Reklama

Dom na Madagaskarze

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 48/2004

Dekanat: Ińsko
Siedziba parafii: Chociwel, ul. Mała 9
Liczba wiernych: 4 300
Proboszcz: ks. Krzysztof Musiałek TChr
Wikariusz: ks. Grzegorz Korzeniewski TChr
Inni księża: ks. Wojciech Bodnar TChr (katecheta, spowiednik)
Kościoły filialne: Bobrowniki - pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Bród - pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Lisowo - pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Oświno - pw. św. Michała Archanioła, Wieleń Pomorski - pw. Matki Bożej Królowej Polski
Kaplica publiczna: Kamienny Most - pw. Miłosierdzia Bożego
Wspólnoty: Żywy Różaniec (7 róż), schola dziewczęca, zespół młodzieżowy, chór parafialny, Parafialny Zespół Caritas, ministranci (57) i lektorzy (12)
Czasopisma: „List”, „Miłujcie się”, „Msza św.”, „Niedziela” (15 egzemplarzy)

Chociwel jest niewielkim miastem, położonym na pograniczu Niziny Szczecińskiej i Pojezierza Drawskiego. Leży nad jeziorem Starzyc. Krzyżują się tu drogi wiodące do Stargardu Szczecińskiego (28 km), Dobrej, Ińska, Dobrzan, Maszewa. Od 1857 r. przebiega tu linia kolejowa ze Stargardu do Łobza. Jego początki sięgają XI wieku, kiedy to powstało nad jeziorem istniejące do XIII wieku słowiańskie grodzisko i założona przez rodzinę Wedlów w 1190 r. osada. Prawa miejskie brandenburskie Chociwel otrzymał w 1338 r., natomiast w 1600 r. zmieniono je na lubeckie. Właścicielami jednej części miasta byli margrabiowie brandenburscy, drugiej biskupi kamieńscy (stąd złoty pastorał biskupi w herbie miasta). Ostatni proboszcz rzymskokatolicki - ks. Paulus Kitzmann objął kościół w 1489 r. Wypędzony przez reformację uszedł do Marianowa.
Obecny kościół w Chociwlu powstawał w kilku etapach. Jako pierwsze wzniesione zostało na początku XV wieku prezbiterium, w połowie XV wieku korpus nawowy i wieża, a ok. 1600 r. przybudówki przy ścianach północnej i południowej. Wnętrze korpusu kościoła jest trójnawowe, oddzielone dwoma rzędami ośmiobocznych filarów, wspierających sklepienie gwiaździste. Czteroprzęsłowe prezbiterium jednonawowe, dwu- i półprzęsłowe zamknięte jest trójbocznie. Wyposażenie wnętrza kościoła jest w zasadzie neogotyckie. Chór muzyczny jest dwupiętrowy.
Kościół poświęcił 7 sierpnia 1945 r. przybyły tu ks. Wiktor Szczęsny TChr, który swą działalnością obejmował ogromny teren, rozciągający się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Dojeżdżał on z posługą kapłańską m.in. do Marianowa, Ińska, Dobrej. Formalna erekcja parafii nastąpiła 1 czerwca 1951 r. Księża chrystusowcy pracują w chociwelskiej parafii do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat jej administratorami byli następujący duszpasterze: ks. Stanisław Zygiel (1946-48), ks. Jan Szyperski (1948-51), ks. Franciszek Ćwięka (1951-57), ks. Stefan Kaczmarek (1957-58), ks. Alojzy Dudek (1958-60), ks. Władysław Hoffman (1960-69), ks. Jan Bojda (1969-74), ks. Aleksander Melburda (1974-77), ks. Zdzisław Hackiewicz (1977-82), ks. Józef Dudziak (1982-86), ks. Stanisław Malczewski (1986-96), ks. Tadeusz Jóźwiak (1996-2003).
Od 1 lipca 2003 r. proboszczem jest ks. Krzysztof Musiałek. Ksiądz Proboszcz pochodzi z archidiecezji krakowskiej. Studia teologiczne ukończył w Poznaniu, wyświęcony został w 1989 r. Pracował jako wikariusz w Goleniowie w parafii pw. św. Katarzyny, w Szczecinie jako duszpasterz akademicki w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie jako dziennikarz współpracował z Telewizją Polską, był też dyrektorem Radia „Plus” w Szczecinie, skąd przybył do Chociwla.
Niedzielne Msze św. w Chociwlu odprawiane są w następującym porządku: godz. 9.00, 11.00 i 18.00 (zimą godz. 17.00). W kościołach filialnych natomiast niedzielna Eucharystia sprawowana jest: o godz. 8.30 w Bobrownikach, o 10.00 w Lisowie, o 11.30 w Oświnie. Bród ma Mszę św. o godz. 12.30, Wieleń o 13.00, Lublino i Kamienny Most o 13.30. W dni powszednie w kościele parafialnym odprawia się o godz. 7.00 i 18.00 (zimą o 17.00) oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 12.00. Bród, Lisowo i Bobrowniki mają Mszę św. w środy, Oświna i Wieleń w czwartki, Lublino i Kamienny Most na przemian w soboty.
Na terenie parafii znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum, zespół szkół w Kamiennym Moście (Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Liceum Techniczne, Technikum Rolnicze). Katechizację uczniów szkoły podstawowej podjęli: Ksiądz Proboszcz, ks. Wojciech Bodnar oraz Mariola Zaklukiewicz. W gimnazjum naucza Barbara Jaskot, a w Kamiennym Moście ks. Grzegorz Korzeniewski.
„Wierni parafii chociwelskiej są rozproszeni na dużym terenie - relacjonował Ksiądz Proboszcz. - Dojeżdżamy do 5 kościołów filialnych i 2 kaplic. W tych małych ośrodkach widać zaangażowanie wiernych. Parafia wymaga intensywnej pracy w różnych grupach duszpasterskich. Założona została strona internetowa parafii, która jest żywa. Co tydzień jest aktualizowana, podajemy w niej ogłoszenia parafialne, intencje mszalne. Udanym zeszłorocznym przedsięwzięciem był Festiwal Młodych Talentów. Młodzież w 4 kategoriach prezentowała swoje osiągnięcia, by uzyskać stypendia na dalszą naukę. Cieszył się on wielkim zainteresowaniem i będzie dalej kontynuowany. Przygotowujemy się do pielgrzymki do Czernej k. Krakowa, skąd przywieziemy relikwie św. Rafała Kalinowskiego. 20 listopada wprowadzimy je do naszego kościoła. Naszym dużym projektem jest planowany remont wieży kościelnej. Zabiegamy o środki na ten cel. Na wieży pojawiły się pęknięcia spowodowane ruchem ciężkich pojazdów, przemieszczających się po pobliskiej jezdni. Moim zamiarem jest wykorzystanie wieży jako punktu widokowego. W pomieszczeniach znajdujących się tuż przed wyjściem na taras widokowy przygotowywano by wystawy. Przedsięwzięcie to miałoby zatem także swój wymiar edukacyjny. Przejazd pod wieżą to rzadkość, na naszym terenie spotykany tylko w Moryniu. Zrekonstruowaliśmy mechanizm zegarowy na wieży i 2 tarcze zegarowe, zostaną one podświetlone. Kościół jest jednym z najpiękniejszych zabytków w okolicy. Posiada dobrze zachowane freski z XIV wieku. W zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie od 1882 r. znajduje się grupa figur pasyjnych (ukrzyżowany Chrystus, dwóch łotrów, Matka Boża Bolesna, św. Jan). To dzieło Mistrza Pasji Chociwelskiej, działającego na przełomie XV i XVI wieku w Kołobrzegu, zajmuje wyjątkowe miejsce w późnośredniowiecznej plastyce pomorskiej. Warto by zrobić replikę tego dzieła i eksponować w tutejszej świątyni.
Liczę, że Chociwel, rozpropagowany i włączony w szlak turystyczny, zatrzymywać będzie więcej przejeżdżających tędy turystów”.

Bazylika czy katedra?

Maciej Siciński
Edycja dolnośląska 39/2004

Bazylika, katedra, fara, kolegiata to nazwy kościołów, które często słyszymy, nie zawsze jednak wiemy, co się za nimi kryje. Postaram się w prosty sposób wyjaśnić te pojęcia, uwzględniając typy architektoniczne budowli i ich tytuły związane z funkcją lub przywilejami. Kościół św. Stanisława BM i św. Wacława M w Świdnicy przez niektórych nazywany bazyliką, przez innych katedrą, tak naprawdę funkcję katedry pełni od marca br., gdy stał się siedzibą biskupa diecezjalnego, matką i głową wszystkich kościołów w diecezji.

Ze względu na konstrukcję architektoniczną kościoły dzielimy na:
Bazylikę - kościół wielonawowy zbudowany na planie prostokąta z nawą główną wyższą i przeważnie szerszą od bocznych oraz posiadającą niezależny od nich dach, oświetloną oknami znajdującymi się ponad nawami bocznymi. Wywodzi się ze starożytnego Rzymu, gdzie była salą sądowo-targową.
Kościół salowy - jednonawowa świątynia zbudowana na bazie prostokąta - jej wnętrza nie dzielą kolumny. Wywodzi się z wczesnochrześcijańskich kościołów domowych.
Kościół halowy - wielonawowa świątynia, w której nawa główna i nawy boczne są tej samej wysokości, przykrywa je wspólny dach i nawa główna jest oświetlona oknami znajdującymi się w ścianach naw bocznych.
Kościół schodkowy (pseudobazylika) - odmiana kościoła halowego, różni się od niego tym, iż nawy boczne są nieco niższe od nawy głównej.
Kościół centralny - świątynia, której wszystkie elementy zorientowane są na jeden punkt znajdujący się w centrum. Budowana najczęściej na planie koła, kwadratu, wielokąta i ich wariantów.

Ze względu na tytuł i funkcję, jaką pełnią, kościoły dzielimy na:
Bazylika większa (patriarchalna) - kościół podporządkowany bezpośrednio Papieżowi, wyróżniający się tronem i ołtarzem papieskim zastrzeżonym dla niego i upoważnionych przez niego prałatów. Zalicza się tu bazyliki rzymskie: św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej, św. Jana na Lateranie i św. Wawrzyńca oraz św. Franciszka i Najświętszej Maryi Panny od Aniołów w Asyżu.
Bazylika mniejsza - honorowy tytuł nadawany kościołom przez Papieża. Po raz pierwszy tytuł ten nadał w 1783 r. papież Pius VI kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. W 1836 Kongregacja Obrzędów przeniosła na b. m. przywileje nadane kolegiatom. Obecnie tytuł ten posiada większość znaczniejszych kościołów kolegiackich, klasztornych oraz sanktuariów, np. katedra i kościół garnizonowy we Wrocławiu, sanktuaria w Wambierzycach i Trzebnicy.
Katedra - kościół biskupa diecezjalnego, w którym znajduje się jego tron, jest głównym kościołem diecezji. Duchowni powołani do posługi liturgicznej w katedrze to kanonicy tworzący kapitułę katedralną. Jeśli z jakiegoś powodu niemożliwe jest sprawowanie liturgii w katedrze to biskup wybiera inny kościół na prokatedrę do czasu np. odbudowy katedry.
Kolegiata - kościół z kolegium kanoników nie będący siedzibą biskupa. Posiada prawo pierwszeństwa przed pozostałymi świątyniami w danej miejscowości.
Tum - średniowieczna nazwa katedry i kolegiaty.
Kościół parafialny - główna świątynia gminy wyznawców, kierowana przez proboszcza.
Fara - główny kościół w mieście (dawniej będący pod opieką cechów). W siedzibie biskupa drugi kościół po katedrze.
Kościół filialny - świątynia podporządkowana kościołowi parafialnemu. Najczęściej znajduje się w rozległych parafiach i umożliwia wiernym uczestnictwo w nabożeństwach bez dojeżdżania do kościoła parafialnego.
Kościół klasztorny - kościół przy klasztorze, dawniej kościoły klasztorne nie miały prawa do prowadzenia parafii.
Kaplica - niewielka budowla sakralna służąca jako miejsce modlitwy lub odprawiania nabożeństw dla małej grupy wiernych. Kaplica może być niezależnym budynkiem lub być częścią innego, np. kościoła, zamku, szpitala.

W metropolii wrocławskiej są obecnie trzy katedry: św. Jana we Wrocławiu, Świętych Piotra i Pawła w Legnicy i św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.

Ratujmy świdnicką katedrę!

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć trwające od 9 lat prace remontowe w świdnickiej katedrze, mogą dokonywać wpłat na konto: BZ WBK S.A. I O/Świdnica 24 1090 2369 0000 0006 0200 1960
Parafia rzymskokatolicka
św. Stanisława BM i św. Wacława M
pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Abp Gądecki: śmierć Pawła Adamowicza okryła nas smutkiem z powodu zdziczenia obyczajów

2019-01-19 12:54

lk / Gdańsk (KAI)

Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska „okryła nas wszystkich smutkiem z powodu zdziczenia obyczajów. Wszystko, co było dobrego w jego myśleniu, słowach i działaniu, brało się z chrztu. Za to chcemy dziękować – powiedział we wstępie do Mszy św. pogrzebowej śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Homilię podczas Eucharystii w tamtejszej Bazylice Mariackiej wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź.

episkopatnews/flickr.com

W wstępie do liturgii abp Sławoj Leszek Głódź poinformował o duchowej łączności papieża Franciszka z rodziną zmarłego prezydenta. Za pośrednictwem kard. Konrada Krajewskiego, papież przekazał rodzinie Pawła Adamowicza różańce, które wręczył metropolita gdański.

Prymas Polski abp Wojciech Polak skierował do uczestników uroczystości list, który w Bazylice Mariackiej odczytał prymas Polski senior abp Henryk Muszyński. Prymas Polak wyraził w nim przede wszystkim smutek z powodu tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Przesłał także rodzinie Zmarłego „wyrazy szczególnego współczucia i duchowej jedności”.

„Modlitwą i myślą stają przy trumnie śp. Pana Prezydenta Pawła Adamowicz, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie przez jego ręce i serce stały się udziałem wielu ludzi. Działo się tak w przeszłości, gdy podejmował działalność opozycyjną w czasach PRL, poprzez troskę o uchodźców i emigrantów, którą wyrażał jako prezydent Gdańska, aż po udział w tragicznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której dziękował za okazywane dobro, szczerość i solidarność” – napisał abp Wojciech Polak.

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki podkreślił, że tragiczna śmierć prezydenta Gdańska „okryła nas wszystkich smutkiem, smutkiem z powodu zdziczenia obyczajów, ale także smutkiem, który towarzyszy każdemu umierającemu człowiekowi”. – Dziękujemy Panu Bogu za to wszystko, co stało się udziałem w dobru, które rozpoczęło się w nim od momentu chrztu świętego – mówił o zmarłym prezydencie Gdańska przewodniczący Episkopatu. Od tego momentu poprzez kolejne sakramenty podążał on do coraz większej dojrzałości. – Wszystko, co było dobrego w jego myśleniu, słowach i działaniu, brało się z chrztu. Za to wszystko chcemy dziękować i za to, co otrzymali mieszkańcy tego miasta – dodał abp Gądecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem