdziwie wyzwala osoby i społeczeństwa od niewolnictwa dnia wczorajszego i niestety także dnia dzisiejszego" - podkreślił Ojciec Święty.

Niemcy. W dniach 10-12 września w Münsterze i Osnabrücku odbyło się międzynarodowe spotkanie z cyklu „Ludzie i religie” organizowane przez rzymską Wspólnotę św. Idziego. Wzięło w nim udział ok. 5 tys. osób i zakończyło się ono wspólnym apelem przedstawicieli różnych Kościołów i religii o "nowe drogi pokoju" odrzucające wojnę, terroryzm i przemoc na podłożu religijnym.

PAŹDZIERNIK

Włochy. 1 października Franciszek odwiedził Cesenę i Bolonię i była to jego 19. podróż apostolska na terenie Włoch. Okazją do jego niespełna dwugodzinnego pobytu w Cesenie - niewielkim miasteczku w środkowych Włoszech - była 300. rocznica urodzin właśnie tam Piusa VI (25 lutego 1717). Papież zaapelował tam o ofiarną politykę jako służbę dobru wspólnemu i o odważne świadczenie o wierze i Ewangelii. W Bolonii, do której przyjechał na Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, wezwał do poszukiwania mądrych i dalekowzrocznych rozwiązań złożonych problemów naszych czasów, a także do tworzenia „nowego humanizmu europejskiego” - Europy macierzyńskiej, „która pomna na swoją kulturę, dawałaby swym dzieciom nadzieję i byłaby narzędziem pokoju dla świata”. Przypomniał też o potrzebie miłosierdzia wobec migrantów, gdyż bez niego drugi człowiek pozostaje obcym, wręcz wrogiem i nie może stać się bliźnim oraz wskazał na konieczność takich decyzji, które umożliwiłyby większej liczbie krajów stworzenie programów prywatnego i wspólnotowego wsparcia uchodźców oraz pozwoliłyby na otwarcie korytarzy humanitarnych dla migrantów w sytuacjach najtrudniejszych. W bazylice św. Petroniusza Franciszek wziął udział w "Obiedzie Solidarności". Zjadł go z tysiącem ubogich, uchodźców i więźniów, podopiecznych bolońskich organizacji dobroczynnych.

Brazylia. W dniach 10-12 października obchodzono jubileusz 300. rocznicy znalezienia w 1717 r. figury Matki Bożej w Aparecidzie, najważniejszym miejscu pielgrzymkowym kraju. Z tej okazji Franciszek ofiarował sanktuarium "Czarnej Madonny" złotą różę. W sumie w roku jubileuszowym bazylikę, która jest drugą co do wielkości świątynią katolicką na świecie, odwiedziło 13 mln wiernych.

Węgry. W Budapeszcie odbyło się w dniach 18-19 października spotkanie przewodniczących episkopatów Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji i Polski. "Europa musi być prawdziwą rodziną narodów, której członkowie wzajemnie się szanują, poznają i troszczą się o wspólne wartości" – napisali biskupi po spotkaniu. Zadeklarowali oni konkretną pomoc uchodźcom mieszkającym na Bliskim Wschodzie, czekającym na możliwość powrotu do swoich miast i gmin. Episkopat Polski reprezentował abp Marek Jędraszewski z Krakowa.

Niemcy. Uroczystym nabożeństwem w symbolicznym miejscu - kościele zamkowym w Wittenberdze oraz aktem państwowym zakończyły się 31 października roczne uroczystości Jubileuszu Reformacji. Tradycja mówi, że na drzwiach tej świątyni Marcin Luter przed 500 laty miał przybić tekst swoich 95 tez. Akt ten przyjmuje się za początek reformacji. Przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech (EKD), bp Heinrich Bedford-Strohm w sposób szczególny podziękował papieżowi za jego „znaki pojednania między Kościołami” i dodał: "A gdy kiedyś przyjedziesz do Wittenbergi, to w pół wieku od spalenia bulli ekskomunikacyjnej powitamy Cię z całego serca!”. W uroczystości uczestniczyli m.in. najwyżsi przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmaierem na czele, kanclerz Angelą Merkel i przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble. Kościół katolicki reprezentował przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów kard. Reinhard Marx.

LISTOPAD

Białoruś. W Mińsku w dniach 27 września-1 października obradowało zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Wzięli w nim udział przewodniczący episkopatów i ich delegaci, oraz zaproszeni goście - w sumie 79 osób, reprezentujących 45 państw. Na czele polskiej delegacji stał abp Stanisław Gadecki, przewodniczący KEP i wiceprzewoniczący CCEE. Głównym tematem obrad była sytuacja młodych ludzi w odniesieniu do współczesności: ich pragnień, potrzeb, obaw, oczekiwań i relacji, a także wyzwań, jakie dzisiejszy, nieustannie zmieniający się świat stawia przed Kościołem w kontekście jego działalności duszpasterskiej i głoszenia Ewangelii tej szczególnej grupie osób, stanowiących przyszłość Kościoła. Spotkanie zakończyło się apelem o “znalezienie dróg, dzięki którym głos Pana Jezusa ponownie rozbrzmi w sercach «człowieka europejskiego», w kulturze i społeczeństwie” oraz zapewnienie o wierze i ufności w młodych ludzi, którzy potrzebują towarzyszenia pasterzy Kościoła. Kolejne zgromadzenie plenarne CCEE odbędzie się w dn. 13-16 września 2018 r. w Poznaniu.

Włochy. Franciszek modlił się 2 listopada przy grobach żołnierzy II wojny światowej na cmentarzu amerykańskim w Nettuno. Spoczywają na nim żołnierze z USA, polegli w walkach na Półwyspie Apenińskim, począwszy od desantu na Sycylii w lipcu 1943, następnie w Salerno i w Anzio. W drodze powrotnej papież zatrzymał się w Grotach Ardeatyńskich na przedmieściach Wiecznego Miasta, gdzie pozdrowił zgromadzonych tam krewnych osób, które padły ofiarą masowej egzekucji 335 Włochów i Żydów, dokonanej przez gestapo 24 marca 1944.

Mjanma. W dniach 27-30 listopada Franciszek odwiedził Mijanmę (dawną Birmę). Była to pierwsza podróż głowy Kościołakatolickiego do tego południowoazjatyckiego kraju, którego ok. 90 proc. mieszkańców wyznaje buddyzm, a katolików jest ok. 700 tys. Jej hasłem były słowa: „Miłość i Pokój”. Na wizytę złożyły się m.in. Msze św. na błoniach w Yangonie (Rangunie) z udziałem 150 tys. wiernych oraz spotkania: z 5-tysięczną rzeszą młodzieży w katedrze, z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich „Sangha”, z biskupami i przedstawicielami władz. Był to też pierwszy etap 21. podróży zagranicznej Franciszka, w ramach której odwiedził on jeszcze Bangladesz. W duchu "miłości i pojednania" oraz "jedności w różnorodności" papież udał się po raz kolejny w podróż apostolską na "peryferie świata" - do kraju, w którym 80 proc. ludności to ludzie ubodzy, z czego 40 proc. żyje w skrajnej nędzy. Spędził cztery dni w ponad 52-milionowym państwie, które po 60 latach dyktatury wojskowej weszło wprawdzie w 2011 na drogę demokracji, nadal jednak jest szarpane konfliktami z mniejszościami etnicznymi i rozdarte dramatycznym kryzysem związanym z ludem Rohindża. Swoją wizytą Franciszek przede wszystkim umocnił miejscową "małą trzódkę" tamtejszego dynamicznie rozwijającego się Kościoła, która pragnie służyć budowaniu jedności w różnorodności, mimo istniejących ograniczeń i murów. Jedność ta wyraża się także we wspólnych działaniach, zwłaszcza z buddystami na rzecz pokoju, poszanowania godności człowieka i pojednania. Wraz z przewodniczącym "Sanghy" papież potępił terroryzm i ekstremizm religijny. Wyznawców różnych religii wezwał do dialogu i poszanowania "słusznej różnorodności", gdyż prawdziwy dialog spogląda w przyszłość, buduje jedność w służbie dobru wspólnemu i zwraca uwagę na potrzeby wszystkich obywateli, zwłaszcza ubogich, pokrzywdzonych i tych, którzy nie mają głosu. W szerokim kontekście papieska wizyta potwierdziła też, że przyszłość chrześcijaństwa leży w Azji.

GRUDZIEŃ

Bangladesz. W dniach 30 listopada-2 grudnia Franciszek przebywał w muzułmańskim w większości Bangladeszu i jego stolicy - Dhace. Na wizytę, która przebiegała pod hasłem „Zgoda i Pokój”, złożyły się m.in.: Msza św. w parku Suhrawardy Udyan z udziałem ok. 100 tys. wiernych, spotkania z władzami, wyznawcami różnych religii, z biskupami, księżmi, zakonnikami i 7 tys. młodzieży. Franciszek był trzecim Następcą św. Piotra, który odwiedził Bangladesz. "Złoty Bengal" był ostatnim etapem podróży apostolskiej Franciszka na "peryferie" świata - do kraju o wielkiej przewadze muzułmanów, biednego i przeludnionego (160 mln mieszkańców), pełnego problemów społecznych, politycznych i ekologicznych. Katolicy stanowią tam niewielką, 350-tysięczną mniejszość, która wraz z wyznawcami innych religii coraz to doświadcza prześladowań i zamachów ze strony islamskich fundamentalistów. Papież umocnił ducha tolerancji, pojednania i pokoju wśród bengalskich katolików i z wielkim uznaniem mówił o ich służbie ubogim przez apostolat edukacyjny, szpitale, kliniki i ośrodki zdrowia oraz różnorodność dzieł charytatywnych. Tamtejsze społeczeństwo zachęcił przede wszystkim do poszukiwania zgody między różnymi warstwami społecznymi: bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i pokrzywdzonymi oraz do dialogu i poszanowania "słusznej różnorodności". Przywódców religijnych wezwał do kształtowania kultury spotkania, dialogu i współpracy w służbie rodzinie ludzkiej oraz zachęcił do przeciwdziałania wirusowi politycznej korupcji, destrukcyjnym ideologiom religijnym, pokusie zamykania oczu na potrzeby ubogich, uchodźców, prześladowanych mniejszości i najsłabszych. W kontekście dyplomatycznym wizyta Franciszka w obu azjatyckich krajach należała do bardzo "delikatnych" a to za sprawą muzułmańskiego ludu Rohindża, z którego ponad 630 tys. osób uciekło przed brutalnymi prześladowaniami z sąsiedniej Mijamy i znalazło schronienie w Bangladeszu. W Mjanmie na wyraźne żądania zarówno miejscowych władz, jak i biskupów papież nie wymieniał nazwy tej grupy etnicznej. W Bangladeszu natomiast otwarcie nawiązał do kryzysu związanego z “uchodźcami z Rakhine” i wezwał do „zdecydowanych” działań międzynarodowych w sprawie jego rozwiązania. Nie tylko zresztą mówił o nich, ale też spotkał się i rozmawiał z grupą 18 muzułmańskich uchodźców Rohindża oraz poprosił ich o przebaczenie w imieniu tych, którzy ich prześladowali, zadając im tak wiele cierpień.

Świat. Przez cały rok 2017 trwały dyskusje wokół posynodalnej adhortacji papieskiej „Amoris Laetitia”, będącej podsumowaniem XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. rodziny, które odbyło się w październiku 2015 r. Najwięcej polemik wzbudził jej rozdział VIII, zatytułowany „Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche” nt. sytuacji osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Szerokim echem odbił się upubliczniony list czterech kardynałów, zatytułowany „«Dubia» [Wątpliwości]. W poszukiwaniu wyjaśnień. Apel o rozwiązanie węzłów w «Amoris Laetitia»”. Kardynałowie: Amerykanin Raymond Leo Burke, Niemcy – Walter Brandmüller i Joachim Meisner oraz Włoch Carlo Caffarra wyrazili wątpliwości dotyczące niektórych punktów dokumentu papieskiego, m.in. czy obecnie można w pewnych wypadkach udzielać rozgrzeszenia i w konsekwencji dopuszczać do Komunii św. osoby, które - mając zawarty ważnie związek małżeński - żyją z inną osobą i współżyją z nią seksualnie. Papież nie odpowiedział wprost na list purpuratów, ale uznał wykładnię, jaką wobec tego spornego fragmentu zaproponowali biskupi regionu Buenos Aires. Napisali oni m.in., że gdy nie można uzyskać stwierdzenia nieważności wcześniej zawartego małżeństwa, a opcja wstrzemięźliwości seksualnej faktycznie może być niewykonalna, możliwe jest dalsze rozeznanie. "Jeśli rozpozna się, że w konkretnym przypadku istnieją ograniczenia, które zmniejszają odpowiedzialność i winę, szczególnie gdy osoba uważa, iż popadłaby w kolejne uchybienia, ze szkodą dla dzieci z nowego związku, to «Amoris laetitia» otwiera możliwość dopuszczenia do sakramentów pojednania i Eucharystii" - napisali hierarchowie argentyńscy, tłumacząc przy tym, że sakramenty te pozwolą tej osobie na dalsze dojrzewanie w wierze mocą łaski Bożej. Zaznaczyli jednak, że należy unikać traktowania tej możliwości jako bezwarunkowego dopuszczenia do sakramentów, tak jakby każda sytuacja je usprawiedliwiała. Papieski list do biskupów regionu Buenos Aires w tej sprawie znalazł się 6 grudnia w oficjalnym zbiorze nauczania papieskiego i został opublikowany na stronie internetowej "Acta Apostolicae Sedis". Swoją decyzję papież opatrzył komentarzem, że "lepszej wykładni AL nie ma". Z kolei 24 września z zarzutami propagowania herezji i apelem o skorygowanie błędów zwróciła się do Franciszka grupa 62 duchownych i świeckich w liczącym 25 stron dokumencie zatytułowanym „Correctio Filialis de haeresibus propagatis” [Synowska korekta dotycząca szerzenia herezji]. Zdaniem autorów papież w swej adhortacji, a także w innych związanych z nią wypowiedziach podtrzymuje siedem "stwierdzeń heretyckich" odnośnie do małżeństwa, życia moralnego i przyjmowania sakramentów oraz że spowodował on szerzenie się tych "heretyckich opinii" w Kościele katolickim. Za szczególnie naganne sygnatariusze dokumentu uznali aprobowanie przez papieża przekonania, że posłuszeństwo prawu Bożemu może być w pewnych sytuacjach niemożliwe albo niezbyt pożądane, a Kościół może w pewnych sytuacjach akceptować, by cudzołóstwo było uważane za możliwe do pogodzenia z byciem katolikiem praktykującym. W obronie Franciszka wystąpiła natomiast międzynarodowa grupa „Pro Pope Francis”, którą tworzy prawie stu przedstawicieli duchowieństwa katolickiego i życia publicznego, m.in. znani teologowie księża Paul Zulehner z Wiednia i Tomáš Halík z Pragi. W swym liście poprosili oni papieża, by nie schodził z wytyczonej przez siebie drogi i wyrazili uznanie, że w krótkim czasie udało mu się zreformować kulturę duszpasterską oraz że leżą mu na sercu „zranieni” ludzie, a także zraniona przyroda. Według nich papież „postrzega Kościół w skrajnych sytuacjach życiowych jako szpital polowy”.

USA/Ziemia Święta. Wypełniając swoje przedwyborcze obietnice, prezydent USA Donald Trump 6 grudnia zadecydował arbitralnie, wbrew rezolucjom ONZ i opinii międzynarodowej, że amerykańska ambasada zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. De facto uznał więc to miasto za stolicę Izraela. Reakcja Palestyńczyków i świata arabskiego była natychmiastowa: radykalne islamskie organizacje Hamas i Hezbollah wezwały do nowego antyizraelskiego powstania – intifady. W różnych miastach na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Strefie Gazy oraz we wschodniej Jerozolimie dochodziło do starć z udziałem Palestyńczyków i wojsk izraelskich. Franciszek zaapelował o przestrzeganie szczególnego status quo Jerozolimy jako świętego miasta wyznawców trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Zaznaczył przy tym, że Jerozolima jest szczególnie powołana do pokoju, gdyż stanowi dziedzictwo kulturowe całej ludzkości.

Szwajcaria. W dniach 28 grudnia-1 stycznia 2018 r. w Bazylei odbyło się 40. Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé. Polacy stanowili jedną czwartą wśród 20 tys. uczestników. W programie spotkania oprócz wspólnych modlitw znalazły się warsztaty tematyczne z zakresu duchowości, poznawania Kościoła, tematów społecznych, relacji między sztuką i wiarą.

Tagi:
Kościół kalendarium

Kościół w Polsce 2018 – najważniejsze wydarzenia

2018-12-31 16:56

opr. Tomasz Królak / Warszawa (KAI)

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2018 roku w Kościele w Polsce:

Bożena Sztajner/Niedziela

STYCZEŃ

4 - W 2016 roku w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło średnio 36,7% polskich katolików, a do Komunii Świętej przystąpiło 16%. W stosunku do 2015 roku wskaźnik dominicantes spadł o 3,1 pkt. procentowego, a communicantes o 1 pkt. procentowy - podał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK). „Trend obserwowany od początku lat 90. pogłębił się – komentował szef ISKK ks. Wojciech Sadłoń. – Brakuje często ewangelicznego świadectwa wiary, zarówno ze strony księży i zakonników, jak i ze strony świeckich”. Dyrektor CBOS prof. Mirosława Grabowska dodała, że „można powiedzieć, że do Polski dociera proces sekularyzacji, wolniejszy niż w Hiszpanii czy Irlandii, ale ma miejsce”.

6 – Pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich” ulicami aż 644 miejscowości w Polsce i 16 na świecie przeszły (już po raz 10.) Orszaki Trzech Króli. Orszakom towarzyszyła kwesta pod hasłem „Mędrcy dla Wschodu”, na rzecz m.in. placówek edukacyjnych na Ukrainie i Litwie.

7 – Do pamięci o swych ukraińskich braciach i siostrach rozrzuconych po całym świecie, w tym także w Polsce, i do pomagania im na różne sposoby wezwali swych wiernych polscy biskupi greckokatoliccy. W liście pasterskim z okazji świąt Bożego Narodzenia, które Kościoły wschodnie obchodzą 7 stycznia, przypomnieli m. in., że od r. 2013 wojna na Ukrainie zmusiła co najmniej 8 mln osób do opuszczenia ojczyzny.

11 – Nadzieję na to, że „wkrótce zostaną zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej” wyraziło Prezydium KEP. Podziękowano też organizatorom obywatelskiej inicjatywy #ZatrzymajAborcję i 830 tys. obywateli, którzy podpisali się pod projektem.

14 – W całym kraju modlono się w 104. Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. „Zgodnie z najważniejszym przykazaniem Bożym, powinniśmy się nauczyć kochać obcego, jak siebie samego” – mówił abp Wojciech Polak podczas Mszy św. w Inowrocławiu.

15 – W Sekretariacie KEP zaprezentowano główne tezy opracowanych w Watykanie „Dwudziestu punktów działalności ws. migrantów i uchodźców”. W podejściu do uchodźców Kościół nie kieruje się statystykami – mówił abp Stanisław Gądecki komentując fakt, że 63 proc. Polaków jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców. "Chcielibyśmy aby w kraju katolickim ludźmi kierowała Ewangelia" – dodał przewodniczący KEP.

17 – Modlitwa przy masowym grobie Żydów z getta warszawskiego, sympozjum nt. budowania pokoju we współczesnym świecie oraz uroczysta Liturgia Słowa w warszawskiej archikatedrze - złożyły się na centralne obchody XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Towarzyszyło im motto: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim”, zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 57,19).

17 – Na niebezpieczeństwa związane z nacjonalizmem a jednocześnie na piękno patriotyzmu zwrócił uwagę przewodniczący KEP w słowie „Nacjonalizm a patriotyzm” ogłoszonym na XXI Dzień Judaizmu. W Jednocześnie przewodniczący Episkopatu krytykuje postawy internacjonalizmu i kosmopolityzmu.

20 – Ingres do katedry warszawsko-praskiej odbył bp Romuald Kamiński, dotychczasowy ełcki biskup pomocniczy. Przychodzę by służyć ludowi Bożemu - powiedział 62-letni następca abp. Henryka Hosera.

21 – W prawosławnej cerkwi Trójcy Świętej w Siedlcach odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) – tym razem pod hasłem „Prawica Twoje wsławiła się mocą” (Wj 15,6). „Szansą na odzyskanie ekumenicznego entuzjazmu jest wykorzystanie obecności rosnącej w Polsce liczby emigrantów, zwłaszcza tych zza wschodniej granicy” – powiedział podczas nabożeństwa katolicki biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

24 – Ks. dr Adam Pawlaszczyk, został mianowany przez abp. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, redaktorem naczelnym tygodnika „Gość Niedzielny”. 46-letni wikariusz sądowy archidiecezji katowickiej zajął miejsce ks. Marka Gancarczyka, który był szefem "Gościa" przez blisko 15 lat.

26 – Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom” w Warszawie obchodzono XVIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Wyznawcy obu religii spotkali się w budynku Akademika Praskiego by modlić się i rozmawiać na temat wyzwań współczesnego świata. Nawiązując do etymologii słowa „islam” mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego podkreślał, że religia ta dąży do pokoju.

LUTY

2 – W Polsce modli się i posługuje 18 tys. sióstr, 12 tys. zakonników, 1330 mniszek kontemplacyjnych – podała KAI w związku z XXII Dniem Życia Konsekrowanego. Tradycyjnie już tego dnia przeprowadzono ogólnopolską zbiórkę do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych.

13 – O wypracowanie narodowej strategii na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym zaapelował o. Adam Żak SJ. Koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Podkreślił, że jest to niezbędne bowiem problem dotyka całego społeczeństwa i wszystkich jego środowisk.

16 – W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowano szczegóły Narodowego Programu Trzeźwości. – Jego zasadniczym celem jest trwała zmiana polskiej kultury, tak aby polskość się nigdy nie kojarzyła z pijaństwem, ale z trzeźwością – powiedział kierujący pracami nad dokumentem prof. Krzysztof Wojcieszek z Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

19 – 60-lecie działalności obchodził kwartalnik „Więź” (do 2013 miesięcznik). „Otwartość i ortodoksja – tak. Ale jak to w praktyce osiągnąć, żeby otwartość nie była naiwnością, próbą ugody z tym światem za wszelką cenę, a ortodoksja była przekazywana w sposób zrozumiały i otwierający się na dzisiejszego człowieka i świat?” – pytał kard. Kazimierz Nycz podczas rocznicowej Mszy w kościele św. Marcina na warszawskim Starym Mieście.

MARZEC

1 – Weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc ocenił, iż jest to „społeczna szansa, aby wzmocnić i budować wspólnotę rodzinną, która jest fundamentem życia społecznego i narodowego”.

14 – Senat RP przyjął prezydencką ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto będzie miało charakter państwowy i obchodzone będzie 24 marca – w rocznicę śmierci sług Bożych rodziny Ulmów.

22 – 82 proc. Polaków w wieku 16-29 lat deklaruje się jako katolicy, to najwyższy odsetek w Europie - wynika z raportu, przygotowanego przed Synodem Biskupów nt. młodzieży wspólnie przez brytyjski St Mary's University w Twickenham i paryski Instytut Katolicki.

25 – Modlitwy koncerty i wspólne posiłki młodzieży z biskupami złożyły się na diecezjalne obchody 33. Światowego Dnia Młodzieży. Wydarzeniu towarzyszyło hasło "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana”. Młodzi przybywali w Niedzielę Palmową do katedr wraz ze swoimi duszpasterzami, w łączności z papieżem i rówieśnikami z całego globu, w oczekiwaniu na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

29 – Służba ludziom młodym i członkom wspólnot, towarzyszenie osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych, duszpasterskie zaangażowanie i otwartość, a nie marazm - to współczesne wymagania stawiane kapłanom. Mówili o tym biskupi podczas wielkoczwartkowych Mszy świętych Krzyżma.

KWIECIEŃ

10 – Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą. „Módlmy się o to, żeby ten pomnik wszystkich nas jednoczył” – powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który poświęcił monument.

12 – Zakończyły się trzydniowe obrady 137. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (WPŻZZ) nt. "Młodzież przyszłością i nadzieją Kościoła". „W Polsce musimy bardzo uważać, by nie popaść w przekonanie, że jesteśmy 'naj' i, że nie musimy niczego zmieniać. Nieustanna refleksja i płynące z niej przemiany są zawsze potrzebne. Każde pokolenie niesie ze sobą zmiany i weryfikuje to, co nie przystaje do zmieniających się czasów” - powiedziała KAI po obradach matka Jolanta Olech, sekretarka generalna Konferencji WPŻZZ.

15 – Ponad 170 wystawców uczestniczyło w XXIV Targach Wydawców Katolickich w Warszawie. Na wydarzenie złożyły się prezentacje książek, pokazy filmów religijnych, spotkania z autorami i debaty. Główną Nagrodę Feniks przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich otrzymał historyk prof. Andrzej Nowak. Małym FENIKSEM, w 25-lecie działalności, uhonorowana została Katolicka Agencja Informacyjna.

15 – Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP), metropolita warszawski i całej Polski Sawa (Hrycuniak) skończył 80 lat. 12 maja minęło 20 lat od wybrania go urząd głowy Kościoła.

28 – W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej - pielęgniarki, działaczki charytatywnej, prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego. Była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu - powiedział w homilii kard. Angelo Amato. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nazwał ja także „aniołem nadziei chrześcijańskiej”.

29 – Pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Vincenta Nicholsa, Prymasa Anglii i Walii, w Gnieźnie zakończyły się dwudniowe obchody jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce.

30 – Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła "Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim". Jego przyjęcie przez polskich biskupów było potrzebne, aby dostosować prawo kościelne do nowych przepisów w ochronie danych (tzw. RODO). Od 25 maja zaczęło ono obowiązywać we wszystkich krajach UE.

MAJ

3 – Zmarł dr inż. Antoni Zięba, znany działacz pro-life, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, publicysta i wykładowca akademicki. Miał 69 lat.

5 – Pielgrzymką do sanktuarium maryjno-pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 40-lecie obecności w Polsce uczcił Ruch „Wiara i Światło” - międzynarodowy, chrześcijański ruch, skupiający ludzi z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół. Na wydarzenie złożyły się wspólna modlitwa, rozważanie tajemnic Zmartwychwstania i spontaniczne świętowanie u stóp obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

15 – Zmarł Brat Moris Maurin - francuski zakonnik, członek zgromadzenia Małych Braci Jezusa, były przełożony polskiej wspólnoty. W naszym kraju mieszkał od blisko 30 lat. Miał 89 lat.

16 – Nad wyzwaniami współczesności, stojącymi przed osobami konsekrowanymi dyskutowali podczas dwudniowego spotkania w Krakowie wyżsi przełożeni zakonów męskich i rektorzy zakonnych seminariów duchownych. „Urok i mądrość zakonów polega na tym, że nie chcemy być na siłę atrakcyjni i bujać się w rytm muzyki zgodnie z modą, tylko chcemy mieć swój styl, mądrość i stabilność” – powiedział przewodniczący Konferencji o. Janusz Sok CSsR. W Polsce jest 59 zakonów męskich, w których żyje ok. 11 600 zakonników.

21 – Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kard. Augusta Hlonda (1881-1948). Papieska decyzja oznacza zamknięcie formalnego etapu procesu beatyfikacyjnego, a do wyniesienia Prymasa Polski na ołtarze potrzebny jest cud.

CZERWIEC

3 – Pod hasłem "Jestem" tysiące młodych ludzi z różnych zakątków Polski zgromadziło się na 22. Spotkaniu Młodych na Lednicy. Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, na spotkaniu gościł prezydent Andrzej Duda.

3 – Z apelem do rządu o zmiany w prawie, dzięki którym możliwe będzie ekonomiczne dowartościowanie domowej pracy matek zwrócili się uczestnicy VI Zjazdu Dużych Rodzin, który odbywał się w Szczecinie. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział prawie 1,5 tys. osób z Polski i Europy. Gościem wydarzenia był premier Mateusz Morawiecki.

4 – W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie obchodzono XI Święto Dziękczynienia. Tegoroczne obchody stanowiły podziękowanie za odzyskaną 100 lat temu niepodległość. W Mszy od przewodnictwem abp Wojciecha Polaka a koncelebrowanej przez ok. 100 biskupów uczestniczył prezydent Andrzej Duda.

8 – "Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia" przyjęła Konferencja Episkopatu Polski podczas obrad plenarnych w Janowie Podlaskim. Biskupi podkreślają potrzebę służby narzeczonym, małżonkom i rodzinom oraz osobom żyjącym w związkach nieregularnych wedle proponowanych przez papieża Franciszka kryteriów duszpasterskich jakimi są: przyjęcie, towarzyszenie, rozeznawanie i integracja. Dokument nie podejmuje kwestii komunii świętej dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

23 – W Poznaniu odbyły się kulminacyjne uroczystości 1050-lecia pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. Przewodniczył im legat papieski, kard. Dominik Duka, prymas. Czech. Podczas Mszy na placu przed katedrą poznańską odczytano przesłanie papieża Franciszka.

25 – Sanktuaria nie mogą być miejscem manifestowania nienawiści względem grup politycznych, społecznych lub etnicznych - podkreśla się w „Słowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek o pielgrzymowaniu narodowym”. Dokument zaznacza też, że głoszone często podczas pielgrzymek "tzw. kazania patriotyczne nie mogą sprawiać wrażenia przemówień ideologicznych na usługach pielgrzymującej grupy".

28 – „Rezygnacja z terapii daremnej nie oznacza opuszczenia pacjenta i nie może być utożsamiana z eutanazją. Nie jest więc postępowaniem nieetycznym” – czytamy w dokumencie Zespołu ds. Bioetycznych KEP „O terapii daremnej (uporczywej)”. Opracowanie zastrzega, że „rezygnacja z uporczywej terapii nie może (...) oznaczać opuszczenia pacjenta w zakresie podstawowych form opieki (…) co stałoby się bezpośrednią przyczyną jego śmierci, a więc byłoby eutanazją pasywną”.

30 – Ponad 20 tys. pielgrzymów z całej Polski uczestniczyło w Dniu Pokuty w Gietrzwałdzie, nawiązującym do maryjnych objawień i będącym elementem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbył się on pod hasłem „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”.

LIPIEC

5 – Aż 82 proc. Polaków wyraża dezaprobatę wobec przyjmowania do naszego kraju uchodźców spoza Europy – podało CBOS. Zupełnie inny jest stosunek do Ukraińców z terenów objętych wojną - za ich przyjęciem jest 56 proc. Polaków.

8 – Tylko ludzie wewnętrznie wolni są zdolni budować prawdziwą wolność Narodu - mówił na Jasnej Górze kard. Zenon Grocholewski. Były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej przewodniczył Mszy św. dla ok. 100 tys. uczestników 27. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. „Jasna Góra to symbol ducha, nadziei, polskości i oporu” – powiedział do uczestników pielgrzymki premier Mateusz Morawiecki.

13 – Organizacja społeczeństwa winna być oparta na równowadze władz, czyli na braku dominacji jednej władzy nad drugą - przypomniał abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. w katedrze warszawskiej z okazji 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Przewodniczący Episkopatu podkreślił w homilii, że polityk powinien pracować nad dwiema cnotami: umiłowaniem ludu i pokorą.

30 – Jan Paweł II, a następnie Józef Piłsudski i Stefan Wyszyński - to najlepiej oceniane, a zarazem najbliższe Polakom postaci aktywnie działające na rzecz Polski od początku XX wieku. Z raportu CBOS wynika też, że w ciągu ostatniej dekady poważne starty wizerunkowe poniósł Lech Wałęsa.

SIERPIEŃ

3 – Spada zainteresowanie horoskopami i wróżbami – podało CBOS. W roku 2006 roku horoskopy czytało 56 proc. Polaków, obecnie – 45 proc.

5 – Ponad 250 osób m.in. z Brazylii, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych, krajów skandynawskich i Europy Zachodniej uczestniczyło przez tydzień w zakończonym w Warszawie II Kongresie Młodzieży Polonijnej. „Żyjąc wśród ludzi różnych kultur, narodowości i religii pragniemy być świadkami Chrystusa, poprzez otwartość na drugiego człowieka i miłość, która pokonuje wszelki lęk” – napisano w końcowym przesłaniu.

5 – W Kostrzynie nad Odrą zakończył się Przystanek Jezus. Prawie 600 ewangelizatorów z Polski i zagranicy – świeccy mężczyźni i kobiety, małżeństwa, księża, zakonnice i zakonnicy – dzieliło się swoim doświadczeniem wiary z uczestnikami Pol’And’Rock Festival.

8 – W Warszawie przy ul. Hożej 53 poświęcono kamień węgielny pod budowę Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich im. Matyldy Getter. Uroczystość w domu prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi odbyła się w 50. rocznicę śmierci wybitnej zakonnicy, nauczycielki i wychowawczyni, która w czasie wojny wraz ze współsiostrami uratowała ok. 750 żydowskich współobywateli – dorosłych, a zwłaszcza dzieci.

26 – Pod przewodnictwem abp Wojciecha Polaka, z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski i ok. 60 tys. pielgrzymów na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości odpustowe Matki Bożej Częstochowskiej. „Obecność w tym świętym miejscu, w polskiej Kanie, u tronu naszej Matki i Królowej, zobowiązuje nas do dobrego użycia wolności, do budowania, a nie niszczenia” - podkreślił Prymas Polski.

28 – W wieku 91 lat zmarł abp Szczepan Wesoły, wieloletni duszpasterz polskiej emigracji i uczestnik Soboru Watykańskiego II, od lat powojennych mieszkający w Rzymie. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany w krypcie biskupów w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Kilka miesięcy wcześniej, 5 maja, został odznaczony Orderem Orła Białego - najstarszym i najwyższym odznaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej.

WRZESIEŃ

5 – Ostatnia deska ratunku i droga do świętości – tak o powstałym 40 lat temu Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie mówili na konferencji w KAI ich założyciele, Irena i Jerzy Grzybowscy. Stowarzyszenie co roku prowadzi w Polsce ok. 100 warsztatów rekolekcyjnych dla coraz to nowych małżeństw i ok. 40 serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych. Działa także Poza Polską.

8 – Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią – napisali biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania, który przebiegał pod hasłem „Wybór drogiˮ.

12 – Jubileusz 50-lecia działalności obchodziło Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Podczas spotkania w sekretariacie KEP mówiono m.in. o znaczeniu wydawanego przez Biuro „Pisma okólnego”. „To był głos wolności w czasach komunistycznych” – podkreślił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

14 – 95. Rocznicę działalności obchodził wydawany w Katowicach tygodnik „Gość Niedzielny”. Obowiązkiem mediów katolickich jest przemieniać świat na lepsze - powiedział abp Wiktor Skworc , metropolita katowicki podczas Mszy św. sprawowanej w stołecznej archikatedrze św. Jana.

16 – W Poznaniu zakończyło się czterodniowe zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy, które obradowało pod hasłem "Duch solidarności w Europie". Spotkanie skoncentrowane było wokół tematyki wolontariatu i solidarności oraz aktualnych wyzwań Kościoła w Europie. W obradach uczestniczyli przedstawiciele 33 episkopatów oraz kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

21-23 - Pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa obradował XI Zjazd Gnieźnieński. Międzynarodowe spotkanie z udziałem duchownych różnych wyznań, przedstawicieli władz, ludzi nauki i kultury z 13 krajów odbywało się pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. Na zakończenie zaapelowano do Europejczyków o pielęgnowanie chrześcijańskiej postawy przebaczenia, miłosierdzia i poświęcenia. Gościem spotkania był prezydent Andrzej Duda. Zjazd zorganizowało 14 organizacji i stowarzyszeń katolickich i ekumenicznych.

26 – Podczas 380. Zebrania Plenarnego KEP w Płocku biskupi zdecydowali o przygotowaniu statystyki skali nadużyć seksualnych ze strony duchownych wobec dzieci i młodzieży. Opracowanie ma przyczynić się do nawiązania kontaktu z ofiarami oraz udoskonalenia systemu prewencji, przy czym każda diecezja będzie miała swój własny program. Tematem obrad było też duszpasterstwo młodzieży i rodzin. Płock po raz pierwszy był miejscem obrad plenarnych KEP. Biskupi zebrali się tam w związku z obchodzoną w tym roku 450. rocznicą śmierci św. Stanisława Kostki, który urodził się w położonym na terenie diecezji Rostkowie.

28 – Do kin wszedł głośny jeszcze przed premierą film Wojciecha Smarzowskiego „Kler”. „To film skrajnie jednowymiarowy, mnóstwo w nim stereotypów rodem z marnego portalu internetowego, antyklerykalnych uprzedzeń, zasłyszanych dowcipów” – ocenił filmoznawca ks. Andrzej Luter w recenzji pt. „Drogówka w sutannach”. W pierwszy weekend wyświetlania film zobaczyło blisko milion widzów – to najlepszy wynik w ciągu ostatnich 30 lat w polskich kinach.

PAŹDZIERNIK

4 – Godność człowieka powołanego do życia w jedności z Bogiem i innymi stworzeniami stoi u podstaw jego odpowiedzialności za całe dzieło stworzenia – napisali biskupi w liście pasterskim zatytułowanym „W trosce o wspólny dom”. Wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy troszczą się o ochronę środowiska i wyrażają nadzieję na owocne obrady grudniowego Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach.

4 – Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Będzie on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie "bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski".

7 – Adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą „Pod Twoją obronę” zakończyły się o północy 12 – godzinne rekolekcje na PGE Stadionie Narodowym pod hasłem „Stadion Młodych: włącz pełnię wiary”. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt tysięcy młodych z całej Polski.

13 – Katolicka Agencja Informacyjna, reżyser Ryszard Peryt, o. Prof. Jarosław Kupczak OP, Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej oraz Hanna Suchocka – to tegoroczni laureaci nagrody TOTUS TUUS przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia . Nagrody wręczono podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

14 – Pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” w całej Polsce obchodzono XVIII Dzień Papieski. We wszystkich polskich diecezjach oraz w środowiskach polonijnych poza krajem przygotowano wiele duchowych i kulturalnych wydarzeń, przypominających nauczanie Jana Pawła II. Przeprowadzono również kwestę na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obecnie Fundacja ma pod opieką 2,3 tys. stypendystów.

15-22 – W Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi, Częstochowie i Krakowie odbywał się II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. W tym roku myślą przewodnią była wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Gośćmi wydarzenia byli m.in. przedstawiciele rządu i parlamentarzyści, biskupi z Polski i Europy, znawcy katolickiej nauki społecznej.

28 – Już po raz 10. obchodzono jest Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tym razem tematem wiodącym była pomoc chrześcijanom w Pakistanie.

LISTOPAD

4 – Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu – napisali biskupi w liście pasterskim z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W dokumencie pt. "Wymodlona i wywalczona wolność" zwracają uwagę, że "coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę".

11 – Mszą św. z udziałem najwyższych władz państwowych – w tym prezydenta i premiera – uczczono 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Mszy w stołecznej Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. W homilii abp Stanisław Gądecki przestrzegł przed pokusą instrumentalizacji Kościoła i Państwa. „Państwo postrzega czasami Kościół jako instrument do osiągnięcia własnych celów, Kościół może czasami w analogiczny sposób odnieść się do instytucji Państwa” – stwierdził przewodniczący KEP.

19 – Biskupi przyjęli „Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych". Przepraszamy w nim Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim. Wzywają też sprawców przestępstw do uznania swojej odpowiedzialności oraz do pokuty.

GRUDZIEŃ

1 – Rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza (1928-1976) - niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu, obrońcę praw robotników Radomia. „Świadek Chrystusa nie ogranicza się jedynie do praktykowania wiary w zaciszu własnego domu” - podkreślił biskup radomski Henryk Tomasik.

4 – Jubileusz 25-lecia istnienia obchodziła w Warszawie Katolicka Agencja Informacyjna. Podczas Mszy św. abp Stanisław Gądecki modlił się „by nie zabrakło nam odważnych pracowników mediów i prawdziwych świadków prawdy”. Z rąk przewodniczącego KEP prezes KAI Marcin Przeciszewski odebrał przyznany mu przez papieża Franciszka Order Świętego Grzegorza Wielkiego – najwyższe odznaczenie, jakie Stolica Apostolska może przyznać osobie świeckiej. Następnie, w trakcie uroczystej gali z udziałem m.in. nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Pennacchio, wicepremiera Jarosława Gowina i licznych gości szef KAI został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP przyznał je „za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i działalności społecznej”.

9 – W całej Polsce i na placówkach polonijnych obchodzono Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Rok wcześniej podczas zbiórek w kościołach udało się zgromadzić na ten cel 2 mln 470 tys zł.

3-16 – W Katowicach obradował Szczyt Klimatyczny COP24. Podczas wydarzenia działała tzw. Strefa Duchowa, zorganizowana przez archidiecezję katowicką we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną oraz Diecezją katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W konferencji ONZ uczestniczyli przedstawiciele blisko 200 państw, w tym m.in. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Przed rozpoczęciem konferencji abp Wiktor Skworc podkreślał w rozmowie z KAI, ze „pytania o środowisko naturalne powinniśmy uwzględniać także w naszym osobistym rachunku sumienia”.

27 – Zmarł biskup Tadeusz Pieronek, profesor nauk prawnych, biskup pomocniczy sosnowiecki (1992–1998), sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski (1993–1998), przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej (1998 - 2010), rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1998–2004. Miał 84 lata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Depo na Jasnej Górze podczas „Pawełkowego” odpustu: prośmy o odnowienie sumień Polaków

2019-01-20 15:00

it / Jasna Góra (KAI)

Na Jasnej Górze i we wszystkich paulińskich kościołach na świecie dziś odbywają się tzw. uroczystości zewnętrzne, czyli z udziałem wiernych ku czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Jest on patriarchą Zakonu, a więc szczególnym opiekunem i tym, który „wyznacza” pauliński charyzmat. W Sanktuarium Sumie odpustowej w bazylice przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który jest także paulińskim konfratrem, a więc przyjacielem Zakonu, włączonym w jego dobra duchowe. Do tego odpustu zakonnicy i wierni świeccy przygotowywali się przez dziewięciodniową nowennę zwaną „Pawełkami”.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

- Dziękujemy za wielkie duchowe dziedzictwo pustyni Pawła z Teb i naszego założyciela bł. Euzebiusza - mówił na rozpoczęcie Mszy św. przeor Jasnej Góry. O. Marian Waligóra przypomniał, że to „od św. Pawła Pustelnika paulini czerpią duchowe podstawy do bycia sam na sam z Bogiem”. Zauważył, że św. Paweł uczy nas „bezkompromisowego, pełnego oddania Bogu i uczy nas służby braciom, przeżywania drogi życia w duchu oddania Bogu i bycia dla Niego całym sercem”. - Chcemy być tym mocnym płomieniem, który świeci na chwałę Boga, łącząc pojedyncze ogniki naszych serc. Mamy być tym światłem dla tych, do których jesteśmy posłani, mamy dawać pokój skołatanym sercom – przypominał jasnogórski przeor. - Nich światło z Jasnej Góry świeci i wskazuje wszystkim drogę do Boga, a Maryja, Matka i Opiekunka Zakonu, niech będzie nam pomocą na tej drodze – prosił o. Waligóra.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o cudzie w Kanie abp Depo podkreślał w kazaniu, że Maryja - Jedyna Pośredniczka u Boga - uczy nas postawy całkowitego zawierzenia „od Nazaretu, po Golgotę i Zesłanie Ducha Świętego”. Przypomniał, że pośrednictwo macierzyńskie Maryi na płaszczyźnie wiary i w życiu Kościoła trwa nieustannie i obejmuje codziennie każdego z nas.

- Maryjo, mów Chrystusowi o nas, o naszym trudnym polskim 'dziś' – modlił się kaznodzieja i prosił „o takie spotkania z Jezusem, które pozwolą nam odzyskać utracony sens codziennych zmagań o prawdę i dobro”.

Metropolita częstochowski przypomniał słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który w 1932 r., a więc wtedy, gdy Kościół w Polsce kolejny raz stawał w obliczu głębokiego kryzysu politycznego dzielącego społeczeństwo, napisał: „klęską dzisiejszego życia publicznego jest nienawiść, która dzieli obywateli Państwa na nieprzejednane obozy, namiętność polityczna zasłania spokojny sąd o ludziach i sprawach, miesza politykę do wszystkiego i wszystko osądza ze stanowiska partyjnego, wyolbrzymia znaczenie wypadków publicznych, wnosząc niepokój w całe życie”. Kaznodzieja dodawał, że „te szkodliwe przejawy powinny ustąpić pod działaniem modlitwy, etyki chrześcijańskiej, która, niestety, dziedziny życia publicznego jeszcze należycie nie przeniknęła”. Konfrater pauliński podkreślał, że słowa Prymasa Hlonda są „powracającymi drogowskazami”. - One są niepokojące, zwłaszcza z zestawieniem ze współczesnymi próbami rugowania religii ze szkół i Kościoła ze strefy publicznej, a później nie wiedzą - co to znaczy mowa nienawiści – mówił kaznodzieja.

- W mocy Ducha Bożego prośmy o łaskę uzdrowienia sumień i przemianę życia poczynając od nas samych, naszych wspólnot rodzinnych, kościelnych i narodowych - modlił się abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. metropolita częstochowski udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Świętowanie ku czci patriarchy Zakonu Paulinów z udziałem wiernych połączone jest zawsze z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących potomstwa. Na Jasnej Górze ostatniemu nabożeństwu nowennowemu od wielu lat przewodniczy o godz. 16.15 bp Antoni Długosz, nazywany biskupem od dzieci. Zwyczajem lat ubiegłych po ostatnich „Pawełkach”, dzieci otrzymają drobne upominki. Jasnogórscy paulini co roku przygotowują kilka tysięcy paczek.

Paweł z Teb żył w Egipcie 113 lat, z czego ponad 90 lat spędził na pustyni. W historii Kościoła uznawany jest za pierwszego pustelnika. Znalazł licznych naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia eremickiego i pustelniczego. Właśnie tego świętego obrali w XIII w. na swego patrona pustelnicy wstępujący do powstającego wtedy na Węgrzech nowego zakonu. Od jego imienia wywodzi się potoczna nazwa zakonu paulinów, czyli Zakonu Braci Św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Podczas nowenny przez dziewięć kolejnych wieczorów paulini wraz z wiernymi modlili się w jasnogórskiej bazylice do św. Pawła, śpiewając hymny o jego życiu na pustyni i prześladowaniu chrześcijan. Codziennie inny kaznodzieja nawiązywał do życia i misji świętego, a także jego roli w Kościele, również w czasach współczesnych. Wyjątkową oprawę mają ostatnie „Pawełki”, dziś o 16.15, które gromadzą na Jasnej Górze tysiące wiernych, zwłaszcza dzieci. Paweł z Teb jest bowiem szczególnym opiekunem najmłodszych a także matek spodziewających się „pociech” i tych pragnących mieć potomstwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja dom

Abp Ryś: módlmy się o jedność chrześcijan - nie jeden dzień, ale ciągle

2019-01-21 12:13

xpk, lk / Łódź (KAI)

O modlitwę w intencji jedności chrześcijan, która „nie trwa jeden dzień czy tydzień, ale jest modlitwą ciągłą” zaapelował w Łodzi abp Grzegorz Ryś. - Tu chodzi o dobro przekraczające nas wszystkich - o Kościół – tłumaczył metropolita łódzki.

Marek Kamiński

W całej Polsce, w tym w archidiecezji łódzkiej, trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uczestnicy modlitw ekumenicznych wzięli udział we Mszy św. w katedrze pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi. Liturgii przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

– Gromadzimy się w najstarsze święto chrześcijańskie, to znaczy w niedzielę. Ta niedziela dla nas katolików jest szczególnym dniem modlitwy o jedność chrześcijan. Gościmy na naszej liturgii przedstawicieli wszystkich Kościołów, jakie obok Kościoła katolickiego funkcjonują w naszym mieście i naszej diecezji – mówił we wstępie do liturgii metropolita łódzki.

W czasie Eucharystii czytania ze Starego i Nowego Testamentu czytali duchowni w Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a słowo biskupa prawosławnego odczytał ks. Eugeniusz Fiedorczuk, proboszcz katedralnej parafii prawosławnej w Łodzi.

– Świat nigdy nie chciał przyjąć Chrystusa takim, jakim on jest – mówił ks. Fiedorczuk. - Świat zawsze pragnął ziemskiej, cielesnej chwały, doczesnego przepychu. Dzisiejszy świat pragnie chwały, pragnie pychy, pragnie próżności, bo nie rozumie, czym jest wiara, nie rozumie, kim jest Bóg. Dziś nawet ci, którzy szukają Boga, pragną znaleźć takiego Boga, który pasowałby do ich własnych upodobań. Nie chcą bowiem przyjąć Boga takim, jakim On jest w rzeczywistości – podkreślił kaznodzieja.

Po homilii miało miejsce chrzcielne wyznanie wiary, które w Kościele rzymskokatolickim odmawiane jest w Wigilię Paschalną. Następnie w modlitwie powszechnej prośby zanoszone były przez poszczególnych duchownych Kościołów chrześcijańskich ziemi łódzkiej.

Wyjątkową chwilą Eucharystii była Modlitwa Pańska, odmówiona przez wszystkich duchownych i wiernych świeckich oraz moment przekazania znaku pokoju.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem