Reklama

Jestem od poczęcia

Prof. Jacek Hilszczański laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego

2018-02-27 18:17

pgo, abd / Warszawa (KAI)

Łukasz Krzysztofka

Przyroda nie istnieje bez ludzkości. Tu i teraz my jesteśmy częścią przyrody, my ją tworzymy, my ją kształtujemy - mówił laureat prof. Jacek Hilszczański podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017, która odbyła się w Warszawie. Udział w niej wziął m.in. przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki.

W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017. Otrzymał ją prof. Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów.

Łukasz Krzysztofka

Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą m.in. bp Alojzy Orszulik i Sławomir Siwek, doceniła prof. Hilszczańskiego m.in. za „odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej”. Jak podkreślono w uchwale Kapituły, prof. Hilszczański został wyróżniony także za społeczną aktywność zarówno w Polsce, jak i Europie, co w sposób szczególny wybrzmiewa w podejmowanych przez niego dyskusjach nt. ochrony Puszczy Białowieskiej.

"Przez osobę prof. Hilszczańskiego Kapituła jednocześnie wyraża uznanie dla wszystkich naukowców, wychowawców i pracowników na co dzień oddających swe umiejętności dla budowy światowej marki polskich lasów" - podkreślili członkowie Kapituły.

Reklama

Łukasz Krzysztofka

Tegorocznemu laureatowi nagrodę wręczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W krótkim wystąpieniu mówił o powołaniu naukowca do dociekania prawd Bożych.

"Pan Bóg dał nam do dyspozycji dwie księgi do studiowania, jeśli nie chcemy błądzić. Pierwszą księgą jest Biblia, która objawia Bożą wolę. Drugą księgą jest stworzenie objawiające Bożą moc. Jeśli dociekanie prawd Bożych zawartych w Biblii jest zadaniem teologa, to dociekanie Bożej prawdy mieszczących się w dziele stworzenia jest zadaniem naukowca. Oba te zadania są szlachetnymi powołaniami, które powiększają naszą wiedzę na temat Bożej mocy i majestatu" - przypomniał abp Gądecki.

Zwrócił też uwagę, że praca naukowca, aby była w pełni owocna musi być przez niego traktowana jako realizowanie życiowego powołania.

Łukasz Krzysztofka

"Oczywiście, aby doprowadzić dzieło do końca, konieczna jest później także wytrwałość, cierpliwość, trzeba rozwiązać tysiące konkretnych problemów, również ekonomicznych. Lecz to wszystko na nic się nie zda, jeśli zabraknie decydującego ognia idei. Jeśli będzie jej pozbawiony, stworzy coś sztucznego, bez życia, bez duszy. Tak, z pewnością istnieje powołanie do nauki, tj. pewien sposób czucia, myślenia, widzenia naukowego" - przekonywał hierarcha.

W krótkim podziękowaniu, prof. Hilszczański podkreślił, że otrzymaną nagrodę traktuje jako wyróżnienie całego środowiska naukowego, którego jest przedstawicielem.

"Mam wielkie przeświadczenie, że jest to nagroda dla pewnego środowiska: polskich leśników, naukowców zajmujących się ochroną lasów i szeroko pojętą ochroną przyrody" - mówił. Podkreślił też, że nie znalazłby się w tym miejscu, gdyby nie Puszcza Białowieska, która stała się areną sporów dwóch koncepcji ochrony przyrody: jednej, wykluczającej działalność człowieka i traktującej go jak wroga i tej (z którą laureat się utożsamia), która widzi w człowieku nieodzowny element kształtujący przyrodę.

Łukasz Krzysztofka

"Przyroda nie istnieje bez ludzkości. Tu i teraz my jesteśmy częścią przyrody, my ją tworzymy, my ją kształtujemy" - przekonywał profesor. Odwołując się do przykładu Puszczy Białowieskiej przypomniał także, że "dogmat nic nie robienia", stosowany przez niektórych obrońców przyrody powinien być stosowany z wielką rozwagą i poszanowaniem człowieka, jako istoty mającej ważny wpływ na kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Jacek Hilszczański urodził się 8 września 1966 r. w Zabrzu. Ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej Lasów Polskich , po ukończeniu studiów pracował m.in. w Zakładzie Ochronie Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, odbył staże w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Stacji Badawczej Rocky Mountain Research w Stanach Zjednoczonych i uczestniczył w międzynarodowych kursach naukowych m.in. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Kilka lat po obronie pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Barbary Głowackiej, otrzymał roczne stypendium post-doktorskie na Wydziale Leśnym Szwedzkiej Akademii Rolniczej. Rozprawę habilitacyjną, obronioną w 2008 r. poświęcił biologicznym podstawom ograniczenia liczebności kornika drukarza. Od 23 lat angażuje się w badania i debaty dotyczące ochronę przyrody Puszczy Białowieskiej, utrzymując, że człowiek odgrywa ważną rolę w kształtowaniu i utrzymaniu przyrodniczego bogactwa tego obszaru. W 2014 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora. Jest autorem lub współautorem 120 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 28. publikacji w czasopismach indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej. Czynnie uczestniczył w 50. sympozjach i konferencjach naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jest pięciokrotnym laureatem nagrody Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa. W latach 2009-2014 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, a od 2014 r. był zastępcą dyrektora Instytutu ds. naukowo-badawczych. W 2011 r. odznaczono go srebrnym krzyżem zasługi, a w 2016 r. otrzymał srebrną odznakę inżyniera roku oraz kordelas leśnika polskiego. Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego ustanowiła w 2004 r. Fundacja „Solidarna Wieś”. Współzałożycielem i przewodniczącym Rady Fundacji oraz przewodniczącym kapituły nagrody jest Sławomir Siwek. Natomiast honorowym przewodniczącym tejże kapituły jest bp Alojzy Orszulik.

Dotychczasowymi laureatami nagrody są prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher, abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o dr. Stanisław Jaromi OFM Conv i ks. prał. Kazimierz Kaczor.

Tagi:
nagroda

Są budowniczymi miłosierdzia

2018-03-21 09:42

Maria Fortuna-Sudor
Edycja krakowska 12/2018, str. I

Maria Fortuna-Sudor
Kard. Stanisław Dziwisz wręcza statuetkę Miłosiernego Samarytanina wzruszonej pielęgniarce – Brygidzie Mazgaj

Jesteśmy świadkami, że w archidiecezji krakowskiej nadal miłosierdzie trwa, bo przecież stolicą miłosierdzia jest Kraków, a zwłaszcza to miejsce, w którym się znajdujemy – mówił w auli św. Jana Pawła II (przy łagiewnickim sanktuarium) kard. Stanisław Dziwisz podczas gali finałowej 14. edycji plebiscytu Miłosierny Samarytanin za rok 2017. Uroczystość odbyła się w piątek 16 marca i zgromadziła zaangażowanych w pomaganie. Wśród zebranych szczególne miejsce zajęli wyróżnieni i nagrodzeni oraz ich bliscy. Kapituła plebiscytu spośród 68 propozycji w obu kategoriach (1 – pracownik służby zdrowia, 2 – „osoba bezinteresownie niosąca pomoc drugiemu człowiekowi”) wybrała 14 laureatów.

W pierwszej kategorii statuetkę Miłosiernego Samarytanina otrzymała Brygida Mazgaj, pielęgniarka środowiskowa z Krakowa. Jak poinformowała prowadząca galę Lidia Jazgar: – Pani Brygida odnajduje potrzebujących i albo sama, albo wespół z innymi, których zaraża swoją postawą, organizuje pomoc medyczną i socjalną, dając wsparcie psychiczne i duchowe. Nie zapomina nigdy o nikim. Od wielu lat prowadzi rodzinę zastępczą i pogotowie opiekuńcze. Odbierając statuetkę, wzruszona laureatka wyznała, że nagrodę dedykuje zmarłemu mężowi, któremu wiele zawdzięcza, oraz wspierającym ją w niesieniu pomocy córkom. Nawiązując do zbliżających się wydarzeń, podkreślała: – To jest szczególny rok dla naszego środowiska. Pani Hanna Chrzanowska, nasza „cioteczka”, w kwietniu zostanie ogłoszona błogosławioną. Ona była dla mnie przez wiele lat wzorem. Gdy mój mąż chorował, to ją prosiłam, aby pomogła mi to wszystko przetrwać… – mówiła wzruszona laureatka.

W drugiej kategorii statuetkę otrzymała z rąk bp. Jana Zająca Lucyna Raszek z Nysy. Laureatka wraz z synem działa w grupie poszukiwawczo-ratunkowej, od wielu lat służy opieką medyczną pielgrzymom, ma otwarty dom i serce dla wszystkich, którzy „okaleczeni” życiem zwracają się do niej po pomoc. W gronie wyróżnionych z Krakowa znaleźli się m.in.: rehabilitantka Małgorzata Kucharska, lek. med. Marek Banach, s. Jana Wodzień (służebniczka dębicka posługująca na terenie krakowskiej parafii Matki Bożej Królowej Polski) i Jolanta Kaczmarczyk (współzałożycielka i wicedyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio).

Ideą plebiscytu jest pokazanie osób, dla których niezależnie od rasy, wyznania i przynależności społecznej najważniejszy jest drugi człowiek oraz propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i wyobraźni miłosierdzia. – Kiedy widzę, ile dobrej pracy zostało zrobione, to czuję wzruszenie i wdzięczność – mówił o. Stanisław Wysocki, założyciel Stowarzyszenia Wolontariatu św. Eliasza, pomysłodawca plebiscytu. I podkreślał: – Jan Paweł II mówił, że to my musimy zbudować cywilizację miłosierdzia. Dzisiejsi laureaci są budowniczymi tego miłosierdzia!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Sejmowa komisja nie zajmie się projektem "Zatrzymaj Aborcje"

2018-03-21 12:33

Artur Stelmasiak

Dziś rano na stronie sejmowej ukazała się informacja, że posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zostało odwołane. To właśnie ta komisja jest odpowiedzialna za skierowanie projektu #ZatrzymajAborcje do drugiego czytania w Sejmie.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w posiedzeniach zaplanowanych na 21 i 22 marca nie miała w polanie rozpatrywania obywatelskiego projektu zmian w ustawie aborcyjnej, który zakłada wykreślenie przesłanki eugenicznej. Taki wniosek miał jednak złożyć poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczpospolitej. Mówił o tym wczoraj w rozmowie z "Niedzielą"

Przeczytaj także: Poseł Klawiter zawnioskuje o niezwłoczne prace nad #ZatrzymajAborcje

Dziś rano na sejmowej stronie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ukazała się informacja o odwołaniu zaplanowanych posiedzeń. W sekretariacie komisji poinformowano nas, że posiedzenie zaplanowane na 21 marca zostało odwołane na wniosek wiceministra Krzysztofa Michalkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast posiedzenie komisji zaplanowane na 22 marca ws. zmiany ustawy o związkach zawodowych zostało odwołane z powodu głosowań na sali plenarnej Sejmu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Gądecki: kapłaństwo domaga się pokory

2018-03-21 20:10

ms / Lubiń (KAI)

Reguła św. Benedykta, podkreślająca potrzebę ducha pokory i karności zakonnej, pozwala kapłanom zrozumieć słowa Chrystusa „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – mówił podczas święceń kapłańskich benedyktyna abp Stanisław Gądecki. Uroczystość odbyła się w święto Przejścia do Nieba Świętego Ojca Benedykta w kościele opackim w Lubiniu.

Bożena Sztajner/Niedziela
Abp Stanisław Gądecki

„Dzień święceń kapłańskich jest radosną chwilą w życiu otrzymującego święcenia, w życiu jego rodziców, rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych i dobrodziejów, przede wszystkim jednak w życiu lubińskiej benedyktyńskiej rodziny zakonnej. W dniu dzisiejszym radość przeżywa Kościół Poznański, a także Założyciel Zakonu, święty Benedykt” – mówił podczas święceń abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski rozważał w homilii słowa Ewangelii mówiące o konieczności trwania w nauce Jezusa. „Jezus pragnie «trwać w chrześcijaninie» i zaprasza chrześcijanina do tego, aby ten «trwał» w Nim” – podkreślił abp Gądecki.

„Kryzys chrześcijaństwa w świecie rozpoczyna się od braku autentycznej miłości wzajemnej. Wspólnoty chrześcijańskie, kapłani diecezjalni, zgromadzenia zakonne, parafie, rodziny, nie promieniują nieraz ewangeliczną miłością; zewnętrzny obserwator nie rozpoznaje w nich uczniów Chrystusa. Dostrzega u nas to, czym żyje świat, lecz nie dostrzega w nas tego, czym żył Chrystus” – zauważył metropolita poznański.

Zdaniem abp. Gądeckiego zbyt wiele mówi się dziś o akcjach, działaniach i doskonaleniu metod apostolstwa, a zapomina się o tym, że najpierw latorośl trzeba wszczepić w krzew winny, w Chrystusa, z którego popłynie strumień nie naszej, lecz Chrystusowej miłości braterskiej.

„Gorliwy kapłan będzie o to zabiegał, by Prawdy szukać, znajdować ją i wyrażać w świetle miłości, by miłość rozumieć, cenić i żyć nią w świetle Prawdy. Bez Prawdy bowiem miłość staje się sentymentalizmem, staje się pustym słowem, które można dowolnie pojmować” – zauważył abp Gądecki.

„Święcenia kapłańskie we wspólnocie benedyktyńskiej są dużym wydarzeniem, gdyż w życiu mniszym tylko nieliczni je przyjmują. Obecnie wspólnota w Lubiniu liczy 13 mnichów, z czego czterech to kapłani. Przez ślub stałości miejsca, nowy kapłan jest także darem dla lubińskiej parafii, która istnieje w połączeniu z klasztorem od XII w.” – powiedział KAI br. Maksymilian Nawara z opactwa w Lubiniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem