Reklama

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2005

Eucharystia - Źródłem i szczytem Życia Kościoła

Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej
Edycja legnicka 44/2004

Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej włącza się w organizację ogólnopolskiej olimpiady dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Temat tegorocznej edycji brzmi: „Eucharystia - źródłem i szczytem życia Kościoła”. Nawiązuje do zapowiedzianego przez Papieża Jana Pawła II Roku Eucharystii. Celem Olimpiady jest przybliżenie i pogłębienie tajemnicy Eucharystii zawartej w nauczaniu Kościoła. Finał oraz wręczenie nagród odbędzie się 1-2 kwietnia 2005 r. w Ełku.

UCZESTNICY
W olimpiadzie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

ETAPY OLIMPIADY
szkolny - przeprowadzony 13 stycznia 2005 r. Po zgłoszeniu przez katechetów w Wydziale Katechetycznym udziału w Olimpiadzie, do każdej szkoły zostaną przesłane zestawy zadań dla etapu szkolnego. Informujemy, że z każdej szkoły, bądź zespołu szkół, do etapu diecezjalnego kwalifikują się tylko trzy osoby. W razie wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym Legnickiej Kurii Biskupiej, email: katechetyczny@perspectiva.pl
diecezjalny - przeprowadzony 3 marca 2005 r. w budynku Legnickiej Kurii Biskupiej. Informujemy, że laureaci etapu diecezjalnego, będący tegorocznymi maturzystami, jako nagrodę otrzymują wolny wstęp na studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu - studia w Legnicy.
ogólnopolski - Ełk, 1-2 kwietnia 2005 r.

Reklama

NAGRODY w finale ogólnopolskim
I, II i III miejsce - pielgrzymka do Rzymu
Dziesięciu laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teologię, filozofię, pedagogikę lub Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:
- Trzech laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- Trzech laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie;
- Trzech laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na pedagogikę w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie;
(laureaci mogą korzystać ze swoich uprawnień tylko raz, to jest w roku uzyskania świadectwa dojrzałości).
Dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego - pamiątkowe dyplomy i upominki.

LITERATURA

Etap szkolny:
- J 6; 13, 1-17; Mt 26, 17-29; 1Kor 11, 23-26, Biblia Tysiąclecia, Pallotinum - Poznań, wydanie IV
- Katechizm Kościoła Katolickiego 11 X 1992, n 1324-1332, 1391-1398, Pallottinum - Poznań; (dostępne w internecie na stronie: http://www.katechizm.diecezja.elk.pl; http:/www.vatican.va)
- Jan Paweł II. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia. 17 IV 2003, n. 21-40, Pallottinum - Poznań 2003 (dostępne w internecie na stronie: http://e.kai.pl/; www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html)
- Cz. Krakowiak, Życie Sakramentalne Chrześcijanina w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 20032, s. 469-489
- B. Nadolski, Msza Święta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Etap diecezjalny:
- J 6; 13,1-17; Mt 26,17-29; 1Kor 11, 23-26, Biblia Tysiąclecia, Pallottinum - Poznań, wydanie IV.
- Katechizm Kościoła Katolickiego, 11 X 1992, n. 1324-1332, 1391-1398, Pallottinum - Poznań; (dostępne w internecie na stronie: http://www.katechizm.diecezja.elk.pl; http:/www.vatican.va)
- Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 17 IV 2003, n. 21-58, Pallottinum - Poznań 2003; (dostępne w internecie na stronie: http://e.kai.pl/; www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html)
- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum. 25 III 2004, n. 36-47; 100-107, Pallottinum - Poznań 2004
- Cz. Krakowiak, Życie Sakramentalne Chrześcijanina w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 20032, s. 469 - 489
- B. Nadolski, Msza Święta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003
- J. Lewandowski, Eucharystia. Dar i Ofiara, Apostolicum-Ząbki 1997, s. 91-112
- J. Kopeć, Eucharystia. Misterium-Ofiara-Kult. Materiały z sympozjów 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, Lublin 1997, s. 14-50

Etap ogólnopolski:
- J 6; 13,1-17; Mt 26,17-29; 1Kor 11,23-26, Biblia Tysiąclecia, Pallottinum - Poznań, wydanie IV
- Katechizm Kościoła Katolickiego. 11 X 1992, n. 1324-1332, 1391-1398, Pallottinum - Poznań; (dostępne w internecie na stronie: http://www.katechizm.diecezja.elk.pl; http://www.vatican.va)
- Jan Paweł II. Encyklika Ecclesia de Eucharistia. 17 IV 2003, n. 21-58, Pallottinum - Poznań 2003 (dostępne w internecie na stronie: http://e.kai.pl/; www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html)
- Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa. 28 VI 2003, n. 74-82, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003; (dostępne w internecie na stronie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html)
- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum. 25 III 2004, n. 36-47; 88-96; 100-107, Pallottinum - Poznań 2004
- Cz. Krakowiak, Życie Sakramentalne Chrześcijanina, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 20032, s. 469 - 489
- B. Nadolski, Msza Święta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003
- J. Lewandowski, Eucharystia. Dar i Ofiara, Apostolicum-Ząbki 1997, s. 91-112
- J. Kopeć, Eucharystia. Misterium-Ofiara-Kult. Materiały z sympozjów. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, Lublin 1997, s. 14-76, 205-220

Reklama

Loreto: Domek Matki Bożej – największe sanktuarium maryjne Włoch

2019-03-25 09:34

kg (KAI) / Loreto

Niewielkie miasteczko i gmina w środkowych Włoszech w regionie Marche nad Adriatykiem – Loreto, do którego dzisiaj przybył z jednodniową wizytą Franciszek, zajmuje szczególne miejsce na religijnej i pielgrzymkowej mapie tego kraju. Jest największym i najważniejszym włoskim sanktuarium maryjnym, odwiedzanym rocznie przez ok. 4 mln osób z całego świata. Główną jego relikwią jest Święty Dom, zwany też Domkiem Matki Bożej, gdyż – według prastarej tradycji – pod koniec XIII wieku aniołowie przenieśli go z Nazaretu do tego miejsca

Monika Książek

Jest to kamienny budynek o wymiarach 8,5 m x 3,8 m x 4,1 m, z drzwiami po stronie północnej i parą drzwi od strony południowej oraz oknem po zachodniej. Na zewnątrz ściany pokrywają marmurowe płaskorzeźby, przedstawiające sceny z życia Maryi, nawiązujące nie tylko do Ewangelii, ale także do apokryfów oraz wizerunki proroków starotestamentalnych. Wewnątrz budynku znajduje się właściwy Domek i rzeźba przedstawiającą tzw. Madonnę z Loreto.

Piękna, średniowieczna tradycja głosi, że jest to część domu z Nazaretu, w którym Maryja urodziła się a następnie poczęła i wychowała Pana Jezusa. Po jego Wniebowstąpieniu dom stał się kościołem. Gdy w VIII wieku ziemie te zajęli muzułmanie, początkowo obiekt był niezagrożony. Sytuacja pogorszyła się w XII i XIII w., po wyprawach krzyżowych, a zwłaszcza po ostatecznym wyparciu chrześcijan z tych obszarów. Powstało wówczas duże i realne niebezpieczeństwo zniszczenia bądź co najmniej zbezczeszczenia tego miejsca przez panujących tam wówczas Mameluków egipskich, toteż aby do tego nie dopuścić, na początku maja 1291 aniołowie w sposób cudowny przenieśli Domek Maryi do Italii.

Pierwsze „lądowanie” nastąpiło 10 maja tegoż roku w Trsacie (dzisiejsza Chorwacja, dzielnica Rijeki; po włosku Tersatto). Ale tamtejsi mieszkańcy, wśród których było wielu złodziejów i rzezimieszków, nie docenili wagi i znaczenia Domku, toteż aniołowie po 3 latach i 7 miesiącach jeszcze raz podjęli się zadania transportu, przenosząc go na drugi brzeg Adriatyku i umieszczając bezcenną relikwię w okolicach dzisiejszej Ankony. Dziś wznosi się tam kościół Matki Bożej Wyzwolicielki z Posatory. Stamtąd po dalszych 9 miesiącach wysłannicy nieba przenieśli dawne mieszkanie Maryi w pobliże Porto Recanati, gdzie znajdował się lasek, należący do miejscowej szlachcianki o imieniu Loreta. Później pątnicy mówili, że idą do „Madonny Lorety” i od tego ma się wywodzić dzisiejsza nazwa tego miejsca.

Późniejsze podanie głosiło jeszcze, że w zagajniku pani Lorety dwaj pasterze ujrzeli jaskrawe światło z nieba, za którym pojawił się Domek Maryi.

W rzeczywistości całą operację transportową sfinansowała i przeprowadziła włoska kupiecka rodzina de Angeli, prawdopodobnie przy udziale templariuszy, drogą morską przez Bałkany i 10 grudnia 1294 cenna relikwia dotarła na swoje dzisiejsze miejsce. W 1468 na polecenie ówczesnego biskupa Recanati – Nicolò dall'Aste, rozpoczęto budowę wielkiej świątyni, w której wnętrzu znalazłby schronienie Święty Domek Maryi i aby móc przyjmować coraz większe tłumy pielgrzymów, przybywających do tego miejsca. Ponieważ biskup zmarł już w rok później, jego dzieło nakazał kontynuować papież Paweł II (1464-71), który w 1464, gdy jeszcze jako kardynał nawiedził Domek, został cudownie uzdrowiony za sprawą Maryi.

W 1587, wraz z wykończeniem fasady, budowa ostatecznie dobiegła końca, ale różne prace wykończeniowe trwały jeszcze prawie pół wieku. W latach 1750-54 wzniesiono bogato zdobioną dzwonnicę. W świątyni są liczne piękne malowidła, mozaiki, freski i rzeźby. Wielkie straty sanktuarium poniosło po wkroczeniu w lutym 1797 do Loreto wojsk napoleońskich, które zniszczyły i rozkradły część cennych zabytków.

Doceniając znaczenie tej niezwykłej relikwii papieże od początku otaczali ją szczególną uwagą. W 1507 sanktuarium zostało podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i do 1698 miało ono swego kardynała-protektora (opiekuna). W tymże roku jego zadania przejęła specjalnie utworzona w tym celu Kongregacja Loretańska, kierowana przez kardynała sekretarza stanu, którego na miejscu reprezentował prałat-gubernator. Wszystkie te szczególne przywileje sanktuarium w Loreto potwierdzali późniejsi rządcy Włoch w XIX w., a nawet okupacyjnej wojska francuskie (1797-98).

Po zjednoczeniu Włoch w 1870 Święty Domek cieszył się nadal specjalną opieką prawną. Po podpisaniu konkordatu między Rzymem a Stolicą Apostolską w 1929 powołano specjalną komisję mieszaną w celu praktycznego wykonania art. 27 tego dokumentu, poświęconego właśnie sanktuarium w Loreto. Powstała wówczas Administratura Papieskiej Bazyliki Świętego Domu, której przewodniczył administrator mianowany bezpośrednio przez Ojca Świętego, reprezentowany na miejscu przez wikariusza w randze biskupa. 24 marca 1920 Benedykt XV ogłosił Madonnę z Loreto patronką lotników. Zapoczątkowało to wizyty czołowych polityków włoskich do tego miejsca, m.in. 28 czerwca 1922 sanktuarium odwiedził książę Hubert (Umberto), a 24 października 1936 – dyktator Benito Mussolini.

Św. Paweł VI ogłosił 24 czerwca 1965 konstytucję apostolską “Lauretanae Almae Domus”, znoszącą Administraturę i powołującą na jej miejsce Papieską Delegaturę ds. Sanktuarium Świętego Domu w Loreto. Papież utworzył ponadto Prałaturę Świętego Domu, obejmującą kanonicznie cały obszar gminy Loreto oraz nadał bazylice loretańskiej rangę katedry, którą zarządza delegat papieski. Współpracują z nim dwaj wikariusze – jeden dla delegatury i drugi dla prałatury.

W przeszłości delegatami papieskimi w Loreto byli sekretarze dwóch kolejnych papieży: Jana XXIII – kard. Loris Capovilla i Pawła VI – abp Pasquale Macchi.

Warto jeszcze dodać, że zarówno samo Loreto, jak i Święty Domek mają pewne akcenty polskie. W kaplicy Najświętszego Serca w bazylice znajduje się przedstawienie Bitwy Warszawskiej namalowane przez Arturo Gattiego. A 18 lipca 1944 r. 2. Korpus Polski, dowodzony przez gen. Władysława Andersa, wyzwolił Ankonę, jeden z kluczowych portów położonych na wybrzeżu Adriatyku i sąsiednie Loreto. Była to, nawiasem mówiąc, jedyna operacja przeprowadzona samodzielnie przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych u boku aliantów zachodnich podczas kampanii włoskiej. 2. Korpus Polski walczył w latach 1944-45 na froncie włoskim przez 367 dni. Zginęło 2197 naszych żołnierzy, a 8376 zostało rannych.

Loreto, a przede wszystkim znajdujący się tam Święty Domek, dały początek podobnym sanktuariom w różnych krajach i miastach, m.in. w Pradze, Santa Fe (Nowy Meksyk, USA), także w Polsce, gdzie nazywa się je domkami loretańskimi (np. Loretto nad Bugiem).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Ryś: nie można innym głosić pokuty, jeśli się jej wpierw nie doświadcza

2019-03-25 20:07

xpk / Łódź (KAI)

W najbliższy czwartek 28 marca o godz. 20.00 w łódzkiej katedrze odbędzie się nabożeństwo pokutne, na które zaproszeni są biskupi oraz wszyscy księża diecezjalni i zakonni posługujący na terenie archidiecezji łódzkiej. – Nie można innym głosić pojednania i pokuty, jeśli się jej wpierw nie doświadcza. Potrzebujemy przeprosić Pana Boga oraz naszych braci i siostry, zwłaszcza małoletnich, za grzechy, które są dziś grzechami publicznymi – wyjaśnia abp Grzegorz Ryś.

Archidiecezja Łódzka

- Nie można innym głosić pojednania i pokuty, jeśli się jej wpierw nie doświadcza. To pierwszy z powodów, dla którego chcemy się spotkać z Jezusem i z Nim rozmawiać. Drugim są nasze grzechy. Grzechy, które są dziś grzechami publicznymi, grzechami wołającymi wręcz o pomstę do nieba. Grzechami, za które potrzebujemy przeprosić zarówno Pana Boga, jak i naszych braci i nasze siostry, w szczególności małoletnich – mówi metropolita łódzki w swoim zaproszeniu skierowanym do kapłanów.

Każdy z księży diecezjalnych i zakonnych otrzymał osobisty list od arcybiskupa łódzkiego z zaproszeniem na czwartkowe nabożeństwo, które ma być publicznym aktem pokuty Kościoła łódzkiego wobec Boga, jak i tych, których ludzie Kościoła skrzywdzili.

- Nie może być tak, że nie zmierzymy się z tym grzechem, że nie potrafimy stanąć w prawdzie, i nie potrafimy dać tej prawdzie wyraz. Nie może być tak, że nie potrafimy też uznać – każdy z nas w swoim zakresie - odpowiedzialności za to, co stało się, i co - ufamy - nie może dziać się dużej! Zapraszam, abyśmy odnaleźli się w tej wspólnocie prezbiterium, które pokutuje za swoje grzechy – mówił abp Ryś.

W pierwszy piątek Wielkiego Postu, który był dniem postu i modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, we wszystkich parafiach archidiecezji łódzkiej celebrowana była pokutna Droga Krzyżowa w intencji przebłagalnej za grzechy ludzi Kościoła.

Czwartkowe nabożeństwo będzie też wprowadzeniem do kolejnej edycji papieskiej inicjatywny „24 godziny dla Pana”, w czasie której w wyznaczonych wcześniej świątyniach na terenie Łasku, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego będzie można przez 24 godziny skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

- W najbliższy piątek będziemy widzieć Papieża, który nie tylko przewodniczy liturgii pokutnej, ale sam jako pierwszy spośród pasterzy i grzeszników idzie do spowiedzi, ucząc nas w ten sposób, że nie tylko siedzi w konfesjonale, ale także sam przy nim klęka, by się spowiadać - mówi o papieskiej inicjatywie abp Grzegorz Ryś.

Łódzkie „24 godziny dla Pana”, w czasie których można skorzystać z całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z możliwością spowiedzi, odbędzie się w czterech miejscach archidiecezji łódzkiej: Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej w Łasku, Bazylice Archikatedralnej i kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Łodzi oraz kościele rektoralnym pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem