Reklama

XXIX Dni Duchowości KUL-u

„Polska i Litwa - duchowe dziedzictwo w Europie”

Agnieszka Strzępka
Edycja lubelska 51/2004

Polska i Litwa - duchowe dziedzictwo w Europie, to temat międzynarodowego sympozjum, jakie w dniach 19-20 listopada br. zostało zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL, w ramach XXIX Dni Duchowości. Celem tegorocznego spotkania była „próba bilansu duchowego dziedzictwa Polski i Litwy, z wychyleniem ku przyszłości”. W dwudniowej sesji wzięli udział prelegenci z kraju i z zagranicy: dr hab. Alfonsas Motuzas, ks. prof. Vytautas Steponas Vaiči-Unas i ks. prof. Romualdas Dulskis z Wydziału Teologii Katolickiej Vytauto Didžiojo Universitete w Kownie, ks. prof. Stanisław Urbański (UKSW), ks. prof. Jan Machniak (PAT), ks. prof. Bogumił Gacka MIC (UKSW), ks. prof. Zachariasz Jabłoński OSPPE (UKSW), ks. prof. Andrzej Zwoliński (PAT) oraz ks. prof. Antoni Nowak OFM, ks. prof. Walerian Słomka, ks. dr hab. Jarosław M. Popławski i ks. prof. Jerzy Misiurek z KUL-u.

Duchowe korzenie Europy

Dlaczego tak istotne jest zagwarantowanie Europie chrześcijańskich korzeni i do czego może doprowadzić odcinanie się od nich - zastanawiał się w rozpoczynającym sympozjum referacie pt. Duchowe korzenie oblicza Europy, ks. prof. A. J. Nowak OFM. Zwrócił uwagę na potrójne źródło duchowości chrześcijańskiej Europy, które stanowią trzy stolice: Ateny - Akropol, Rzym - Kapitol, Jerozolima - Golgota, które warunkują rozumienie Boga i człowieka. Wyjaśniając źródłosłów nazwy „Europa”, tłumaczył ją jako „szeroki teren wolności, źródło, z którego wypływa dobro”. Mówił, iż Kościół, szukając terminów do wyjaśnienia prawd o relacji człowieka do Boga, o Wcieleniu, o Trójcy Świętej, szukał ich w precyzyjnym, naukowym języku greckim. Dodał, że duchowość ewangeliczna wyjaśniana językiem nauki przyczyniła się do wypromowania „wspaniałej duchowości kontynentu europejskiego”, a odkrycia i badania dokonywały się w atmosferze duchowości chrześcijańskiej. Prelegent przypomniał także sformułowania dotyczące godności osoby ludzkiej i równości wszystkich ludzi stworzone przez duchowość chrześcijańską.

Reklama

Propozycja dla świata

„Solidarność jest wolą angażowania się dla dobra wspólnego” - mówił ks. prof. W. Słomka w referacie nt. idei „Solidarności” jako propozycji dla świata w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Prelegent podkreślił, że solidarność jest cnotą na poziomie życia chrześcijańskiego, która powinna czerpać z jedności Trójcy, być ponad wszelkimi różnicami i objawiać się szczególnie tam, gdzie uwłacza się godności człowieka. Jej źródłem jest powszechność powołania do miłości. „Solidarność wynika z ewangelicznego radykalizmu miłości, a powszechność adresowania solidarności nie pozwala wykluczyć żadnej jednostki, wspólnoty, narodu. Świadczona solidarna pomoc powinna więc stanowić bodziec do osobistego wkładu w rozwój” - podkreślał ks. prof. Słomka. „Solidarność wyzwala walkę, ale nie przeciw drugiemu, ale o człowieka, jego prawa, kształt życia”. Podkreślił również, że europejska solidarność nie może ograniczyć się wyłącznie do swoich granic, ale ma zapalać nadzieję dla świata przez odnalezienie chrześcijańskich korzeni i promowanie wartości. „Solidarność wszystkich ze wszystkimi i dla wszystkich stanowi drogę do pokoju” - podkreślał Prelegent.

Duchowość w nowym kontekście

Temat globalistycznej duchowości Europy, poruszył ks. prof. St. Urbański. „Dzisiaj mówić o globalistycznej duchowości Europy jest jeszcze za wcześnie, bo ona jest w trakcie kształtowania się - zaznaczył Prelegent, podkreślając, że bez trwałych więzów duchowych nie można stworzyć trwałej jedności Europy. „Duchowość chrześcijańska w ciągu dwóch tysięcy lat budowała globalną wizję Europy poprzez uniwersalne posłannictwo Kościoła wobec świata. Globalizacja stawia duchowość chrześcijańską w nowym kontekście” - mówił. Przypominając o roli zakonów w budowaniu duchowości chrześcijańskiej zaznaczył, iż - jego zdaniem - proces globalizacji, postępujący we współczesnym świecie, oznacza dla chrześcijaństwa powrót do globalistycznej misji zakonów.
W czasie konferencji poruszano również zagadnienia europejskiego wymiaru wyobraźni miłosierdzia, omawiano litewskie, polskie i łotewskie narodowe praktyki pobożności w kontekście katolickiej kultury w Europie, referowano kwestię europejskich prądów w polskiej duchowości i mówiono o polskim wkładzie w duchowość europejską. Sesja zakończyła się wykładem nt. godności osoby i narodu. Drugiego dnia skoncentrowano się na promieniowaniu Jasnej Góry i Ostrej Bramy na Europę, zastanawiano się nad kwestią nowych wyzwań dla duchowości oraz pytano, co nowi, litewscy kandydaci do beatyfikacji mówią współczesnej Europie.

Czary mary czy ciary bez miary?

2019-03-22 22:23

Agata Pieszko

Od 22-24 marca u Paulinów na ul. św. Antoniego będzie trwało Triuduum Maryjne z okazji 5. rocznicy ustanowienia Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. W tym czasie w sanktuarium odbędzie się cykl konferencji pt. "Zrujnowana czy odbudowana świątynia?", które poprowadzą Ojciec Paulin Adam Czuszel oraz Debora Sianożęcką-psycholog.

Agata Pieszko
Debora Sianożęcka podczas konferencji Triduum Maryjnego

Dzisiejsze wydarzenia Triduum Maryjnego rozpoczęły się Drogą Krzyżową. Piękny początek-bo któż, jak nie Maryja najbardziej rozumiał miłość ukrzyżowaną? Następnie wierni mogli uczestniczyć we Mszy Świętej z homilią opartą na rozważaniach 1. Listu do Koryntian. Ten list uświadomił i utwierdził nas w tym, że żyjemy w świecie ludzi cielesnych, a nie duchowych. Trawi nas więc grzech i podziały, a przecież Jezus mówi: "Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi".(Mt 12,25). Niestety wiele między nami sporów. Ojciec Adam zwracał uwagę na to, jak próbujemy zagłuszyć je dobrami tego świata, uprawiając "jakieś czary mary" i zaklinając rzeczywistość, a tak naprawdę w zamian otrzymujemy "ciary bez miary" widząc, w jakim świecie żyjemy. Pozornie powinno nam się żyć lepiej-przecież medycyna rozwija się błyskawicznie, a na wyciągnięcie ręki mamy wszelkie dobra! Jednak w Warszawie przyjmuje się standardy dezawuujące rodzinę, ludzie nie potrafią się zatrzymać, goniąc za zyskiem, a w miastach burzy się domy z fundamentami, żeby stawiać nowe drapacze chmur. "Czym się karmisz?"-pytała Debora Sianożęcka podczas konferencji po Mszy Św-"Bo jeżeli karmisz tylko ciało, to Twoja dusza bez swojego pokarmu obumrze".

"Kościół, który przestaje się budować, zanim zostanie ukończony, zamienia się w ruinę. To samo dzieje się z ludźmi, którzy myślą, że osiągnęli pewien pułap życia chrześcijańskiego i już nad sobą nie pracują"-mówił o. Adam. W poniedziałek (25.03) w Sanktuarium wrocławskich Paulinów o godz. 17:30 odbędą się Klęczki Jasnogórskie, a po nich Msza Św., której będzie przewodniczył abp Józef Kupny.

Zapraszamy do uczestnictwa w Triduum Maryjnym oraz wieńczącej je Mszy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: 39. Pielgrzymka Obrońców Życia

2019-03-23 13:25

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj Aborcję”, realne przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziców wobec ofensywy ideologii gender w polskich szkołach i żądań ruchu LGBT oraz promowanie naprotechnologii w miejsce in vitro - to główne tezy apelu uczestników 39. Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę.

Mazur/episkopat.pl
Jasna Góra

- Wobec narastającego w świecie i w ojczyźnie zagrożenia dla wartości ludzkiego życia, prosimy dla wszystkich sumień o Bożą moc, by dojrzewało w nich poczucie odpowiedzialności za każde życie poczęte pod sercem matki – modlił się podczas Mszy św. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W kazaniu mówił o odpowiedzialności każdego z nas za kolejne pokolenia i przypominał, że „przyszłość świata idzie przez rodzinę”. Zauważył, że wbrew zapowiedziom Unia Europejska stała się strukturą o charakterze totalnym. - Wbrew deklaracjom przyjmowanym naiwnie kiedyś przez część środowisk zatroskanych o prawa człowieka, rządzący nią ideolodzy mają za nic prawa państw członkowskich do suwerennego stanowienia w kwestiach moralnych – stwierdził metropolita częstochowski.

Przeczytaj także: Apel organizacji pro-life o uchwalenie projektu Zatrzymaj Aborcję

Przypomniał, że przed referendum akcesyjnym wszystkie siły polityczne agitowały za oddawaniem głosu na „tak” przekonując, że Unia Europejska nie będzie narzucała Polsce norm w zakresie ochrony życia ludzkiego.

- Dziś wiemy, że są to słowa bez pokrycia a obrona życia ludzkiego jest dzisiaj ośmieszana i ignorowana – diagnozował duchowny. Wskazał na raport przegłosowany przez Parlament Europejski, w którym jest zapis o konieczności zagwarantowania kobietom łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych i bezpiecznej aborcji, bezwarunkowego dostępu do wspomaganego zapłodnienia bez względu na stan cywilny i orientacje seksualną.

Abp Depo nawoływał do odpowiedzialności i dalekowzroczności, których nauczycielami są św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński.

Podczas Eucharystii złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

- Nie możemy być obojętni na ataki na życie i rodzinę, które wciąż podejmowane są w naszej Ojczyźnie – przypomina dr Paweł Wosicki. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) mówi o konieczności nowej strategii obrony życia.

Zdaniem Wosickiego taktyka przyjęta przez rządzących, że „tych tematów” - tzn. na przykład inicjatywy Zatrzymaj Aborcję - nie poruszamy, żeby nie drażnić społeczeństwa i strony przeciwnej, zupełnie nie zdała egzaminu. „Widać, że zostało to wykorzystane i potraktowane jako słabość i atak na wartości życia i rodziny, został podjęty z tym większa mocą i teraz trzeba się bardzo mocno temu przeciwstawić” 0 stwierdził prezes PFROŻ.

Pielgrzymka tradycyjnie odbywa się w przededniu Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Uczestnicy wydarzenia zaapelowali do rządu o uchwalenie blokowanego projektu ustawy Zatrzymaj Aborcję, którego celem jest delegalizacja przesłanki eugenicznej.

„Szczególnym okrucieństwem jest zabijanie w łonach matek dzieci, u których podejrzewa się poważną wadę wrodzoną. Małym pacjentom przysługuje nie tylko prawo do życia, ale również prawo do opieki medycznej świadczonej według najwyższych standardów. Apelujemy więc o jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję” – napisali przedstawiciele ruchów obrońców życia.

Obrońcy życia odnieśli się również to kwestii demoralizacji dzieci, którą postuluje warszawski ratusz w podpisanej deklaracji LGBT+. Autorzy apelu napisali o poważnym naruszeniu „fundamentalnego prawa rodziców” oraz „gwałtem na delikatnej psychice dziecka”.

W modlitwie pamiętano o zmarłym w ubiegłym roku Antonim Ziębie organizatorze pielgrzymek na Jasną Górę, jednym z najbardziej zasłużonych i oddanych obrońców ludzkiego życia w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem