Reklama

Wydarzenia z diecezji

Diecezjalne spotkanie grup katolickich

Anna Górniak
Edycja płocka 51/2004

6 listopada odbył się IV Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Hasłem przewodnim kongresu były słowa zapisane w Ewangelii św. Łukasza: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże pragnę, żeby już zapłonął” (Łk 12, 49). „Te słowa Jezusa wyznaczyły kierunek i profil całego kongresu - powiedział ks. dr Janusz Kochański, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. - Kongres organizuje Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, której zadaniem jest koordynacja działalności wszystkich ruchów i stowarzyszeń obecnych w naszej diecezji. Kilkakrotne spotkania rady zaowocowały projektem kongresu diecezjalnego, będącego przygotowaniem do kongresu krajowego, planowanego na przyszły rok” - mówił ks. Kochański.
Od 9.00 rano uczestnicy kongresu mogli zapisywać się w recepcji Domu „Pod Trąbami”, zaś godzinę później w katedrze płockiej rozpoczęła się Msza św. dla uczestników zjazdu, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup płocki prof. dr hab. Stanisław Wielgus.
Słowa powitania skierował również ks. Janusz Kochański, który wyraził nadzieję, że tegoroczny kongres okaże się dobrą okazją do podzielenia się wrażeniami z pracy w ruchach i stowarzyszeniach katolickich na terenie diecezji płockiej. „Dziękujemy Księdzu Biskupowi za pasterską troskę o wspólnoty religijne naszej diecezji” - mówił Ksiądz Dyrektor.
Ksiądz Biskup powiedział m.in.: „Chrystus przyniósł na świat swoją zbawczą naukę, ale potrzebował, i ciągle potrzebuje ludzi, którzy poniosą ją na krańce ziemi. Potrzebuje ludzkich umysłów, ludzkich ust, ludzkich pomocnych rąk i ludzkich pełnych życzliwości dla bliźnich serc. Ludzie są jednak słabi. A ich istnienie jest kruche i ulotne, dlatego potrzebują oparcia we wspólnotach, które pozwolą im przezwyciężyć przyrodzoną słabość i bardziej skutecznym uczynić ewangelizowanie świata, do którego jako chrześcijanie zostali powołani” - mówił Biskup Płocki (pełna treść kazania zamieszczona była w jednym z poprzednich numerów).
Na koniec Eucharystii Biskup Wielgus poświęcił wystawę poświęconą błogosławionym biskupom męczennikom - abp. Julianowi Nowowiejskiemu i bp. Leonowi Wetmańskiemu, przygotowaną przez Akcję Katolicką.
Dalsza część kongresu odbywała się w Sali Biskupów w płockim Wyższym Seminarium Duchownym. Tu oficjalnego otwarcia kongresu dokonał Biskup Płocki. Pierwszy wykład nt. radykalizmu ewangelicznego przedstawił Grzegorz Górny, redaktor naczelny „Frondy”. Red. Górny rozpoczął od przedstawienia radykalizmu chrześcijańskiego zawartego w Dekalogu jako swoistej konstytucji chrześcijaństwa, zawierającej nakazy i zakazy. „Dekalog jest, kiedy Chrystusa pytają: »Jakie jest największe przykazanie?«. A On odpowiada: »Słuchaj, Izraelu«. Słuchaj, bo wiara rodzi się ze słuchania. Dzisiaj tym radykalizmem ewangelicznym jest głoszenie wiary. Jak ma rosnąć wiara, jak się ma ona pojawiać, jeżeli nie ma głoszenia? Musi być głoszenie i musi być też słuchanie” - mówił Prelegent, który na potwierdzenie swoich wypowiedzi przytoczył wiele ciekawych przykładów.
Kolejny referat zatytułowany Moc świadectwa zaprezentował Marcin Jakimowicz, redaktor „Gościa Niedzielnego”. Prelegent, przytaczając wiele przykładów, z którymi zetknął się podczas swej wieloletniej pracy dziennikarskiej, podkreślił, że „świadectwo jest tylko wtedy, gdy ktoś opowiada o historii, której doświadczył w swoim życiu. (…) Jestem młody i wiem, że to, co mówię, jest znane większości nas tu obecnych, ale mam pewne doświadczenie wobec tych wszystkich świadectw, jakie usłyszałem. Jeżeli ktoś mówi i naucza o rzeczach, których nie przeżył, to często nie mówi prawdy, nie rozumie do końca tego, o czym mówi. Mam takie doświadczenie, ze czasami dwa, trzy zdania prawdy mogą uczynić bardzo wiele” - mówił red. Jakimowicz.
Drugą część spotkania stanowiła praca w grupach tematycznych. W pierwszej grupie, którą poprowadził Wojciech Dębski (burmistrz Pułtuska), omówiono rolę ruchów i stowarzyszeń katolickich w kształtowaniu samorządności lokalnej. Grupa druga pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Kobylińskiego zajęła się problemem Jak wzrastać w epoce kultury audiowizualnej.
Trzecia grupa red. Grzegorza Górnego omawiała Dekalog, czyli 10 wezwań do radykalizmu, zaś Duchowość małżeńska i rodzinna została omówiona przez dr. Stanisława Sławińskiego. Marcin Jakimowicz wygłosił referat pt. Życie według Ewangelii - umieranie na co dzień. Ostatnia grupa z redaktorem J. Marlewskim zajęła się tematem Spojrzenie na biedę w perspektywie „nowej wyobraźni”. Kongres zakończył się nabożeństwem rozesłania w kaplicy św. Stanisława Kostki w WSD.

Kalisz: pozłacana lilia dla św. Józefa jako wotum wdzięczności

2019-03-19 20:05

ek / Kalisz (KAI)

W postawie św. Józefa zadziwia nas atmosfera spokoju, ciszy i milczenia – mówił generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski, który przewodniczył Mszy św. odpustowej w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podczas sumy biskup kaliski Edward Janiak, duchowieństwo i wierni ofiarowali św. Józefowi pozłacaną lilię z elementami bursztynu jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

pl.wikipedia.org
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Kustosz kaliskiej bazyliki ks. prał. Jacek Plota witając o. Arnolda Chrapkowskiego podkreślał, że istnieje wiele wątków mówiących o ścisłej więzi Jasnej Góry z Kaliszem. Spośród nich wymienił o. Augustyna Kordeckiego urodzonego w Szczytnikach, najstarszą pieszą pielgrzymkę „Od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa”, czy współcześnie powołanie o. Łukasza Buzuna, ówczesnego przeora Jasnej Góry na biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej.

Kustosz przypomniał, że we wtorek mija szósta rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka, który jako wierny czciciel św. Józefa ofiarował złoty pierścień dla św. Józefa Kaliskiego i podniósł kaliskie miejsce czci św. Józefa do godności Narodowego Sanktuarium.

W homilii generał zakonu paulinów wskazał na św. Józefa jako męża mocnej i żywej wiary. – Tylko dzięki takiej wierze człowiek jest w stanie przyjąć Boga – powiedział kaznodzieja. Zaakcentował, że w postawie św. Józefa zadziwia atmosfera spokoju, ciszy i milczenia. – Józef czynił słowa, wypełniając je w swoich działaniach. Nie modne plany, pomysły, burze mózgów, ale słowo, za którym idzie konkretne działanie. Trzeba więcej Słowa Bożego a mniej ludzkich słów – stwierdził celebrans.

Przywołał miejsce Cotignac we Francji, gdzie w 1660 r. św. Józef objawił się prostemu rolnikowi wypowiadając słowa „Jestem Józef. Podnieś skałę, a będziesz pił”. Przekonywał, że cała historia św. Józefa i wydarzenia z Francji pokazują, że św. Józef nieustannie wskazuje Tego, który jest odwiecznym „źródłem wody żywej”.

Po komunii św. w kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego biskup kaliski Edward Janiak zawierzył patronowi całą wspólnotę diecezji kaliskiej oraz pielgrzymów – wiernych czcicieli św. Józefa. Biskup poświęcił też pozłacaną lilię z elementami bursztynu, ofiarowaną jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

Wraz z o. Arnoldem Chrapkowskim modlili się biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, kilkudziesięciu kapłanów oraz licznie zgromadzeni diecezjanie i pielgrzymi z całej Polski.

W Sanktuarium św. Józefa znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną część odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

„W trosce o młodych” – w weekend kongres na UKSW

2019-03-20 14:23

mip (KAI) / Warszawa

W najbliższą sobotę i niedzielę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się kongres „W trosce o młodych”. Podczas wydarzenia medalem „Fides et Ratio” uhonorowany zostanie ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

www.facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej

Kongres rozpocznie w sobotę Msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego i Wielkiego Kanclerza UKSW kard. Kazimierza Nycza. Liturgia odprawiona zostanie w kościele uniwersyteckim św. Józefa przy ul. Wóycickiego.

Podczas otwarcia kongresu ks. prałatowi Pawłowi Ptasznikowi z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej zostanie wręczony medal "Fides et Ratio". Wydarzenie zainauguruje także przemówienie kard. Kazimierza Nycza i rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.

- Do uczestniczenia w Kongresie szczególnie zaproszeni są nauczyciele, zwłaszcza katecheci, wychowawcy, rodzice, ale przede wszystkim sami młodzi: uczniowie szkół średnich, studenci wszystkich kierunków, młodzi małżonkowie i inne młode osoby – zaprasza prof. Maria Ryś z UKSW.

Kongres będzie obejmował trzy sesje: jak najgłębiej spotkać się z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem. W ramach każdej sesji będą debaty dotyczące tych problemów. Podczas Kongresu odbędą się także warsztaty o różnej tematyce, nawiązujące do problematyki podejmowanej na Kongresie.

Podczas kongresu uczestnicy dowiedzą się: Jak stawać się kobietą urzekającą? Jak być odważnym i silnym mężczyzną? Jak stawać się człowiekiem czystego serca? Jak powstaje miłość? Jak budować najgłębsze i szczere relacje z drugim człowiekiem? Jak żyć jako człowiek głębokiej wiary?

- Mamy nadzieję, że w ramach Kongresu każdy znajdzie dla siebie coś, co może stać się ważną inspiracją pozytywnych zmian i rozwoju w dalszym życiu – mówi ks. Rafał Burnicki, duszpasterz akademicki UKSW.

Szczegółowy program kongresu wraz z informacjami na temat warsztatów dostępne są na stronie internetowej uksw.edu.pl. Zapisów na warsztaty można dokonywać pod adresem: relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem