Reklama

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Krzysztof Sobot
Edycja lubelska 44/2004

1 października br. abp Józef Życiński poświęcił nowe pomieszczenia, w których mieści się Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Centrum, jako agenda Caritas Archidiecezji Lubelskiej, już od 10 lat niesie pomoc wszystkim, którzy opuszczają rodzinne kraje w poszukiwaniu lepszej przyszłości.

Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom powstały w strukturach Caritas Polska jeszcze w 1994 r. Od początku swojej działalności zajęły się przede wszystkim niesieniem wszechstronnej pomocy cudzoziemcom przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwsze kroki podjęte zostały w 1993 r., kiedy to nawiązano współpracę z międzynarodowymi organizacjami katolickimi, m.in. z Raphaels-Werk. Zainicjowano wówczas trzyletni projekt w ramach którego powstały pierwsze Biura Informacji dla Migrantów i Uchodźców przy Caritas diecezjalnych w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Ich celem było udzielanie kompleksowej informacji i poradnictwa dla cudzoziemców oraz wspieranie ich w procesie integracji z polskim społeczeństwem. Dzisiaj Centra działają w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Zgorzelcu. Oferują pomoc cudzoziemcom bez względu na ich status prawny i społeczny, rasę, narodowość czy wyznawaną religię.
Rozwój gospodarczy Polski i wejście w struktury Unii Europejskiej sprawiają, że stajemy się krajem coraz bardziej atrakcyjnym dla cudzoziemców, najczęściej dla uchodźców szukających lepszej przyszłości. Polska zazwyczaj jest krajem tranzytowym w drodze na Zachód Europy. Mimo to coraz częściej uchodźcy starają się na dłużej związać z naszym krajem, znaleźć mieszkanie, pracę oraz spokój dla siebie i rodziny. Różne są przyczyny sprawiające, że muszą opuszczać swoje rodzinne strony: prześladowania religijne, polityczne szykany czy zwyczajna bieda zmuszają wielu do szukania lepszych perspektyw. Do tego dochodzą krwawe konflikty zbrojne, sprawiające, że ta swoista „wędrówka ludów” jest coraz większa. Wszyscy ci ludzie potrzebują wsparcia. W szczególności opieką objęci są uchodźcy, osoby oczekujące na nadanie statusu uchodźcy, migranci, repatrianci, małżeństwa mieszane, Polacy przebywający za granicą i ich rodziny w kraju. Wszyscy, którzy tego potrzebują, w centrach znajdą bezpłatną, poufną, bezstronną i profesjonalną pomoc. Zostaną otoczeni opieką psychologiczną i prawną.
Agnieszka Zadura z lubelskiego Centrum podkreśla: „Każdy, kto do nas przyjdzie, zostanie wysłuchany. Na miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić wszechstronnej pomocy. Obecnie największym problemem jest znalezienie tymczasowego domu czy mieszkania, w którym uchodźcy mogliby znaleźć dach nad głową, do czasu uregulowania wszelkich formalności związanych z pobytem w Polsce”. Centrum udziela poradnictwa w zakresie polskiego prawa i procedur administracyjnych, np. w sporządzaniu pism i podań, wypełnianiu formularzy urzędowych, tłumaczeniu dokumentów itp. Udziela także - na miarę możliwości - różnorakiej pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji i rynku pracy. Cechą wyróżniającą Caritas od innych organizacji jest udzielanie pomocy także w zakresie ułatwień dostępu do posług religijnych, niezależnie od wyznania.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które od 1 października mieści się w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej (wejście od strony Al. Unii Lubelskiej, obok Targu pod Zamkiem), ul. Wyszyńskiego 2; 20-950 Lublin; tel. (0-81) 743-62-48; fax (0-81) 743-62-49; e-mail: a.zadura@kuria.lublin.pl

Kard. Sarah: jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana!

2019-03-18 16:41

vaticannews.va / Watykan (KAI)

Nie bójmy się tego powiedzieć: Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, która dokona się przez nasze nawrócenie – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zabrał głos na temat trwającego obecnie kryzysu Kościoła.

Bożena Sztajner/Niedziela

Postrzega go z perspektywy zwyczajnych wiernych i ogromnej rzeszy porządnych księży. Kolejne odsłony słabości Kościoła zachwiały wiarą katolików i rzuciły cień podejrzenia na wszystkich kapłanów. Kard. Sarah chce im przywrócić ufność i pokój. Nie wątpcie, trwajcie przy nauczaniu Kościoła, bądźcie wytrwali w modlitwie, w Kościele zawsze będzie dość światła dla każdego, kto szuka Boga – pisze afrykański purpurat.

Nie lekceważy on jednak aktualnego kryzysu. „Kościół – zauważa - miał być miejscem światła, a stał się kolebką ciemności”. To co się w nim dzieje, postrzega w bardzo radykalnych kategoriach, zapożyczonych od papieża Franciszka. Ujawniane dziś skandale widzi przez pryzmat ewangelicznych wydarzeń: zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Twierdzi, że od dawna żyjemy tajemnicą Judasza. Zdrada dokonująca się dzisiaj, została przygotowana i spowodowana przez wiele innych zdrad, mniej widocznych, bardziej subtelnych, ale równie głębokich. Zarzuciliśmy modlitwę i pogrążyliśmy się w nurcie aktywizmu. Wstydziliśmy się Jezusa, Jego objawienia i nauczania moralnego. Aby błyszczeć przed światem, zakwestionowaliśmy prawdę objawioną i pozbawiliśmy moralność jej znaczenia. Niektórzy kapłani kwestionują znaczenie celibatu, roszczą sobie prawo do życia prywatnego, co jest sprzeczne z misją kapłana. Inni posuwają się tak daleko, że chcą mieć prawo do zachowań homoseksualnych – wylicza kard. Sarah.

Podkreśla on, że kryzys ten ma przede wszystkim charakter duchowy, jest kryzysem wiary. Diabeł natomiast chce byśmy starali się go rozwiązać jak kryzys instytucji tylko ludzkiej. „Jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana” – pisze prefekt watykańskiej kongregacji, podkreślając, że to właśnie modlitwa musi być pierwszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Tego kryzysu nie da się przezwyciężyć ludzkimi siłami. Kard. Sarah przestrzega też przed podziałami, tworzeniem frakcji w Kościele. Przyznaje, że biskupi i kapłani są niedoskonali, mają swoje słabości. Prosi jednak wiernych, by nimi nie gardzili, choć jak podkreśla, powinni od nich wymagać katolickiej wiary i sakramentów życia Bożego.

Kard. Sarah pisze o tym we wstępie do swego nowego książkowego wywiadu „Le soir approche et déjà le jour baisse” (Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił), który w środę 20 marca trafi do francuskich księgarń. Poprzednie dwa („Bóg albo nic” oraz „Moc milczenia”) okazały się światowymi bestsellerami. Tym razem prefekt watykańskiej kongregacji skupia się na duchowym kryzysie współczesnego świata. Wyznaje, że książka ta jest „krzykiem jego duszy”. „Jestem wam winien, chrześcijanie, jedyną prawdę, która zbawia – pisze afrykański purpurat. – Już niebawem stanę przed wiekuistym Sędzią. Cóż Mu powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą sam otrzymałem? My biskupi powinniśmy drżeć na myśl o naszym milczeniu, które obarcza nas winą, o milczeniu, które czyni nas wspólnikami, o naszym milczeniu, by przypodobać się światu” – dodaje kard. Sarah.

We wstępie do nowej książki wskazuje on również na szczególną rolę miłości do Następcy Piotra. Nie przypadkiem dedykuje tę pozycję dwóm papieżom: „Benedyktowi XVI, niezrównanemu w staraniach o odbudowę Kościoła, i Franciszkowi, wiernemu synowi św. Ignacego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wkrótce 25. Targi Wydawców Katolickich

2019-03-18 17:19

SWK, tk / Warszawa (KAI)

Blisko 170 wystawców z całego kraju zapowiedziało udział w jubileuszowych 25. Targach Wydawców Katolickich. Podczas wydarzenia, które potrwa warszawskich Arkadach Kubickiego od 4 do 7 kwietnia, zaprezentowanych zostanie ponad 12 tysięcy publikacji.

Andrzej Tarwid
XXIV Targi Wydawców Katolickich w Warszawie odwiedziło ponad 30 tys. osób

Od wielu lat wydarzenie przyciągają tysiące miłośników książek oraz spotkań o charakterze nie tylko religijnym. Ubiegłoroczna edycja może poszczycić się rekordową frekwencją przekraczającą liczbę ponad 35 tys. odwiedzających.

- Cieszy fakt, że święto dobrych książek, jakim co roku są nasze targi, przyciąga coraz większą liczbę wydawców. Z kolei jakość oferty przekłada się na znakomitą frekwencje odwiedzających – mówi ks. Roman Szpakowski sdb, prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Jak co roku, w programie nie zabraknie licznych pokazów filmowych i wystaw.

Odbędą się liczne spotkania ze znanymi osobami. Jerzy Stuhr, legenda polskiego kina oraz ks. Andrzej Luter, przyjaciel artystów i krytyk filmowy, będą rozmawiać o swojej wspólnej książce „Myśmy się uodpornili”, w której odsłaniają sposoby na to jak uodpornić się na świat.

Ojciec Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu, autor książki „Wierzchołek góry lodowej” wraz z o. Jackiem Prusakiem, psychoterapeutą, psychologiem i publicystą „Tygodnika Powszechnego” będą rozmawiać o stanowisku Kościoła wobec pedofilii.

Odwiedzający będą także mieli okazję spotkać się też z prokuratorem Andrzejem Witkowskim, w związku z wydaniem książki „Ścieżki grozy. Ze wspomnień prokuratora do spraw zabójstw”. To pierwszy tom dzieła, w którym autor wspomina swoją zawodową karierę aż do momentu, w którym powierzono mu prowadzenie śledztwa w sprawie zabójstwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Swój udział w targach i chęć spotkania z czytelnikami potwierdzili też m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Magdalena Ogórek, s. Małgorzata Chmielewska i wielu innych.

Targi Wydawców Katolickich to wydarzenie kierowane do całych rodzin. Po raz kolejny zorganizowana zostanie między innymi Akademia rodzinnego czytania, która w przyjazny dzieciom i dorosłym sposób promuje ideę wspólnej, rodzinnej lektury książek.

Tradycyjnie kluczowym akcentem targów jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, która w tym roku wręczona zostanie po raz 21. Wyróżnienie przyznawane jest w kilkunastu kategoriach. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 350 tytułów.

Nagrodzie FENIKS, towarzyszy także Nagroda Małego FENIKSA, która przyznawana jest instytucjom i osobo szczególnie zasłużonym na polu promocji książki religijnej w mediach. Gala wręczenia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 będzie w sobotę 6 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15.

Szczegółowe informacje oraz kalendarium spotkań będą na bieżąco uzupełniane pod adresem www.swk.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem